Commit 4bed20d1 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent 19ec5b69
Pipeline #56755 failed with stage
in 14 seconds
......@@ -16,16 +16,16 @@
# Petr Pulc <petrpulc@gmail.com>, 2009.
# Andre Klapper <ak-47@gmx.net>, 2009.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2012.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-mines master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-mines/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-12 21:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-13 09:52+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-04 08:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-06 11:22+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -34,15 +34,15 @@ msgstr ""
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: data/gnome-mines.appdata.xml.in:8
#: data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:8
msgid "GNOME Mines"
msgstr "Miny GNOME"
#: data/gnome-mines.appdata.xml.in:9 data/gnome-mines.desktop.in:4
#: data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:9 data/org.gnome.Mines.desktop.in:4
msgid "Clear hidden mines from a minefield"
msgstr "Vyčistěte skryté miny z minového pole"
#: data/gnome-mines.appdata.xml.in:11
#: data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:11
msgid ""
"GNOME Mines is a puzzle game where you search for hidden mines. Flag the "
"spaces with mines as quickly as possible to make the board a safer place. "
......@@ -54,7 +54,7 @@ msgstr ""
"Vyhráváte, jakmile máte označeny všechny miny. Dávejte pozor, abyste přitom "
"žádnou neodpálili, jinak hra končí."
#: data/gnome-mines.appdata.xml.in:17
#: data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:17
msgid ""
"You can select the size of the field you want to play on at the start of the "
"game. If you get stuck, you can ask for a hint: there’s a time penalty, but "
......@@ -64,58 +64,59 @@ msgstr ""
"jste v nesnázích, můžete požádat o radu – to vás bude sice stát trestný čas, "
"ale je to lepší než odpálit minu."
#: data/gnome-mines.appdata.xml.in:42
#: data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:46
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
#: data/gnome-mines.desktop.in:3 src/interface.ui:18 src/gnome-mines.vala:163
#: src/gnome-mines.vala:219 src/gnome-mines.vala:862
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:3 src/interface.ui:18
#: src/gnome-mines.vala:166 src/gnome-mines.vala:222 src/gnome-mines.vala:861
msgid "Mines"
msgstr "Miny"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/gnome-mines.desktop.in:7
msgid "gnome-mines"
msgstr "gnome-mines"
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:7
#| msgid "gnome-mines"
msgid "org.gnome.Mines"
msgstr "org.gnome.Mines"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/gnome-mines.desktop.in:12
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:12
msgid "minesweeper;"
msgstr "odminování;hledání min;"
#: data/gnome-mines.desktop.in:17
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:17
msgid "Small board"
msgstr "Malá herní deska"
#: data/gnome-mines.desktop.in:21
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:21
msgid "Medium board"
msgstr "Střední herní deska"
#: data/gnome-mines.desktop.in:25
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:25
msgid "Big board"
msgstr "Velká herní deska"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:5
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:5
msgid "The theme to use"
msgstr "Použitý motiv"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:6
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:6
msgid "The title of the tile theme to use."
msgstr "Název motivu herních kamenů, který se má použít."
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:10
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:10
msgid "Use the unknown flag"
msgstr "Používat vlaječku pro neznámé"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:11
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:11
msgid "Set to true to be able to mark squares as unknown."
msgstr "Nastavte na zapnuto, abyste mohli označovat políčka jako neznámá."
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:15
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:15
msgid "Warning about too many flags"
msgstr "Varování, když máte příliš mnoho vlaječek"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:16
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:16
msgid ""
"Set to true to enable warning icons when too many flags are placed next to a "
"numbered tile."
......@@ -123,11 +124,11 @@ msgstr ""
"Nastavte na zapnuto k povolení zobrazení varování, pokud je umístěno příliš "
"mnoho vlaječek vedlo očíslovaného políčka."
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:20
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:20
msgid "Enable automatic placing of flags"
msgstr "Povolit automatické umísťování vlaječek"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:21
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:21
msgid ""
"Set to true to automatically flag squares as mined when enough squares are "
"revealed"
......@@ -135,48 +136,108 @@ msgstr ""
"Nastavte na zapnuto, chcete-li, aby se automaticky umisťovaly vlajky na "
"políčka s minami v případě, že je odkryto dostatek okolních políček"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:25
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:25
msgid "Enable animations"
msgstr "Povolit animace"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:26
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:26
msgid "Set to false to disable theme-defined transition animations"
msgstr ""
"Nastavte na vypnuto, když chcete zakázat animace přechodů definovaných v "
"motivu"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:31
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:31
msgid "Number of columns in a custom game"
msgstr "Počet sloupců ve vlastní hře"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:36
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:36
msgid "Number of rows in a custom game"
msgstr "Počet řádek ve vlastní hře"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:40
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:40
msgid "The number of mines in a custom game"
msgstr "Počet min ve vlastní hře"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:45
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:45
msgid "Board size"
msgstr "Velikost hrací desky"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:46
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:46
msgid "Size of the board (0-2 = small-large, 3=custom)"
msgstr "Velikost hrací desky (0-2 = malá-velká, 3=vlastní)"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:50
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:50
msgid "Width of the window in pixels"
msgstr "Šířka okna v pixelech."
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:54
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:54
msgid "Height of the window in pixels"
msgstr "Výška okna v pixelech."
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:58
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:58
msgid "true if the window is maximized"
msgstr "Zapnuto, pokud je okno maximalizováno"
#: src/help-overlay.ui:12
msgctxt "shortcut window"
msgid "Window and games"
msgstr "Okno a hry"
#: src/help-overlay.ui:17
#| msgid "Start New Game"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start a new game"
msgstr "Začít novou hru"
#: src/help-overlay.ui:24
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start a new game with last used settings"
msgstr "Začít novou hru s posledním použitým nastavením"
#: src/help-overlay.ui:31
msgctxt "shortcut window"
msgid "Pause the game"
msgstr "Pozastavit hru"
#: src/help-overlay.ui:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Help"
msgstr "Zobrazit nápovědu"
#: src/help-overlay.ui:45
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Keyboard Shortcuts"
msgstr "Zobrazit klávesové zkratky"
#: src/help-overlay.ui:52
#| msgid "_Quit"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Ukončit"
#: src/help-overlay.ui:60
msgctxt "shortcut window"
msgid "In-game"
msgstr "Ve hře"
#: src/help-overlay.ui:65 src/help-overlay.ui:72
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move the keyboard cursor in the game field"
msgstr "Přesunout klávesový kurzor v herním poli"
#: src/help-overlay.ui:79
msgctxt "shortcut window"
msgid "Reveal field"
msgstr "Odkrýt pole"
#: src/help-overlay.ui:86
msgctxt "shortcut window"
msgid ""
"Toggle field flag state between normal and flagged (and question, if enabled)"
msgstr ""
"Přepnout mezi normálním stavem a označením vlaječkou (a nejistou vlaječkou, "
"pokud je povoleno)"
#: src/interface.ui:118
msgid "_Width"
msgstr "Šířk_a"
......@@ -197,8 +258,8 @@ msgstr "_Zrušit"
msgid "_Play Game"
msgstr "_Hrát hru"
#: src/interface.ui:350 src/gnome-mines.vala:642 src/gnome-mines.vala:763
#: src/gnome-mines.vala:811
#: src/interface.ui:350 src/gnome-mines.vala:671 src/gnome-mines.vala:761
#: src/gnome-mines.vala:810
msgid "_Pause"
msgstr "_Pozastavit"
......@@ -218,69 +279,74 @@ msgstr "_Hrát znovu"
msgid "Paused"
msgstr "Pozastaveno"
#: src/gnome-mines.vala:89
#: src/gnome-mines.vala:92
msgid "Print release version and exit"
msgstr "Vypsat verzi vydání a skončit"
#: src/gnome-mines.vala:90
#: src/gnome-mines.vala:93
msgid "Small game"
msgstr "Malá hra:"
#: src/gnome-mines.vala:91
#: src/gnome-mines.vala:94
msgid "Medium game"
msgstr "Střední hra:"
#: src/gnome-mines.vala:92
#: src/gnome-mines.vala:95
msgid "Big game"
msgstr "Velká hra:"
#: src/gnome-mines.vala:230 src/gnome-mines.vala:252
#: src/gnome-mines.vala:233 src/gnome-mines.vala:256
msgid "_Scores"
msgstr "_Skóre"
#: src/gnome-mines.vala:231 src/gnome-mines.vala:253
#: src/gnome-mines.vala:234 src/gnome-mines.vala:257
msgid "A_ppearance"
msgstr "Vz_hled"
#: src/gnome-mines.vala:234 src/gnome-mines.vala:254
msgid "_Show Warnings"
msgstr "_Zobrazovat varování"
#: src/gnome-mines.vala:237 src/gnome-mines.vala:258
#| msgid "_Show Warnings"
msgid "Show _Warnings"
msgstr "Zobrazovat _varování"
#: src/gnome-mines.vala:235 src/gnome-mines.vala:255
#: src/gnome-mines.vala:238 src/gnome-mines.vala:259
msgid "_Use Question Flags"
msgstr "Po_užívat nejisté vlaječky"
#: src/gnome-mines.vala:238 src/gnome-mines.vala:258
#: src/gnome-mines.vala:241 src/gnome-mines.vala:263
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "K_lávesové zkratky"
#: src/gnome-mines.vala:242 src/gnome-mines.vala:262
msgid "_Help"
msgstr "_Nápověda"
#: src/gnome-mines.vala:239 src/gnome-mines.vala:260
#: src/gnome-mines.vala:243 src/gnome-mines.vala:265
msgid "_About Mines"
msgstr "O _aplikaci Miny"
#: src/gnome-mines.vala:250
#: src/gnome-mines.vala:254
msgid "_Mines"
msgstr "_Miny"
#: src/gnome-mines.vala:251
#: src/gnome-mines.vala:255
msgid "_New Game"
msgstr "_Nová hra"
#: src/gnome-mines.vala:256
#: src/gnome-mines.vala:260
msgid "_Quit"
msgstr "U_končit"
#: src/gnome-mines.vala:259
#: src/gnome-mines.vala:264
msgid "_Contents"
msgstr "O_bsah"
#. Label on the scores dialog
#: src/gnome-mines.vala:309
#: src/gnome-mines.vala:338
msgid "Minefield:"
msgstr "Minové pole:"
#. For the scores dialog. First width, then height, then number of mines.
#: src/gnome-mines.vala:343
#: src/gnome-mines.vala:372
#, c-format
msgid "%d × %d, %d mine"
msgid_plural "%d × %d, %d mines"
......@@ -288,11 +354,11 @@ msgstr[0] "%d × %d, %d mina"
msgstr[1] "%d × %d, %d miny"
msgstr[2] "%d × %d, %d min"
#: src/gnome-mines.vala:402
#: src/gnome-mines.vala:431
msgid "Custom"
msgstr "Vlastní"
#: src/gnome-mines.vala:480
#: src/gnome-mines.vala:509
#, c-format
msgid "<b>%d</b> mine"
msgid_plural "<b>%d</b> mines"
......@@ -300,51 +366,51 @@ msgstr[0] "<b>%d</b> mina"
msgstr[1] "<b>%d</b> miny"
msgstr[2] "<b>%d</b> min"
#: src/gnome-mines.vala:590
#: src/gnome-mines.vala:619
msgid "Do you want to start a new game?"
msgstr "Chcete začít novou hru?"
#: src/gnome-mines.vala:591
#: src/gnome-mines.vala:620
msgid "If you start a new game, your current progress will be lost."
msgstr "Pokud začnete novou hru, bude váš postup v té stávající ztracen."
#: src/gnome-mines.vala:592
#: src/gnome-mines.vala:621
msgid "Keep Current Game"
msgstr "Zachovat stávající hru"
#: src/gnome-mines.vala:593
#: src/gnome-mines.vala:622
msgid "Start New Game"
msgstr "Začít novou hru"
#: src/gnome-mines.vala:643
#: src/gnome-mines.vala:672
msgid "St_art Over"
msgstr "Z_ačít novou"
#: src/gnome-mines.vala:761
#: src/gnome-mines.vala:759
msgid "_Resume"
msgstr "Pok_račovat"
#: src/gnome-mines.vala:779
#: src/gnome-mines.vala:777
msgid "Play _Again"
msgstr "_Hrát znovu"
#: src/gnome-mines.vala:835
#: src/gnome-mines.vala:834
msgid "Main game:"
msgstr "Hlavní hra:"
#: src/gnome-mines.vala:840
#: src/gnome-mines.vala:839
msgid "Score:"
msgstr "Skóre:"
#: src/gnome-mines.vala:843
#: src/gnome-mines.vala:842
msgid "Resizing and SVG support:"
msgstr "Změna velikosti a podpora SVG:"
#: src/gnome-mines.vala:865
#: src/gnome-mines.vala:864
msgid "Clear explosive mines off the board"
msgstr "Vyčistěte hrací desku od nášlapných min"
#: src/gnome-mines.vala:872
#: src/gnome-mines.vala:871
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Jirka Lébl\n"
......@@ -361,10 +427,9 @@ msgstr ""
"Petr Pulc <petrpulc@gmail.com>\n"
"Marek Černocký <marek@manet.cz>"
#: src/theme-selector-dialog.vala:108
#: src/theme-selector-dialog.vala:106
msgid "Select Theme"
msgstr "Výběr motivu"
#: src/theme-selector-dialog.vala:131
msgid "Close"
msgstr "Zavřít"
#~ msgid "Close"
#~ msgstr "Zavřít"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment