Commit 34ef786c authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent b1646264
Pipeline #61370 passed with stage
in 2 minutes and 27 seconds
# Danish translation of gnome-games.
# Copyright (C) 1998-2017 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 1998-2019 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-games package.
#
# Anders Wegge Jakobsen <wegge@wegge.dk>, 1998.
......@@ -8,7 +8,7 @@
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03, 04.
# Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>, 2004, 05.
# flemming christensen <fc@stromata.dk>, 2011.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2007-2017.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2007-2019.
# scootergrisen, 2015.
#
# Husk at tilføje dig i credit-listen (besked id "translator-credits")
......@@ -16,11 +16,10 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"mines&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-27 20:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-07 03:36+0200\n"
"Last-Translator: scootergrisen\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-mines/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-04 08:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-13 00:16+0100\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -30,15 +29,15 @@ msgstr ""
"X-Language: da_DK\n"
"X-Source-Language: C\n"
#: data/gnome-mines.appdata.xml.in:8
#: data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:8
msgid "GNOME Mines"
msgstr "GNOME Minestryger"
#: data/gnome-mines.appdata.xml.in:9 data/gnome-mines.desktop.in:4
#: data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:9 data/org.gnome.Mines.desktop.in:4
msgid "Clear hidden mines from a minefield"
msgstr "Ryd skjulte miner fra et minefelt"
#: data/gnome-mines.appdata.xml.in:11
#: data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:11
msgid ""
"GNOME Mines is a puzzle game where you search for hidden mines. Flag the "
"spaces with mines as quickly as possible to make the board a safer place. "
......@@ -50,7 +49,7 @@ msgstr ""
"sikkert sted. Du vinder spillet når du har sat flag på alle minerne på "
"brættet. Pas på du ikke detonerer en, ellers er spillet slut!"
#: data/gnome-mines.appdata.xml.in:17
#: data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:17
msgid ""
"You can select the size of the field you want to play on at the start of the "
"game. If you get stuck, you can ask for a hint: there’s a time penalty, but "
......@@ -60,58 +59,58 @@ msgstr ""
"på. Hvis du ikke kan komme videre, kan du bede om at få et tip: der er en "
"tidsstraf, men det er bedre end at ramme en mine!"
#: data/gnome-mines.appdata.xml.in:42
#: data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:46
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME-projektet"
#: data/gnome-mines.desktop.in:3 src/interface.ui:18 src/gnome-mines.vala:168
#: src/gnome-mines.vala:227 src/gnome-mines.vala:860
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:3 src/interface.ui:18
#: src/gnome-mines.vala:166 src/gnome-mines.vala:222 src/gnome-mines.vala:861
msgid "Mines"
msgstr "Minestryger"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/gnome-mines.desktop.in:7
msgid "gnome-mines"
msgstr "gnome-mines"
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:7
msgid "org.gnome.Mines"
msgstr "org.gnome.Mines"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/gnome-mines.desktop.in:12
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:12
msgid "minesweeper;"
msgstr "minestryger;"
#: data/gnome-mines.desktop.in:17
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:17
msgid "Small board"
msgstr "Lille bræt"
#: data/gnome-mines.desktop.in:21
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:21
msgid "Medium board"
msgstr "Mellemstort bræt"
#: data/gnome-mines.desktop.in:25
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:25
msgid "Big board"
msgstr "Stort bræt"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:5
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:5
msgid "The theme to use"
msgstr "Temaet, der skal bruges"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:6
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:6
msgid "The title of the tile theme to use."
msgstr "Titlen på felttemaet, der skal bruges."
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:10
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:10
msgid "Use the unknown flag"
msgstr "Benyt ukendt-flaget"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:11
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:11
msgid "Set to true to be able to mark squares as unknown."
msgstr "Sæt til “true” for at kunne angive kvadrater som ukendte."
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:15
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:15
msgid "Warning about too many flags"
msgstr "Advarsel om for mange flag"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:16
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:16
msgid ""
"Set to true to enable warning icons when too many flags are placed next to a "
"numbered tile."
......@@ -119,11 +118,11 @@ msgstr ""
"Sæt til “true” for at aktivere advarselsikoner når der er placeret for mange "
"flag ved siden af et nummereret felt."
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:20
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:20
msgid "Enable automatic placing of flags"
msgstr "Aktivér automatisk placering af flag"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:21
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:21
msgid ""
"Set to true to automatically flag squares as mined when enough squares are "
"revealed"
......@@ -131,46 +130,103 @@ msgstr ""
"Sæt til “true” for automatisk at sætte flag på felter, når tilstrækkeligt "
"mange felter er afsløret"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:25
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:25
msgid "Enable animations"
msgstr "Aktivér animationer"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:26
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:26
msgid "Set to false to disable theme-defined transition animations"
msgstr "Sæt til “false” for at deaktivere tema-definerede overgangsanimationer"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:31
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:31
msgid "Number of columns in a custom game"
msgstr "Antal kolonner i et brugerdefineret spil"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:36
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:36
msgid "Number of rows in a custom game"
msgstr "Antal rækker i et brugerdefineret spil"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:40
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:40
msgid "The number of mines in a custom game"
msgstr "Antal miner i et brugerdefineret spil"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:45
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:45
msgid "Board size"
msgstr "Brætstørrelse"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:46
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:46
msgid "Size of the board (0-2 = small-large, 3=custom)"
msgstr "Brætstørrelse (0-2 = lille-stor, 3 = brugerdefineret)"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:50
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:50
msgid "Width of the window in pixels"
msgstr "Bredden af vinduet i pixels"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:54
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:54
msgid "Height of the window in pixels"
msgstr "Højden af vinduet i pixels"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:58
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:58
msgid "true if the window is maximized"
msgstr "“true” hvis vinduet er maksimeret"
#: src/help-overlay.ui:12
msgctxt "shortcut window"
msgid "Window and games"
msgstr "Vindue og spil"
#: src/help-overlay.ui:17
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start a new game"
msgstr "Start et nyt spil"
#: src/help-overlay.ui:24
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start a new game with last used settings"
msgstr "Start et nyt spil med de senest brugte indstillinger"
#: src/help-overlay.ui:31
msgctxt "shortcut window"
msgid "Pause the game"
msgstr "Sæt spillet på pause"
#: src/help-overlay.ui:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Help"
msgstr "Vis hjælp"
#: src/help-overlay.ui:45
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Keyboard Shortcuts"
msgstr "Vis tastaturgenveje"
#: src/help-overlay.ui:52
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Afslut"
# Ikke sikker på kontekst
#: src/help-overlay.ui:60
msgctxt "shortcut window"
msgid "In-game"
msgstr "I spillet"
#: src/help-overlay.ui:65 src/help-overlay.ui:72
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move the keyboard cursor in the game field"
msgstr "Flyt tastaturmarkøren i spilområdet"
#: src/help-overlay.ui:79
msgctxt "shortcut window"
msgid "Reveal field"
msgstr "Afslør felt"
#: src/help-overlay.ui:86
msgctxt "shortcut window"
msgid ""
"Toggle field flag state between normal and flagged (and question, if enabled)"
msgstr "Ændr tilstand for felts flagtilstand mellem normal og flag (og spørgsmålstegn, hvis dette er aktiveret)"
#: src/interface.ui:118
msgid "_Width"
msgstr "_Bredde"
......@@ -192,8 +248,8 @@ msgstr "_Annullér"
msgid "_Play Game"
msgstr "Start _spil"
#: src/interface.ui:350 src/gnome-mines.vala:648 src/gnome-mines.vala:762
#: src/gnome-mines.vala:809
#: src/interface.ui:350 src/gnome-mines.vala:671 src/gnome-mines.vala:761
#: src/gnome-mines.vala:810
msgid "_Pause"
msgstr "_Pause"
......@@ -213,131 +269,135 @@ msgstr "_Nyt spil"
msgid "Paused"
msgstr "Pause"
#: src/gnome-mines.vala:89
#: src/gnome-mines.vala:92
msgid "Print release version and exit"
msgstr "Udskriv udgivelsesversion og afslut"
#: src/gnome-mines.vala:90
#: src/gnome-mines.vala:93
msgid "Small game"
msgstr "Lille spil"
#: src/gnome-mines.vala:91
#: src/gnome-mines.vala:94
msgid "Medium game"
msgstr "Mellemstort spil"
#: src/gnome-mines.vala:92
#: src/gnome-mines.vala:95
msgid "Big game"
msgstr "Stort spil"
#: src/gnome-mines.vala:239 src/gnome-mines.vala:258
#: src/gnome-mines.vala:233 src/gnome-mines.vala:256
msgid "_Scores"
msgstr "_Resultater"
#: src/gnome-mines.vala:240 src/gnome-mines.vala:259
#: src/gnome-mines.vala:234 src/gnome-mines.vala:257
msgid "A_ppearance"
msgstr "_Udseende"
#: src/gnome-mines.vala:243 src/gnome-mines.vala:260
msgid "_Show Warnings"
msgstr "_Vis advarsler"
#: src/gnome-mines.vala:237 src/gnome-mines.vala:258
msgid "Show _Warnings"
msgstr "Vis _advarsler"
#: src/gnome-mines.vala:244 src/gnome-mines.vala:261
#: src/gnome-mines.vala:238 src/gnome-mines.vala:259
msgid "_Use Question Flags"
msgstr "_Brug flag med spørgsmålstegn"
#: src/gnome-mines.vala:247 src/gnome-mines.vala:264
#: src/gnome-mines.vala:241 src/gnome-mines.vala:263
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "_Tastaturgenveje"
#: src/gnome-mines.vala:242 src/gnome-mines.vala:262
msgid "_Help"
msgstr "_Hjælp"
#: src/gnome-mines.vala:248 src/gnome-mines.vala:266
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#: src/gnome-mines.vala:243 src/gnome-mines.vala:265
msgid "_About Mines"
msgstr "_Om Minestryger"
#: src/gnome-mines.vala:249 src/gnome-mines.vala:262
msgid "_Quit"
msgstr "_Afslut"
#: src/gnome-mines.vala:256
#: src/gnome-mines.vala:254
msgid "_Mines"
msgstr "_Minestryger"
#: src/gnome-mines.vala:257
#: src/gnome-mines.vala:255
msgid "_New Game"
msgstr "_Nyt spil"
#: src/gnome-mines.vala:265
#: src/gnome-mines.vala:260
msgid "_Quit"
msgstr "_Afslut"
#: src/gnome-mines.vala:264
msgid "_Contents"
msgstr "_Indhold"
#. Label on the scores dialog
#: src/gnome-mines.vala:315
#: src/gnome-mines.vala:338
msgid "Minefield:"
msgstr "Minefelt:"
#. For the scores dialog. First width, then height, then number of mines.
#: src/gnome-mines.vala:349
#: src/gnome-mines.vala:372
#, c-format
msgid "%d × %d, %d mine"
msgid_plural "%d × %d, %d mines"
msgstr[0] "%d × %d, %d mine"
msgstr[1] "%d × %d, %d miner"
#: src/gnome-mines.vala:408
#: src/gnome-mines.vala:431
msgid "Custom"
msgstr "Brugerdefineret"
#: src/gnome-mines.vala:486
#: src/gnome-mines.vala:509
#, c-format
msgid "<b>%d</b> mine"
msgid_plural "<b>%d</b> mines"
msgstr[0] "<b>%d</b> mine"
msgstr[1] "<b>%d</b> miner"
#: src/gnome-mines.vala:596
#: src/gnome-mines.vala:619
msgid "Do you want to start a new game?"
msgstr "Vil du starte et nyt spil?"
#: src/gnome-mines.vala:597
#: src/gnome-mines.vala:620
msgid "If you start a new game, your current progress will be lost."
msgstr "Hvis du starter et nyt spil, vil dine nuværende fremskridt gå tabt."
#: src/gnome-mines.vala:598
#: src/gnome-mines.vala:621
msgid "Keep Current Game"
msgstr "Behold det aktuelle spil"
#: src/gnome-mines.vala:599
#: src/gnome-mines.vala:622
msgid "Start New Game"
msgstr "Start et nyt spil"
#: src/gnome-mines.vala:649
#: src/gnome-mines.vala:672
msgid "St_art Over"
msgstr "St_art forfra"
#: src/gnome-mines.vala:760
#: src/gnome-mines.vala:759
msgid "_Resume"
msgstr "_Genoptag"
#: src/gnome-mines.vala:778
#: src/gnome-mines.vala:777
msgid "Play _Again"
msgstr "Spil _igen"
#: src/gnome-mines.vala:833
#: src/gnome-mines.vala:834
msgid "Main game:"
msgstr "Hovedspil:"
#: src/gnome-mines.vala:838
#: src/gnome-mines.vala:839
msgid "Score:"
msgstr "Point:"
#: src/gnome-mines.vala:841
#: src/gnome-mines.vala:842
msgid "Resizing and SVG support:"
msgstr "Ændring af størrelse og SVG-understøttelse:"
#: src/gnome-mines.vala:863
#: src/gnome-mines.vala:864
msgid "Clear explosive mines off the board"
msgstr "Ryd eksplosive miner fra brættet"
#: src/gnome-mines.vala:870
#: src/gnome-mines.vala:871
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Anders Wegge Jakobsen\n"
......@@ -351,14 +411,12 @@ msgstr ""
"Dansk-gruppen <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk"
#: src/theme-selector-dialog.vala:99
msgid "Use _animations"
msgstr "Anvend _animationer"
#: src/theme-selector-dialog.vala:115
#: src/theme-selector-dialog.vala:106
msgid "Select Theme"
msgstr "Vælg tema"
#: src/theme-selector-dialog.vala:138
msgid "Close"
msgstr "Luk"
#~ msgid "Use _animations"
#~ msgstr "Anvend _animationer"
#~ msgid "Close"
#~ msgstr "Luk"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment