Commit 29c79321 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent b2210702
Pipeline #67041 passed with stage
in 2 minutes and 30 seconds
......@@ -6,7 +6,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games gnome-2-28\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-01 19:54+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-03 11:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-05 10:55+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
......@@ -26,30 +26,29 @@ msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2009, 2013"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/board-size.page:11 C/flags.page:19 C/get-help.page:11
#: C/high-scores.page:11 C/new-game.page:13 C/rules.page:11
#: C/board-size.page:11 C/flags.page:20 C/get-help.page:12
#: C/high-scores.page:12 C/new-game.page:13 C/rules.page:11
msgid "Baptiste Mille-Mathias"
msgstr "Baptiste Mille-Mathias"
#. (itstool) path: credit/years
#: C/board-size.page:13 C/bug-filing.page:11 C/develop.page:12
#: C/documentation.page:11 C/get-help.page:13 C/rules.page:13
#: C/documentation.page:11 C/get-help.page:14 C/rules.page:13
#: C/translate.page:12
msgid "2011"
msgstr "2011"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/board-size.page:16 C/documentation.page:14 C/flags.page:25
#: C/get-help.page:16 C/high-scores.page:16 C/index.page:17 C/new-game.page:18
#: C/board-size.page:16 C/documentation.page:14 C/flags.page:26
#: C/get-help.page:17 C/high-scores.page:17 C/index.page:17 C/new-game.page:18
#: C/rules.page:16
msgid "Ekaterina Gerasimova"
msgstr "Ekaterina Gerasimova"
#. (itstool) path: credit/years
#: C/board-size.page:18 C/documentation.page:16 C/flags.page:15 C/flags.page:21
#: C/flags.page:27 C/get-help.page:18 C/high-scores.page:13
#: C/high-scores.page:18 C/new-game.page:15 C/new-game.page:20 C/rules.page:18
#: C/shortcuts.page:12
#: C/board-size.page:18 C/documentation.page:16 C/flags.page:16 C/flags.page:22
#: C/flags.page:28 C/get-help.page:19 C/high-scores.page:14
#: C/high-scores.page:19 C/new-game.page:15 C/new-game.page:20 C/rules.page:18
msgid "2012"
msgstr "2012"
......@@ -99,7 +98,7 @@ msgstr ""
"gui>."
#. (itstool) path: credit/name
#: C/bug-filing.page:9 C/develop.page:10 C/documentation.page:9 C/flags.page:13
#: C/bug-filing.page:9 C/develop.page:10 C/documentation.page:9 C/flags.page:14
#: C/translate.page:10
msgid "Tiffany Antopolski"
msgstr "Tiffany Antopolski"
......@@ -216,8 +215,8 @@ msgid ""
"href=\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/games-list\">mailing list</"
"link>."
msgstr ""
"Jestli chcete <link href=\"https://wiki.gnome.org/Apps/Games/Contribute\">"
"pomoci s vývojem <app>her GNOME</app></link>, můžete se s vývojáři "
"Jestli chcete <link href=\"https://wiki.gnome.org/Apps/Games/Contribute"
"\">pomoci s vývojem <app>her GNOME</app></link>, můžete se s vývojáři "
"kontaktovat na <link href=\"https://cbe005.chat.mibbit.com/?url=irc%3A%2F"
"%2Firc.gnome.org%2Fgnome-games\">IRC</link> nebo přes <link href=\"https://"
"mail.gnome.org/mailman/listinfo/games-list\">poštovní konferenci</link>. Ke "
......@@ -252,8 +251,8 @@ msgid ""
"gnome.org/mailman/listinfo/gnome-doc-list\">mailing list</link>."
msgstr ""
"Jestli chcete přispívat do Dokumentačního projektu, nebojte se nás "
"kontaktovat na kanále <link href=\"https://client01.chat.mibbit.com/?url="
"irc%3A%2F%2Firc.gnome.org%2Fdocs\">#docs</link> na <link href=\"https://wiki."
"kontaktovat na kanále <link href=\"https://client01.chat.mibbit.com/?url=irc"
"%3A%2F%2Firc.gnome.org%2Fdocs\">#docs</link> na <link href=\"https://wiki."
"gnome.org/GnomeIrcChannels\">irc.gnome.org</link> nebo přes <link href="
"\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-doc-list\">poštovní "
"konferenci</link>. Ke komunikaci se používá angličtina."
......@@ -268,12 +267,12 @@ msgstr ""
"DocumentationProject/Contributing\">wikistránka</link>."
#. (itstool) path: page/title
#: C/flags.page:32
#: C/flags.page:33
msgid "How to use flags"
msgstr "Jak používat vlaječky"
#. (itstool) path: td/p
#: C/flags.page:39
#: C/flags.page:40
msgid ""
"Flags are used to mark tiles which you suspect may hide a mine. Putting a "
"flag on a tile prevents you from clicking on it and possibly causing an "
......@@ -284,52 +283,52 @@ msgstr ""
"následnému způsobení výbuchu, který znamená konec hry."
#. (itstool) path: td/p
#: C/flags.page:42
#: C/flags.page:43
msgid ""
"The exact look of the flags depends on the theme. You can change the theme "
"by clicking <gui>Mines</gui> in the top bar and then selecting "
"<gui>Appearance</gui>."
"by pressing the menu button in the top-right corner of the window and then "
"selecting <gui style=\"menuitem\">Appearance</gui>."
msgstr ""
"Přesný vzhled vlaječek závisí na vybraném motivu. Ten můžete změnit "
"kliknutím na <gui>Miny</gui> na horní liště a výběrem položky <gui>Vzhled</"
"gui>."
"zmáčknutím tlačítka nabídky v pravém horním rohu okna a výběrem položky <gui "
"style=\"menuitem\">Vzhled</gui>."
#. (itstool) path: section/title
#: C/flags.page:50
#: C/flags.page:51
msgid "How to place a flag on a tile"
msgstr "Jak na dlaždici umístit vlaječku"
#. (itstool) path: td/p
#: C/flags.page:54
#: C/flags.page:55
msgid "Flags cannot be clicked. To place a flag on a tile:"
msgstr ""
"Vlaječky nereagují na kliknutí. Když chcete na dlaždici umístit vlaječku:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/flags.page:56
#: C/flags.page:57
msgid "right click on a blank tile."
msgstr "Klikněte pravým tlačítkem na neodkryté dlaždici."
#. (itstool) path: note/p
#: C/flags.page:66
#: C/flags.page:67
msgid ""
"To make the number of available flags equal to the number of remaining "
"mines, open the application menu in the top bar and enable the <gui style="
"\"checkbox\">Show Warnings</gui> and <gui style=\"checkbox\">Use Question "
"Flags</gui> preferences."
"mines, pressing the menu button in the top-right corner of the window and "
"enable the <gui style=\"checkbox\">Show Warnings</gui> and <gui style="
"\"checkbox\">Use Question Flags</gui> preferences."
msgstr ""
"Abyste měli jistotu, že počet vlaječek nepřekročí počet zbývajících min "
"okolo odkryté dlaždice, otevřete nabídku aplikace na horní liště a zapněte "
"předvolby <gui style=\"checkbox\">Zobrazovat varování</gui> a <gui style="
"okolo odkryté dlaždice, zmáčkněte tlačítko nabídky v pravém horním rohu okna "
"a zapněte <gui style=\"checkbox\">Zobrazovat varování</gui> a <gui style="
"\"checkbox\">Používat nejisté vlaječky</gui>."
#. (itstool) path: section/title
#: C/flags.page:76
#: C/flags.page:77
msgid "Use of the <em>question</em> flag"
msgstr "Používání vlaječek <em>nejistých</em> vlaječek"
#. (itstool) path: section/p
#: C/flags.page:77
#: C/flags.page:78
msgid ""
"If you are not sure whether a tile hides a mine, you can use the "
"<em>question</em> flag."
......@@ -338,67 +337,69 @@ msgstr ""
"použít <em>nejistou</em> vlaječku."
#. (itstool) path: td/p
#: C/flags.page:82
#: C/flags.page:83
msgid "To put an <em>I'm not sure</em> flag on a tile:"
msgstr "Když chcete na dlaždici umístit <em>nejistou</em> vlaječku:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/flags.page:84
#: C/flags.page:85
msgid "Right-click twice on a blank tile or once on a flag."
msgstr ""
"Klikněte pravým tlačítkem dvojitě na prázdnou dlaždici nebo jednou na "
"vlaječku."
#. (itstool) path: note/p
#: C/flags.page:95
#: C/flags.page:96
msgid ""
"To enable these flags, open the application menu in the top bar and enable "
"the <gui style=\"checkbox\">Use Question Flags</gui> preference."
"To enable these flags, press the menu button in the top-right corner of the "
"window and enable the <gui style=\"checkbox\">Use Question Flags</gui> "
"preference."
msgstr ""
"Abyste tyto vlaječky povolili, otevřete nabídku aplikace na horní liště a "
"zapněte předvolbu <gui style=\"checkbox\">Používat nejisté vlaječky</"
"gui>."
"Abyste tyto vlaječky povolili, zmáčkněte tlačítko nabídky v pravém horním "
"rohu okna a zapněte předvolbu <gui style=\"checkbox\">Používat nejisté "
"vlaječky</gui>."
#. (itstool) path: credit/name
#: C/get-help.page:21 C/new-game.page:27
#: C/get-help.page:22 C/new-game.page:27
msgid "Rashi Aswani"
msgstr "Rashi Aswani"
#. (itstool) path: credit/years
#: C/get-help.page:23
#: C/get-help.page:24
msgid "2014"
msgstr "2014"
#. (itstool) path: page/title
#: C/get-help.page:28
#: C/get-help.page:29
msgid "Warnings"
msgstr "Varování"
#. (itstool) path: page/p
#: C/get-help.page:30
#: C/get-help.page:31
msgid "You can flag warnings to help you keep track of flags."
msgstr ""
"Můžete nechat vlaječky, aby vám pomocí varování pomohli udrožovat si přehled "
"o jejich okolí."
#. (itstool) path: page/p
#: C/get-help.page:32
#: C/get-help.page:33
msgid ""
"To enable warnings, click <gui>Mines</gui> in the top bar and then select "
"<gui>Show Warnings</gui>. This will warn you when you try to place too many "
"flags next to an open tile."
"To enable warnings, press the menu button in the top-right corner of the "
"window and then select <gui style=\"checkbox\">Show Warnings</gui>. This "
"will warn you when you try to place too many flags next to an open tile."
msgstr ""
"Jestli chcete zapnout varování, klikněte na <gui>Miny</gui> v horní liště a "
"zaškrtnete <gui>Zobrazovat varování</gui>. Díky tomu budete varováni, když "
"se pokusíte vedle odkryté dlaždice umístit příliš mnoho vlaječek."
"Jestli-že chcete zapnout varování, zmáčkněte tlačítko nabídky v pravém horním "
"rohu okna a zaškrtnete <gui style=\"checkbox\">Zobrazovat varování</gui>. "
"Díky tomu budete varováni, když se pokusíte vedle odkryté dlaždice umístit "
"příliš mnoho vlaječek."
#. (itstool) path: page/title
#: C/high-scores.page:23
#: C/high-scores.page:24
msgid "High scores"
msgstr "Nejvyšší skóre"
#. (itstool) path: page/p
#: C/high-scores.page:25
#: C/high-scores.page:26
msgid ""
"The high scores list the ten fastest times in which each type of mine field "
"has been cleared."
......@@ -407,17 +408,18 @@ msgstr ""
"který typ herní desky vyčištěn od min."
#. (itstool) path: page/p
#: C/high-scores.page:28
#: C/high-scores.page:29
msgid ""
"To view the high scores, open the application menu in the top bar and select "
"<gui style=\"menuitem\">Scores</gui>. The dialog will display the "
"<gui>Small</gui> field size by default; to view other sizes, select them in "
"the drop down menu at the top of the dialog."
"To view the high scores, press the menu button in the top-right corner of "
"the window and select <gui style=\"menuitem\">Scores</gui>. The dialog will "
"display the <gui>Small</gui> field size by default; to view other sizes, "
"select them in the drop down menu at the top of the dialog."
msgstr ""
"Jestli se chcete podívat na nejvyšší skóre, otevřete nabídku aplikace na "
"horní liště a vyberte <gui style=\"menuitem\">Skóre</gui>. Dialogové okno "
"zobrazí jako výchozí výsledky pro nejmenší hrací desku <gui>8 × 8, 10 min</"
"gui>. Pro jinou velikost si výsledky zobrazíte výběrem z rozbalovací nabídky."
"Jestliže se chcete podívat na nejvyšší skóre, zmáčkněte tlačítko nabídky v "
"pravém horním rohu okna a vyberte <gui style=\"menuitem\">Skóre</gui>. "
"Dialogové okno zobrazí jako výchozí výsledky pro <gui>Malou</gui> hrací "
"desku. Pro jinou velikost si výsledky zobrazíte výběrem velikost v "
"rozbalovací nabídce na vrchu dialogového okna."
#. (itstool) path: info/title
#: C/index.page:9
......@@ -432,7 +434,7 @@ msgid "GNOME Mines"
msgstr "Miny GNOME"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/index.page:13 C/shortcuts.page:10
#: C/index.page:13
msgid "Brian Grohe"
msgstr "Brian Grohe"
......@@ -465,12 +467,12 @@ msgid "Useful tips"
msgstr "Užitečné tipy"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:40
#: C/index.page:41
msgid "Advanced"
msgstr "Pokročilé"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:43
#: C/index.page:45
msgid "Get Involved"
msgstr "Zapojte se"
......@@ -676,70 +678,6 @@ msgstr ""
"V případě, že hru dokončíte dostatečně rychle, budete přidáni do žebříčku "
"<link xref=\"high-scores\">nejvyšších skóre</link>."
#. (itstool) path: page/title
#: C/shortcuts.page:18
msgid "Keyboard shortcuts"
msgstr "Klávesové zkratky"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:21
msgid "New game"
msgstr "Nová hra"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:22
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:25
msgid "New game with last used settings"
msgstr "Nová hra s naposledy použitým nastavením"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:26
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>R</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>R</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:29
msgid "Pause"
msgstr "Pozastavit"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:30
msgid "<key>Pause</key>"
msgstr "<key>Pause</key>"
#. (itstool) path: note/p
#: C/shortcuts.page:31
msgid ""
"Use the <gui style=\"button\">Pause</gui> on the right if your keyboard does "
"not have a <key>Pause</key> key."
msgstr ""
"V případě, že na klávesnici nemáte klávesu <key>Pause</key>, použijte "
"tlačítko <gui style=\"button\">Pozastavit</gui> napravo."
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:35
msgid "Help"
msgstr "Nápověda"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:36
msgid "<key>F1</key>"
msgstr "<key>F1</key>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:39
msgid "Quit"
msgstr "Ukončit"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:40
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Q</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Q</key></keyseq>"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/translate.page:15
msgid "Michael Hill"
......@@ -805,3 +743,43 @@ msgstr ""
"Případně můžete kontaktovat Internacionalizační tým přes jeho <link href="
"\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-i18n\">poštovní konferenci</"
"link>."
#~ msgid "Keyboard shortcuts"
#~ msgstr "Klávesové zkratky"
#~ msgid "New game"
#~ msgstr "Nová hra"
#~ msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>"
#~ msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>"
#~ msgid "New game with last used settings"
#~ msgstr "Nová hra s naposledy použitým nastavením"
#~ msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>R</key></keyseq>"
#~ msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>R</key></keyseq>"
#~ msgid "Pause"
#~ msgstr "Pozastavit"
#~ msgid "<key>Pause</key>"
#~ msgstr "<key>Pause</key>"
#~ msgid ""
#~ "Use the <gui style=\"button\">Pause</gui> on the right if your keyboard "
#~ "does not have a <key>Pause</key> key."
#~ msgstr ""
#~ "V případě, že na klávesnici nemáte klávesu <key>Pause</key>, použijte "
#~ "tlačítko <gui style=\"button\">Pozastavit</gui> napravo."
#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Nápověda"
#~ msgid "<key>F1</key>"
#~ msgstr "<key>F1</key>"
#~ msgid "Quit"
#~ msgstr "Ukončit"
#~ msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Q</key></keyseq>"
#~ msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Q</key></keyseq>"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment