Commit 1d9298b8 authored by Gábor Kelemen's avatar Gábor Kelemen Committed by Administrator

Update Hungarian translation

parent b8477d7c
Pipeline #66887 passed with stage
in 3 minutes and 26 seconds
......@@ -2,21 +2,21 @@
# Copyright (C) 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-mines help.
#
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018.
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2014, 2018.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-mines master\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-01 19:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-13 23:02+0200\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Hungarian <openscope at googlegroups dot com>\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-03 11:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-10 20:24+0100\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng at ubuntu dot com>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
......@@ -26,30 +26,29 @@ msgstr ""
"Meskó Balázs <mesko.balazs at fsf dot hu>, 2018."
#. (itstool) path: credit/name
#: C/board-size.page:11 C/flags.page:19 C/get-help.page:11
#: C/high-scores.page:11 C/new-game.page:13 C/rules.page:11
#: C/board-size.page:11 C/flags.page:20 C/get-help.page:12
#: C/high-scores.page:12 C/new-game.page:13 C/rules.page:11
msgid "Baptiste Mille-Mathias"
msgstr "Baptiste Mille-Mathias"
#. (itstool) path: credit/years
#: C/board-size.page:13 C/bug-filing.page:11 C/develop.page:12
#: C/documentation.page:11 C/get-help.page:13 C/rules.page:13
#: C/documentation.page:11 C/get-help.page:14 C/rules.page:13
#: C/translate.page:12
msgid "2011"
msgstr "2011"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/board-size.page:16 C/documentation.page:14 C/flags.page:25
#: C/get-help.page:16 C/high-scores.page:16 C/index.page:17 C/new-game.page:18
#: C/board-size.page:16 C/documentation.page:14 C/flags.page:26
#: C/get-help.page:17 C/high-scores.page:17 C/index.page:17 C/new-game.page:18
#: C/rules.page:16
msgid "Ekaterina Gerasimova"
msgstr "Ekaterina Gerasimova"
#. (itstool) path: credit/years
#: C/board-size.page:18 C/documentation.page:16 C/flags.page:15 C/flags.page:21
#: C/flags.page:27 C/get-help.page:18 C/high-scores.page:13
#: C/high-scores.page:18 C/new-game.page:15 C/new-game.page:20 C/rules.page:18
#: C/shortcuts.page:12
#: C/board-size.page:18 C/documentation.page:16 C/flags.page:16 C/flags.page:22
#: C/flags.page:28 C/get-help.page:19 C/high-scores.page:14
#: C/high-scores.page:19 C/new-game.page:15 C/new-game.page:20 C/rules.page:18
msgid "2012"
msgstr "2012"
......@@ -99,7 +98,7 @@ msgstr ""
"oldalon."
#. (itstool) path: credit/name
#: C/bug-filing.page:9 C/develop.page:10 C/documentation.page:9 C/flags.page:13
#: C/bug-filing.page:9 C/develop.page:10 C/documentation.page:9 C/flags.page:14
#: C/translate.page:10
msgid "Tiffany Antopolski"
msgstr "Tiffany Antopolski"
......@@ -153,9 +152,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"A részvételhez létre kell hoznia egy fiókot, amely lehetővé teszi a "
"hozzáférést, hibajelentések beküldését és a hibákhoz való hozzászólást, "
"valamint a hiba állapotával kapcsolatos változásokat e-mailben is megkaphatja."
" Ha még nincs fiókja, akkor a <gui>Sign in/Register</gui> hivatkozásra "
"kattintva létrehozhat egyet."
"valamint a hiba állapotával kapcsolatos változásokat e-mailben is "
"megkaphatja. Ha még nincs fiókja, akkor a <gui>Sign in/Register</gui> "
"hivatkozásra kattintva létrehozhat egyet."
#. (itstool) path: section/p
#: C/bug-filing.page:32
......@@ -167,11 +166,10 @@ msgid ""
"link> for the bug to see if it already exists."
msgstr ""
"Ha létrehozta fiókját, jelentkezzen be, kattintson a <gui>New issue</gui> "
"hivatkozásokra. Hiba jelentése előtt olvassa el a <link "
"href=\"https://bugzilla.gnome.org/page.cgi?id=bug-writing.html\">"
"hibajelentés-írási irányelveket</link>, és <link href=\"https://gitlab.gnome."
"org/GNOME/gnome-mines/issues\">ellenőrizze</link>, hogy nincs-e már a hiba "
"bejelentve."
"hivatkozásokra. Hiba jelentése előtt olvassa el a <link href=\"https://"
"bugzilla.gnome.org/page.cgi?id=bug-writing.html\">hibajelentés-írási "
"irányelveket</link>, és <link href=\"https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-"
"mines/issues\">ellenőrizze</link>, hogy nincs-e már a hiba bejelentve."
#. (itstool) path: section/p
#: C/bug-filing.page:39
......@@ -180,9 +178,9 @@ msgid ""
"<gui>Labels</gui> menu. Fill in the Title and Description sections and click "
"<gui>Submit issue</gui>."
msgstr ""
"Ha új szolgáltatást kér, válassza a <gui>Feature</gui> lehetőséget a <gui>"
"Labels</gui> menüben. Töltse ki a Title és a Description szakaszokat, és "
"kattintson a <gui>Submit issue</gui> gombra."
"Ha új szolgáltatást kér, válassza a <gui>Feature</gui> lehetőséget a "
"<gui>Labels</gui> menüben. Töltse ki a Title és a Description szakaszokat, "
"és kattintson a <gui>Submit issue</gui> gombra."
#. (itstool) path: section/p
#: C/bug-filing.page:43
......@@ -218,12 +216,12 @@ msgid ""
"href=\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/games-list\">mailing list</"
"link>."
msgstr ""
"Ha szeretne <link href=\"https://wiki.gnome.org/Apps/Games/Contributing\">"
"közreműködni a <app>GNOME játékok</app> fejlesztésében</link>, akkor a "
"fejlesztőkkel a kapcsolatot <link href=\"https://cbe005.chat.mibbit."
"com/?url=irc%3A%2F%2Firc.gnome.org%2Fgnome-games\">IRC</link>-n vagy a <link "
"href=\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/games-list\">levelezőlistán<"
"/link> veheti fel."
"Ha szeretne <link href=\"https://wiki.gnome.org/Apps/Games/Contributing"
"\">közreműködni a <app>GNOME játékok</app> fejlesztésében</link>, akkor a "
"fejlesztőkkel a kapcsolatot <link href=\"https://cbe005.chat.mibbit.com/?"
"url=irc%3A%2F%2Firc.gnome.org%2Fgnome-games\">IRC</link>-n vagy a <link href="
"\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/games-list\">levelezőlistán</link> "
"veheti fel."
#. (itstool) path: credit/name
#: C/documentation.page:19 C/new-game.page:23
......@@ -265,17 +263,16 @@ msgid ""
"Our <link href=\"https://wiki.gnome.org/DocumentationProject/Contributing"
"\">wiki</link> page contains useful information."
msgstr ""
"A projekt <link href=\"https://wiki.gnome."
"org/DocumentationProject/Contributing\">wiki</link> oldala tartalmazza a "
"legfontosabb információkat."
"A projekt <link href=\"https://wiki.gnome.org/DocumentationProject/"
"Contributing\">wiki</link> oldala tartalmazza a legfontosabb információkat."
#. (itstool) path: page/title
#: C/flags.page:32
#: C/flags.page:33
msgid "How to use flags"
msgstr "Hogyan használja a zászlókat"
#. (itstool) path: td/p
#: C/flags.page:39
#: C/flags.page:40
msgid ""
"Flags are used to mark tiles which you suspect may hide a mine. Putting a "
"flag on a tile prevents you from clicking on it and possibly causing an "
......@@ -286,51 +283,61 @@ msgstr ""
"és ezzel robbanást idézzen elő, ami a játék végét jelentené."
#. (itstool) path: td/p
#: C/flags.page:42
#: C/flags.page:43
#| msgid ""
#| "The exact look of the flags depends on the theme. You can change the "
#| "theme by clicking <gui>Mines</gui> in the top bar and then selecting "
#| "<gui>Appearance</gui>."
msgid ""
"The exact look of the flags depends on the theme. You can change the theme "
"by clicking <gui>Mines</gui> in the top bar and then selecting "
"<gui>Appearance</gui>."
"by pressing the menu button in the top-right corner of the window and then "
"selecting <gui style=\"menuitem\">Appearance</gui>."
msgstr ""
"A zászlók pontos kinézete a témától függ. Módosíthatja a témát az <gui>"
"Aknakereső</gui> feliratra kattintva a felső sávban, és a <gui>Megjelenés<"
"/gui> menüpontot választva."
"A zászlók pontos kinézete a témától függ. Módosíthatja a témát a menü gomb"
" megnyomásával az ablak jobb felső sarkában, és a "
"<gui style=\"menuitem\">Megjelenés</gui> menüpont kiválasztásával."
#. (itstool) path: section/title
#: C/flags.page:50
#: C/flags.page:51
msgid "How to place a flag on a tile"
msgstr "Hogyan helyezzen el zászlót egy mezőn"
#. (itstool) path: td/p
#: C/flags.page:54
#: C/flags.page:55
msgid "Flags cannot be clicked. To place a flag on a tile:"
msgstr "A zászlókra nem lehet kattintani. Egy zászló elhelyezéséhez:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/flags.page:56
#: C/flags.page:57
msgid "right click on a blank tile."
msgstr "Kattintson a jobb egérgombbal egy üres mezőre."
#. (itstool) path: note/p
#: C/flags.page:66
#: C/flags.page:67
#| msgid ""
#| "To make the number of available flags equal to the number of remaining "
#| "mines, open the application menu in the top bar and enable the <gui style="
#| "\"checkbox\">Show Warnings</gui> and <gui style=\"checkbox\">Use Question "
#| "Flags</gui> preferences."
msgid ""
"To make the number of available flags equal to the number of remaining "
"mines, open the application menu in the top bar and enable the <gui style="
"\"checkbox\">Show Warnings</gui> and <gui style=\"checkbox\">Use Question "
"Flags</gui> preferences."
"mines, pressing the menu button in the top-right corner of the window and "
"enable the <gui style=\"checkbox\">Show Warnings</gui> and <gui style="
"\"checkbox\">Use Question Flags</gui> preferences."
msgstr ""
"Az elérhető zászlók számának egyenlővé tételéhez a hátralévő aknák számával, "
"nyissa meg az alkalmazásmenüt a felső sávban, és engedélyezze a <gui "
"style=\"checkbox\">Figyelmeztetések megjelenítése</gui> és a <gui "
"style=\"checkbox\">Kérdés zászlók használata</gui> beállításokat."
"nyomja meg a menügombot az ablak jobb felső sarkában, és engedélyezze a <gui"
" style="
"\"checkbox\">Figyelmeztetések megjelenítése</gui> és a <gui style=\"checkbox"
"\">Kérdés zászlók használata</gui> beállításokat."
#. (itstool) path: section/title
#: C/flags.page:76
#: C/flags.page:77
msgid "Use of the <em>question</em> flag"
msgstr "A <em>kérdés</em> zászló használata"
#. (itstool) path: section/p
#: C/flags.page:77
#: C/flags.page:78
msgid ""
"If you are not sure whether a tile hides a mine, you can use the "
"<em>question</em> flag."
......@@ -339,67 +346,77 @@ msgstr ""
"em> zászlót."
#. (itstool) path: td/p
#: C/flags.page:82
#: C/flags.page:83
msgid "To put an <em>I'm not sure</em> flag on a tile:"
msgstr "A <em>Nem vagyok benne biztos</em> zászló elhelyezéséhez egy mezőn:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/flags.page:84
#: C/flags.page:85
msgid "Right-click twice on a blank tile or once on a flag."
msgstr ""
"Kattintson kétszer a jobb egérgombbal egy üres mezőre, vagy egyszer egy "
"zászlóra."
#. (itstool) path: note/p
#: C/flags.page:95
#: C/flags.page:96
#| msgid ""
#| "To enable these flags, open the application menu in the top bar and "
#| "enable the <gui style=\"checkbox\">Use Question Flags</gui> preference."
msgid ""
"To enable these flags, open the application menu in the top bar and enable "
"the <gui style=\"checkbox\">Use Question Flags</gui> preference."
"To enable these flags, press the menu button in the top-right corner of the "
"window and enable the <gui style=\"checkbox\">Use Question Flags</gui> "
"preference."
msgstr ""
"A zászlók engedélyezéséhez nyissa meg az alkalmazásmenüt a felső sávon, és "
"A zászlók engedélyezéséhez nyomja meg a menü gombot az ablak jobb felső"
" sarkában, és "
"engedélyezze a <gui style=\"checkbox\">Kérdés zászlók használata</gui> "
"beállítást."
#. (itstool) path: credit/name
#: C/get-help.page:21 C/new-game.page:27
#: C/get-help.page:22 C/new-game.page:27
msgid "Rashi Aswani"
msgstr "Rashi Aswani"
#. (itstool) path: credit/years
#: C/get-help.page:23
#: C/get-help.page:24
msgid "2014"
msgstr "2014"
#. (itstool) path: page/title
#: C/get-help.page:28
#: C/get-help.page:29
msgid "Warnings"
msgstr "Figyelmeztetések"
#. (itstool) path: page/p
#: C/get-help.page:30
#: C/get-help.page:31
msgid "You can flag warnings to help you keep track of flags."
msgstr ""
"A zászlófigyelmeztetések használata segíthet az aknák számon tartásában."
#. (itstool) path: page/p
#: C/get-help.page:32
msgid ""
"To enable warnings, click <gui>Mines</gui> in the top bar and then select "
"<gui>Show Warnings</gui>. This will warn you when you try to place too many "
"flags next to an open tile."
msgstr ""
"A figyelmeztetések bekapcsolásához válassza az <gui>Aknakereső</gui> elemet "
"a felső sávon, és jelölje be a <gui>Figyelmeztetések megjelenítése</gui> "
#: C/get-help.page:33
#| msgid ""
#| "To enable warnings, click <gui>Mines</gui> in the top bar and then select "
#| "<gui>Show Warnings</gui>. This will warn you when you try to place too "
#| "many flags next to an open tile."
msgid ""
"To enable warnings, press the menu button in the top-right corner of the "
"window and then select <gui style=\"checkbox\">Show Warnings</gui>. This "
"will warn you when you try to place too many flags next to an open tile."
msgstr ""
"A figyelmeztetések bekapcsolásához nyomja meg a menü gombot az ablak jobb"
" felső sarkában, és "
"jelölje be a <gui style=\"checkbox\">Figyelmeztetések megjelenítése</gui> "
"négyzetet. Ekkor figyelmeztetést fog kapni, ha túl sok zászlót próbál egy "
"szabad mező mellé elhelyezni."
#. (itstool) path: page/title
#: C/high-scores.page:23
#: C/high-scores.page:24
msgid "High scores"
msgstr "Pontszámok"
#. (itstool) path: page/p
#: C/high-scores.page:25
#: C/high-scores.page:26
msgid ""
"The high scores list the ten fastest times in which each type of mine field "
"has been cleared."
......@@ -408,14 +425,20 @@ msgstr ""
"aknamező-típusok meg lettek tisztítva."
#. (itstool) path: page/p
#: C/high-scores.page:28
msgid ""
"To view the high scores, open the application menu in the top bar and select "
"<gui style=\"menuitem\">Scores</gui>. The dialog will display the "
"<gui>Small</gui> field size by default; to view other sizes, select them in "
"the drop down menu at the top of the dialog."
msgstr ""
"A pontszámok megjelenítéséhez nyissa meg az alkalmazásmenüt a felső sávon, és "
#: C/high-scores.page:29
#| msgid ""
#| "To view the high scores, open the application menu in the top bar and "
#| "select <gui style=\"menuitem\">Scores</gui>. The dialog will display the "
#| "<gui>Small</gui> field size by default; to view other sizes, select them "
#| "in the drop down menu at the top of the dialog."
msgid ""
"To view the high scores, press the menu button in the top-right corner of "
"the window and select <gui style=\"menuitem\">Scores</gui>. The dialog will "
"display the <gui>Small</gui> field size by default; to view other sizes, "
"select them in the drop down menu at the top of the dialog."
msgstr ""
"A pontszámok megjelenítéséhez nyomja meg a menü gombot az ablak jobb felső"
" sarkában, és "
"válassza a <gui style=\"menuitem\">Pontszámok</gui> menüpontot. A "
"párbeszédablak alapesetben a <gui>Kicsi</gui> mezőméretet jeleníti meg. Más "
"méretek megjelenítéséhez válassza ki azokat a párbeszédablak tetején lévő "
......@@ -434,7 +457,7 @@ msgid "GNOME Mines"
msgstr "GNOME Aknakereső"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/index.page:13 C/shortcuts.page:10
#: C/index.page:13
msgid "Brian Grohe"
msgstr "Brian Grohe"
......@@ -467,12 +490,12 @@ msgid "Useful tips"
msgstr "Hasznos tippek"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:40
#: C/index.page:41
msgid "Advanced"
msgstr "Speciális"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:43
#: C/index.page:45
msgid "Get Involved"
msgstr "Közreműködés"
......@@ -679,70 +702,6 @@ msgstr ""
"Ha elég hamar fejezi be a játékot, akkor felkerül a <link xref=\"high-scores"
"\">pontszámok listájára</link>."
#. (itstool) path: page/title
#: C/shortcuts.page:18
msgid "Keyboard shortcuts"
msgstr "Gyorsbillentyűk"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:21
msgid "New game"
msgstr "Új játék"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:22
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:25
msgid "New game with last used settings"
msgstr "Új játék a legutóbbi beállításokkal"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:26
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>R</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>R</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:29
msgid "Pause"
msgstr "Szünet"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:30
msgid "<key>Pause</key>"
msgstr "<key>Pause</key>"
#. (itstool) path: note/p
#: C/shortcuts.page:31
msgid ""
"Use the <gui style=\"button\">Pause</gui> on the right if your keyboard does "
"not have a <key>Pause</key> key."
msgstr ""
"Használja a jobb oldalon lévő <gui style=\"button\">Szünet</gui> gombot, ha a "
"billentyűzete nem rendelkezik <key>Pause</key> gombbal."
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:35
msgid "Help"
msgstr "Súgó"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:36
msgid "<key>F1</key>"
msgstr "<key>F1</key>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:39
msgid "Quit"
msgstr "Kilépés"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:40
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Q</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Q</key></keyseq>"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/translate.page:15
msgid "Michael Hill"
......@@ -811,3 +770,42 @@ msgstr ""
"\">kezdőoldalán</link> megtalálja a magyar levelezőlista címét, és a "
"fordítások megkezdéséhez szükséges információkat."
#~ msgid "Keyboard shortcuts"
#~ msgstr "Gyorsbillentyűk"
#~ msgid "New game"
#~ msgstr "Új játék"
#~ msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>"
#~ msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>"
#~ msgid "New game with last used settings"
#~ msgstr "Új játék a legutóbbi beállításokkal"
#~ msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>R</key></keyseq>"
#~ msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>R</key></keyseq>"
#~ msgid "Pause"
#~ msgstr "Szünet"
#~ msgid "<key>Pause</key>"
#~ msgstr "<key>Pause</key>"
#~ msgid ""
#~ "Use the <gui style=\"button\">Pause</gui> on the right if your keyboard "
#~ "does not have a <key>Pause</key> key."
#~ msgstr ""
#~ "Használja a jobb oldalon lévő <gui style=\"button\">Szünet</gui> gombot, "
#~ "ha a billentyűzete nem rendelkezik <key>Pause</key> gombbal."
#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Súgó"
#~ msgid "<key>F1</key>"
#~ msgstr "<key>F1</key>"
#~ msgid "Quit"
#~ msgstr "Kilépés"
#~ msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Q</key></keyseq>"
#~ msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Q</key></keyseq>"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment