Commit e65fa356 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 8749a1e1
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"maps&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-08 20:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-08 21:20+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-15 10:19+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl\n"
......@@ -107,43 +107,51 @@ msgstr "Število nedavno obiskanih mest za shranjevanje."
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:11
msgid "Facebook check-in privacy setting"
msgstr ""
msgstr "Nastavitve zasebnosti Facebook Objav"
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:12
msgid ""
"Latest used Facebook check-in privacy setting. Possible values are: "
"EVERYONE, FRIENDS_OF_FRIENDS, ALL_FRIENDS or SELF."
msgstr ""
"Nazadnje uporabljena nastavitev zasebnosti Facebook Objav. Dovoljene "
"vrednosti so: vsi, prijatelji prijateljev, prijatelji ali zame."
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:13
msgid "Foursquare check-in privacy setting"
msgstr ""
msgstr "Nastavitve zasebnosti oursquare Objav"
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:14
msgid ""
"Latest used Foursquare check-in privacy setting. Possible values are: "
"public, followers or private."
msgstr ""
"Nazadnje uporabljena nastavitev zasebnosti Foursquare Objav. Dovoljene "
"vrednosti so: javno, spremljevalci, zasebno."
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:15
msgid "Foursquare check-in Facebook broadcasting"
msgstr ""
msgstr "Prikaz Foursquare Objav v Facebooku"
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:16
msgid ""
"Indicates if Foursquare should broadcast the check-in as a post in the "
"Facebook account associated with the Foursquare account."
msgstr ""
"Določa, ali naj se objave Foresquare pokažejo tudi kot objave znotraj "
"povezanega računa Facebook."
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:17
msgid "Foursquare check-in Twitter broadcasting"
msgstr ""
msgstr "Prikaz Foursquare Objav v Twitterju"
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:18
msgid ""
"Indicates if Foursquare should broadcast the check-in as a tweet in the "
"Twitter account associated with the Foursquare account."
msgstr ""
"Določa, ali naj se objave Foresquare pokažejo tudi kot objave znotraj "
"povezanega računa Twitter."
#: ../data/ui/app-menu.ui.h:1
msgid "About"
......@@ -196,7 +204,7 @@ msgstr "Javno"
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:11
msgid "Followers"
msgstr ""
msgstr "Spremljevalci"
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:12
msgid "Private"
......@@ -231,44 +239,40 @@ msgid "Toggle favorites"
msgstr "Preklop priljubljenih"
#: ../data/ui/main-window.ui.h:6
#, fuzzy
msgid "Maps is offline!"
msgstr "Stik ni povezan v omrežje"
msgstr "Zemljevid ni povezan v omrežje!"
#: ../data/ui/main-window.ui.h:7
msgid ""
"Maps need an active internet connection to function properly, but one can't "
"be found."
msgstr ""
"Zemljevidi potrebujejo za pravilno delovanje dejavno internetno povezavo, ki "
"pa ni na voljo."
#: ../data/ui/main-window.ui.h:8
msgid "Check your connection and proxy settings."
msgstr "Preverite povezavo in nastavitve posredniškega strežnika."
#: ../data/ui/map-bubble.ui.h:1
#, fuzzy
msgid "Add to new route"
msgstr "Dodaj novo mapo v projekt."
msgstr "Dodaj novo pot"
#: ../data/ui/map-bubble.ui.h:2
#, fuzzy
msgid "Open with another application"
msgstr "Odpri z drugim programom ..."
msgstr "Odpri z drugim programom"
#: ../data/ui/map-bubble.ui.h:3
#, fuzzy
msgid "Mark as favorite"
msgstr "Označi kot _dohodno pošto"
msgstr "Označi kot priljubljeno"
#: ../data/ui/map-bubble.ui.h:6
#, fuzzy
msgid "Check in here"
msgstr "Izračunavanje nadzorne vsote v \"%s\""
msgstr "Prijavi se tu."
#: ../data/ui/search-popup.ui.h:1
#, fuzzy
msgid "Press enter to search"
msgstr "Preiskati je treba še %3d%%"
msgstr "Pritisnite vnosno tipko za iskanje"
#: ../data/ui/send-to-dialog.ui.h:1
msgid "Open location"
......@@ -279,14 +283,12 @@ msgid "_Open"
msgstr "_Odpri"
#: ../data/ui/sidebar.ui.h:1
#, fuzzy
msgid "Route search by GraphHopper"
msgstr "Iskanje po imenu datoteke"
msgstr "Iskanje poti s podporo GraphHopper"
#: ../data/ui/social-place-more-results-row.ui.h:1
#, fuzzy
msgid "Show more results"
msgstr "Pokaži več rezultatov za \"%s\""
msgstr "Pokaži več zadetkov"
#: ../data/ui/user-location-bubble.ui.h:1 ../src/geoclue.js:208
msgid "Current location"
......@@ -300,19 +302,20 @@ msgstr "Raven natančnosti: %s"
#. Translators: %s is the place name that user wanted to check-in */
#: ../src/checkIn.js:136
#, fuzzy, javascript-format
#, javascript-format
msgid "Cannot find \"%s\" in the social service"
msgstr "Ni mogoče najti naslova v imeniku"
msgstr "Ni mogoče najti \"%s\" med razpoložljivimi storitvami"
#: ../src/checkIn.js:138
msgid "Cannot find a suitable place to check-in in this location"
msgstr ""
msgstr "Ni mogoče najti ustreznega mesta za objavo"
#: ../src/checkIn.js:142
msgid ""
"Credentials have expired, please open Online Accounts to sign in and enable "
"this account"
msgstr ""
"Poverila so potekla. Ponovna vzpostavitev računa je mogoče med nastavitvami."
#: ../src/checkIn.js:154 ../src/checkInDialog.js:290
msgid "An error has occurred"
......@@ -335,36 +338,38 @@ msgid ""
"Maps cannot find the place to check in to with Facebook. Please select one "
"from this list."
msgstr ""
"Ni mogoče najti mesta za objavo v Facebooku. Izberite ustrezno mesto iz "
"seznama."
#: ../src/checkInDialog.js:213
msgid ""
"Maps cannot find the place to check in to with Foursquare. Please select one "
"from this list."
msgstr ""
"Ni mogoče najti mesta za objavo v Foursquare. Izberite ustrezno mesto iz "
"seznama."
#. Translators: %s is the name of the place to check in.
#. */
#: ../src/checkInDialog.js:228
#, fuzzy, javascript-format
#, javascript-format
msgid "Check in to %s"
msgstr "Prijavljanje v {0}."
msgstr "Prijavi se v %s."
#. Translators: %s is the name of the place to check in.
#. */
#: ../src/checkInDialog.js:238
#, javascript-format
msgid "Write an optional message to check in to %s."
msgstr ""
msgstr "Vpišite sporočilo za objavo v %s."
#: ../src/mainWindow.js:315
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to location service"
msgstr "Napaka med povezovanjem s storitvijo računov"
msgstr "Napaka med povezovanjem s storitvijo določevanja točke GPS"
#: ../src/mainWindow.js:320
#, fuzzy
msgid "Position not found"
msgstr "Gradnika ni mogoče najti: %s"
msgstr "Položaja ni mogoče določiti"
#: ../src/mainWindow.js:365
msgid "translator-credits"
......@@ -405,7 +410,7 @@ msgstr "ne"
#. */
#: ../src/place.js:141
msgid "designated"
msgstr ""
msgstr "podpora invalidom"
#: ../src/routeService.js:70
msgid "No route found."
......@@ -435,18 +440,18 @@ msgid "Population: %s"
msgstr "Populacija: %s"
#: ../src/placeBubble.js:116
#, fuzzy, javascript-format
#, javascript-format
msgid "Opening hours: %s"
msgstr "ura,ure"
msgstr "Delovni čas: %s"
#: ../src/placeBubble.js:121
msgid "Wikipedia"
msgstr "Wikipedija"
#: ../src/placeBubble.js:126
#, fuzzy, javascript-format
#, javascript-format
msgid "Wheelchair access: %s"
msgstr "Vrsta dostopa: %s\n"
msgstr "Dostop v vozičku: %s"
#. Translators: %s is a time expression with the format "%f h" or "%f min" */
#: ../src/sidebar.js:217
......@@ -455,9 +460,8 @@ msgid "Estimated time: %s"
msgstr "Predviden čas: %s"
#: ../src/translations.js:56 ../src/translations.js:58
#, fuzzy
msgid "around the clock"
msgstr "Vrtenje ure"
msgstr "neprestano"
#: ../src/translations.js:60
msgid "from sunrise to sunset"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment