Commit c3de87d5 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 2690c299
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-maps master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"maps&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-14 18:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-14 21:43+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-08 20:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-08 21:20+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl\n"
......@@ -52,196 +52,613 @@ msgstr ""
"“Hotel blizu avtobusne postaje v Mariboru“.</li>"
#. Translators: This is the program name. */
#: ../data/org.gnome.Maps.desktop.in.in.h:1 ../src/application.js:66
#: ../src/mainWindow.js:302 ../src/main-window.ui.h:1
#: ../data/org.gnome.Maps.desktop.in.h:1 ../data/ui/main-window.ui.h:1
#: ../src/application.js:78 ../src/mainWindow.js:367
msgid "Maps"
msgstr "Zemljevidi"
#: ../data/org.gnome.Maps.desktop.in.in.h:2
#: ../data/org.gnome.Maps.desktop.in.h:2
msgid "A simple maps application"
msgstr "Enostaven program za zemljevide"
#: ../data/org.gnome.Maps.desktop.in.in.h:3
#: ../data/org.gnome.Maps.desktop.in.h:3
msgid "Maps;"
msgstr "Zemljevidi;Karte;"
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:1
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:1
msgid "Window size"
msgstr "Velikost okna"
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:2
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:2
msgid "Window size (width and height)."
msgstr "Velikost okna (širina in višina)."
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:3
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:3
msgid "Window position"
msgstr "Položaj okna"
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:4
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:4
msgid "Window position (X and Y)."
msgstr "Položaj okna (osi x in y)."
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:5
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:5
msgid "Window maximized"
msgstr "Povečano okno"
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:6
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:6
msgid "Window maximization state"
msgstr "Stanje razpetosti okna"
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:7
msgid "Last known location and accuracy"
msgstr "Zadnje znano nahajanje in natančnost"
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:8
msgid ""
"Last known location (latitude and longitude in degrees) and accuracy (in "
"meters)."
msgstr ""
"Zadnje znano nahajanje (geografska širina in dolžina v stopinjah) in "
"natančnost (v metrih)."
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:9
msgid "Description of last known location"
msgstr "Opis zadnjega znanega mesta"
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:10
msgid "Description of last known location of user."
msgstr "Opis zadnjega znanega mesta uporabnika."
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:11
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:7
msgid "Maximum number of search results"
msgstr "Največje število zadetkov iskanja"
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:12
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:8
msgid "Maximum number of search results from geocode search."
msgstr "Največje število zadetkov iskanja pri uporabi iskalnika krajev."
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:13
msgid "User set last known location"
msgstr "Ročno nastavljeno zadnje mesto nahajanja"
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:14
msgid "Whether the last known location was set manually by the user."
msgstr "Ali je bilo zadnje znano mesto nastavljeno ročno."
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:15
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:9
msgid "Number of recent places to store"
msgstr "Število nedavnih mest za shranjevanje"
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:16
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:10
msgid "Number of recently visited places to store."
msgstr "Število nedavno obiskanih mest za shranjevanje."
#: ../src/app-menu.ui.h:1
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:11
msgid "Facebook check-in privacy setting"
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:12
msgid ""
"Latest used Facebook check-in privacy setting. Possible values are: "
"EVERYONE, FRIENDS_OF_FRIENDS, ALL_FRIENDS or SELF."
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:13
msgid "Foursquare check-in privacy setting"
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:14
msgid ""
"Latest used Foursquare check-in privacy setting. Possible values are: "
"public, followers or private."
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:15
msgid "Foursquare check-in Facebook broadcasting"
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:16
msgid ""
"Indicates if Foursquare should broadcast the check-in as a post in the "
"Facebook account associated with the Foursquare account."
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:17
msgid "Foursquare check-in Twitter broadcasting"
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:18
msgid ""
"Indicates if Foursquare should broadcast the check-in as a tweet in the "
"Twitter account associated with the Foursquare account."
msgstr ""
#: ../data/ui/app-menu.ui.h:1
msgid "About"
msgstr "O programu"
#: ../src/app-menu.ui.h:2
#: ../data/ui/app-menu.ui.h:2
msgid "Quit"
msgstr "Izhod"
#: ../src/context-menu.ui.h:1
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:1
msgid "Visibility"
msgstr "Vidnost"
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:2
msgid "Post on Facebook"
msgstr "Objavi na Facebooku"
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:3
msgid "Post on Twitter"
msgstr "Objavi na Twitterju"
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:4 ../data/ui/send-to-dialog.ui.h:2
msgid "_Cancel"
msgstr "_Prekliči"
#. Translators: Check in is used as a verb
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:5 ../data/ui/map-bubble.ui.h:5
msgid "C_heck in"
msgstr "_Vstopi"
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:6
msgid "Everyone"
msgstr "Vsi"
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:7
msgid "Friends of friends"
msgstr "Prijatelji prijateljev"
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:8
msgid "Just friends"
msgstr "Le prijatelji"
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:9
msgid "Just me"
msgstr "Le jaz"
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:10
msgid "Public"
msgstr "Javno"
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:11
msgid "Followers"
msgstr ""
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:12
msgid "Private"
msgstr "Zasebno"
#: ../data/ui/context-menu.ui.h:1
msgid "What’s here?"
msgstr "Kaj je to?"
#: ../src/context-menu.ui.h:2
msgid "I’m here!"
msgstr "Jaz sem tu!"
#: ../data/ui/location-service-notification.ui.h:1
msgid "Turn on location services to find your location"
msgstr "Priklop storitev določanja trenutnega mesta za uporabo v programu"
#: ../src/mainWindow.js:300
msgid "translator-credits"
msgstr "Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>"
#: ../src/mainWindow.js:303
msgid "A map application for GNOME"
msgstr "Program za zemljevide za GNOME"
#: ../data/ui/location-service-notification.ui.h:2
msgid "Location Settings"
msgstr "Nastavitve mesta"
#: ../src/main-window.ui.h:2
#: ../data/ui/main-window.ui.h:2
msgid "Go to current location"
msgstr "Skoči na trenutno mesto"
#: ../src/main-window.ui.h:3
#: ../data/ui/main-window.ui.h:3
msgid "Choose map type"
msgstr "Trenutna vrsta zemljevida"
#: ../src/main-window.ui.h:4
#: ../data/ui/main-window.ui.h:4
msgid "Toggle route planner"
msgstr "Preklopi plan poti"
#: ../src/routeService.js:73
#: ../data/ui/main-window.ui.h:5
msgid "Toggle favorites"
msgstr "Preklop priljubljenih"
#: ../data/ui/main-window.ui.h:6
#, fuzzy
msgid "Maps is offline!"
msgstr "Stik ni povezan v omrežje"
#: ../data/ui/main-window.ui.h:7
msgid ""
"Maps need an active internet connection to function properly, but one can't "
"be found."
msgstr ""
#: ../data/ui/main-window.ui.h:8
msgid "Check your connection and proxy settings."
msgstr "Preverite povezavo in nastavitve posredniškega strežnika."
#: ../data/ui/map-bubble.ui.h:1
#, fuzzy
msgid "Add to new route"
msgstr "Dodaj novo mapo v projekt."
#: ../data/ui/map-bubble.ui.h:2
#, fuzzy
msgid "Open with another application"
msgstr "Odpri z drugim programom ..."
#: ../data/ui/map-bubble.ui.h:3
#, fuzzy
msgid "Mark as favorite"
msgstr "Označi kot _dohodno pošto"
#: ../data/ui/map-bubble.ui.h:6
#, fuzzy
msgid "Check in here"
msgstr "Izračunavanje nadzorne vsote v \"%s\""
#: ../data/ui/search-popup.ui.h:1
#, fuzzy
msgid "Press enter to search"
msgstr "Preiskati je treba še %3d%%"
#: ../data/ui/send-to-dialog.ui.h:1
msgid "Open location"
msgstr "Odpri mesto"
#: ../data/ui/send-to-dialog.ui.h:3
msgid "_Open"
msgstr "_Odpri"
#: ../data/ui/sidebar.ui.h:1
#, fuzzy
msgid "Route search by GraphHopper"
msgstr "Iskanje po imenu datoteke"
#: ../data/ui/social-place-more-results-row.ui.h:1
#, fuzzy
msgid "Show more results"
msgstr "Pokaži več rezultatov za \"%s\""
#: ../data/ui/user-location-bubble.ui.h:1 ../src/geoclue.js:208
msgid "Current location"
msgstr "Trenutno mesto"
#. To translators: %s can be "Unknown", "Exact" or "%f km²"
#: ../data/ui/user-location-bubble.ui.h:4
#, no-c-format
msgid "Accuracy: %s"
msgstr "Raven natančnosti: %s"
#. Translators: %s is the place name that user wanted to check-in */
#: ../src/checkIn.js:136
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Cannot find \"%s\" in the social service"
msgstr "Ni mogoče najti naslova v imeniku"
#: ../src/checkIn.js:138
msgid "Cannot find a suitable place to check-in in this location"
msgstr ""
#: ../src/checkIn.js:142
msgid ""
"Credentials have expired, please open Online Accounts to sign in and enable "
"this account"
msgstr ""
#: ../src/checkIn.js:154 ../src/checkInDialog.js:290
msgid "An error has occurred"
msgstr "Prišlo je do napake!"
#: ../src/checkInDialog.js:177
msgid "Select an account"
msgstr "Izbor računa"
#: ../src/checkInDialog.js:182 ../src/checkInDialog.js:254
msgid "Loading"
msgstr "Nalaganje"
#: ../src/checkInDialog.js:206
msgid "Select a place"
msgstr "Izbor mesta"
#: ../src/checkInDialog.js:211
msgid ""
"Maps cannot find the place to check in to with Facebook. Please select one "
"from this list."
msgstr ""
#: ../src/checkInDialog.js:213
msgid ""
"Maps cannot find the place to check in to with Foursquare. Please select one "
"from this list."
msgstr ""
#. Translators: %s is the name of the place to check in.
#. */
#: ../src/checkInDialog.js:228
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Check in to %s"
msgstr "Prijavljanje v {0}."
#. Translators: %s is the name of the place to check in.
#. */
#: ../src/checkInDialog.js:238
#, javascript-format
msgid "Write an optional message to check in to %s."
msgstr ""
#: ../src/mainWindow.js:315
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to location service"
msgstr "Napaka med povezovanjem s storitvijo računov"
#: ../src/mainWindow.js:320
#, fuzzy
msgid "Position not found"
msgstr "Gradnika ni mogoče najti: %s"
#: ../src/mainWindow.js:365
msgid "translator-credits"
msgstr "Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>"
#: ../src/mainWindow.js:368
msgid "A map application for GNOME"
msgstr "Program za zemljevide za GNOME"
#. Translators:
#. * This means wheelchairs have full unrestricted access.
#. */
#: ../src/place.js:121
msgid "yes"
msgstr "da"
#. Translators:
#. * This means wheelchairs have partial access (e.g some areas
#. * can be accessed and others not, areas requiring assistance
#. * by someone pushing up a steep gradient).
#. */
#: ../src/place.js:128
msgid "limited"
msgstr "omejeno"
#. Translators:
#. * This means wheelchairs have no unrestricted access
#. * (e.g. stair only access).
#. */
#: ../src/place.js:134
msgid "no"
msgstr "ne"
#. Translators:
#. * This means that the way or area is designated or purpose built
#. * for wheelchairs (e.g. elevators designed for wheelchair access
#. * only). This is rarely used.
#. */
#: ../src/place.js:141
msgid "designated"
msgstr ""
#: ../src/routeService.js:70
msgid "No route found."
msgstr "Ni najdene poti"
#: ../src/routeService.js:80
#: ../src/routeService.js:77
msgid "Route request failed."
msgstr "Zahteva za pridobivanje poti je spodletela."
#: ../src/routeService.js:151
#: ../src/routeService.js:148
msgid "Start!"
msgstr "Začetek!"
#: ../src/searchResultBubble.js:60
#: ../src/placeBubble.js:102
#, javascript-format
msgid "Postal code: %s"
msgstr "Poštna številka: %s"
#: ../src/placeBubble.js:104
#, javascript-format
msgid "Country code: %s"
msgstr "Koda države: %s"
#: ../src/searchResultBubble.js:66
#: ../src/placeBubble.js:113
#, javascript-format
msgid "Postal code: %s"
msgstr "Poštna številka: %s"
msgid "Population: %s"
msgstr "Populacija: %s"
#: ../src/placeBubble.js:116
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Opening hours: %s"
msgstr "ura,ure"
#: ../src/placeBubble.js:121
msgid "Wikipedia"
msgstr "Wikipedija"
#: ../src/placeBubble.js:126
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Wheelchair access: %s"
msgstr "Vrsta dostopa: %s\n"
#. Translators: %s is a time expression with the format "%f h" or "%f min" */
#: ../src/sidebar.js:192
#: ../src/sidebar.js:217
#, javascript-format
msgid "Estimated time: %s"
msgstr "Predviden čas: %s"
#: ../src/user-location-bubble.ui.h:1
msgid "Current location"
msgstr "Trenutno mesto"
#. To translators: %s can be "Unknown", "Exact" or "%f km²"
#: ../src/user-location-bubble.ui.h:4
#, no-c-format
msgid "Accuracy: %s"
msgstr "Raven natančnosti: %s"
#: ../src/translations.js:56 ../src/translations.js:58
#, fuzzy
msgid "around the clock"
msgstr "Vrtenje ure"
#: ../src/translations.js:60
msgid "from sunrise to sunset"
msgstr "od zore do mraka"
#. Translators:
#. * This is a format string with two separate time ranges
#. * such as "Mo-Fr 10:00-19:00 Sa 12:00-16:00"
#. * The space between the format place holders could be
#. * substituted with the appropriate separator.
#. */
#: ../src/translations.js:79
#, javascript-format
msgctxt "time range list"
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#. Translators:
#. * This is a format string with three separate time ranges
#. * such as "Mo-Fr 10:00-19:00 Sa 10:00-17:00 Su 12:00-16:00"
#. * The space between the format place holders could be
#. * substituted with the appropriate separator.
#. */
#: ../src/translations.js:91
#, javascript-format
msgctxt "time range list"
msgid "%s %s %s"
msgstr "%s %s %s"
#. Translators:
#. * This is a format string consisting of a part specifying the days for
#. * which the specified time is applied and the time interval
#. * specification as the second argument.
#. * The space between the format place holders could be substituted with
#. * the appropriate separator or phrase and the ordering of the arguments
#. * can be rearranged with the %n#s syntax. */
#: ../src/translations.js:122
#, javascript-format
msgctxt "time range component"
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#. Translators:
#. * This represents a format string consisting of two day interval
#. * specifications.
#. * For example:
#. * Mo-Fr,Sa
#. * where the "Mo-Fr" and "Sa" parts are replaced by the %s
#. * place holder.
#. * The separator (,) could be replaced with a translated variant or
#. * a phrase if appropriate. */
#: ../src/translations.js:154
#, javascript-format
msgctxt "day interval list"
msgid "%s,%s"
msgstr "%s,%s"
#. Translators:
#. * This represents a format string consisting of three day interval
#. * specifications.
#. * For example:
#. * Mo-We,Fr,Su
#. * where the "Mo-We", "Fr", and "Su" parts are replaced by the
#. * %s place holder.
#. * The separator (,) could be replaced with a translated variant or
#. * a phrase if appropriate. */
#: ../src/translations.js:168
#, javascript-format
msgctxt "day interval list"
msgid "%s,%s,%s"
msgstr "%s,%s,%s"
#: ../src/translations.js:187
msgid "every day"
msgstr "vsak dan"
#. Translators:
#. * This represents a range of days with a starting and ending day.
#. */
#: ../src/translations.js:199
#, javascript-format
msgctxt "day range"
msgid "%s-%s"
msgstr "%s-%s"
#: ../src/translations.js:210
msgid "public holidays"
msgstr "javni prazniki"
#: ../src/translations.js:212
msgid "school holidays"
msgstr "šolske počitnice"
#. Translators:
#. * This is a list with two time intervals, such as:
#. * 09:00-12:00, 13:00-14:00
#. * The intervals are represented by the %s place holders and
#. * appropriate white space or connected phrase could be modified by
#. * the translation. The order of the arguments can be rearranged
#. * using the %n$s syntax.
#. */
#: ../src/translations.js:252
#, javascript-format
msgctxt "time interval list"
msgid "%s, %s"
msgstr "%s, %s"
#: ../src/translations.js:266
msgid "not open"
msgstr "ni odprto"
#. Translators:
#. * This is a time interval with a starting and an ending time.
#. * The time values are represented by the %s place holders and
#. * appropriate white spacing or connecting phrases can be set by the
#. * translation as needed. The order of the arguments can be rearranged
#. * using the %n$s syntax.
#. */
#: ../src/translations.js:281
#, javascript-format
msgctxt "time interval"
msgid "%s-%s"
msgstr "%s-%s"
#. Translators: Accuracy of user location information */
#: ../src/utils.js:165
#: ../src/utils.js:257
msgid "Unknown"
msgstr "Neznan položaj"
#. Translators: Accuracy of user location information */
#: ../src/utils.js:168
#: ../src/utils.js:260
msgid "Exact"
msgstr "Natančen položaj"
#: ../src/utils.js:178
#, javascript-format
msgid "%f km²"
msgstr "%f km²"
#: ../src/utils.js:275
#: ../src/utils.js:355
#, javascript-format
msgid "%f h"
msgstr "%f h"
#: ../src/utils.js:277
#: ../src/utils.js:357
#, javascript-format
msgid "%f min"
msgstr "%f min"
#: ../src/utils.js:287
#: ../src/utils.js:359
#, javascript-format
msgid "%f s"
msgstr "%f s"
#. Translators: This is a distance measured in kilometers */
#: ../src/utils.js:370
#, javascript-format
msgid "%f km"
msgstr "%f km"
#: ../src/utils.js:289
#. Translators: This is a distance measured in meters */
#: ../src/utils.js:373
#, javascript-format
msgid "%f m"
msgstr "%f m"
#. Translators: This is a distance measured in miles */
#: ../src/utils.js:381
#, javascript-format
msgid "%f mi"
msgstr "%f mi"
#. Translators: This is a distance measured in feet */