Commit c08d4c98 authored by Jiri Grönroos's avatar Jiri Grönroos Committed by Administrator

Update Finnish translation

parent 772bd4eb
Pipeline #105462 passed with stage
in 9 minutes and 25 seconds
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-maps master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-maps/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-14 19:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-04 21:53+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-02 06:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-17 16:31+0300\n"
"Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>\n"
"Language-Team: suomi <lokalisointi-lista@googlegroups.com>\n"
"Language: fi\n"
......@@ -53,9 +53,20 @@ msgstr ""
"Voit myös etsiä tietynlaista sijaintia, kuten \"Pubit lähellä Kallio, "
"Helsinki\" tai \"Hotellit lähellä Berliini, Saksa\"."
#: data/org.gnome.Maps.appdata.xml.in:59
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Gnome-projekti"
#. Translators: This is the program name.
#. for some reason, setting the title of the window through the .ui
#. * template does not work anymore (maybe has something to do with
#. * setting a custom title on the headerbar). Setting it programmatically
#. * here works though. And yields a proper label in the gnome-shell
#. * overview.
#.
#. Translators: This is the program name.
#: data/org.gnome.Maps.desktop.in:4 data/ui/main-window.ui:26
#: src/mainWindow.js:500
#: src/application.js:81 src/mainWindow.js:139 src/mainWindow.js:509
msgid "Maps"
msgstr "Kartat"
......@@ -63,11 +74,6 @@ msgstr "Kartat"
msgid "A simple maps application"
msgstr "Yksinkertainen karttasovellus"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.Maps.desktop.in:8
msgid "org.gnome.Maps"
msgstr "org.gnome.Maps"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.Maps.desktop.in:14
msgid "Maps;"
......@@ -86,59 +92,75 @@ msgid "Coordinates of last viewed location."
msgstr "Viimeksi katsotun sijainnin koordinaatit."
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:16
msgid "zoom"
msgstr "zoom"
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:17
msgid "Zoom level"
msgstr "Zoomaustaso"
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:21
msgid "Map type"
msgstr "Kartan tyyppi"
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:22
msgid "The type of map to display (street, aerial, etc.)"
msgstr "Näytettävän kartan tyyppi (katu, ilma jne.)"
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:26
msgid "Window size"
msgstr "Ikkunan koko"
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:17
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:27
msgid "Window size (width and height)."
msgstr "Ikkunan koko (leveys ja korkeus)."
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:21
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:31
msgid "Window position"
msgstr "Ikkunan sijainti"
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:22
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:32
msgid "Window position (X and Y)."
msgstr "Ikkunan sijainti (x ja y)."
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:26
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:36
msgid "Window maximized"
msgstr "Ikkuna suurennettu"
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:27
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:37
msgid "Window maximization state"
msgstr "Ikkunan suurennuksen tila"
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:31
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:41
msgid "Maximum number of search results"
msgstr "Hakutulosten enimmäismäärä"
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:32
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:42
msgid "Maximum number of search results from geocode search."
msgstr "Geocode-haun tulosten enimmäismäärä."
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:36
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:46
msgid "Number of recent places to store"
msgstr "Äskettäisten sijaintien varastoitava lukumäärä"
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:37
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:47
msgid "Number of recently visited places to store."
msgstr "Äskettäin käytyjen sijaintin varastoitava lukumäärä."
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:41
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:51
msgid "Number of recent routes to store"
msgstr "Äskettäisten reittien varastoitava lukumäärä"
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:42
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:52
msgid "Number of recently visited routes to store."
msgstr "Äskettäin käytyjen reittien varastoitava lukumäärä."
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:46
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:56
msgid "Facebook check-in privacy setting"
msgstr "Facebook-paikkakirjautumisen yksityisyysasetus"
#. Translators: EVERYONE, FRIENDS_OF_FRIENDS, ALL_FRIENDS, and SELF are constant names, and should not be translated
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:48
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:58
msgid ""
"Latest used Facebook check-in privacy setting. Possible values are: "
"EVERYONE, FRIENDS_OF_FRIENDS, ALL_FRIENDS or SELF."
......@@ -146,11 +168,11 @@ msgstr ""
"Viimeisin käytetty Facebook-paikkakirjautumisen yksityisyysasetus. "
"Mahdolliset arvot ovat: EVERYONE, FRIENDS_OF_FRIENDS, ALL_FRIENDS tai SELF."
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:52
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:62
msgid "Foursquare check-in privacy setting"
msgstr "Foursquare-paikkakirjautumisen yksityisyysasetus"
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:53
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:63
msgid ""
"Latest used Foursquare check-in privacy setting. Possible values are: "
"public, followers or private."
......@@ -158,11 +180,11 @@ msgstr ""
"Viimeisin käytetty Foursquare-paikkakirjautumisen yksityisyysasetus. "
"Mahdolliset arvot ovat: public, followers tai private."
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:57
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:67
msgid "Foursquare check-in Facebook broadcasting"
msgstr "Foursquare-paikkakirjautumisen lähetys Facebookiin"
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:58
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:68
msgid ""
"Indicates if Foursquare should broadcast the check-in as a post in the "
"Facebook account associated with the Foursquare account."
......@@ -170,11 +192,11 @@ msgstr ""
"Ilmaisee pitäisikö Foursquaren välittää paikkakirjautuminen viestinä "
"Foursquare-tiliin liitetylle Facebook-tilille."
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:62
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:72
msgid "Foursquare check-in Twitter broadcasting"
msgstr "Foursquare-paikkakirjautumisen lähetys Twitteriin"
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:63
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:73
msgid ""
"Indicates if Foursquare should broadcast the check-in as a tweet in the "
"Twitter account associated with the Foursquare account."
......@@ -182,15 +204,15 @@ msgstr ""
"Ilmaisee pitäisikö Foursquaren välittää paikkakirjautuminen twiittinä "
"Foursquare-tiliin liitetylle Twitter-tilille."
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:67
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:77
msgid "OpenStreetMap username or e-mail address"
msgstr "OpenStreetMap-käyttäjätunnus tai -sähköposti"
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:68
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:78
msgid "Indicates if the user has signed in to edit OpenStreetMap data."
msgstr "Ilmaisee onko käyttäjä kirjautunut muokatakseen OpenStreetMap-tietoja."
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:72
#: data/org.gnome.Maps.gschema.xml:82
msgid "Last used transportation type for routing"
msgstr "Reitityksessä viimeksi käytetty matkatapa"
......@@ -207,7 +229,7 @@ msgid "Post on Twitter"
msgstr "Lähetä Twitteriin"
#: data/ui/check-in-dialog.ui:388 data/ui/export-view-dialog.ui:20
#: data/ui/send-to-dialog.ui:21 data/ui/shape-layer-file-chooser.ui:22
#: data/ui/send-to-dialog.ui:13 data/ui/shape-layer-file-chooser.ui:22
msgid "_Cancel"
msgstr "_Peru"
......@@ -343,7 +365,7 @@ msgid "Open shape layer"
msgstr "Avaa muototaso"
#. Translators: This string uses ellipsis character
#: data/ui/layers-popover.ui:71
#: data/ui/layers-popover.ui:69
msgid "Open Shape Layer…"
msgstr "Avaa muototaso…"
......@@ -430,8 +452,8 @@ msgstr "Lisää uusi reitti"
#. Translators: This is a tooltip
#: data/ui/map-bubble.ui:62
msgid "Open with another application"
msgstr "Avaa muussa sovelluksessa"
msgid "Share location"
msgstr "Jaa sijainti"
#. Translators: This is a tooltip
#: data/ui/map-bubble.ui:79
......@@ -576,11 +598,7 @@ msgstr "Muokkaa OpenStreetMapissa"
msgid "Show more information"
msgstr "Näytä lisätietoja"
#: data/ui/place-popover.ui:24
msgid "Press enter to search"
msgstr "Paina enter etsiäksesi"
#: data/ui/place-popover.ui:72
#: data/ui/place-popover.ui:54
msgid "No results found"
msgstr "Tuloksia ei löytynyt"
......@@ -589,18 +607,26 @@ msgstr "Tuloksia ei löytynyt"
msgid "Drag to change order of the route"
msgstr "Vedä muuttaaksesi reitin määritystä"
#: data/ui/send-to-dialog.ui:15
msgid "Open location"
#: data/ui/send-to-dialog.ui:10
msgid "Open Location"
msgstr "Avaa sijainti"
#: data/ui/send-to-dialog.ui:35 data/ui/shape-layer-file-chooser.ui:12
msgid "_Open"
msgstr "_Avaa"
#: data/ui/send-to-dialog.ui:70
msgid "Copy"
msgstr "Kopioi"
#: data/ui/send-to-dialog.ui:76
msgid "Send To…"
msgstr "Lähetä…"
#: data/ui/shape-layer-file-chooser.ui:4 src/mainWindow.js:61
#: data/ui/shape-layer-file-chooser.ui:4 src/mainWindow.js:62
msgid "Open Shape Layer"
msgstr "Avaa muototaso"
#: data/ui/shape-layer-file-chooser.ui:12
msgid "_Open"
msgstr "_Avaa"
#. Translators: This is a tooltip
#: data/ui/shape-layer-row.ui:19
msgid "Toggle visible"
......@@ -720,11 +746,11 @@ msgstr "Vaaditut attribuutit puuttuvat"
msgid "Could not find OSM element"
msgstr "OSM-elementtiä ei löytynyt"
#: src/application.js:95
#: src/application.js:94
msgid "A path to a local tiles directory structure"
msgstr "Polku paikallisten tiilien hakemistorakenteeseen"
#: src/application.js:99
#: src/application.js:98
msgid "Show the version of the program"
msgstr "Näytä ohjelman versio"
......@@ -792,23 +818,23 @@ msgstr ""
"Kirjautumistiedot ovat vanhentuneet. Avaa verkkotilien asetukset "
"kirjautuaksesi ja käyttääksesi tätä tiliä"
#: src/contextMenu.js:98
#: src/contextMenu.js:99
msgid "Route from here"
msgstr "Reitti täältä"
#: src/contextMenu.js:100
#: src/contextMenu.js:101
msgid "Add destination"
msgstr "Lisää välipiste"
#: src/contextMenu.js:102
#: src/contextMenu.js:103
msgid "Route to here"
msgstr "Reitti tänne"
#: src/contextMenu.js:131
#: src/contextMenu.js:129
msgid "Nothing found here!"
msgstr "Täältä ei löytynyt mitään!"
#: src/contextMenu.js:192
#: src/contextMenu.js:190
msgid ""
"Location was added to the map, note that it may take a while before it shows "
"on the map and in search results."
......@@ -845,53 +871,53 @@ msgstr "Tiedostonimeä ei määritetty"
msgid "Unable to export view"
msgstr "Näkymän vienti epäonnistui"
#: src/geoJSONSource.js:98
#: src/geoJSONSource.js:97
msgid "invalid coordinate"
msgstr "virheellinen koordinaatti"
#: src/geoJSONSource.js:147 src/geoJSONSource.js:187 src/geoJSONSource.js:202
#: src/geoJSONSource.js:146 src/geoJSONSource.js:186 src/geoJSONSource.js:201
msgid "parse error"
msgstr "jäsentämisvirhe"
#: src/geoJSONSource.js:181
#: src/geoJSONSource.js:180
msgid "unknown geometry"
msgstr "tuntematon geometria"
#: src/graphHopper.js:93 src/openTripPlanner.js:652
#: src/graphHopper.js:112 src/openTripPlanner.js:652
msgid "Route request failed."
msgstr "Reittipyyntö epäonnistui."
#: src/graphHopper.js:100 src/openTripPlanner.js:615
#: src/graphHopper.js:119 src/openTripPlanner.js:615
msgid "No route found."
msgstr "Reittiä ei löytynyt."
#: src/graphHopper.js:188
#: src/graphHopper.js:207
msgid "Start!"
msgstr "Aloitus!"
#: src/mainWindow.js:58
#: src/mainWindow.js:59
msgid "All Layer Files"
msgstr "Kaikki tasotiedostot"
#: src/mainWindow.js:433
#: src/mainWindow.js:442
msgid "Failed to connect to location service"
msgstr "Yhteys sijaintipalveluun epäonnistui"
#: src/mainWindow.js:498
#: src/mainWindow.js:507
msgid "translator-credits"
msgstr "Jiri Grönroos"
#: src/mainWindow.js:501
#: src/mainWindow.js:510
msgid "A map application for GNOME"
msgstr "Karttasovellus Gnomelle"
#: src/mainWindow.js:512
#: src/mainWindow.js:521
msgid "Copyright © 2011 – 2019 Red Hat, Inc. and The GNOME Maps authors"
msgstr ""
"Tekijänoikeus © 2011 – 2019 Red Hat, Inc. ja Gnomen karttasovelluksen "
"kehittäjät"
#: src/mainWindow.js:531
#: src/mainWindow.js:541
#, javascript-format
msgid "Map data by %s and contributors"
msgstr "Karttatiedot tarjoaa %s ja avustajat"
......@@ -901,20 +927,34 @@ msgstr "Karttatiedot tarjoaa %s ja avustajat"
#. * the bare name of the tile provider, or a linkified URL if one
#. * is available
#.
#: src/mainWindow.js:547
#: src/mainWindow.js:557
#, javascript-format
msgid "Map tiles provided by %s"
msgstr "Karttatiilet tarjoaa %s"
#: src/mapView.js:358
#. Translators: this is an attribution string giving credit to the
#. * search provider where the first %s placeholder is replaced by either
#. * the bare name of the geocoder provider, or a linkified URL if one
#. * is available, and the second %s placeholder is replaced by the
#. * URL to the geocoder project page. These placeholders
#. * can be swapped, if needed using the %n$s positional syntax
#. * (i.e. "%2$s ... %1$s ..." for positioning the project URL
#. * before the provider).
#.
#: src/mainWindow.js:586
#, javascript-format
msgid "Search provided by %s using %s"
msgstr "Haun tarjoaa %s käyttämällä %s"
#: src/mapView.js:374
msgid "File type is not supported"
msgstr "Tiedostotyyppi ei ole tuettu"
#: src/mapView.js:365
#: src/mapView.js:381
msgid "Failed to open layer"
msgstr "Tason avaaminen epäonnistui"
#: src/mapView.js:401
#: src/mapView.js:417
msgid "Failed to open GeoURI"
msgstr "GeoURI:n avaaminen epäonnistui"
......@@ -1186,6 +1226,10 @@ msgstr "Valitse tyyppi"
msgid "Done"
msgstr "Valmis"
#: src/photonParser.js:103
msgid "Unnamed place"
msgstr "Nimetön paikka"
#: src/placeBubble.js:143
msgid "Population:"
msgstr "Asukasluku:"
......@@ -1218,7 +1262,7 @@ msgstr "Pääsy pyörätuolilla:"
msgid "Phone:"
msgstr "Puhelin:"
#: src/placeEntry.js:186
#: src/placeEntry.js:205
msgid "Failed to parse Geo URI"
msgstr "Geo URI:n jäsentäminen epäonnistui"
......@@ -1228,7 +1272,7 @@ msgstr "Geo URI:n jäsentäminen epäonnistui"
#. Translators:
#. * There is public internet access but the particular kind is unknown.
#.
#: src/place.js:218 src/translations.js:329 src/translations.js:391
#: src/place.js:268 src/translations.js:329 src/translations.js:391
msgid "yes"
msgstr "kyllä"
......@@ -1237,7 +1281,7 @@ msgstr "kyllä"
#. * can be accessed and others not, areas requiring assistance
#. * by someone pushing up a steep gradient).
#.
#: src/place.js:225
#: src/place.js:275
msgid "limited"
msgstr "rajoitettu"
......@@ -1249,7 +1293,7 @@ msgstr "rajoitettu"
#. * no internet access is offered in a place where
#. * someone might expect it.
#.
#: src/place.js:231 src/translations.js:335 src/translations.js:392
#: src/place.js:281 src/translations.js:335 src/translations.js:392
msgid "no"
msgstr "ei"
......@@ -1258,11 +1302,28 @@ msgstr "ei"
#. * for wheelchairs (e.g. elevators designed for wheelchair access
#. * only). This is rarely used.
#.
#: src/place.js:238
#: src/place.js:288
msgid "designated"
msgstr "suunniteltu esteettömäksi"
#: src/printLayout.js:240
#: src/place.js:475
msgid "Place not found in OpenStreetMap"
msgstr "Paikkaa ei löytynyt OpenStreetMapista"
#: src/place.js:495
#| msgid "OpenStreetMap Account"
msgid "OpenStreetMap URL is not valid"
msgstr "OpenStreetMap-osoite ei ole kelvollinen"
#: src/place.js:500
msgid "Coordinates in URL are not valid"
msgstr "Koordinaatit osoitteessa eivät ole kelvolliset"
#: src/place.js:521
msgid "URL is not supported"
msgstr "Osoite ei ole tuettu"
#: src/printLayout.js:312
#, javascript-format
msgid "From %s to %s"
msgstr "Alkupisteestä %s päätepisteeseen %s"
......@@ -1294,10 +1355,23 @@ msgstr "Poista välisijainti"
msgid "Reverse route"
msgstr "Käänteinen reitti"
#: src/sendToDialog.js:175
#. Translators: The first string is the name of the city, the
#. second string is the name of the app to add it to
#: src/sendToDialog.js:103
#, javascript-format
#| msgid "From %s to %s"
msgid "Add %s to %s"
msgstr "Lisää %s sovellukseen %s"
#: src/sendToDialog.js:201
msgid "Failed to open URI"
msgstr "URI:n avaaminen epäonnistui"
#: src/sendToDialog.js:258
#, javascript-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Avaa sovelluksella %s"
#: src/shapeLayer.js:91
msgid "failed to load file"
msgstr "tiedoston lataaminen epäonnistui"
......@@ -1308,22 +1382,10 @@ msgstr "tiedoston lataaminen epäonnistui"
msgid "Estimated time: %s"
msgstr "Arvioitu aika: %s"
#. Translators: this a format string indicating arriving at the
#. * destination of journey with the arrival address and transit
#. * stop as the format parameter
#: src/transitArrivalRow.js:54
#, javascript-format
msgid "Arrive at %s"
msgstr "Saavu %s"
#: src/transitArrivalRow.js:56
msgid "Arrive"
msgstr "Saavu"
#. Translators: this is a format string indicating instructions
#. * starting a journey at the address given as the parameter
#.
#: src/transitLegRow.js:71
#: src/transit.js:37
#, javascript-format
msgid "Start at %s"
msgstr "Aloita %s"
......@@ -1332,26 +1394,38 @@ msgstr "Aloita %s"
#. * with no set name (such as when the user started routing from
#. * an arbitrary point on the map)
#.
#: src/transitLegRow.js:77
#: src/transit.js:43
msgid "Start"
msgstr "Aloita"
#: src/transitLegRow.js:106
msgid "Show walking instructions"
msgstr "Näytä kävelyohjeet"
#: src/transitLegRow.js:107
msgid "Hide walking instructions"
msgstr "Piilota kävelyohjeet"
#. Translators: this is a format string indicating walking a certain
#. * distance, with the distance expression being the %s placeholder
#.
#: src/transitLegRow.js:132
#: src/transit.js:61
#, javascript-format
msgid "Walk %s"
msgstr "Kävele %s"
#. Translators: this a format string indicating arriving at the
#. * destination of journey with the arrival address and transit
#. * stop as the format parameter
#: src/transit.js:75
#, javascript-format
msgid "Arrive at %s"
msgstr "Saavu %s"
#: src/transit.js:77
msgid "Arrive"
msgstr "Saavu"
#: src/transitLegRow.js:88
msgid "Show walking instructions"
msgstr "Näytä kävelyohjeet"
#: src/transitLegRow.js:89
msgid "Hide walking instructions"
msgstr "Piilota kävelyohjeet"
#: src/transitMoreRow.js:39
msgid "Load earlier alternatives"
msgstr "Lataa aiemmat vaihtoehdot"
......@@ -1580,54 +1654,63 @@ msgid "service"
msgstr "palvelu"
#. Translators: Accuracy of user location information
#: src/utils.js:227
#: src/utils.js:220
msgid "Unknown"
msgstr "Tuntematon"
#. Translators: Accuracy of user location information
#: src/utils.js:230
#: src/utils.js:223
msgid "Exact"
msgstr "Tarkka"
#: src/utils.js:288
#: src/utils.js:281
#, javascript-format
msgid "%f h"
msgstr "%f t"
#: src/utils.js:290
#: src/utils.js:283
#, javascript-format
msgid "%f min"
msgstr "%f min"
#: src/utils.js:292
#: src/utils.js:285
#, javascript-format
msgid "%f s"
msgstr "%f s"
#. Translators: This is a distance measured in kilometers
#: src/utils.js:303
#: src/utils.js:296
#, javascript-format
msgid "%s km"
msgstr "%s km"
#. Translators: This is a distance measured in meters
#: src/utils.js:306
#: src/utils.js:299
#, javascript-format
msgid "%s m"
msgstr "%s m"
#. Translators: This is a distance measured in miles
#: src/utils.js:314
#: src/utils.js:307
#, javascript-format
msgid "%s mi"
msgstr "%s mi"
#. Translators: This is a distance measured in feet
#: src/utils.js:317
#: src/utils.js:310
#, javascript-format
msgid "%s ft"
msgstr "%s ft"
#~ msgid "org.gnome.Maps"
#~ msgstr "org.gnome.Maps"
#~ msgid "Open with another application"
#~ msgstr "Avaa muussa sovelluksessa"
#~ msgid "Press enter to search"
#~ msgstr "Paina enter etsiäksesi"
#~ msgid "Quit"
#~ msgstr "Lopeta"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment