Commit 6d636f9d authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent e41c9ec0
......@@ -7,17 +7,17 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-maps master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"maps&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-06 18:57+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-06 23:57+0200\n"
"Last-Translator: Gil Forcada <gilforcada@guifi.net>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-23 17:13-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-23 16:26+0100\n"
"Last-Translator: David <rbndavid@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Poedit 1.6.9\n"
#: ../data/org.gnome.Maps.appdata.xml.in.h:1
msgid ""
......@@ -25,7 +25,7 @@ msgid ""
"quickly find the place you’re looking for by searching for a city or street, "
"or locate a place to meet a friend."
msgstr ""
"El Mapes us dóna un accés ràpid a mapes d'arreu del món. Us permet trobar "
"Els Mapes us dóna un accés ràpid a mapes d'arreu del món. Us permet trobar "
"ràpidament el lloc que esteu cercant tant si és una ciutat com un carrer, o "
"ubicar un lloc per trobar-vos amb una amistat."
......@@ -48,195 +48,617 @@ msgstr ""
"També podeu cercar per tipus de ubicacions en concret, com ara «Bars a prop "
"de la plaça Catalunya, Barcelona» o «Hotels a prop d'Alexanderplatz, Berlín»."
#. Translators: This is the program name. */
#: ../data/org.gnome.Maps.desktop.in.in.h:1 ../src/application.js:66
#: ../src/mainWindow.js:303 ../src/main-window.ui.h:1
#. Translators: This is the program name.
#: ../data/org.gnome.Maps.desktop.in.h:1 ../data/ui/main-window.ui.h:1
#: ../src/application.js:78 ../src/mainWindow.js:367
msgid "Maps"
msgstr "Mapes"
#: ../data/org.gnome.Maps.desktop.in.in.h:2
#: ../data/org.gnome.Maps.desktop.in.h:2
msgid "A simple maps application"
msgstr "Una aplicació senzilla de mapes"
#: ../data/org.gnome.Maps.desktop.in.in.h:3
#: ../data/org.gnome.Maps.desktop.in.h:3
msgid "Maps;"
msgstr "mapes;"
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:1
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:1
msgid "Window size"
msgstr "Mida de la finestra"
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:2
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:2
msgid "Window size (width and height)."
msgstr "Mida de la finestra (amplada i alçada)"
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:3
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:3
msgid "Window position"
msgstr "Posició de la finestra"
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:4
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:4
msgid "Window position (X and Y)."
msgstr "Posició de la finestra (x i y)."
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:5
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:5
msgid "Window maximized"
msgstr "Finestra maximitzada"
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:6
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:6
msgid "Window maximization state"
msgstr "Estat de la finestra maximitzada"
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:7
msgid "Last known location and accuracy"
msgstr "L'última ubicació coneguda i la precisió"
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:8
msgid ""
"Last known location (latitude and longitude in degrees) and accuracy (in "
"meters)."
msgstr ""
"L'última ubicació coneguda (latitud i longitud en graus) i la precisió (en "
"metres)."
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:9
msgid "Description of last known location"
msgstr "Descripció de l'última ubicació coneguda"
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:10
msgid "Description of last known location of user."
msgstr "Descripció de l'última ubicació coneguda de l'usuari."
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:11
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:7
msgid "Maximum number of search results"
msgstr "Nombre màxim de resultats de cerca"
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:12
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:8
msgid "Maximum number of search results from geocode search."
msgstr "Nombre màxim de resultats de cerca en fer-la per geocodi."
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:13
msgid "User set last known location"
msgstr "Última ubicació coneguda definida per l'usuari"
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:14
msgid "Whether the last known location was set manually by the user."
msgstr "Si l'última ubicació coneguda l'ha definit manualment l'usuari."
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:15
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:9
msgid "Number of recent places to store"
msgstr "Nombre de llocs recents que s'ha d'emmagatzemar"
#: ../data/org.gnome.maps.gschema.xml.in.h:16
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:10
msgid "Number of recently visited places to store."
msgstr "Nombre de llocs visitats recentment que s'ha d'emmagatzemar."
#: ../src/app-menu.ui.h:1
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:11
msgid "Facebook check-in privacy setting"
msgstr "Paràmetre de privacitat de registre al Facebook"
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:12
msgid ""
"Latest used Facebook check-in privacy setting. Possible values are: "
"EVERYONE, FRIENDS_OF_FRIENDS, ALL_FRIENDS or SELF."
msgstr ""
"Darrer paràmetre de privacitat de registre al Facebook usat. Els valors "
"possibles són TOTHOM, AMICS D'AMICS, TOTS ELS AMICS o UN MATEIX."
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:13
msgid "Foursquare check-in privacy setting"
msgstr "Paràmetre de privacitat de registre al Foursquare"
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:14
msgid ""
"Latest used Foursquare check-in privacy setting. Possible values are: "
"public, followers or private."
msgstr ""
"Darrer paràmetre de privacitat de registre al Foursquar usat. Els valors "
"possibles són públic, seguidors o privat."
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:15
msgid "Foursquare check-in Facebook broadcasting"
msgstr "Difusió al Facebook del registre de Foursquare"
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:16
msgid ""
"Indicates if Foursquare should broadcast the check-in as a post in the "
"Facebook account associated with the Foursquare account."
msgstr ""
"Indica si Foursquare hauria de difondre el registre com a apunt al compte de "
"Facebook associat al compte de Foursquare."
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:17
msgid "Foursquare check-in Twitter broadcasting"
msgstr "Difusió al Twitter del registre de Foursquare"
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:18
msgid ""
"Indicates if Foursquare should broadcast the check-in as a tweet in the "
"Twitter account associated with the Foursquare account."
msgstr ""
"Indica si Foursquare hauria de difondre el registre com a piulada al compte "
"de Twitter associat al compte de Foursquare."
#: ../data/ui/app-menu.ui.h:1
msgid "About"
msgstr "Quant a"
#: ../src/app-menu.ui.h:2
#: ../data/ui/app-menu.ui.h:2
msgid "Quit"
msgstr "Surt"
#: ../src/context-menu.ui.h:1
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:1
msgid "Visibility"
msgstr "Visibilitat"
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:2
msgid "Post on Facebook"
msgstr "Penja al Facebook"
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:3
msgid "Post on Twitter"
msgstr "Penja al Twitter"
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:4 ../data/ui/send-to-dialog.ui.h:2
msgid "_Cancel"
msgstr "_Cancel·la"
#. Translators: Check in is used as a verb
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:5 ../data/ui/map-bubble.ui.h:5
msgid "C_heck in"
msgstr "_Registreu-vos"
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:6
msgid "Everyone"
msgstr "Tothom"
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:7
msgid "Friends of friends"
msgstr "Amics d'amics"
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:8
msgid "Just friends"
msgstr "Només amics"
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:9
msgid "Just me"
msgstr "Només jo"
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:10
msgid "Public"
msgstr "Públic"
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:11
msgid "Followers"
msgstr "Seguidors"
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:12
msgid "Private"
msgstr "Privat"
#: ../data/ui/context-menu.ui.h:1
msgid "What’s here?"
msgstr "Què hi ha aquí?"
#: ../src/context-menu.ui.h:2
msgid "I’m here!"
msgstr "Sóc aquí!"
#: ../data/ui/location-service-notification.ui.h:1
msgid "Turn on location services to find your location"
msgstr "Activeu els serveis d'ubicació per trobar-ne la vostra"
#: ../src/mainWindow.js:301
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Gil Forcada <gilforcada@guifi.net>\n"
"Josep Sanchez Mesegue <papapep@gmx.com>"
#: ../data/ui/location-service-notification.ui.h:2
msgid "Location Settings"
msgstr "Paràmetres de la ubicació"
#: ../src/mainWindow.js:304
msgid "A map application for GNOME"
msgstr "Una aplicació de mapes pel GNOME"
#: ../src/main-window.ui.h:2
#: ../data/ui/main-window.ui.h:2
msgid "Go to current location"
msgstr "Vés a la ubicació actual"
#: ../src/main-window.ui.h:3
#: ../data/ui/main-window.ui.h:3
msgid "Choose map type"
msgstr "Trieu el tipus de mapa"
#: ../src/main-window.ui.h:4
#: ../data/ui/main-window.ui.h:4
msgid "Toggle route planner"
msgstr "Commuta el planificador de rutes"
#: ../src/routeService.js:73
#: ../data/ui/main-window.ui.h:5
msgid "Toggle favorites"
msgstr "Commuta els favorits"
#: ../data/ui/main-window.ui.h:6
msgid "Maps is offline!"
msgstr "El Mapes està fora de línia!"
#: ../data/ui/main-window.ui.h:7
msgid ""
"Maps need an active internet connection to function properly, but one can't "
"be found."
msgstr ""
"El Mapes necessiten una connexió activa a Internet per funcionar "
"correctament, però no se n'ha pogut trobar cap."
#: ../data/ui/main-window.ui.h:8
msgid "Check your connection and proxy settings."
msgstr "Comproveu la connexió i els paràmetres de l'intermediari."
#: ../data/ui/map-bubble.ui.h:1
msgid "Add to new route"
msgstr "Afegeix a la ruta nova"
#: ../data/ui/map-bubble.ui.h:2
msgid "Open with another application"
msgstr "Obre amb una altra aplicació"
#: ../data/ui/map-bubble.ui.h:3
msgid "Mark as favorite"
msgstr "Marca com a favorit"
#: ../data/ui/map-bubble.ui.h:6
msgid "Check in here"
msgstr "Registreu-vos aquí"
#: ../data/ui/search-popup.ui.h:1
msgid "Press enter to search"
msgstr "Premeu retorn per cercar"
#: ../data/ui/send-to-dialog.ui.h:1
msgid "Open location"
msgstr "Obre la ubicació"
#: ../data/ui/send-to-dialog.ui.h:3
msgid "_Open"
msgstr "_Obre"
#: ../data/ui/sidebar.ui.h:1
msgid "Route search by GraphHopper"
msgstr "Cerca la ruta amb GraphHopper"
#: ../data/ui/social-place-more-results-row.ui.h:1
msgid "Show more results"
msgstr "Mostra més resultats"
#: ../data/ui/user-location-bubble.ui.h:1 ../src/geoclue.js:208
msgid "Current location"
msgstr "Ubicació actual"
#. To translators: %s can be "Unknown", "Exact" or "%f km²"
#: ../data/ui/user-location-bubble.ui.h:4
#, no-c-format
msgid "Accuracy: %s"
msgstr "Precisió: %s"
#. Translators: %s is the place name that user wanted to check-in
#: ../src/checkIn.js:136
#, javascript-format
msgid "Cannot find \"%s\" in the social service"
msgstr "No es pot trobar \"%s\" al servei social"
#: ../src/checkIn.js:138
msgid "Cannot find a suitable place to check-in in this location"
msgstr "No es pot trobar un lloc adequat per registrar-vos en aquesta ubicació"
#: ../src/checkIn.js:142
msgid ""
"Credentials have expired, please open Online Accounts to sign in and enable "
"this account"
msgstr ""
"Han caducat les credencials. Si us plau, obriu els comptes en línia per "
"registrar-vos-hi i habilitar el compte"
#: ../src/checkIn.js:154 ../src/checkInDialog.js:290
msgid "An error has occurred"
msgstr "S'ha produït un error"
#: ../src/checkInDialog.js:177
msgid "Select an account"
msgstr "Seleccioneu un compte"
#: ../src/checkInDialog.js:182 ../src/checkInDialog.js:254
msgid "Loading"
msgstr "Carregant"
#: ../src/checkInDialog.js:206
msgid "Select a place"
msgstr "Seleccioneu un lloc"
#: ../src/checkInDialog.js:211
msgid ""
"Maps cannot find the place to check in to with Facebook. Please select one "
"from this list."
msgstr ""
"El Mapes no poden trobar el lloc on registrar-vos amb Facebook. Si us plau, "
"seleccioneu-ne un de la llista."
#: ../src/checkInDialog.js:213
msgid ""
"Maps cannot find the place to check in to with Foursquare. Please select one "
"from this list."
msgstr ""
"Els Mapes no poden trobar el lloc per registrar-vos amb Foursquare. Si us "
"plau, seleccioneu-ne un de la llista."
#. Translators: %s is the name of the place to check in.
#.
#: ../src/checkInDialog.js:228
#, javascript-format
msgid "Check in to %s"
msgstr "Registreu-vos a %s"
#. Translators: %s is the name of the place to check in.
#.
#: ../src/checkInDialog.js:238
#, javascript-format
msgid "Write an optional message to check in to %s."
msgstr "Escriviu un missatge opcional per inscriure-us a %s."
#: ../src/mainWindow.js:315
msgid "Failed to connect to location service"
msgstr "Ha fallat la connexió amb el servei d'ubicació"
#: ../src/mainWindow.js:320
msgid "Position not found"
msgstr "No s'ha trobat la posició."
#: ../src/mainWindow.js:365
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Gil Forcada <gilforcada@guifi.net>\n"
"Josep Sanchez Mesegue <papapep@gmx.com>"
#: ../src/mainWindow.js:368
msgid "A map application for GNOME"
msgstr "Una aplicació de mapes pel GNOME"
#. Translators:
#. * This means wheelchairs have full unrestricted access.
#.
#: ../src/place.js:121
msgid "yes"
msgstr "sí"
#. Translators:
#. * This means wheelchairs have partial access (e.g some areas
#. * can be accessed and others not, areas requiring assistance
#. * by someone pushing up a steep gradient).
#.
#: ../src/place.js:128
msgid "limited"
msgstr "limitat"
#. Translators:
#. * This means wheelchairs have no unrestricted access
#. * (e.g. stair only access).
#.
#: ../src/place.js:134
msgid "no"
msgstr "no"
#. Translators:
#. * This means that the way or area is designated or purpose built
#. * for wheelchairs (e.g. elevators designed for wheelchair access
#. * only). This is rarely used.
#.
#: ../src/place.js:141
msgid "designated"
msgstr "designat"
#: ../src/routeService.js:70
msgid "No route found."
msgstr "No s'ha trobat cap ruta."
#: ../src/routeService.js:80
#: ../src/routeService.js:77
msgid "Route request failed."
msgstr "Ha fallat la sol·licitud de cercar la ruta."
#: ../src/routeService.js:151
#: ../src/routeService.js:148
msgid "Start!"
msgstr "Comença"
#: ../src/searchResultBubble.js:60
#: ../src/placeBubble.js:102
#, javascript-format
msgid "Postal code: %s"
msgstr "Codi postal: %s"
#: ../src/placeBubble.js:104
#, javascript-format
msgid "Country code: %s"
msgstr "Codi de país: %s"
#: ../src/searchResultBubble.js:66
#: ../src/placeBubble.js:113
#, javascript-format
msgid "Postal code: %s"
msgstr "Codi postal: %s"
msgid "Population: %s"
msgstr "Població: %s"
#. Translators: %s is a time expression with the format "%f h" or "%f min" */
#: ../src/sidebar.js:193
#: ../src/placeBubble.js:116
#, javascript-format
msgid "Opening hours: %s"
msgstr "Hores d'obertura: %s"
#: ../src/placeBubble.js:121
msgid "Wikipedia"
msgstr "Viquipèdia"
#: ../src/placeBubble.js:126
#, javascript-format
msgid "Wheelchair access: %s"
msgstr "Accés amb cadira de rodes: %s"
#. Translators: %s is a time expression with the format "%f h" or "%f min"
#: ../src/sidebar.js:217
#, javascript-format
msgid "Estimated time: %s"
msgstr "Temps estimat: %s"
#: ../src/user-location-bubble.ui.h:1
msgid "Current location"
msgstr "Ubicació actual"
#. To translators: %s can be "Unknown", "Exact" or "%f km²"
#: ../src/user-location-bubble.ui.h:4
#, no-c-format
msgid "Accuracy: %s"
msgstr "Precisió: %s"
#: ../src/translations.js:56 ../src/translations.js:58
msgid "around the clock"
msgstr "tot el dia"
#: ../src/translations.js:60
msgid "from sunrise to sunset"
msgstr "des de la sortida del sol a la posta"
#. Translators:
#. * This is a format string with two separate time ranges
#. * such as "Mo-Fr 10:00-19:00 Sa 12:00-16:00"
#. * The space between the format place holders could be
#. * substituted with the appropriate separator.
#.
#: ../src/translations.js:79
#, javascript-format
msgctxt "time range list"
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#. Translators:
#. * This is a format string with three separate time ranges
#. * such as "Mo-Fr 10:00-19:00 Sa 10:00-17:00 Su 12:00-16:00"
#. * The space between the format place holders could be
#. * substituted with the appropriate separator.
#.
#: ../src/translations.js:91
#, javascript-format
msgctxt "time range list"
msgid "%s %s %s"
msgstr "%s %s %s"
#. Translators:
#. * This is a format string consisting of a part specifying the days for
#. * which the specified time is applied and the time interval
#. * specification as the second argument.
#. * The space between the format place holders could be substituted with
#. * the appropriate separator or phrase and the ordering of the arguments
#. * can be rearranged with the %n#s syntax.
#: ../src/translations.js:122
#, javascript-format
msgctxt "time range component"
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#. Translators:
#. * This represents a format string consisting of two day interval
#. * specifications.
#. * For example:
#. * Mo-Fr,Sa
#. * where the "Mo-Fr" and "Sa" parts are replaced by the %s
#. * place holder.
#. * The separator (,) could be replaced with a translated variant or
#. * a phrase if appropriate.
#: ../src/translations.js:154
#, javascript-format
msgctxt "day interval list"
msgid "%s,%s"
msgstr "%s,%s"
#. Translators:
#. * This represents a format string consisting of three day interval
#. * specifications.
#. * For example:
#. * Mo-We,Fr,Su
#. * where the "Mo-We", "Fr", and "Su" parts are replaced by the
#. * %s place holder.
#. * The separator (,) could be replaced with a translated variant or
#. * a phrase if appropriate.
#: ../src/translations.js:168
#, javascript-format
msgctxt "day interval list"
msgid "%s,%s,%s"
msgstr "%s,%s,%s"
#: ../src/translations.js:187
msgid "every day"
msgstr "cada dia"
#. Translators:
#. * This represents a range of days with a starting and ending day.
#.
#: ../src/translations.js:199
#, javascript-format
msgctxt "day range"
msgid "%s-%s"
msgstr "%s-%s"
#: ../src/translations.js:210
msgid "public holidays"
msgstr "festius"
#: ../src/translations.js:212
msgid "school holidays"
msgstr "vacances escolars"
#. Translators:
#. * This is a list with two time intervals, such as:
#. * 09:00-12:00, 13:00-14:00
#. * The intervals are represented by the %s place holders and
#. * appropriate white space or connected phrase could be modified by
#. * the translation. The order of the arguments can be rearranged
#. * using the %n$s syntax.
#.
#: ../src/translations.js:252
#, javascript-format
msgctxt "time interval list"
msgid "%s, %s"
msgstr "%s, %s"
#: ../src/translations.js:266
msgid "not open"
msgstr "sense obrir"
#. Translators:
#. * This is a time interval with a starting and an ending time.
#. * The time values are represented by the %s place holders and
#. * appropriate white spacing or connecting phrases can be set by the
#. * translation as needed. The order of the arguments can be rearranged
#. * using the %n$s syntax.
#.
#: ../src/translations.js:281
#, javascript-format
msgctxt "time interval"
msgid "%s-%s"
msgstr "%s-%s"
#. Translators: Accuracy of user location information */
#: ../src/utils.js:165
#. Translators: Accuracy of user location information
#: ../src/utils.js:257
msgid "Unknown"
msgstr "Desconeguda"
#. Translators: Accuracy of user location information */
#: ../src/utils.js:168
#. Translators: Accuracy of user location information
#: ../src/utils.js:260
msgid "Exact"
msgstr "Exacte"
#: ../src/utils.js:178
#, javascript-format
msgid "%f km²"
msgstr "%f km²"
#: ../src/utils.js:275
#: ../src/utils.js:355
#, javascript-format