Commit 2690c299 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 27c1240a
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-maps master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"maps&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-01-06 19:49+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-05 14:06+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-05 08:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-05 21:27+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -50,7 +50,7 @@ msgstr ""
#. Translators: This is the program name. */
#: ../data/org.gnome.Maps.desktop.in.h:1 ../data/ui/main-window.ui.h:1
#: ../src/application.js:75 ../src/mainWindow.js:322
#: ../src/application.js:78 ../src/mainWindow.js:367
msgid "Maps"
msgstr "Mapy"
......@@ -104,43 +104,53 @@ msgstr "Počet nedávno navštívených míst, která se mají uchovávat."
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:11
msgid "Facebook check-in privacy setting"
msgstr ""
msgstr "Nastavení soukromí při oznamování polohy na Facebook"
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:12
msgid ""
"Latest used Facebook check-in privacy setting. Possible values are: "
"EVERYONE, FRIENDS_OF_FRIENDS, ALL_FRIENDS or SELF."
msgstr ""
"Poslední použité nastavení soukromí při oznamování polohy na Facebook. Možné "
"hodnoty jsou: EVERYONE (všem), FRIENDS_OF_FRIENDS (přátelům přátel), "
"ALL_FRIENDS (všem přátelům) nebo SELF (mě samotnému)."
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:13
msgid "Foursquare check-in privacy setting"
msgstr ""
msgstr "Nastavení soukromí při oznamování polohy na Foursquare"
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:14
msgid ""
"Latest used Foursquare check-in privacy setting. Possible values are: "
"public, followers or private."
msgstr ""
"Poslední použité nastavení soukromí při oznamování polohy na Foursquare. "
"Možné hodnoty jsou: public (veřejné), followers (následovníci) nebo private "
"(soukromé)."
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:15
msgid "Foursquare check-in Facebook broadcasting"
msgstr ""
msgstr "Záslání oznámení polohy z Foursquare na Facebook"
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:16
msgid ""
"Indicates if Foursquare should broadcast the check-in as a post in the "
"Facebook account associated with the Foursquare account."
msgstr ""
"Říká, jestli by měl Foursquare zaslat oznámení polohy jako příspěvek na učet "
"na Facebooku přidružený k účtu na Foursquare."
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:17
msgid "Foursquare check-in Twitter broadcasting"
msgstr ""
msgstr "Záslání oznámení polohy z Foursquare na Twitter"
#: ../data/org.gnome.Maps.gschema.xml.in.h:18
msgid ""
"Indicates if Foursquare should broadcast the check-in as a tweet in the "
"Twitter account associated with the Foursquare account."
msgstr ""
"Říká, jestli by měl Foursquare zaslat oznámení polohy jako příspěvek na učet "
"na Twitteru přidružený k účtu na Foursquare."
#: ../data/ui/app-menu.ui.h:1
msgid "About"
......@@ -162,14 +172,15 @@ msgstr "Zveřejnit na Facebook"
msgid "Post on Twitter"
msgstr "Zveřejnit na Twitter"
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:4 ../data/ui/share-dialog.ui.h:2
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:4 ../data/ui/send-to-dialog.ui.h:2
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušit"
# Překlad výrazu „Check in“ je převzat z českého uživatelského rozhraní Facebooku
#. Translators: Check in is used as a verb
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:5 ../data/ui/map-bubble.ui.h:2
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:5 ../data/ui/map-bubble.ui.h:5
msgid "C_heck in"
msgstr ""
msgstr "Oznámit polo_hu"
#: ../data/ui/check-in-dialog.ui.h:6
msgid "Everyone"
......@@ -203,6 +214,14 @@ msgstr "soukromé"
msgid "What’s here?"
msgstr "Co je zde?"
#: ../data/ui/location-service-notification.ui.h:1
msgid "Turn on location services to find your location"
msgstr "Zapnout geolokační službu pro vyhledávání vaší polohy"
#: ../data/ui/location-service-notification.ui.h:2
msgid "Location Settings"
msgstr "Nastavení určování polohy"
#: ../data/ui/main-window.ui.h:2
msgid "Go to current location"
msgstr "Přejít na současné místo"
......@@ -235,23 +254,44 @@ msgstr ""
msgid "Check your connection and proxy settings."
msgstr "Zkontrolujte své připojení a nastavení proxy."
#: ../data/ui/map-bubble.ui.h:1
msgid "Add to new route"
msgstr "Přidat novou trasu"
#: ../data/ui/map-bubble.ui.h:2
msgid "Open with another application"
msgstr "Otevřít pomocí jiné aplikace"
#: ../data/ui/map-bubble.ui.h:3
msgid "Mark as favorite"
msgstr "Označit jako oblíbené"
#: ../data/ui/map-bubble.ui.h:6
msgid "Check in here"
msgstr "Oznámit tuto polohu"
#: ../data/ui/search-popup.ui.h:1
msgid "Press enter to search"
msgstr "Zmáčknutím Enter se začne hledat"
#: ../data/ui/share-dialog.ui.h:1
msgid "Share location"
msgstr "Sdílení místo"
#: ../data/ui/send-to-dialog.ui.h:1
#| msgid "Current location"
msgid "Open location"
msgstr "Otevřít místo"
#: ../data/ui/send-to-dialog.ui.h:3
msgid "_Open"
msgstr "_Otevřít"
#: ../data/ui/share-dialog.ui.h:3
msgid "_Share"
msgstr "_Sdílet"
#: ../data/ui/sidebar.ui.h:1
msgid "Route search by GraphHopper"
msgstr "Hledání trasy pomocí GraphHopper"
#: ../data/ui/social-place-more-results-row.ui.h:1
msgid "Show more results"
msgstr "Zobrazit více výsledků"
#: ../data/ui/user-location-bubble.ui.h:1 ../src/geoclue.js:158
#: ../data/ui/user-location-bubble.ui.h:1 ../src/geoclue.js:208
msgid "Current location"
msgstr "Současné místo"
......@@ -270,6 +310,7 @@ msgstr "Na sociální službě nelze nalézt „%s“"
#: ../src/checkIn.js:138
msgid "Cannot find a suitable place to check-in in this location"
msgstr ""
"Na této poloze se nepodařilo najít žádné vhodné místo pro oznámení polohy"
#: ../src/checkIn.js:142
msgid ""
......@@ -300,32 +341,45 @@ msgid ""
"Maps cannot find the place to check in to with Facebook. Please select one "
"from this list."
msgstr ""
"Mapy nemohou najít žádné místo pro oznámení polohy na Facebook. Vyberte "
"prosím nějaké ze seznamu."
#: ../src/checkInDialog.js:213
msgid ""
"Maps cannot find the place to check in to with Foursquare. Please select one "
"from this list."
msgstr ""
"Mapy nemohou najít žádné místo pro oznámení polohy na Foursquare. Vyberte "
"prosím nějaké ze seznamu."
#. Translators: %s is the name of the place to check in.
#. */
#: ../src/checkInDialog.js:228
#, javascript-format
msgid "Check in to %s"
msgstr ""
msgstr "Oznámení polohy na místě %s"
#. Translators: %s is the name of the place to check in.
#. */
#: ../src/checkInDialog.js:238
#, javascript-format
msgid "Write an optional message to check in to %s."
msgstr ""
msgstr "Napište volitně zprávu k oznámení polohy na místě %s."
#: ../src/mainWindow.js:315
msgid "Failed to connect to location service"
msgstr "Selhalo připojení ke geolokační službě"
#: ../src/mainWindow.js:320
#| msgid "No route found."
msgid "Position not found"
msgstr "Poloha nebyla nalezena."
#: ../src/mainWindow.js:365
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký"
#: ../src/mainWindow.js:323
#: ../src/mainWindow.js:368
msgid "A map application for GNOME"
msgstr "Mapová aplikace pro GNOME"
......@@ -374,31 +428,31 @@ msgstr "Požadavek na vyhledání cesty selhal."
msgid "Start!"
msgstr "Start!"
#: ../src/searchResultBubble.js:88
#: ../src/placeBubble.js:102
#, javascript-format
msgid "Postal code: %s"
msgstr "PSČ: %s"
#: ../src/searchResultBubble.js:90
#: ../src/placeBubble.js:104
#, javascript-format
msgid "Country code: %s"
msgstr "Kód země: %s"
#: ../src/searchResultBubble.js:99
#: ../src/placeBubble.js:113
#, javascript-format
msgid "Population: %s"
msgstr "Populace: %s"
#: ../src/searchResultBubble.js:102
#: ../src/placeBubble.js:116
#, javascript-format
msgid "Opening hours: %s"
msgstr "Otevírací doba: %s"
#: ../src/searchResultBubble.js:107
#: ../src/placeBubble.js:121
msgid "Wikipedia"
msgstr "Wikipedia"
#: ../src/searchResultBubble.js:112
#: ../src/placeBubble.js:126
#, javascript-format
msgid "Wheelchair access: %s"
msgstr "Bezbariérový přístup: %s"
......@@ -537,12 +591,12 @@ msgid "%s-%s"
msgstr "%s - %s"
#. Translators: Accuracy of user location information */
#: ../src/utils.js:253
#: ../src/utils.js:257
msgid "Unknown"
msgstr "neznámá"
#. Translators: Accuracy of user location information */
#: ../src/utils.js:256
#: ../src/utils.js:260
msgid "Exact"
msgstr "velmi přesná"
......@@ -585,6 +639,12 @@ msgstr "%f mi"
msgid "%f ft"
msgstr "%f ft"
#~ msgid "Share location"
#~ msgstr "Sdílení místo"
#~ msgid "_Share"
#~ msgstr "_Sdílet"
#~ msgid "Last known location and accuracy"
#~ msgstr "Poslední známé místo a přesnost"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment