Commit fbdbfcee authored by Artur Flinta's avatar Artur Flinta Committed by Artur Flinta

Updated Polish translation by GNOME PL Team.

2008-02-07  Artur Flinta  <aflinta@svn.gnome.org>

	* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.


svn path=/trunk/; revision=384
parent bd6aaba0
2008-02-07 Artur Flinta <aflinta@svn.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2008-01-27 Jorge Gonzalez <jorgegonz@svn.gnome.org>
* es.po: Updated Spanish translation
......
......@@ -4,17 +4,19 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: YaST (@memory@)\n"
"Project-Id-Version: gnome-main-menu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-06-29 16:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-06-29 16:11+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-07 21:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-07 15:34+0100\n"
"Last-Translator: Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <i18n@suse.de>\n"
"Language-Team: Tomasz Dominikowski (Aviary.pl) <dominikowski@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../application-browser/etc/application-browser.desktop.in.in.h:1
#: ../application-browser/src/application-browser.c:93
......@@ -98,45 +100,45 @@ msgid "Application Actions"
msgstr "Czynności aplikacji"
#. make start action
#: ../libslab/application-tile.c:362
#: ../libslab/application-tile.c:369
#, c-format
msgid "<b>Start %s</b>"
msgstr "<b>Uruchom %s</b>"
#: ../libslab/application-tile.c:381 ../main-menu/src/main-menu-migration.c:93
#: ../libslab/application-tile.c:388 ../main-menu/src/main-menu-migration.c:93
#: ../main-menu/src/main-menu-migration.c:217
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"
#: ../libslab/application-tile.c:428
#: ../libslab/application-tile.c:435
msgid "Upgrade"
msgstr "Aktualizuj"
#: ../libslab/application-tile.c:443
#: ../libslab/application-tile.c:450
msgid "Uninstall"
msgstr "Odinstaluj"
#: ../libslab/application-tile.c:770 ../libslab/document-tile.c:526
#: ../libslab/application-tile.c:777 ../libslab/document-tile.c:737
#: ../nautilus-main-menu/nautilus-main-menu.c:133
#: ../nautilus-main-menu/nautilus-main-menu.c:138
msgid "Remove from Favorites"
msgstr "Usuń z Ulubionych"
#: ../libslab/application-tile.c:772 ../libslab/document-tile.c:528
#: ../libslab/application-tile.c:779 ../libslab/document-tile.c:739
#: ../nautilus-main-menu/nautilus-main-menu.c:123
#: ../nautilus-main-menu/nautilus-main-menu.c:128
msgid "Add to Favorites"
msgstr "Dodaj do Ulubionych"
#: ../libslab/application-tile.c:857
#: ../libslab/application-tile.c:864
msgid "Remove from Startup Programs"
msgstr "Usuń z programów startowych"
#: ../libslab/application-tile.c:859
#: ../libslab/application-tile.c:866
msgid "Add to Startup Programs"
msgstr "Dodaj do programów startowych"
#: ../libslab/app-shell.c:747
#: ../libslab/app-shell.c:750
#, c-format
msgid ""
"<span size=\"large\"><b>No matches found.</b> </span><span>\n"
......@@ -147,76 +149,110 @@ msgstr ""
"\n"
" Filtr \"<b>%s</b>\" nie pasuje do żadnych elementów.</span>"
#: ../libslab/app-shell.c:897
#: ../libslab/app-shell.c:900
msgid "Other"
msgstr "Inne"
#: ../libslab/bookmark-agent.c:1067
#: ../libslab/bookmark-agent.c:1060
msgid "New Spreadsheet"
msgstr "Nowy arkusz kalkulacyjny"
#: ../libslab/bookmark-agent.c:1071
#: ../libslab/bookmark-agent.c:1064
msgid "New Document"
msgstr "Nowy dokument"
#: ../libslab/bookmark-agent.c:1121
#: ../libslab/bookmark-agent.c:1114
msgid "Home"
msgstr "Folder domowy"
#: ../libslab/bookmark-agent.c:1137
#: ../libslab/bookmark-agent.c:1130
msgid "File System"
msgstr "System plików"
#: ../libslab/bookmark-agent.c:1141
#: ../libslab/bookmark-agent.c:1134
msgid "Network Servers"
msgstr "Serwery sieciowe"
#: ../libslab/bookmark-agent.c:1170
#: ../libslab/bookmark-agent.c:1163
msgid "Search"
msgstr "Postęp wyszukiwania"
#. make open with default action
#: ../libslab/directory-tile.c:168
#: ../libslab/directory-tile.c:170
#, c-format
msgid "<b>Open</b>"
msgstr "<b>Otwórz</b>"
#. make rename action
#: ../libslab/directory-tile.c:187 ../libslab/document-tile.c:232
#: ../libslab/directory-tile.c:189 ../libslab/document-tile.c:228
msgid "Rename..."
msgstr "Zmień nazwę..."
#: ../libslab/directory-tile.c:201 ../libslab/directory-tile.c:210
#: ../libslab/document-tile.c:246 ../libslab/document-tile.c:255
#: ../libslab/directory-tile.c:203 ../libslab/directory-tile.c:212
#: ../libslab/document-tile.c:242 ../libslab/document-tile.c:251
msgid "Send To..."
msgstr "Wyślij do..."
#. make move to trash action
#: ../libslab/directory-tile.c:225 ../libslab/document-tile.c:281
#: ../libslab/directory-tile.c:227 ../libslab/document-tile.c:277
msgid "Move to Trash"
msgstr "Wyrzuć do śmietnika"
#: ../libslab/directory-tile.c:235 ../libslab/directory-tile.c:448
#: ../libslab/document-tile.c:291 ../libslab/document-tile.c:639
#: ../libslab/directory-tile.c:237 ../libslab/directory-tile.c:450
#: ../libslab/document-tile.c:287 ../libslab/document-tile.c:850
msgid "Delete"
msgstr "Usuń"
#: ../libslab/document-tile.c:153
msgid "Edited %m/%d/%Y"
msgstr "Zmienione %d.%m.%Y"
#: ../libslab/directory-tile.c:575 ../libslab/document-tile.c:1022
#, c-format
msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
msgstr "Na pewno trwale usunąć \"%s\"?"
#: ../libslab/directory-tile.c:580 ../libslab/document-tile.c:1026
msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
msgstr "Usunięcie elementu spowoduje jego bezpowrotną utratę."
#: ../libslab/document-tile.c:193
#: ../libslab/document-tile.c:189
#, c-format
msgid "<b>Open with \"%s\"</b>"
msgstr "<b>Otwórz w \"%s\"</b>"
#: ../libslab/document-tile.c:205
#: ../libslab/document-tile.c:201
msgid "Open with Default Application"
msgstr "Otwórz w domyślnej aplikacji"
#: ../libslab/document-tile.c:216
#: ../libslab/document-tile.c:212
msgid "Open in File Manager"
msgstr "Otwórz w menedżerze plików"
#: ../libslab/document-tile.c:633
msgid "?"
msgstr "?"
#: ../libslab/document-tile.c:640
msgid "%l:%M %p"
msgstr "%R"
#: ../libslab/document-tile.c:648
msgid "Today %l:%M %p"
msgstr "Dzisiaj o %R"
#: ../libslab/document-tile.c:658
msgid "Yesterday %l:%M %p"
msgstr "Wczoraj o %R"
#: ../libslab/document-tile.c:670
msgid "%a %l:%M %p"
msgstr "%a %R"
#: ../libslab/document-tile.c:678
msgid "%b %d %l:%M %p"
msgstr "%d %b %R"
#: ../libslab/document-tile.c:680
msgid "%b %d %Y"
msgstr "%d %b %Y"
#: ../libslab/libslab-bookmarkfile.c:700 ../libslab/libslab-bookmarkfile.c:777
#: ../libslab/libslab-bookmarkfile.c:856 ../libslab/libslab-bookmarkfile.c:903
#, c-format
......@@ -246,6 +282,7 @@ msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
msgstr "Nieoczekiwany znacznik \"%s\" wewnątrz \"%s\""
#: ../libslab/libslab-bookmarkfile.c:1929
#, c-format
msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
msgstr "Nie odnaleziono poprawnego pliku zakładek w katalogach danych"
......@@ -306,6 +343,7 @@ msgid "<b>Open %s</b>"
msgstr "<b>Otwórz \"%s\"</b>"
#: ../libslab/system-tile.c:141
#, c-format
msgid "Remove from System Items"
msgstr "Usuń z elementów systemowych"
......@@ -314,7 +352,7 @@ msgid "Default menu and application browser"
msgstr "Domyślna przeglądarka menu i aplikacji"
#: ../main-menu/etc/GNOME_MainMenu.server.in.in.h:2
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2145 ../main-menu/src/slab-window.glade.h:7
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2160 ../main-menu/src/slab-window.glade.h:7
msgid "GNOME Main Menu"
msgstr "Główne menu GNOME"
......@@ -580,34 +618,34 @@ msgstr ""
"ustawione na \"true\", jeśli użytkownik może modyfikować listę \"Ulubionych"
"\" dokumentów lub dokumentów określonych przez użytkownika"
#: ../main-menu/src/hard-drive-status-tile.c:110
msgid "Hard _Drive"
msgstr "_Dysk twardy"
#: ../main-menu/src/hard-drive-status-tile.c:102
msgid "_System Monitor"
msgstr "Monitor _systemu"
#: ../main-menu/src/hard-drive-status-tile.c:345
#: ../main-menu/src/hard-drive-status-tile.c:212
#, c-format
msgid "%lluG"
msgstr "%lluG"
msgid "%.1fG"
msgstr "%.1fG"
#: ../main-menu/src/hard-drive-status-tile.c:347
#: ../main-menu/src/hard-drive-status-tile.c:214
#, c-format
msgid "%lluM"
msgstr "%lluM"
msgid "%.1fM"
msgstr "%.1fM"
#: ../main-menu/src/hard-drive-status-tile.c:349
#: ../main-menu/src/hard-drive-status-tile.c:216
#, c-format
msgid "%lluK"
msgstr "%lluK"
msgid "%.1fK"
msgstr "%.1fK"
#: ../main-menu/src/hard-drive-status-tile.c:351
#: ../main-menu/src/hard-drive-status-tile.c:218
#, c-format
msgid "%llub"
msgstr "%llub"
msgid "%.1fb"
msgstr "%.1fb"
#: ../main-menu/src/hard-drive-status-tile.c:372
#: ../main-menu/src/hard-drive-status-tile.c:239
#, c-format
msgid "%s Free / %s Total"
msgstr "%s wolne / %s całkowitej pojemności"
msgid "Home: %s Free / %s"
msgstr "Foldery domowy: %s wolne / %s"
#: ../main-menu/src/main-menu-migration.c:97
#: ../main-menu/src/main-menu-migration.c:219
......@@ -627,7 +665,7 @@ msgstr "Zablokuj ekran"
msgid "gnome-lockscreen"
msgstr "Zablokuj ekran"
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2146
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2161
msgid "The GNOME Main Menu"
msgstr "Główne menu GNOME"
......@@ -674,6 +712,7 @@ msgstr "Ethernet przewodowy (%s)"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:329
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:339
#, c-format
msgid "Unknown"
msgstr "Nieznane"
......@@ -755,6 +794,24 @@ msgstr "Dodaj bieżący dokument do ulubionych"
msgid "Remove the current document from favorites"
msgstr "Usuń bieżący dokument z ulubionych"
#~ msgid "Edited %m/%d/%Y"
#~ msgstr "Zmienione %d.%m.%Y"
#~ msgid "Hard _Drive"
#~ msgstr "_Dysk twardy"
#~ msgid "%lluG"
#~ msgstr "%lluG"
#~ msgid "%lluM"
#~ msgstr "%lluM"
#~ msgid "%lluK"
#~ msgstr "%lluK"
#~ msgid "%llub"
#~ msgstr "%llub"
#~ msgid "Control Center"
#~ msgstr "Centrum sterowania"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment