Commit f3d27da4 authored by Gabor Keleman's avatar Gabor Keleman

Small updates

svn path=/trunk/; revision=448
parent 83c94e9e
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-main-menu.hu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-01-26 00:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-04-22 13:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-04-22 13:42+0200\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome@fsf.hu>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -144,7 +144,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"<span size=\"large\"><b>Nincs találat.</b> </span><span>\n"
"\n"
" A megadott keresés: \"<b>%s</b>\", eredménytelen.</span>"
" A megadott keresés: „<b>%s</b>”, eredménytelen.</span>"
#: ../libslab/app-shell.c:900
msgid "Other"
......@@ -211,7 +211,7 @@ msgstr "Ha töröl egy elemet, az véglegesen elvész."
#: ../libslab/document-tile.c:189
#, c-format
msgid "<b>Open with \"%s\"</b>"
msgstr "<b>Megnyitás ezzel: \"%s\"</b>"
msgstr "<b>Megnyitás ezzel: „%s”</b>"
#: ../libslab/document-tile.c:201
msgid "Open with Default Application"
......@@ -253,13 +253,13 @@ msgstr "%Y %b. %d"
#: ../libslab/libslab-bookmarkfile.c:856 ../libslab/libslab-bookmarkfile.c:903
#, c-format
msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
msgstr "Váratlan attribútum (\"%s\") a(z) \"%s\" elemhez"
msgstr "Váratlan attribútum („%s”) a(z) „%s ”elemhez"
#: ../libslab/libslab-bookmarkfile.c:711 ../libslab/libslab-bookmarkfile.c:788
#: ../libslab/libslab-bookmarkfile.c:798 ../libslab/libslab-bookmarkfile.c:914
#, c-format
msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
msgstr "A(z) \"$2%s\" elem \"$1%s\" attribútuma nem található"
msgstr "A(z) „$2%s ”elem „$1%s ”attribútuma nem található"
#: ../libslab/libslab-bookmarkfile.c:1087
#: ../libslab/libslab-bookmarkfile.c:1152
......@@ -267,7 +267,7 @@ msgstr "A(z) \"$2%s\" elem \"$1%s\" attribútuma nem található"
#: ../libslab/libslab-bookmarkfile.c:1226
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
msgstr "Váratlan címke (\"%s\") a várt \"%s\" helyett"
msgstr "Váratlan címke („%s”) a várt „%s ”helyett"
#: ../libslab/libslab-bookmarkfile.c:1112
#: ../libslab/libslab-bookmarkfile.c:1126
......@@ -275,7 +275,7 @@ msgstr "Váratlan címke (\"%s\") a várt \"%s\" helyett"
#: ../libslab/libslab-bookmarkfile.c:1246
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
msgstr "Váratlan címke (\"%s\") a következőn belül: \"%s\""
msgstr "Váratlan címke („%s”) a következőn belül: „%s”"
#: ../libslab/libslab-bookmarkfile.c:1929
msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
......@@ -284,7 +284,7 @@ msgstr "Nem található érvényes könyvjelzőfájl az adatkönyvtárakban"
#: ../libslab/libslab-bookmarkfile.c:2130
#, c-format
msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
msgstr "Már létezik könyvjelző a következő URI címhez: \"%s\""
msgstr "Már létezik könyvjelző a következő URI címhez: „%s”"
#: ../libslab/libslab-bookmarkfile.c:2176
#: ../libslab/libslab-bookmarkfile.c:2333
......@@ -305,28 +305,28 @@ msgstr "Már létezik könyvjelző a következő URI címhez: \"%s\""
#: ../libslab/libslab-bookmarkfile.c:3790
#, c-format
msgid "No bookmark found for URI '%s'"
msgstr "Nem található könyvjelző a következő URI címhez: \"%s\""
msgstr "Nem található könyvjelző a következő URI címhez: „%s”"
#: ../libslab/libslab-bookmarkfile.c:2508
#, c-format
msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
msgstr "Nincs MIME típus meghatározva a következő URI könyvjelzőjéhez: \"%s\""
msgstr "Nincs MIME típus meghatározva a következő URI könyvjelzőjéhez: „%s”"
#: ../libslab/libslab-bookmarkfile.c:2593
#, c-format
msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
msgstr "Nincs magán jelző meghatározva a következő URI könyvjelzőjéhez: \"%s\""
msgstr "Nincs magán jelző meghatározva a következő URI könyvjelzőjéhez: „%s”"
#: ../libslab/libslab-bookmarkfile.c:2972
#, c-format
msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
msgstr "Nincsenek csoportok beállítva a következő URI könyvjelzőjéhez: \"%s\""
msgstr "Nincsenek csoportok beállítva a következő URI könyvjelzőjéhez: „%s”"
#: ../libslab/libslab-bookmarkfile.c:3373
#: ../libslab/libslab-bookmarkfile.c:3518
#, c-format
msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
msgstr "Nincs \"%s\" nevű alkalmazás regisztrálva a következő könyvjelzőjéhez: \"%s\""
msgstr "Nincs „%s ”nevű alkalmazás regisztrálva a következő könyvjelzőjéhez: „%s”"
#: ../libslab/search-bar.c:255
msgid "Find Now"
......@@ -391,7 +391,7 @@ msgid ""
"This is the command to execute when the \"Open in File Manager\" menu item "
"is activated."
msgstr ""
"Ez a parancs kerül végrehajtásra a \"Megnyitás a fájlkezelőben\" menüelem "
"Ez a parancs kerül végrehajtásra a „Megnyitás a fájlkezelőben ”menüelem "
"aktiválásakor."
#: ../main-menu/etc/slab.schemas.in.in.h:7
......@@ -400,7 +400,7 @@ msgid ""
"is activated. FILE_URI is replaced with a uri corresponding to the dirname "
"of the activated file."
msgstr ""
"Ez a parancs kerül végrehajtásra a \"Megnyitás a fájlkezelőben\" menüelem "
"Ez a parancs kerül végrehajtásra a „Megnyitás a fájlkezelőben ”menüelem "
"aktiválásakor. A FILE_URI helyére az aktivált fájl könyvtárnevének megfelelő "
"URI kerül."
......@@ -408,7 +408,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"This is the command to execute when the \"Send To...\" menu item is "
"activated."
msgstr "Ez a parancs kerül végrehajtásra a \"Küldés...\" menüelem aktiválásakor."
msgstr "Ez a parancs kerül végrehajtásra a „Küldés... ”menüelem aktiválásakor."
#: ../main-menu/etc/slab.schemas.in.in.h:9
msgid ""
......@@ -416,7 +416,7 @@ msgid ""
"activated. DIRNAME and BASENAME are replaced with the corresponding "
"components of the activated tile."
msgstr ""
"Ez a parancs kerül végrehajtásra a \"Küldés...\" menüelem aktiválásakor. A "
"Ez a parancs kerül végrehajtásra a „Küldés... ”menüelem aktiválásakor. A "
"DIRNAME és BASENAME helyére az aktivált cím megfelelő összetevői kerülnek."
#: ../main-menu/etc/slab.schemas.in.in.h:10
......@@ -466,12 +466,12 @@ msgid ""
"or \"Places\" table."
msgstr ""
"A fájlterületen megjelenítendő fájltáblák listája. A lehetséges értékek: 0 - "
"a felhasználó által megadott vagy \"Kedvenc\" alkalmazások tábla "
"a felhasználó által megadott vagy „Kedvenc ”alkalmazások tábla "
"megjelenítése, 1 - a legutóbb használt alkalmazások tábla megjelenítése, 2 - "
"a felhasználó által megadott vagy \"Kedvenc\" dokumentumok tábla "
"a felhasználó által megadott vagy „Kedvenc ”dokumentumok tábla "
"megjelenítése, 3 - a legutóbb használt dokumentumok tábla megjelenítése, 4 - "
"a felhasználó által megadott vagy \"Kedvenc\" könyvtárak vagy a \"Helyek\" "
"tábla megjelenítése és 5 - a legutóbb használt könyvtárak vagy a \"Helyek\" "
"a felhasználó által megadott vagy „Kedvenc ”könyvtárak vagy a „Helyek ”"
"tábla megjelenítése és 5 - a legutóbb használt könyvtárak vagy a „Helyek ”"
"tábla megjelenítése."
#: ../main-menu/etc/slab.schemas.in.in.h:17
......@@ -479,7 +479,7 @@ msgid ""
"contains the list of files (including .desktop files) to be excluded from "
"the \"Recently Used Applications\" and \"Recent Files\" lists"
msgstr ""
"A \"Legutóbb használt alkalmazások\" és a \"Legutóbbi fájlok\" listákból "
"A „Legutóbb használt alkalmazások ”és a „Legutóbbi fájlok ”listákból "
"kihagyandó fájlok listája (a .desktop fájlok is)"
#: ../main-menu/etc/slab.schemas.in.in.h:18
......@@ -504,7 +504,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"determines the minimum number of items in the \"recent\" section of the file-"
"area."
msgstr "megadja az elemek legkisebb számát a fájlterület \"legutóbbi\" szakaszában."
msgstr "megadja az elemek legkisebb számát a fájlterület „legutóbbi ”szakaszában."
#: ../main-menu/etc/slab.schemas.in.in.h:21
msgid "determines which types of files to display in the file area"
......@@ -590,7 +590,7 @@ msgid ""
"\"Favorite\" applications."
msgstr ""
"Állítsa igazra, ha a felhasználónak engedélyezett a felhasználó által "
"megadott vagy \"Kedvenc\" alkalmazások listájának módosítása."
"megadott vagy „Kedvenc ”alkalmazások listájának módosítása."
#: ../main-menu/etc/slab.schemas.in.in.h:39
msgid ""
......@@ -598,7 +598,7 @@ msgid ""
"\"Favorite\" directories or \"Places\"."
msgstr ""
"Állítsa igazra, ha a felhasználónak engedélyezett a felhasználó által "
"megadott vagy \"Kedvenc\" könyvtárak, illetve a \"Helyek\" listájának "
"megadott vagy „Kedvenc ”könyvtárak, illetve a „Helyek ”listájának "
"módosítása."
#: ../main-menu/etc/slab.schemas.in.in.h:40
......@@ -607,7 +607,7 @@ msgid ""
"\"Favorite\" documents."
msgstr ""
"Állítsa igazra, ha a felhasználónak engedélyezett a felhasználó által "
"megadott vagy \"Kedvenc\" dokumentumok listájának módosítása."
"megadott vagy „Kedvenc ”dokumentumok listájának módosítása."
#: ../main-menu/src/hard-drive-status-tile.c:102
msgid "_System Monitor"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment