Commit dc7bf4f8 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent a21cd7fa
# Slovenian translation for gnome-main-menu.
# Copyright (C) 2002-2007 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-main-menu package.
#
# Copyright (C) 2005 SUSE Linux Products GmbH.
# Copyright (C) 2002 SuSE Linux AG.
# Copyright (C) 2001 SuSE GmbH.
# Janez Krek <janez.krek@euroteh.si>, 2001.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2008.
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009 - 2010.
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2009-2010.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2008-2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-main-menu\n"
"Project-Id-Version: gnome-main-menu master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"main-menu&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-12-09 20:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-10 21:47+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2013-05-01 18:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-04 22:02+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
"Language: Slovenian\n"
......@@ -24,56 +28,56 @@ msgstr ""
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
#: ../application-browser/etc/application-browser.desktop.in.in.h:1
#: ../application-browser/src/application-browser.c:100
#: ../application-browser/src/application-browser.c:102
msgid "Application Browser"
msgstr "Brskalnik programov"
#: ../application-browser/etc/application-browser.schemas.in.h:1
#: ../application-browser/etc/org.mate.gnome-main-menu.application-browser.gschema.xml.in.in.h:1
msgid "Filename of existing .desktop files"
msgstr "Ime datoteke obstoječih .desktop datotek"
#: ../application-browser/etc/application-browser.schemas.in.h:2
#: ../application-browser/etc/org.mate.gnome-main-menu.application-browser.gschema.xml.in.in.h:2
msgid "Max number of New Applications"
msgstr "Največje število novih programov"
#: ../application-browser/etc/application-browser.schemas.in.h:3
#: ../application-browser/etc/org.mate.gnome-main-menu.application-browser.gschema.xml.in.in.h:3
msgid ""
"The maximum number of applications that will be displayed in the New "
"Applications category"
msgstr "Največje število programov za prikaz v kategoriji novi programi"
#: ../application-browser/etc/application-browser.schemas.in.h:4
#: ../application-browser/etc/org.mate.gnome-main-menu.application-browser.gschema.xml.in.in.h:4
msgid "Exit shell on start action performed"
msgstr "Končaj lupino ob zagonu programa"
#: ../application-browser/etc/application-browser.schemas.in.h:5
#: ../application-browser/etc/org.mate.gnome-main-menu.application-browser.gschema.xml.in.in.h:5
msgid "Indicates whether to close the shell when a start action is performed"
msgstr "Določa, ali naj se lupina zapre ob zagonu dejanja."
#: ../application-browser/etc/application-browser.schemas.in.h:6
#: ../application-browser/etc/org.mate.gnome-main-menu.application-browser.gschema.xml.in.in.h:6
msgid "Exit shell on help action performed"
msgstr "Končaj lupino ob zagonu pomoči"
#: ../application-browser/etc/application-browser.schemas.in.h:7
#: ../application-browser/etc/org.mate.gnome-main-menu.application-browser.gschema.xml.in.in.h:7
msgid "Indicates whether to close the shell when a help action is performed"
msgstr "Določa, ali naj se lupina zapre ob zagonu pomoči."
#: ../application-browser/etc/application-browser.schemas.in.h:8
#: ../application-browser/etc/org.mate.gnome-main-menu.application-browser.gschema.xml.in.in.h:8
msgid "Exit shell on add or remove action performed"
msgstr "Končaj lupino ob dodajanju ali odstranjevanju programov"
#: ../application-browser/etc/application-browser.schemas.in.h:9
#: ../application-browser/etc/org.mate.gnome-main-menu.application-browser.gschema.xml.in.in.h:9
msgid ""
"Indicates whether to close the shell when an add or remove action is "
"performed"
msgstr ""
"Določa, ali naj se lupina zapre ob dodajanju oziroma odstranjevanju dejanj."
#: ../application-browser/etc/application-browser.schemas.in.h:10
#: ../application-browser/etc/org.mate.gnome-main-menu.application-browser.gschema.xml.in.in.h:10
msgid "Exit shell on upgrade or uninstall action performed"
msgstr "Končaj lupino ob posodobitvi ali odstranjevanju programov"
#: ../application-browser/etc/application-browser.schemas.in.h:11
#: ../application-browser/etc/org.mate.gnome-main-menu.application-browser.gschema.xml.in.in.h:11
msgid ""
"Indicates whether to close the shell when an upgrade or uninstall action is "
"performed"
......@@ -84,47 +88,40 @@ msgstr ""
msgid "Hide on start (useful to preload the shell)"
msgstr "Skrij ob zagonu (uporabno pri nalaganju lupine)"
#: ../application-browser/src/application-browser.c:93
msgid "New Applications"
msgstr "Novi programi"
#: ../application-browser/src/application-browser.c:98
#: ../application-browser/src/application-browser.c:100
msgid "Filter"
msgstr "Filter"
#: ../application-browser/src/application-browser.c:98
#: ../application-browser/src/application-browser.c:100
msgid "Groups"
msgstr "Skupine"
#: ../application-browser/src/application-browser.c:98
#: ../application-browser/src/application-browser.c:100
msgid "Application Actions"
msgstr "Dejanja programov"
#: ../main-menu/etc/GNOME_MainMenu_ContextMenu.xml.h:1
msgid "_Open Menu"
msgstr "_Odpri meni"
#: ../main-menu/etc/GNOME_MainMenu_ContextMenu.xml.h:2
msgid "_About"
msgstr "_O Programu"
#: ../caja-main-menu/caja-main-menu.c:114
#: ../caja-main-menu/caja-main-menu.c:119
msgid "Add to Favorites"
msgstr "Dodaj med priljubljene"
#: ../main-menu/etc/GNOME_MainMenu.server.in.in.h:1
msgid "GNOME Main Menu Factory"
msgstr "GNOME tovarna glavnega menija"
#: ../caja-main-menu/caja-main-menu.c:115
msgid "Add the current launcher to favorites"
msgstr "Dodaj trenutni zaganjalnik med priljubljene"
#: ../main-menu/etc/GNOME_MainMenu.server.in.in.h:2
#: ../main-menu/src/main-menu.c:64 ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2423
#: ../main-menu/src/slab-window.ui.h:1
msgid "GNOME Main Menu"
msgstr "Glavni meni GNOME"
#: ../caja-main-menu/caja-main-menu.c:120
msgid "Add the current document to favorites"
msgstr "Dodaj trenutni dokument med priljubljene"
#: ../main-menu/etc/GNOME_MainMenu.server.in.in.h:3
msgid "Main Menu"
msgstr "Glavni meni"
#: ../caja-main-menu/caja-main-menu.c:124
#: ../caja-main-menu/caja-main-menu.c:129
msgid "Remove from Favorites"
msgstr "Odstrani iz priljubljenih"
#: ../main-menu/etc/GNOME_MainMenu.server.in.in.h:4
msgid "Default menu and application browser"
msgstr "Privzeti meni in brskalnik programov"
#: ../caja-main-menu/caja-main-menu.c:125
#: ../caja-main-menu/caja-main-menu.c:130
msgid "Remove the current document from favorites"
msgstr "Odstrani trenutni dokument iz priljubljenih"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:1
msgid "command to uninstall packages"
......@@ -157,7 +154,6 @@ msgid ".desktop file for the file browser"
msgstr ".desktop datoteka za upravljalnik datotek"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:7
#| msgid ".desktop file for the gnome-system-monitor"
msgid ".desktop file for the mate-system-monitor"
msgstr ".desktop datoteka za mate-system-monitor"
......@@ -351,26 +347,47 @@ msgstr ""
"določenih ali \"Priljubljenih\" dokumentov ali \"Mest\"."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:40
msgid "lock-down configuration of the file area"
msgstr "zaklepanje nastavitev območja datotek"
msgid "lock-down status for the user applications"
msgstr "zaklenjeno stanje uporabniških programov"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:41
msgid ""
"contains the list (in no particular order) of allowable file tables to show "
"in the file area. possible values: 0 - show the user-specified or \"Favorite"
"\" applications table, 1 - show the recently used applications table, 2 - "
"show the user-specified or \"Favorite\" documents table, 3 - show the "
"recently used documents table, 4 - show the user-specified of \"Favorite\" "
"directories or \"Places\" table, and 5 - show the recently used directories "
"or \"Places\" table."
msgid "set to true if the user applications should be visible and active."
msgstr "izbrana možnost določa, da bodo uporabniški programi vidni in dejavni."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:42
msgid "lock-down status for the recent applications"
msgstr "zaklenjeno stanje nedavno uporabljenih programov"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:43
msgid "set to true if the recent applications should be visible and active."
msgstr ""
"izbrana možnost določa, da bodo nedavno uporabljeni programi vidni in "
"dejavni."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:44
msgid "lock-down status for the user documents"
msgstr "zaklenjeno stanje iskalnega območja"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:45
msgid "set to true if the user documents should be visible and active."
msgstr ""
"vsebuje neurejen seznam dovoljenih preglednic datotek za prikaz v območju "
"datotek. Možne vrednosti: 0 - prikaže preglednico uporabniško-določenih ali "
"\"Priljubljenih\" programov, 1 - prikaže preglednico nedavno uporabljenih "
"programov, 2 - prikaže uporabniško določeno ali \"Priljubljeno\" preglednico "
"dokumentov, 3 - prikaže preglednico nedavno uporabljenih dokumentov, 4- "
"prikaže uporabniško določene ali \"Priljubljene\" mape ali preglednico "
"\"Mesta\" in 5 - prikaže nedavno uporabljene mape ali preglednico \"Mesta\". "
"izbrana možnost določa, da bodo uporabniški dokumenti vidni in dejavni."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:46
msgid "lock-down status for the recent documents"
msgstr "zaklenjeno stanje nedavnih dokumentov"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:47
msgid "set to true if the recent documents should be visible and active."
msgstr "izbrana možnost določa, da bodo nedavni dokumenti vidni in dejavni."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:48
msgid "lock-down status for the user directories"
msgstr "zaklenjeno stanje uporabniških map"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:49
msgid "set to true if the user directories should be visible and active."
msgstr "izbrana možnost določa, da bodo uporabniške mape vidne in dejavne."
#: ../main-menu/etc/system-items.xbel.in.h:1
msgid "Help"
......@@ -425,7 +442,20 @@ msgstr "%.1fb"
msgid "Home: %s Free / %s"
msgstr "Domača mapa: %s Prosto / %s"
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2424
#: ../main-menu/src/main-menu.c:66 ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2415
#: ../main-menu/src/slab-window.ui.h:1
msgid "GNOME Main Menu"
msgstr "Glavni meni GNOME"
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:226
msgid "_Open Menu"
msgstr "_Odpri meni"
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:229
msgid "_About"
msgstr "_O Programu"
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2416
msgid "The GNOME Main Menu"
msgstr "Glavni meni GNOME"
......@@ -444,7 +474,6 @@ msgstr "Omrež_je: brez"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:219
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:236
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:244
#, c-format
msgid "Connected to: %s"
msgstr "Povezava z: %s"
......@@ -466,33 +495,28 @@ msgstr "Omrež_je: žično"
msgid "Networ_k: GSM"
msgstr "Omrež_je: GSM"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:247
msgid "Networ_k: CDMA"
msgstr "Omrež_je: CDMA"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:350
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:342
#, c-format
msgid "Wireless Ethernet (%s)"
msgstr "Brezžični eternet (%s)"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:355
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:347
#, c-format
msgid "Wired Ethernet (%s)"
msgstr "Žični eternet (%s)"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:360
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:365
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:352
#, c-format
msgid "Mobile Ethernet (%s)"
msgstr "Mobilni eternet (%s)"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:369
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:379
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:356
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:366
#, c-format
msgid "Unknown"
msgstr "Neznano"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:377
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:364
#, c-format
msgid "%d Mb/s"
msgstr "%d Mb/s"
......@@ -557,28 +581,41 @@ msgstr "Sistem"
msgid "Status"
msgstr "Stanje"
#: ../nautilus-main-menu/nautilus-main-menu.c:114
#: ../nautilus-main-menu/nautilus-main-menu.c:119
msgid "Add to Favorites"
msgstr "Dodaj med priljubljene"
#: ../nautilus-main-menu/nautilus-main-menu.c:115
msgid "Add the current launcher to favorites"
msgstr "Dodaj trenutni zaganjalnik med priljubljene"
#: ../nautilus-main-menu/nautilus-main-menu.c:120
msgid "Add the current document to favorites"
msgstr "Dodaj trenutni dokument med priljubljene"
#: ../nautilus-main-menu/nautilus-main-menu.c:124
#: ../nautilus-main-menu/nautilus-main-menu.c:129
msgid "Remove from Favorites"
msgstr "Odstrani iz priljubljenih"
#: ../nautilus-main-menu/nautilus-main-menu.c:125
#: ../nautilus-main-menu/nautilus-main-menu.c:130
msgid "Remove the current document from favorites"
msgstr "Odstrani trenutni dokument iz priljubljenih"
#~ msgid "New Applications"
#~ msgstr "Novi programi"
#~ msgid "GNOME Main Menu Factory"
#~ msgstr "GNOME tovarna glavnega menija"
#~ msgid "Main Menu"
#~ msgstr "Glavni meni"
#~ msgid "Default menu and application browser"
#~ msgstr "Privzeti meni in brskalnik programov"
#~ msgid "lock-down configuration of the file area"
#~ msgstr "zaklepanje nastavitev območja datotek"
#~ msgid ""
#~ "contains the list (in no particular order) of allowable file tables to "
#~ "show in the file area. possible values: 0 - show the user-specified or "
#~ "\"Favorite\" applications table, 1 - show the recently used applications "
#~ "table, 2 - show the user-specified or \"Favorite\" documents table, 3 - "
#~ "show the recently used documents table, 4 - show the user-specified of "
#~ "\"Favorite\" directories or \"Places\" table, and 5 - show the recently "
#~ "used directories or \"Places\" table."
#~ msgstr ""
#~ "vsebuje neurejen seznam dovoljenih preglednic datotek za prikaz v območju "
#~ "datotek. Možne vrednosti: 0 - prikaže preglednico uporabniško-določenih "
#~ "ali \"Priljubljenih\" programov, 1 - prikaže preglednico nedavno "
#~ "uporabljenih programov, 2 - prikaže uporabniško določeno ali "
#~ "\"Priljubljeno\" preglednico dokumentov, 3 - prikaže preglednico nedavno "
#~ "uporabljenih dokumentov, 4- prikaže uporabniško določene ali "
#~ "\"Priljubljene\" mape ali preglednico \"Mesta\" in 5 - prikaže nedavno "
#~ "uporabljene mape ali preglednico \"Mesta\". "
#~ msgid "Networ_k: CDMA"
#~ msgstr "Omrež_je: CDMA"
#~ msgid "gnome-lockscreen"
#~ msgstr "gnome-lockscreen"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment