Commit d9376262 authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr

Updated Hungarian translation

parent 69a40b53
......@@ -4,14 +4,14 @@
#
# Kalman Kemenczy <kkemenczy at novell dot com>, 2006, 2007, 2010.
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2007, 2008, 2009, 2010.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2012.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2012, 2013.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-main-menu master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"main-menu&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-12-13 21:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-26 16:03+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-11 19:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-30 20:21+0200\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome at fsf dot hu>\n"
"Language: \n"
......@@ -160,7 +160,6 @@ msgid ".desktop file for the file browser"
msgstr ".desktop fájl a fájlböngészőhöz"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:7
#| msgid ".desktop file for the gnome-system-monitor"
msgid ".desktop file for the mate-system-monitor"
msgstr ".desktop fájl a mate-system-monitor programhoz"
......@@ -181,19 +180,23 @@ msgid "This is the command to execute when the search entry is used."
msgstr ""
"A rendszer ezt a parancsot hajtja végre a keresés bejegyzés használatakor."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:12
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:13
#, no-c-format
#| msgid ""
#| "This is the command to execute when the search entry is used. "
#| "SEARCH_STRING is replaced with the entered search text."
msgid ""
"This is the command to execute when the search entry is used. SEARCH_STRING "
"is replaced with the entered search text."
"This is the command to execute when the search entry is used. '%s' is "
"replaced with the entered search text."
msgstr ""
"A rendszer ezt a parancsot hajtja végre a keresés bejegyzés használatakor. A "
"SEARCH_STRING helyére a beírt szöveg kerül."
"A rendszer ezt a parancsot hajtja végre a keresés bejegyzés használatakor. "
"A(z) „%s” helyére a beírt szöveg kerül."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:13
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:14
msgid "if true, main menu is more anxious to close"
msgstr "ha igaz, a főmenü hajlamosabb bezáródni"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:14
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:15
msgid ""
"if true, main menu will close under these additional conditions: tile is "
"activated, search activated"
......@@ -201,15 +204,15 @@ msgstr ""
"ha igaz, a főmenü a következő esetekben is bezáródik: mozaik aktiválódik, "
"keresés aktiválódik"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:15
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:16
msgid "determines which types of files to display in the file area"
msgstr "a fájlterületen megjelenítendő fájlok típusát adja meg"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:16
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:17
msgid "possible values = 0 [Applications], 1 [Documents], 2 [Places]"
msgstr "lehetséges értékek = 0 [Alkalmazások], 1 [Dokumentumok], 2 [Helyek]"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:17
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:18
msgid ""
"This is the command to execute when the \"Open in File Manager\" menu item "
"is activated."
......@@ -217,7 +220,7 @@ msgstr ""
"Ez a parancs kerül végrehajtásra a „Megnyitás a fájlkezelőben ”menüelem "
"aktiválásakor."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:18
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:19
msgid ""
"This is the command to execute when the \"Open in File Manager\" menu item "
"is activated. FILE_URI is replaced with a uri corresponding to the dirname "
......@@ -227,14 +230,14 @@ msgstr ""
"menüelem aktiválásakor. A FILE_URI helyére az aktivált fájl könyvtárnevének "
"megfelelő URI kerül."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:19
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:20
msgid ""
"This is the command to execute when the \"Send To...\" menu item is "
"activated."
msgstr ""
"A rendszer ezt a parancsot hajtja végre a „Küldés…” menüelem aktiválásakor."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:20
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:21
msgid ""
"This is the command to execute when the \"Send To...\" menu item is "
"activated. DIRNAME and BASENAME are replaced with the corresponding "
......@@ -243,11 +246,11 @@ msgstr ""
"A rendszer ezt a parancsot hajtja végre a „Küldés…” menüelem aktiválásakor. "
"A DIRNAME és BASENAME helyére az aktivált cím megfelelő összetevői kerülnek."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:21
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:22
msgid "determines the limit of items in the file-area."
msgstr "a fájlterületen szereplő elemek számkorlátját határozza meg."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:22
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:23
msgid ""
"determines the limit of items in the file-area. The number of favorite items "
"is not limited. This limit applies to the number of recent items, i.e. the "
......@@ -262,7 +265,7 @@ msgstr ""
"meghaladja a (max_total_items - min_recent_items) értéket, a program "
"figyelmen kívül hagyja ezt a korlátot."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:23
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:24
msgid ""
"determines the minimum number of items in the \"recent\" section of the file-"
"area."
......@@ -270,7 +273,7 @@ msgstr ""
"a fájlterület „legutóbbi” területén található elemek legkisebb számát adja "
"meg."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:24
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:25
msgid ""
"contains the list of files (including .desktop files) to be excluded from "
"the \"Recently Used Applications\" and \"Recent Files\" lists"
......@@ -278,11 +281,11 @@ msgstr ""
"A „Legutóbb használt alkalmazások” és a „Legutóbbi fájlok” listából "
"kihagyandó fájlok listája (a .desktop fájlok is)"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:25
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:26
msgid "lock-down status for the application browser link"
msgstr "az alkalmazásböngésző hivatkozásának lezárási állapota"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:26
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:27
msgid ""
"set to true if the link to the application browser should be visible and "
"active."
......@@ -290,48 +293,48 @@ msgstr ""
"Állítsa igaz értékre, ha az alkalmazásböngésző hivatkozásának láthatónak és "
"aktívnak kell lennie."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:27
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:28
msgid "lock-down status for the search area"
msgstr "a keresési terület lezárási állapota"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:28
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:29
msgid "set to true if the search area should be visible and active."
msgstr ""
"Állítsa igaz értékre, ha a keresési területnek láthatónak és aktívnak kell "
"lennie."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:29
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:30
msgid "lock-down status for the status area"
msgstr "az állapotterület lezárási állapota"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:30
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:31
msgid "set to true if the status area should be visible and active."
msgstr ""
"Állítsa igaz értékre, ha az állapotterületnek láthatónak és aktívnak kell "
"lennie."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:31
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:32
msgid "lock-down status for the system area"
msgstr "a rendszerterület lezárási állapota"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:32
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:33
msgid "set to true if the system area should be visible and active."
msgstr ""
"Állítsa igaz értékre, ha a rendszerterületnek láthatónak és aktívnak kell "
"lennie."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:33
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:34
msgid "set to true if the user is allowed to modify the list of system items."
msgstr ""
"Állítsa igaz értékre, ha a felhasználónak engedélyezett a rendszerelemek "
"listájának módosítása."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:34
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:35
msgid "lock-down status for the user-specified apps section"
msgstr ""
"a felhasználó által megadott alkalmazások területének lezárási állapota"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:35
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:36
msgid ""
"set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or "
"\"Favorite\" applications."
......@@ -339,12 +342,12 @@ msgstr ""
"Állítsa igaz értékre, ha a felhasználónak engedélyezett a felhasználó által "
"megadott vagy „Kedvenc” alkalmazások listájának módosítása."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:36
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:37
msgid "lock-down status for the user-specified docs section"
msgstr ""
"a felhasználó által megadott dokumentumok területének lezárási állapota"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:37
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:38
msgid ""
"set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or "
"\"Favorite\" documents."
......@@ -352,11 +355,11 @@ msgstr ""
"Állítsa igaz értékre, ha a felhasználónak engedélyezett a felhasználó által "
"megadott vagy „Kedvenc” dokumentumok listájának módosítása."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:38
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:39
msgid "lock-down status for the user-specified dirs section"
msgstr "a felhasználó által megadott könyvtárak területének lezárási állapota"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:39
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:40
msgid ""
"set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or "
"\"Favorite\" directories or \"Places\"."
......@@ -364,27 +367,67 @@ msgstr ""
"Állítsa igaz értékre, ha a felhasználónak engedélyezett a felhasználó által "
"megadott vagy „Kedvenc” könyvtárak, illetve a „Helyek” listájának módosítása."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:40
msgid "lock-down configuration of the file area"
msgstr "a fájlterület lezárási beállítása"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:41
msgid ""
"contains the list (in no particular order) of allowable file tables to show "
"in the file area. possible values: 0 - show the user-specified or \"Favorite"
"\" applications table, 1 - show the recently used applications table, 2 - "
"show the user-specified or \"Favorite\" documents table, 3 - show the "
"recently used documents table, 4 - show the user-specified of \"Favorite\" "
"directories or \"Places\" table, and 5 - show the recently used directories "
"or \"Places\" table."
msgstr ""
"A fájlterületen megjelenítendő fájltáblák listáját tartalmazza "
"(rendezetlenül). Lehetséges értékek: 0 - a felhasználó által megadott vagy "
"„Kedvenc” alkalmazások táblája, 1 - a legutóbb használt alkalmazások tábla, "
"2 - a felhasználó által megadott vagy „Kedvenc” dokumentumok tábla, 3 - a "
"legutóbb használt dokumentumok tábla, 4 - a felhasználó által megadott vagy "
"„Kedvenc” könyvtárak vagy a „Helyek” tábla; 5 - a legutóbb használt "
"könyvtárak vagy a „Helyek” táblája."
#| msgid "lock-down status for the application browser link"
msgid "lock-down status for the user applications"
msgstr "a felhasználói alkalmazások lezárási állapota"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:42
#| msgid "set to true if the search area should be visible and active."
msgid "set to true if the user applications should be visible and active."
msgstr ""
"Állítsa igaz értékre, ha a felhasználói alkalmazásoknak láthatónak és "
"aktívnak kell lennie."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:43
#| msgid "lock-down status for the application browser link"
msgid "lock-down status for the recent applications"
msgstr "a legutóbbi alkalmazások lezárási állapota"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:44
#| msgid ""
#| "set to true if the link to the application browser should be visible and "
#| "active."
msgid "set to true if the recent applications should be visible and active."
msgstr ""
"Állítsa igaz értékre, ha a legutóbbi alkalmazásoknak láthatónak és aktívnak "
"kell lennie."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:45
#| msgid "lock-down status for the search area"
msgid "lock-down status for the user documents"
msgstr "a felhasználói dokumentumok lezárási állapota"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:46
#| msgid "set to true if the search area should be visible and active."
msgid "set to true if the user documents should be visible and active."
msgstr ""
"Állítsa igaz értékre, ha a felhasználói dokumentumoknak láthatónak és "
"aktívnak kell lennie."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:47
#| msgid "lock-down status for the search area"
msgid "lock-down status for the recent documents"
msgstr "a legutóbbi dokumentumok lezárási állapota"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:48
#| msgid "set to true if the search area should be visible and active."
msgid "set to true if the recent documents should be visible and active."
msgstr ""
"Állítsa igaz értékre, ha a legutóbbi dokumentumoknak láthatónak és aktívnak "
"kell lennie."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:49
#| msgid "lock-down status for the search area"
msgid "lock-down status for the user directories"
msgstr "a felhasználói könyvtárak lezárási állapota"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:50
#| msgid "set to true if the search area should be visible and active."
msgid "set to true if the user directories should be visible and active."
msgstr ""
"Állítsa igaz értékre, ha a felhasználói könyvtáraknak láthatónak és aktívnak "
"kell lennie."
#: ../main-menu/etc/system-items.xbel.in.h:1
msgid "Help"
......@@ -440,20 +483,20 @@ msgstr "%.1fb"
msgid "Home: %s Free / %s"
msgstr "Saját mappa: %s szabad / %s"
#: ../main-menu/src/main-menu.c:66 ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2401
#: ../main-menu/src/main-menu.c:66 ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2412
#: ../main-menu/src/slab-window.ui.h:1
msgid "GNOME Main Menu"
msgstr "GNOME főmenü"
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:222
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:226
msgid "_Open Menu"
msgstr "_Menü megnyitása"
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:225
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:229
msgid "_About"
msgstr "_Névjegy"
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2402
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2413
msgid "The GNOME Main Menu"
msgstr "A GNOME főmenü"
......@@ -472,7 +515,6 @@ msgstr "_Hálózat: nincs"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:219
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:236
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:244
#, c-format
msgid "Connected to: %s"
msgstr "Csatlakoztatva: %s"
......@@ -494,33 +536,28 @@ msgstr "_Hálózat: vezetékes"
msgid "Networ_k: GSM"
msgstr "_Hálózat: GSM"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:247
msgid "Networ_k: CDMA"
msgstr "_Hálózat: CDMA"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:350
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:342
#, c-format
msgid "Wireless Ethernet (%s)"
msgstr "Vezeték nélküli Ethernet (%s)"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:355
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:347
#, c-format
msgid "Wired Ethernet (%s)"
msgstr "Vezetékes Ethernet (%s)"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:360
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:365
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:352
#, c-format
msgid "Mobile Ethernet (%s)"
msgstr "Mobil Ethernet (%s)"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:369
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:379
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:356
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:366
#, c-format
msgid "Unknown"
msgstr "Ismeretlen"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:377
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:364
#, c-format
msgid "%d Mb/s"
msgstr "%d Mb/s"
......@@ -585,6 +622,29 @@ msgstr "Rendszer"
msgid "Status"
msgstr "Állapot"
#~ msgid "lock-down configuration of the file area"
#~ msgstr "a fájlterület lezárási beállítása"
#~ msgid ""
#~ "contains the list (in no particular order) of allowable file tables to "
#~ "show in the file area. possible values: 0 - show the user-specified or "
#~ "\"Favorite\" applications table, 1 - show the recently used applications "
#~ "table, 2 - show the user-specified or \"Favorite\" documents table, 3 - "
#~ "show the recently used documents table, 4 - show the user-specified of "
#~ "\"Favorite\" directories or \"Places\" table, and 5 - show the recently "
#~ "used directories or \"Places\" table."
#~ msgstr ""
#~ "A fájlterületen megjelenítendő fájltáblák listáját tartalmazza "
#~ "(rendezetlenül). Lehetséges értékek: 0 - a felhasználó által megadott "
#~ "vagy „Kedvenc” alkalmazások táblája, 1 - a legutóbb használt alkalmazások "
#~ "tábla, 2 - a felhasználó által megadott vagy „Kedvenc” dokumentumok "
#~ "tábla, 3 - a legutóbb használt dokumentumok tábla, 4 - a felhasználó "
#~ "által megadott vagy „Kedvenc” könyvtárak vagy a „Helyek” tábla; 5 - a "
#~ "legutóbb használt könyvtárak vagy a „Helyek” táblája."
#~ msgid "Networ_k: CDMA"
#~ msgstr "_Hálózat: CDMA"
#~ msgid "New Applications"
#~ msgstr "Új alkalmazások"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment