Commit a6d90b92 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent c30fd0f2
......@@ -12,10 +12,10 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-main-menu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"main-menu&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-12-13 21:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-21 22:20+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2013-04-23 18:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-04-26 14:07+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -151,7 +151,6 @@ msgid ".desktop file for the file browser"
msgstr "soubor .desktop prohlížeče souborů"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:7
#| msgid ".desktop file for the gnome-system-monitor"
msgid ".desktop file for the mate-system-monitor"
msgstr "soubor .desktop pro mate-system-monitor"
......@@ -181,14 +180,14 @@ msgstr ""
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:13
msgid "if true, main menu is more anxious to close"
msgstr "Nastavíte-li na hodnotu PRAVDA, zavírá se hlavní nabídka horlivěji"
msgstr "Nastavíte-li na zapnuto, zavírá se hlavní nabídka horlivěji"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:14
msgid ""
"if true, main menu will close under these additional conditions: tile is "
"activated, search activated"
msgstr ""
"Nastavíte-li na hodnotu PRAVDA, zavře se hlavní nabídka za těchto dalších "
"Nastavíte-li na zapnuto, zavře se hlavní nabídka za těchto dalších "
"okolností: aktivace dlaždice, aktivace hledání"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:15
......@@ -271,9 +270,7 @@ msgstr "uzamknout stav odkazu na prohlížeč aplikací"
msgid ""
"set to true if the link to the application browser should be visible and "
"active."
msgstr ""
"Nastavte na hodnotu PRAVDA, pokud má být odkaz na prohlížeč aplikací "
"viditelný a aktivní."
msgstr "Zapněte, pokud má být odkaz na prohlížeč aplikací viditelný a aktivní."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:27
msgid "lock-down status for the search area"
......@@ -281,8 +278,7 @@ msgstr "uzamknout stav oblasti hledání"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:28
msgid "set to true if the search area should be visible and active."
msgstr ""
"Nastavte na hodnotu PRAVDA, pokud má být oblast hledání viditelná a aktivní."
msgstr "Zapněte, pokud má být oblast hledání viditelná a aktivní."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:29
msgid "lock-down status for the status area"
......@@ -290,8 +286,7 @@ msgstr "uzamknout stav stavové oblasti"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:30
msgid "set to true if the status area should be visible and active."
msgstr ""
"Nastavte na hodnotu PRAVDA, pokud má být stavová oblast viditelná a aktivní."
msgstr "Zapněte, pokud má být stavová oblast viditelná a aktivní."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:31
msgid "lock-down status for the system area"
......@@ -299,15 +294,12 @@ msgstr "uzamknout stav systémové oblasti"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:32
msgid "set to true if the system area should be visible and active."
msgstr ""
"Nastavte na hodnotu PRAVDA, pokud má být systémová oblast viditelná a "
"aktivní."
msgstr "Zapněte, pokud má být systémová oblast viditelná a aktivní."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:33
msgid "set to true if the user is allowed to modify the list of system items."
msgstr ""
"Nastavte na hodnotu PRAVDA, pokud je uživatel oprávněn upravovat seznam "
"systémových položek."
"Zapněte, pokud je uživatel oprávněn upravovat seznam systémových položek."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:34
msgid "lock-down status for the user-specified apps section"
......@@ -318,8 +310,8 @@ msgid ""
"set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or "
"\"Favorite\" applications."
msgstr ""
"Nastavte na hodnotu PRAVDA, pokud je uživatel oprávněn upravovat seznam "
"uživatelem specifikovaných nebo „Oblíbených“ aplikací."
"Zapněte, pokud je uživatel oprávněn upravovat seznam uživatelem "
"specifikovaných nebo „Oblíbených“ aplikací."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:36
msgid "lock-down status for the user-specified docs section"
......@@ -330,8 +322,8 @@ msgid ""
"set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or "
"\"Favorite\" documents."
msgstr ""
"Nastavte na hodnotu PRAVDA, pokud je uživatel oprávněn upravovat seznam "
"uživatelem specifikovaných nebo „Oblíbených“ dokumentů."
"Zapněte, pokud je uživatel oprávněn upravovat seznam uživatelem "
"specifikovaných nebo „Oblíbených“ dokumentů."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:38
msgid "lock-down status for the user-specified dirs section"
......@@ -342,31 +334,48 @@ msgid ""
"set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or "
"\"Favorite\" directories or \"Places\"."
msgstr ""
"Nastavte na hodnotu PRAVDA, pokud je uživatel oprávněn upravovat seznam "
"uživatelem specifikovaných nebo „Oblíbených“ adresářů nebo „Míst“."
"Zapněte, pokud je uživatel oprávněn upravovat seznam uživatelem "
"specifikovaných nebo „Oblíbených“ adresářů nebo „Míst“."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:40
msgid "lock-down configuration of the file area"
msgstr "uzamknout konfiguraci souborové oblasti"
msgid "lock-down status for the user applications"
msgstr "uzamknout stav pro uživatelské aplikace"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:41
msgid ""
"contains the list (in no particular order) of allowable file tables to show "
"in the file area. possible values: 0 - show the user-specified or \"Favorite"
"\" applications table, 1 - show the recently used applications table, 2 - "
"show the user-specified or \"Favorite\" documents table, 3 - show the "
"recently used documents table, 4 - show the user-specified of \"Favorite\" "
"directories or \"Places\" table, and 5 - show the recently used directories "
"or \"Places\" table."
msgstr ""
"obsahuje seznam (v neurčitém pořadí) přípustných tabulek souborů, které se "
"mají zobrazit v souborové oblasti. možné hodnoty: 0 - zobrazit tabulku "
"uživatelem specifikovaných nebo „Oblíbených“ aplikací, 1 - zobrazit tabulku "
"naposledy použitých aplikací, 2 - zobrazit tabulku uživatelem "
"specifikovaných nebo „Oblíbených“ dokumentů, 3 - zobrazit tabulku nedávných "
"dokumentů, 4 - zobrazit tabulku uživatelem specifikovaných „Oblíbených“ "
"adresářů nebo „Míst“, a 5 - zobrazit tabulku nedávno otevřených adresářů "
"nebo „Míst“."
msgid "set to true if the user applications should be visible and active."
msgstr "Zapněte, pokud mají být uživatelské aplikace viditelné a aktivní."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:42
msgid "lock-down status for the recent applications"
msgstr "uzamknout stav pro nedávné aplikace"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:43
msgid "set to true if the recent applications should be visible and active."
msgstr "Zapněte, pokud mají být nedávné aplikace viditelné a aktivní."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:44
msgid "lock-down status for the user documents"
msgstr "uzamknout stav pro uživatelské dokumenty"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:45
msgid "set to true if the user documents should be visible and active."
msgstr "Zapněte, pokud mají být uživatelské dokumenty viditelné a aktivní."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:46
msgid "lock-down status for the recent documents"
msgstr "uzamknout stav pro nedávné dokumenty"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:47
msgid "set to true if the recent documents should be visible and active."
msgstr "Zapněte, pokud mají být nedávné dokumenty viditelné a aktivní."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:48
msgid "lock-down status for the user directories"
msgstr "uzamknout stav pro uživatelské složky"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:49
msgid "set to true if the user directories should be visible and active."
msgstr "Zapněte, pokud mají být uživatelské složky viditelné a aktivní."
#: ../main-menu/etc/system-items.xbel.in.h:1
msgid "Help"
......@@ -421,20 +430,20 @@ msgstr "%.1fb"
msgid "Home: %s Free / %s"
msgstr "Domovská složka: %s volné / %s"
#: ../main-menu/src/main-menu.c:66 ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2401
#: ../main-menu/src/main-menu.c:66 ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2404
#: ../main-menu/src/slab-window.ui.h:1
msgid "GNOME Main Menu"
msgstr "Hlavní nabídka GNOME"
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:222
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:226
msgid "_Open Menu"
msgstr "_Otevřít nabídku"
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:225
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:229
msgid "_About"
msgstr "O _aplikaci"
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2402
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2405
msgid "The GNOME Main Menu"
msgstr "Hlavní nabídka GNOME"
......@@ -453,7 +462,6 @@ msgstr "_Síť: žádná"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:219
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:236
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:244
#, c-format
msgid "Connected to: %s"
msgstr "Připojen k: %s"
......@@ -475,33 +483,28 @@ msgstr "_Síť: drátová"
msgid "Networ_k: GSM"
msgstr "_Síť: GSM"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:247
msgid "Networ_k: CDMA"
msgstr "_Síť: CDMA"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:350
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:342
#, c-format
msgid "Wireless Ethernet (%s)"
msgstr "Bezdrátový Ethernet (%s)"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:355
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:347
#, c-format
msgid "Wired Ethernet (%s)"
msgstr "Ethernet (%s)"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:360
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:365
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:352
#, c-format
msgid "Mobile Ethernet (%s)"
msgstr "Mobilní Ethernet (%s)"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:369
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:379
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:356
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:366
#, c-format
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámé"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:377
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:364
#, c-format
msgid "%d Mb/s"
msgstr "%d Mb/s"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment