Commit a6d90b92 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent c30fd0f2
...@@ -12,10 +12,10 @@ msgstr "" ...@@ -12,10 +12,10 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-main-menu\n" "Project-Id-Version: gnome-main-menu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"main-menu&keywords=I18N+L10N&component=general\n" "main-menu&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-12-13 21:21+0000\n" "POT-Creation-Date: 2013-04-23 18:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-21 22:20+0100\n" "PO-Revision-Date: 2013-04-26 14:07+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n" "Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n" "Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n" "Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
...@@ -151,7 +151,6 @@ msgid ".desktop file for the file browser" ...@@ -151,7 +151,6 @@ msgid ".desktop file for the file browser"
msgstr "soubor .desktop prohlížeče souborů" msgstr "soubor .desktop prohlížeče souborů"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:7 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:7
#| msgid ".desktop file for the gnome-system-monitor"
msgid ".desktop file for the mate-system-monitor" msgid ".desktop file for the mate-system-monitor"
msgstr "soubor .desktop pro mate-system-monitor" msgstr "soubor .desktop pro mate-system-monitor"
...@@ -181,14 +180,14 @@ msgstr "" ...@@ -181,14 +180,14 @@ msgstr ""
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:13 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:13
msgid "if true, main menu is more anxious to close" msgid "if true, main menu is more anxious to close"
msgstr "Nastavíte-li na hodnotu PRAVDA, zavírá se hlavní nabídka horlivěji" msgstr "Nastavíte-li na zapnuto, zavírá se hlavní nabídka horlivěji"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:14 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:14
msgid "" msgid ""
"if true, main menu will close under these additional conditions: tile is " "if true, main menu will close under these additional conditions: tile is "
"activated, search activated" "activated, search activated"
msgstr "" msgstr ""
"Nastavíte-li na hodnotu PRAVDA, zavře se hlavní nabídka za těchto dalších " "Nastavíte-li na zapnuto, zavře se hlavní nabídka za těchto dalších "
"okolností: aktivace dlaždice, aktivace hledání" "okolností: aktivace dlaždice, aktivace hledání"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:15 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:15
...@@ -271,9 +270,7 @@ msgstr "uzamknout stav odkazu na prohlížeč aplikací" ...@@ -271,9 +270,7 @@ msgstr "uzamknout stav odkazu na prohlížeč aplikací"
msgid "" msgid ""
"set to true if the link to the application browser should be visible and " "set to true if the link to the application browser should be visible and "
"active." "active."
msgstr "" msgstr "Zapněte, pokud má být odkaz na prohlížeč aplikací viditelný a aktivní."
"Nastavte na hodnotu PRAVDA, pokud má být odkaz na prohlížeč aplikací "
"viditelný a aktivní."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:27 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:27
msgid "lock-down status for the search area" msgid "lock-down status for the search area"
...@@ -281,8 +278,7 @@ msgstr "uzamknout stav oblasti hledání" ...@@ -281,8 +278,7 @@ msgstr "uzamknout stav oblasti hledání"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:28 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:28
msgid "set to true if the search area should be visible and active." msgid "set to true if the search area should be visible and active."
msgstr "" msgstr "Zapněte, pokud má být oblast hledání viditelná a aktivní."
"Nastavte na hodnotu PRAVDA, pokud má být oblast hledání viditelná a aktivní."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:29 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:29
msgid "lock-down status for the status area" msgid "lock-down status for the status area"
...@@ -290,8 +286,7 @@ msgstr "uzamknout stav stavové oblasti" ...@@ -290,8 +286,7 @@ msgstr "uzamknout stav stavové oblasti"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:30 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:30
msgid "set to true if the status area should be visible and active." msgid "set to true if the status area should be visible and active."
msgstr "" msgstr "Zapněte, pokud má být stavová oblast viditelná a aktivní."
"Nastavte na hodnotu PRAVDA, pokud má být stavová oblast viditelná a aktivní."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:31 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:31
msgid "lock-down status for the system area" msgid "lock-down status for the system area"
...@@ -299,15 +294,12 @@ msgstr "uzamknout stav systémové oblasti" ...@@ -299,15 +294,12 @@ msgstr "uzamknout stav systémové oblasti"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:32 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:32
msgid "set to true if the system area should be visible and active." msgid "set to true if the system area should be visible and active."
msgstr "" msgstr "Zapněte, pokud má být systémová oblast viditelná a aktivní."
"Nastavte na hodnotu PRAVDA, pokud má být systémová oblast viditelná a "
"aktivní."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:33 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:33
msgid "set to true if the user is allowed to modify the list of system items." msgid "set to true if the user is allowed to modify the list of system items."
msgstr "" msgstr ""
"Nastavte na hodnotu PRAVDA, pokud je uživatel oprávněn upravovat seznam " "Zapněte, pokud je uživatel oprávněn upravovat seznam systémových položek."
"systémových položek."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:34 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:34
msgid "lock-down status for the user-specified apps section" msgid "lock-down status for the user-specified apps section"
...@@ -318,8 +310,8 @@ msgid "" ...@@ -318,8 +310,8 @@ msgid ""
"set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or " "set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or "
"\"Favorite\" applications." "\"Favorite\" applications."
msgstr "" msgstr ""
"Nastavte na hodnotu PRAVDA, pokud je uživatel oprávněn upravovat seznam " "Zapněte, pokud je uživatel oprávněn upravovat seznam uživatelem "
"uživatelem specifikovaných nebo „Oblíbených“ aplikací." "specifikovaných nebo „Oblíbených“ aplikací."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:36 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:36
msgid "lock-down status for the user-specified docs section" msgid "lock-down status for the user-specified docs section"
...@@ -330,8 +322,8 @@ msgid "" ...@@ -330,8 +322,8 @@ msgid ""
"set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or " "set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or "
"\"Favorite\" documents." "\"Favorite\" documents."
msgstr "" msgstr ""
"Nastavte na hodnotu PRAVDA, pokud je uživatel oprávněn upravovat seznam " "Zapněte, pokud je uživatel oprávněn upravovat seznam uživatelem "
"uživatelem specifikovaných nebo „Oblíbených“ dokumentů." "specifikovaných nebo „Oblíbených“ dokumentů."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:38 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:38
msgid "lock-down status for the user-specified dirs section" msgid "lock-down status for the user-specified dirs section"
...@@ -342,31 +334,48 @@ msgid "" ...@@ -342,31 +334,48 @@ msgid ""
"set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or " "set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or "
"\"Favorite\" directories or \"Places\"." "\"Favorite\" directories or \"Places\"."
msgstr "" msgstr ""
"Nastavte na hodnotu PRAVDA, pokud je uživatel oprávněn upravovat seznam " "Zapněte, pokud je uživatel oprávněn upravovat seznam uživatelem "
"uživatelem specifikovaných nebo „Oblíbených“ adresářů nebo „Míst“." "specifikovaných nebo „Oblíbených“ adresářů nebo „Míst“."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:40 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:40
msgid "lock-down configuration of the file area" msgid "lock-down status for the user applications"
msgstr "uzamknout konfiguraci souborové oblasti" msgstr "uzamknout stav pro uživatelské aplikace"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:41 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:41
msgid "" msgid "set to true if the user applications should be visible and active."
"contains the list (in no particular order) of allowable file tables to show " msgstr "Zapněte, pokud mají být uživatelské aplikace viditelné a aktivní."
"in the file area. possible values: 0 - show the user-specified or \"Favorite"
"\" applications table, 1 - show the recently used applications table, 2 - " #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:42
"show the user-specified or \"Favorite\" documents table, 3 - show the " msgid "lock-down status for the recent applications"
"recently used documents table, 4 - show the user-specified of \"Favorite\" " msgstr "uzamknout stav pro nedávné aplikace"
"directories or \"Places\" table, and 5 - show the recently used directories "
"or \"Places\" table." #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:43
msgstr "" msgid "set to true if the recent applications should be visible and active."
"obsahuje seznam (v neurčitém pořadí) přípustných tabulek souborů, které se " msgstr "Zapněte, pokud mají být nedávné aplikace viditelné a aktivní."
"mají zobrazit v souborové oblasti. možné hodnoty: 0 - zobrazit tabulku "
"uživatelem specifikovaných nebo „Oblíbených“ aplikací, 1 - zobrazit tabulku " #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:44
"naposledy použitých aplikací, 2 - zobrazit tabulku uživatelem " msgid "lock-down status for the user documents"
"specifikovaných nebo „Oblíbených“ dokumentů, 3 - zobrazit tabulku nedávných " msgstr "uzamknout stav pro uživatelské dokumenty"
"dokumentů, 4 - zobrazit tabulku uživatelem specifikovaných „Oblíbených“ "
"adresářů nebo „Míst“, a 5 - zobrazit tabulku nedávno otevřených adresářů " #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:45
"nebo „Míst“." msgid "set to true if the user documents should be visible and active."
msgstr "Zapněte, pokud mají být uživatelské dokumenty viditelné a aktivní."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:46
msgid "lock-down status for the recent documents"
msgstr "uzamknout stav pro nedávné dokumenty"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:47
msgid "set to true if the recent documents should be visible and active."
msgstr "Zapněte, pokud mají být nedávné dokumenty viditelné a aktivní."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:48
msgid "lock-down status for the user directories"
msgstr "uzamknout stav pro uživatelské složky"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:49
msgid "set to true if the user directories should be visible and active."
msgstr "Zapněte, pokud mají být uživatelské složky viditelné a aktivní."
#: ../main-menu/etc/system-items.xbel.in.h:1 #: ../main-menu/etc/system-items.xbel.in.h:1
msgid "Help" msgid "Help"
...@@ -421,20 +430,20 @@ msgstr "%.1fb" ...@@ -421,20 +430,20 @@ msgstr "%.1fb"
msgid "Home: %s Free / %s" msgid "Home: %s Free / %s"
msgstr "Domovská složka: %s volné / %s" msgstr "Domovská složka: %s volné / %s"
#: ../main-menu/src/main-menu.c:66 ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2401 #: ../main-menu/src/main-menu.c:66 ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2404
#: ../main-menu/src/slab-window.ui.h:1 #: ../main-menu/src/slab-window.ui.h:1
msgid "GNOME Main Menu" msgid "GNOME Main Menu"
msgstr "Hlavní nabídka GNOME" msgstr "Hlavní nabídka GNOME"
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:222 #: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:226
msgid "_Open Menu" msgid "_Open Menu"
msgstr "_Otevřít nabídku" msgstr "_Otevřít nabídku"
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:225 #: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:229
msgid "_About" msgid "_About"
msgstr "O _aplikaci" msgstr "O _aplikaci"
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2402 #: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2405
msgid "The GNOME Main Menu" msgid "The GNOME Main Menu"
msgstr "Hlavní nabídka GNOME" msgstr "Hlavní nabídka GNOME"
...@@ -453,7 +462,6 @@ msgstr "_Síť: žádná" ...@@ -453,7 +462,6 @@ msgstr "_Síť: žádná"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:219 #: ../main-menu/src/network-status-tile.c:219
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:236 #: ../main-menu/src/network-status-tile.c:236
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:244
#, c-format #, c-format
msgid "Connected to: %s" msgid "Connected to: %s"
msgstr "Připojen k: %s" msgstr "Připojen k: %s"
...@@ -475,33 +483,28 @@ msgstr "_Síť: drátová" ...@@ -475,33 +483,28 @@ msgstr "_Síť: drátová"
msgid "Networ_k: GSM" msgid "Networ_k: GSM"
msgstr "_Síť: GSM" msgstr "_Síť: GSM"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:247 #: ../main-menu/src/network-status-tile.c:342
msgid "Networ_k: CDMA"
msgstr "_Síť: CDMA"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:350
#, c-format #, c-format
msgid "Wireless Ethernet (%s)" msgid "Wireless Ethernet (%s)"
msgstr "Bezdrátový Ethernet (%s)" msgstr "Bezdrátový Ethernet (%s)"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:355 #: ../main-menu/src/network-status-tile.c:347
#, c-format #, c-format
msgid "Wired Ethernet (%s)" msgid "Wired Ethernet (%s)"
msgstr "Ethernet (%s)" msgstr "Ethernet (%s)"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:360 #: ../main-menu/src/network-status-tile.c:352
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:365
#, c-format #, c-format
msgid "Mobile Ethernet (%s)" msgid "Mobile Ethernet (%s)"
msgstr "Mobilní Ethernet (%s)" msgstr "Mobilní Ethernet (%s)"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:369 #: ../main-menu/src/network-status-tile.c:356
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:379 #: ../main-menu/src/network-status-tile.c:366
#, c-format #, c-format
msgid "Unknown" msgid "Unknown"
msgstr "Neznámé" msgstr "Neznámé"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:377 #: ../main-menu/src/network-status-tile.c:364
#, c-format #, c-format
msgid "%d Mb/s" msgid "%d Mb/s"
msgstr "%d Mb/s" msgstr "%d Mb/s"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment