Commit 6ac9552a authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent aba59ac2
......@@ -14,8 +14,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-main-menu master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"main-menu&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-05-01 18:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-04 22:02+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-14 15:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-17 15:35+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
"Language: Slovenian\n"
......@@ -173,19 +173,20 @@ msgstr ".desktop datoteka za pripomoček urejevalnika upravljalnika omrežja"
msgid "This is the command to execute when the search entry is used."
msgstr "Ta ukaz se izvede, ko je zagnano iskanje. "
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:12
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:13
#, no-c-format
msgid ""
"This is the command to execute when the search entry is used. SEARCH_STRING "
"is replaced with the entered search text."
"This is the command to execute when the search entry is used. '%s' is "
"replaced with the entered search text."
msgstr ""
"Ta ukaz se izvede, ko je zagnano iskanje. ISKLANI_NIZ je zamenjan z vnesenim "
"besedilom iskanja."
"Ta ukaz se izvede, ko je zagnano iskanje. Niz '%s' je zamenjan z iskalnim "
"besedilom."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:13
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:14
msgid "if true, main menu is more anxious to close"
msgstr "izbrana možnost določi ali naj se glavni meni hitro zapre"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:14
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:15
msgid ""
"if true, main menu will close under these additional conditions: tile is "
"activated, search activated"
......@@ -193,15 +194,15 @@ msgstr ""
"izbrana možnost določi, da se bo glavni meni zaprl, kadar je omogočeno "
"razpostavljanje oken in iskanje."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:15
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:16
msgid "determines which types of files to display in the file area"
msgstr "določa katere zvrsti datotek so prikazane v območju datotek"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:16
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:17
msgid "possible values = 0 [Applications], 1 [Documents], 2 [Places]"
msgstr "možne vrednosti =0 [programi], 1 [dokumenti], 2 [mesta]"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:17
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:18
msgid ""
"This is the command to execute when the \"Open in File Manager\" menu item "
"is activated."
......@@ -209,7 +210,7 @@ msgstr ""
"Ta ukaz se izvede, ko je zagnan predmet menija \"Odpri v upravljalniku "
"datotek\"."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:18
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:19
msgid ""
"This is the command to execute when the \"Open in File Manager\" menu item "
"is activated. FILE_URI is replaced with a uri corresponding to the dirname "
......@@ -219,13 +220,13 @@ msgstr ""
"datotek\". FILE_URI je zamenjan z uri, ki pripada imenu mape zagnane "
"datoteke. "
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:19
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:20
msgid ""
"This is the command to execute when the \"Send To...\" menu item is "
"activated."
msgstr "Ta ukaz se izvede, ko je zagnan predmet menija \"Pošlji na ...\"."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:20
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:21
msgid ""
"This is the command to execute when the \"Send To...\" menu item is "
"activated. DIRNAME and BASENAME are replaced with the corresponding "
......@@ -235,11 +236,11 @@ msgstr ""
"OSNOVNOIME sta zamenjana s pripadajočimi dejavnimi razpostavljenimi "
"sestavnimi deli. "
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:21
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:22
msgid "determines the limit of items in the file-area."
msgstr "določa največje število predmetov v območju datotek."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:22
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:23
msgid ""
"determines the limit of items in the file-area. The number of favorite items "
"is not limited. This limit applies to the number of recent items, i.e. the "
......@@ -253,14 +254,14 @@ msgstr ""
"priljubljenih predmetov. V kolikor število najljubših predmetov preseže "
"max_total_items - min_recent_items, je ta omejitev prezrta."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:23
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:24
msgid ""
"determines the minimum number of items in the \"recent\" section of the file-"
"area."
msgstr ""
"določa najmanjše število predmetov v odseku \"nedavno\" v območju datotek."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:24
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:25
msgid ""
"contains the list of files (including .desktop files) to be excluded from "
"the \"Recently Used Applications\" and \"Recent Files\" lists"
......@@ -268,11 +269,11 @@ msgstr ""
"vsebuje seznam datotek (vključujoč .desktop datoteke) za izključitev s "
"seznamov \"Nedavno uporabljeni programi\" in \"Nedavne datoteke\"."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:25
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:26
msgid "lock-down status for the application browser link"
msgstr "zaklenjeno stanja povezave do brskalnika programov"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:26
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:27
msgid ""
"set to true if the link to the application browser should be visible and "
"active."
......@@ -280,41 +281,41 @@ msgstr ""
"izbrana možnost določa, da bo povezava do brskalnika programov vidna in "
"dejavna."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:27
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:28
msgid "lock-down status for the search area"
msgstr "zaklenjeno stanja iskalnega območja"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:28
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:29
msgid "set to true if the search area should be visible and active."
msgstr "izbrana možnost določa, da bo iskalno območje vidno in dejavno"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:29
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:30
msgid "lock-down status for the status area"
msgstr "zaklenjeno stanja območja stanja"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:30
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:31
msgid "set to true if the status area should be visible and active."
msgstr "izbrana možnost določa, da bo območje stanja vidno in dejavno"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:31
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:32
msgid "lock-down status for the system area"
msgstr "zaklenjeno stanja sistemskega območja"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:32
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:33
msgid "set to true if the system area should be visible and active."
msgstr "izbrana možnost določa, da bo sistemsko območje vidno in dejavno"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:33
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:34
msgid "set to true if the user is allowed to modify the list of system items."
msgstr ""
"izbrana možnost določa, da uporabnik lahko spreminja seznam sistemskih "
"predmetov"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:34
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:35
msgid "lock-down status for the user-specified apps section"
msgstr "zaklenjeno stanja oddelka uporabniško določenih programov"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:35
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:36
msgid ""
"set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or "
"\"Favorite\" applications."
......@@ -322,11 +323,11 @@ msgstr ""
"izbrana možnost določa, da uporabnik lahko spreminja seznam uporabniško-"
"določenih ali \"Priljubljenih\" programov."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:36
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:37
msgid "lock-down status for the user-specified docs section"
msgstr "zaklenjeno stanja oddelka uporabniško določenih dokumentov"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:37
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:38
msgid ""
"set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or "
"\"Favorite\" documents."
......@@ -334,11 +335,11 @@ msgstr ""
"izbrana možnost določa, da uporabnik lahko spreminja seznam uporabniško-"
"določenih ali \"Priljubljenih\" dokumentov."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:38
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:39
msgid "lock-down status for the user-specified dirs section"
msgstr "zaklenjeno stanja oddelka uporabniško določenih map"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:39
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:40
msgid ""
"set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or "
"\"Favorite\" directories or \"Places\"."
......@@ -346,46 +347,46 @@ msgstr ""
"izbrana možnost določa, da uporabnik lahko spreminja seznam uporabniško-"
"določenih ali \"Priljubljenih\" dokumentov ali \"Mest\"."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:40
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:41
msgid "lock-down status for the user applications"
msgstr "zaklenjeno stanje uporabniških programov"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:41
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:42
msgid "set to true if the user applications should be visible and active."
msgstr "izbrana možnost določa, da bodo uporabniški programi vidni in dejavni."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:42
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:43
msgid "lock-down status for the recent applications"
msgstr "zaklenjeno stanje nedavno uporabljenih programov"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:43
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:44
msgid "set to true if the recent applications should be visible and active."
msgstr ""
"izbrana možnost določa, da bodo nedavno uporabljeni programi vidni in "
"dejavni."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:44
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:45
msgid "lock-down status for the user documents"
msgstr "zaklenjeno stanje iskalnega območja"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:45
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:46
msgid "set to true if the user documents should be visible and active."
msgstr ""
"izbrana možnost določa, da bodo uporabniški dokumenti vidni in dejavni."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:46
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:47
msgid "lock-down status for the recent documents"
msgstr "zaklenjeno stanje nedavnih dokumentov"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:47
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:48
msgid "set to true if the recent documents should be visible and active."
msgstr "izbrana možnost določa, da bodo nedavni dokumenti vidni in dejavni."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:48
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:49
msgid "lock-down status for the user directories"
msgstr "zaklenjeno stanje uporabniških map"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:49
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:50
msgid "set to true if the user directories should be visible and active."
msgstr "izbrana možnost določa, da bodo uporabniške mape vidne in dejavne."
......@@ -442,7 +443,7 @@ msgstr "%.1fb"
msgid "Home: %s Free / %s"
msgstr "Domača mapa: %s Prosto / %s"
#: ../main-menu/src/main-menu.c:66 ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2415
#: ../main-menu/src/main-menu.c:66 ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2412
#: ../main-menu/src/slab-window.ui.h:1
msgid "GNOME Main Menu"
msgstr "Glavni meni GNOME"
......@@ -455,7 +456,7 @@ msgstr "_Odpri meni"
msgid "_About"
msgstr "_O Programu"
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2416
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2413
msgid "The GNOME Main Menu"
msgstr "Glavni meni GNOME"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment