Commit 6ac9552a authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent aba59ac2
...@@ -14,8 +14,8 @@ msgstr "" ...@@ -14,8 +14,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-main-menu master\n" "Project-Id-Version: gnome-main-menu master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"main-menu&keywords=I18N+L10N&component=general\n" "main-menu&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-05-01 18:24+0000\n" "POT-Creation-Date: 2013-08-14 15:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-04 22:02+0100\n" "PO-Revision-Date: 2013-08-17 15:35+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n" "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n" "Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
"Language: Slovenian\n" "Language: Slovenian\n"
...@@ -173,19 +173,20 @@ msgstr ".desktop datoteka za pripomoček urejevalnika upravljalnika omrežja" ...@@ -173,19 +173,20 @@ msgstr ".desktop datoteka za pripomoček urejevalnika upravljalnika omrežja"
msgid "This is the command to execute when the search entry is used." msgid "This is the command to execute when the search entry is used."
msgstr "Ta ukaz se izvede, ko je zagnano iskanje. " msgstr "Ta ukaz se izvede, ko je zagnano iskanje. "
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:12 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:13
#, no-c-format
msgid "" msgid ""
"This is the command to execute when the search entry is used. SEARCH_STRING " "This is the command to execute when the search entry is used. '%s' is "
"is replaced with the entered search text." "replaced with the entered search text."
msgstr "" msgstr ""
"Ta ukaz se izvede, ko je zagnano iskanje. ISKLANI_NIZ je zamenjan z vnesenim " "Ta ukaz se izvede, ko je zagnano iskanje. Niz '%s' je zamenjan z iskalnim "
"besedilom iskanja." "besedilom."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:13 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:14
msgid "if true, main menu is more anxious to close" msgid "if true, main menu is more anxious to close"
msgstr "izbrana možnost določi ali naj se glavni meni hitro zapre" msgstr "izbrana možnost določi ali naj se glavni meni hitro zapre"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:14 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:15
msgid "" msgid ""
"if true, main menu will close under these additional conditions: tile is " "if true, main menu will close under these additional conditions: tile is "
"activated, search activated" "activated, search activated"
...@@ -193,15 +194,15 @@ msgstr "" ...@@ -193,15 +194,15 @@ msgstr ""
"izbrana možnost določi, da se bo glavni meni zaprl, kadar je omogočeno " "izbrana možnost določi, da se bo glavni meni zaprl, kadar je omogočeno "
"razpostavljanje oken in iskanje." "razpostavljanje oken in iskanje."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:15 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:16
msgid "determines which types of files to display in the file area" msgid "determines which types of files to display in the file area"
msgstr "določa katere zvrsti datotek so prikazane v območju datotek" msgstr "določa katere zvrsti datotek so prikazane v območju datotek"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:16 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:17
msgid "possible values = 0 [Applications], 1 [Documents], 2 [Places]" msgid "possible values = 0 [Applications], 1 [Documents], 2 [Places]"
msgstr "možne vrednosti =0 [programi], 1 [dokumenti], 2 [mesta]" msgstr "možne vrednosti =0 [programi], 1 [dokumenti], 2 [mesta]"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:17 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:18
msgid "" msgid ""
"This is the command to execute when the \"Open in File Manager\" menu item " "This is the command to execute when the \"Open in File Manager\" menu item "
"is activated." "is activated."
...@@ -209,7 +210,7 @@ msgstr "" ...@@ -209,7 +210,7 @@ msgstr ""
"Ta ukaz se izvede, ko je zagnan predmet menija \"Odpri v upravljalniku " "Ta ukaz se izvede, ko je zagnan predmet menija \"Odpri v upravljalniku "
"datotek\"." "datotek\"."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:18 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:19
msgid "" msgid ""
"This is the command to execute when the \"Open in File Manager\" menu item " "This is the command to execute when the \"Open in File Manager\" menu item "
"is activated. FILE_URI is replaced with a uri corresponding to the dirname " "is activated. FILE_URI is replaced with a uri corresponding to the dirname "
...@@ -219,13 +220,13 @@ msgstr "" ...@@ -219,13 +220,13 @@ msgstr ""
"datotek\". FILE_URI je zamenjan z uri, ki pripada imenu mape zagnane " "datotek\". FILE_URI je zamenjan z uri, ki pripada imenu mape zagnane "
"datoteke. " "datoteke. "
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:19 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:20
msgid "" msgid ""
"This is the command to execute when the \"Send To...\" menu item is " "This is the command to execute when the \"Send To...\" menu item is "
"activated." "activated."
msgstr "Ta ukaz se izvede, ko je zagnan predmet menija \"Pošlji na ...\"." msgstr "Ta ukaz se izvede, ko je zagnan predmet menija \"Pošlji na ...\"."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:20 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:21
msgid "" msgid ""
"This is the command to execute when the \"Send To...\" menu item is " "This is the command to execute when the \"Send To...\" menu item is "
"activated. DIRNAME and BASENAME are replaced with the corresponding " "activated. DIRNAME and BASENAME are replaced with the corresponding "
...@@ -235,11 +236,11 @@ msgstr "" ...@@ -235,11 +236,11 @@ msgstr ""
"OSNOVNOIME sta zamenjana s pripadajočimi dejavnimi razpostavljenimi " "OSNOVNOIME sta zamenjana s pripadajočimi dejavnimi razpostavljenimi "
"sestavnimi deli. " "sestavnimi deli. "
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:21 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:22
msgid "determines the limit of items in the file-area." msgid "determines the limit of items in the file-area."
msgstr "določa največje število predmetov v območju datotek." msgstr "določa največje število predmetov v območju datotek."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:22 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:23
msgid "" msgid ""
"determines the limit of items in the file-area. The number of favorite items " "determines the limit of items in the file-area. The number of favorite items "
"is not limited. This limit applies to the number of recent items, i.e. the " "is not limited. This limit applies to the number of recent items, i.e. the "
...@@ -253,14 +254,14 @@ msgstr "" ...@@ -253,14 +254,14 @@ msgstr ""
"priljubljenih predmetov. V kolikor število najljubših predmetov preseže " "priljubljenih predmetov. V kolikor število najljubših predmetov preseže "
"max_total_items - min_recent_items, je ta omejitev prezrta." "max_total_items - min_recent_items, je ta omejitev prezrta."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:23 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:24
msgid "" msgid ""
"determines the minimum number of items in the \"recent\" section of the file-" "determines the minimum number of items in the \"recent\" section of the file-"
"area." "area."
msgstr "" msgstr ""
"določa najmanjše število predmetov v odseku \"nedavno\" v območju datotek." "določa najmanjše število predmetov v odseku \"nedavno\" v območju datotek."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:24 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:25
msgid "" msgid ""
"contains the list of files (including .desktop files) to be excluded from " "contains the list of files (including .desktop files) to be excluded from "
"the \"Recently Used Applications\" and \"Recent Files\" lists" "the \"Recently Used Applications\" and \"Recent Files\" lists"
...@@ -268,11 +269,11 @@ msgstr "" ...@@ -268,11 +269,11 @@ msgstr ""
"vsebuje seznam datotek (vključujoč .desktop datoteke) za izključitev s " "vsebuje seznam datotek (vključujoč .desktop datoteke) za izključitev s "
"seznamov \"Nedavno uporabljeni programi\" in \"Nedavne datoteke\"." "seznamov \"Nedavno uporabljeni programi\" in \"Nedavne datoteke\"."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:25 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:26
msgid "lock-down status for the application browser link" msgid "lock-down status for the application browser link"
msgstr "zaklenjeno stanja povezave do brskalnika programov" msgstr "zaklenjeno stanja povezave do brskalnika programov"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:26 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:27
msgid "" msgid ""
"set to true if the link to the application browser should be visible and " "set to true if the link to the application browser should be visible and "
"active." "active."
...@@ -280,41 +281,41 @@ msgstr "" ...@@ -280,41 +281,41 @@ msgstr ""
"izbrana možnost določa, da bo povezava do brskalnika programov vidna in " "izbrana možnost določa, da bo povezava do brskalnika programov vidna in "
"dejavna." "dejavna."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:27 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:28
msgid "lock-down status for the search area" msgid "lock-down status for the search area"
msgstr "zaklenjeno stanja iskalnega območja" msgstr "zaklenjeno stanja iskalnega območja"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:28 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:29
msgid "set to true if the search area should be visible and active." msgid "set to true if the search area should be visible and active."
msgstr "izbrana možnost določa, da bo iskalno območje vidno in dejavno" msgstr "izbrana možnost določa, da bo iskalno območje vidno in dejavno"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:29 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:30
msgid "lock-down status for the status area" msgid "lock-down status for the status area"
msgstr "zaklenjeno stanja območja stanja" msgstr "zaklenjeno stanja območja stanja"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:30 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:31
msgid "set to true if the status area should be visible and active." msgid "set to true if the status area should be visible and active."
msgstr "izbrana možnost določa, da bo območje stanja vidno in dejavno" msgstr "izbrana možnost določa, da bo območje stanja vidno in dejavno"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:31 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:32
msgid "lock-down status for the system area" msgid "lock-down status for the system area"
msgstr "zaklenjeno stanja sistemskega območja" msgstr "zaklenjeno stanja sistemskega območja"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:32 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:33
msgid "set to true if the system area should be visible and active." msgid "set to true if the system area should be visible and active."
msgstr "izbrana možnost določa, da bo sistemsko območje vidno in dejavno" msgstr "izbrana možnost določa, da bo sistemsko območje vidno in dejavno"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:33 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:34
msgid "set to true if the user is allowed to modify the list of system items." msgid "set to true if the user is allowed to modify the list of system items."
msgstr "" msgstr ""
"izbrana možnost določa, da uporabnik lahko spreminja seznam sistemskih " "izbrana možnost določa, da uporabnik lahko spreminja seznam sistemskih "
"predmetov" "predmetov"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:34 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:35
msgid "lock-down status for the user-specified apps section" msgid "lock-down status for the user-specified apps section"
msgstr "zaklenjeno stanja oddelka uporabniško določenih programov" msgstr "zaklenjeno stanja oddelka uporabniško določenih programov"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:35 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:36
msgid "" msgid ""
"set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or " "set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or "
"\"Favorite\" applications." "\"Favorite\" applications."
...@@ -322,11 +323,11 @@ msgstr "" ...@@ -322,11 +323,11 @@ msgstr ""
"izbrana možnost določa, da uporabnik lahko spreminja seznam uporabniško-" "izbrana možnost določa, da uporabnik lahko spreminja seznam uporabniško-"
"določenih ali \"Priljubljenih\" programov." "določenih ali \"Priljubljenih\" programov."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:36 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:37
msgid "lock-down status for the user-specified docs section" msgid "lock-down status for the user-specified docs section"
msgstr "zaklenjeno stanja oddelka uporabniško določenih dokumentov" msgstr "zaklenjeno stanja oddelka uporabniško določenih dokumentov"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:37 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:38
msgid "" msgid ""
"set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or " "set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or "
"\"Favorite\" documents." "\"Favorite\" documents."
...@@ -334,11 +335,11 @@ msgstr "" ...@@ -334,11 +335,11 @@ msgstr ""
"izbrana možnost določa, da uporabnik lahko spreminja seznam uporabniško-" "izbrana možnost določa, da uporabnik lahko spreminja seznam uporabniško-"
"določenih ali \"Priljubljenih\" dokumentov." "določenih ali \"Priljubljenih\" dokumentov."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:38 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:39
msgid "lock-down status for the user-specified dirs section" msgid "lock-down status for the user-specified dirs section"
msgstr "zaklenjeno stanja oddelka uporabniško določenih map" msgstr "zaklenjeno stanja oddelka uporabniško določenih map"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:39 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:40
msgid "" msgid ""
"set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or " "set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or "
"\"Favorite\" directories or \"Places\"." "\"Favorite\" directories or \"Places\"."
...@@ -346,46 +347,46 @@ msgstr "" ...@@ -346,46 +347,46 @@ msgstr ""
"izbrana možnost določa, da uporabnik lahko spreminja seznam uporabniško-" "izbrana možnost določa, da uporabnik lahko spreminja seznam uporabniško-"
"določenih ali \"Priljubljenih\" dokumentov ali \"Mest\"." "določenih ali \"Priljubljenih\" dokumentov ali \"Mest\"."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:40 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:41
msgid "lock-down status for the user applications" msgid "lock-down status for the user applications"
msgstr "zaklenjeno stanje uporabniških programov" msgstr "zaklenjeno stanje uporabniških programov"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:41 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:42
msgid "set to true if the user applications should be visible and active." msgid "set to true if the user applications should be visible and active."
msgstr "izbrana možnost določa, da bodo uporabniški programi vidni in dejavni." msgstr "izbrana možnost določa, da bodo uporabniški programi vidni in dejavni."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:42 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:43
msgid "lock-down status for the recent applications" msgid "lock-down status for the recent applications"
msgstr "zaklenjeno stanje nedavno uporabljenih programov" msgstr "zaklenjeno stanje nedavno uporabljenih programov"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:43 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:44
msgid "set to true if the recent applications should be visible and active." msgid "set to true if the recent applications should be visible and active."
msgstr "" msgstr ""
"izbrana možnost določa, da bodo nedavno uporabljeni programi vidni in " "izbrana možnost določa, da bodo nedavno uporabljeni programi vidni in "
"dejavni." "dejavni."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:44 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:45
msgid "lock-down status for the user documents" msgid "lock-down status for the user documents"
msgstr "zaklenjeno stanje iskalnega območja" msgstr "zaklenjeno stanje iskalnega območja"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:45 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:46
msgid "set to true if the user documents should be visible and active." msgid "set to true if the user documents should be visible and active."
msgstr "" msgstr ""
"izbrana možnost določa, da bodo uporabniški dokumenti vidni in dejavni." "izbrana možnost določa, da bodo uporabniški dokumenti vidni in dejavni."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:46 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:47
msgid "lock-down status for the recent documents" msgid "lock-down status for the recent documents"
msgstr "zaklenjeno stanje nedavnih dokumentov" msgstr "zaklenjeno stanje nedavnih dokumentov"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:47 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:48
msgid "set to true if the recent documents should be visible and active." msgid "set to true if the recent documents should be visible and active."
msgstr "izbrana možnost določa, da bodo nedavni dokumenti vidni in dejavni." msgstr "izbrana možnost določa, da bodo nedavni dokumenti vidni in dejavni."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:48 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:49
msgid "lock-down status for the user directories" msgid "lock-down status for the user directories"
msgstr "zaklenjeno stanje uporabniških map" msgstr "zaklenjeno stanje uporabniških map"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:49 #: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:50
msgid "set to true if the user directories should be visible and active." msgid "set to true if the user directories should be visible and active."
msgstr "izbrana možnost določa, da bodo uporabniške mape vidne in dejavne." msgstr "izbrana možnost določa, da bodo uporabniške mape vidne in dejavne."
...@@ -442,7 +443,7 @@ msgstr "%.1fb" ...@@ -442,7 +443,7 @@ msgstr "%.1fb"
msgid "Home: %s Free / %s" msgid "Home: %s Free / %s"
msgstr "Domača mapa: %s Prosto / %s" msgstr "Domača mapa: %s Prosto / %s"
#: ../main-menu/src/main-menu.c:66 ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2415 #: ../main-menu/src/main-menu.c:66 ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2412
#: ../main-menu/src/slab-window.ui.h:1 #: ../main-menu/src/slab-window.ui.h:1
msgid "GNOME Main Menu" msgid "GNOME Main Menu"
msgstr "Glavni meni GNOME" msgstr "Glavni meni GNOME"
...@@ -455,7 +456,7 @@ msgstr "_Odpri meni" ...@@ -455,7 +456,7 @@ msgstr "_Odpri meni"
msgid "_About" msgid "_About"
msgstr "_O Programu" msgstr "_O Programu"
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2416 #: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2413
msgid "The GNOME Main Menu" msgid "The GNOME Main Menu"
msgstr "Glavni meni GNOME" msgstr "Glavni meni GNOME"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment