Commit 590ece89 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent ae0627b8
......@@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-main-menu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"main-menu&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-04-23 18:19+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-11 19:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-04-26 14:07+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
......@@ -170,19 +170,20 @@ msgstr "soubor .desktop nástroje Network Manager"
msgid "This is the command to execute when the search entry is used."
msgstr "Toto je příkaz k vykonání při použití pole hledání."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:12
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:13
#, no-c-format
msgid ""
"This is the command to execute when the search entry is used. SEARCH_STRING "
"is replaced with the entered search text."
"This is the command to execute when the search entry is used. '%s' is "
"replaced with the entered search text."
msgstr ""
"Toto je příkaz k vykonání při použití pole hledání. SEARCH_STRING je "
"Toto je příkaz k vykonání při použití pole hledání. „%s“ je "
"nahrazeno zadaným textem k vyhledání."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:13
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:14
msgid "if true, main menu is more anxious to close"
msgstr "Nastavíte-li na zapnuto, zavírá se hlavní nabídka horlivěji"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:14
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:15
msgid ""
"if true, main menu will close under these additional conditions: tile is "
"activated, search activated"
......@@ -190,22 +191,22 @@ msgstr ""
"Nastavíte-li na zapnuto, zavře se hlavní nabídka za těchto dalších "
"okolností: aktivace dlaždice, aktivace hledání"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:15
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:16
msgid "determines which types of files to display in the file area"
msgstr "určuje, jaké typy souborů zobrazovat v souborové oblasti"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:16
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:17
msgid "possible values = 0 [Applications], 1 [Documents], 2 [Places]"
msgstr "možné hodnoty = 0 [Aplikace], 1 [Dokumenty], 2 [Místa]"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:17
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:18
msgid ""
"This is the command to execute when the \"Open in File Manager\" menu item "
"is activated."
msgstr ""
"Toto je příkaz k vykonání při aktivaci položky „Otevřít ve správci souborů“."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:18
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:19
msgid ""
"This is the command to execute when the \"Open in File Manager\" menu item "
"is activated. FILE_URI is replaced with a uri corresponding to the dirname "
......@@ -214,13 +215,13 @@ msgstr ""
"Toto je příkaz k vykonání při aktivaci položky „Otevřít ve správci souborů“. "
"FILE_URI je nahrazeno uri adresáře odpovídajícího souboru."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:19
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:20
msgid ""
"This is the command to execute when the \"Send To...\" menu item is "
"activated."
msgstr "Toto je příkaz k vykonání při aktivaci položky „Odeslat…“."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:20
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:21
msgid ""
"This is the command to execute when the \"Send To...\" menu item is "
"activated. DIRNAME and BASENAME are replaced with the corresponding "
......@@ -229,11 +230,11 @@ msgstr ""
"Toto je příkaz k vykonání při aktivaci položky „Odeslat…“. DIRNAME a "
"BASENAME jsou nahrazeny odpovídajícími komponentami aktivované dlaždice."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:21
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:22
msgid "determines the limit of items in the file-area."
msgstr "určuje limit položek v souborové oblasti."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:22
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:23
msgid ""
"determines the limit of items in the file-area. The number of favorite items "
"is not limited. This limit applies to the number of recent items, i.e. the "
......@@ -248,13 +249,13 @@ msgstr ""
"max_total_items - minimum nedávných položek min_recent_items, pak je tento "
"limit ignorován."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:23
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:24
msgid ""
"determines the minimum number of items in the \"recent\" section of the file-"
"area."
msgstr "určuje minimální počet položek v sekci „nedávné“ ze souborové oblasti."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:24
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:25
msgid ""
"contains the list of files (including .desktop files) to be excluded from "
"the \"Recently Used Applications\" and \"Recent Files\" lists"
......@@ -262,50 +263,50 @@ msgstr ""
"obsahuje seznam souborů (včetně souborů .desktop), které mají být vyjmuty ze "
"seznamů „Naposledy použité aplikace“ a „Nedávné soubory“"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:25
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:26
msgid "lock-down status for the application browser link"
msgstr "uzamknout stav odkazu na prohlížeč aplikací"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:26
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:27
msgid ""
"set to true if the link to the application browser should be visible and "
"active."
msgstr "Zapněte, pokud má být odkaz na prohlížeč aplikací viditelný a aktivní."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:27
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:28
msgid "lock-down status for the search area"
msgstr "uzamknout stav oblasti hledání"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:28
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:29
msgid "set to true if the search area should be visible and active."
msgstr "Zapněte, pokud má být oblast hledání viditelná a aktivní."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:29
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:30
msgid "lock-down status for the status area"
msgstr "uzamknout stav stavové oblasti"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:30
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:31
msgid "set to true if the status area should be visible and active."
msgstr "Zapněte, pokud má být stavová oblast viditelná a aktivní."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:31
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:32
msgid "lock-down status for the system area"
msgstr "uzamknout stav systémové oblasti"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:32
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:33
msgid "set to true if the system area should be visible and active."
msgstr "Zapněte, pokud má být systémová oblast viditelná a aktivní."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:33
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:34
msgid "set to true if the user is allowed to modify the list of system items."
msgstr ""
"Zapněte, pokud je uživatel oprávněn upravovat seznam systémových položek."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:34
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:35
msgid "lock-down status for the user-specified apps section"
msgstr "uzamknout stav sekce uživatelem specifikovaných aplikací"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:35
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:36
msgid ""
"set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or "
"\"Favorite\" applications."
......@@ -313,11 +314,11 @@ msgstr ""
"Zapněte, pokud je uživatel oprávněn upravovat seznam uživatelem "
"specifikovaných nebo „Oblíbených“ aplikací."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:36
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:37
msgid "lock-down status for the user-specified docs section"
msgstr "uzamknout stav sekce uživatelem specifikovaných dokumentů"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:37
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:38
msgid ""
"set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or "
"\"Favorite\" documents."
......@@ -325,11 +326,11 @@ msgstr ""
"Zapněte, pokud je uživatel oprávněn upravovat seznam uživatelem "
"specifikovaných nebo „Oblíbených“ dokumentů."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:38
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:39
msgid "lock-down status for the user-specified dirs section"
msgstr "uzamknout stav sekce uživatelem specifikovaných adresářů"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:39
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:40
msgid ""
"set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or "
"\"Favorite\" directories or \"Places\"."
......@@ -337,43 +338,43 @@ msgstr ""
"Zapněte, pokud je uživatel oprávněn upravovat seznam uživatelem "
"specifikovaných nebo „Oblíbených“ adresářů nebo „Míst“."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:40
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:41
msgid "lock-down status for the user applications"
msgstr "uzamknout stav pro uživatelské aplikace"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:41
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:42
msgid "set to true if the user applications should be visible and active."
msgstr "Zapněte, pokud mají být uživatelské aplikace viditelné a aktivní."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:42
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:43
msgid "lock-down status for the recent applications"
msgstr "uzamknout stav pro nedávné aplikace"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:43
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:44
msgid "set to true if the recent applications should be visible and active."
msgstr "Zapněte, pokud mají být nedávné aplikace viditelné a aktivní."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:44
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:45
msgid "lock-down status for the user documents"
msgstr "uzamknout stav pro uživatelské dokumenty"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:45
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:46
msgid "set to true if the user documents should be visible and active."
msgstr "Zapněte, pokud mají být uživatelské dokumenty viditelné a aktivní."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:46
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:47
msgid "lock-down status for the recent documents"
msgstr "uzamknout stav pro nedávné dokumenty"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:47
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:48
msgid "set to true if the recent documents should be visible and active."
msgstr "Zapněte, pokud mají být nedávné dokumenty viditelné a aktivní."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:48
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:49
msgid "lock-down status for the user directories"
msgstr "uzamknout stav pro uživatelské složky"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:49
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:50
msgid "set to true if the user directories should be visible and active."
msgstr "Zapněte, pokud mají být uživatelské složky viditelné a aktivní."
......@@ -430,7 +431,7 @@ msgstr "%.1fb"
msgid "Home: %s Free / %s"
msgstr "Domovská složka: %s volné / %s"
#: ../main-menu/src/main-menu.c:66 ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2404
#: ../main-menu/src/main-menu.c:66 ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2412
#: ../main-menu/src/slab-window.ui.h:1
msgid "GNOME Main Menu"
msgstr "Hlavní nabídka GNOME"
......@@ -443,7 +444,7 @@ msgstr "_Otevřít nabídku"
msgid "_About"
msgstr "O _aplikaci"
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2405
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2413
msgid "The GNOME Main Menu"
msgstr "Hlavní nabídka GNOME"
......@@ -464,7 +465,7 @@ msgstr "_Síť: žádná"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:236
#, c-format
msgid "Connected to: %s"
msgstr "Připojen k: %s"
msgstr "Připojeno k: %s"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:222
msgid "Networ_k: Wireless"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment