Commit 44cd3a36 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 1aad911b
......@@ -8,14 +8,14 @@
# Stanisław Małolepszy <smalolepszy@aviary.pl>, 2006-2007.
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2008.
# Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2008.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2012.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2006-2012.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2013.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2006-2013.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-main-menu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-12-09 21:17+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-09 21:18+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-17 17:59+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-02-17 18:00+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -28,49 +28,49 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../application-browser/etc/application-browser.desktop.in.in.h:1
#: ../application-browser/src/application-browser.c:100
#: ../application-browser/src/application-browser.c:102
msgid "Application Browser"
msgstr "Przeglądarka programów"
#: ../application-browser/etc/application-browser.schemas.in.h:1
#: ../application-browser/etc/org.mate.gnome-main-menu.application-browser.gschema.xml.in.in.h:1
msgid "Filename of existing .desktop files"
msgstr "Nazwa istniejących plików .desktop"
#: ../application-browser/etc/application-browser.schemas.in.h:2
#: ../application-browser/etc/org.mate.gnome-main-menu.application-browser.gschema.xml.in.in.h:2
msgid "Max number of New Applications"
msgstr "Maksymalna liczba nowych programów"
#: ../application-browser/etc/application-browser.schemas.in.h:3
#: ../application-browser/etc/org.mate.gnome-main-menu.application-browser.gschema.xml.in.in.h:3
msgid ""
"The maximum number of applications that will be displayed in the New "
"Applications category"
msgstr ""
"Maksymalna liczba programów, które będą wyświetlane w kategorii Nowe programy"
#: ../application-browser/etc/application-browser.schemas.in.h:4
#: ../application-browser/etc/org.mate.gnome-main-menu.application-browser.gschema.xml.in.in.h:4
msgid "Exit shell on start action performed"
msgstr "Wyjście z powłoki przy wykonaniu czynności: uruchomienie"
#: ../application-browser/etc/application-browser.schemas.in.h:5
#: ../application-browser/etc/org.mate.gnome-main-menu.application-browser.gschema.xml.in.in.h:5
msgid "Indicates whether to close the shell when a start action is performed"
msgstr ""
"Określa, czy powłoka ma zostać zamknięta przy wykonaniu czynności: "
"uruchomienie"
#: ../application-browser/etc/application-browser.schemas.in.h:6
#: ../application-browser/etc/org.mate.gnome-main-menu.application-browser.gschema.xml.in.in.h:6
msgid "Exit shell on help action performed"
msgstr "Wyjście z powłoki przy wykonaniu czynności: pomoc"
#: ../application-browser/etc/application-browser.schemas.in.h:7
#: ../application-browser/etc/org.mate.gnome-main-menu.application-browser.gschema.xml.in.in.h:7
msgid "Indicates whether to close the shell when a help action is performed"
msgstr ""
"Określa, czy powłoka ma zostać zamknięta przy wykonaniu czynności: pomoc"
#: ../application-browser/etc/application-browser.schemas.in.h:8
#: ../application-browser/etc/org.mate.gnome-main-menu.application-browser.gschema.xml.in.in.h:8
msgid "Exit shell on add or remove action performed"
msgstr "Wyjście z powłoki przy wykonaniu czynności: dodawanie lub usunięcie"
#: ../application-browser/etc/application-browser.schemas.in.h:9
#: ../application-browser/etc/org.mate.gnome-main-menu.application-browser.gschema.xml.in.in.h:9
msgid ""
"Indicates whether to close the shell when an add or remove action is "
"performed"
......@@ -78,12 +78,12 @@ msgstr ""
"Określa, czy powłoka ma zostać zamknięta przy wykonaniu czynności: dodanie "
"lub usunięcie"
#: ../application-browser/etc/application-browser.schemas.in.h:10
#: ../application-browser/etc/org.mate.gnome-main-menu.application-browser.gschema.xml.in.in.h:10
msgid "Exit shell on upgrade or uninstall action performed"
msgstr ""
"Wyjście z powłoki przy wykonaniu czynności: aktualizacja lub deinstalacja"
#: ../application-browser/etc/application-browser.schemas.in.h:11
#: ../application-browser/etc/org.mate.gnome-main-menu.application-browser.gschema.xml.in.in.h:11
msgid ""
"Indicates whether to close the shell when an upgrade or uninstall action is "
"performed"
......@@ -96,47 +96,40 @@ msgid "Hide on start (useful to preload the shell)"
msgstr ""
"Ukrycie po uruchomieniu (przydatne do wczytywania powłoki z wyprzedzeniem)"
#: ../application-browser/src/application-browser.c:93
msgid "New Applications"
msgstr "Nowe programy"
#: ../application-browser/src/application-browser.c:98
#: ../application-browser/src/application-browser.c:100
msgid "Filter"
msgstr "Filtr"
#: ../application-browser/src/application-browser.c:98
#: ../application-browser/src/application-browser.c:100
msgid "Groups"
msgstr "Grupy"
#: ../application-browser/src/application-browser.c:98
#: ../application-browser/src/application-browser.c:100
msgid "Application Actions"
msgstr "Czynności programów"
#: ../main-menu/etc/GNOME_MainMenu_ContextMenu.xml.h:1
msgid "_Open Menu"
msgstr "_Otwórz menu"
#: ../main-menu/etc/GNOME_MainMenu_ContextMenu.xml.h:2
msgid "_About"
msgstr "_O programie"
#: ../caja-main-menu/caja-main-menu.c:114
#: ../caja-main-menu/caja-main-menu.c:119
msgid "Add to Favorites"
msgstr "Dodaj do ulubionych"
#: ../main-menu/etc/GNOME_MainMenu.server.in.in.h:1
msgid "GNOME Main Menu Factory"
msgstr "Generator głównego menu GNOME"
#: ../caja-main-menu/caja-main-menu.c:115
msgid "Add the current launcher to favorites"
msgstr "Dodaje bieżący aktywator do ulubionych"
#: ../main-menu/etc/GNOME_MainMenu.server.in.in.h:2
#: ../main-menu/src/main-menu.c:64 ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2423
#: ../main-menu/src/slab-window.ui.h:1
msgid "GNOME Main Menu"
msgstr "Główne menu GNOME"
#: ../caja-main-menu/caja-main-menu.c:120
msgid "Add the current document to favorites"
msgstr "Dodaje bieżący dokument do ulubionych"
#: ../main-menu/etc/GNOME_MainMenu.server.in.in.h:3
msgid "Main Menu"
msgstr "Menu główne"
#: ../caja-main-menu/caja-main-menu.c:124
#: ../caja-main-menu/caja-main-menu.c:129
msgid "Remove from Favorites"
msgstr "Usuń z ulubionych"
#: ../main-menu/etc/GNOME_MainMenu.server.in.in.h:4
msgid "Default menu and application browser"
msgstr "Domyślna przeglądarka menu i programów"
#: ../caja-main-menu/caja-main-menu.c:125
#: ../caja-main-menu/caja-main-menu.c:130
msgid "Remove the current document from favorites"
msgstr "Usuwa bieżący dokument z ulubionych"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:1
msgid "command to uninstall packages"
......@@ -170,7 +163,7 @@ msgstr "Ścieżka .desktop dla przeglądarki programów"
msgid ".desktop file for the file browser"
msgstr "Plik .desktop dla przeglądarki plików"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:7s
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:7
msgid ".desktop file for the mate-system-monitor"
msgstr "Plik .desktop dla mate-system-monitor"
......@@ -285,7 +278,7 @@ msgid ""
"the \"Recently Used Applications\" and \"Recent Files\" lists"
msgstr ""
"zawiera listę plików (w tym plików .desktop), które mają nie być dostępne z "
"list \"Ostatnio używane programy\" i \"Ostatnio używane pliki\"."
"list \"Ostatnio używane programy\" i \"Ostatnio używane pliki\""
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:25
msgid "lock-down status for the application browser link"
......@@ -339,7 +332,7 @@ msgid ""
"\"Favorite\" applications."
msgstr ""
"ustawione na \"true\", jeśli użytkownik może modyfikować listę \"Ulubionych"
"\" dokumentów lub dokumentów określonych przez użytkownika"
"\" dokumentów lub dokumentów określonych przez użytkownika."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:36
msgid "lock-down status for the user-specified docs section"
......@@ -351,7 +344,7 @@ msgid ""
"\"Favorite\" documents."
msgstr ""
"ustawione na \"true\", jeśli użytkownik może modyfikować listę \"Ulubionych"
"\" dokumentów lub dokumentów określonych przez użytkownika"
"\" dokumentów lub dokumentów określonych przez użytkownika."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:38
msgid "lock-down status for the user-specified dirs section"
......@@ -363,7 +356,7 @@ msgid ""
"\"Favorite\" directories or \"Places\"."
msgstr ""
"ustawione na \"true\", jeśli użytkownik może modyfikować listę \"Ulubionych"
"\" katalogów lub katalogów określonych przez użytkownika"
"\" katalogów lub katalogów określonych przez użytkownika."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:40
msgid "lock-down configuration of the file area"
......@@ -386,7 +379,7 @@ msgstr ""
"określonych przez użytkownika lub \"Ulubionych\", 3 - wyświetlanie tablicy "
"ostatnio używanych dokumentów, 4 - wyświetlanie katalogów określonych przez "
"użytkownika lub \"Ulubione\" lub tablicę \"Miejsca\", 5 - wyświetlanie "
"ostatnio używanych katalogów lub tablicy \"Miejsca"
"ostatnio używanych katalogów lub tablicy \"Miejsca\"."
#: ../main-menu/etc/system-items.xbel.in.h:1
msgid "Help"
......@@ -441,7 +434,20 @@ msgstr "%.1fb"
msgid "Home: %s Free / %s"
msgstr "Katalog domowy: wolne %s z %s"
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2424
#: ../main-menu/src/main-menu.c:66 ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2401
#: ../main-menu/src/slab-window.ui.h:1
msgid "GNOME Main Menu"
msgstr "Główne menu GNOME"
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:222
msgid "_Open Menu"
msgstr "_Otwórz menu"
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:225
msgid "_About"
msgstr "_O programie"
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2402
msgid "The GNOME Main Menu"
msgstr "Główne menu GNOME"
......@@ -460,7 +466,6 @@ msgstr "_Sieć: brak"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:219
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:236
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:244
#, c-format
msgid "Connected to: %s"
msgstr "Połączono z: %s"
......@@ -482,33 +487,28 @@ msgstr "_Sieć: przewodowa"
msgid "Networ_k: GSM"
msgstr "_Sieć: GSM"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:247
msgid "Networ_k: CDMA"
msgstr "_Sieć: CDMA"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:350
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:342
#, c-format
msgid "Wireless Ethernet (%s)"
msgstr "Ethernet bezprzewodowy (%s)"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:355
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:347
#, c-format
msgid "Wired Ethernet (%s)"
msgstr "Ethernet przewodowy (%s)"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:360
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:365
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:352
#, c-format
msgid "Mobile Ethernet (%s)"
msgstr "Ethernet mobilny (%s)"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:369
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:379
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:356
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:366
#, c-format
msgid "Unknown"
msgstr "Nieznane"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:377
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:364
#, c-format
msgid "%d Mb/s"
msgstr "%d Mb/s"
......@@ -572,26 +572,3 @@ msgstr "System"
#: ../main-menu/src/slab-window.ui.h:15
msgid "Status"
msgstr "Stan"
#: ../nautilus-main-menu/nautilus-main-menu.c:114
#: ../nautilus-main-menu/nautilus-main-menu.c:119
msgid "Add to Favorites"
msgstr "Dodaj do ulubionych"
#: ../nautilus-main-menu/nautilus-main-menu.c:115
msgid "Add the current launcher to favorites"
msgstr "Dodaje bieżący aktywator do ulubionych"
#: ../nautilus-main-menu/nautilus-main-menu.c:120
msgid "Add the current document to favorites"
msgstr "Dodaje bieżący dokument do ulubionych"
#: ../nautilus-main-menu/nautilus-main-menu.c:124
#: ../nautilus-main-menu/nautilus-main-menu.c:129
msgid "Remove from Favorites"
msgstr "Usuń z ulubionych"
#: ../nautilus-main-menu/nautilus-main-menu.c:125
#: ../nautilus-main-menu/nautilus-main-menu.c:130
msgid "Remove the current document from favorites"
msgstr "Usuwa bieżący dokument z ulubionych"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment