Commit 2696ee72 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký Committed by Andre Klapper

Updated Czech translation

parent 95082735
# Translation of gnome-main-menu to Czech.
# Copyright (C) 2008 the author(s) of gnome-main-menu.
# This file is distributed under the same license as the gnome-main-menu package.
#
# Klara Cihlarova <koty@seznam.cz>, 2006.
# Adrian Guniš <andygun@seznam.cz>, 2008, 2009, 2010.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-main-menu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"main-menu&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-24 16:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-26 20:50+0100\n"
"Last-Translator: Adrian Guniš <andygun696@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2010-06-29 03:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-06-29 17:22+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -100,7 +102,8 @@ msgid "Default menu and application browser"
msgstr "Výchozí nabídka a prohlížeč aplikací"
#: ../main-menu/etc/GNOME_MainMenu.server.in.in.h:2
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2405 ../main-menu/src/slab-window.glade.h:7
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2420 ../main-menu/src/main-menu.c:66
#: ../main-menu/src/slab-window.ui.h:6
msgid "GNOME Main Menu"
msgstr "Hlavní nabídka GNOME"
......@@ -149,8 +152,7 @@ msgid ""
"This is the command to execute when the \"Open in File Manager\" menu item "
"is activated."
msgstr ""
"Toto je příkaz k vykonání při aktivaci položky \"Otevřít ve správci souborů"
"\"."
"Toto je příkaz k vykonání při aktivaci položky „Otevřít ve správci souborů“."
#: ../main-menu/etc/slab.schemas.in.in.h:8
msgid ""
......@@ -158,14 +160,14 @@ msgid ""
"is activated. FILE_URI is replaced with a uri corresponding to the dirname "
"of the activated file."
msgstr ""
"Toto je příkaz k vykonání při aktivaci položky \"Otevřít ve správci souborů"
"\". FILE_URI je nahrazeno uri adresáře odpovídajícího souboru."
"Toto je příkaz k vykonání při aktivaci položky „Otevřít ve správci souborů“. "
"FILE_URI je nahrazeno uri adresáře odpovídajícího souboru."
#: ../main-menu/etc/slab.schemas.in.in.h:9
msgid ""
"This is the command to execute when the \"Send To...\" menu item is "
"activated."
msgstr "Toto je příkaz k vykonání při aktivaci položky \"Odeslat...\"."
msgstr "Toto je příkaz k vykonání při aktivaci položky „Odeslat…“."
#: ../main-menu/etc/slab.schemas.in.in.h:10
msgid ""
......@@ -173,7 +175,7 @@ msgid ""
"activated. DIRNAME and BASENAME are replaced with the corresponding "
"components of the activated tile."
msgstr ""
"Toto je příkaz k vykonání při aktivaci položky \"Odeslat...\". DIRNAME a "
"Toto je příkaz k vykonání při aktivaci položky „Odeslat…“. DIRNAME a "
"BASENAME jsou nahrazeny odpovídajícími komponentami aktivované dlaždice."
#: ../main-menu/etc/slab.schemas.in.in.h:11
......@@ -224,12 +226,12 @@ msgid ""
msgstr ""
"obsahuje seznam (v neurčitém pořadí) přípustných tabulek souborů, které se "
"mají zobrazit v souborové oblasti. možné hodnoty: 0 - zobrazit tabulku "
"uživatelem specifikovaných nebo \"Oblíbených\" aplikací, 1 - zobrazit "
"tabulku naposledy použitých aplikací, 2 - zobrazit tabulku uživatelem "
"specifikovaných nebo \"Oblíbených\" dokumentů, 3 - zobrazit tabulku "
"nedávných dokumentů, 4 - zobrazit tabulku uživatelem specifikovaných "
"\"Oblíbených\" adresářů nebo \"Míst\", a 5 - zobrazit tabulku nedávno "
"otevřených adresářů nebo \"Míst\"."
"uživatelem specifikovaných nebo „Oblíbených“ aplikací, 1 - zobrazit tabulku "
"naposledy použitých aplikací, 2 - zobrazit tabulku uživatelem "
"specifikovaných nebo „Oblíbených“ dokumentů, 3 - zobrazit tabulku nedávných "
"dokumentů, 4 - zobrazit tabulku uživatelem specifikovaných „Oblíbených“ "
"adresářů nebo „Míst“, a 5 - zobrazit tabulku nedávno otevřených adresářů "
"nebo „Míst“."
#: ../main-menu/etc/slab.schemas.in.in.h:18
msgid ""
......@@ -237,7 +239,7 @@ msgid ""
"the \"Recently Used Applications\" and \"Recent Files\" lists"
msgstr ""
"obsahuje seznam souborů (včetně souborů .desktop), které mají být vyjmuty ze "
"seznamů \"Naposledy použité aplikace\" a \"Nedávné soubory\""
"seznamů „Naposledy použité aplikace“ a „Nedávné soubory“"
#: ../main-menu/etc/slab.schemas.in.in.h:19
msgid "determines the limit of items in the file-area."
......@@ -245,11 +247,11 @@ msgstr "určuje limit položek v souborové oblasti."
#: ../main-menu/etc/slab.schemas.in.in.h:20
msgid ""
"determines the limit of items in the file-area. The number favorite items is "
"not limited. This limit applies to the number of recent items, i.e. the "
"determines the limit of items in the file-area. The number of favorite items "
"is not limited. This limit applies to the number of recent items, i.e. the "
"number of recent items displayed is limited to max_total_items - the number "
"of favorite items. If the number of favorite items exceeds max_total_items - "
"min_recent_items than this limit is ignored."
"min_recent_items then this limit is ignored."
msgstr ""
"určuje limit položek v souborové oblasti. Počet oblíbených položek není "
"omezen. Tento limit platí pro počet nedávných položek, tj. počet nedávno "
......@@ -262,8 +264,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"determines the minimum number of items in the \"recent\" section of the file-"
"area."
msgstr ""
"určuje minimální počet položek v sekci \"nedávné\" ze souborové oblasti."
msgstr "určuje minimální počet položek v sekci „nedávné“ ze souborové oblasti."
#: ../main-menu/etc/slab.schemas.in.in.h:22
msgid "determines which types of files to display in the file area"
......@@ -353,7 +354,7 @@ msgid ""
"\"Favorite\" applications."
msgstr ""
"Nastavte na hodnotu PRAVDA, pokud je uživatel oprávněn upravovat seznam "
"uživatelem specifikovaných nebo \"Oblíbených\" aplikací."
"uživatelem specifikovaných nebo „Oblíbených“ aplikací."
#: ../main-menu/etc/slab.schemas.in.in.h:40
msgid ""
......@@ -361,7 +362,7 @@ msgid ""
"\"Favorite\" directories or \"Places\"."
msgstr ""
"Nastavte na hodnotu PRAVDA, pokud je uživatel oprávněn upravovat seznam "
"uživatelem specifikovaných nebo \"Oblíbených\" adresářů nebo \"Míst\"."
"uživatelem specifikovaných nebo „Oblíbených“ adresářů nebo „Míst“."
#: ../main-menu/etc/slab.schemas.in.in.h:41
msgid ""
......@@ -369,7 +370,7 @@ msgid ""
"\"Favorite\" documents."
msgstr ""
"Nastavte na hodnotu PRAVDA, pokud je uživatel oprávněn upravovat seznam "
"uživatelem specifikovaných nebo \"Oblíbených\" dokumentů."
"uživatelem specifikovaných nebo „Oblíbených“ dokumentů."
#: ../main-menu/etc/trigger-panel-run-dialog.desktop.in.in.h:1
msgid "Run Application"
......@@ -377,7 +378,7 @@ msgstr "Spustit aplikaci"
#: ../main-menu/etc/trigger-panel-run-dialog.desktop.in.in.h:2
msgid "Show the \"Run Application\" dialog"
msgstr "Zobrazit okno \"Spustit aplikaci\""
msgstr "Zobrazit okno „Spustit aplikaci“"
#: ../main-menu/src/hard-drive-status-tile.c:99
msgid "_System Monitor"
......@@ -431,135 +432,135 @@ msgstr "Vypnout"
msgid "Lock Screen"
msgstr "Uzamknout obrazovku"
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2406
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2421
msgid "The GNOME Main Menu"
msgstr "Hlavní nabídka GNOME"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:90
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:89
msgid "Network: None"
msgstr "Síť: žádná"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:93
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:206
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:92
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:205
msgid "Click to configure network"
msgstr "Kliknutím nastavíte síť"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:205
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:204
msgid "Networ_k: None"
msgstr "_Síť: žádná"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:214
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:231
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:239
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:213
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:230
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:238
#, c-format
msgid "Connected to: %s"
msgstr "Připojen k: %s"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:217
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:216
msgid "Networ_k: Wireless"
msgstr "_Síť: bezdrátová"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:222
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:221
#, c-format
msgid "Using ethernet (%s)"
msgstr "Ethernet (%s)"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:226
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:225
msgid "Networ_k: Wired"
msgstr "_Síť: drátová"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:234
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:233
msgid "Networ_k: GSM"
msgstr "_Síť: GSM"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:242
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:241
msgid "Networ_k: CDMA"
msgstr "_Síť: CDMA"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:345
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:344
#, c-format
msgid "Wireless Ethernet (%s)"
msgstr "Bezdrátový Ethernet (%s)"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:350
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:349
#, c-format
msgid "Wired Ethernet (%s)"
msgstr "Ethernet (%s)"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:355
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:360
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:354
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:359
#, c-format
msgid "Mobile Ethernet (%s)"
msgstr "Mobilní Ethernet (%s)"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:364
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:374
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:363
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:373
#, c-format
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámé"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:372
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:371
#, c-format
msgid "%d Mb/s"
msgstr "%d Mb/s"
#: ../main-menu/src/slab-window.glade.h:1
msgid "Applications"
msgstr "Aplikace"
#: ../main-menu/src/slab-window.glade.h:2
#: ../main-menu/src/slab-button.ui.h:1
msgid "Computer"
msgstr "Počítač"
#: ../main-menu/src/slab-window.glade.h:3
#: ../main-menu/src/slab-window.ui.h:1
msgid "Applications"
msgstr "Aplikace"
#: ../main-menu/src/slab-window.ui.h:2
msgid "Documents"
msgstr "Dokumenty"
#: ../main-menu/src/slab-window.glade.h:4
#: ../main-menu/src/slab-window.ui.h:3
msgid "Favorite Applications"
msgstr "Oblíbené aplikace"
#: ../main-menu/src/slab-window.glade.h:5
#: ../main-menu/src/slab-window.ui.h:4
msgid "Favorite Documents"
msgstr "Oblíbené dokumenty"
#: ../main-menu/src/slab-window.glade.h:6
#: ../main-menu/src/slab-window.ui.h:5
msgid "Favorite Places"
msgstr "Oblíbená místa"
#: ../main-menu/src/slab-window.glade.h:8
#: ../main-menu/src/slab-window.ui.h:7
msgid "More Applications..."
msgstr "Více aplikací..."
msgstr "Více aplikací"
#: ../main-menu/src/slab-window.glade.h:9
#: ../main-menu/src/slab-window.ui.h:8
msgid "More Documents..."
msgstr "Více dokumentů..."
msgstr "Více dokumentů"
#: ../main-menu/src/slab-window.glade.h:10
#: ../main-menu/src/slab-window.ui.h:9
msgid "More Places..."
msgstr "Více míst..."
msgstr "Více míst"
#: ../main-menu/src/slab-window.glade.h:11
#: ../main-menu/src/slab-window.ui.h:10
msgid "Places"
msgstr "Místa"
#: ../main-menu/src/slab-window.glade.h:12
#: ../main-menu/src/slab-window.ui.h:11
msgid "Recent Applications"
msgstr "Naposledy použité aplikace"
#: ../main-menu/src/slab-window.glade.h:13
#: ../main-menu/src/slab-window.ui.h:12
msgid "Recent Documents"
msgstr "Nedávné dokumenty"
#: ../main-menu/src/slab-window.glade.h:14
#: ../main-menu/src/slab-window.ui.h:13
msgid "Search:"
msgstr "Hledat:"
#: ../main-menu/src/slab-window.glade.h:15
#: ../main-menu/src/slab-window.ui.h:14
msgid "Status"
msgstr "Stav"
#: ../main-menu/src/slab-window.glade.h:16
#: ../main-menu/src/slab-window.ui.h:15
msgid "System"
msgstr "Systém"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment