Updated Serbian translation

parent d9376262
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: YaST2 (@memory@)\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"main-menu&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-04-23 18:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-15 11:45+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-11 19:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-08 08:35+0200\n"
"Last-Translator: Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
"Language-Team: Serbian <gnom@prevod.org>\n"
"Language: sr\n"
......@@ -175,19 +175,23 @@ msgstr "„.desktop“ датотека за помагало уређивача
msgid "This is the command to execute when the search entry is used."
msgstr "Ова наредба ће се извршити када се користи унос претраге."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:12
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:13
#, no-c-format
#| msgid ""
#| "This is the command to execute when the search entry is used. "
#| "SEARCH_STRING is replaced with the entered search text."
msgid ""
"This is the command to execute when the search entry is used. SEARCH_STRING "
"is replaced with the entered search text."
"This is the command to execute when the search entry is used. '%s' is "
"replaced with the entered search text."
msgstr ""
"Ова наредба ће се извршити када се користи унос претраге. НИСКА_ПРЕТРАГЕ се "
"замењује унетим текстом за претрагу."
"Ова наредба ће се извршити када се користи унос претраге. „%s“ се замењује "
"унетим текстом за претрагу."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:13
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:14
msgid "if true, main menu is more anxious to close"
msgstr "ако је изабрано главни изборник тежи затварању"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:14
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:15
msgid ""
"if true, main menu will close under these additional conditions: tile is "
"activated, search activated"
......@@ -195,15 +199,15 @@ msgstr ""
"ако је изабрано, главни изборник ће се затворити под овим додатним условима: "
"плочица је покренута, претрага је покренута"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:15
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:16
msgid "determines which types of files to display in the file area"
msgstr "одређује која врста датотека ће бити приказана у области датотеке"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:16
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:17
msgid "possible values = 0 [Applications], 1 [Documents], 2 [Places]"
msgstr "могуће вредности = 0 [Програми], 1 [Документа], 2 [Пречице]"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:17
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:18
msgid ""
"This is the command to execute when the \"Open in File Manager\" menu item "
"is activated."
......@@ -211,7 +215,7 @@ msgstr ""
"Ова наредба ће бити извршена када се покрене ставка „Отвори у управнику "
"датотека“."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:18
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:19
msgid ""
"This is the command to execute when the \"Open in File Manager\" menu item "
"is activated. FILE_URI is replaced with a uri corresponding to the dirname "
......@@ -221,13 +225,13 @@ msgstr ""
"датотека“. ПУТАЊА_ДАТОТЕКЕ бива замењена путањом која одговара називу "
"директоријума покренуте датотеке."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:19
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:20
msgid ""
"This is the command to execute when the \"Send To...\" menu item is "
"activated."
msgstr "Ова наредба ће бити извршена када се покрене ставка „Пошаљи...“."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:20
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:21
msgid ""
"This is the command to execute when the \"Send To...\" menu item is "
"activated. DIRNAME and BASENAME are replaced with the corresponding "
......@@ -237,11 +241,11 @@ msgstr ""
"НАЗИВ_ДИРЕКТОРИЈУМА и ОСНОВНИ_НАЗИВ бивају замењени одговарајућим састојком "
"покренуте плочице."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:21
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:22
msgid "determines the limit of items in the file-area."
msgstr "одређује број ставки у области датотека."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:22
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:23
msgid ""
"determines the limit of items in the file-area. The number of favorite items "
"is not limited. This limit applies to the number of recent items, i.e. the "
......@@ -256,13 +260,13 @@ msgstr ""
"омиљених ставки премаши највише_укупних_ставки — најмање_скорашњих_ставки "
"онда се ово ограничење занемарује."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:23
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:24
msgid ""
"determines the minimum number of items in the \"recent\" section of the file-"
"area."
msgstr "одређује најмањи број ставки у одељку „скорашњих“ у области датотека."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:24
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:25
msgid ""
"contains the list of files (including .desktop files) to be excluded from "
"the \"Recently Used Applications\" and \"Recent Files\" lists"
......@@ -270,51 +274,51 @@ msgstr ""
"садржи списак датотека (укључујући „.desktop“ датотеке) које ће бити "
"искључене из спискова „Скоро коришћени програми“ и „Скорашње датотеке“"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:25
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:26
msgid "lock-down status for the application browser link"
msgstr "закључава стање за везу прегледника програма"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:26
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:27
msgid ""
"set to true if the link to the application browser should be visible and "
"active."
msgstr ""
"изаберите ово ако веза до прегледника програма треба да буде видљива и радна."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:27
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:28
msgid "lock-down status for the search area"
msgstr "закључава стање за област претраге"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:28
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:29
msgid "set to true if the search area should be visible and active."
msgstr "изаберите ово ако област претраге треба да буде видљива и радна."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:29
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:30
msgid "lock-down status for the status area"
msgstr "закључава стање за област стања"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:30
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:31
msgid "set to true if the status area should be visible and active."
msgstr "изаберите ово ако област стања треба да буде видљива и радна."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:31
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:32
msgid "lock-down status for the system area"
msgstr "закључава стање за област система"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:32
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:33
msgid "set to true if the system area should be visible and active."
msgstr "изаберите ово ако област система треба да буде видљива и радна."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:33
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:34
msgid "set to true if the user is allowed to modify the list of system items."
msgstr ""
"изаберите ово ако је кориснику допуштено да мења списак системских ставки."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:34
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:35
msgid "lock-down status for the user-specified apps section"
msgstr "закључава стање за одељак програма које наведе корисник"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:35
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:36
msgid ""
"set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or "
"\"Favorite\" applications."
......@@ -322,11 +326,11 @@ msgstr ""
"изаберите ово ако је кориснику допуштено да мења списак „Омиљених“ програма "
"или оних које одреди корисник."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:36
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:37
msgid "lock-down status for the user-specified docs section"
msgstr "закључава стање за одељак докумената које наведе корисник"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:37
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:38
msgid ""
"set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or "
"\"Favorite\" documents."
......@@ -334,11 +338,11 @@ msgstr ""
"изаберите ово ако је кориснику допуштено да мења списак „Омиљених“ "
"докумената или оних које одреди корисник."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:38
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:39
msgid "lock-down status for the user-specified dirs section"
msgstr "закључава стање за одељак директоријума које наведе корисник"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:39
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:40
msgid ""
"set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or "
"\"Favorite\" directories or \"Places\"."
......@@ -346,55 +350,43 @@ msgstr ""
"изаберите ово ако је кориснику допуштено да мења списак „Омиљених“ "
"директоријума или „Пречица“ или оних које одреди корисник."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:40
#| msgid "lock-down status for the application browser link"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:41
msgid "lock-down status for the user applications"
msgstr "закључава стање за корисникове програме"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:41
#| msgid "set to true if the search area should be visible and active."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:42
msgid "set to true if the user applications should be visible and active."
msgstr "изаберите ово ако корисникови програми треба да буду видљиви и радни."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:42
#| msgid "lock-down status for the application browser link"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:43
msgid "lock-down status for the recent applications"
msgstr "закључава стање за недавне програме"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:43
#| msgid ""
#| "set to true if the link to the application browser should be visible and "
#| "active."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:44
msgid "set to true if the recent applications should be visible and active."
msgstr "изаберите ово ако недавни програми треба да буду видљиви и радни."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:44
#| msgid "lock-down status for the search area"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:45
msgid "lock-down status for the user documents"
msgstr "закључава стање за корисникова документа"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:45
#| msgid "set to true if the search area should be visible and active."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:46
msgid "set to true if the user documents should be visible and active."
msgstr "изаберите ово ако корисникова документа треба да буду видљива и радна."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:46
#| msgid "lock-down status for the search area"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:47
msgid "lock-down status for the recent documents"
msgstr "закључава стање за недавна документа"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:47
#| msgid "set to true if the search area should be visible and active."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:48
msgid "set to true if the recent documents should be visible and active."
msgstr "изаберите ово ако недавна документа треба да буду видљива и радна."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:48
#| msgid "lock-down status for the search area"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:49
msgid "lock-down status for the user directories"
msgstr "закључава стање за корисникове директоријуме"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:49
#| msgid "set to true if the search area should be visible and active."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:50
msgid "set to true if the user directories should be visible and active."
msgstr ""
"изаберите ово ако корисникови директоријуми треба да буду видљиви и радни."
......@@ -455,7 +447,7 @@ msgstr "%.1f b"
msgid "Home: %s Free / %s"
msgstr "Лично: %s Слободно / %s"
#: ../main-menu/src/main-menu.c:66 ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2404
#: ../main-menu/src/main-menu.c:66 ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2412
#: ../main-menu/src/slab-window.ui.h:1
msgid "GNOME Main Menu"
msgstr "Гномов главни изборник"
......@@ -468,7 +460,7 @@ msgstr "_Отвори изборник"
msgid "_About"
msgstr "_О програму"
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2405
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2413
msgid "The GNOME Main Menu"
msgstr "Гномов главни изборник"
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: YaST2 (@memory@)\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"main-menu&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-04-23 18:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-15 11:45+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-11 19:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-08 08:35+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Nikolić <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
"Language-Team: Serbian <gnom@prevod.org>\n"
"Language: sr\n"
......@@ -175,19 +175,23 @@ msgstr "„.desktop“ datoteka za pomagalo uređivača upravnika mrežom"
msgid "This is the command to execute when the search entry is used."
msgstr "Ova naredba će se izvršiti kada se koristi unos pretrage."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:12
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:13
#, no-c-format
#| msgid ""
#| "This is the command to execute when the search entry is used. "
#| "SEARCH_STRING is replaced with the entered search text."
msgid ""
"This is the command to execute when the search entry is used. SEARCH_STRING "
"is replaced with the entered search text."
"This is the command to execute when the search entry is used. '%s' is "
"replaced with the entered search text."
msgstr ""
"Ova naredba će se izvršiti kada se koristi unos pretrage. NISKA_PRETRAGE se "
"zamenjuje unetim tekstom za pretragu."
"Ova naredba će se izvršiti kada se koristi unos pretrage. „%s“ se zamenjuje "
"unetim tekstom za pretragu."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:13
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:14
msgid "if true, main menu is more anxious to close"
msgstr "ako je izabrano glavni izbornik teži zatvaranju"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:14
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:15
msgid ""
"if true, main menu will close under these additional conditions: tile is "
"activated, search activated"
......@@ -195,15 +199,15 @@ msgstr ""
"ako je izabrano, glavni izbornik će se zatvoriti pod ovim dodatnim uslovima: "
"pločica je pokrenuta, pretraga je pokrenuta"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:15
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:16
msgid "determines which types of files to display in the file area"
msgstr "određuje koja vrsta datoteka će biti prikazana u oblasti datoteke"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:16
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:17
msgid "possible values = 0 [Applications], 1 [Documents], 2 [Places]"
msgstr "moguće vrednosti = 0 [Programi], 1 [Dokumenta], 2 [Prečice]"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:17
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:18
msgid ""
"This is the command to execute when the \"Open in File Manager\" menu item "
"is activated."
......@@ -211,7 +215,7 @@ msgstr ""
"Ova naredba će biti izvršena kada se pokrene stavka „Otvori u upravniku "
"datoteka“."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:18
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:19
msgid ""
"This is the command to execute when the \"Open in File Manager\" menu item "
"is activated. FILE_URI is replaced with a uri corresponding to the dirname "
......@@ -221,13 +225,13 @@ msgstr ""
"datoteka“. PUTANJA_DATOTEKE biva zamenjena putanjom koja odgovara nazivu "
"direktorijuma pokrenute datoteke."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:19
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:20
msgid ""
"This is the command to execute when the \"Send To...\" menu item is "
"activated."
msgstr "Ova naredba će biti izvršena kada se pokrene stavka „Pošalji...“."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:20
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:21
msgid ""
"This is the command to execute when the \"Send To...\" menu item is "
"activated. DIRNAME and BASENAME are replaced with the corresponding "
......@@ -237,11 +241,11 @@ msgstr ""
"NAZIV_DIREKTORIJUMA i OSNOVNI_NAZIV bivaju zamenjeni odgovarajućim sastojkom "
"pokrenute pločice."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:21
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:22
msgid "determines the limit of items in the file-area."
msgstr "određuje broj stavki u oblasti datoteka."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:22
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:23
msgid ""
"determines the limit of items in the file-area. The number of favorite items "
"is not limited. This limit applies to the number of recent items, i.e. the "
......@@ -256,13 +260,13 @@ msgstr ""
"omiljenih stavki premaši najviše_ukupnih_stavki — najmanje_skorašnjih_stavki "
"onda se ovo ograničenje zanemaruje."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:23
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:24
msgid ""
"determines the minimum number of items in the \"recent\" section of the file-"
"area."
msgstr "određuje najmanji broj stavki u odeljku „skorašnjih“ u oblasti datoteka."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:24
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:25
msgid ""
"contains the list of files (including .desktop files) to be excluded from "
"the \"Recently Used Applications\" and \"Recent Files\" lists"
......@@ -270,51 +274,51 @@ msgstr ""
"sadrži spisak datoteka (uključujući „.desktop“ datoteke) koje će biti "
"isključene iz spiskova „Skoro korišćeni programi“ i „Skorašnje datoteke“"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:25
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:26
msgid "lock-down status for the application browser link"
msgstr "zaključava stanje za vezu preglednika programa"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:26
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:27
msgid ""
"set to true if the link to the application browser should be visible and "
"active."
msgstr ""
"izaberite ovo ako veza do preglednika programa treba da bude vidljiva i radna."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:27
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:28
msgid "lock-down status for the search area"
msgstr "zaključava stanje za oblast pretrage"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:28
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:29
msgid "set to true if the search area should be visible and active."
msgstr "izaberite ovo ako oblast pretrage treba da bude vidljiva i radna."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:29
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:30
msgid "lock-down status for the status area"
msgstr "zaključava stanje za oblast stanja"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:30
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:31
msgid "set to true if the status area should be visible and active."
msgstr "izaberite ovo ako oblast stanja treba da bude vidljiva i radna."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:31
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:32
msgid "lock-down status for the system area"
msgstr "zaključava stanje za oblast sistema"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:32
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:33
msgid "set to true if the system area should be visible and active."
msgstr "izaberite ovo ako oblast sistema treba da bude vidljiva i radna."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:33
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:34
msgid "set to true if the user is allowed to modify the list of system items."
msgstr ""
"izaberite ovo ako je korisniku dopušteno da menja spisak sistemskih stavki."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:34
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:35
msgid "lock-down status for the user-specified apps section"
msgstr "zaključava stanje za odeljak programa koje navede korisnik"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:35
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:36
msgid ""
"set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or "
"\"Favorite\" applications."
......@@ -322,11 +326,11 @@ msgstr ""
"izaberite ovo ako je korisniku dopušteno da menja spisak „Omiljenih“ programa "
"ili onih koje odredi korisnik."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:36
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:37
msgid "lock-down status for the user-specified docs section"
msgstr "zaključava stanje za odeljak dokumenata koje navede korisnik"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:37
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:38
msgid ""
"set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or "
"\"Favorite\" documents."
......@@ -334,11 +338,11 @@ msgstr ""
"izaberite ovo ako je korisniku dopušteno da menja spisak „Omiljenih“ "
"dokumenata ili onih koje odredi korisnik."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:38
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:39
msgid "lock-down status for the user-specified dirs section"
msgstr "zaključava stanje za odeljak direktorijuma koje navede korisnik"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:39
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:40
msgid ""
"set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or "
"\"Favorite\" directories or \"Places\"."
......@@ -346,55 +350,43 @@ msgstr ""
"izaberite ovo ako je korisniku dopušteno da menja spisak „Omiljenih“ "
"direktorijuma ili „Prečica“ ili onih koje odredi korisnik."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:40
#| msgid "lock-down status for the application browser link"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:41
msgid "lock-down status for the user applications"
msgstr "zaključava stanje za korisnikove programe"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:41
#| msgid "set to true if the search area should be visible and active."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:42
msgid "set to true if the user applications should be visible and active."
msgstr "izaberite ovo ako korisnikovi programi treba da budu vidljivi i radni."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:42
#| msgid "lock-down status for the application browser link"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:43
msgid "lock-down status for the recent applications"
msgstr "zaključava stanje za nedavne programe"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:43
#| msgid ""
#| "set to true if the link to the application browser should be visible and "
#| "active."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:44
msgid "set to true if the recent applications should be visible and active."
msgstr "izaberite ovo ako nedavni programi treba da budu vidljivi i radni."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:44
#| msgid "lock-down status for the search area"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:45
msgid "lock-down status for the user documents"
msgstr "zaključava stanje za korisnikova dokumenta"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:45
#| msgid "set to true if the search area should be visible and active."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:46
msgid "set to true if the user documents should be visible and active."
msgstr "izaberite ovo ako korisnikova dokumenta treba da budu vidljiva i radna."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:46
#| msgid "lock-down status for the search area"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:47
msgid "lock-down status for the recent documents"
msgstr "zaključava stanje za nedavna dokumenta"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:47
#| msgid "set to true if the search area should be visible and active."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:48
msgid "set to true if the recent documents should be visible and active."
msgstr "izaberite ovo ako nedavna dokumenta treba da budu vidljiva i radna."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:48
#| msgid "lock-down status for the search area"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:49
msgid "lock-down status for the user directories"
msgstr "zaključava stanje za korisnikove direktorijume"
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:49
#| msgid "set to true if the search area should be visible and active."
#: ../main-menu/etc/org.mate.gnome-main-menu.gschema.xml.in.in.h:50
msgid "set to true if the user directories should be visible and active."
msgstr ""
"izaberite ovo ako korisnikovi direktorijumi treba da budu vidljivi i radni."
......@@ -455,7 +447,7 @@ msgstr "%.1f b"
msgid "Home: %s Free / %s"
msgstr "Lično: %s Slobodno / %s"
#: ../main-menu/src/main-menu.c:66 ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2404
#: ../main-menu/src/main-menu.c:66 ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2412
#: ../main-menu/src/slab-window.ui.h:1
msgid "GNOME Main Menu"
msgstr "Gnomov glavni izbornik"
......@@ -468,7 +460,7 @@ msgstr "_Otvori izbornik"
msgid "_About"
msgstr "_O programu"
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2405
#: ../main-menu/src/main-menu-ui.c:2413
msgid "The GNOME Main Menu"
msgstr "Gnomov glavni izbornik"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment