...
 
Commits (12)
LaTeXila NEWS
Release 2.12.1
--------------
* Fix regex in latex post-processor
* GLib 2.40 is required
* Added Polish translation
* Translation updates
Release 2.12.0
--------------
* Refresh structure when saving
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
AC_PREREQ([2.64])
AC_INIT([LaTeXila],
[2.12.0],
[2.12.1],
[https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=latexila],
[latexila],
[https://wiki.gnome.org/Apps/LaTeXila])
......@@ -25,7 +25,7 @@ LT_INIT
# Required dependencies versions
# Update also the --target-glib option in src/Makefile.am.
GLIB_REQUIRED_VERSION="2.36"
GLIB_REQUIRED_VERSION="2.40"
GTK_REQUIRED_VERSION="3.6"
GTKSOURCEVIEW_REQUIRED_VERSION="3.10"
GTKSPELL_REQUIRED_VERSION="3.0.4"
......
......@@ -11,6 +11,6 @@ HELP_FILES = \
structure.page \
synctex.page
HELP_LINGUAS = cs de el es fr gl pt_BR ru
HELP_LINGUAS = cs de el es fr gl hu pt_BR ru
-include $(top_srcdir)/git.mk
# Hungarian translation of LaTeXila_help
# Copyright (C) 2014. Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the user help.
#
# Anca Tibor Attila <anca dot tibor at posteo dot de>, 2014.
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2014.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: LaTeXila_help 2.12\n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-14 09:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-14 19:12+0200\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <openscope at gmail dot com>\n"
"Language: hu_HU\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Kelemen Gábor <kelemeng at gnome dot hu>\n"
"Anca Tibor Attila <anca dot tibor at posteo dot de>"
#. (itstool) path: page/title
#: C/build_tools.page:10
msgid "Build Tools"
msgstr "Összeállítási eszközök"
#. (itstool) path: synopsis/p
#: C/build_tools.page:13
msgid ""
"The purpose of the build tools is to generate a document in the PDF, DVI or "
"PS format."
msgstr ""
"Az összeállítási eszközökkel PDF, DVI vagy PS formátumú dokumentumok "
"készíthetők."
#. (itstool) path: section/title
#: C/build_tools.page:20
msgid "Introduction"
msgstr "Bevezetés"
#. (itstool) path: section/p
#: C/build_tools.page:22
msgid ""
"Several different tools can be used for a document compilation. There are "
"some low-level commands, and one higher-level tool: Latexmk."
msgstr ""
"Egy dokumentum összeállításához többféle eszköz használható. Van néhány "
"alacsony szintű parancs, és egy magas szintű parancs: a Latexmk."
#. (itstool) path: table/title
#: C/build_tools.page:26
msgid "Low-level commands"
msgstr "Alacsony szintű parancsok"
#. (itstool) path: td/p
#: C/build_tools.page:29
msgid "Label"
msgstr "Címke"
#. (itstool) path: td/p
#: C/build_tools.page:30
msgid "Command"
msgstr "Parancs"
#. (itstool) path: td/p
#: C/build_tools.page:59
msgid "Bibliography"
msgstr "Irodalomjegyzék"
#. (itstool) path: td/p
#: C/build_tools.page:63
msgid "Index"
msgstr "Tárgymutató"
#. (itstool) path: section/p
#: C/build_tools.page:69
msgid ""
"Compiling a LaTeX document can involve to execute several low-level "
"commands, in a certain order and a certain number of times. Here is an "
"example:"
msgstr ""
"Egy LaTeX dokumentum összeállítása egyszerre több alacsony szintű parancs, "
"megadott sorrendben és több alkalommal történő végrehajtását is "
"megkövetelheti. Egy példa erre:"
#. (itstool) path: section/p
#: C/build_tools.page:78
msgid ""
"Using a higher-level tool such as Latexmk simplify a lot all this process, "
"since only one command is required. Indeed, Latexmk can detect how many "
"times the <cmd>latex</cmd> or <cmd>pdflatex</cmd> command must be called, "
"and whether <cmd>bibtex</cmd> or <cmd>makeindex</cmd> is required. By "
"default, LaTeXila uses Latexmk."
msgstr ""
"Egy, a Latexmk-hoz hasonló felső szintű eszköz használata nagyban "
"leegyszerűsíti ezt a folyamatot, mert csak egy parancsra van szükség. A "
"Latexmk valójában önállóan meg tudja állapítani, hogy hányszor szükséges a "
"<cmd>latex</cmd> vagy a <cmd>pdflatex</cmd> parancs végrehajtása, illetve, "
"hogy szükséges-e a <cmd>bibtex</cmd> vagy a <cmd>makeindex</cmd> használata. "
"A LaTeXila alapértelmezetten a Latexmk-t használja. "
#. (itstool) path: section/title
#: C/build_tools.page:86
msgid "Execute a Build Tool"
msgstr "Egy összeállítási eszköz futtatása"
#. (itstool) path: section/p
#: C/build_tools.page:88
msgid "There are several means to execute a build tool:"
msgstr "Egy összeállítási eszköz végrehajtásának többféle módja van:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/build_tools.page:90
msgid "Open the <gui style=\"menu\">Build</gui> menu."
msgstr "Nyissa meg az <gui style=\"menu\">Összeállítás</gui> menüt."
#. (itstool) path: item/p
#: C/build_tools.page:91
msgid "Use the buttons in the main toolbar."
msgstr "Használja a fő eszköztár gombjait."
#. (itstool) path: item/p
#: C/build_tools.page:92
msgid "Use the shortcut: <key>F2</key> → <key>F11</key>."
msgstr "Használja az <key>F2</key> → <key>F11</key> gyorsbillentyűt."
#. (itstool) path: section/p
#: C/build_tools.page:95
msgid ""
"The build tool is executed on the currently opened file. If the file belongs "
"to a <link xref=\"projects\">project</link>, it is executed on the project's "
"main file."
msgstr ""
"Az összeállítási eszköz az éppen megnyitott fájlon kerül végrehajtásra. Ha "
"az illető fájl egy <link xref=\"projects\">projekthez</link> tartozik, akkor "
"a projekt fő fájlján lesz végrehajtva."
#. (itstool) path: note/title
#: C/build_tools.page:99
msgid "Hidden Build Tools"
msgstr "Rejtett összeállítási eszközök"
#. (itstool) path: note/p
#: C/build_tools.page:100
msgid ""
"By default, a lot of build tools are hidden, so they can't be executed. To "
"view the full list of build tools, activate or configure them, read the "
"<link xref=\"#general_configuration\"/> section."
msgstr ""
"Alapértelmezésben számos összeállítási eszköz rejtve van, ezért ezeket nem "
"lehet futtatni. Az összeállítási eszközök teljes listájának megtekintéséhez, "
"aktiválásukhoz, vagy beállításukhoz olvassa el az <link xref="
"\"#general_configuration\"/> részt."
#. (itstool) path: section/title
#: C/build_tools.page:107
msgid "General Configuration"
msgstr "Általános beállítás"
# Thei <gui>Manage Buld Tools</gui> should have the style of a menuitem in the original help file!
#. (itstool) path: section/p
#: C/build_tools.page:109
msgid ""
"To configure the build tools, go to: <guiseq> <gui style=\"menu\">Build</"
"gui> <gui style=\"menu\">Manage Build Tools</gui> </guiseq>"
msgstr ""
"Az összeállítási eszközök beállítását az <guiseq> <gui style=\"menu"
"\">Összeállítás</gui><gui style=\"menu\">Összeállítási eszközök kezelése</"
"gui> </guiseq> menüpont alatt végezheti el."
#. (itstool) path: section/p
#: C/build_tools.page:117
msgid ""
"You will see the list of all the default build tools, and a second list with "
"your personal build tools. There are check buttons to enable or disable "
"them. When a build tool is disabled, it's not possible to execute it. You "
"can perform some actions, like moving a tool up or down, open its "
"properties, delete or copy it, create a new one, etc."
msgstr ""
"Itt látni fogja az alapértelmezett és a saját összeállítási eszközök külön "
"listáját. Az eszközöket a jelölőnégyzetek segítségével engedélyezheti vagy "
"tilthatja le. Ha egy összeállítási eszköz le lett tiltva, akkor azt nem "
"lehet végrehajtani sem. További műveleteket is elvégezhet, például "
"megváltoztathatja az eszközök sorrendjét, megnyithatja az eszközök "
"tulajdonságait, másolhat vagy törölhet egy adott eszközt, illetve új eszközt "
"hozhat létre."
#. (itstool) path: note/p
#: C/build_tools.page:124
msgid "Double-click on a build tool will open its properties."
msgstr ""
"Egy dupla kattintás az illető összeállítási eszköz tulajdonságait nyitja meg."
#. (itstool) path: section/title
#: C/build_tools.page:129
msgid "Jobs of a Build Tool"
msgstr "Egy összeállítási eszköz műveletei"
#. (itstool) path: section/p
#: C/build_tools.page:131
msgid ""
"In the properties of a build tool, the tricky part is to configure the jobs. "
"A build tool can execute several jobs. Each job contains two pieces of "
"information:"
msgstr ""
"Az összeállítási eszközök tulajdonságait illetően a műveletek beállítása "
"igényli a legnagyobb figyelmet. Egy összeállítási eszköz több művelet "
"végrehajtására is képes. Minden egyes művelet kétféle információt tartalmaz:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/build_tools.page:135
msgid "The command, which can use placeholders."
msgstr "A helyőrzők kezelésére alkalmas parancsot."
#. (itstool) path: item/p
#: C/build_tools.page:136
msgid "The post processor (see <link xref=\"#post-processors\"/>)."
msgstr "A posztprocesszort (lásd: <link xref=\"#post-processors\"/>)."
#. (itstool) path: section/p
#: C/build_tools.page:139
msgid ""
"When an error occurs during a job's execution, the execution of the build "
"tool is aborted, so the next jobs are not launched."
msgstr ""
"Ha egy művelet végrehajtása során hiba történik, az összeállítási eszköz "
"futtatása leáll, így a soron következő műveletek nem indulnak el."
#. (itstool) path: section/title
#: C/build_tools.page:144
msgid "Post Processors"
msgstr "Posztprocesszorok"
#. (itstool) path: section/p
#: C/build_tools.page:145
msgid ""
"The purpose of a post processor is to filter the command output and extract "
"the useful information. Four post processors are available:"
msgstr ""
"Egy posztprocesszor feladata a parancskimenet szűrése és a hasznos "
"információk kivonatolása. Négy posztprocesszor áll rendelkezésre:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/build_tools.page:151
msgid "The output is simply not displayed."
msgstr "A kimenet egyszerűen nem jelenik meg."
#. (itstool) path: item/p
#: C/build_tools.page:155
msgid "All the output is displayed, without filter."
msgstr "A teljes kimenet megjelenik, szűrés nélkül."
#. (itstool) path: item/p
#: C/build_tools.page:159
msgid ""
"Filter the output of the <cmd>latex</cmd> or <cmd>pdflatex</cmd> commands. "
"There can be three types of errors: critical errors, warnings, or bad boxes. "
"There are also some other useful information: the size of the document, the "
"number of pages, and the number of errors."
msgstr ""
"A <cmd>latex</cmd> vagy a <cmd>pdflatex</cmd> parancs kimenetének szűrése. "
"Háromféle hibatípus létezik: kritikus hiba, figyelmeztetés vagy bad box. A "
"további hasznos információk között szerepel a dokumentum mérete, az oldalak "
"száma, és a talált hibák száma."
#. (itstool) path: item/p
#: C/build_tools.page:166
msgid ""
"Used for the <cmd>latexmk</cmd> command. Internally, this post processor "
"uses other ones: <em>latex</em> and <em>all-output</em>."
msgstr ""
"A <cmd>latexmk</cmd> parancshoz használatos. Ez a posztprocesszor belsőleg "
"további parancsokat használ: <em>latex</em> és <em>all-output</em>."
#. (itstool) path: page/title
#: C/completion.page:10
msgid "Completion of LaTeX commands"
msgstr "LaTeX parancsok kiegészítése"
#. (itstool) path: synopsis/p
#: C/completion.page:13
msgid ""
"The purpose is to facilitate the writing of LaTeX commands, by showing "
"proposals."
msgstr ""
"LaTeX parancsok írásának megkönnyítése kiegészítési javaslatok "
"megjelenítésével."
#. (itstool) path: section/title
#: C/completion.page:17
msgid "Interactive completion"
msgstr "Interaktív kiegészítés"
#. (itstool) path: section/p
#: C/completion.page:18
msgid ""
"By default, when a LaTeX command is typed, proposals will be shown after two "
"characters. This can be configured in the preferences dialog: <guiseq> <gui "
"style=\"menu\">Edit</gui> <gui style=\"menu\">Preferences</gui> <gui style="
"\"tab\">Other</gui> </guiseq>"
msgstr ""
"Alapértelmezetten minden LaTeX parancshoz kiegészítési javaslatok jelennek "
"meg két karakter leütése után. Ezt a beállítást a <guiseq><gui style=\"menu"
"\">Szerkesztés</gui> <gui style=\"menu\">Beállítások</gui></guiseq> "
"pontjának <gui style=\"tab\">Egyéb</gui> lapján végezheti el."
#. (itstool) path: section/title
#: C/completion.page:30
msgid "Manual completion"
msgstr "Manuális kiegészítés"
#. (itstool) path: section/p
#: C/completion.page:31
msgid ""
"At any time, press <keyseq> <key>Ctrl</key> <key>Space</key> </keyseq> to "
"show proposals."
msgstr ""
"A javaslatok megjelenítéséhez bármikor használhatja a <keyseq><key>Ctrl</"
"key><key>Szóköz</key></keyseq> billentyűkombinációt."
#. (itstool) path: page/title
#: C/index.page:4
msgid "LaTeXila Help"
msgstr "A LaTeXila súgója"
#. (itstool) path: page/title
#: C/projects.page:10
msgid "Projects"
msgstr "Projektek"
#. (itstool) path: synopsis/p
#: C/projects.page:13
msgid ""
"When a LaTeX document is split into several *.tex files, creating a project "
"is useful."
msgstr ""
"Egy több *.tex fájlra kiterjedő LaTeX dokumentum kezeléséhez ajánlott egy "
"projekt létrehozása."
#. (itstool) path: section/title
#: C/projects.page:18
msgid "Manage projects"
msgstr "Projektek kezelése"
#. (itstool) path: section/p
#: C/projects.page:20
msgid ""
"All actions related to projects are located in the <gui style=\"menu"
"\">Projects</gui> menu. A project contains only two pieces of information:"
msgstr ""
"Az összes projekthez kapcsolódó műveletet a <gui style=\"menü\">Projektek</"
"gui> menüben találja. Egy projekt mindössze két darab információt tartalmaz:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/projects.page:25
msgid "The directory where the project is located."
msgstr "A könyvtár, amelyben a projekt található."
#. (itstool) path: item/p
#: C/projects.page:26
msgid "The main *.tex file."
msgstr "A fő *.tex fájl."
#. (itstool) path: section/p
#: C/projects.page:29
msgid ""
"As a consequence, a directory can contain only one project, which is quite "
"logical."
msgstr ""
"Ennek következtében minden könyvtár csak egyetlen projektet tartalmazhat."
#. (itstool) path: section/title
#: C/projects.page:35
msgid "Usefulness of projects"
msgstr "A projektek haszna"
#. (itstool) path: item/p
#: C/projects.page:37
msgid ""
"A <link xref=\"build_tools\">build tool</link> is executed on the project's "
"main file."
msgstr ""
"Lefuttat egy <link xref=\"build_tools\">összeállítási eszközt</link> a "
"projekt fő fájlján."
#. (itstool) path: item/p
#: C/projects.page:39
msgid ""
"The <link xref=\"synctex#forward_search\">forward search</link> works for a "
"secondary file of a project."
msgstr ""
"Az <link xref=\"synctex#forward_search\">előre ugró keresés</link> a projekt "
"egy másodlagos fájljával működik."
#. (itstool) path: page/title
#: C/spell_checking.page:10
msgid "Spell Checking"
msgstr "Helyesírás-ellenőrzés"
#. (itstool) path: synopsis/p
#: C/spell_checking.page:13
msgid "The purpose is to correct spelling mistakes easily."
msgstr "A cél a helyesírási hibák egyszerű javítása."
#. (itstool) path: section/title
#: C/spell_checking.page:17
msgid "Use the spell checking"
msgstr "A helyesírás-ellenőrzés használata"
# The gui Spell Checking should have the style of a menuitem in the original help description.
#. (itstool) path: section/p
#: C/spell_checking.page:18
msgid ""
"The spell checking can be activated or disabled via the menu: <guiseq> <gui "
"style=\"menu\">Edit</gui> <gui style=\"menu\">Spell Check</gui> </guiseq>"
msgstr ""
"A helyesírás-ellenőrzést a <guiseq><gui style=\"menu\">Szerkesztés</gui><gui "
"style=\"menu\">Helyesírás-ellenőrzés</gui></guiseq> menüponttal lehet "
"aktiválni vagy letiltani."
#. (itstool) path: section/p
#: C/spell_checking.page:26
msgid ""
"Once the spell checking is activated, the misspelled words will be "
"underlined in red. A right click on a misspelled word will show proposals."
msgstr ""
"A helyesírás-ellenőrzés aktiválását követően a helytelenül írt szavak "
"pirossal lesznek aláhúzva. Ha a jobb egérgombbal ezekre a szavakra kattint, "
"megjelennek a javítási javaslatok."
# "do a right click somewhere in the document" would be less ambiguous.
#. (itstool) path: section/p
#: C/spell_checking.page:31
msgid "To change the language, do a right click on the document."
msgstr ""
"A nyelv megváltoztatásához kattintson a jobb egérgombbal a dokumentumba."
#. (itstool) path: section/title
#: C/spell_checking.page:35
msgid "Dictionaries"
msgstr "Szótárak"
#. (itstool) path: section/p
#: C/spell_checking.page:36
msgid ""
"<link href=\"http://www.abisource.com/projects/enchant/\">Enchant</link> is "
"used for the spell checking in LaTeXila. Enchant uses one or several "
"backends such as Hunspell or Aspell for the dictionaries."
msgstr ""
"A LaTeXilában a helyesírás-ellenőrzésért az <link href=\"http://www."
"abisource.com/projects/enchant/\">Enchant</link> felel. Az Enchant a "
"szótárak kezelésére egy vagy több háttérprogramot (például Hunspell vagy "
"Aspell) használ."
#. (itstool) path: section/p
#: C/spell_checking.page:42
msgid ""
"If your language is not listed when doing a right click, install a "
"dictionary for one of the supported backends."
msgstr ""
"Ha a jobb oldali egérgombbal való kattintáskor az Ön nyelve nem jelenik meg, "
"akkor telepítsen egy szótárt, amely illik a támogatott háttérprogramok "
"egyikéhez."
#. (itstool) path: page/title
#: C/structure.page:10
msgid "Document's Structure"
msgstr "A dokumentum szerkezete"
#. (itstool) path: synopsis/p
#: C/structure.page:13
msgid ""
"The list of chapters, sections, sub-sections and other things like tables, "
"figures, … of a document, to easily navigate in it."
msgstr ""
"Egy dokumentum fejezeteinek, szakaszainak, alszakaszainak, vagy más "
"elemeinek (táblázatok, ábrák stb.) a navigációt megkönnyítő listázása."
#. (itstool) path: section/title
#: C/structure.page:18
msgid "Display the structure"
msgstr "A szerkezet megjelenítése"
# The gui Side panel should have the style of a menuitem in teh original help file.
#. (itstool) path: section/p
#: C/structure.page:20
msgid ""
"The structure can be displayed in the side panel. If the side panel is "
"hidden, go to <guiseq> <gui style=\"menu\">View</gui> <gui style=\"menu"
"\">Side panel</gui> </guiseq>."
msgstr ""
"A szerkezet az oldalsávban jelenik meg. Ha az oldalsáv nem látható, akkor "
"azt a <guiseq><gui style=\"menu\">Nézet</gui><gui style=\"menu\">Oldalsáv</"
"gui></guiseq> menüpont kiválasztásával lehet megjeleníteni."
#. (itstool) path: section/p
#: C/structure.page:29
msgid ""
"The structure's content is not automatically updated. That's why there is a "
"refresh button. If text is inserted in the document, the position of an item "
"(e.g. a section) remains correct, as far as the item is still there, and is "
"not modified."
msgstr ""
"A dokumentumszerkezet tartalma nem frissül automatikusan. Erre szolgál a "
"frissítés gomb. Ha új szöveg kerül egy dokumentumba, a szerkezeti elem "
"(például szakasz) információja továbbra is érvényes marad mindaddig, amíg "
"annak tartalma és helye meg nem változik."
#. (itstool) path: section/title
#: C/structure.page:37
msgid "Actions"
msgstr "Műveletek"
#. (itstool) path: section/p
#: C/structure.page:39
msgid ""
"Some actions such as \"cut\", \"copy\" or \"comment\" can be performed on a "
"structure's item. Either by a right click, or via the <gui style=\"menu"
"\">Structure</gui> menu."
msgstr ""
"Egy szerkezeti elemen néhány műveletet is végre lehet hajtani („kivágás\", "
"„másolás\" vagy „megjegyzés\"), vagy a jobboldali egérgombra kattintva, vagy "
"a <gui style=\"menu\">Szerkesztés</gui> menü menüpontjai segítségével."
#. (itstool) path: section/title
#. Do not translate the words TODO and FIXME. They are special comments
#. that can be inserted in LaTeX documents.
#: C/structure.page:48
msgid "TODOs and FIXMEs"
msgstr "TODO-k és FIXME-k"
#. (itstool) path: section/p
#. Do not translate the words TODO and FIXME. They are special comments
#. that can be inserted in LaTeX documents.
#: C/structure.page:50
msgid ""
"It can be useful to add TODOs and FIXMEs comments in the document. They will "
"be displayed in the structure. Example:"
msgstr ""
"Hasznos lehet a TODO és FIXME megjegyzések hozzáadása a dokumentumhoz. Ezek "
"a szerkezetben fognak megjelenni. Példa erre:"
#. (itstool) path: section/code
#. Do not translate the words TODO and FIXME. They are special comments
#. that can be inserted in LaTeX documents.
#: C/structure.page:55
#, no-wrap
msgid ""
"\n"
"%TODO a remaining task\n"
"%FIXME something is broken"
msgstr ""
"\n"
"%TODO egy hátralévő feladat\n"
"%FIXME valami elromlott"
#. (itstool) path: page/title
#: C/synctex.page:10
msgid "Forward and Backward Search"
msgstr "Előre és hátra ugró keresés"
#. (itstool) path: synopsis/p
#: C/synctex.page:13
msgid ""
"Synchronization between the document's *.tex files and the resulting PDF "
"output, opened with the <app>Evince</app> document viewer."
msgstr ""
"A dokumentum .tex fájljai és az <app>Evince</app> dokumentummegjelenítő "
"által megnyitott PDF kimenet közötti szinkronizáció."
#. (itstool) path: note/p
#: C/synctex.page:18
msgid ""
"For more information, read the <link href=\"help:evince#synctex"
"\"><app>Evince</app> documentation</link>."
msgstr ""
"További információért tanulmányozza az <link href=\"help:evince#synctex"
"\"><app>Evince</app> dokumentációját</link>."
#. (itstool) path: section/title
#: C/synctex.page:23
msgid "Forward Search: from .tex to PDF"
msgstr "Előre ugró keresés: .tex-ből PDF-be"
#. (itstool) path: section/p
#: C/synctex.page:25
msgid ""
"From a certain position in the .tex source file, jump to the corresponding "
"position in the PDF file."
msgstr ""
"A .tex forrásfájl egy adott pontjáról a PDF fájl megfelelő pontjára ugrik."
#. (itstool) path: section/p
#: C/synctex.page:28
msgid "There are different ways to do a forward search:"
msgstr "Az előre ugró keresésnek több módja van:"
# The gui Search forward should have the style "menuitem" in the original help file.
#. (itstool) path: item/p
#: C/synctex.page:30
msgid ""
"In the menu: <guiseq> <gui style=\"menu\">Search</gui> <gui style=\"menu"
"\">Search Forward</gui> </guiseq>"
msgstr ""
"A <guiseq><gui style=\"menu\">Keresés</gui><gui style=\"menu\">Keresés "
"előre</gui></guiseq> menüpont segítségével"
#. (itstool) path: item/p
#: C/synctex.page:36
msgid "By pressing <keyseq> <key>Ctrl</key> <key>left click</key> </keyseq>"
msgstr ""
"A <keyseq><key>Ctrl</key><key>bal kattintás</key></keyseq> használatával"
#. (itstool) path: section/p
#: C/synctex.page:44
msgid ""
"If a document is split into several .tex files, create a <link xref="
"\"projects\">project</link>. There is no need to mention the main file with "
"a LaTeX comment in each secondary .tex file, like it is explained in the "
"<link href=\"help:evince/synctex-search#forward-search\"> <app>Evince</app> "
"documentation. </link>"
msgstr ""
"Ha egy dokumentum több .tex fájlra terjed ki, akkor hozzon létre egy <link "
"xref=\"projects\">projektet</link>. Az <link href=\"help:evince/synctex-"
"search#forward-search\"><app>Evince</app> dokumentációjában</link> "
"leírtakkal ellentétben nincs szükség arra, hogy minden egyes másodlagos .tex "
"fájlban LaTeX-parancs utaljon a fő .tex fájlra."
#. (itstool) path: section/title
#: C/synctex.page:53
msgid "Backward Search"
msgstr "Hátra ugró keresés"
#. (itstool) path: section/p
#: C/synctex.page:55
msgid ""
"In <app>Evince</app>, press <keyseq> <key>Ctrl</key> <key>left click</key> </"
"keyseq>, and the corresponding position in the .tex file will be opened in "
"<app>LaTeXila</app>."
msgstr ""
"Ha az <app>Evince</app> alkalmazásban a <keyseq><key>Ctrl</key><key>bal "
"egérgomb</key></keyseq> kombinációt használja, a <app>LaTeXila</app> a .tex "
"fájl megfelelő pozíciójára ugrik."
#. (itstool) path: section/p
#: C/synctex.page:63
msgid ""
"<app>Evince</app> have to be launched by <app>LaTeXila</app>. Else, the "
"backward search will not work."
msgstr ""
"Az <app>Evince</app> alkalmazást a <app>LaTeXila</app> kell indítsa, másképp "
"nem működik a hátra ugró keresés."
......@@ -6,14 +6,17 @@ de
el
eo
es
eu
fr
gl
hu
id
it
lt
lv
nb
nl
pl
pt_BR
ru
sl
......
......@@ -7,18 +7,18 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: latexila master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=latexi"
"la&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-04-22 13:49+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-04-29 22:12+0300\n"
"Last-Translator: Dimitris Spingos (Δημήτρης Σπίγγος) <dmtrs32@gmail.com>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=latexila&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-06-09 21:08+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-06-13 16:02+0200\n"
"Last-Translator: Tom Tryfonidis <tomtryf@gmail.com>\n"
"Language-Team: team@gnome.gr\n"
"Language: el\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Generator: Poedit 1.6.4\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: build_tools.xml:43(tool/label) ../src/build_tool_dialog.vala:166
......@@ -73,6 +73,55 @@ msgstr "Μετατροπή εγγράφου DVI σε μορφή PostScript"
msgid "Convert the PostScript document to the PDF format"
msgstr "Μετατροπή εγγράφου PostScript σε μορφή PDF"
#: ../data/latexila.appdata.xml.in.h:1
msgid ""
"LaTeXila is an integrated LaTeX environment for the GNOME desktop. The idea "
"of LaTeXila is to always deal directly with the LaTeX code, while "
"simplifying as most as possible the writing of this LaTeX code."
msgstr ""
"Το LaTeXila είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον LaTeX για την επιφάνεια "
"εργασίας του GNOME. Η ιδέα του LaTeXila είναι να αντιμετωπίζει πάντα άμεσα "
"τον κώδικα LaTeX, ενώ απλουστεύει όσο το δυνατό περισσότερο το γράψιμο αυτού "
"του κώδικα LaTeX."
#: ../data/latexila.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"There are menus and toolbars with the principal LaTeX commands. To help the "
"writing of the LaTeX markup, there is also LaTeX commands completion."
msgstr ""
"Υπάρχουν μενού και γραμμές εργαλείων με τις κύριες εντολές LaTeX. Για να "
"βοηθηθεί τo γράψιμο της σήμανσης LaTeX, υπάρχει επίσης συμπλήρωση εντολών "
"LaTeX."
#: ../data/latexila.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"New documents are created from templates. There are buttons to compile, "
"convert and view a document in one click. And projects containing several ."
"tex files are managed easily."
msgstr ""
"Τα νέα έγγραφα δημιουργούνται από τα πρότυπα. Υπάρχουν κουμπιά για την "
"μεταγλώττιση, τη μετατροπή και την προβολή ενός εγγράφου με ένα κλικ. Επίσης "
"είναι εύκολη η διαχείριση έργων που περιέχουν διάφορα αρχεία .tex."
#: ../data/latexila.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"There is a side panel with three components: the document structure to "
"easily navigate in it; lists of symbols to insert them in a document; and an "
"integrated file browser."
msgstr ""
"Υπάρχει ένας πλευρικός πίνακας με τρία στοιχεία: τη δομή του εγγράφου για να "
"περιηγηθείτε εύκολα σε αυτό, λίστες συμβόλων να τα εισάγετε σε ένα έγγραφο "
"και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιήγησης αρχείων."
#: ../data/latexila.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"LaTeXila has also other features like the spell checking, or the forward and "
"backward search to switch between the .tex and the PDF."
msgstr ""
"Το LaTeXila έχει και άλλες λειτουργίες, όπως τον ορθογραφικό έλεγχο ή την "
"αναζήτηση είτε προς τα εμπρός είτε προς τα πίσω για εναλλαγή μεταξύ των "
"αρχείων .tex και PDF."
#: ../data/latexila.desktop.in.in.h:1
msgid "LaTeXila"
msgstr "LaTeXila"
......@@ -315,8 +364,8 @@ msgid ""
"Minimum number of characters after \"\\\" for the interactive completion of "
"LaTeX commands"
msgstr ""
"Ελάχιστος αριθμός χαρακτήρων μετά από \"\\\" για τη διαδραστική συμπλήρωση των "
"εντολών LaTeX"
"Ελάχιστος αριθμός χαρακτήρων μετά από \"\\\" για τη διαδραστική συμπλήρωση "
"των εντολών LaTeX"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:44
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:19
......@@ -375,8 +424,8 @@ msgstr "Εμφάνιση αρχείων δόμησης"
msgid ""
"Show files with an extension present in preferences.latex.clean-extensions."
msgstr ""
"Να εμφανίζονται τα αρχεία με μια παρούσα επέκταση στο preferences.latex"
".clean-extensions."
"Να εμφανίζονται τα αρχεία με μια παρούσα επέκταση στο preferences.latex."
"clean-extensions."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:57
#: ../src/file_browser.vala:289
......@@ -439,8 +488,7 @@ msgstr ""
"\n"
"\\begin{document}\n"
"\n"
"\\begin{letter}{Destination\\\\Address of the destination\\\\Phone number of the "
"destination}\n"
"\\begin{letter}{Destination\\\\Address of the destination\\\\Phone number of the destination}\n"
"\n"
"\\opening{Dear Sir,}\n"
"\n"
......@@ -467,6 +515,8 @@ msgstr "Εργαλείο δόμησης (μόνο ανάγνωση)"
msgid "Build Tool"
msgstr "Εργαλείο δόμησης"
#. icon stock-id
#. label
#: ../src/build_tool_dialog.vala:159
msgid "Execute"
msgstr "Εκτέλεση"
......@@ -504,13 +554,14 @@ msgid "Move down"
msgstr "Μετακίνηση προς τα κάτω"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:563 ../src/build_tools_preferences.vala:181
#: ../src/latex_menu.vala:52 ../src/structure.vala:777
#: ../src/latex_menu.vala:52 ../src/structure.vala:782
msgid "Label"
msgstr "Ετικέτα"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:568
msgid "You can select this arrow and copy/paste it!"
msgstr "Μπορείτε να επιλέξετε αυτό το βέλος και να το αντιγράψετε/επικολλήσετε!"
msgstr ""
"Μπορείτε να επιλέξετε αυτό το βέλος και να το αντιγράψετε/επικολλήσετε!"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:584
msgid "Description"
......@@ -634,18 +685,18 @@ msgstr "Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να διαγρά
msgid "No build file to clean up."
msgstr "Δεν υπάρχει αρχείο δόμησης για καθαρισμό."
#: ../src/completion.vala:308
#: ../src/completion.vala:315
msgid "No matching proposal"
msgstr "Δεν υπάρχει πρόταση που ταιριάζει"
#. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for
#. "Column". Please, use abbreviations if possible.
#: ../src/custom_statusbar.vala:41
#: ../src/custom_statusbar.vala:45
#, c-format
msgid "Ln %d, Col %d"
msgstr "Γρ %d, Στ %d"
#: ../src/dialogs.vala:40 ../src/main_window.vala:749
#: ../src/dialogs.vala:40 ../src/main_window.vala:765
msgid "Close without Saving"
msgstr "Κλείσιμο χωρίς αποθήκευση"
......@@ -706,43 +757,43 @@ msgstr "Θέλετε να επαναφορτώσετε το αρχείο;"
msgid "Reload"
msgstr "Επαναφόρτωση"
#: ../src/document.vala:144
#: ../src/document.vala:121
#, c-format
msgid "Impossible to load the file '%s'."
msgstr "Αδύνατη η φόρτωση του αρχείου '%s'."
#: ../src/document.vala:220
#: ../src/document.vala:197
#, c-format
msgid "The file %s has been modified since reading it."
msgstr "Το αρχείο %s έχει τροποποιηθεί από τότε που το διαβάσατε."
#: ../src/document.vala:223
#: ../src/document.vala:200
msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
msgstr ""
"Αν το αποθηκεύσετε όλες οι εξωτερικές αλλαγές μπορεί να χαθούν. Να "
"αποθηκευτεί οπωσδήποτε;"
#: ../src/document.vala:226
#: ../src/document.vala:203
msgid "Save Anyway"
msgstr "Αποθήκευση οπωσδήποτε"
#: ../src/document.vala:228
#: ../src/document.vala:205
msgid "Don't Save"
msgstr "Να μην αποθηκευθεί"
#: ../src/document.vala:240
#: ../src/document.vala:217
msgid "Impossible to save the file."
msgstr "Αδύνατη η αποθήκευση του αρχείου."
#: ../src/document.vala:265
#: ../src/document.vala:242
msgid "Error trying to convert the document to UTF-8"
msgstr "Σφάλμα στην προσπάθεια μετατροπής του εγγράφου σε UTF-8"
#: ../src/document.vala:319
#: ../src/document.vala:296
msgid "Unsaved Document"
msgstr "Αναποθήκευτο έγγραφο"
#: ../src/document.vala:604
#: ../src/document.vala:575
msgid ""
"The file has a temporary location. The data can be lost after rebooting your "
"computer."
......@@ -750,7 +801,7 @@ msgstr ""
"Το αρχείο έχει μια προσωρινή θέση. Τα δεδομένα μπορούν να χαθούν μετά την "
"επανεκκίνηση του υπολογιστή σας."
#: ../src/document.vala:605
#: ../src/document.vala:576
msgid "Do you want to save the file in a safer place?"
msgstr "Θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο σε μια πιο ασφαλή θέση;"
......@@ -770,69 +821,41 @@ msgstr "Μετάβαση στον ενεργό κατάλογο εγγράφου
msgid "File System"
msgstr "Σύστημα αρχείων"
#: ../src/file_browser.vala:455 ../src/main_window.vala:393
#. File browser
#: ../src/file_browser.vala:455 ../src/main_window.vala:404
msgid "File Browser"
msgstr "Περιηγητής αρχείων"
#: ../src/gtkspell/gtkspell.c:355
msgid "(no suggestions)"
msgstr "(χωρίς υποδείξεις)"
#: ../src/gtkspell/gtkspell.c:371
msgid "More..."
msgstr "Περισσότερα..."
#. + Add to Dictionary
#: ../src/gtkspell/gtkspell.c:391
#, c-format
msgid "Add \"%s\" to Dictionary"
msgstr "Προσθήκη του \"%s\" στο λεξικό"
#. - Ignore All
#: ../src/gtkspell/gtkspell.c:402
msgid "Ignore All"
msgstr "Παράβλεψη όλων"
#. on top: language selection
#: ../src/gtkspell/gtkspell.c:497
msgid "Languages"
msgstr "Γλώσσες"
#: ../src/gtkspell/gtkspell.c:587
#, c-format
msgid "enchant error for language: %s"
msgstr "σφάλμα enchant για τη γλώσσα: %s"
#. LaTeX: Sectioning
#: ../src/latex_menu.vala:32
msgid "_Sectioning"
msgstr "Ε_νότητες"
#: ../src/latex_menu.vala:34 ../src/structure.vala:770
#: ../src/latex_menu.vala:34 ../src/structure.vala:775
msgid "Part"
msgstr "Μέρος"
#: ../src/latex_menu.vala:36 ../src/structure.vala:771
#: ../src/latex_menu.vala:36 ../src/structure.vala:776
msgid "Chapter"
msgstr "Κεφάλαιο"
#: ../src/latex_menu.vala:38 ../src/structure.vala:772
#: ../src/latex_menu.vala:38 ../src/structure.vala:777
msgid "Section"
msgstr "Ενότητα"
#: ../src/latex_menu.vala:40 ../src/structure.vala:773
#: ../src/latex_menu.vala:40 ../src/structure.vala:778
msgid "Sub-section"
msgstr "Υποενότητα"
#: ../src/latex_menu.vala:42 ../src/structure.vala:774
#: ../src/latex_menu.vala:42 ../src/structure.vala:779
msgid "Sub-sub-section"
msgstr "Υπο-υποενότητα"
#: ../src/latex_menu.vala:44 ../src/structure.vala:775
#: ../src/latex_menu.vala:44 ../src/structure.vala:780
msgid "Paragraph"
msgstr "Παράγραφος"
#: ../src/latex_menu.vala:46 ../src/structure.vala:776
#: ../src/latex_menu.vala:46 ../src/structure.vala:781
msgid "Sub-paragraph"
msgstr "Υποπαράγραφος"
......@@ -1476,6 +1499,7 @@ msgstr "δεξιό <"
msgid "right ."
msgstr "δεξιά ."
#. menus under toolitems
#: ../src/latex_menu.vala:443
msgid "Sectioning"
msgstr "Ενότητες"
......@@ -1525,7 +1549,8 @@ msgstr "- Ολοκληρωμένο περιβάλλον LaTeX για GNOME"
#: ../src/main.vala:78
#, c-format
msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
msgstr "Εκτελέστε '%s --help' για μια πλήρη λίστα διαθέσιμων επιλογών γραμμής "
msgstr ""
"Εκτελέστε '%s --help' για μια πλήρη λίστα διαθέσιμων επιλογών γραμμής "
"εντολών.\n"
#: ../src/main_window_build_tools.vala:28
......@@ -1652,6 +1677,10 @@ msgstr "Αποκοπή της επιλογής"
msgid "Copy the selection"
msgstr "Αντιγραφή της επιλογής"
#. No shortcut here because if the shortcut is null, Ctrl+V is used for the _all_
#. the window. In this case Ctrl+V in the search text entry would be broken (the
#. text is pasted in the document instead of the entry).
#. Anyway if we press Ctrl+V when the cursor is in the document, no problem.
#: ../src/main_window_edit.vala:49
msgid "Paste the clipboard"
msgstr "Επικόλληση του προχείρου"
......@@ -1753,10 +1782,12 @@ msgstr "Άνοιγμα ενός πρόσφατα χρησιμοποιημένο
msgid "Open Files"
msgstr "Άνοιγμα αρχείων"
#. Filter: by default show only .tex and .bib files
#: ../src/main_window_file.vala:157
msgid "All LaTeX Files"
msgstr "Όλα τα αρχεία LaTeX"
#. All files filter
#: ../src/main_window_file.vala:164
msgid "All Files"
msgstr "Όλα τα αρχεία"
......@@ -1929,58 +1960,71 @@ msgstr "Αναφορά _LaTeX"
msgid "The Kile LaTeX Reference"
msgstr "Η αναφορά LaTeX του Kile"
#: ../src/main_window.vala:68 ../src/main_window.vala:1207
#: ../src/main_window.vala:67
msgid "_Donate"
msgstr "Κάντε _δωρεά"
#: ../src/main_window.vala:68
msgid ""
"Donate to demonstrate your appreciation of LaTeXila and help its future "
"development"
msgstr ""
"Κάντε δωρεά για να δείξετε την εκτίμησή σας στο LaTeXila και να βοηθήσετε τη "
"μελλοντική του ανάπτυξη"
#: ../src/main_window.vala:71 ../src/main_window.vala:1244
msgid "About LaTeXila"
msgstr "Περί του LaTeXila"
#: ../src/main_window.vala:73
#: ../src/main_window.vala:76
msgid "_Main Toolbar"
msgstr "_Κύρια εργαλειοθήκη"
#: ../src/main_window.vala:74
#: ../src/main_window.vala:77
msgid "Show or hide the main toolbar"
msgstr "Εμφάνιση ή απόκρυψη της κύριας εργαλειοθήκης"
#. Translators: "Edit" here is an adjective.
#: ../src/main_window.vala:76
#: ../src/main_window.vala:79
msgid "_Edit Toolbar"
msgstr "_Επεξεργασία εργαλειοθήκης"
#: ../src/main_window.vala:77
#: ../src/main_window.vala:80
msgid "Show or hide the edit toolbar"
msgstr "Εμφάνιση ή απόκρυψη της εργαλειοθήκης επεξεργασίας"
#: ../src/main_window.vala:78
#: ../src/main_window.vala:81
msgid "_Side panel"
msgstr "_Πλευρικό παράθυρο"
#: ../src/main_window.vala:79
#: ../src/main_window.vala:82
msgid "Show or hide the side panel"
msgstr "Εμφάνιση ή απόκρυψη του πλευρικού παραθύρου"
#: ../src/main_window.vala:80
#: ../src/main_window.vala:83
msgid "_Bottom panel"
msgstr "_Κάτω παράθυρο"
#: ../src/main_window.vala:81
#: ../src/main_window.vala:84
msgid "Show or hide the bottom panel"
msgstr "Εμφάνιση ή απόκρυψη του κάτω παραθύρου"
#: ../src/main_window.vala:389
#. Symbols
#: ../src/main_window.vala:400
msgid "Symbols"
msgstr "Σύμβολα"
#: ../src/main_window.vala:398
#: ../src/main_window.vala:409
msgid "Structure"
msgstr "Δομή"
#: ../src/main_window.vala:639
#: ../src/main_window.vala:655
#, c-format
msgid "This file (%s) is already opened in another LaTeXila window."
msgstr ""
"Αυτό το αρχείο (%s) είναι ήδη ανοικτό σε ένα άλλο παράθυρο του LaTeXila."
#: ../src/main_window.vala:641
#: ../src/main_window.vala:657
msgid ""
"LaTeXila opened this instance of the file in a non-editable way. Do you want "
"to edit it anyway?"
......@@ -1988,46 +2032,47 @@ msgstr ""
"Το LaTeXila άνοιξε αυτό το στιγμιότυπο του αρχείου με μη επεξεργάσιμο τρόπο. "
"Θέλετε να το επεξεργαστείτε οπωσδήποτε;"
#: ../src/main_window.vala:644
#: ../src/main_window.vala:660
msgid "Edit Anyway"
msgstr "Επεξεργασία οπωσδήποτε"
#: ../src/main_window.vala:645
#: ../src/main_window.vala:661
msgid "Don't Edit"
msgstr "Να μην επεξεργαστεί"
#: ../src/main_window.vala:746
#: ../src/main_window.vala:762
#, c-format
msgid "Save changes to document \"%s\" before closing?"
msgstr "Αποθήκευση αλλαγών στο έγγραφο \"%s\" πριν το κλείσιμο;"
#: ../src/main_window.vala:826
#: ../src/main_window.vala:842
msgid "Read-Only"
msgstr "Μόνο για ανάγνωση"
#: ../src/main_window.vala:840
#: ../src/main_window.vala:860
msgid "Save File"
msgstr "Αποθήκευση αρχείου"
#: ../src/main_window.vala:875
#: ../src/main_window.vala:895
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists. Do you want to replace it?"
msgstr "Το αρχείο με όνομα \"%s\" υπάρχει ήδη. Θέλετε να το αντικαταστήσετε;"
#: ../src/main_window.vala:880
#: ../src/main_window.vala:900 ../src/search.vala:182
msgid "Replace"
msgstr "Αντικατάσταση"
#: ../src/main_window.vala:1169
#: ../src/main_window.vala:1206
msgid "LaTeXila is an Integrated LaTeX Environment for the GNOME Desktop"
msgstr ""
"Το LaTeXila είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον LaTeX για την επιφάνεια "
"εργασίας του GNOME"
#: ../src/main_window.vala:1208
#: ../src/main_window.vala:1245
msgid "translator-credits"
msgstr ""
" Δημήτρης Σπίγγος <dmtrs32@gmail.com>\n"
" Μαρία Μαυρίδου <mavridou@gmail.com>\n"
"Για περισσότερες πληροφορίες http://gnome.gr"
#: ../src/post_processors.vala:188
......@@ -2039,7 +2084,7 @@ msgid "Preferences"
msgstr "Προτιμήσεις"
#. reset all button
#: ../src/preferences_dialog.vala:36 ../src/utils.vala:381
#: ../src/preferences_dialog.vala:36 ../src/utils.vala:400
msgid "Reset All"
msgstr "Επαναφορά όλων"
......@@ -2116,116 +2161,142 @@ msgstr "Μετάβαση στη γραμμή:"
msgid "Line you want to move the cursor to"
msgstr "Η γραμμή στην οποία θέλετε να μετακινήσετε τον δρομέα"
#: ../src/search.vala:178
#: ../src/search.vala:174
msgid "Replace with"
msgstr "Αντικατάσταση με"
#: ../src/search.vala:197
#. replace all: image + label
#: ../src/search.vala:186
msgid "Replace All"
msgstr "Αντικατάσταση όλων"
#: ../src/search.vala:195
msgid "All"
msgstr "Όλα"
#: ../src/search.vala:308
#: ../src/search.vala:309
msgid "Search for"
msgstr "Αναζήτηση για"
#: ../src/search.vala:314
#: ../src/search.vala:320
msgid "Case sensitive"
msgstr "Διάκριση πεζών/κεφαλαίων"
#: ../src/search.vala:315
#: ../src/search.vala:323
msgid "Entire words only"
msgstr "Μόνο ολόκληρες λέξεις"
#: ../src/structure.vala:158
#: ../src/search.vala:469
msgid "Not found"
msgstr "Δεν βρέθηκε"
#. Translators: the first %d is the position of the current search occurrence,
#. * and the second %d is the total number of search occurrences.
#.
#: ../src/search.vala:486
#, c-format
msgid "Match %d of %d"
msgstr "Ταίριασμα %d από %d"
#. Translators: %d is the total number of search occurrences.
#: ../src/search.vala:491
#, c-format
msgid "%d match"
msgid_plural "%d matches"
msgstr[0] "%d ταίριασμα"
msgstr[1] "%d ταιριάσματα"
#: ../src/structure.vala:163
msgid "Refresh"
msgstr "Ανανέωση"
#: ../src/structure.vala:172
#: ../src/structure.vala:177
msgid "Collapse All"
msgstr "Σύμπτυξη όλων"
#: ../src/structure.vala:182
#: ../src/structure.vala:187
msgid "Show labels"
msgstr "Εμφάνιση ετικετών"
#: ../src/structure.vala:183
#: ../src/structure.vala:188
msgid "Show included files"
msgstr "Εμφάνιση συμπεριλαμβανομένων αρχείων"
#: ../src/structure.vala:184
#: ../src/structure.vala:189
msgid "Show tables"
msgstr "Εμφάνιση πινάκων"
#: ../src/structure.vala:185
#: ../src/structure.vala:190
msgid "Show figures and images"
msgstr "Εμφάνιση διαγραμμάτων και εικόνων"
#. Translators: do not translate the words TODO and FIXME. They are special
#. comments that can be inserted in LaTeX documents.
#: ../src/structure.vala:188
#: ../src/structure.vala:193
msgid "Show TODOs and FIXMEs"
msgstr "Εμφάνιση των TODOs και FIXMEs"
#: ../src/structure.vala:628
#: ../src/structure.vala:633
#, c-format
msgid "Structure action error: %s"
msgstr "Σφάλμα ενέργειας δομής: %s"
#: ../src/structure.vala:633
#: ../src/structure.vala:638
msgid "The structure data seems outdated. Please refresh the structure."
msgstr "Τα δεδομένα δομής φαίνονται ξεπερασμένα. Παρακαλούμε ανανεώστε τη δομή."
msgstr ""
"Τα δεδομένα δομής φαίνονται ξεπερασμένα. Παρακαλούμε ανανεώστε τη δομή."
#. Translators: it's a verb
#: ../src/structure.vala:724
#: ../src/structure.vala:729
msgid "cut"
msgstr "αποκοπή"
#. Translators: it's a verb
#: ../src/structure.vala:726
#: ../src/structure.vala:731
msgid "copy"
msgstr "αντιγραφή"
#: ../src/structure.vala:727
#: ../src/structure.vala:732
msgid "delete"
msgstr "διαγραφή"
#: ../src/structure.vala:728
#: ../src/structure.vala:733
msgid "select"
msgstr "επιλογή"
#. Translators: it's a verb
#: ../src/structure.vala:730
#: ../src/structure.vala:735
msgid "comment"
msgstr "σχόλιο"
#. Translators: it's a verb
#: ../src/structure.vala:732
#: ../src/structure.vala:737
msgid "shift left"
msgstr "μετατόπιση αριστερά"
#. Translators: it's a verb
#: ../src/structure.vala:734
#: ../src/structure.vala:739
msgid "shift right"
msgstr "μετατόπιση δεξιά"
#: ../src/structure.vala:735
#: ../src/structure.vala:740
msgid "open file"
msgstr "άνοιγμα αρχείου"
#: ../src/structure.vala:780
#: ../src/structure.vala:785
msgid "Table"
msgstr "πίνακας"
#. Translators: "Figure" here means a diagram (\begin{figure}...\end{figure})
#: ../src/structure.vala:782
#: ../src/structure.vala:787
msgid "Figure"
msgstr "Διάγραμμα"
#: ../src/structure.vala:783
#: ../src/structure.vala:788
msgid "Image"
msgstr "Εικόνα"
#: ../src/structure.vala:784
#: ../src/structure.vala:789
msgid "File included"
msgstr "Το αρχείο συμπεριλαμβάνεται"
......@@ -2344,7 +2415,7 @@ msgstr "Εμφάνιση αριθμών γραμμών"
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:2
msgid "Tab width:"
msgstr "Πλάτος Tab:"
msgstr "Πλάτος στηλοθέτη:"
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:3
msgid "Insert spaces instead of tabs"
......@@ -2397,7 +2468,7 @@ msgstr "Χρωματικός συνδυασμός"
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:17
msgid "Font & Colors"
msgstr "Γραμματοσειρές & Χρώματα"
msgstr "Γραμματοσειρές & χρώματα"
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:18
msgid "File Clean-Up"
......@@ -2422,3 +2493,21 @@ msgstr "Αριθμός χαρακτήρων μετά από '\\'"
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:24
msgid "Other"
msgstr "Άλλα"
#~ msgid "(no suggestions)"
#~ msgstr "(χωρίς υποδείξεις)"
#~ msgid "More..."
#~ msgstr "Περισσότερα..."
#~ msgid "Add \"%s\" to Dictionary"
#~ msgstr "Προσθήκη του \"%s\" στο λεξικό"
#~ msgid "Ignore All"
#~ msgstr "Παράβλεψη όλων"
#~ msgid "Languages"
#~ msgstr "Γλώσσες"
#~ msgid "enchant error for language: %s"
#~ msgstr "σφάλμα enchant για τη γλώσσα: %s"
# Basque translation for latexila
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@zundan.com>, 2014.
# Edurne Labaka <elabaka@uzei.com>, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: latexila latexila-2-12\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=latexila&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-07 17:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-11-19 14:59+0100\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@zundan.com>\n"
"Language-Team: Basque <librezale@librezale.org>\n"
"Language: eu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
#: build_tools.xml:43(tool/label) ../src/build_tool_dialog.vala:166
msgid "View PDF"
msgstr "Ikusi PDF"
#: build_tools.xml:44(tool/description)
msgid "View the PDF file"
msgstr "Ikusi PDF fitxategia"
#: build_tools.xml:49(tool/label) ../src/build_tool_dialog.vala:165
msgid "View DVI"
msgstr "Ikusi DVI"
#: build_tools.xml:50(tool/description)
msgid "View the DVI file"
msgstr "Ikusi DVI fitxategia"
#: build_tools.xml:55(tool/label) ../src/build_tool_dialog.vala:167
msgid "View PS"
msgstr "Ikusi PS"
#: build_tools.xml:56(tool/description)
msgid "View the PostScript file"
msgstr "Ikusi PostScript fitxategia"
#: build_tools.xml:64(tool/description)
msgid "Create a PDF file from LaTeX sources with the \"pdflatex\" command"
msgstr "Sortu PDF fitxategia LaTeX iturburuetatik 'pdflatex' komandoarekin"
#: build_tools.xml:70(tool/description)
msgid "Create a DVI file from LaTeX sources with the \"latex\" command"
msgstr "Sortu DVI fitxategia LaTeX iturburuetatik 'latex' komandoarekin"
#: build_tools.xml:78(tool/description)
msgid "Run BibTeX (bibliography)"
msgstr "Exekutatu BibTeX (bibliografia)"
#: build_tools.xml:84(tool/description)
msgid "Run MakeIndex"
msgstr "Exekutatu MakeIndex"
#: build_tools.xml:92(tool/description)
msgid "Convert the DVI document to the PDF format"
msgstr "Bihurtu DVI dokumentua PDF formatura"
#: build_tools.xml:98(tool/description)
msgid "Convert the DVI document to the PostScript format"
msgstr "Bihurtu DVI dokumentua PostScript formatura"
#: build_tools.xml:104(tool/description)
msgid "Convert the PostScript document to the PDF format"
msgstr "Bihurtu PostScript dokumentua PDF formatura"
#: ../data/latexila.appdata.xml.in.h:1
msgid ""
"LaTeXila is an integrated LaTeX environment for the GNOME desktop. The idea "
"of LaTeXila is to always deal directly with the LaTeX code, while "
"simplifying as most as possible the writing of this LaTeX code."
msgstr ""
"GNOME mahaigainean bateratutako LaTeX ingurune bat da LaTeXila. LaTeXila-ren "
"helburua LaTeX kodearekin beti zuzenean aritzea da, LaTeX kodea idaztea "
"ahalik eta gehien erraztuz."
#: ../data/latexila.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"There are menus and toolbars with the principal LaTeX commands. To help the "
"writing of the LaTeX markup, there is also LaTeX commands completion."
msgstr ""
"Menuak eta tresna-barrak daude LaTeX-en komando nagusiekin batera. LaTeX "
"markaketa idazten laguntzeko, LaTeX-en komandoen osaketa ere badago."
#: ../data/latexila.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"New documents are created from templates. There are buttons to compile, "
"convert and view a document in one click. And projects containing several ."
"tex files are managed easily."
msgstr ""
"Dokumentu berriak txantiloietatik sortzen dira. Klik bat eginez "
"konpilatzeko, dokumentua bihurtzeko eta ikusteko botoiak daude. Eta hainbat ."
"tex fitxategi dituzten proiektuan oso erraz kudeatzen dira."
#: ../data/latexila.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"There is a side panel with three components: the document structure to "
"easily navigate in it; lists of symbols to insert them in a document; and an "
"integrated file browser."
msgstr ""
"Hiru osagaiko albo-panela dago: dokumentuaren egitura bertan errazago "
"nabigatzeko; ikurren zerrenda haiek dokumentuan txertatzeko; eta "
"barneratutako fitxategi-arakatzailea."
#: ../data/latexila.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"LaTeXila has also other features like the spell checking, or the forward and "
"backward search to switch between the .tex and the PDF."
msgstr ""
"LaTeXila-k beste eginbide batzuk ditu: zuzentzaile-ortografikoa, edo aurrera "
"eta atzera bilatzeko aukera .tex eta PDF artean aldatzeko."
#: ../data/latexila.desktop.in.in.h:1
msgid "LaTeXila"
msgstr "LaTeXila"
#: ../data/latexila.desktop.in.in.h:2
msgid "Integrated LaTeX Environment"
msgstr "Barneratutako LaTeX ingurunea"
#: ../data/latexila.desktop.in.in.h:3
msgid "Edit LaTeX documents"
msgstr "Editatu LaTeX dokumentuak"
#: ../data/latexila.desktop.in.in.h:4
msgid "Open a New Window"
msgstr "Ireki Leiho berria"
#: ../data/latexila.desktop.in.in.h:5
msgid "Open a New Document"
msgstr "Ireki dokumentu berria"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:1
msgid "Use Default Font"
msgstr "Erabili letra-tipo lehenetsia"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:2
msgid ""
"Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
"instead of a font specific to LaTeXila. If this option is turned off, then "
"the font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the "
"system font."
msgstr ""
"Testua editatzeko, LaTeXila-ren berezko letra-tipoaren ordez sistemaren "
"letra-tipo lehenetsia erabiliko den ala ez Aukera hori desaktibatuta badago, "
"\"Editorearen letra-tipoa\" aukeran adierazitako letra-tipoa erabiliko da "
"sistemaren letra-tipoaren ordez."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:3
msgid "Editor Font"
msgstr "Editorearen letra-tipoa"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:4
msgid ""
"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
msgstr ""
"Editatzeko arean erabiliko den letra-tipo pertsonalizatua. Eragina izan "
"dezan, \"Erabili letra-tipo lehenetsia\" aukerak desaktibatuta egon behar du."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:5
msgid "Style Scheme"
msgstr "Estilo-eskema"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:6
msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
msgstr "Testuaren kolorean erabilitako GtkSourceView estilo-eskemaren IDa."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:7
msgid "Create Backup Copies"
msgstr "Sortu babeskopiak"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:8
msgid "Whether LaTeXila should create backup copies for the files it saves."
msgstr ""
"LaTeXila-k gordetzen diren fitxategien babeskopiak sortuko dituen edo ez."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:9
msgid "Autosave"
msgstr "Gorde automatikoki"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:10
msgid ""
"Whether LaTeXila should automatically save modified files after a time "
"interval. You can set the time interval with the \"Autosave Interval\" "
"option."
msgstr ""
"LaTeXila-k aldatutako fitxategiak denbora-tarte baten ondoren automatikoki "
"gorde behar dituen ala ez. Denbora-tartea ezar dezakezu \"Automatikoki "
"gordetzeko bitartea\" aukeraren bidez."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:11
msgid "Autosave Interval"
msgstr "Automatikoki gordetzeko bitartea"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:12
msgid ""
"Number of minutes after which LaTeXila will automatically save modified "
"files. This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
msgstr ""
"LaTeXila-k aldatutako fitxategiak automatikoki gorde aurretik zenbat minutu "
"itxaron behar duen. Eragina izan dezan, \"Gorde automatikoki\" aukerak "
"aktibatuta egon behar du."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:13
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:9
msgid "Reopen files on startup"
msgstr "Ireki berriro fitxategiak abioan"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:14
msgid "Whether LaTeXila should reopen the files that was opened the last time."
msgstr ""
"LaTeXila-k azken aldiz irekitako fitxategiak berriro irekiko dituen edo ez."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:15
msgid "Tab Size"
msgstr "Tabuladorearen tamaina"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:16
msgid ""
"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
"characters."
msgstr ""
"Tabuladore-karaktereen ordez bistaratu behar diren zuriune kopurua zehazten "
"du."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:17
msgid "Insert spaces"
msgstr "Txertatu zuriuneak"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:18
msgid "Whether LaTeXila should insert spaces instead of tabs."
msgstr "LaTeXila-k tabuladoreen ordez zuriuneak sartu behar dituen ala ez."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:19
msgid "Forget lack of tabulations"
msgstr "Ahaztu tabulazio eza"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:20
msgid "Forget you are not using tabulations."
msgstr "Ahaztu tabulazioak ez zarela erabiltzen ari."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:21
msgid "Display Line Numbers"
msgstr "Bistaratu lerro-zenbakiak"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:22
msgid "Whether LaTeXila should display line numbers in the editing area."
msgstr ""
"LaTeXila-k editatzeko arean lerro-zenbakiak bistaratu behar dituen ala ez."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:23
msgid "Highlight Current Line"
msgstr "Nabarmendu uneko lerroa"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:24
msgid "Whether LaTeXila should highlight the current line."
msgstr "LaTeXila-k uneko lerroa nabarmendu behar duen ala ez."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:25
msgid "Highlight Matching Brackets"
msgstr "Nabarmendu parentesi pareak"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:26
msgid "Whether LaTeXila should highlight matching brackets."
msgstr "LaTeXila-k bat datozen parentesiak nabarmendu behar dituen edo ez."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:27
msgid "Spell checking"
msgstr "Zuzentzaile ortografikoa"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:28
msgid "Main toolbar is visible"
msgstr "Tresna-barra nagusia ikusgai dago"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:29
msgid ""
"Whether the main toolbar (file open, close, build, ...) should be visible."
msgstr ""
"Tresna-barra nagusia (ireki fitxategia, itxi, eraikia, ...) ikusgai egongo "
"den edo ez."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:30
msgid "Edit toolbar is visible"
msgstr "Editatzearen tresna-barra ikusgai dago"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:31
msgid ""
"Whether the edit toolbar (bold, italic, character sizes, ...) should be "
"visible."
msgstr ""
"Editatzearen tresna-barra ikusgai (lodia, etzana, karaktere-tamaina, ... ) "
"egon behar duen edo ez."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:32
msgid "Side panel is Visible"
msgstr "Alboko panela ikusgai dago"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:33
msgid ""
"Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
msgstr ""
"Editatzeko leihoen ezkerreko albo-panelak ikusgai egon behar duen ala ez."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:34
msgid "Bottom panel is Visible"
msgstr "Beheko panela ikusgai dago"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:35
msgid "Whether the bottom panel containing the build view should be visible."
msgstr ""
"Eraikitzearen ikuspegia duen azpiko panela ikusgai egon behar duen edo ez."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:36
msgid "Side panel component"
msgstr "Alboko panelaren osagaia"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:37
msgid ""
"Side panel's active component. 0: Symbols. 1: File browser. 2: Structure."
msgstr ""
"Alboko panelaren osagai aktiboa. 0: ikurrak; 1: fitxategi-arakatzailea; 2: "
"egitura."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:38
msgid "Show build output warnings"
msgstr "Erakutsi eraikitzearen irteerako abisuak"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:39
msgid "Show build output badboxes"
msgstr "Erakutsi eraikinaren irteerako akatsen koadroa"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:40
msgid "Interactive completion"
msgstr "Osaketa interaktiboa"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:41
msgid "Automatically show LaTeX commands proposals"
msgstr "Erakutsi automatikoki LaTeX komandoen proposamenak"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:42
msgid "Minimum number of characters for interactive completion"
msgstr "Gutxieneko karaktere kopurua osaketa interaktiboarentzako"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:43
msgid ""
"Minimum number of characters after \"\\\" for the interactive completion of "
"LaTeX commands"
msgstr ""
"Gutxieneko karaktere kopurua \"\\\" ondoren LaTeX komandoen osaketa "
"interaktiboarentzako"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:44
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:19
msgid "No confirmation when cleaning-up"
msgstr "Ez eskatu berrespena garbitzean"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:45
msgid "Automatic clean-up"
msgstr "Garbiketa automatikoa"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:46
msgid ""
"Automatically clean-up files after close. no-confirm-clean must be true."
msgstr ""
"Garbitu fitxategiak automatikoki itxi ondoren, 'no-confirm-clean' TRUE gisa "
"egon behar du."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:47
msgid "File extensions for the clean-up"
msgstr "Fitxategien luzapenak garbiketarako"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:48
msgid "The list of file extensions for the clean-up, separated by spaces"
msgstr "Fitxategien luzapenen zerrenda garbiketarako, zuriunez bereizita"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:49
msgid "Enabled default build tools"
msgstr "Eraikitzeko tresna lehenetsiak gaituta"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:50
msgid "The list of the default build tools that are enabled"
msgstr "Gaituta dauden eraikitzeko tresna lehenetsien zerrenda"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:51
msgid "Disabled default build tools"
msgstr "Eraikitzeko tresna lehenetsiak desgaituta"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:52
msgid "The list of the default build tools that are disabled"
msgstr "Desgaituta dauden eraikitzeko tresna lehenetsien zerrenda"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:53
msgid "Current directory"
msgstr "Uneko direktorioa"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.in.h:54
msgid "URI of the file browser current directory"
msgstr "Uneko direktorioaren URIa fitxategi-arakatzailean"