Commit ca516635 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 5acc3430
# Czech translation for latexila.
# Copyright (C) 2011 latexila's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the latexila package.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011, 2012, 2013.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011, 2012, 2013, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: latexila master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=latexila&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-10-07 22:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-10-11 18:38+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2014-02-07 16:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-07 21:45+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -72,6 +72,52 @@ msgstr "Převést dokument DVI do postskriptového formátu"
msgid "Convert the PostScript document to the PDF format"
msgstr "Převést postskriptový dokument do formátu PDF"
#: ../data/latexila.appdata.xml.in.h:1
msgid ""
"LaTeXila is an integrated LaTeX environment for the GNOME desktop. The idea "
"of LaTeXila is to always deal directly with the LaTeX code, while "
"simplifying as most as possible the writing of this LaTeX code."
msgstr ""
"LaTeXila je integrované prostředí LaTeX pro GNOME. Ideou LaTeXily je "
"pracovat vždy přímo s kódem LaTeX, ale přitom psaní tohoto kódu zjednodušit, "
"co nejvíce to jde."
#: ../data/latexila.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"There are menus and toolbars with the principal LaTeX commands. To help the "
"writing of the LaTeX markup, there is also LaTeX commands completion."
msgstr ""
"V aplikaci jsou nabídky a nástrojové lišty s hlavními přikazy LaTeX. Pomocí "
"při psaní značek LaTeX je také doplňování příkazů."
#: ../data/latexila.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"New documents are created from templates. There are buttons to compile, "
"convert and view a document in one click. And projects containing several ."
"tex files are managed easily."
msgstr ""
"Nové dokumenty se vytváří ze šablon. K dispozici jsou tlačítka pro překlad, "
"převod a zobrazení dokumentu jedním kliknutím. Snadná je i správa projektů "
"obsahujících více souborů .tex."
#: ../data/latexila.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"There is a side panel with three components: the document structure to "
"easily navigate in it; lists of symbols to insert them in a document; and an "
"integrated file browser."
msgstr ""
"Postranní panel obsahuje tři věci: strukturu dokumentu pro snadný pohyb v "
"něm; seznam symbolů pro vkládání do dokumentu; integrované procházení "
"souborů."
#: ../data/latexila.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"LaTeXila has also other features like the spell checking, or the forward and "
"backward search to switch between the .tex and the PDF."
msgstr ""
"LaTeXila umí i další funkce, jako je kontrola pravopisu nebo dopředné a "
"zpětné vyhledávání sloužící k přepínání mezi .tex a PDF."
#: ../data/latexila.desktop.in.in.h:1
msgid "LaTeXila"
msgstr "LaTeXila"
......@@ -493,7 +539,7 @@ msgid "Move down"
msgstr "Posunout níž"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:563 ../src/build_tools_preferences.vala:181
#: ../src/latex_menu.vala:52 ../src/structure.vala:777
#: ../src/latex_menu.vala:52 ../src/structure.vala:782
msgid "Label"
msgstr "Návěští"
......@@ -634,7 +680,7 @@ msgstr "Žádný odpovídající návrh"
msgid "Ln %d, Col %d"
msgstr "Řá %d, Sl %d"
#: ../src/dialogs.vala:40 ../src/main_window.vala:754
#: ../src/dialogs.vala:40 ../src/main_window.vala:765
msgid "Close without Saving"
msgstr "Zavřít bez ukládání"
......@@ -756,7 +802,7 @@ msgid "File System"
msgstr "Souborový systém"
#. File browser
#: ../src/file_browser.vala:455 ../src/main_window.vala:393
#: ../src/file_browser.vala:455 ../src/main_window.vala:404
msgid "File Browser"
msgstr "Procházení souborů"
......@@ -765,31 +811,31 @@ msgstr "Procházení souborů"
msgid "_Sectioning"
msgstr "Č_lenění"
#: ../src/latex_menu.vala:34 ../src/structure.vala:770
#: ../src/latex_menu.vala:34 ../src/structure.vala:775
msgid "Part"
msgstr "Část"
#: ../src/latex_menu.vala:36 ../src/structure.vala:771
#: ../src/latex_menu.vala:36 ../src/structure.vala:776
msgid "Chapter"
msgstr "Kapitola"
#: ../src/latex_menu.vala:38 ../src/structure.vala:772
#: ../src/latex_menu.vala:38 ../src/structure.vala:777
msgid "Section"
msgstr "Oddíl"
#: ../src/latex_menu.vala:40 ../src/structure.vala:773
#: ../src/latex_menu.vala:40 ../src/structure.vala:778
msgid "Sub-section"
msgstr "Pododdíl"
#: ../src/latex_menu.vala:42 ../src/structure.vala:774
#: ../src/latex_menu.vala:42 ../src/structure.vala:779
msgid "Sub-sub-section"
msgstr "Podpododdíl"
#: ../src/latex_menu.vala:44 ../src/structure.vala:775
#: ../src/latex_menu.vala:44 ../src/structure.vala:780
msgid "Paragraph"
msgstr "Odstavec"
#: ../src/latex_menu.vala:46 ../src/structure.vala:776
#: ../src/latex_menu.vala:46 ../src/structure.vala:781
msgid "Sub-paragraph"
msgstr "Podřízený odstavec"
......@@ -1887,58 +1933,69 @@ msgstr "Příručka _LaTeX"
msgid "The Kile LaTeX Reference"
msgstr "Příručka Kile LaTeX"
#: ../src/main_window.vala:68 ../src/main_window.vala:1212
#: ../src/main_window.vala:67
msgid "_Donate"
msgstr "_Darovat"
#: ../src/main_window.vala:68
msgid ""
"Donate to demonstrate your appreciation of LaTeXila and help its future "
"development"
msgstr ""
"Darem prokážete své uznání projektu LaTeXila a pomůžete jeho dalšímu vývoji"
#: ../src/main_window.vala:71 ../src/main_window.vala:1244
msgid "About LaTeXila"
msgstr "O aplikaci LaTeXila"
#: ../src/main_window.vala:73
#: ../src/main_window.vala:76
msgid "_Main Toolbar"
msgstr "_Hlavní lišta nástrojů"
#: ../src/main_window.vala:74
#: ../src/main_window.vala:77
msgid "Show or hide the main toolbar"
msgstr "Zobrazit nebo skrýt hlavní lištu nástrojů"
#. Translators: "Edit" here is an adjective.
#: ../src/main_window.vala:76
#: ../src/main_window.vala:79
msgid "_Edit Toolbar"
msgstr "Lišta úprav"
#: ../src/main_window.vala:77
#: ../src/main_window.vala:80
msgid "Show or hide the edit toolbar"
msgstr "Zobrazit nebo skrýt lištu nástrojů pro úpravy"
#: ../src/main_window.vala:78
#: ../src/main_window.vala:81
msgid "_Side panel"
msgstr "Po_stranní panel"
#: ../src/main_window.vala:79
#: ../src/main_window.vala:82
msgid "Show or hide the side panel"
msgstr "Zobrazit nebo skrýt postranní panel"
#: ../src/main_window.vala:80
#: ../src/main_window.vala:83
msgid "_Bottom panel"
msgstr "S_podní panel"
#: ../src/main_window.vala:81
#: ../src/main_window.vala:84
msgid "Show or hide the bottom panel"
msgstr "Zobrazit nebo skrýt spodní panel"
#. Symbols
#: ../src/main_window.vala:389
#: ../src/main_window.vala:400
msgid "Symbols"
msgstr "Symboly"
#: ../src/main_window.vala:398
#: ../src/main_window.vala:409
msgid "Structure"
msgstr "Struktura"
#: ../src/main_window.vala:644
#: ../src/main_window.vala:655
#, c-format
msgid "This file (%s) is already opened in another LaTeXila window."
msgstr "Tento soubor (%s) je již otevřen v jiném okně aplikace LaTeXila."
#: ../src/main_window.vala:646
#: ../src/main_window.vala:657
msgid ""
"LaTeXila opened this instance of the file in a non-editable way. Do you want "
"to edit it anyway?"
......@@ -1946,41 +2003,41 @@ msgstr ""
"Aplikace LaTeXila otevřela tento soubor bez umožnění úprav. Přesto jej "
"chcete upravit?"
#: ../src/main_window.vala:649
#: ../src/main_window.vala:660
msgid "Edit Anyway"
msgstr "Přesto upravit"
#: ../src/main_window.vala:650
#: ../src/main_window.vala:661
msgid "Don't Edit"
msgstr "Neupravovat"
#: ../src/main_window.vala:751
#: ../src/main_window.vala:762
#, c-format
msgid "Save changes to document \"%s\" before closing?"
msgstr "Uložit před zavřením změny v dokumentu „%s“?"
#: ../src/main_window.vala:831
#: ../src/main_window.vala:842
msgid "Read-Only"
msgstr "Jen ke čtení"
#: ../src/main_window.vala:845
#: ../src/main_window.vala:860
msgid "Save File"
msgstr "Uložení souboru"
#: ../src/main_window.vala:880
#: ../src/main_window.vala:895
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists. Do you want to replace it?"
msgstr "Soubor s názvem „%s“ již existuje. Chcete jej nahradit?"
#: ../src/main_window.vala:885 ../src/search.vala:182
#: ../src/main_window.vala:900 ../src/search.vala:182
msgid "Replace"
msgstr "Nahradit"
#: ../src/main_window.vala:1174
#: ../src/main_window.vala:1206
msgid "LaTeXila is an Integrated LaTeX Environment for the GNOME Desktop"
msgstr "LaTeXila je integrované prostředí LaTeX pro GNOME"
#: ../src/main_window.vala:1213
#: ../src/main_window.vala:1245
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký <marek@manet.cz>"
......@@ -2085,32 +2142,32 @@ msgstr "Nahradit vše"
msgid "All"
msgstr "vše"
#: ../src/search.vala:305
#: ../src/search.vala:309
msgid "Search for"
msgstr "Hledat"
#: ../src/search.vala:316
#: ../src/search.vala:320
msgid "Case sensitive"
msgstr "Rozlišovat velikost písmen"
#: ../src/search.vala:319
#: ../src/search.vala:323
msgid "Entire words only"
msgstr "Pouze celá slova"
#: ../src/search.vala:465
#: ../src/search.vala:469
msgid "Not found"
msgstr "Nenalezeno"
#. Translators: the first %d is the position of the current search occurrence,
#. * and the second %d is the total number of search occurrences.
#.
#: ../src/search.vala:482
#: ../src/search.vala:486
#, c-format
msgid "Match %d of %d"
msgstr "Shoda %d z %d"
#. Translators: %d is the total number of search occurrences.
#: ../src/search.vala:487
#: ../src/search.vala:491
#, c-format
msgid "%d match"
msgid_plural "%d matches"
......@@ -2118,96 +2175,96 @@ msgstr[0] "%d shoda"
msgstr[1] "%d shody"
msgstr[2] "%d shod"
#: ../src/structure.vala:158
#: ../src/structure.vala:163
msgid "Refresh"
msgstr "Aktualizovat"
#: ../src/structure.vala:172
#: ../src/structure.vala:177
msgid "Collapse All"
msgstr "Sbalit vše"
#: ../src/structure.vala:182
#: ../src/structure.vala:187
msgid "Show labels"
msgstr "Zobrazovat návěští"
#: ../src/structure.vala:183
#: ../src/structure.vala:188
msgid "Show included files"
msgstr "Zobrazovat vložené soubory"
#: ../src/structure.vala:184
#: ../src/structure.vala:189
msgid "Show tables"
msgstr "Zobrazovat tabulky"
#: ../src/structure.vala:185
#: ../src/structure.vala:190
msgid "Show figures and images"
msgstr "Zobrazovat kresby a obrázky"
#. Translators: do not translate the words TODO and FIXME. They are special
#. comments that can be inserted in LaTeX documents.
#: ../src/structure.vala:188
#: ../src/structure.vala:193
msgid "Show TODOs and FIXMEs"
msgstr "Zobrazovat „k dodělání“ a „k opravě“"
#: ../src/structure.vala:628
#: ../src/structure.vala:633
#, c-format
msgid "Structure action error: %s"
msgstr "Chyba akce struktury: %s"
#: ../src/structure.vala:633
#: ../src/structure.vala:638
msgid "The structure data seems outdated. Please refresh the structure."
msgstr "Data struktury vypadají zastaralá. Aktualizujte je prosím."
#. Translators: it's a verb
#: ../src/structure.vala:724
#: ../src/structure.vala:729
msgid "cut"
msgstr "vyjmout"
#. Translators: it's a verb
#: ../src/structure.vala:726
#: ../src/structure.vala:731
msgid "copy"
msgstr "kopírovat"
#: ../src/structure.vala:727
#: ../src/structure.vala:732
msgid "delete"
msgstr "smazat"
#: ../src/structure.vala:728
#: ../src/structure.vala:733
msgid "select"
msgstr "vybrat"
#. Translators: it's a verb
#: ../src/structure.vala:730
#: ../src/structure.vala:735
msgid "comment"
msgstr "zakomentovat"
#. Translators: it's a verb
#: ../src/structure.vala:732
#: ../src/structure.vala:737
msgid "shift left"
msgstr "posunout vlevo"
#. Translators: it's a verb
#: ../src/structure.vala:734
#: ../src/structure.vala:739
msgid "shift right"
msgstr "posunout vpravo"
#: ../src/structure.vala:735
#: ../src/structure.vala:740
msgid "open file"
msgstr "otevřít soubor"
#: ../src/structure.vala:780
#: ../src/structure.vala:785
msgid "Table"
msgstr "Tabulka"
#. Translators: "Figure" here means a diagram (\begin{figure}...\end{figure})
#: ../src/structure.vala:782
#: ../src/structure.vala:787
msgid "Figure"
msgstr "Kresba"
#: ../src/structure.vala:783
#: ../src/structure.vala:788
msgid "Image"
msgstr "Obrázek"
#: ../src/structure.vala:784
#: ../src/structure.vala:789
msgid "File included"
msgstr "Vložený soubor"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment