Commit bd1bf85b authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius

Updated Lithuanian translation

parent dc725484
# Lithuanian translation for latexila.
# Copyright (C) 2013 latexila's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the latexila package.
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: latexila master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=latexila&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-10-29 10:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-29 19:23+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-latex/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-25 09:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-26 22:30+0300\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"Language: lt\n"
......@@ -85,21 +84,22 @@ msgstr "Konvertuoti DVI dokumentą į PistScript formatą"
msgid "Convert the PostScript document to the PDF format"
msgstr "Konvertuoti PostScript dokumentą į PDF formatą"
#: ../data/org.gnome.latexila.appdata.xml.in.h:1
msgid "Integrated LaTeX environment"
msgstr "Integruota LaTeX aplinka"
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:1
#| msgid "LaTeXila"
msgid "LaTeX editor"
msgstr "LaTeX redaktorius"
#: ../data/org.gnome.latexila.appdata.xml.in.h:2
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"LaTeXila is an integrated LaTeX environment for the GNOME desktop. The idea "
"of LaTeXila is to always deal directly with the LaTeX code, while "
"simplifying as most as possible the writing of this LaTeX code."
"GNOME LaTeX is a LaTeX editor for the GNOME desktop, previously named "
"LaTeXila. GNOME LaTeX permits to concentrate on the content and the "
"structure of the document instead of being distracted by its presentation."
msgstr ""
"LaTeXila yra integruota LaTeX aplinka GNOME darbalaukiui. LaTeXila siekia "
"tiesiosiai dirbti su LaTeX kodu, tuo pat metu kiek galima supaprastinant "
"LaTeX kodo rašymą."
"GNOME LaTeX yra LaTeX redaktorius GNOME darbalaukiui, anksčiau vadintas "
"LaTeXila. GNOME LaTeX leidžia koncentruotis į turinį bei dokumento "
"struktūrą, užuot blaškiusis dėl jo pavaizdavimo."
#: ../data/org.gnome.latexila.appdata.xml.in.h:3
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"To help the writing of the LaTeX markup, auto-completion is available as "
"well as menus and toolbars with the principal commands. New documents are "
......@@ -112,80 +112,90 @@ msgstr ""
"šablonus. Yra mygtukai kompiliavimui, konvertavimui ir dokumento peržiūrai "
"vienu paspaudimu. Projektai iš keleto .tex failų yra lengvai tvarkomi."
#: ../data/org.gnome.latexila.appdata.xml.in.h:4
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:4
#| msgid ""
#| "A side panel contains three components: the document structure to easily "
#| "navigate in it; lists of symbols to insert them in a document; and an "
#| "integrated file browser."
msgid ""
"A side panel contains three components: the document structure to easily "
"navigate in it; lists of symbols to insert them in a document; and an "
"integrated file browser."
"navigate in it; lists of symbols to insert them in a document; and a file "
"browser."
msgstr ""
"Šoninis skydelis turi tris komponentus: dokumento struktūra lengvai "
"navigacijai jame; simbolių sąrašas įterpimui į dokumentą; integruota failų "
"naršyklė."
#: ../data/org.gnome.latexila.appdata.xml.in.h:5
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:5
#| msgid ""
#| "LaTeXila has also other features like the spell checking, or the forward "
#| "and backward search to switch between the .tex and the PDF."
#| "LaTeXila has also other features like the spell-checking, or jumping to "
#| "the associated position between the .tex file and the PDF."
msgid ""
"LaTeXila has also other features like the spell-checking, or jumping to the "
"associated position between the .tex file and the PDF."
"GNOME LaTeX has also other features like the spell-checking, or jumping to "
"the associated position between the .tex file and the PDF."
msgstr ""
"LaTeXila taip pat turi kitų savybių, tokių kaip rašybos tikrinimas bei "
"GNOME LaTeX taip pat turi kitų savybių, tokių kaip rašybos tikrinimas bei "
"paieška pirmyn ir atgal persijungimui tarp .tex ir PDF."
#: ../data/org.gnome.latexila.appdata.xml.in.h:6
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:6
msgid "Completion of LaTeX commands"
msgstr "LaTeX komandų užbaigimas"
#: ../data/org.gnome.latexila.appdata.xml.in.h:7
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:7
msgid "Generating the PDF file"
msgstr "Generuojamas PDF failas"
#: ../data/org.gnome.latexila.appdata.xml.in.h:8
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:8
msgid "Document structure in the side panel"
msgstr "Dokumento struktūra šoniniame polangyje"
#: ../data/org.gnome.latexila.desktop.in.in.h:1
msgid "Integrated LaTeX Environment"
msgstr "Integruota LaTeX aplinka"
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.desktop.in.h:1
#| msgid "Editor"
msgid "LaTeX Editor"
msgstr "LaTeX redaktorius"
#: ../data/org.gnome.latexila.desktop.in.in.h:2
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.desktop.in.h:2
msgid "Edit LaTeX documents"
msgstr "Redaguoti LaTeX dokumentus"
#: ../data/org.gnome.latexila.desktop.in.in.h:3
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.desktop.in.h:3
msgid "text;tex;latex;editor;documents;"
msgstr "tekstas;tex;latex;redaktorius;dokumentai;"
#: ../data/org.gnome.latexila.desktop.in.in.h:4
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.desktop.in.h:4
msgid "Open a New Window"
msgstr "Atverti naują langą"
#: ../data/org.gnome.latexila.desktop.in.in.h:5
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.desktop.in.h:5
msgid "Open a New Document"
msgstr "Atverti naują dokumentą"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:1
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:1
msgid "Use Default Font"
msgstr "Naudoti numatytąjį šriftą"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:2
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:2
#| msgid ""
#| "Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
#| "instead of a font specific to LaTeXila. If this option is turned off, "
#| "then the font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of "
#| "the system font."
msgid ""
"Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
"instead of a font specific to LaTeXila. If this option is turned off, then "
"the font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the "
"system font."
"instead of a font specific to GNOME LaTeX. If this option is turned off, "
"then the font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of "
"the system font."
msgstr ""
"Ar naudoti sistemos numatytąjį fiksuoto pločio šriftą teksto redagavimui "
"vietoj atskiro LaTeXila šrifto. Jei šis parametras yra išjungtas, tuomet "
"vietoj atskiro GNOME LaTeX šrifto. Jei šis parametras yra išjungtas, tuomet "
"vietoj sisteminio šrifto bus naudojamas šriftas, nurodytas parametre "
"„Redaktoriaus šriftas“."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:3
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:3
msgid "Editor Font"
msgstr "Redaktoriaus šriftas"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:4
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:4
msgid ""
"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
......@@ -193,142 +203,162 @@ msgstr ""
"Pasirinktinis šriftas, kuris bus naudojamas redagavimui. Turi prasmę tik jei "
"parametras „Naudoti numatytąjį šriftą“ yra išjungtas."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:5
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:5
msgid "Style Scheme"
msgstr "Stiliaus schema"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:6
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:6
msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
msgstr "GtkSourceView stiliaus schemos ID, naudojamas teksto spalvinimui."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:7
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:7
msgid "Create Backup Copies"
msgstr "Kurti atsargines kopijas"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:8
msgid "Whether LaTeXila should create backup copies for the files it saves."
msgstr "Ar LaTeXila turėtų kurti atsargines kopijas įrašomiems failams."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:8
#| msgid "Whether LaTeXila should create backup copies for the files it saves."
msgid "Whether GNOME LaTeX should create backup copies for the files it saves."
msgstr "Ar GNOME LaTeX turėtų kurti atsargines kopijas įrašomiems failams."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:9
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:9
msgid "Autosave"
msgstr "Automatinis įrašymas"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:10
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:10
#| msgid ""
#| "Whether LaTeXila should automatically save modified files after a time "
#| "interval. You can set the time interval with the \"Autosave Interval\" "
#| "option."
msgid ""
"Whether LaTeXila should automatically save modified files after a time "
"Whether GNOME LaTeX should automatically save modified files after a time "
"interval. You can set the time interval with the \"Autosave Interval\" "
"option."
msgstr ""
"Ar LaTeXila turėtų periodiškai automatiškai įrašyti pakeistus failus. Laiko "
"intervalą galite nurodyti parametru „Automatinio įrašymo intervalas“."
"Ar GNOME LaTeX turėtų periodiškai automatiškai įrašyti pakeistus failus. "
"Laiko intervalą galite nurodyti parametru „Automatinio įrašymo intervalas“."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:11
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:11
msgid "Autosave Interval"
msgstr "Automatinio įrašymo intervalas"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:12
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:12
#| msgid ""
#| "Number of minutes after which LaTeXila will automatically save modified "
#| "files. This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
msgid ""
"Number of minutes after which LaTeXila will automatically save modified "
"Number of minutes after which GNOME LaTeX will automatically save modified "
"files. This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
msgstr ""
"Minučių skaičius, po kurio LaTeXila automatiškai įrašys pakeistus failus. "
"Minučių skaičius, po kurio GNOME LaTeX automatiškai įrašys pakeistus failus. "
"Turi prasmę tik jei parametras „Automatiškai įrašyti“ yra įjungtas."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:13
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:13
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:9
msgid "Reopen files on startup"
msgstr "Paleidžiant atverti failus"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:14
msgid "Whether LaTeXila should reopen the files that was opened the last time."
msgstr "Ar LaTeXila turėtų atverti failus, kurie buvo atverti praeitą kartą."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:14
#| msgid ""
#| "Whether LaTeXila should reopen the files that was opened the last time."
msgid ""
"Whether GNOME LaTeX should reopen the files that was opened the last time."
msgstr ""
"Ar GNOME LaTeX turėtų atverti failus, kurie buvo atverti praeitą kartą."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:15
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:15
msgid "Tab Size"
msgstr "Tab dydis"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:16
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:16
msgid ""
"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
"characters."
msgstr "Nurodo tarpų skaičių, kuris turėtų būti rodomas vietoj Tab simbolių."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:17
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:17
msgid "Insert spaces"
msgstr "Įterpti tarpus"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:18
msgid "Whether LaTeXila should insert spaces instead of tabs."
msgstr "Ar LaTeXila turėtų įterpti tarpus vietoj tabuliacijos."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:18
#| msgid "Whether LaTeXila should insert spaces instead of tabs."
msgid "Whether GNOME LaTeX should insert spaces instead of tabs."
msgstr "Ar GNOME LaTeX turėtų įterpti tarpus vietoj tabuliacijos."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:19
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:19
msgid "Forget lack of tabulations"
msgstr "Pamiršti tabuliacijos trūkumą"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:20
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:20
msgid "Forget you are not using tabulations."
msgstr "Pamiršti, jei nenaudojate tabuliacijos."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:21
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:21
msgid "Display Line Numbers"
msgstr "Rodyti eilučių numerius"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:22
msgid "Whether LaTeXila should display line numbers in the editing area."
msgstr "Ar LaTeXila turėtų rodyti eilučių numerius redagavimo vietoje."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:22
#| msgid "Whether LaTeXila should display line numbers in the editing area."
msgid "Whether GNOME LaTeX should display line numbers in the editing area."
msgstr "Ar GNOME LaTeX turėtų rodyti eilučių numerius redagavimo vietoje."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:23
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:23
msgid "Highlight Current Line"
msgstr "Paryškinti dabartinę eilutę"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:24
msgid "Whether LaTeXila should highlight the current line."
msgstr "Ar LaTeXila turėtų paryškinti dabartinę eilutę."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:24
#| msgid "Whether LaTeXila should highlight the current line."
msgid "Whether GNOME LaTeX should highlight the current line."
msgstr "Ar GNOME LaTeX turėtų paryškinti dabartinę eilutę."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:25
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:25
msgid "Highlight Matching Brackets"
msgstr "Paryškinti porinius skliaustus"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:26
msgid "Whether LaTeXila should highlight matching brackets."
msgstr "Ar LaTeXila turėtų paryškinti porinius skliaustus."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:26
#| msgid "Whether LaTeXila should highlight matching brackets."
msgid "Whether GNOME LaTeX should highlight matching brackets."
msgstr "Ar GNOME LaTeX turėtų paryškinti porinius skliaustus."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:27
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:27
msgid "Highlight Misspelled Words"
msgstr "Paryškinti neteisingai parašytus žodžius"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:28
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:28
msgid "Whether misspelled words are highlighted by default."
msgstr "Ar numatytai paryškinami blogai parašyti žodžiai."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:29
msgid "Spell Checking Language"
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:29
#| msgid "Spell Checking Language"
msgid "Spell-Checking Language"
msgstr "Rašybos tikrinimo kalba"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:30
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:30
#| msgid ""
#| "The default language used for the spell checking. Set to the empty string "
#| "to take the best language available based on the environment."
msgid ""
"The default language used for the spell checking. Set to the empty string to "
"The default language used for the spell-checking. Set to the empty string to "
"take the best language available based on the environment."
msgstr ""
"Numatytoji kalba rašybos tikrinimui. Nustatyti į tuščia simbolių eilutę "
"geriausios kalbos pasirinkimui pagal aplinką."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:31
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:31
msgid "Main toolbar is visible"
msgstr "Pagrindinė įrankinė yra matoma"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:32
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:32
msgid ""
"Whether the main toolbar (file open, close, build, ...) should be visible."
msgstr ""
"Ar pagrindinė įrankinė (failo atvėrimas, užvėrimas, kūrimas, ...) turėtų "
"būti matoma."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:33
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:33
msgid "Edit toolbar is visible"
msgstr "Redagavimo įrankinė yra matoma"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:34
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:34
msgid ""
"Whether the edit toolbar (bold, italic, character sizes, ...) should be "
"visible."
......@@ -336,123 +366,125 @@ msgstr ""
"Ar redagavimo įrankinė (pusjuodis, kursyvas, simbolių dydžiai, ...) turėtų "
"būti matomi."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:35
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:35
msgid "Side panel is Visible"
msgstr "Šoninis polangis yra matomas"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:36
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:36
msgid ""
"Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
msgstr "Ar šoninis polangis redagavimo langų kairėje turi būti matomas."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:37
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:37
msgid "Bottom panel is Visible"
msgstr "Apatinis polangis yra matomas"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:38
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:38
msgid "Whether the bottom panel containing the build view should be visible."
msgstr "Ar apatinis polangis su kūrimo vaizdu turi būti matomas."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:39
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:39
msgid "Side panel component"
msgstr "Šoninio polangio komponentas"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:40
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:40
msgid ""
"Side panel's active component. 0: Symbols. 1: File browser. 2: Structure."
msgstr ""
"Šoninio polangio aktyvusis komponentas. 0: simboliai, 1: failų naršyklė, 2: "
"struktūra."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:41
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:41
msgid "Show build output warnings"
msgstr "Rodyti kūrimo išvesties įspėjimus"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:42
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:42
msgid "Show build output badboxes"
msgstr "Rodyti kūrimo išvesties blogus elementus"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:43
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:43
msgid "Interactive completion"
msgstr "Interaktyvus užbaigimas"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:44
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:44
msgid "Automatically show LaTeX commands proposals"
msgstr "Automatiškai rodyti LaTeX komandų siūlymus"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:45
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:45
msgid "Minimum number of characters for interactive completion"
msgstr "Mažiausias simbolių skaičius interaktyviam užbaigimui"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:46
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:46
msgid ""
"Minimum number of characters after \"\\\" for the interactive completion of "
"LaTeX commands"
msgstr ""
"Mažiausias simbolių skaičius po „\\“ interaktyviam LaTeX komandų užbaigimui"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:47
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:47
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:22
msgid "No confirmation when cleaning-up"
msgstr "Neklausti patvirtinimo išvalant"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:48
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:48
msgid "Automatic clean-up"
msgstr "Automatinis išvalymas"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:49
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:49
msgid ""
"Automatically clean-up files after close. no-confirm-clean must be true."
msgstr ""
"Automatiškai išvalyti failus po užvėrimo. no-confirm-clean turi būti "
"teigiamas."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:50
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:50
msgid "File extensions for the clean-up"
msgstr "Failų plėtiniai išvalymui"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:51
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:51
msgid "The list of file extensions for the clean-up, separated by spaces"
msgstr "Failų plėtinių sąrašas išvalymui, skiriama tarpais"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:52
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:52
msgid "Enabled default build tools"
msgstr "Įjungti numatytieji kūrimo įrankiai"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:53
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:53
msgid "The list of the default build tools that are enabled"
msgstr "Numatytųjų įjungtų kūrimo įrankių sąrašas"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:54
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:54
msgid "Disabled default build tools"
msgstr "Išjungti numatytieji kūrimo įrankiai"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:55
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:55
msgid "The list of the default build tools that are disabled"
msgstr "Numatytųjų išjungtų kūrimo įrankių sąrašas"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:56
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:56
msgid "Current directory"
msgstr "Dabartinis aplankas"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:57
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:57
msgid "URI of the file browser current directory"
msgstr "Failų naršyklės dabartinio aplanko URI"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:58 ../src/file_browser.vala:347
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:58
#: ../src/file_browser.vala:348
msgid "Show build files"
msgstr "Rodyti kūrimo failus"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:59
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:59
msgid ""
"Show files with an extension present in preferences.latex.clean-extensions."
msgstr "Rodyti failus su plėtiniu iš preferences.latex.clean-extensions."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:60 ../src/file_browser.vala:355
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:60
#: ../src/file_browser.vala:356
msgid "Show hidden files"
msgstr "Rodyti paslėptus failus"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:61
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:61
msgid "Show files beginning with a dot."
msgstr "Rodyti failus, prasidedančius tašku."
......@@ -534,11 +566,11 @@ msgstr "Asmeninis kūrimo įrankis"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:72 ../src/build_tools_preferences.vala:335
#: ../src/clean_build_files.vala:242 ../src/dialogs.vala:41
#: ../src/document_tab.vala:178
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:128
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:130
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:238
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:145
#: ../src/main_window_file.vala:157 ../src/main_window.vala:758
#: ../src/main_window.vala:815 ../src/preferences_dialog.vala:114
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:147
#: ../src/main_window_file.vala:157 ../src/main_window.vala:760
#: ../src/main_window.vala:817 ../src/preferences_dialog.vala:114
#: ../src/project_dialogs.vala:31 ../src/project_dialogs.vala:122
#: ../src/project_dialogs.vala:276 ../src/project_dialogs.vala:296
msgid "_Cancel"
......@@ -587,12 +619,12 @@ msgid "Remove"
msgstr "Pašalinti"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:318 ../src/build_tools_preferences.vala:354
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:282
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:286
msgid "Move up"
msgstr "Perkelti aukštyn"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:369 ../src/build_tools_preferences.vala:406
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:294
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:298
msgid "Move down"
msgstr "Nuleisti žemyn"
......@@ -706,7 +738,7 @@ msgid "Do you really want to delete the build tool \"%s\"?"
msgstr "Ar tikrai norite ištrinti kūrimo įrankį „%s“?"
#: ../src/build_tools_preferences.vala:336 ../src/clean_build_files.vala:243
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:146
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:148
#: ../src/main_window_edit.vala:51 ../src/main_window_structure.vala:38
#: ../src/project_dialogs.vala:242 ../src/project_dialogs.vala:277
msgid "_Delete"
......@@ -736,12 +768,12 @@ msgstr "Nėra atitinkančio siūlymo"
msgid "Ln %d, Col %d"
msgstr "Eil %d, Stlp %d"
#: ../src/dialogs.vala:40 ../src/main_window.vala:757
#: ../src/dialogs.vala:40 ../src/main_window.vala:759
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Užverti _neįrašant"
#: ../src/dialogs.vala:42 ../src/main_window_file.vala:41
#: ../src/main_window.vala:763 ../src/main_window.vala:816
#: ../src/main_window.vala:765 ../src/main_window.vala:818
msgid "_Save"
msgstr "Į_rašyti"
......@@ -832,7 +864,7 @@ msgid "Do you want to save the file in a safer place?"
msgstr "Ar norite įrašyti failą į saugesnę vietą?"
#: ../src/document.vala:494 ../src/main_window_file.vala:44
#: ../src/main_window.vala:761
#: ../src/main_window.vala:763
msgid "Save _As"
msgstr "Įrašyti _taip"
......@@ -840,17 +872,18 @@ msgstr "Įrašyti _taip"
msgid "Cancel"
msgstr "Atsisakyti"
#: ../src/document_view.vala:310
msgid "No dictionaries available for the spell checking."
#: ../src/document_view.vala:312
#| msgid "No dictionaries available for the spell checking."
msgid "No dictionaries available for the spell-checking."
msgstr "Nėra žodynų rašybos tikrinimui."
#. Help
#: ../src/document_view.vala:312 ../src/main_window.vala:63
#: ../src/document_view.vala:314 ../src/main_window.vala:63
#: ../src/ui/menus.ui.h:4
msgid "_Help"
msgstr "_Žinynas"
#: ../src/document_view.vala:313
#: ../src/document_view.vala:315
msgid "_OK"
msgstr "_Gerai"
......@@ -866,52 +899,55 @@ msgstr "Eiti į tėvinį aplanką"
msgid "Go to the active document directory"
msgstr "Eiti į aktyvaus dokumento aplanką"
#: ../src/file_browser.vala:289
#: ../src/file_browser.vala:290
msgid "Open in a file manager"
msgstr "Atverti failų tvarkytuvę"
#: ../src/file_browser.vala:291
#: ../src/file_browser.vala:292
msgid "Open the current directory in a file manager"
msgstr "Atverti dabartinį aplanką failų tvarkytuvėje"
#: ../src/file_browser.vala:313
#: ../src/file_browser.vala:314
msgid "Open in a terminal"
msgstr "Atverti terminale"
#: ../src/file_browser.vala:314
#: ../src/file_browser.vala:315
msgid "Open the current directory in a terminal"
msgstr "Atverti dabartinį aplanką terminale"
#: ../src/file_browser.vala:403
#: ../src/file_browser.vala:405
msgid "File System"
msgstr "Failų sistema"
#. File browser
#: ../src/file_browser.vala:522 ../src/main_window.vala:457
#: ../src/file_browser.vala:524 ../src/main_window.vala:456
msgid "File Browser"
msgstr "Failų naršyklė"
#: ../src/latexila_app.vala:78
#: ../src/latexila_app.vala:79
msgid "Show the application's version"
msgstr "Rodyti programos versiją"
#: ../src/latexila_app.vala:81
#: ../src/latexila_app.vala:82
msgid "Create new document"
msgstr "Sukurti naują dokumentą"
#: ../src/latexila_app.vala:84
msgid "Create a new top-level window in an existing instance of LaTeXila"
msgstr "Sukurti naują aukščiausio lygio langą veikiančioje LaTeXila"
#: ../src/latexila_app.vala:85
#| msgid "Create a new top-level window in an existing instance of LaTeXila"
msgid "Create a new top-level window in an existing instance of GNOME LaTeX"
msgstr "Sukurti naują aukščiausio lygio langą veikiančioje GNOME LaTeX"
#: ../src/latexila_app.vala:234
msgid "LaTeXila is an Integrated LaTeX Environment for the GNOME Desktop"
msgstr "LaTeXila yra integruota LaTeX aplinka GNOME darbalaukiui"
#: ../src/latexila_app.vala:210
#| msgid "LaTeXila is an Integrated LaTeX Environment for the GNOME Desktop"
msgid "GNOME LaTeX is a LaTeX editor for the GNOME desktop"
msgstr "GNOME LaTeX yra integruota LaTeX aplinka GNOME darbalaukiui"
#: ../src/latexila_app.vala:273 ../src/main_window.vala:71
msgid "About LaTeXila"
msgstr "Apie LaTeXila"
#: ../src/latexila_app.vala:239 ../src/main_window.vala:71
#| msgid "About LaTeXila"
msgid "About GNOME LaTeX"
msgstr "Apie GNOME LaTeX"
#: ../src/latexila_app.vala:274
#: ../src/latexila_app.vala:240
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Išvertė:\n"
......@@ -988,667 +1024,668 @@ msgid "Align Right - \\begin{flushright}"
msgstr "Dešinė lygiuotė - \\begin{flushright}"
#: ../src/latex_menu.vala:74
msgid "Figure - \\begin{figure}"
msgstr "Paveikslėlis - \\begin{figure}"
#: ../src/latex_menu.vala:76
msgid "Table - \\begin{table}"
msgstr "Lentelė - \\begin{table}"
#: ../src/latex_menu.vala:78
#: ../src/latex_menu.vala:76
msgid "Quote - \\begin{quote}"
msgstr "Kabutė - \\begin{quote}"
#: ../src/latex_menu.vala:80
#: ../src/latex_menu.vala:78
msgid "Quotation - \\begin{quotation}"
msgstr "Citata - \\begin{quotation}"
#: ../src/latex_menu.vala:82
#: ../src/latex_menu.vala:80
msgid "Verse - \\begin{verse}"
msgstr "Strofa - \\begin{verse}"
#: ../src/latex_menu.vala:84
#: ../src/latex_menu.vala:82
msgid "Verbatim - \\begin{verbatim}"
msgstr "Tiesioginis - \\begin{verbatim}"
#: ../src/latex_menu.vala:86
#: ../src/latex_menu.vala:84
msgid "Minipage - \\begin{minipage}"
msgstr "Mini-puslapis - \\begin{minipage}"
#: ../src/latex_menu.vala:88
#: ../src/latex_menu.vala:86
msgid "Title page - \\begin{titlepage}"
msgstr "Titulinis puslapis - \\begin{titlepage}"
#. LaTeX: list environments
#: ../src/latex_menu.vala:92
#: ../src/latex_menu.vala:90
msgid "_List Environments"
msgstr "Iš_vardinti aplinkos kintamuosius"
#: ../src/latex_menu.vala:94
#: ../src/latex_menu.vala:92
msgid "Bulleted List - \\begin{itemize}"
msgstr "Punktų sąrašas - \\begin{itemize}"
#: ../src/latex_menu.vala:96
#: ../src/latex_menu.vala:94
msgid "Enumeration - \\begin{enumerate}"
msgstr "Išvardinimas - \\begin{enumerate}"
#: ../src/latex_menu.vala:98
#: ../src/latex_menu.vala:96
msgid "Description - \\begin{description}"
msgstr "Aprašymas - \\begin{description}"
#: ../src/latex_menu.vala:100
#: ../src/latex_menu.vala:98
msgid "Custom list - \\begin{list}"
msgstr "Pasirinktinis sąrašas - \\begin{list}"
#: ../src/latex_menu.vala:102
#: ../src/latex_menu.vala:100
msgid "List item - \\item"
msgstr "Sąrašo elementas - \\item"
#. LaTeX: character sizes
#: ../src/latex_menu.vala:106
#: ../src/latex_menu.vala:104
msgid "_Characters Sizes"
msgstr "_Simbolių dydžiai"
#. LaTeX: font styles
#: ../src/latex_menu.vala:120
#: ../src/latex_menu.vala:118
msgid "_Font Styles"
msgstr "Šri_ftų stiliai"
#: ../src/latex_menu.vala:122
#: ../src/latex_menu.vala:120
msgid "Bold - \\textbf"
msgstr "Pusjuodis - \\textbf"
#: ../src/latex_menu.vala:124
#: ../src/latex_menu.vala:122
msgid "Italic - \\textit"
msgstr "Kursyvas - \\textit"
#: ../src/latex_menu.vala:126
#: ../src/latex_menu.vala:124
msgid "Typewriter - \\texttt"
msgstr "Spausdinimo mašinėlės - \\texttt"
#: ../src/latex_menu.vala:128
#: ../src/latex_menu.vala:126
msgid "Slanted - \\textsl"
msgstr "Nuožulnus - \\textsl"
#: ../src/latex_menu.vala:130
#: ../src/latex_menu.vala:128
msgid "Small Capitals - \\textsc"
msgstr "Mažos didžiosios - \\textsc"
#: ../src/latex_menu.vala:132
#: ../src/latex_menu.vala:130
msgid "Sans Serif - \\textsf"
msgstr "Be užraitų - \\textsf"
#: ../src/latex_menu.vala:134
#: ../src/latex_menu.vala:132