Commit 8394d25b authored by Balázs Meskó's avatar Balázs Meskó Committed by Administrator

Update Hungarian translation

parent 453d3715
......@@ -8,16 +8,16 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-latex master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-latex/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-23 15:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-04 21:59+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-11 10:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-01 20:13+0200\n"
"Last-Translator: Meskó Balázs <mesko.balazs@fsf.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <openscope at googlegroups dot com>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
#. (itstool) path: tool/label
......@@ -110,8 +110,8 @@ msgstr ""
"A LaTeX jelölőnyelv írásában való segítségnyújtásként automatikus "
"kiegészítés érhető el, valamint menük és eszköztárak a főbb parancsokkal. Az "
"új dokumentumok sablonok alapján készülnek. A dokumentumok fordítása, "
"átalakítása és megtekintése egyetlen gombnyomással lehetséges. Valamint a sok "
".tex fájlt tartalmazó projektek is könnyedén kezelhetőek."
"átalakítása és megtekintése egyetlen gombnyomással lehetséges. Valamint a "
"sok .tex fájlt tartalmazó projektek is könnyedén kezelhetőek."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
......@@ -305,12 +305,12 @@ msgid "Whether misspelled words are highlighted by default."
msgstr "Emelje-e ki a helyesírási hibás szavakat alapértelmezetten."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:29
msgid "Spell Checking Language"
msgid "Spell-Checking Language"
msgstr "Helyesírás-ellenőrzés nyelve"
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:30
msgid ""
"The default language used for the spell checking. Set to the empty string to "
"The default language used for the spell-checking. Set to the empty string to "
"take the best language available based on the environment."
msgstr ""
"A helyesírás-ellenőrzéshez használt alapértelmezett nyelv. Állítsa üres "
......@@ -488,8 +488,7 @@ msgid ""
"\n"
"\\begin{document}\n"
"\n"
"\\begin{letter}{Destination\\\\Address of the destination\\\\Phone number of "
"the destination}\n"
"\\begin{letter}{Destination\\\\Address of the destination\\\\Phone number of the destination}\n"
"\n"
"\\opening{Dear Sir,}\n"
"\n"
......@@ -845,7 +844,7 @@ msgid "Cancel"
msgstr "Mégse"
#: ../src/document_view.vala:312
msgid "No dictionaries available for the spell checking."
msgid "No dictionaries available for the spell-checking."
msgstr "Nem érhető el szótár a helyesírás-ellenőrzéshez."
#. Help
......@@ -895,28 +894,28 @@ msgstr "Fájlrendszer"
msgid "File Browser"
msgstr "Fájlböngésző"
#: ../src/latexila_app.vala:79
#: ../src/glatex_app.vala:79
msgid "Show the application's version"
msgstr "Az alkalmazás verziószámának megjelenítése"
#: ../src/latexila_app.vala:82
#: ../src/glatex_app.vala:82
msgid "Create new document"
msgstr "Új dokumentum létrehozása"
#: ../src/latexila_app.vala:85
#: ../src/glatex_app.vala:85
msgid "Create a new top-level window in an existing instance of GNOME LaTeX"
msgstr ""
"Új felső szintű ablak létrehozása a GNOME LaTeX egy már futó példányában"
#: ../src/latexila_app.vala:210
#: ../src/glatex_app.vala:212
msgid "GNOME LaTeX is a LaTeX editor for the GNOME desktop"
msgstr "A GNOME LaTeX egy LaTeX szerkesztő a GNOME asztali környezethez"
#: ../src/latexila_app.vala:239 ../src/main_window.vala:71
#: ../src/glatex_app.vala:241 ../src/main_window.vala:71
msgid "About GNOME LaTeX"
msgstr "A GNOME LaTeX névjegye"
#: ../src/latexila_app.vala:240
#: ../src/glatex_app.vala:242
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Anca Tibor Attila <anca dot tibor at posteo dot de>\n"
......@@ -1492,126 +1491,126 @@ msgstr "Matematikai _szóközök"
msgid "_Small"
msgstr "_Kicsi"
#: ../src/latex_menu.vala:359
#: ../src/latex_menu.vala:358
msgid "Small - \\,"
msgstr "Kicsi - \\,"
#: ../src/latex_menu.vala:360
#: ../src/latex_menu.vala:359
msgid "_Medium"
msgstr "Kö_zepes"
#: ../src/latex_menu.vala:361
#: ../src/latex_menu.vala:359
msgid "Medium - \\:"
msgstr "Közepes - \\:"
#: ../src/latex_menu.vala:362
#: ../src/latex_menu.vala:360
msgid "_Large"
msgstr "_Nagy"
#: ../src/latex_menu.vala:363
#: ../src/latex_menu.vala:360
msgid "Large - \\;"
msgstr "Nagy - \\;"
#. Math: Left Delimiters
#: ../src/latex_menu.vala:369
#: ../src/latex_menu.vala:366
msgid "_Left Delimiters"
msgstr "_Bal oldali elválasztók"
#: ../src/latex_menu.vala:370
#: ../src/latex_menu.vala:367
msgid "left ("
msgstr "bal ("
#: ../src/latex_menu.vala:372
#: ../src/latex_menu.vala:368
msgid "left ["
msgstr "bal ["
#: ../src/latex_menu.vala:374
#: ../src/latex_menu.vala:369
msgid "left { "
msgstr "bal { "
#: ../src/latex_menu.vala:376
#: ../src/latex_menu.vala:370
msgid "left <"
msgstr "bal <"
#: ../src/latex_menu.vala:378
#: ../src/latex_menu.vala:371
msgid "left )"
msgstr "bal )"
#: ../src/latex_menu.vala:380
#: ../src/latex_menu.vala:372
msgid "left ]"
msgstr "bal ]"
#: ../src/latex_menu.vala:382
#: ../src/latex_menu.vala:373
msgid "left }"
msgstr "bal }"
#: ../src/latex_menu.vala:384
#: ../src/latex_menu.vala:374
msgid "left >"
msgstr "bal >"
#: ../src/latex_menu.vala:386
#: ../src/latex_menu.vala:375
msgid "left ."
msgstr "bal ."
#. Math: Right Delimiters
#: ../src/latex_menu.vala:391
#: ../src/latex_menu.vala:379
msgid "Right _Delimiters"
msgstr "_Jobb oldali elválasztók"
#: ../src/latex_menu.vala:392
#: ../src/latex_menu.vala:380
msgid "right )"
msgstr "jobb )"
#: ../src/latex_menu.vala:394
#: ../src/latex_menu.vala:381
msgid "right ]"
msgstr "jobb ]"
#: ../src/latex_menu.vala:396
#: ../src/latex_menu.vala:382
msgid "right }"
msgstr "jobb }"
#: ../src/latex_menu.vala:398
#: ../src/latex_menu.vala:383
msgid "right >"
msgstr "jobb >"
#: ../src/latex_menu.vala:400
#: ../src/latex_menu.vala:384
msgid "right ("
msgstr "jobb ("
#: ../src/latex_menu.vala:402
#: ../src/latex_menu.vala:385
msgid "right ["
msgstr "jobb ["
#: ../src/latex_menu.vala:404
#: ../src/latex_menu.vala:386
msgid "right { "
msgstr "jobb { "
#: ../src/latex_menu.vala:406
#: ../src/latex_menu.vala:387
msgid "right <"
msgstr "jobb <"
#: ../src/latex_menu.vala:408
#: ../src/latex_menu.vala:388
msgid "right ."
msgstr "jobb ."
#. menus under toolitems
#: ../src/latex_menu.vala:423
#: ../src/latex_menu.vala:402
msgid "Sectioning"
msgstr "Szakaszolás"
#: ../src/latex_menu.vala:426
#: ../src/latex_menu.vala:405
msgid "Characters Sizes"
msgstr "Karakterméretek"
#: ../src/latex_menu.vala:429
#: ../src/latex_menu.vala:408
msgid "References"
msgstr "Hivatkozások"
#: ../src/latex_menu.vala:432
#: ../src/latex_menu.vala:411
msgid "Presentation Environments"
msgstr "Bemutató környezetek"
#: ../src/latex_menu.vala:435
#: ../src/latex_menu.vala:414
msgid "Math Environments"
msgstr "Matematikai környezetek"
......@@ -1635,7 +1634,7 @@ msgstr "A(z) „%s” megnyitása sikertelen:"
msgid "Open %s"
msgstr "%s megnyitása"
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:51
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:52
msgid "Figure - \\begin{figure}"
msgstr "Ábra - \\begin{figure}"
......@@ -2108,7 +2107,7 @@ msgid "_Set Language…"
msgstr "Nyelv _beállítása…"
#: ../src/main_window_tools.vala:32
msgid "Set the language used for the spell checking for the current document"
msgid "Set the language used for the spell-checking for the current document"
msgstr "A jelenlegi dokumentum helyesírás-ellenőrzési nyelvének beállítása"
#: ../src/main_window_tools.vala:38
......@@ -2692,14 +2691,14 @@ msgstr "Fájlok automatikus tisztítása bezárás után"
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:24
msgid ""
"The spell checking settings can also be changed on a file-by-file basis via "
"The spell-checking settings can also be changed on a file-by-file basis via "
"the Tools menu."
msgstr ""
"A helyesírás-ellenőrzési beállítások fájlonkénti alapon is megváltoztathatók "
"az Eszközök menün keresztül."
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:25
msgid "Default Spell Checking Settings"
msgid "Default Spell-Checking Settings"
msgstr "Alapértelmezett helyesírás-ellenőrzési beállítások"
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:26
......@@ -2713,4 +2712,3 @@ msgstr "Helyesírási hibás szavak kiemelése"
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:28
msgid "Other"
msgstr "Egyéb"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment