Commit 4115e1c6 authored by Nathan Follens's avatar Nathan Follens Committed by Administrator

Update Dutch translation

parent c9b855d2
......@@ -5,24 +5,27 @@
#
# Sébastien Wilmet <sebastien.wilmet@gmail.com>, 2011.
# Hannie Dumoleyn <hannie@ubuntu-nl.org>, 2013, 2014.
# Nathan Follens <nthn@unseen.is>, 2019.
#
# abstract = samenvatting, of toch abstract? Worden abstracts in LaTeX gebruikt voor iets anders dan 'abstracts' in wetenschappelijke artikels? - Nathan
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: latexila 2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=latexila&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-08-20 19:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-31 17:35+0200\n"
"Last-Translator: Hannie Dumoleyn <hannie@ubuntu-nl.org>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-latex/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-24 15:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-09 18:26+0100\n"
"Last-Translator: Nathan Follens <nthn@unseen.is>\n"
"Language-Team: Dutch <gnome-nl-list@gnome.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
#. (itstool) path: tool/label
#: build_tools.xml:43 ../src/build_tool_dialog.vala:166
#: build_tools.xml:43 ../src/build_tool_dialog.vala:165
msgid "View PDF"
msgstr "PDF bekijken"
......@@ -32,7 +35,7 @@ msgid "View the PDF file"
msgstr "Het PDF-bestand bekijken"
#. (itstool) path: tool/label
#: build_tools.xml:49 ../src/build_tool_dialog.vala:165
#: build_tools.xml:49 ../src/build_tool_dialog.vala:164
msgid "View DVI"
msgstr "DVI bekijken"
......@@ -42,24 +45,24 @@ msgid "View the DVI file"
msgstr "Het DVI-bestand bekijken"
#. (itstool) path: tool/label
#: build_tools.xml:55 ../src/build_tool_dialog.vala:167
#: build_tools.xml:55 ../src/build_tool_dialog.vala:166
msgid "View PS"
msgstr "PS bekijken"
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:56
msgid "View the PostScript file"
msgstr "het PostScript-bestand bekijken"
msgstr "Het PostScript-bestand bekijken"
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:64
msgid "Create a PDF file from LaTeX sources with the \"pdflatex\" command"
msgstr "Een PDF-bestand van LaTeX-bronnen maken met het commando \"pdflatex\""
msgstr "Een PDF-bestand van LaTeX-bronnen maken met het commando ‘pdflatex’"
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:70
msgid "Create a DVI file from LaTeX sources with the \"latex\" command"
msgstr "Een DVI-bestand van LaTeX-bronnen maken met het commando \"latex\""
msgstr "Een DVI-bestand van LaTeX-bronnen maken met het commando ‘latex’"
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:78
......@@ -86,166 +89,175 @@ msgstr "Het DVI-document converteren naar PostScript-formaat"
msgid "Convert the PostScript document to the PDF format"
msgstr "Het PostScript-document converteren naar PDF-formaat"
#: ../data/latexila.appdata.xml.in.h:1
msgid ""
"LaTeXila is an integrated LaTeX environment for the GNOME desktop. The idea "
"of LaTeXila is to always deal directly with the LaTeX code, while "
"simplifying as most as possible the writing of this LaTeX code."
msgstr ""
"LaTeXila is een geïntegreerde LaTeX-omgeving voor de Gnome-werkomgeving. De "
"bedoeling van LaTeXila is om altijd direct met de LaTeX-code te werken, "
"waarbij "
"het schrijven van deze LaTeX-code zoveel mogelijk vereenvoudigd wordt."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:1
msgid "LaTeX editor"
msgstr "LaTeX-verwerker"
#: ../data/latexila.appdata.xml.in.h:2
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"To help the writing of the LaTeX markup, auto-completion is available as "
"well as menus and toolbars with the principal commands."
"GNOME LaTeX is a LaTeX editor for the GNOME desktop, previously named "
"LaTeXila. GNOME LaTeX permits to concentrate on the content and the "
"structure of the document instead of being distracted by its presentation."
msgstr ""
"Om te helpen bij het schrijven van de LaTeX-code is autoaanvulling "
"beschikbaar, "
"evenals menu's en werkbalken met daarin de belangrijkste opdrachten."
"Gnome LaTeX is een LaTeX-verwerker voor Gnome, vroeger bekend onder de naam "
"LaTeXila. Gnome LaTeX laat u toe zich te richten op de inhoud en de "
"structuur van het document, in plaats van afgeleid te zijn door de "
"presentatie ervan."
#: ../data/latexila.appdata.xml.in.h:3
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"New documents are created from templates. There are buttons to compile, "
"convert and view a document in one click. And projects containing several ."
"tex files are managed easily."
"To help the writing of the LaTeX markup, auto-completion is available as "
"well as menus and toolbars with the principal commands. New documents are "
"created from templates. There are buttons to compile, convert and view a "
"document in one click. And projects containing several .tex files are "
"managed easily."
msgstr ""
"Sjablonen vormen de basis voor het aanmaken van nieuwe documenten. Er zijn "
"knoppen voor het compileren, converteren en bekijken van een document via "
"één klik. En het is eenvoudig om projecten met daarin verschillende "
".tex-bestanden "
"te beheren."
#: ../data/latexila.appdata.xml.in.h:4
"Om u te helpen bij het schrijven van de LaTeX-opmaak, staat automatisch "
"aanvullen ter uwer beschikking, evenals menu’s en werkbalken met de meest "
"gebruikte opdrachten. Sjablonen vormen de basis voor het aanmaken van nieuwe "
"documenten. Er zijn knoppen voor het compileren, converteren en bekijken van "
"een document via één klik. En het is eenvoudig om projecten met daarin "
"verschillende .tex-bestanden te beheren."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"A side panel contains three components: the document structure to easily "
"navigate in it; lists of symbols to insert them in a document; and an "
"integrated file browser."
"navigate in it; lists of symbols to insert them in a document; and a file "
"browser."
msgstr ""
"Het zijpaneel bevat drie componenten: de documentstructuur waar u gemakkelijk "
"doorheen navigeert, lijsten met symbolen die in het document ingevoegd kunnen "
"worden, "
"en een geïntegreerde bestandsverkenner."
"Het zijpaneel bevat drie componenten: de documentstructuur waar u "
"gemakkelijk doorheen navigeert, lijsten met symbolen die in het document "
"ingevoegd kunnen worden, en een geïntegreerde bestandsverkenner."
#: ../data/latexila.appdata.xml.in.h:5
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"LaTeXila has also other features like the spell checking, or the forward and "
"backward search to switch between the .tex and the PDF."
"GNOME LaTeX has also other features like the spell-checking, or jumping to "
"the associated position between the .tex file and the PDF."
msgstr ""
"LaTeXila heeft ook andere functies zoals spellingscontrole, of de "
"mogelijkheid "
"om naar voren en naar achteren te zoeken om te wisselen tussen het "
".tex-bestand en het PDF-bestand."
"Gnome LaTeX heeft ook andere functies zoals spellingscontrole, of "
"onmiddellijk te springen naar de geassocieerde positie tussen het .tex- en "
"het PDF-bestand."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:6
msgid "Completion of LaTeX commands"
msgstr "Aanvullen van LaTeX-opdrachten"
#: ../data/latexila.desktop.in.in.h:1
msgid "LaTeXila"
msgstr "LaTeXila"
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:7
msgid "Generating the PDF file"
msgstr "Het PDF-bestand wordt gegenereerd"
#: ../data/latexila.desktop.in.in.h:2
msgid "Integrated LaTeX Environment"
msgstr "Geïntegreerde LaTeX-omgeving"
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:8
msgid "Document structure in the side panel"
msgstr "Documentstructuur in het zijpaneel"
#: ../data/latexila.desktop.in.in.h:3
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.desktop.in.h:1
msgid "LaTeX Editor"
msgstr "LaTeX-verwerker"
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.desktop.in.h:2
msgid "Edit LaTeX documents"
msgstr "LaTeX-documenten bewerken"
#: ../data/latexila.desktop.in.in.h:4
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.desktop.in.h:3
msgid "text;tex;latex;editor;documents;"
msgstr "text;tex;latex;editor;documents;verwerker;tekstverwerker;documenten;"
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.desktop.in.h:4
msgid "Open a New Window"
msgstr "Een nieuw venster openen"
#: ../data/latexila.desktop.in.in.h:5
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.desktop.in.h:5
msgid "Open a New Document"
msgstr "Een nieuw document openen"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:1
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:1
msgid "Use Default Font"
msgstr "Standaard lettertype gebruiken"
msgstr "Standaardlettertype gebruiken"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:2
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
"Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
"instead of a font specific to LaTeXila. If this option is turned off, then "
"the font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the "
"Whether to use the systems default fixed width font for editing text "
"instead of a font specific to GNOME LaTeX. If this option is turned off, "
"then the font named in the “Editor Font” option will be used instead of the "
"system font."
msgstr ""
"Of voor het bewerken van tekst het standaard lettertype met vaste breedte "
"gebruikt moet worden in plaats van een specifiek LaTeXilla lettertype. Als "
"gebruikt moet worden in plaats van een specifiek Gnome LaTeX-lettertype. Als "
"deze optie uitgeschakeld is, dan zal het lettertype vermeld in de optie "
"\"Editor-lettertype\" gebruikt worden in plaats van het systeemlettertype."
"‘Editor-lettertype’ gebruikt worden in plaats van het systeemlettertype."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:3
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:3
msgid "Editor Font"
msgstr "Editor-lettertype"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:4
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:4
msgid ""
"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
"effect if the “Use Default Font” option is turned off."
msgstr ""
"Een aangepast lettertype dat gebruikt wordt voor het bewerkingsgebied. Dit "
"zal alleen werken als de optie \"Standaard lettertype gebruiken\" is "
"zal alleen werken als de optie ‘Standaardlettertype gebruiken’ is "
"uitgeschakeld."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:5
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:5
msgid "Style Scheme"
msgstr "Stijlschema"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:6
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:6
msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
msgstr ""
"Het ID van een GtkSourceView-stijlschema gebruikt om de tekst te kleuren."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:7
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:7
msgid "Create Backup Copies"
msgstr "Reservekopieën maken"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:8
msgid "Whether LaTeXila should create backup copies for the files it saves."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:8
msgid "Whether GNOME LaTeX should create backup copies for the files it saves."
msgstr ""
"Of LaTeXila reservekopieën moet maken van de bestanden die opgeslagen worden."
"Of Gnome LaTeX reservekopieën moet maken van de bestanden die opgeslagen "
"worden."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:9
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:9
msgid "Autosave"
msgstr "Automatisch opslaan"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:10
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:10
msgid ""
"Whether LaTeXila should automatically save modified files after a time "
"interval. You can set the time interval with the \"Autosave Interval\" "
"option."
"Whether GNOME LaTeX should automatically save modified files after a time "
"interval. You can set the time interval with the “Autosave Interval” option."
msgstr ""
"Of LaTeXila automatisch gewijzigde bestanden moet opslaan na een "
"tijdsinterval. U kunt de tijdsinterval instellen met de optie \"Interval "
"automatisch opslaan\"."
"Of Gnome LaTeX gewijzigde bestanden automatisch moet opslaan na een "
"tijdsinterval. U kunt het tijdsinterval instellen met de optie ‘Interval "
"voor automatisch opslaan’."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:11
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:11
msgid "Autosave Interval"
msgstr "Interval automatisch opslaan"
msgstr "Interval voor automatisch opslaan"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:12
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:12
msgid ""
"Number of minutes after which LaTeXila will automatically save modified "
"files. This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
"Number of minutes after which GNOME LaTeX will automatically save modified "
"files. This will only take effect if the “Autosave” option is turned on."
msgstr ""
"Aantal minuten waarna LaTeXila automatisch gewijzigde bestanden opslaat. Dit "
"zal alleen werken wanneer de optie \"Automatisch opslaan\" is ingeschakeld."
"Aantal minuten waarna Gnome LaTeX gewijzigde bestanden automatisch opslaat. "
"Dit zal alleen werken wanneer de optie ‘Automatisch opslaan’ is ingeschakeld."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:13
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:13
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:9
msgid "Reopen files on startup"
msgstr "Bestanden heropenen na opstarten"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:14
msgid "Whether LaTeXila should reopen the files that was opened the last time."
msgstr "Of LaTeXila de laatst geopende bestanden moet heropenen."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:14
msgid ""
"Whether GNOME LaTeX should reopen the files that was opened the last time."
msgstr "Of Gnome LaTeX de laatst geopende bestanden moet heropenen."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:15
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:15
msgid "Tab Size"
msgstr "Tab-grootte"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:16
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:16
msgid ""
"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
"characters."
......@@ -253,199 +265,216 @@ msgstr ""
"Specificeert het aantal spaties dat getoond moet worden in plaats van een "
"tab-teken."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:17
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:17
msgid "Insert spaces"
msgstr "Spaties invoegen"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:18
msgid "Whether LaTeXila should insert spaces instead of tabs."
msgstr "Of LaTeXila spaties moet invoegen in plaats van tabs."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:18
msgid "Whether GNOME LaTeX should insert spaces instead of tabs."
msgstr "Of Gnome LaTeX spaties moet invoegen in plaats van tabs."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:19
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:19
msgid "Forget lack of tabulations"
msgstr "Het ontbreken van tabulatie vergeten"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:20
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:20
msgid "Forget you are not using tabulations."
msgstr "Vergeten dat u geen tabulatie gebruikt."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:21
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:21
msgid "Display Line Numbers"
msgstr "Regelnummers tonen"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:22
msgid "Whether LaTeXila should display line numbers in the editing area."
msgstr "Of LaTeXila regelnummers moet tonen in het bewerkingsgebied."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:22
msgid "Whether GNOME LaTeX should display line numbers in the editing area."
msgstr "Of Gnome LaTeX regelnummers moet tonen in het bewerkingsgebied."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:23
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:23
msgid "Highlight Current Line"
msgstr "De huidige regel markeren"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:24
msgid "Whether LaTeXila should highlight the current line."
msgstr "Of LaTeXila de huidige regel moet markeren."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:24
msgid "Whether GNOME LaTeX should highlight the current line."
msgstr "Of Gnome LaTeX de huidige regel moet markeren."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:25
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:25
msgid "Highlight Matching Brackets"
msgstr "Overeenkomstige haakjes markeren"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:26
msgid "Whether LaTeXila should highlight matching brackets."
msgstr "Of LaTeXila overeenkomstige haakjes moet markeren."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:26
msgid "Whether GNOME LaTeX should highlight matching brackets."
msgstr "Of Gnome LaTeX overeenkomstige haakjes moet markeren."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:27
msgid "Highlight Misspelled Words"
msgstr "Verkeerd gespelde woorden markeren"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:27
msgid "Spell checking"
msgstr "Spellingscontrole"
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:28
msgid "Whether misspelled words are highlighted by default."
msgstr "Of verkeerd gespelde woorden standaard gemarkeerd worden."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:29
msgid "Spell-Checking Language"
msgstr "Taal voor spellingscontrole"
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:30
msgid ""
"The default language used for the spell-checking. Set to the empty string to "
"take the best language available based on the environment."
msgstr ""
"De standaardtaal voor de spellingscontrole. Als deze tekenreeks leeg is, "
"wordt de meest geschikte taal gekozen op basis van de omgeving."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:28
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:31
msgid "Main toolbar is visible"
msgstr "Hoofdwerkbalk is zichtbaar"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:29
msgid ""
"Whether the main toolbar (file open, close, build, ...) should be visible."
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:32
msgid "Whether the main toolbar (file open, close, build…) should be visible."
msgstr ""
"Of de hoofdwerkbalk (bestand openen, sluiten, opbouwen, …) zichtbaar moet "
"zijn."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:30
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:33
msgid "Edit toolbar is visible"
msgstr "Werkbalk Bewerken is zichtbaar"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:31
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:34
msgid ""
"Whether the edit toolbar (bold, italic, character sizes, ...) should be "
"visible."
"Whether the edit toolbar (bold, italic, character sizes…) should be visible."
msgstr ""
"Of de werkbalk Bewerken (vet, cursief, tekengrootte, …) zichtbaar moet zijn."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:32
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:35
msgid "Side panel is Visible"
msgstr "Zijpaneel is zichtbaar"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:33
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:36
msgid ""
"Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
msgstr "Of het zijpaneel links van het bewerkingsvenster zichtbaar moet zijn."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:34
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:37
msgid "Bottom panel is Visible"
msgstr "Onderste paneel is zichtbaar"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:35
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:38
msgid "Whether the bottom panel containing the build view should be visible."
msgstr "Of het onderste paneel met de bouwweergave zichtbaar moet zijn."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:36
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:39
msgid "Side panel component"
msgstr "Zijpaneelcomponent"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:37
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:40
msgid ""
"Side panel's active component. 0: Symbols. 1: File browser. 2: Structure."
"Side panels active component. 0: Symbols. 1: File browser. 2: Structure."
msgstr ""
"Actieve component zijpaneel. 0: Symbolen. 1. Bestandsbrowser. 3. Structuur."
"Actieve component van zijpaneel. 0: Symbolen. 1. Bestandsbrowser. 3. "
"Structuur."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:38
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:41
msgid "Show build output warnings"
msgstr "Waarschuwingen bouw-uitvoer tonen"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:39
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:42
msgid "Show build output badboxes"
msgstr "Badboxes bouw-uitvoer tonen"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:40
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:43
msgid "Interactive completion"
msgstr "Interactief aanvullen"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:41
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:44
msgid "Automatically show LaTeX commands proposals"
msgstr "Automatisch voorgestelde LaTeX-opdrachten tonen"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:42
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:45
msgid "Minimum number of characters for interactive completion"
msgstr "Minimaal aantal tekens voor interactief aanvullen"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:43
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:46
msgid ""
"Minimum number of characters after \"\\\" for the interactive completion of "
"Minimum number of characters after “\\” for the interactive completion of "
"LaTeX commands"
msgstr ""
"Minimaal aantal tekens na \"\\\" voor interactief aanvullen van LaTeX-"
"Minimaal aantal tekens na ‘\\’ voor interactief aanvullen van LaTeX-"
"opdrachten"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:44
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:19
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:47
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:21
msgid "No confirmation when cleaning-up"
msgstr "Opruimen van bestanden niet bevestigen"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:45
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:48
msgid "Automatic clean-up"
msgstr "Automatisch opruimen"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:46
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:49
msgid ""
"Automatically clean-up files after close. no-confirm-clean must be true."
msgstr ""
"Automatisch bestanden opruimen bij afsluiten. no-confirm-clean moet waar "
"zijn."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:47
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:50
msgid "File extensions for the clean-up"
msgstr "Extensies van bestanden die opgeruimd moeten worden"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:48
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:51
msgid "The list of file extensions for the clean-up, separated by spaces"
msgstr ""
"Lijst met extensies van bestanden die opgeruimd moeten worden, gescheiden "
"door spaties"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:49
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:52
msgid "Enabled default build tools"
msgstr "Standaard bouwhulpprogramma's inschakelen"
msgstr "Ingeschakelde standaardcompilatieprogramma’s"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:50
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:53
msgid "The list of the default build tools that are enabled"
msgstr "Lijst van standaard bouwhulpprogramma's die ingeschakeld zijn"
msgstr "Lijst van standaardcompilatieprogramma’s die ingeschakeld zijn"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:51
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:54
msgid "Disabled default build tools"
msgstr "Uitgeschakelde standaard bouwhulpprogramma's"
msgstr "Uitgeschakelde standaardcompilatieprogramma’s"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:52
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:55
msgid "The list of the default build tools that are disabled"
msgstr "Lijst van standaard bouwhulpprogramma's die uitgeschakeld zijn"
msgstr "Lijst van standaardcompilatieprogramma’s die uitgeschakeld zijn"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:53
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:56
msgid "Current directory"
msgstr "Huidige map"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:54
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:57
msgid "URI of the file browser current directory"
msgstr "URI van de huidige map in de verkenner"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:55 ../src/file_browser.vala:281
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:58
#: ../src/file_browser.vala:348
msgid "Show build files"
msgstr "bouwbestanden tonen"
msgstr "Bouwbestanden tonen"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:56
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:59
msgid ""
"Show files with an extension present in preferences.latex.clean-extensions."
msgstr ""
"Bestanden met een extensie aanwezig in preferences.latex.clean-extensions "
"tonen."
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:57 ../src/file_browser.vala:289
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:60
#: ../src/file_browser.vala:356
msgid "Show hidden files"
msgstr "Verborgen bestanden tonen"
#: ../data/org.gnome.latexila.gschema.xml.in.h:58
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:61
msgid "Show files beginning with a dot."
msgstr "Verborgen bestanden (die beginnen met een punt) tonen."
#. (itstool) path: template/babel
#. This must be translated by a usepackage LaTeX command.
#: article.xml:8(template/babel) beamer.xml:8(template/babel)
#: book.xml:8(template/babel) report.xml:8(template/babel)
#: article.xml:8 beamer.xml:8 book.xml:8 report.xml:8
#, no-wrap
msgid ""
"\n"
......@@ -454,8 +483,8 @@ msgstr ""
"\n"
"% babelpakket of equivalent\n"
#. There is a helper script in data/templates/tex2po.sh
#: letter.xml:2(template/translatableChunk)
#. (itstool) path: template/translatableChunk
#: letter.xml:2
#, no-wrap
msgid ""
"\n"
......@@ -469,8 +498,7 @@ msgid ""
"\n"
"\\begin{document}\n"
"\n"
"\\begin{letter}{Destination\\\\Address of the destination\\\\Phone number of "
"the destination}\n"
"\\begin{letter}{Destination\\\\Address of the destination\\\\Phone number of the destination}\n"
"\n"
"\\opening{Dear Sir,}\n"
"\n"
......@@ -497,8 +525,7 @@ msgstr ""
"\n"
"\\begin{document}\n"
"\n"
"\\begin{letter}{Bestemming\\\\Adres van de begunstigde\\\\Telefoonnummer van "
"de begunstigde}\n"
"\\begin{letter}{Bestemming\\\\Adres van de begunstigde\\\\Telefoonnummer van de begunstigde}\n"
"\n"
"\\opening{Geachte,}\n"
"\n"
......@@ -517,173 +544,195 @@ msgstr ""
msgid "Hide panel"
msgstr "Paneel verbergen"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:81
msgid "Build Tool (read-only)"
msgstr "Bouwhulpprogramma (alleen-lezen)"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:88
msgid "Build Tool"
msgstr "Bouwhulpprogramma"
#. icon stock-id
#: ../src/build_tool_dialog.vala:71
msgid "Personal Build Tool"
msgstr "Persoonlijk compilatieprogramma"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:72 ../src/build_tools_preferences.vala:335
#: ../src/clean_build_files.vala:242 ../src/dialogs.vala:41
#: ../src/document_tab.vala:178
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:130
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:238
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:147
#: ../src/main_window_file.vala:157 ../src/main_window.vala:754
#: ../src/main_window.vala:811 ../src/preferences_dialog.vala:114
#: ../src/project_dialogs.vala:31 ../src/project_dialogs.vala:122
#: ../src/project_dialogs.vala:276 ../src/project_dialogs.vala:296
msgid "_Cancel"
msgstr "_Annuleren"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:73 ../src/project_dialogs.vala:123
msgid "_Apply"
msgstr "Toe_passen"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:77
msgid "Default Build Tool (read-only)"
msgstr "Standaardcompilatieprogramma (alleen-lezen)"
#. icon-name
#. label
#: ../src/build_tool_dialog.vala:159
#: ../src/build_tool_dialog.vala:158
msgid "Execute"
msgstr "Uitvoeren"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:163
#: ../src/build_tool_dialog.vala:162
msgid "Convert"
msgstr "Converteren"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:164
#. FIXME don't use Stock
#: ../src/build_tool_dialog.vala:163
msgid "View File"
msgstr "Bestand bekijken"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:228
#. In all cases, the text must be selectable, but there is no property
#. for that. So set as editable, but in read-only mode the edited text
#. isn't changed (see below).
#: ../src/build_tool_dialog.vala:231
msgid "Commands"
msgstr "Opdrachten"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:238
#: ../src/build_tool_dialog.vala:241
msgid "Post Processor"
msgstr "Nabehandeling"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:265 ../src/build_tools_preferences.vala:289
msgid "Add..."
#: ../src/build_tool_dialog.vala:271 ../src/build_tools_preferences.vala:297
msgid "Add"
msgstr "Toevoegen…"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:282 ../src/build_tools_preferences.vala:306
#: ../src/build_tool_dialog.vala:288 ../src/build_tools_preferences.vala:314
msgid "Remove"
msgstr "Verwijderen"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:312 ../src/build_tools_preferences.vala:346
#: ../src/build_tool_dialog.vala:318 ../src/build_tools_preferences.vala:354
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:286
msgid "Move up"
msgstr "Naar boven"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:363 ../src/build_tools_preferences.vala:398
#: ../src/build_tool_dialog.vala:369 ../src/build_tools_preferences.vala:406
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:298
msgid "Move down"
msgstr "Naar beneden"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:563 ../src/build_tools_preferences.vala:181
#: ../src/latex_menu.vala:52 ../src/structure.vala:782
#: ../src/build_tool_dialog.vala:573 ../src/build_tools_preferences.vala:177
#: ../src/liblatexila/latexila-latex-commands.c:71 ../src/structure.vala:783
msgid "Label"
msgstr "Label"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:568
#: ../src/build_tool_dialog.vala:578
msgid "You can select this arrow and copy/paste it!"
msgstr "U kunt dit pijltje selecteren en het kopiëren-plakken!"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:584
#: ../src/build_tool_dialog.vala:594
msgid "Description"
msgstr "Omschrijving"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:590
#: ../src/build_tool_dialog.vala:600
msgid "File extensions for which the build tool can be executed."
msgstr ""
"Bestandsextensies waarvoor het bouwhulpprogramma kan worden uitgevoerd."
"Bestandsextensies waarvoor het compilatieprogramma uitgevoerd kan worden."
#: ../src/build_tool_dialog.vala:591
#: ../src/build_tool_dialog.vala:601
msgid "The extensions are separated by spaces."
msgstr "De extensies zijn gescheiden door spaties."
#: ../src/build_tool_dialog.vala:592
#: ../src/build_tool_dialog.vala:602
msgid "If it is empty, all extensions are allowed."
msgstr "Als het leeg is, zijn alle extensies toegestaan."
#: ../src/build_tool_dialog.vala:594
#: ../src/build_tool_dialog.vala:604
msgid "Extensions"
msgstr "Extensies"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:599
#: ../src/build_tool_dialog.vala:609
msgid "Icon"
msgstr "Pictogram"
#. Placeholders
#: ../src/build_tool_dialog.vala:606
#: ../src/build_tool_dialog.vala:616
msgid "Placeholders:"
msgstr "Tijdelijke aanduidingen:"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:610
msgid "The active document's filename."
#: ../src/build_tool_dialog.vala:620
msgid "The active documents filename."
msgstr "Bestandsnaam van het actieve document."
#: ../src/build_tool_dialog.vala:611 ../src/build_tool_dialog.vala:616
#: ../src/build_tool_dialog.vala:621 ../src/build_tool_dialog.vala:626
msgid "If the active document belongs to a project, the main file is chosen."
msgstr ""
"Als het actieve document onderdeel is van een project, dan wordt het "
"hoofdbestand gekozen."