Commit 2aee45f7 authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius

Updated Lithuanian translation

parent 6168d85c
# Lithuanian translation for latexila.
# Copyright (C) 2013 latexila's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the latexila package.
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2013.
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2013, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: latexila master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=latexila&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-10-13 10:40+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-10-15 23:08+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-02 10:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-02 22:44+0200\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"Language: lt\n"
......@@ -72,6 +72,52 @@ msgstr "Konvertuoti DVI dokumentą į PistScript formatą"
msgid "Convert the PostScript document to the PDF format"
msgstr "Konvertuoti PostScript dokumentą į PDF formatą"
#: ../data/latexila.appdata.xml.in.h:1
msgid ""
"LaTeXila is an integrated LaTeX environment for the GNOME desktop. The idea "
"of LaTeXila is to always deal directly with the LaTeX code, while "
"simplifying as most as possible the writing of this LaTeX code."
msgstr ""
"LaTeXila yra integruota LaTeX aplinka GNOME darbastaliui. LaTeXila siekia "
"tiesiosiai dirbti su LaTeX kodu, tuo pat metu kiek galima supaprastinant "
"LaTeX kodo rašymą."
#: ../data/latexila.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"There are menus and toolbars with the principal LaTeX commands. To help the "
"writing of the LaTeX markup, there is also LaTeX commands completion."
msgstr ""
"Yra meniu ir įrankinės su pagrindinėmis LaTeX komandomis. LaTeX ženklinimo "
"rašymo supaprastinimui taip pat yra komandų užbaigimas."
#: ../data/latexila.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"New documents are created from templates. There are buttons to compile, "
"convert and view a document in one click. And projects containing several ."
"tex files are managed easily."
msgstr ""
"Nauji dokumentai yra kuriami pagal šablonus. Yra mygtukai kompiliavimui, "
"konvertavimui ir dokumento peržiūrai vienu paspaudimu. Projektai iš keleto ."
"tex failų yra lengvai valdomi."
#: ../data/latexila.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"There is a side panel with three components: the document structure to "
"easily navigate in it; lists of symbols to insert them in a document; and an "
"integrated file browser."
msgstr ""
"Taip pat yra šoninis skydelis su trim komponentais: dokumento struktūra "
"lengvai navigacijai jame; simbolių sąrašas įterpimui į dokumentą; integruota "
"failų naršyklė."
#: ../data/latexila.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"LaTeXila has also other features like the spell checking, or the forward and "
"backward search to switch between the .tex and the PDF."
msgstr ""
"LaTeXila taip pat turi kitų savybių, tokių kaip rašybos tikrinimas bei "
"paieška pirmyn ir atgal persijungimui tarp .tex ir PDF."
#: ../data/latexila.desktop.in.in.h:1
msgid "LaTeXila"
msgstr "LaTeXila"
......@@ -487,7 +533,7 @@ msgid "Move down"
msgstr "Nuleisti žemyn"
#: ../src/build_tool_dialog.vala:563 ../src/build_tools_preferences.vala:181
#: ../src/latex_menu.vala:52 ../src/structure.vala:777
#: ../src/latex_menu.vala:52 ../src/structure.vala:782
msgid "Label"
msgstr "Etiketė"
......@@ -622,12 +668,12 @@ msgstr "Nėra atitinkančio siūlymo"
#. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for
#. "Column". Please, use abbreviations if possible.
#: ../src/custom_statusbar.vala:41
#: ../src/custom_statusbar.vala:45
#, c-format
msgid "Ln %d, Col %d"
msgstr "Eil %d, Stlp %d"
#: ../src/dialogs.vala:40 ../src/main_window.vala:762
#: ../src/dialogs.vala:40 ../src/main_window.vala:765
msgid "Close without Saving"
msgstr "Užverti neįrašant"
......@@ -753,7 +799,7 @@ msgid "File System"
msgstr "Failų sistema"
#. File browser
#: ../src/file_browser.vala:455 ../src/main_window.vala:401
#: ../src/file_browser.vala:455 ../src/main_window.vala:404
msgid "File Browser"
msgstr "Failų naršyklė"
......@@ -762,31 +808,31 @@ msgstr "Failų naršyklė"
msgid "_Sectioning"
msgstr "_Skiltys"
#: ../src/latex_menu.vala:34 ../src/structure.vala:770
#: ../src/latex_menu.vala:34 ../src/structure.vala:775
msgid "Part"
msgstr "Dalis"
#: ../src/latex_menu.vala:36 ../src/structure.vala:771
#: ../src/latex_menu.vala:36 ../src/structure.vala:776
msgid "Chapter"
msgstr "Skyrius"
#: ../src/latex_menu.vala:38 ../src/structure.vala:772
#: ../src/latex_menu.vala:38 ../src/structure.vala:777
msgid "Section"
msgstr "Skiltis"
#: ../src/latex_menu.vala:40 ../src/structure.vala:773
#: ../src/latex_menu.vala:40 ../src/structure.vala:778
msgid "Sub-section"
msgstr "Po-skiltis"
#: ../src/latex_menu.vala:42 ../src/structure.vala:774
#: ../src/latex_menu.vala:42 ../src/structure.vala:779
msgid "Sub-sub-section"
msgstr "Po-po-skiltis"
#: ../src/latex_menu.vala:44 ../src/structure.vala:775
#: ../src/latex_menu.vala:44 ../src/structure.vala:780
msgid "Paragraph"
msgstr "Pastraipa"
#: ../src/latex_menu.vala:46 ../src/structure.vala:776
#: ../src/latex_menu.vala:46 ../src/structure.vala:781
msgid "Sub-paragraph"
msgstr "Po-pastraipa"
......@@ -1885,99 +1931,111 @@ msgstr "_LaTeX žinynas"
msgid "The Kile LaTeX Reference"
msgstr "Kile LaTeX žinynas"
#: ../src/main_window.vala:68 ../src/main_window.vala:1220
#: ../src/main_window.vala:67
msgid "_Donate"
msgstr "_Aukoti"
#: ../src/main_window.vala:68
msgid ""
"Donate to demonstrate your appreciation of LaTeXila and help its future "
"development"
msgstr ""
"Paaukokite, taip parodydami, kad vertinate LaTeXila bei padėdami jos "
"tolesniam kūrimui"
#: ../src/main_window.vala:71 ../src/main_window.vala:1244
msgid "About LaTeXila"
msgstr "Apie LaTeXila"
#: ../src/main_window.vala:73
#: ../src/main_window.vala:76
msgid "_Main Toolbar"
msgstr "_Pagrindinė įrankinė"
#: ../src/main_window.vala:74
#: ../src/main_window.vala:77
msgid "Show or hide the main toolbar"
msgstr "Rodyti arba slėpti pagrindinę įrankinę"
#. Translators: "Edit" here is an adjective.
#: ../src/main_window.vala:76
#: ../src/main_window.vala:79
msgid "_Edit Toolbar"
msgstr "R_edagavimo įrankinė"
#: ../src/main_window.vala:77
#: ../src/main_window.vala:80
msgid "Show or hide the edit toolbar"
msgstr "Rodyti arba slėpti redagavimo įrankinę"
#: ../src/main_window.vala:78
#: ../src/main_window.vala:81
msgid "_Side panel"
msgstr "Š_oninis polangis"
#: ../src/main_window.vala:79
#: ../src/main_window.vala:82
msgid "Show or hide the side panel"
msgstr "Rodyti arba slėpti šoninį polangį"
#: ../src/main_window.vala:80
#: ../src/main_window.vala:83
msgid "_Bottom panel"
msgstr "_Apatinis skydelis"
#: ../src/main_window.vala:81
#: ../src/main_window.vala:84
msgid "Show or hide the bottom panel"
msgstr "Rodyti arba slėpti apatinį skydelį"
#. Symbols
#: ../src/main_window.vala:397
#: ../src/main_window.vala:400
msgid "Symbols"
msgstr "Simboliai"
#: ../src/main_window.vala:406
#: ../src/main_window.vala:409
msgid "Structure"
msgstr "Struktūra"
#: ../src/main_window.vala:652
#: ../src/main_window.vala:655
#, c-format
msgid "This file (%s) is already opened in another LaTeXila window."
msgstr "Failas (%s) jau atvertas kitame LaTeXila lange."
#: ../src/main_window.vala:654
#: ../src/main_window.vala:657
msgid ""
"LaTeXila opened this instance of the file in a non-editable way. Do you want "
"to edit it anyway?"
msgstr ""
"LaTeXila atvėrė šį failą ne redagavimui. Ar vistiek norite jį redaguoti?"
#: ../src/main_window.vala:657
#: ../src/main_window.vala:660
msgid "Edit Anyway"
msgstr "Vistiek redaguoti"
#: ../src/main_window.vala:658
#: ../src/main_window.vala:661
msgid "Don't Edit"
msgstr "Neredaguoti"
#: ../src/main_window.vala:759
#: ../src/main_window.vala:762
#, c-format
msgid "Save changes to document \"%s\" before closing?"
msgstr "Įrašyti dokumento „%s“ pakeitimus prieš užveriant?"
#: ../src/main_window.vala:839
#: ../src/main_window.vala:842
msgid "Read-Only"
msgstr "Tik skaitymui"
#: ../src/main_window.vala:853
#: ../src/main_window.vala:860
msgid "Save File"
msgstr "Įrašyti failą"
#: ../src/main_window.vala:888
#: ../src/main_window.vala:895
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists. Do you want to replace it?"
msgstr "Failas „%s“ jau yra. Ar norite jį pakeisti?"
#: ../src/main_window.vala:893 ../src/search.vala:182
#: ../src/main_window.vala:900 ../src/search.vala:182
msgid "Replace"
msgstr "Pakeisti"
#: ../src/main_window.vala:1182
#: ../src/main_window.vala:1206
msgid "LaTeXila is an Integrated LaTeX Environment for the GNOME Desktop"
msgstr "LaTeXila yra integruota LaTeX aplinka GNOME darbastaliui"
#: ../src/main_window.vala:1221
#: ../src/main_window.vala:1245
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Išvertė:\n"
......@@ -2117,96 +2175,96 @@ msgstr[0] "%d atitikmuo"
msgstr[1] "%d atitikmenys"
msgstr[2] "%d atitikmenų"
#: ../src/structure.vala:158
#: ../src/structure.vala:163
msgid "Refresh"
msgstr "Atnaujinti"
#: ../src/structure.vala:172
#: ../src/structure.vala:177
msgid "Collapse All"
msgstr "Suskleisti visus"
#: ../src/structure.vala:182
#: ../src/structure.vala:187
msgid "Show labels"
msgstr "Rodyti etiketes"
#: ../src/structure.vala:183
#: ../src/structure.vala:188
msgid "Show included files"
msgstr "Rodyti įterptus failus"
#: ../src/structure.vala:184
#: ../src/structure.vala:189
msgid "Show tables"
msgstr "Rodyti lenteles"
#: ../src/structure.vala:185
#: ../src/structure.vala:190
msgid "Show figures and images"
msgstr "Rodyti diagramas ir paveikslėlius"
#. Translators: do not translate the words TODO and FIXME. They are special
#. comments that can be inserted in LaTeX documents.
#: ../src/structure.vala:188
#: ../src/structure.vala:193
msgid "Show TODOs and FIXMEs"
msgstr "Rodyti neatlikimus ir taisymus"
#: ../src/structure.vala:628
#: ../src/structure.vala:633
#, c-format
msgid "Structure action error: %s"
msgstr "Struktūros veiksmo klaida: %s"
#: ../src/structure.vala:633
#: ../src/structure.vala:638
msgid "The structure data seems outdated. Please refresh the structure."
msgstr "Struktūros duomenys atrodo yra pasenę. Atnaujinkite struktūrą."
#. Translators: it's a verb
#: ../src/structure.vala:724
#: ../src/structure.vala:729
msgid "cut"
msgstr "iškirpti"
#. Translators: it's a verb
#: ../src/structure.vala:726
#: ../src/structure.vala:731
msgid "copy"
msgstr "kopijuoti"
#: ../src/structure.vala:727
#: ../src/structure.vala:732
msgid "delete"
msgstr "trinti"
#: ../src/structure.vala:728
#: ../src/structure.vala:733
msgid "select"
msgstr "žymėti"
#. Translators: it's a verb
#: ../src/structure.vala:730
#: ../src/structure.vala:735
msgid "comment"
msgstr "komentuoti"
#. Translators: it's a verb
#: ../src/structure.vala:732
#: ../src/structure.vala:737
msgid "shift left"
msgstr "pastumti kairėn"
#. Translators: it's a verb
#: ../src/structure.vala:734
#: ../src/structure.vala:739
msgid "shift right"
msgstr "pastumti dešinėn"
#: ../src/structure.vala:735
#: ../src/structure.vala:740
msgid "open file"
msgstr "atverti failą"
#: ../src/structure.vala:780
#: ../src/structure.vala:785
msgid "Table"
msgstr "Lentelė"
#. Translators: "Figure" here means a diagram (\begin{figure}...\end{figure})
#: ../src/structure.vala:782
#: ../src/structure.vala:787
msgid "Figure"
msgstr "Diagrama"
#: ../src/structure.vala:783
#: ../src/structure.vala:788
msgid "Image"
msgstr "Paveikslėlis"
#: ../src/structure.vala:784
#: ../src/structure.vala:789
msgid "File included"
msgstr "Įterptas failas"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment