Commit 17cf3e45 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent d34efbe3
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: latexila master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=latexila&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-09-05 06:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-18 19:35+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2011-09-17 09:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-17 22:26+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -221,7 +221,7 @@ msgstr "Žádný odpovídající návrh"
msgid "Ln %d, Col %d"
msgstr "Řá %d, Sl %d"
#: ../src/dialogs.vala:40 ../src/main_window.vala:809
#: ../src/dialogs.vala:40 ../src/main_window.vala:819
msgid "Close without Saving"
msgstr "Zavřít bez ukládání"
......@@ -1069,7 +1069,7 @@ msgstr "No_vé okno"
msgid "Create a new window"
msgstr "Vytvořit nové okno"
#: ../src/main_window.vala:35 ../src/main_window.vala:1065
#: ../src/main_window.vala:35 ../src/main_window.vala:1075
msgid "Open a file"
msgstr "Otevřít soubor"
......@@ -1138,7 +1138,7 @@ msgstr "Smazat vybraný text"
msgid "Select the entire document"
msgstr "Vybrat celý dokument"
#: ../src/main_window.vala:71 ../src/main_window.vala:147
#: ../src/main_window.vala:71 ../src/main_window.vala:145
msgid "_Comment"
msgstr "Zako_mentovat"
......@@ -1154,241 +1154,237 @@ msgstr "_Odkomentovat"
msgid "Uncomment the selected lines (remove the character \"%\")"
msgstr "Zrušit označení vybraných řádků jako komentář (odstranit znak „%“)"
#: ../src/main_window.vala:77
msgid "_Completion"
msgstr "_Doplnit"
#: ../src/main_window.vala:78
msgid "Complete the LaTeX command"
msgstr "Doplnit zbývající část příkazu LaTeX"
#: ../src/main_window.vala:80
msgid "Configure the application"
msgstr "Nastavit aplikaci"
#. View
#: ../src/main_window.vala:83
#: ../src/main_window.vala:81
msgid "_View"
msgstr "_Zobrazit"
#: ../src/main_window.vala:84
#: ../src/main_window.vala:82
msgid "Zoom _In"
msgstr "Př_iblížit"
#: ../src/main_window.vala:85
#: ../src/main_window.vala:83
msgid "Enlarge the font"
msgstr "Zvětšit písmo"
#: ../src/main_window.vala:86
#: ../src/main_window.vala:84
msgid "Zoom _Out"
msgstr "_Oddálit"
#: ../src/main_window.vala:87
#: ../src/main_window.vala:85
msgid "Shrink the font"
msgstr "Zmenšit písmo"
#: ../src/main_window.vala:88
#: ../src/main_window.vala:86
msgid "_Reset Zoom"
msgstr "_Základní přiblížení"
#: ../src/main_window.vala:89
#: ../src/main_window.vala:87
msgid "Reset the size of the font"
msgstr "Vrátit velikost písma na základní"
#. Search
#: ../src/main_window.vala:92
#: ../src/main_window.vala:90
msgid "_Search"
msgstr "_Hledat"
#: ../src/main_window.vala:94
#: ../src/main_window.vala:92
msgid "Search for text"
msgstr "Hledat text"
#: ../src/main_window.vala:96
#: ../src/main_window.vala:94
msgid "Search for and replace text"
msgstr "Hledat a nahradit text"
#: ../src/main_window.vala:97
#: ../src/main_window.vala:95
msgid "_Go to Line..."
msgstr "_Přejít na řádek…"
#: ../src/main_window.vala:98
#: ../src/main_window.vala:96
msgid "Go to a specific line"
msgstr "Přejít na zadaný řádek"
#. Build
#: ../src/main_window.vala:101
#: ../src/main_window.vala:99
msgid "_Build"
msgstr "S_estavit"
#: ../src/main_window.vala:102
#: ../src/main_window.vala:100
msgid "Cleanup Build _Files"
msgstr "Vymazat sestavovací _soubory"
#: ../src/main_window.vala:103
#: ../src/main_window.vala:101
msgid "Clean-up build files (*.aux, *.log, *.out, *.toc, etc)"
msgstr "Vymazat sestavovací soubory (*.aux, *.log, *.out, *.toc, atd.)"
#: ../src/main_window.vala:105
#: ../src/main_window.vala:103
msgid "_Stop Execution"
msgstr "Za_stavit zpracování"
#: ../src/main_window.vala:106
#: ../src/main_window.vala:104
msgid "Stop Execution"
msgstr "Zastavit zpracování"
#: ../src/main_window.vala:107
#: ../src/main_window.vala:105
msgid "View _Log"
msgstr "Zobrazit protokol"
#: ../src/main_window.vala:108
#: ../src/main_window.vala:106
msgid "View Log"
msgstr "Zobrazit protokol"
#. Documents
#: ../src/main_window.vala:111
#: ../src/main_window.vala:109
msgid "_Documents"
msgstr "_Dokumenty"
#: ../src/main_window.vala:112
#: ../src/main_window.vala:110
msgid "_Save All"
msgstr "_Uložit vše"
#: ../src/main_window.vala:113
#: ../src/main_window.vala:111
msgid "Save all open files"
msgstr "Uložit všechny otevřené soubory"
#: ../src/main_window.vala:114
#: ../src/main_window.vala:112
msgid "_Close All"
msgstr "Z_avřít vše"
#: ../src/main_window.vala:115
#: ../src/main_window.vala:113
msgid "Close all open files"
msgstr "Zavřít všechny otevřené soubory"
#: ../src/main_window.vala:116
#: ../src/main_window.vala:114
msgid "_Previous Document"
msgstr "_Předchozí dokument"
#: ../src/main_window.vala:117
#: ../src/main_window.vala:115
msgid "Activate previous document"
msgstr "Aktivovat předchozí dokument"
#: ../src/main_window.vala:119
#: ../src/main_window.vala:117
msgid "_Next Document"
msgstr "_Následující dokument"
#: ../src/main_window.vala:120
#: ../src/main_window.vala:118
msgid "Activate next document"
msgstr "Aktivovat následující dokument"
#: ../src/main_window.vala:122
#: ../src/main_window.vala:120
msgid "_Move to New Window"
msgstr "Pře_sunout do nového okna"
#: ../src/main_window.vala:123
#: ../src/main_window.vala:121
msgid "Move the current document to a new window"
msgstr "Přesunout aktuální dokument do nového okna"
#. Projects
#: ../src/main_window.vala:127
#: ../src/main_window.vala:125
msgid "_Projects"
msgstr "_Projekty"
#: ../src/main_window.vala:128
#: ../src/main_window.vala:126
msgid "_New Project"
msgstr "_Nový projekt"
#: ../src/main_window.vala:129
#: ../src/main_window.vala:127
msgid "Create a new project"
msgstr "Vytvořit nový projekt"
#: ../src/main_window.vala:130
#: ../src/main_window.vala:128
msgid "_Configure Current Project"
msgstr "Nastavit a_ktuální projekt"
#: ../src/main_window.vala:131
#: ../src/main_window.vala:129
msgid "Change the main file of the current project"
msgstr "Změnit hlavní soubor aktuálního projektu"
#: ../src/main_window.vala:133
#: ../src/main_window.vala:131
msgid "_Manage Projects"
msgstr "_Správa projektů"
#: ../src/main_window.vala:134 ../src/project_dialogs.vala:178
#: ../src/main_window.vala:132 ../src/project_dialogs.vala:178
msgid "Manage Projects"
msgstr "Správa projektů"
#. Structure
#: ../src/main_window.vala:137
#: ../src/main_window.vala:135
msgid "S_tructure"
msgstr "S_truktura"
#: ../src/main_window.vala:139
#: ../src/main_window.vala:137
msgid "Cut the selected structure item"
msgstr "Vyjmout vybranou položku struktury"
#: ../src/main_window.vala:141
#: ../src/main_window.vala:139
msgid "Copy the selected structure item"
msgstr "Kopírovat vybranou položku struktury"
#: ../src/main_window.vala:143
#: ../src/main_window.vala:141
msgid "Delete the selected structure item"
msgstr "Smazat vybranou položku struktury"
#: ../src/main_window.vala:144
#: ../src/main_window.vala:142
msgid "_Select"
msgstr "_Vybrat"
#: ../src/main_window.vala:145
#: ../src/main_window.vala:143
msgid "Select the contents of the selected structure item"
msgstr "Vybrat obsah vybrané položky struktury"
#: ../src/main_window.vala:148
#: ../src/main_window.vala:146
msgid "Comment the selected structure item"
msgstr "Zakomentovat vybranou položku struktury"
#: ../src/main_window.vala:149
#: ../src/main_window.vala:147
msgid "Shift _Left"
msgstr "Posunout v_levo"
#: ../src/main_window.vala:150
#: ../src/main_window.vala:148
msgid "Shift the selected structure item to the left (e.g. section → chapter)"
msgstr "Posunout vybranou položku struktury doleva (např. oddíl → kapitola)"
#: ../src/main_window.vala:152
#: ../src/main_window.vala:150
msgid "Shift _Right"
msgstr "Posunout vp_ravo"
#: ../src/main_window.vala:153
#: ../src/main_window.vala:151
msgid "Shift the selected structure item to the right (e.g. chapter → section)"
msgstr "Posunout vybranou položku struktury doprava (např. kapitola → oddíl)"
#. Help
#: ../src/main_window.vala:157
#: ../src/main_window.vala:155
msgid "_Help"
msgstr "_Nápověda"
#: ../src/main_window.vala:158
#: ../src/main_window.vala:156
msgid "_Contents"
msgstr "_Obsah"
#: ../src/main_window.vala:159
#: ../src/main_window.vala:157
msgid "Open the LaTeXila documentation"
msgstr "Otevřít dokumentaci aplikace LaTeXila"
#: ../src/main_window.vala:160
#: ../src/main_window.vala:158
msgid "_LaTeX Reference"
msgstr "Příručka _LaTeX"
#: ../src/main_window.vala:161
#: ../src/main_window.vala:159
msgid "The Kile LaTeX Reference"
msgstr "Příručka Kile LaTeX"
#: ../src/main_window.vala:163 ../src/main_window.vala:1951
#: ../src/main_window.vala:161 ../src/main_window.vala:1968
msgid "About LaTeXila"
msgstr "O aplikaci LaTeXila"
#: ../src/main_window.vala:167
msgid "Activate or disable the spell checking"
msgstr "Aktivovat nebo vypnout kontrolu pravopisu"
#: ../src/main_window.vala:168
msgid "_Main Toolbar"
msgstr "_Hlavní lišta nástrojů"
......@@ -1455,20 +1451,20 @@ msgid "Structure"
msgstr "Struktura"
#. recent documents
#: ../src/main_window.vala:520
#: ../src/main_window.vala:530
msgid "Open _Recent"
msgstr "Otevřít ne_dávné"
#: ../src/main_window.vala:521
#: ../src/main_window.vala:531
msgid "Open recently used files"
msgstr "Otevřít nedávno použité soubory"
#: ../src/main_window.vala:695
#: ../src/main_window.vala:705
#, c-format
msgid "This file (%s) is already opened in another LaTeXila window."
msgstr "Tento soubor (%s) je již otevřen v jiném okně aplikace LaTeXila."
#: ../src/main_window.vala:697
#: ../src/main_window.vala:707
msgid ""
"LaTeXila opened this instance of the file in a non-editable way. Do you want "
"to edit it anyway?"
......@@ -1476,53 +1472,53 @@ msgstr ""
"Aplikace LaTeXila otevřela tento soubor bez umožnění úprav. Přesto jej "
"chcete upravit?"
#: ../src/main_window.vala:700
#: ../src/main_window.vala:710
msgid "Edit Anyway"
msgstr "Přesto upravit"
#: ../src/main_window.vala:701
#: ../src/main_window.vala:711
msgid "Don't Edit"
msgstr "Neupravovat"
#: ../src/main_window.vala:806
#: ../src/main_window.vala:816
#, c-format
msgid "Save changes to document \"%s\" before closing?"
msgstr "Uložit před zavřením změny v dokumentu „%s“?"
#: ../src/main_window.vala:925
#: ../src/main_window.vala:935
msgid "Read-Only"
msgstr "Jen ke čtení"
#: ../src/main_window.vala:939
#: ../src/main_window.vala:949
msgid "Save File"
msgstr "Uložení souboru"
#: ../src/main_window.vala:974
#: ../src/main_window.vala:984
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists. Do you want to replace it?"
msgstr "Soubor s názvem „%s“ již existuje. Chcete jej nahradit?"
#: ../src/main_window.vala:979 ../src/ui/search_and_replace.ui.h:7
#: ../src/main_window.vala:989 ../src/ui/search_and_replace.ui.h:7
msgid "Replace"
msgstr "Nahradit"
#: ../src/main_window.vala:1066
#: ../src/main_window.vala:1076
msgid "Open a recently used file"
msgstr "Otevřít nedávno použité soubory"
#: ../src/main_window.vala:1473
#: ../src/main_window.vala:1483
msgid "Open Files"
msgstr "Otvírání souborů"
#: ../src/main_window.vala:1497
#: ../src/main_window.vala:1507
msgid "All Files"
msgstr "Všechny soubory"
#: ../src/main_window.vala:1899
#: ../src/main_window.vala:1916
msgid "LaTeXila is an Integrated LaTeX Environment for the GNOME Desktop"
msgstr "LaTeXila je integrované prostředí LaTeX pro GNOME"
#: ../src/main_window.vala:1952
#: ../src/main_window.vala:1969
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký <marek@manet.cz>"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment