Commit a4877da3 authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr Committed by Administrator

Update Hungarian translation

parent 02a6159c
Pipeline #89458 passed with stages
in 31 minutes and 48 seconds
......@@ -9,21 +9,21 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-games/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-23 18:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-08 09:07+0200\n"
"Last-Translator: Meskó Balázs <mesko.balazs@fsf.hu>\n"
"POT-Creation-Date: 2019-06-15 10:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-06-19 23:27+0200\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <ur.balazs at fsf dot hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
"X-Generator: Lokalize 18.12.3\n"
#: data/org.gnome.Games.appdata.xml.in.in:6
#: data/org.gnome.Games.desktop.in.in:3 data/ui/collection-box.ui:43
#: data/ui/collection-header-bar.ui:68 data/ui/display-header-bar.ui:6
#: src/ui/application.vala:25
#: data/org.gnome.Games.desktop.in.in:3 data/ui/collection-box.ui:47
#: data/ui/display-header-bar.ui:11 src/ui/application.vala:25
#: src/ui/collection-header-bar.vala:87
msgid "Games"
msgstr "Játékok"
......@@ -72,7 +72,7 @@ msgstr "Játékok elindítása"
msgid "Resume your game to where you left it"
msgstr "Játék folytatása, ahol abbahagyta"
#: data/org.gnome.Games.appdata.xml.in.in:83
#: data/org.gnome.Games.appdata.xml.in.in:115
msgid "The GNOME Project"
msgstr "A GNOME projekt"
......@@ -89,7 +89,7 @@ msgstr "Videojáték-gyűjtemény elindítása és megtekintése"
msgid "game;videogame;video game;player;"
msgstr "játék;videojáték;videó játék;lejátszó;"
#: data/org.gnome.Games.gschema.xml:10 data/ui/display-header-bar.ui:44
#: data/org.gnome.Games.gschema.xml:10 data/ui/display-header-bar.ui:49
msgid "Fullscreen"
msgstr "Teljes képernyő"
......@@ -138,74 +138,66 @@ msgstr ""
"Lehet, hogy más központi összetevő lesz használva, ha az előnyben "
"részesítettből hiányzik egy firmware."
#: data/ui/collection-box.ui:53
msgid "Developers"
msgstr "Fejlesztők"
#: data/ui/collection-box.ui:63 src/ui/preferences-page-platforms.vala:9
#: data/ui/collection-box.ui:59 src/ui/preferences-page-platforms.vala:9
msgid "Platforms"
msgstr "Platformok"
#: data/ui/collection-box.ui:86
#: data/ui/collection-box.ui:82
msgid "Loading"
msgstr "Betöltés"
#: data/ui/collection-header-bar.ui:18
#: data/ui/collection-header-bar.ui:22
msgid "Add game files…"
msgstr "Játékfájlok hozzáadása…"
#. Translators: tooltip for the application menu button
#: data/ui/collection-header-bar.ui:37
#: data/ui/collection-header-bar.ui:41
msgid "Menu"
msgstr "Menü"
#: data/ui/collection-header-bar.ui:86
#: data/ui/collection-header-bar.ui:91 data/ui/collection-header-bar.ui:148
msgid "Search"
msgstr "Keresés"
#: data/ui/collection-header-bar.ui:112 data/ui/preferences-window.ui:5
#: data/ui/preferences-window.ui:26
msgid "Preferences"
msgstr "Beállítások"
#: data/ui/collection-header-bar.ui:126 data/ui/display-header-bar.ui:25
#: data/ui/preferences-subpage-gamepad.ui:83
#: data/ui/preferences-subpage-keyboard.ui:84 data/ui/preferences-window.ui:54
msgid "Back"
msgstr "Vissza"
#: data/ui/collection-header-bar.ui:120
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Gyorsbillentyűk"
#: data/ui/collection-header-bar.ui:179
msgid "Pr_eferences"
msgstr "_Beállítások"
#: data/ui/collection-header-bar.ui:128
msgid "Help"
msgstr "Súgó"
#: data/ui/collection-header-bar.ui:187
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "_Gyorsbillentyűk"
#: data/ui/collection-header-bar.ui:136
msgid "About Games"
msgstr "A Játékok névjegye"
#: data/ui/collection-header-bar.ui:195
msgid "_Help"
msgstr "_Súgó"
#: data/ui/display-header-bar.ui:21 data/ui/preferences-subpage-gamepad.ui:82
#: data/ui/preferences-subpage-keyboard.ui:83 data/ui/preferences-window.ui:54
msgid "Back"
msgstr "Vissza"
#: data/ui/collection-header-bar.ui:203
msgid "_About Games"
msgstr "A Játékok _névjegye"
#: data/ui/display-header-bar.ui:70
#: data/ui/display-header-bar.ui:76
msgid "Restore"
msgstr "Visszaállítás"
msgstr "Helyreállítás"
#: data/ui/dummy-display.ui:36
#: data/ui/dummy-display.ui:37
msgid "This is a dummy game display"
msgstr "Ez egy üres játékmegjelenítő"
#: data/ui/dummy-display.ui:51
msgid "If you see this, this is a bug."
msgstr "Ha ezt látja, akkor ez hiba."
#: data/ui/dummy-display.ui:64
msgid "Please contact the developers."
msgstr "Lépjen kapcsolatba a fejlesztőkkel."
#: data/ui/dummy-display.ui:53
msgid "If you see this, this is a bug. Please contact the developers."
msgstr "Ha ezt látja, akkor ez hiba. Lépjen kapcsolatba a fejlesztőkkel."
#: data/ui/empty-collection.ui:29
msgid "No games found"
msgstr "Nem találhatók játékok"
#: data/ui/empty-collection.ui:43
#: data/ui/empty-collection.ui:44
msgid ""
"Install games or add directories containing games to your search sources."
msgstr ""
......@@ -220,46 +212,89 @@ msgstr "Irányító bemenet"
msgid "Keyboard Input"
msgstr "Billentyűzet bemenet"
#: data/ui/media-menu-button.ui:11
#: data/ui/media-menu-button.ui:13
msgid "Media"
msgstr "Adathordozó"
#: data/ui/preferences-page-controllers.ui:9
#: data/ui/preferences-page-backup-restore.ui:10
msgid ""
"Backup save states and in-game saves. This can be used for moving the data "
"to another device or for restoring it later. Desktop, Steam and LÖVE games "
"cannot be backed up."
msgstr ""
"Biztonsági mentés készítése az állapotokról és a játék közbeni mentésekről. "
"Ezt arra használhatja, hogy másik eszközre vigye az adatait, vagy hogy "
"később helyreállítsa azokat. Az asztali, a Steam és a LÖVE-alapú játékokról "
"nem készíthető biztonsági mentés."
#: data/ui/preferences-page-backup-restore.ui:38
#: src/ui/preferences-page-backup-restore.vala:34
msgid "Back up save data"
msgstr "Mentési adatok biztonsági mentése"
#: data/ui/preferences-page-backup-restore.ui:47
#: src/ui/preferences-page-backup-restore.vala:36
msgid "_Back Up"
msgstr "_Biztonsági mentés"
#: data/ui/preferences-page-backup-restore.ui:62
msgid ""
"Restore save data for games from existing backup. This will replace existing "
"saves and cannot be undone."
msgstr ""
"Játékok mentési adatainak helyreállítása meglévő mentésből. Ez lecseréli a "
"meglévő mentéseket, és nem vonható vissza."
#: data/ui/preferences-page-backup-restore.ui:90
#: src/ui/preferences-page-backup-restore.vala:12
msgid "Restore save data"
msgstr "Mentési adatok helyreállítása"
#: data/ui/preferences-page-backup-restore.ui:99
#: src/ui/preferences-page-backup-restore.vala:14
msgid "_Restore"
msgstr "_Helyreállítás"
#: data/ui/preferences-page-controllers.ui:10
msgid "Gamepads"
msgstr "Irányítók"
#: data/ui/preferences-page-controllers.ui:32
#: src/ui/preferences-page-controllers.vala:75
#: data/ui/preferences-page-controllers.ui:30
#: src/ui/preferences-page-controllers.vala:73
msgid "Keyboard"
msgstr "Billentyűzet"
#: data/ui/preferences-page-video.ui:9
#: data/ui/preferences-page-video.ui:10
msgid "Filter"
msgstr "Szűrő"
#: data/ui/preferences-subpage-gamepad.ui:21
#: data/ui/preferences-subpage-keyboard.ui:22
#: data/ui/preferences-subpage-gamepad.ui:22
#: data/ui/preferences-subpage-keyboard.ui:23
msgctxt "Keyboard configuration factory reset"
msgid "Reset"
msgstr "Visszaállítás"
#: data/ui/preferences-subpage-gamepad.ui:34
#: data/ui/preferences-subpage-keyboard.ui:35
#: data/ui/preferences-subpage-gamepad.ui:35
#: data/ui/preferences-subpage-keyboard.ui:36
msgid "Configure"
msgstr "Beállítás"
#: data/ui/preferences-subpage-gamepad.ui:52
#: data/ui/preferences-subpage-keyboard.ui:53
#: data/ui/preferences-subpage-gamepad.ui:53
#: data/ui/preferences-subpage-keyboard.ui:54
msgid "Skip"
msgstr "Kihagyás"
#: data/ui/preferences-subpage-gamepad.ui:100
#: data/ui/preferences-subpage-keyboard.ui:101 data/ui/quit-dialog.ui:15
#: data/ui/preferences-subpage-gamepad.ui:101
#: data/ui/preferences-subpage-keyboard.ui:102 data/ui/quit-dialog.ui:15
#: data/ui/reset-controller-mapping-dialog.ui:15
#: data/ui/resume-failed-dialog.ui:14
msgid "Cancel"
msgstr "Mégse"
#: data/ui/preferences-window.ui:5 data/ui/preferences-window.ui:26
msgid "Preferences"
msgstr "Beállítások"
#: data/ui/quit-dialog.ui:9
msgid "Are you sure you want to quit?"
msgstr "Biztos, hogy ki szeretne lépni?"
......@@ -318,112 +353,171 @@ msgctxt "Resuming a game failed dialog"
msgid "Reset"
msgstr "Visszaállítás"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:10
#: data/ui/shortcuts-window.ui:11
msgid "Shortcuts"
msgstr "Gyorsbillentyűk"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:14
#: data/ui/shortcuts-window.ui:15
msgid "General"
msgstr "Általános"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:19
#: data/ui/shortcuts-window.ui:20
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Kilépés"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:27 data/ui/shortcuts-window.ui:139
#: data/ui/shortcuts-window.ui:28 data/ui/shortcuts-window.ui:212
msgid "Collection"
msgstr "Gyűjtemény"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:32
#: data/ui/shortcuts-window.ui:33
msgctxt "shortcut window"
msgid "Search"
msgstr "Keresés"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:40 data/ui/shortcuts-window.ui:48
#: data/ui/shortcuts-window.ui:41 data/ui/shortcuts-window.ui:49
msgctxt "shortcut window"
msgid "Navigate"
msgstr "Navigálás"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:41
#: data/ui/shortcuts-window.ui:42
msgctxt "shortcut window"
msgid "Left analog stick"
msgstr "Bal analóg kar"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:49
#: data/ui/shortcuts-window.ui:50
msgctxt "shortcut window"
msgid "Directional pad"
msgstr "D-pad"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:56
#: data/ui/shortcuts-window.ui:57
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select view"
msgstr "Nézet kiválasztása"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:57
#: data/ui/shortcuts-window.ui:58
msgctxt "shortcut window"
msgid "Front shoulder buttons"
msgstr "Elülső markolatváll gombok"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:64 data/ui/shortcuts-window.ui:72
#: data/ui/shortcuts-window.ui:65 data/ui/shortcuts-window.ui:73
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start game"
msgstr "Játék indítása"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:65
#: data/ui/shortcuts-window.ui:66
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start button"
msgstr "Start gomb"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:73 data/ui/shortcuts-window.ui:116
#: data/ui/shortcuts-window.ui:74 data/ui/shortcuts-window.ui:117
msgctxt "shortcut window"
msgid "Bottom action button"
msgstr "Alsó műveleti gomb"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:80
#: data/ui/shortcuts-window.ui:81
msgid "In Game"
msgstr "Játékban"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:85
#: data/ui/shortcuts-window.ui:86
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle fullscreen"
msgstr "Teljes képernyő be/ki"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:92
#: data/ui/shortcuts-window.ui:93
msgctxt "shortcut window"
msgid "Exit fullscreen"
msgstr "Kilépés a teljes képernyős módból"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:99 data/ui/shortcuts-window.ui:107
#: data/ui/shortcuts-window.ui:100 data/ui/shortcuts-window.ui:108
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back to the collection"
msgstr "Vissza a gyűjteményhez"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:108
#: data/ui/shortcuts-window.ui:109
msgctxt "shortcut window"
msgid "Home button"
msgstr "Kezdőoldal gomb"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:115
#: data/ui/shortcuts-window.ui:116
msgctxt "shortcut window"
msgid "Accept"
msgstr "Elfogadás"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:123
#: data/ui/shortcuts-window.ui:124
msgctxt "shortcut window"
msgid "Cancel"
msgstr "Mégse"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:124
#: data/ui/shortcuts-window.ui:125
msgctxt "shortcut window"
msgid "Right action button"
msgstr "Jobb műveleti gomb"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:135
#: data/ui/shortcuts-window.ui:136
#: plugins/nintendo-ds/src/nintendo-ds-plugin.vala:7
msgid "Nintendo DS"
msgstr "Nintendo DS"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:140
#: plugins/nintendo-ds/data/ui/nintendo-ds-layout-switcher.ui:38
msgid "Screen Layout"
msgstr "Képernyő-elrendezés"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:145
msgctxt "shortcut window"
msgid "Vertical"
msgstr "Függőleges"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:152 data/ui/shortcuts-window.ui:160
msgctxt "shortcut window"
msgid "Side by side"
msgstr "Egymás mellett"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:153
msgctxt "shortcut window"
msgid "Bottom to the right"
msgstr "Alsó jobbra"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:161
msgctxt "shortcut window"
msgid "Bottom to the left"
msgstr "Alsó balra"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:168
msgctxt "shortcut window"
msgid "Single screen"
msgstr "Egy képernyő"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:176
msgid "Screen Switching"
msgstr "Képernyőváltás"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:181
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show top screen"
msgstr "Felső képernyő megtekintése"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:188
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show bottom screen"
msgstr "Alsó képernyő megtekintése"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:196
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle screen"
msgstr "Képernyő be/ki"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:197
msgctxt "shortcut window"
msgid "Press right analog stick"
msgstr "Nyomja meg a jobb analóg kart"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:208
msgid "Cheats"
msgstr "Csalások"
#: data/ui/shortcuts-window.ui:144
#: data/ui/shortcuts-window.ui:217
msgctxt "shortcut window"
msgid "Contribute"
msgstr "Közreműködés"
......@@ -445,7 +539,7 @@ msgstr "A követő által listázott fájl nem található: „%s”."
#: plugins/desktop/src/desktop-plugin.vala:75
#, c-format
msgid "Couldn’t parse desktop entry “%s”."
msgstr "A(z) „%s” asztalbejegyzés nem dolgozható fel."
msgstr "Nem sikerült feldolgozni a(z) „%s” asztalbejegyzést."
#: plugins/desktop/src/desktop-plugin.vala:85
#, c-format
......@@ -539,10 +633,6 @@ msgstr "A felső vagy az alsó képernyő megtekintése gyors váltási módban.
msgid "Change Screen"
msgstr "Kijelző váltása"
#: plugins/nintendo-ds/data/ui/nintendo-ds-layout-switcher.ui:38
msgid "Screen Layout"
msgstr "Képernyő-elrendezés"
#: plugins/nintendo-ds/src/nintendo-ds-layout-switcher.vala:104
msgid "Vertical"
msgstr "Függőleges"
......@@ -557,7 +647,6 @@ msgstr "Egy képernyő"
#: plugins/nintendo-ds/src/nintendo-ds-layout-switcher.vala:114
#: src/dummy/dummy-platform.vala:9 src/dummy/dummy-platform.vala:13
#: src/ui/developer-list-item.vala:26
msgid "Unknown"
msgstr "Ismeretlen"
......@@ -569,10 +658,6 @@ msgstr "Alsó jobbra"
msgid "Bottom to the left"
msgstr "Alsó balra"
#: plugins/nintendo-ds/src/nintendo-ds-plugin.vala:7
msgid "Nintendo DS"
msgstr "Nintendo DS"
#: plugins/playstation/src/playstation-header.vala:27
#, c-format
msgid "Not a PlayStation disc: “%s”."
......@@ -641,7 +726,7 @@ msgstr "Steam"
#: plugins/steam/src/steam-plugin.vala:84
#, c-format
msgid "Couldn’t get Steam appid from manifest “%s”."
msgstr "A Steam alkalmazásazonosító nem nyerhető ki a(z) „%s” leíróból."
msgstr "Nem sikerült lekérni a Steam alkalmazásazonosítót a(z) „%s” leíróból."
#: plugins/steam/src/steam-registry.vala:68
#, c-format
......@@ -662,7 +747,7 @@ msgstr "Váratlan „{” token."
#: plugins/steam/src/steam-title.vala:17
msgid "Couldn’t get name from Steam registry."
msgstr "A név nem nyerhető ki a Steam nyilvántartásból."
msgstr "Nem sikerült lekérni a nevet a Steam nyilvántartásból."
#. translators: known as "CD-ROM²" in eastern Asia and France
#: plugins/turbografx-cd/src/turbografx-cd-plugin.vala:10
......@@ -689,13 +774,13 @@ msgstr "A fájlnak nincs Virtual Boy ROM fejléce."
#: plugins/virtual-boy/src/virtual-boy-header.vala:51
#, c-format
msgid "Couldn’t get file size: %s"
msgstr "A fájlméret nem kérhető le: %s"
msgstr "Nem sikerült lekérni a fájlméretet: %s"
#: plugins/virtual-boy/src/virtual-boy-header.vala:60
#: plugins/wii/src/wii-header.vala:55
#, c-format
msgid "Couldn’t read file: %s"
msgstr "A fájl nem olvasható: %s"
msgstr "Nem sikerült olvasni a fájlt: %s"
#: plugins/virtual-boy/src/virtual-boy-plugin.vala:7
msgid "Virtual Boy"
......@@ -721,7 +806,7 @@ msgstr "A fájlnak nincs Wii fejléce."
#: src/command/command-runner.vala:69
#, c-format
msgid "Couldn’t run “%s”: execution failed."
msgstr "A(z) „%s” nem futtatható: végrehajtás sikertelen."
msgstr "Nem sikerült a(z) „%s” futtatása: a végrehajtás sikertelen."
#: src/core/media-set/media-set.vala:30
#, c-format
......@@ -736,7 +821,7 @@ msgstr "Érvénytelen bővítményleíró: %s"
#: src/core/plugin-registrar.vala:48 src/core/plugin-registrar.vala:52
#, c-format
msgid "Couldn’t create a new instance of plugin in “%s”."
msgstr "Nem hozható létre a bővítmény új példánya itt: „%s”."
msgstr "Nem sikerült létrehozni a bővítmény új példányát itt: „%s”."
#: src/gameinfo/gameinfo-disc-id-disc-title.vala:24
#, c-format
......@@ -929,7 +1014,8 @@ msgstr "WonderSwan Color"
msgid "Select game files"
msgstr "Játékfájlok kiválasztása"
#: src/ui/application.vala:172
#: src/ui/application.vala:172 src/ui/preferences-page-backup-restore.vala:14
#: src/ui/preferences-page-backup-restore.vala:36
msgid "_Cancel"
msgstr "_Mégse"
......@@ -993,12 +1079,26 @@ msgstr "Mozgassa a megfelelő tengelyt fel/le az irányítón"
msgid "Press suitable key on your keyboard"
msgstr "Nyomja meg a megfelelő gombot a billentyűzeten"
#: src/ui/media-selector.vala:38
#: src/ui/media-menu-button.vala:50
#, c-format
msgid "Media %d"
msgstr "%d. adathordozó"
#: src/ui/preferences-page-controllers.vala:24
#: src/ui/preferences-page-backup-restore.vala:6
msgid "Back Up & Restore"
msgstr "Biztonsági mentés és helyreállítás"
#: src/ui/preferences-page-backup-restore.vala:23
#, c-format
msgid "Couldn’t restore: %s"
msgstr "Nem sikerült helyreállítani: %s"
#: src/ui/preferences-page-backup-restore.vala:53
#, c-format
msgid "Couldn’t back up: %s"
msgstr "Nem sikerült biztonsági mentést készíteni: %s"
#: src/ui/preferences-page-controllers.vala:22
msgid "Controllers"
msgstr "Vezérlők"
......@@ -1095,8 +1195,12 @@ msgstr "%s:%lu: Váratlan sorvég, egy token várt."
msgid "%s:%lu: Unexpected token %s, expected end of line."
msgstr "%s:%lu: Váratlan %s token, sorvég várt."
#~ msgid "@icon@"
#~ msgstr "@icon@"
#: src/utils/file-operations.vala:26
#, c-format
msgid "Error: %s (%d)"
msgstr "Hiba: %s (%d)"
#~ msgid "Extensions"
#~ msgstr "Kiterjesztések"
#: src/utils/file-operations.vala:78
#, c-format
msgid "Error writing “%s”: %s (%d)"
msgstr "Hiba a(z) „%s” írásakor: %s (%d)"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment