da.po 23 KB
Newer Older
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
1
# Danish Translation of gnome-utils.
2
# Copyright (C) 1999-2015 Free Software Foundation, Inc.
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
3 4 5 6 7 8 9
# This file is distributed under the same license as the gnome-utils package.
# Kenneth Christiansen <kenneth@ripen.dk>, 1998-2000.
# Kim Schulz <kim@schulz.dk>, 1999.
# Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 1999.
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2000-2001.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03, 04.
# Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>, 2004, 05.
10
# Kenneth Nielsen <k.nielsen81@gmail.com>, 2008, 2013.
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
11
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2011.
12
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2007, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15.
13
# Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>, 2017.
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
14
#
15 16 17
# Beskrivelse af OpenType-funktioner kan findes her: https://docs.microsoft.com/da-dk/typography/opentype/spec/featurelist
#
# Alternate -> alternativ, variant (afhængig af beskrivelsen hos MicroSoft vælges den bedste oversættelse)
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
18 19 20 21 22 23
#
# Husk at tilføje dig i credit-listen (besked id "translator-credits")
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
24 25
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"font-viewer&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
26 27
"POT-Creation-Date: 2018-01-23 09:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-24 20:20+0100\n"
28
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
29 30 31 32 33 34
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
35
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
36

37
#: data/org.gnome.font-viewer.appdata.xml.in:6 src/font-view.c:85
38
msgid "GNOME Fonts"
39
msgstr "GNOME Skrifttyper"
40

41
#: data/org.gnome.font-viewer.appdata.xml.in:7 src/font-view.c:1066
42 43 44 45 46
#: src/org.gnome.font-viewer.desktop.in:4
msgid "View fonts on your system"
msgstr "Vis skrifttyper på dit system"

#: data/org.gnome.font-viewer.appdata.xml.in:9
47
msgid ""
48 49 50
"GNOME Fonts shows you the fonts installed on your computer for your use as "
"thumbnails. Selecting any thumbnails shows the full view of how the font "
"would look under various sizes."
51
msgstr ""
52 53
"GNOME Skrifttyper viser dig de skrifttyper, som er installeret på din "
"computer, som miniaturer. Hvis du vælger en miniature, vises en fuld "
54 55
"repræsentation af skrifttypen med forskellige tekststørrelser."

56
#: data/org.gnome.font-viewer.appdata.xml.in:15
57
msgid ""
58 59
"GNOME Fonts also supports installing new font files downloaded in the .ttf "
"and other formats. Fonts may be installed only for your use or made "
60 61 62 63 64 65
"available to all users on the computer."
msgstr ""
"GNOME Skrifttyper understøtter også installation af nye skrifttypefiler "
"hentet i .ttf og andre formater. Skrifttyper kan installeres til brug for "
"kun dig selv, eller gøres tilgængelige for alle brugere af computeren."

66
#: src/font-thumbnailer.c:189
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
67 68 69
msgid "Text to thumbnail (default: Aa)"
msgstr "Tekst for miniature (som standard: Aa)"

70
#: src/font-thumbnailer.c:189
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
71 72 73
msgid "TEXT"
msgstr "TEKST"

74
#: src/font-thumbnailer.c:191
75 76
msgid "Thumbnail size (default: 128)"
msgstr "Miniaturestørrelse (standardværdi: 128)"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
77

78
#: src/font-thumbnailer.c:191
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
79 80 81
msgid "SIZE"
msgstr "STØRRELSE"

82
#: src/font-thumbnailer.c:193
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
83
msgid "FONT-FILE OUTPUT-FILE"
84
msgstr "SKRIFTTYPEFIL OUTPUTFIL"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
85

86
#: src/font-view-app-menu.ui:6
87 88
msgid "About"
msgstr "Om"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
89

90
#: src/font-view-app-menu.ui:10
91 92
msgid "Quit"
msgstr "Afslut"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
93

94
#: src/font-view.c:93
95 96 97
msgid "Show the application's version"
msgstr "Vis programmets version"

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
#. Translators, this string is used to display information about
#. * a 'font variation axis'. The %s gets replaced with the name
#. * of the axis, for example 'Width'. The three %g get replaced
#. * with the minimum, maximum and default values for the axis.
#.
#: src/font-view.c:223
#, c-format
msgid "%s %g — %g, default %g"
msgstr "%s %g — %g, standard %g"

#: src/font-view.c:279
#, c-format
msgid "Instance %d"
msgstr "Forekomst %d"

#. Translators, this seperates the list of Layout Features.
#: src/font-view.c:324
msgctxt "OpenType layout"
msgid ", "
msgstr ", "

#: src/font-view.c:350
120 121
msgid "Name"
msgstr "Navn"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
122

123
#: src/font-view.c:353
124 125
msgid "Style"
msgstr "Stil"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
126

127
#: src/font-view.c:363
128 129
msgid "Type"
msgstr "Type"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
130

131
#: src/font-view.c:424 src/font-view.c:458
132 133
msgid "Version"
msgstr "Version"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
134

135
#: src/font-view.c:429 src/font-view.c:464
136 137
msgid "Copyright"
msgstr "Ophavsret"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
138

139
#: src/font-view.c:434
140 141
msgid "Description"
msgstr "Beskrivelse"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
142

143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184
#: src/font-view.c:439
msgid "Manufacturer"
msgstr "Producent"

#: src/font-view.c:444
msgid "Designer"
msgstr "Designer"

#: src/font-view.c:449
msgid "License"
msgstr "Licens"

#: src/font-view.c:479
msgid "Glyph Count"
msgstr "Antal glyffer"

# ?
#: src/font-view.c:482
msgid "Color Glyphs"
msgstr "Farvelagte glyffer"

#: src/font-view.c:482
msgid "yes"
msgstr "ja"

#: src/font-view.c:482
msgid "no"
msgstr "nej"

#: src/font-view.c:486
msgid "Layout Features"
msgstr "Layoutfunktioner"

#: src/font-view.c:493
msgid "Variation Axes"
msgstr "Variationsakser"

#: src/font-view.c:501
msgid "Named Styles"
msgstr "Navngivne stile"

#: src/font-view.c:518
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
185 186 187
msgid "Install Failed"
msgstr "Installation mislykkedes"

188
#: src/font-view.c:525
189 190 191
msgid "Installed"
msgstr "Installeret"

192
#: src/font-view.c:529 src/font-view.c:808
193 194
msgid "Install"
msgstr "Installér"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
195

196
#: src/font-view.c:663
197 198 199
msgid "This font could not be displayed."
msgstr "Denne skrifttype kunne ikke vises."

200
#: src/font-view.c:819
201 202
msgid "Info"
msgstr "Info"
Cosimo Cecchi's avatar
Cosimo Cecchi committed
203

204
#: src/font-view.c:834
205 206 207
msgid "Back"
msgstr "Tilbage"

208
#: src/font-view.c:939
209 210 211
msgid "All Fonts"
msgstr "Alle skrifttyper"

212
#: src/font-view.c:1065 src/org.gnome.font-viewer.desktop.in:3
213
msgid "Fonts"
214
msgstr "Skrifttyper"
215

216
#: src/font-view.c:1068
217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Kenneth Christiansen\n"
"Kim Schulz\n"
"Birger Langkjer\n"
"Keld Simonsen\n"
"Ole Laursen\n"
"Martin Willemoes Hansen\n"
"Kenneth Nielsen\n"
"Joe Hansen\n"
"Ask Hjorth Larsen\n"
228
"Alan Mortensen\n"
229 230 231 232
"\n"
"Dansk-gruppen <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk"

233 234 235
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: src/org.gnome.font-viewer.desktop.in:6
msgid "fonts;fontface;"
236
msgstr "skrifttyper;skrifttypefamilie;skrifttypefremtoning;fonts;fontface;"
237

238 239 240
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: src/org.gnome.font-viewer.desktop.in:8
msgid "preferences-desktop-font"
241
msgstr "preferences-desktop-font"
242

243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951
#: src/open-type-layout.h:13
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Access All Alternates"
msgstr "Tilgå alle variationer"

#: src/open-type-layout.h:14
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Above-base Forms"
msgstr "Over-basisformer"

#: src/open-type-layout.h:15
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Above-base Mark Positioning"
msgstr "Placering af over-basismærke"

#: src/open-type-layout.h:16
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Above-base Substitutions"
msgstr "Over-basiserstatninger"

#: src/open-type-layout.h:17
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Alternative Fractions"
msgstr "Alternative brøkdele"

#: src/open-type-layout.h:18
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Akhands"
msgstr "Arkhand'er"

#: src/open-type-layout.h:19
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Below-base Forms"
msgstr "Under-basisformer"

#: src/open-type-layout.h:20
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Below-base Mark Positioning"
msgstr "Placering af under-basismærke"

#: src/open-type-layout.h:21
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Below-base Substitutions"
msgstr "Under-basiserstatninger"

#: src/open-type-layout.h:22
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Contextual Alternates"
msgstr "Kontekstuelle varianter"

#: src/open-type-layout.h:23
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Case-Sensitive Forms"
msgstr "Former med forskel på store og små bogstaver"

#: src/open-type-layout.h:24
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Glyph Composition / Decomposition"
msgstr "Glyfsammensætning/-opdeling"

#: src/open-type-layout.h:25
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Conjunct Form After Ro"
msgstr "Sammensat form efter ro"

#: src/open-type-layout.h:26
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Conjunct Forms"
msgstr "Sammensatte former"

#: src/open-type-layout.h:27
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Contextual Ligatures"
msgstr "Kontekstuelle ligaturer"

# Chinese, Japanese, Korean
#: src/open-type-layout.h:28
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Centered CJK Punctuation"
msgstr "Centreret CJK-tegnsætning"

#: src/open-type-layout.h:29
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Capital Spacing"
msgstr "Mellemrum mellem store bogstaver"

# Swash: http://www.grafisk-litteratur.dk/grafisk_fagsprog.asp?type=1&start=S
# Ornamentering er måske bedre end pynt, når det står alene
#: src/open-type-layout.h:30
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Contextual Swash"
msgstr "Kontekstuel ornamentering"

#: src/open-type-layout.h:31
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Cursive Positioning"
msgstr "Placering af sammenhængende skrift"

#: src/open-type-layout.h:32
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Petite Capitals From Capitals"
msgstr "Petite-kapitæler fra store bogstaver"

#: src/open-type-layout.h:33
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Small Capitals From Capitals"
msgstr "Kapitæler fra store bogstaver"

#: src/open-type-layout.h:34
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Distances"
msgstr "Afstande"

#: src/open-type-layout.h:35
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Discretionary Ligatures"
msgstr "Ligaturer efter skøn"

#: src/open-type-layout.h:36
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Denominators"
msgstr "Nævnere"

# Former uden prik over i, j osv.
#: src/open-type-layout.h:37
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Dotless Forms"
msgstr "Prikløse former"

#: src/open-type-layout.h:38
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Expert Forms"
msgstr "Ekspertformer"

#: src/open-type-layout.h:39
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Final Glyph on Line Alternates"
msgstr "Alternativer til sidste glyf på linjen"

#: src/open-type-layout.h:40
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Terminal Forms #2"
msgstr "Afsluttende form nr. 2"

#: src/open-type-layout.h:41
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Terminal Forms #3"
msgstr "Afsluttende form nr. 3"

#: src/open-type-layout.h:42
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Terminal Forms"
msgstr "Afsluttende former"

#: src/open-type-layout.h:43
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Flattened accent forms"
msgstr "Fladtrykte accentformer"

#: src/open-type-layout.h:44
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Fractions"
msgstr "Brøkdele"

#: src/open-type-layout.h:45
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Full Widths"
msgstr "Fulde bredder"

#: src/open-type-layout.h:46
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Half Forms"
msgstr "Halvformer"

#: src/open-type-layout.h:47
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Halant Forms"
msgstr "Halantformer"

#: src/open-type-layout.h:48
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Alternate Half Widths"
msgstr "Alternative halvbredder"

#: src/open-type-layout.h:49
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Historical Forms"
msgstr "Historiske former"

#: src/open-type-layout.h:50
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Horizontal Kana Alternates"
msgstr "Vandrette kana-varianter"

#: src/open-type-layout.h:51
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Historical Ligatures"
msgstr "Historiske ligaturer"

#: src/open-type-layout.h:52
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Hangul"
msgstr "Hangul"

#: src/open-type-layout.h:53
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Hojo Kanji Forms"
msgstr "Hojo Kanji-former"

#: src/open-type-layout.h:54
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Half Widths"
msgstr "Halvbredder"

#: src/open-type-layout.h:55
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Initial Forms"
msgstr "Begyndelsesformer"

#: src/open-type-layout.h:56
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Isolated Forms"
msgstr "Isolerede former"

#: src/open-type-layout.h:57
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Italics"
msgstr "Kursiv"

#: src/open-type-layout.h:58
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Justification Alternates"
msgstr "Justeringsvarianter"

#: src/open-type-layout.h:59
msgctxt "OpenType layout"
msgid "JIS78 Forms"
msgstr "JIS78-former"

#: src/open-type-layout.h:60
msgctxt "OpenType layout"
msgid "JIS83 Forms"
msgstr "JIS83-former"

#: src/open-type-layout.h:61
msgctxt "OpenType layout"
msgid "JIS90 Forms"
msgstr "JIS90-former"

#: src/open-type-layout.h:62
msgctxt "OpenType layout"
msgid "JIS2004 Forms"
msgstr "JIS2004-former"

#: src/open-type-layout.h:63
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Kerning"
msgstr "Knibning"

#: src/open-type-layout.h:64
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Left Bounds"
msgstr "Venstre grænser"

#: src/open-type-layout.h:65
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Standard Ligatures"
msgstr "Standardligaturer"

#: src/open-type-layout.h:66
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Leading Jamo Forms"
msgstr "Foranstillede jamoformer"

# https://www.fonts.com/content/learning/fontology/level-3/numbers/lining-figures
#: src/open-type-layout.h:67
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Lining Figures"
msgstr "Linjeopstillede tal"

#: src/open-type-layout.h:68
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Localized Forms"
msgstr "Lokaliserede former"

#: src/open-type-layout.h:69
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Left-to-right alternates"
msgstr "Venstre-til-højre-varianter"

#: src/open-type-layout.h:70
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Left-to-right mirrored forms"
msgstr "Venstre-til-højre-spejlede former"

#: src/open-type-layout.h:71
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Mark Positioning"
msgstr "Placering af mærke"

#: src/open-type-layout.h:72
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Medial Forms #2"
msgstr "Middelformer nr. 2"

#: src/open-type-layout.h:73
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Medial Forms"
msgstr "Middelformer"

#: src/open-type-layout.h:74
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Mathematical Greek"
msgstr "Matematisk græsk"

#: src/open-type-layout.h:75
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Mark to Mark Positioning"
msgstr "Placering af mærke i forhold til mærker"

#: src/open-type-layout.h:76
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Mark Positioning via Substitution"
msgstr "Placering af mærke via substitution"

#: src/open-type-layout.h:77
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Alternate Annotation Forms"
msgstr "Alternative anmærkningsformer"

#: src/open-type-layout.h:78
msgctxt "OpenType layout"
msgid "NLC Kanji Forms"
msgstr "NLC kanjiformer"

#: src/open-type-layout.h:79
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Nukta Forms"
msgstr "Nuktaformer"

#: src/open-type-layout.h:80
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Numerators"
msgstr "Tællere"

#: src/open-type-layout.h:81
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Oldstyle Figures"
msgstr "Tal i gammel stil"

#: src/open-type-layout.h:82
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Optical Bounds"
msgstr "Optiske grænser"

#: src/open-type-layout.h:83
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Ordinals"
msgstr "Ordenstal"

#: src/open-type-layout.h:84
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Ornaments"
msgstr "Ornamenter"

#: src/open-type-layout.h:85
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Proportional Alternate Widths"
msgstr "Proportionale alternative bredder"

#: src/open-type-layout.h:86
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Petite Capitals"
msgstr "Petite-kapitæler"

#: src/open-type-layout.h:87
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Proportional Kana"
msgstr "Proportional kana"

#: src/open-type-layout.h:88
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Proportional Figures"
msgstr "Proportionale tal"

#: src/open-type-layout.h:89
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Pre-Base Forms"
msgstr "Præ-basisformer"

#: src/open-type-layout.h:90
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Pre-base Substitutions"
msgstr "Præ-basissubstitutioner"

#: src/open-type-layout.h:91
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Post-base Forms"
msgstr "Post-basisformer"

#: src/open-type-layout.h:92
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Post-base Substitutions"
msgstr "Post-basissubstitutioner"

#: src/open-type-layout.h:93
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Proportional Widths"
msgstr "Proportionale bredder"

#: src/open-type-layout.h:94
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Quarter Widths"
msgstr "Kvartbredder"

#: src/open-type-layout.h:95
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Randomize"
msgstr "Tilfældige"

#: src/open-type-layout.h:96
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Required Contextual Alternates"
msgstr "Nødvendige kontekstuelle varianter"

#: src/open-type-layout.h:97
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Rakar Forms"
msgstr "Rakarformer"

#: src/open-type-layout.h:98
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Required Ligatures"
msgstr "Nødvendige ligaturer"

#: src/open-type-layout.h:99
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Reph Forms"
msgstr "Rephformer"

#: src/open-type-layout.h:100
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Right Bounds"
msgstr "Højre grænser"

#: src/open-type-layout.h:101
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Right-to-left alternates"
msgstr "Højre-til-venstre-varianter"

#: src/open-type-layout.h:102
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Right-to-left mirrored forms"
msgstr "Højre-til-venstre-spejlede former"

# MS har både Ruby og Fonetisk
#: src/open-type-layout.h:103
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Ruby Notation Forms"
msgstr "Rubynotationsformer"

#: src/open-type-layout.h:104
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Required Variation Alternates"
msgstr "Nødvendige variationsalternativer"

#: src/open-type-layout.h:105
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Stylistic Alternates"
msgstr "Stilistiske alternativer"

# http://www.grafisk-litteratur.dk/grafisk_fagsprog.asp?type=1&start=I
#: src/open-type-layout.h:106
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Scientific Inferiors"
msgstr "Videnskabelige indekstegn"

#: src/open-type-layout.h:107
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Optical size"
msgstr "Optisk størrelse"

#: src/open-type-layout.h:108
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Small Capitals"
msgstr "Kapitæler"

#: src/open-type-layout.h:109
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Simplified Forms"
msgstr "Enkle former"

#: src/open-type-layout.h:110
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Stylistic Set 1"
msgstr "Stilistisk sæt 1"

#: src/open-type-layout.h:111
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Stylistic Set 2"
msgstr "Stilistisk sæt 2"

#: src/open-type-layout.h:112
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Stylistic Set 3"
msgstr "Stilistisk sæt 3"

#: src/open-type-layout.h:113
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Stylistic Set 4"
msgstr "Stilistisk sæt 4"

#: src/open-type-layout.h:114
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Stylistic Set 5"
msgstr "Stilistisk sæt 5"

#: src/open-type-layout.h:115
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Stylistic Set 6"
msgstr "Stilistisk sæt 6"

#: src/open-type-layout.h:116
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Stylistic Set 7"
msgstr "Stilistisk sæt 7"

#: src/open-type-layout.h:117
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Stylistic Set 8"
msgstr "Stilistisk sæt 8"

#: src/open-type-layout.h:118
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Stylistic Set 9"
msgstr "Stilistisk sæt 9"

#: src/open-type-layout.h:119
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Stylistic Set 10"
msgstr "Stilistisk sæt 10"

#: src/open-type-layout.h:120
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Stylistic Set 11"
msgstr "Stilistisk sæt 11"

#: src/open-type-layout.h:121
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Stylistic Set 12"
msgstr "Stilistisk sæt 12"

#: src/open-type-layout.h:122
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Stylistic Set 13"
msgstr "Stilistisk sæt 13"

#: src/open-type-layout.h:123
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Stylistic Set 14"
msgstr "Stilistisk sæt 14"

#: src/open-type-layout.h:124
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Stylistic Set 15"
msgstr "Stilistisk sæt 15"

#: src/open-type-layout.h:125
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Stylistic Set 16"
msgstr "Stilistisk sæt 16"

#: src/open-type-layout.h:126
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Stylistic Set 17"
msgstr "Stilistisk sæt 17"

#: src/open-type-layout.h:127
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Stylistic Set 18"
msgstr "Stilistisk sæt 18"

#: src/open-type-layout.h:128
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Stylistic Set 19"
msgstr "Stilistisk sæt 19"

#: src/open-type-layout.h:129
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Stylistic Set 20"
msgstr "Stilistisk sæt 20"

#: src/open-type-layout.h:130
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Math script style alternates"
msgstr "Matematisk skriftstilsvarianter"

#: src/open-type-layout.h:131
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Stretching Glyph Decomposition"
msgstr "Forlængende glyfopdeling"

#: src/open-type-layout.h:132
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Subscript"
msgstr "Sænket skrift"

#: src/open-type-layout.h:133
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Superscript"
msgstr "Hævet skrift"

#: src/open-type-layout.h:134
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Swash"
msgstr "Ornamenteret"

# Gyldendals røde har: trykning af titel på bogryg
#: src/open-type-layout.h:135
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Titling"
msgstr "Titelformer"

#: src/open-type-layout.h:136
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Trailing Jamo Forms"
msgstr "Efterstillede jamoformer"

#: src/open-type-layout.h:137
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Traditional Name Forms"
msgstr "Traditionelle navneformer"

#: src/open-type-layout.h:138
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Tabular Figures"
msgstr "Tal i tabelform"

#: src/open-type-layout.h:139
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Traditional Forms"
msgstr "Traditionelle former"

#: src/open-type-layout.h:140
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Third Widths"
msgstr "Tredjedelsbredder"

# Oversat ud fra beskrivelsen: https://docs.microsoft.com/da-dk/typography/opentype/spec/features_uz#unic
#: src/open-type-layout.h:141
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Unicase"
msgstr "Minuskler og kapitæler"

#: src/open-type-layout.h:142
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Alternate Vertical Metrics"
msgstr "Alternativ lodret målestok"

#: src/open-type-layout.h:143
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Vattu Variants"
msgstr "Vattuvarianter"

#: src/open-type-layout.h:144
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Vertical Writing"
msgstr "Lodret skrivning"

#: src/open-type-layout.h:145
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Alternate Vertical Half Metrics"
msgstr "Alternativ lodret halvmålestok"

#: src/open-type-layout.h:146
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Vowel Jamo Forms"
msgstr "Vokal-jamoformer"

#: src/open-type-layout.h:147
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Vertical Kana Alternates"
msgstr "Lodrette kanavarianter"

#: src/open-type-layout.h:148
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Vertical Kerning"
msgstr "Lodret knibning"

#: src/open-type-layout.h:149
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Proportional Alternate Vertical Metrics"
msgstr "Proportional, alternativ lodretmålestok"

#: src/open-type-layout.h:150
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Vertical Alternates and Rotation"
msgstr "Lodrette varianter og rotation"

#: src/open-type-layout.h:151
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Vertical Alternates for Rotation"
msgstr "Lodrette varianter til rotation"

#: src/open-type-layout.h:152
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Slashed Zero"
msgstr "Gennemstreget nul"

952 953 954 955 956 957
#~ msgid "Font Viewer"
#~ msgstr "Skrifttypefremviser"

#~ msgid "[FILE...]"
#~ msgstr "[FIL...]"

958 959
#~ msgid ""
#~ "Run '%s --help' to see a full list of available command line options."
960
#~ msgstr ""
961 962
#~ "Kør “%s --help” for at se en fuld liste af tilgængelige "
#~ "kommandolinjetilvalg."
963

964 965 966
#~ msgid "_Close"
#~ msgstr "_Luk"

967 968 969
#~ msgid "About Font Viewer"
#~ msgstr "Om Skrifttypefremviser"

970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980
#~ msgid "Font size (default: 64)"
#~ msgstr "Skriftstørrelse (som standard: 64)"

#~ msgid "Size:"
#~ msgstr "Størrelse:"

#~ msgid "Usage: %s fontfile\n"
#~ msgstr "Brug: %s skrifttypefil\n"

#~ msgid "Preview fonts"
#~ msgstr "Forhåndsvis skrifttyper"