Commit 0df41d95 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky
Browse files

Updated Czech translation

parent 624cfee0
......@@ -8,10 +8,10 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-flashback master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"flashback&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-21 15:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-09 21:19+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-13 22:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-11-16 11:54+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -79,11 +79,11 @@ msgstr "Měňte nastavení pro celý systém (ovlivní všechny uživatele)"
msgid "preferences-system"
msgstr "preferences-system"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:6
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:5
msgid "Audio device selection"
msgstr "Výběr zvukového zařízení"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:7
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:6
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used to provide the "
"audio device selection dialog."
......@@ -91,11 +91,11 @@ msgstr ""
"Když je zapnuto, bude aplikace GNOME historické použita k zobrazení "
"dialogového okna pro výběr zvukového zařízení."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:12
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:11
msgid "Automount manager"
msgstr "Správa automatického připojování"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:13
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:12
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used to automount "
"removable media."
......@@ -103,11 +103,11 @@ msgstr ""
"Když je zapnuto, bude aplikace GNOME historické použita k automatickému "
"připojování výměnných médií."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:18
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:17
msgid "Bluetooth applet"
msgstr "Aplet Bluetooth"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:19
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:18
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used to show a "
"Bluetooth applet."
......@@ -115,11 +115,11 @@ msgstr ""
"Když je zapnuto, bude aplikace GNOME historické použita k zobrazení apletu "
"Bluetooth."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:24
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:23
msgid "Desktop background"
msgstr "Pozadí pracovní plochy"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:25
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:24
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used to draw the "
"desktop background."
......@@ -127,11 +127,11 @@ msgstr ""
"Když je zapnuto, bude aplikace GNOME historické použita k vykreslování "
"pozadí pracovní plochy."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:30
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:29
msgid "Display configuration"
msgstr "Nastavení displeje"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:31
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:30
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used to provide the "
"display configuration."
......@@ -139,11 +139,11 @@ msgstr ""
"Když je zapnuto, bude aplikace GNOME historické použita k poskytnutí "
"nastavení displeje."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:36
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:35
msgid "End session dialog"
msgstr "Dialogové okno pro ukončení sezení"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:37
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:36
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used to show the "
"end session dialog."
......@@ -151,11 +151,11 @@ msgstr ""
"Když je zapnuto, bude aplikace GNOME historické použita k zobrazení "
"dialogového okna pro ukončení sezení."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:42
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:41
msgid "Idle monitor"
msgstr "Sledovat nežinnost"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:43
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:42
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used for user "
"activity monitoring."
......@@ -163,15 +163,15 @@ msgstr ""
"Když je zapnuto, bude aplikace GNOME historické použita ke sledování "
"činnosti uživatele."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:48
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:47
msgid "Input settings"
msgstr "Nastavení vstupu"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:53
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:52
msgid "Keyboard layouts and input methods"
msgstr "Rozložení klávesnice a vstupní metody"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:54
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:53
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used to manage "
"keyboard layouts and input methods."
......@@ -179,32 +179,32 @@ msgstr ""
"Když je zapnuto, bude aplikace GNOME historické použita ke správě rozložení "
"klávesnice a vstupních metod."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:59
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:58
msgid "Notification daemon"
msgstr "Démon pro upozornění"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:60
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:59
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used to manage "
"notifications."
msgstr ""
"Když je zapnuto, bude aplikace GNOME historické použita ke správě upozornění."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:65
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:64
msgid "Authentication agent for polkit"
msgstr "Ověřovací agent pro polkit"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:66
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:65
msgid ""
"This is the same authentication agent that was provided by PolicyKit-gnome."
msgstr ""
"Jedná se o toho samého ověřovacího agenta, které poskytuje PolicyKit-gnome."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:71
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:70
msgid "Power applet"
msgstr "Aplet napájení"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:72
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:71
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used to show a "
"power applet."
......@@ -212,11 +212,11 @@ msgstr ""
"Když je zapnuto, bude aplikace GNOME historické použita k zobrazení apletu "
"napájení."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:77
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:76
msgid "Screencasts"
msgstr "Záznamy obrazovky"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:78
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:77
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used to record the "
"screen."
......@@ -224,11 +224,11 @@ msgstr ""
"Když je zapnuto, bude aplikace GNOME historické použita k pořizování záznamů "
"obrazovky."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:83
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:82
msgid "Screensaver"
msgstr "Šetřič obrazovky"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:84
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:83
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used as a "
"screensaver."
......@@ -236,11 +236,11 @@ msgstr ""
"Když je zapnuto, bude aplikace GNOME historické použita jako šetřič "
"obrazovky."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:89
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:88
msgid "Screenshots"
msgstr "Snímky obrazovky"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:90
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:89
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used to take "
"screenshots."
......@@ -248,20 +248,20 @@ msgstr ""
"Když je zapnuto, bude aplikace GNOME historické použita k pořizování snímků "
"obrazovky."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:95
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:94
msgid "Shell"
msgstr "Shell"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:96
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:95
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used as a shell."
msgstr "Když je zapnuto, bude aplikace GNOME historické použita jako shell."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:101
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:100
msgid "Sound applet"
msgstr "Aplet zvuku"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:102
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:101
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used to show a "
"sound applet. This is the same sound applet that used to be a part of GNOME "
......@@ -271,11 +271,11 @@ msgstr ""
"zvukového apletu. Jedná se o stejný zvukový aplet, který je použit v části "
"řídícího centra GNOME."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:107
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:106
msgid "Status Notifier Watcher"
msgstr "Hlídač upozornění na stav"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:108
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:107
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used as Status "
"Notifier Watcher."
......@@ -283,11 +283,11 @@ msgstr ""
"Když je zapnuto, bude aplikace GNOME historické použita jako hlídač "
"upozornění na stav."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:113
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:112
msgid "Workarounds"
msgstr "Náhradní řešení"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:114
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:113
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will use workarounds to fix "
"bugs."
......@@ -295,11 +295,11 @@ msgstr ""
"Když je zapnuto, bude aplikace GNOME historické používat náhradní řešení k "
"opravám chyb."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:126
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.desktop-background.gschema.xml:5
msgid "Fade the background on change"
msgstr "Prolínat při změně pozadí"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:127
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.desktop-background.gschema.xml:6
msgid ""
"If set to true, then fade effect will be used to change the desktop "
"background."
......@@ -307,35 +307,23 @@ msgstr ""
"Když je zapnuto, bude při změně pozadí pracovní plochy použit efekt "
"prolínání."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:136
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.input-sources.gschema.xml:8
msgid "The background color for the status icon."
msgstr "Barva pozadí pro stavové ikony."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:137
msgid ""
"This contains the background color for the status icon that is shown in the "
"system tray."
msgstr ""
"Obsahuje barvu pozadí pro stavovou ikonu, která se zobrazuje v systémové "
"liště."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:142
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.input-sources.gschema.xml:13
msgid "The foreground color for the status icon."
msgstr "Barva popředí pro stavové ikony."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:143
msgid ""
"This contains the foreground color for the status icon that is shown in the "
"system tray."
msgstr ""
"Obsahuje barvu pozadí pro stavovou ikonu, která se zobrazuje v systémové "
"liště."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.input-sources.gschema.xml:18
msgid "Font family"
msgstr "Rodina fontu"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:152
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.workarounds.gschema.xml:5
msgid "Fix missing app menu button"
msgstr "Opravovat chybějící tlačítko aplikační nabídky"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:153
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.workarounds.gschema.xml:6
msgid ""
"If set to true, then gnome-flashback will force Gtk/ShellShowsAppMenu to "
"FALSE. Disable if you want to use gnome-settings-daemon overrides in "
......@@ -346,11 +334,11 @@ msgstr ""
"přepisování v zásuvném modulu xsettings pro vlastnost „Gtk/"
"ShellShowsAppMenu“."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:158
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.workarounds.gschema.xml:11
msgid "Fix wrong button layout"
msgstr "Opravovat nesprávné rozložení tlačítek"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:159
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.workarounds.gschema.xml:12
msgid ""
"If set to non-empty string, then gnome-flashback will force Gtk/"
"DecorationLayout to value set by this setting. Set to empty string if you "
......@@ -403,8 +391,7 @@ msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"
#: gnome-flashback/libaudio-device-selection/gf-audio-device-selection-dialog.c:178
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-item.c:395
#: gnome-flashback/libsound-applet/gvc-stream-status-icon.c:255
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-item.c:396
#, c-format
msgid "Failed to start Sound Preferences: %s"
msgstr "Selhalo spuštění předvoleb zvuku: %s"
......@@ -737,11 +724,11 @@ msgstr ""
msgid "Lock Screen"
msgstr "Uzamknout obrazovku"
#: gnome-flashback/libinput-sources/gf-input-sources.c:362
#: gnome-flashback/libinput-sources/gf-input-sources.c:355
msgid "Show Keyboard Layout"
msgstr "Zobrazit rozložení klávesnice"
#: gnome-flashback/libinput-sources/gf-input-sources.c:425
#: gnome-flashback/libinput-sources/gf-input-sources.c:418
msgid "Keyboard"
msgstr "Klávesnice"
......@@ -905,38 +892,31 @@ msgstr "Záložní zdroj"
msgid "Battery"
msgstr "Baterie"
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-applet.c:320
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-applet.c:344
msgid "Output"
msgstr "Výstup"
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-applet.c:323
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-applet.c:343
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-applet.c:289
msgid "Sound Output Volume"
msgstr "Hlasitost zvukového výstupu"
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-applet.c:330
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-applet.c:350
msgid "Input"
msgstr "Vstup"
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-applet.c:290
msgid "Output"
msgstr "Výstup"
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-applet.c:333
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-applet.c:349
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-applet.c:295
msgid "Microphone Volume"
msgstr "Hlasitost mikrofonu"
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-item.c:161
#: gnome-flashback/libsound-applet/gvc-stream-status-icon.c:419
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-applet.c:296
msgid "Input"
msgstr "Vstup"
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-item.c:162
msgid "Muted"
msgstr "Ztišeno"
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-item.c:452
#: gnome-flashback/libsound-applet/gvc-stream-status-icon.c:280
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-item.c:455
msgid "_Mute"
msgstr "_Ztišit"
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-item.c:460
#: gnome-flashback/libsound-applet/gvc-stream-status-icon.c:289
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-item.c:463
msgid "_Sound Preferences"
msgstr "_Předvolby zvuku"
......@@ -980,3 +960,17 @@ msgstr[2] "%u vstupů"
#: gnome-flashback/libsound-applet/gvc/gvc-mixer-control.c:2738
msgid "System Sounds"
msgstr "Systémové zvuky"
#~ msgid ""
#~ "This contains the background color for the status icon that is shown in "
#~ "the system tray."
#~ msgstr ""
#~ "Obsahuje barvu pozadí pro stavovou ikonu, která se zobrazuje v systémové "
#~ "liště."
#~ msgid ""
#~ "This contains the foreground color for the status icon that is shown in "
#~ "the system tray."
#~ msgstr ""
#~ "Obsahuje barvu pozadí pro stavovou ikonu, která se zobrazuje v systémové "
#~ "liště."
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment