Commit 0cbb0758 authored by Josef Andersson's avatar Josef Andersson Committed by Administrator
Browse files

Update Swedish translation

parent 0df41d95
......@@ -9,16 +9,16 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-flashback master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"flashback&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-06-10 21:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-06-11 10:33+0200\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-13 22:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-11-14 18:19+0100\n"
"Last-Translator: Josef Andersson <josef.andersson@fripost.org>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.8\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
#: data/applications/gnome-flashback.desktop.in:4
msgid "GNOME Flashback"
......@@ -80,11 +80,11 @@ msgstr "Ändra systeminställningar (påverkar alla användare)"
msgid "preferences-system"
msgstr "preferences-system"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:6
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:5
msgid "Audio device selection"
msgstr "Ljudenhetsval"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:7
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:6
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used to provide the "
"audio device selection dialog."
......@@ -92,11 +92,11 @@ msgstr ""
"Om satt till true (sant) kommer programmet GNOME Flashback att användas för "
"att tillhandahålla valdialogen för ljudenhet."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:12
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:11
msgid "Automount manager"
msgstr "Hanterare av automatisk montering"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:13
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:12
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used to automount "
"removable media."
......@@ -104,11 +104,11 @@ msgstr ""
"Om satt till true (sant) kommer GNOME Flashback att användas för att "
"automontera flyttbar media."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:18
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:17
msgid "Bluetooth applet"
msgstr "Bluetooth-miniprogram"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:19
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:18
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used to show a "
"Bluetooth applet."
......@@ -116,11 +116,11 @@ msgstr ""
"Om satt till true (sant) kommer programmet GNOME Flashback att användas för "
"att visa ett Bluetooth-miniprogram."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:24
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:23
msgid "Desktop background"
msgstr "Skrivbordsbakgrund"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:25
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:24
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used to draw the "
"desktop background."
......@@ -128,11 +128,11 @@ msgstr ""
"Om satt till true (sant) kommer programmet GNOME Flashback att användas för "
"att rita ut skrivbordsbakgrunden."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:30
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:29
msgid "Display configuration"
msgstr "Displaykonfiguration"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:31
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:30
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used to provide the "
"display configuration."
......@@ -140,11 +140,11 @@ msgstr ""
"Om satt till true (sant) kommer programmet GNOME Flashback att användas för "
"tillhandahålla displaykonfigurationen."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:36
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:35
msgid "End session dialog"
msgstr "Dialog för att avsluta session"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:37
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:36
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used to show the "
"end session dialog."
......@@ -152,11 +152,11 @@ msgstr ""
"Om satt till true (sant) kommer programmet GNOME Flashback att användas för "
"att avsluta sessionsdialogen."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:42
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:41
msgid "Idle monitor"
msgstr "Inaktivitetsövervakare"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:43
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:42
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used for user "
"activity monitoring."
......@@ -164,15 +164,15 @@ msgstr ""
"Om satt till true (sant) kommer programmet GNOME Flashback att användas för "
"övervakning av användaraktivitet."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:48
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:47
msgid "Input settings"
msgstr "Inmatningsinställningar"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:53
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:52
msgid "Keyboard layouts and input methods"
msgstr "Tangentbordslayout och inmatningsmetoder"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:54
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:53
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used to manage "
"keyboard layouts and input methods."
......@@ -180,11 +180,11 @@ msgstr ""
"Om satt till true (sant) kommer programmet GNOME Flashback att användas för "
"att hantera tangentbordslayouter och inmatningsmetoder."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:59
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:58
msgid "Notification daemon"
msgstr "Aviseringsdemon"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:60
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:59
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used to manage "
"notifications."
......@@ -192,21 +192,21 @@ msgstr ""
"Om satt till true (sant) kommer programmet GNOME Flashback att användas för "
"att hantera aviseringar."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:65
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:64
msgid "Authentication agent for polkit"
msgstr "Auktoriseringsagent för polkit"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:66
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:65
msgid ""
"This is the same authentication agent that was provided by PolicyKit-gnome."
msgstr ""
"Det här är samma auktoriseringsagent som tillhandahölls av PolicyKit-gnome."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:71
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:70
msgid "Power applet"
msgstr "Strömminiprogram"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:72
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:71
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used to show a "
"power applet."
......@@ -214,11 +214,11 @@ msgstr ""
"Om satt till true (sant) kommer programmet GNOME Flashback att användas för "
"att visa ett strömminiprogram."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:77
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:76
msgid "Screencasts"
msgstr "Skärmsändningar"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:78
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:77
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used to record the "
"screen."
......@@ -226,11 +226,11 @@ msgstr ""
"Om satt till true (sant) kommer programmet GNOME Flashback att användas för "
"att spela in skärmen."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:83
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:82
msgid "Screensaver"
msgstr "Skärmsläckare"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:84
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:83
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used as a "
"screensaver."
......@@ -238,11 +238,11 @@ msgstr ""
"Om satt till true (sant) kommer programmet GNOME Flashback att användas som "
"en skärmsläckare."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:89
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:88
msgid "Screenshots"
msgstr "Skärmbilder"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:90
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:89
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used to take "
"screenshots."
......@@ -250,22 +250,22 @@ msgstr ""
"Om satt till true (sant) kommer programmet GNOME Flashback att användas för "
"att ta skärmbilder."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:95
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:94
msgid "Shell"
msgstr "Skal"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:96
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:95
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used as a shell."
msgstr ""
"Om satt till true (sant) kommer programmet GNOME Flashback att användas som "
"ett skal."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:101
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:100
msgid "Sound applet"
msgstr "Ljudminiprogram"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:102
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:101
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used to show a "
"sound applet. This is the same sound applet that used to be a part of GNOME "
......@@ -275,11 +275,11 @@ msgstr ""
"att visa ett ljudminiprogram. Det är samma ljudminiprogram som brukade vara "
"en del av GNOME Kontrollpanel."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:107
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:106
msgid "Status Notifier Watcher"
msgstr "Bevakare för statusaviserare"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:108
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:107
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used as Status "
"Notifier Watcher."
......@@ -287,11 +287,11 @@ msgstr ""
"Om satt till true (sant) kommer programmet GNOME Flashback att användas som "
"en bevakare för statusaviseringar."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:113
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:112
msgid "Workarounds"
msgstr "Speciallösningar"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:114
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:113
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will use workarounds to fix "
"bugs."
......@@ -299,11 +299,11 @@ msgstr ""
"Om satt till true (sant) kommer programmet GNOME Flashback att använda "
"speciallösningar för att fixa fel i program."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:126
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.desktop-background.gschema.xml:5
msgid "Fade the background on change"
msgstr "Tona bakgrunden vid bakgrundsbyte"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:127
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.desktop-background.gschema.xml:6
msgid ""
"If set to true, then fade effect will be used to change the desktop "
"background."
......@@ -311,35 +311,23 @@ msgstr ""
"Om satt till true (sant) kommer en toningseffekt användas vid byte av "
"skrivbordsbakgrund."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:136
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.input-sources.gschema.xml:8
msgid "The background color for the status icon."
msgstr "Statusikonens bakgrundsfärg."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:137
msgid ""
"This contains the background color for the status icon that is shown in the "
"system tray."
msgstr ""
"Detta innehåller bakgrundsfärgen för statusikonen som visas i "
"aktivitetsfältet."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:142
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.input-sources.gschema.xml:13
msgid "The foreground color for the status icon."
msgstr "Statusikonens förgrundsfärg."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:143
msgid ""
"This contains the foreground color for the status icon that is shown in the "
"system tray."
msgstr ""
"Detta innehåller förgrundsfärgen för statusikonen som visas i "
"aktivitetsfältet."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.input-sources.gschema.xml:18
msgid "Font family"
msgstr "Typsnittsfamilj"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:152
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.workarounds.gschema.xml:5
msgid "Fix missing app menu button"
msgstr "Fixa avsaknad av programmenyknapp"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:153
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.workarounds.gschema.xml:6
msgid ""
"If set to true, then gnome-flashback will force Gtk/ShellShowsAppMenu to "
"FALSE. Disable if you want to use gnome-settings-daemon overrides in "
......@@ -350,11 +338,11 @@ msgstr ""
"från gnome-settings-daemon i insticksmodulen xsettings för egenskapen \"Gtk/"
"ShellShowsAppMenu\"."
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:158
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.workarounds.gschema.xml:11
msgid "Fix wrong button layout"
msgstr "Fixa felaktig knapplayout"
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml:159
#: data/schemas/org.gnome.gnome-flashback.workarounds.gschema.xml:12
msgid ""
"If set to non-empty string, then gnome-flashback will force Gtk/"
"DecorationLayout to value set by this setting. Set to empty string if you "
......@@ -407,8 +395,7 @@ msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"
#: gnome-flashback/libaudio-device-selection/gf-audio-device-selection-dialog.c:178
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-item.c:395
#: gnome-flashback/libsound-applet/gvc-stream-status-icon.c:255
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-item.c:396
#, c-format
msgid "Failed to start Sound Preferences: %s"
msgstr "Misslyckades med att starta ljudinställningar: %s"
......@@ -738,11 +725,11 @@ msgstr ""
msgid "Lock Screen"
msgstr "Lås skärm"
#: gnome-flashback/libinput-sources/gf-input-sources.c:358
#: gnome-flashback/libinput-sources/gf-input-sources.c:355
msgid "Show Keyboard Layout"
msgstr "Visa tangentbordslayout"
#: gnome-flashback/libinput-sources/gf-input-sources.c:421
#: gnome-flashback/libinput-sources/gf-input-sources.c:418
msgid "Keyboard"
msgstr "Tangentbord"
......@@ -906,38 +893,31 @@ msgstr "UPS"
msgid "Battery"
msgstr "Batteri"
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-applet.c:320
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-applet.c:344
msgid "Output"
msgstr "Utmatning"
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-applet.c:323
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-applet.c:343
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-applet.c:289
msgid "Sound Output Volume"
msgstr "Ljudutgångsvolym"
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-applet.c:330
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-applet.c:350
msgid "Input"
msgstr "Inmatning"
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-applet.c:290
msgid "Output"
msgstr "Utmatning"
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-applet.c:333
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-applet.c:349
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-applet.c:295
msgid "Microphone Volume"
msgstr "Volymnivå för mikrofon"
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-item.c:161
#: gnome-flashback/libsound-applet/gvc-stream-status-icon.c:419
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-applet.c:296
msgid "Input"
msgstr "Inmatning"
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-item.c:162
msgid "Muted"
msgstr "Tystad"
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-item.c:452
#: gnome-flashback/libsound-applet/gvc-stream-status-icon.c:280
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-item.c:455
msgid "_Mute"
msgstr "_Tysta"
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-item.c:460
#: gnome-flashback/libsound-applet/gvc-stream-status-icon.c:289
#: gnome-flashback/libsound-applet/gf-sound-item.c:463
msgid "_Sound Preferences"
msgstr "Ljudin_ställningar"
......@@ -979,3 +959,17 @@ msgstr[1] "%u ingångar"
#: gnome-flashback/libsound-applet/gvc/gvc-mixer-control.c:2738
msgid "System Sounds"
msgstr "Systemljud"
#~ msgid ""
#~ "This contains the background color for the status icon that is shown in "
#~ "the system tray."
#~ msgstr ""
#~ "Detta innehåller bakgrundsfärgen för statusikonen som visas i "
#~ "aktivitetsfältet."
#~ msgid ""
#~ "This contains the foreground color for the status icon that is shown in "
#~ "the system tray."
#~ msgstr ""
#~ "Detta innehåller förgrundsfärgen för statusikonen som visas i "
#~ "aktivitetsfältet."
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment