Commit 90e9e635 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent a9b392e8
Pipeline #56723 passed with stage
in 11 minutes and 1 second
......@@ -3,15 +3,14 @@
# This file is distributed under the same license as the gnome-documents package.
#
# Adam Matoušek <adydas95@gmail.com>, 2012, 2013.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-documents master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"documents&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-25 12:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-29 18:24+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-documents/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-01 01:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-06 10:24+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -21,124 +20,17 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: data/org.gnome.Books.metainfo.xml.in:7 data/org.gnome.Books.desktop.in:3
#: src/application.js:112 src/overview.js:1052
msgid "Books"
msgstr "Knihy"
#: data/org.gnome.Books.metainfo.xml.in:8
msgid "An e-book manager application for GNOME"
msgstr "Aplikace pro správu elektronických knih v GNOME"
#: data/org.gnome.Books.metainfo.xml.in:10
msgid ""
"A simple application to access and organize your e-books on GNOME. It is "
"meant to be a simple and elegant replacement for using a file manager to "
"deal with e-books."
msgstr ""
"Jednoduchá aplikace, kterou můžete používat pro přístup ke svým "
"elektronickým knihám v GNOME a jejich roztřídění. Je zamýšlena jako snadná a "
"elegantní náhrada za používání správce souborů k zacházení s e-knihami."
#: data/org.gnome.Books.metainfo.xml.in:15
#: data/org.gnome.Documents.metainfo.xml.in:16
msgid "It lets you:"
msgstr "Můžete v ní dělat následující věci:"
#: data/org.gnome.Books.metainfo.xml.in:17
msgid "View recent e-books"
msgstr "Zobrazit si nedávné e-knihy"
#: data/org.gnome.Books.metainfo.xml.in:18
msgid "Search through e-books"
msgstr "Vyhledávat v e-knihách"
#: data/org.gnome.Books.metainfo.xml.in:19
msgid "View e-books (PDF and comics) fullscreen"
msgstr "Zobrazte si e-knihy (PDF a komiksy) přes celou obrazovku"
#: data/org.gnome.Books.metainfo.xml.in:20
msgid "Print e-books"
msgstr "Vytisknout e-knihy"
#: data/org.gnome.Books.metainfo.xml.in:32
#: data/org.gnome.Documents.metainfo.xml.in:39
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
#: data/org.gnome.Books.desktop.in:4
msgid "Access, manage and share books"
msgstr "Přístup ke knihám, jejich správa a sdílení"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.Books.desktop.in:7
msgid "org.gnome.Books"
msgstr "org.gnome.Books"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.Books.desktop.in:15
msgid "Books;Comics;ePub;PDF;"
msgstr "knihy;komiks;ePub;PDF;"
#: data/org.gnome.books.gschema.xml:5 data/org.gnome.documents.gschema.xml:5
msgid "View as"
msgstr "Zobrazit jako"
#: data/org.gnome.books.gschema.xml:6 data/org.gnome.documents.gschema.xml:6
msgid "View as type"
msgstr "Zobrazit jako typ"
#: data/org.gnome.books.gschema.xml:10 data/org.gnome.documents.gschema.xml:10
msgid "Sort by"
msgstr "Řadit podle"
#: data/org.gnome.books.gschema.xml:11 data/org.gnome.documents.gschema.xml:11
msgid "Sort by type"
msgstr "Řadit podle typu"
#: data/org.gnome.books.gschema.xml:15 data/org.gnome.documents.gschema.xml:15
msgid "Window size"
msgstr "Velikost okna"
#: data/org.gnome.books.gschema.xml:16 data/org.gnome.documents.gschema.xml:16
msgid "Window size (width and height)."
msgstr "Velikost okna (šířka a výška)."
#: data/org.gnome.books.gschema.xml:20 data/org.gnome.documents.gschema.xml:20
msgid "Window position"
msgstr "Poloha okna"
#: data/org.gnome.books.gschema.xml:21 data/org.gnome.documents.gschema.xml:21
msgid "Window position (x and y)."
msgstr "Poloha okna (x a y)."
#: data/org.gnome.books.gschema.xml:25 data/org.gnome.documents.gschema.xml:25
msgid "Window maximized"
msgstr "Maximalizace okna"
#: data/org.gnome.books.gschema.xml:26 data/org.gnome.documents.gschema.xml:26
msgid "Window maximized state"
msgstr "Stav maximalizace okna."
#: data/org.gnome.books.gschema.xml:30 data/org.gnome.documents.gschema.xml:30
msgid "Night mode"
msgstr "Noční režim"
#: data/org.gnome.books.gschema.xml:31 data/org.gnome.documents.gschema.xml:31
msgid "Whether the application is in night mode."
msgstr "Zda je aplikace v nočním režimu."
#: data/org.gnome.Documents.metainfo.xml.in:7
#: data/org.gnome.Documents.desktop.in:3 src/application.js:115
#: src/overview.js:1052
#: data/org.gnome.Documents.appdata.xml.in:7
#: data/org.gnome.Documents.desktop.in:3 src/application.js:109
#: src/overview.js:1046
msgid "Documents"
msgstr "Dokumenty"
#: data/org.gnome.Documents.metainfo.xml.in:8
#: data/org.gnome.Documents.appdata.xml.in:8
msgid "A document manager application for GNOME"
msgstr "Aplikace pro správu dokumentů v GNOME"
#: data/org.gnome.Documents.metainfo.xml.in:10
#: data/org.gnome.Documents.appdata.xml.in:10
msgid ""
"A simple application to access, organize and share your documents on GNOME. "
"It is meant to be a simple and elegant replacement for using a file manager "
......@@ -150,39 +42,47 @@ msgstr ""
"náhrada za používání správce souborů k zacházení s dokumenty. Díky účtům on-"
"line v GNOME umí bez problémů fungovat i s cloudem."
#: data/org.gnome.Documents.metainfo.xml.in:18
#: data/org.gnome.Documents.appdata.xml.in:16
msgid "It lets you:"
msgstr "Můžete v ní dělat následující věci:"
#: data/org.gnome.Documents.appdata.xml.in:18
msgid "View recent local and online documents"
msgstr "Zobrazovat si nejnovější dokumenty uložené místně i on-line"
#: data/org.gnome.Documents.metainfo.xml.in:19
#: data/org.gnome.Documents.appdata.xml.in:19
msgid "Access your Google, ownCloud or OneDrive content"
msgstr ""
"Přistupovat ke svému obsahu uloženému na Google, onwCloud nebo OneDrive"
#: data/org.gnome.Documents.metainfo.xml.in:20
#: data/org.gnome.Documents.appdata.xml.in:20
msgid "Search through documents"
msgstr "Vyhledávat v dokumentech"
#: data/org.gnome.Documents.metainfo.xml.in:21
#: data/org.gnome.Documents.appdata.xml.in:21
msgid "See new documents shared by friends"
msgstr "Vidět nové dokumenty sdílené přáteli"
#: data/org.gnome.Documents.metainfo.xml.in:22
#: data/org.gnome.Documents.appdata.xml.in:22
msgid "View documents fullscreen"
msgstr "Zobrazit dokumenty přes celou obrazovku"
#: data/org.gnome.Documents.metainfo.xml.in:23
#: data/org.gnome.Documents.appdata.xml.in:23
msgid "Print documents"
msgstr "Vytisknout dokumenty"
#: data/org.gnome.Documents.metainfo.xml.in:24
#: data/org.gnome.Documents.appdata.xml.in:24
msgid "Select favorites"
msgstr "Vybírat oblíbené dokumenty"
#: data/org.gnome.Documents.metainfo.xml.in:25
#: data/org.gnome.Documents.appdata.xml.in:25
msgid "Allow opening full featured editor for non-trivial changes"
msgstr "Otevírat dokumenty v plnohodnotném editoru kvůli složitějším úpravám"
#: data/org.gnome.Documents.appdata.xml.in:39
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
#: data/org.gnome.Documents.desktop.in:4
msgid "Access, manage and share documents"
msgstr "Přístup k dokumentům, jejich správa a sdílení"
......@@ -197,26 +97,69 @@ msgstr "org.gnome.Documents"
msgid "Docs;PDF;Document;"
msgstr "PDF;Dokument;"
#: data/ui/app-menu.ui:6 src/preview.js:453
#: data/org.gnome.documents.gschema.xml:5
msgid "View as"
msgstr "Zobrazit jako"
#: data/org.gnome.documents.gschema.xml:6
msgid "View as type"
msgstr "Zobrazit jako typ"
#: data/org.gnome.documents.gschema.xml:10
msgid "Sort by"
msgstr "Řadit podle"
#: data/org.gnome.documents.gschema.xml:11
msgid "Sort by type"
msgstr "Řadit podle typu"
#: data/org.gnome.documents.gschema.xml:15
msgid "Window size"
msgstr "Velikost okna"
#: data/org.gnome.documents.gschema.xml:16
msgid "Window size (width and height)."
msgstr "Velikost okna (šířka a výška)."
#: data/org.gnome.documents.gschema.xml:20
msgid "Window position"
msgstr "Poloha okna"
#: data/org.gnome.documents.gschema.xml:21
msgid "Window position (x and y)."
msgstr "Poloha okna (x a y)."
#: data/org.gnome.documents.gschema.xml:25
msgid "Window maximized"
msgstr "Maximalizace okna"
#: data/org.gnome.documents.gschema.xml:26
msgid "Window maximized state"
msgstr "Stav maximalizace okna."
#: data/org.gnome.documents.gschema.xml:30
msgid "Night mode"
msgstr "Noční režim"
#: data/org.gnome.documents.gschema.xml:31
msgid "Whether the application is in night mode."
msgstr "Zda je aplikace v nočním režimu."
#: data/ui/documents-app-menu.ui:6 src/preview.js:447
msgid "Night Mode"
msgstr "Noční režim"
#: data/ui/app-menu.ui:12
#: data/ui/documents-app-menu.ui:12
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Klávesové zkratky"
#: data/ui/app-menu.ui:16
#: data/ui/documents-app-menu.ui:16
msgid "Help"
msgstr "Nápověda"
#: data/ui/app-menu.ui:20
msgid "About"
msgstr "O aplikaci"
#: data/ui/app-menu.ui:24
msgctxt "app menu"
msgid "Quit"
msgstr "Ukončit"
#: data/ui/documents-app-menu.ui:20
msgid "About Documents"
msgstr "O aplikaci Dokumenty"
#: data/ui/help-overlay.ui:11
msgctxt "shortcut window"
......@@ -332,7 +275,12 @@ msgstr "Nová sada…"
msgid "Add"
msgstr "Přidat"
#: data/ui/organize-collection-dialog.ui:167 src/overview.js:616
#: data/ui/organize-collection-dialog.ui:163 data/ui/selection-toolbar.ui:88
#: src/overview.js:1049 src/search.js:123
msgid "Collections"
msgstr "Sady"
#: data/ui/organize-collection-dialog.ui:167 src/overview.js:607
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
......@@ -347,7 +295,7 @@ msgstr "_Kopírovat"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: data/ui/preview-menu.ui:6 data/ui/selection-toolbar.ui:9
#: src/selections.js:988
#: src/selections.js:982
msgid "Open"
msgstr "Otevřít"
......@@ -359,7 +307,7 @@ msgstr "Upravit"
msgid "Print…"
msgstr "Tisk…"
#: data/ui/preview-menu.ui:21 src/preview.js:462
#: data/ui/preview-menu.ui:21 src/preview.js:456
msgid "Fullscreen"
msgstr "Celá obrazovka"
......@@ -396,11 +344,6 @@ msgstr "Vybrat vše"
msgid "Select None"
msgstr "Nevybrat nic"
#: data/ui/selection-toolbar.ui:88 src/overview.js:1056 src/search.js:126
#: src/search.js:132
msgid "Collections"
msgstr "Sady"
#: data/ui/view-menu.ui:23
msgid "View items as a grid of icons"
msgstr "Zobrazit položky jako mřížku ikon"
......@@ -425,98 +368,88 @@ msgstr "Data"
msgid "Name"
msgstr "Názvu"
#: src/application.js:126
#: src/application.js:119
msgid "Show the version of the program"
msgstr "Zobrazit verzi programu"
#: src/documents.js:794
#: src/documents.js:778
msgid "Failed to print document"
msgstr "Selhal tisk dokumentu"
#. Translators: this refers to local documents
#: src/documents.js:836 src/search.js:459
#: src/documents.js:820 src/search.js:433
msgid "Local"
msgstr "Místní"
#. Translators: Documents ships a "Getting Started with Documents"
#. tutorial PDF. The "GNOME" string below is displayed as the author name
#. of that document, and doesn't normally need to be translated.
#: src/documents.js:879
#: src/documents.js:863
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
#: src/documents.js:880
#: src/documents.js:864
msgid "Getting Started with Documents"
msgstr "Začínáme s Dokumenty"
#: src/documents.js:905 src/documents.js:1115 src/documents.js:1218
#: src/documents.js:1412
#: src/documents.js:889 src/documents.js:1113 src/documents.js:1214
#: src/documents.js:1408
msgid "Collection"
msgstr "Sada"
#. overridden
#: src/documents.js:972
#: src/documents.js:970
msgid "Google Docs"
msgstr "Dokumenty Google"
#: src/documents.js:973
#: src/documents.js:971
msgid "Google"
msgstr "Google"
#: src/documents.js:1117 src/documents.js:1414
#: src/documents.js:1115 src/documents.js:1410
msgid "Spreadsheet"
msgstr "Sešit s tabulkami"
#: src/documents.js:1119 src/documents.js:1416 src/presentation.js:44
#: src/documents.js:1117 src/documents.js:1412 src/presentation.js:43
msgid "Presentation"
msgstr "Prezentace"
#: src/documents.js:1121 src/documents.js:1418
msgid "e-Book"
msgstr "E-kniha"
#: src/documents.js:1123 src/documents.js:1420
#: src/documents.js:1119 src/documents.js:1414
msgid "Document"
msgstr "Dokument"
#. overridden
#: src/documents.js:1173
#: src/documents.js:1169
msgid "ownCloud"
msgstr "ownCloud"
#. overridden
#: src/documents.js:1307 src/documents.js:1308
#: src/documents.js:1303 src/documents.js:1304
msgid "OneDrive"
msgstr "OneDrive"
#: src/documents.js:1594
#: src/documents.js:1588
msgid "Please check the network connection."
msgstr "Zkontrolujte prosím síťové připojení."
#: src/documents.js:1597
#: src/documents.js:1591
msgid "Please check the network proxy settings."
msgstr "Zkontrolujte prosím nastavení síťové proxy."
#: src/documents.js:1600
#: src/documents.js:1594
msgid "Unable to sign in to the document service."
msgstr "Nelze se přihlásit k dokumentové službě."
#: src/documents.js:1603
#: src/documents.js:1597
msgid "Unable to locate this document."
msgstr "Nelze nalézt tento dokument."
#: src/documents.js:1606
#: src/documents.js:1600
#, javascript-format
msgid "Hmm, something is fishy (%d)."
msgstr "Hmm, něco je špatně (%d)."
#: src/documents.js:1613
msgid ""
"You are using a preview of Books. Full viewing capabilities are coming soon!"
msgstr ""
"Používáte ukázku aplikace Knihy. Plně funkční aplikace přijde v brzké době!"
#: src/documents.js:1615
#: src/documents.js:1606
msgid ""
"LibreOffice support is not available. Please contact your system "
"administrator."
......@@ -525,7 +458,7 @@ msgstr ""
"systému."
#. Translators: %s is the title of a document
#: src/documents.js:1638
#: src/documents.js:1629
#, javascript-format
msgid "Oops! Unable to load “%s”"
msgstr "Jejda! Nelze načíst „%s“"
......@@ -535,16 +468,11 @@ msgstr "Jejda! Nelze načíst „%s“"
msgid "View"
msgstr "Zobrazit"
#: src/epubview.js:228
#, javascript-format
msgid "chapter %s of %s"
msgstr "kapitola %s z %s"
#: src/evinceview.js:590 src/lib/gd-places-bookmarks.c:656
#: src/evinceview.js:587 src/lib/gd-places-bookmarks.c:656
msgid "Bookmarks"
msgstr "Záložky"
#: src/evinceview.js:598
#: src/evinceview.js:595
msgid "Bookmark this page"
msgstr "Tuto stránku do záložek"
......@@ -582,25 +510,26 @@ msgid "Contents"
msgstr "Obsah"
#: src/lib/gd-utils.c:328
msgid "A document manager application"
msgstr "Aplikace pro správu dokumentů"
#: src/lib/gd-utils.c:333
msgid "An e-books manager application"
msgstr "Aplikace pro správu elektronických knih"
#: src/lib/gd-utils.c:340
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Adam Matoušek <adamatousek@gmail.com>"
#: src/mainToolbar.js:91
#: src/lib/gd-utils.c:329
msgid "A document manager application"
msgstr "Aplikace pro správu dokumentů"
#: src/mainToolbar.js:95
msgctxt "menu button tooltip"
msgid "Menu"
msgstr "Nabídka"
#: src/mainToolbar.js:105
msgctxt "toolbar button tooltip"
msgid "Search"
msgstr "Hledat"
#: src/mainToolbar.js:100
#: src/mainToolbar.js:114
msgid "Back"
msgstr "Zpět"
......@@ -620,7 +549,7 @@ msgstr[0] "%d položka byla smazána"
msgstr[1] "%d položky byly smazány"
msgstr[2] "%d položek bylo smazáno"
#: src/notifications.js:61 src/selections.js:387
#: src/notifications.js:61 src/selections.js:380
msgid "Undo"
msgstr "Zpět"
......@@ -652,10 +581,6 @@ msgstr "Získávají se dokumenty z účtů on-line"
msgid "No collections found"
msgstr "Žádné sady nebyly nalezeny"
#: src/overview.js:277
msgid "No books found"
msgstr "Žádné knihy nebyly nalezeny"
#: src/overview.js:277
msgid "No documents found"
msgstr "Žádné dokumenty nebyly nalezeny"
......@@ -664,15 +589,11 @@ msgstr "Žádné dokumenty nebyly nalezeny"
msgid "Try a different search"
msgstr "Zkusit jiné hledání"
#: src/overview.js:293
msgid "You can create collections from the Books view"
msgstr "Sadu můžete vytvořit v zobrazení knih"
#: src/overview.js:295
#: src/overview.js:291
msgid "You can create collections from the Documents view"
msgstr "Sadu můžete vytvořit v zobrazení dokumentů"
#: src/overview.js:305
#: src/overview.js:296
#, javascript-format
msgid ""
"Documents from your <a href=\"system-settings\">Online Accounts</a> and <a "
......@@ -682,15 +603,15 @@ msgstr ""
"a> a z vaší <a href=\"file://%s\">složky Dokumenty</a>."
#. Translators: this is the menu to change view settings
#: src/overview.js:562
#: src/overview.js:553
msgid "View Menu"
msgstr "Nabídka zobrazení"
#: src/overview.js:590
#: src/overview.js:581
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Klikáním na položky je vyberete"
#: src/overview.js:592
#: src/overview.js:583
#, javascript-format
msgid "%d selected"
msgid_plural "%d selected"
......@@ -698,15 +619,15 @@ msgstr[0] "%d vybrán"
msgstr[1] "%d vybrány"
msgstr[2] "%d vybráno"
#: src/overview.js:669
#: src/overview.js:664
msgid "Select Items"
msgstr "Vybrat položky"
#: src/overview.js:876
#: src/overview.js:870
msgid "Yesterday"
msgstr "Včera"
#: src/overview.js:878
#: src/overview.js:872
#, javascript-format
msgid "%d day ago"
msgid_plural "%d days ago"
......@@ -714,11 +635,11 @@ msgstr[0] "Před %d dnem"
msgstr[1] "Před %d dny"
msgstr[2] "Před %d dny"
#: src/overview.js:882
#: src/overview.js:876
msgid "Last week"
msgstr "Minulý týden"
#: src/overview.js:884
#: src/overview.js:878
#, javascript-format
msgid "%d week ago"
msgid_plural "%d weeks ago"
......@@ -726,11 +647,11 @@ msgstr[0] "Před %d týdnem"
msgstr[1] "Před %d týdny"
msgstr[2] "Před %d týdny"
#: src/overview.js:888
#: src/overview.js:882
msgid "Last month"
msgstr "Minulý měsíc"
#: src/overview.js:890
#: src/overview.js:884
#, javascript-format
msgid "%d month ago"
msgid_plural "%d months ago"
......@@ -738,11 +659,11 @@ msgstr[0] "Před %d měsícem"
msgstr[1] "Před %d měsíci"
msgstr[2] "Před %d měsíci"
#: src/overview.js:894
#: src/overview.js:888
msgid "Last year"
msgstr "Minulý rok"
#: src/overview.js:896
#: src/overview.js:890
#, javascript-format
msgid "%d year ago"
msgid_plural "%d years ago"
......@@ -767,43 +688,43 @@ msgstr "Dokument %s je uzamčen a k otevření požaduje heslo."
msgid "_Password"
msgstr "_Heslo"
#: src/presentation.js:102
#: src/presentation.js:101
msgid "Running in presentation mode"
msgstr "Běží režim prezentace"
# Nadpis okna s výběrem
#: src/presentation.js:130
#: src/presentation.js:129
msgid "Present On"
msgstr "Prezentovat na"
#. Translators: "Mirrored" describes when both displays show the same view
#: src/presentation.js:166
#: src/presentation.js:165
msgid "Mirrored"
msgstr "Duplikovaný"
#: src/presentation.js:168
#: src/presentation.js:167
msgid "Primary"
msgstr "Hlavní"
#: src/presentation.js:170
#: src/presentation.js:169
msgid "Off"
msgstr "Vypnout"
#: src/presentation.js:172
#: src/presentation.js:171
msgid "Secondary"
msgstr "Vedlejší"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: src/preview.js:445 src/selections.js:985
#: src/preview.js:439 src/selections.js:979
#, javascript-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Otevřít pomocí %s"
#: src/preview.js:770
#: src/preview.js:764
msgid "Find Previous"
msgstr "Najít předchozí"
#: src/preview.js:776
#: src/preview.js:770
msgid "Find Next"
msgstr "Najít následující"
......@@ -846,96 +767,88 @@ msgstr "Typ"
#. Translators: "Type" refers to a search filter on the document type
#. (PDF, spreadsheet, ...)
#: src/search.js:120
#: src/search.js:118
msgctxt "Search Filter"
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#. Translators: this refers to documents
#: src/search.js:123 src/search.js:260 src/search.js:453
#: src/search.js:121 src/search.js:233 src/search.js:427
msgid "All"
msgstr "Vše"
#: src/search.js:136
#: src/search.js:127
msgid "PDF Documents"
msgstr "Dokumenty PDF"
#: src/search.js:143
msgid "e-Books"
msgstr "E-kniha"
#: src/search.js:147
msgid "Comics"
msgstr "Komiks"
#: src/search.js:152
#: src/search.js:132
msgid "Presentations"
msgstr "Prezentace"
#: src/search.js:155
#: src/search.js:135
msgid "Spreadsheets"
msgstr "Sešity s tabulkami"
#: src/search.js:158
#: src/search.js:138
msgid "Text Documents"
msgstr "Textové dokumenty"
#. Translators: this is a verb that refers to "All", "Title", "Author",
#. and "Content" as in "Match All", "Match Title", "Match Author", and
#. "Match Content"
#: src/search.js:257
#: src/search.js:230
msgid "Match"
msgstr "Porovnávat"
#. Translators: "Title" refers to "Match Title" when searching
#: src/search.js:263
#: src/search.js:236
msgctxt "Search Filter"
msgid "Title"
msgstr "Název"
#. Translators: "Author" refers to "Match Author" when searching
#: src/search.js:266
#: src/search.js:239
msgctxt "Search Filter"
msgid "Author"
msgstr "Autora"
#. Translators: "Content" refers to "Match Content" when searching
#: src/search.js:269
#: src/search.js:242
msgctxt "Search Filter"
msgid "Content"
msgstr "Obsah"
#: src/search.js:449
#: src/search.js:423
msgid "Sources"
msgstr "Zdroje"
#. Translators: the first %s is an online account provider name,
#. e.g. "Google". The second %s is the identity used to log in,
#. e.g. "foo@gmail.com".
#: src/search.js:508
#: src/search.js:480
#, javascript-format
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"
#: src/selections.js:360 src/selections.js:362
#: src/selections.js:353 src/selections.js:355
msgid "Rename…"
msgstr "Přejmenovat…"
#: src/selections.js:366 src/selections.js:368
#: src/selections.js:359 src/selections.js:361
msgid "Delete"
msgstr "Smazat"
#: src/selections.js:382
#: src/selections.js:375
#, javascript-format
msgid "“%s” removed"
msgstr "„%s“ byl odstraněn"
#: src/selections.js:779
#: src/selections.js:772
msgid "Rename"
msgstr "Přejmenování"
#. Translators: "Collections" refers to documents in this context
#: src/selections.js:785
#: src/selections.js:778
msgctxt "Dialog Title"
msgid "Collections"
msgstr "Sady"
......@@ -1015,4 +928,3 @@ msgstr "Nepojmenovaný dokument"
#: src/trackerController.js:176
msgid "Unable to fetch the list of documents"
msgstr "Nelze získat seznam dokumentů"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment