Commit 1c1855c2 authored by Sabri Ünal's avatar Sabri Ünal 🎨 Committed by Administrator

Update Turkish translation

parent 37a15a71
Pipeline #55491 passed with stage
in 11 minutes and 4 seconds
......@@ -13,29 +13,28 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-documents master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"documents&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-03 17:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-21 13:01+0300\n"
"Last-Translator: Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-documents/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-17 18:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-17 22:40+0200\n"
"Last-Translator: Sabri Ünal <libreajans@gmail.com>\n"
"Language-Team: Türkçe <gnome-turk@gnome.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: data/org.gnome.Books.metainfo.xml.in:7 data/org.gnome.Books.desktop.in:3
#: src/application.js:112 src/overview.js:1052
#: data/org.gnome.Books.appdata.xml.in:7 data/org.gnome.Books.desktop.in:3
#: src/application.js:112 src/overview.js:1055
msgid "Books"
msgstr "Kitaplar"
#: data/org.gnome.Books.metainfo.xml.in:8
#: data/org.gnome.Books.appdata.xml.in:8
msgid "An e-book manager application for GNOME"
msgstr "GNOME için e-kitap yönetici uygulaması"
#: data/org.gnome.Books.metainfo.xml.in:10
#: data/org.gnome.Books.appdata.xml.in:10
msgid ""
"A simple application to access and organize your e-books on GNOME. It is "
"meant to be a simple and elegant replacement for using a file manager to "
......@@ -45,29 +44,29 @@ msgstr ""
"uygulama. E-kitaplarınızı düzenlemek için dosya yöneticisinin yerini "
"alabilecek basit ve şık bir çözüm olarak geliştirildi."
#: data/org.gnome.Books.metainfo.xml.in:15
#: data/org.gnome.Documents.metainfo.xml.in:16
#: data/org.gnome.Books.appdata.xml.in:15
#: data/org.gnome.Documents.appdata.xml.in:16
msgid "It lets you:"
msgstr "Şunları yapmanıza olanak tanır:"
#: data/org.gnome.Books.metainfo.xml.in:17
#: data/org.gnome.Books.appdata.xml.in:17
msgid "View recent e-books"
msgstr "Yakın zamanda kullanılan e-kitapları görüntülemek"
#: data/org.gnome.Books.metainfo.xml.in:18
#: data/org.gnome.Books.appdata.xml.in:18
msgid "Search through e-books"
msgstr "E-kitaplarda arama yapmak"
#: data/org.gnome.Books.metainfo.xml.in:19
#: data/org.gnome.Books.appdata.xml.in:19
msgid "View e-books (PDF and comics) fullscreen"
msgstr "E-kitapları (PDF ve çizgi roman) tam ekran görüntülemek"
#: data/org.gnome.Books.metainfo.xml.in:20
#: data/org.gnome.Books.appdata.xml.in:20
msgid "Print e-books"
msgstr "E-kitapları yazdırmak"
#: data/org.gnome.Books.metainfo.xml.in:32
#: data/org.gnome.Documents.metainfo.xml.in:39
#: data/org.gnome.Books.appdata.xml.in:32
#: data/org.gnome.Documents.appdata.xml.in:39
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME Projesi"
......@@ -87,7 +86,7 @@ msgstr "Kitaplar;Çizgi Romanlar;ePub;PDF;"
#: data/org.gnome.books.gschema.xml:5 data/org.gnome.documents.gschema.xml:5
msgid "View as"
msgstr "Görünüm:"
msgstr "Görünüm"
#: data/org.gnome.books.gschema.xml:6 data/org.gnome.documents.gschema.xml:6
msgid "View as type"
......@@ -95,7 +94,7 @@ msgstr "Türe göre görüntüle"
#: data/org.gnome.books.gschema.xml:10 data/org.gnome.documents.gschema.xml:10
msgid "Sort by"
msgstr "Şuna göre sırala:"
msgstr "Şuna göre sırala"
#: data/org.gnome.books.gschema.xml:11 data/org.gnome.documents.gschema.xml:11
msgid "Sort by type"
......@@ -133,17 +132,17 @@ msgstr "Gece kipi"
msgid "Whether the application is in night mode."
msgstr "Uygulamanın gece kipinde olup olmadığı."
#: data/org.gnome.Documents.metainfo.xml.in:7
#: data/org.gnome.Documents.appdata.xml.in:7
#: data/org.gnome.Documents.desktop.in:3 src/application.js:115
#: src/overview.js:1052
#: src/overview.js:1055
msgid "Documents"
msgstr "Belgeler"
#: data/org.gnome.Documents.metainfo.xml.in:8
#: data/org.gnome.Documents.appdata.xml.in:8
msgid "A document manager application for GNOME"
msgstr "GNOME için belge yönetimi uygulaması"
#: data/org.gnome.Documents.metainfo.xml.in:10
#: data/org.gnome.Documents.appdata.xml.in:10
msgid ""
"A simple application to access, organize and share your documents on GNOME. "
"It is meant to be a simple and elegant replacement for using a file manager "
......@@ -155,35 +154,35 @@ msgstr ""
"alabilecek basit ve şık bir çözüm olarak geliştirildi. GNOME Çevirimiçi "
"Hesapları üzerinden sorunsuz bir bulut tümleşmesi sunar."
#: data/org.gnome.Documents.metainfo.xml.in:18
#: data/org.gnome.Documents.appdata.xml.in:18
msgid "View recent local and online documents"
msgstr "Son yerel ve çevrim içi belgeleri görüntülemek"
#: data/org.gnome.Documents.metainfo.xml.in:19
#: data/org.gnome.Documents.appdata.xml.in:19
msgid "Access your Google, ownCloud or OneDrive content"
msgstr "Google, ownCloud veya OneDrive içeriğinize ulaşmak"
#: data/org.gnome.Documents.metainfo.xml.in:20
#: data/org.gnome.Documents.appdata.xml.in:20
msgid "Search through documents"
msgstr "Belgelerde arama yapmak"
#: data/org.gnome.Documents.metainfo.xml.in:21
#: data/org.gnome.Documents.appdata.xml.in:21
msgid "See new documents shared by friends"
msgstr "Arkadaşlarınız tarafından paylaşılan yeni belgeleri görmek"
#: data/org.gnome.Documents.metainfo.xml.in:22
#: data/org.gnome.Documents.appdata.xml.in:22
msgid "View documents fullscreen"
msgstr "Belgeleri tam ekran görüntülemek"
#: data/org.gnome.Documents.metainfo.xml.in:23
#: data/org.gnome.Documents.appdata.xml.in:23
msgid "Print documents"
msgstr "Belgeleri yazdırmak"
#: data/org.gnome.Documents.metainfo.xml.in:24
#: data/org.gnome.Documents.appdata.xml.in:24
msgid "Select favorites"
msgstr "Sık kullanılanları seçmek"
#: data/org.gnome.Documents.metainfo.xml.in:25
#: data/org.gnome.Documents.appdata.xml.in:25
msgid "Allow opening full featured editor for non-trivial changes"
msgstr ""
"Kapsamlı değişiklikler için tam özellikli düzenleyici açmaya izin vermek"
......@@ -202,26 +201,26 @@ msgstr "org.gnome.Documents"
msgid "Docs;PDF;Document;"
msgstr "Dokümanlar;PDF;Belgeler;"
#: data/ui/app-menu.ui:6 src/preview.js:453
#: data/ui/books-app-menu.ui:6 data/ui/documents-app-menu.ui:6
#: src/preview.js:452
msgid "Night Mode"
msgstr "Gece Kipi"
#: data/ui/app-menu.ui:12
#: data/ui/books-app-menu.ui:12 data/ui/documents-app-menu.ui:12
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Klavye Kısayolları"
#: data/ui/app-menu.ui:16
#: data/ui/books-app-menu.ui:16 data/ui/documents-app-menu.ui:16
msgid "Help"
msgstr "Yardım"
#: data/ui/app-menu.ui:20
msgid "About"
msgstr "Hakkında"
#: data/ui/books-app-menu.ui:20
msgid "About Books"
msgstr "Kitaplar Hakkında"
#: data/ui/app-menu.ui:24
msgctxt "app menu"
msgid "Quit"
msgstr "Çıkış"
#: data/ui/documents-app-menu.ui:20
msgid "About Documents"
msgstr "Belgeler Hakkında"
#: data/ui/help-overlay.ui:11
msgctxt "shortcut window"
......@@ -289,8 +288,6 @@ msgid "Copy selected text to clipboard"
msgstr "Seçili metni panoya kopyala"
#: data/ui/help-overlay.ui:106
#| msgctxt "shortcut window"
#| msgid "Rotate clockwise"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Rotate counterclockwise"
msgstr "Saat yönünün tersine döndür"
......@@ -340,7 +337,7 @@ msgid "Add"
msgstr "Ekle"
#: data/ui/organize-collection-dialog.ui:163 data/ui/selection-toolbar.ui:88
#: src/overview.js:1056 src/search.js:126 src/search.js:132
#: src/overview.js:1059 src/search.js:126 src/search.js:132
msgid "Collections"
msgstr "Koleksiyonlar"
......@@ -359,7 +356,7 @@ msgstr "_Kopyala"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: data/ui/preview-menu.ui:6 data/ui/selection-toolbar.ui:9
#: src/selections.js:988
#: src/selections.js:990
msgid "Open"
msgstr "Aç"
......@@ -371,7 +368,7 @@ msgstr "Düzenle"
msgid "Print…"
msgstr "Yazdır…"
#: data/ui/preview-menu.ui:21 src/preview.js:462
#: data/ui/preview-menu.ui:21 src/preview.js:461
msgid "Fullscreen"
msgstr "Tam ekran"
......@@ -441,7 +438,7 @@ msgid "Failed to print document"
msgstr "Belge yazdırma başarısız oldu"
#. Translators: this refers to local documents
#: src/documents.js:836 src/search.js:459
#: src/documents.js:836 src/search.js:463
msgid "Local"
msgstr "Yerel"
......@@ -456,75 +453,75 @@ msgstr "GNOME"
msgid "Getting Started with Documents"
msgstr "Belgeler ile Çalışmaya Başlama"
#: src/documents.js:905 src/documents.js:1115 src/documents.js:1218
#: src/documents.js:1412
#: src/documents.js:905 src/documents.js:1129 src/documents.js:1232
#: src/documents.js:1426
msgid "Collection"
msgstr "Koleksiyon"
#. overridden
#: src/documents.js:972
#: src/documents.js:986
msgid "Google Docs"
msgstr "Google Belgeleri"
#: src/documents.js:973
#: src/documents.js:987
msgid "Google"
msgstr "Google"
#: src/documents.js:1117 src/documents.js:1414
#: src/documents.js:1131 src/documents.js:1428
msgid "Spreadsheet"
msgstr "Hesap Tablosu"
#: src/documents.js:1119 src/documents.js:1416 src/presentation.js:44
#: src/documents.js:1133 src/documents.js:1430 src/presentation.js:43
msgid "Presentation"
msgstr "Sunum"
#: src/documents.js:1121 src/documents.js:1418
#: src/documents.js:1135 src/documents.js:1432
msgid "e-Book"
msgstr "e-kitap"
#: src/documents.js:1123 src/documents.js:1420
#: src/documents.js:1137 src/documents.js:1434
msgid "Document"
msgstr "Belge"
#. overridden
#: src/documents.js:1173
#: src/documents.js:1187
msgid "ownCloud"
msgstr "ownCloud"
#. overridden
#: src/documents.js:1307 src/documents.js:1308
#: src/documents.js:1321 src/documents.js:1322
msgid "OneDrive"
msgstr "OneDrive"
#: src/documents.js:1594
#: src/documents.js:1608
msgid "Please check the network connection."
msgstr "Lütfen internet bağlantınızı denetleyin."
#: src/documents.js:1597
#: src/documents.js:1611
msgid "Please check the network proxy settings."
msgstr "Lütfen vekil sunucu ayarlarınızı denetleyin."
#: src/documents.js:1600
#: src/documents.js:1614
msgid "Unable to sign in to the document service."
msgstr "Belge hizmetinde oturum açılamadı."
#: src/documents.js:1603
#: src/documents.js:1617
msgid "Unable to locate this document."
msgstr "Belge bulunamadı."
#: src/documents.js:1606
#: src/documents.js:1620
#, javascript-format
msgid "Hmm, something is fishy (%d)."
msgstr "Hmm, şüpheli bir durum var (%d)."
#: src/documents.js:1613
#: src/documents.js:1627
msgid ""
"You are using a preview of Books. Full viewing capabilities are coming soon!"
msgstr ""
"Kitaplar uygulamasının bir önizlemesini kullanıyorsunuz. Tam kapsamlı "
"görüntüleme yetenekleri yakında geliyor!"
#: src/documents.js:1615
#: src/documents.js:1629
msgid ""
"LibreOffice support is not available. Please contact your system "
"administrator."
......@@ -533,10 +530,10 @@ msgstr ""
"başvurun."
#. Translators: %s is the title of a document
#: src/documents.js:1638
#: src/documents.js:1652
#, javascript-format
msgid "Oops! Unable to load “%s”"
msgstr "Ahh! “%s” yüklenemedi."
msgstr "Ahh! “%s” yüklenemedi"
#. view button, on the right of the toolbar
#: src/edit.js:139
......@@ -548,11 +545,11 @@ msgstr "Görünüm"
msgid "chapter %s of %s"
msgstr "bölüm %s / %s"
#: src/evinceview.js:590 src/lib/gd-places-bookmarks.c:656
#: src/evinceview.js:591 src/lib/gd-places-bookmarks.c:656
msgid "Bookmarks"
msgstr "Yer İmleri"
#: src/evinceview.js:598
#: src/evinceview.js:599
msgid "Bookmark this page"
msgstr "Bu sayfayı yer imlerine ekle"
......@@ -603,12 +600,17 @@ msgstr ""
"Muhammet Kara <muhammetk@gmail.com>\n"
"GNOME Türkiye Çeviri Takımı <gnome-turk@gnome.org>"
#: src/mainToolbar.js:91
#: src/mainToolbar.js:101
msgctxt "menu button tooltip"
msgid "Menu"
msgstr "Menü"
#: src/mainToolbar.js:111
msgctxt "toolbar button tooltip"
msgid "Search"
msgstr "Ara"
#: src/mainToolbar.js:100
#: src/mainToolbar.js:120
msgid "Back"
msgstr "Geri"
......@@ -702,45 +704,45 @@ msgid "%d selected"
msgid_plural "%d selected"
msgstr[0] "%d seçildi"
#: src/overview.js:669
#: src/overview.js:673
msgid "Select Items"
msgstr "Ögeleri Seç"
#: src/overview.js:876
#: src/overview.js:879
msgid "Yesterday"
msgstr "Dün"
#: src/overview.js:878
#: src/overview.js:881
#, javascript-format
msgid "%d day ago"
msgid_plural "%d days ago"
msgstr[0] "%d gün önce"
#: src/overview.js:882
#: src/overview.js:885
msgid "Last week"
msgstr "Geçen hafta"
#: src/overview.js:884
#: src/overview.js:887
#, javascript-format
msgid "%d week ago"
msgid_plural "%d weeks ago"
msgstr[0] "%d hafta önce"
#: src/overview.js:888
#: src/overview.js:891
msgid "Last month"
msgstr "Geçen ay"
#: src/overview.js:890
#: src/overview.js:893
#, javascript-format
msgid "%d month ago"
msgid_plural "%d months ago"
msgstr[0] "%d ay önce"
#: src/overview.js:894
#: src/overview.js:897
msgid "Last year"
msgstr "Geçen sene"
#: src/overview.js:896
#: src/overview.js:899
#, javascript-format
msgid "%d year ago"
msgid_plural "%d years ago"
......@@ -763,42 +765,42 @@ msgstr "%s belgesi kilitli ve açmak için parola gerektiriyor."
msgid "_Password"
msgstr "_Parola"
#: src/presentation.js:102
#: src/presentation.js:101
msgid "Running in presentation mode"
msgstr "Sunum kipinde çalışıyor"
#: src/presentation.js:130
#: src/presentation.js:129
msgid "Present On"
msgstr "Sunum"
#. Translators: "Mirrored" describes when both displays show the same view
#: src/presentation.js:166
#: src/presentation.js:165
msgid "Mirrored"
msgstr "Yansılanmış"
#: src/presentation.js:168
#: src/presentation.js:167
msgid "Primary"
msgstr "Birincil"
#: src/presentation.js:170
#: src/presentation.js:169
msgid "Off"
msgstr "Kapalı"
#: src/presentation.js:172
#: src/presentation.js:171
msgid "Secondary"
msgstr "İkincil"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: src/preview.js:445 src/selections.js:985
#: src/preview.js:444 src/selections.js:987
#, javascript-format
msgid "Open with %s"
msgstr "%s ile Aç"
#: src/preview.js:770
#: src/preview.js:769
msgid "Find Previous"
msgstr "Öncekini Bul"
#: src/preview.js:776
#: src/preview.js:775
msgid "Find Next"
msgstr "Sonrakini Bul"
......@@ -847,7 +849,7 @@ msgid "Type"
msgstr "Tür"
#. Translators: this refers to documents
#: src/search.js:123 src/search.js:260 src/search.js:453
#: src/search.js:123 src/search.js:260 src/search.js:457
msgid "All"
msgstr "Tümü"
......@@ -900,14 +902,14 @@ msgctxt "Search Filter"
msgid "Content"
msgstr "İçerik"
#: src/search.js:449
#: src/search.js:453
msgid "Sources"
msgstr "Kaynaklar"
#. Translators: the first %s is an online account provider name,
#. e.g. "Google". The second %s is the identity used to log in,
#. e.g. "foo@gmail.com".
#: src/search.js:508
#: src/search.js:512
#, javascript-format
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"
......@@ -1011,6 +1013,13 @@ msgstr "Adsız Belge"
msgid "Unable to fetch the list of documents"
msgstr "Belgelerin listesi alınamadı"
#~ msgid "About"
#~ msgstr "Hakkında"
#~ msgctxt "app menu"
#~ msgid "Quit"
#~ msgstr "Çıkış"
#~ msgctxt "shortcut window"
#~ msgid "Rotate anti-clockwise"
#~ msgstr "Saat yönünün tersine döndür"
......@@ -1065,9 +1074,6 @@ msgstr "Belgelerin listesi alınamadı"
#~ msgid "List"
#~ msgstr "Liste"
#~ msgid "About Documents"
#~ msgstr "Belgeler Hakkında"
#~ msgid "Organize"
#~ msgstr "Düzenle"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment