Commit cf87d07f authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent 99382a19
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-disk-utility master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"disk-utility&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-10-16 13:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-29 15:35+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-11-13 14:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-11-15 13:42+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -1532,8 +1532,8 @@ msgstr "Návěští je stejné, jako stávající"
msgid "Error setting label"
msgstr "Chyba při nastavování návěští"
#: src/disks/gdufilesystemdialog.c:128 src/disks/gduwindow.c:3205
#: src/disks/gduwindow.c:3333 src/disks/gduwindow.c:3834
#: src/disks/gdufilesystemdialog.c:128 src/disks/gduwindow.c:3206
#: src/disks/gduwindow.c:3334 src/disks/gduwindow.c:3835
#: src/libgdu/gduutils.c:1378
msgid "Error unmounting filesystem"
msgstr "Chyba při odpojování souborového systému"
......@@ -2206,61 +2206,61 @@ msgstr "Zařízení místní smyčky je prázdné"
#. * The second %s is a short string with the space free (e.g. '43 GB').
#. * The %f is the percentage in use (e.g. 62.2).
#.
#: src/disks/gduwindow.c:2664
#: src/disks/gduwindow.c:2665
#, c-format
msgid "%s — %s free (%.1f%% full)"
msgstr "%s — %s volných (%.1f %% obsazeno)"
#: src/disks/gduwindow.c:2694
#: src/disks/gduwindow.c:2695
msgctxt "partition type"
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámý"
#. Translators: Use for mount point '/' simply because '/' is too small to hit as a hyperlink
#.
#: src/disks/gduwindow.c:2732
#: src/disks/gduwindow.c:2733
msgctxt "volume-content-fs"
msgid "Filesystem Root"
msgstr "Kořen souborového systému"
#. Translators: Shown as in-use part of 'Contents'. The first %s is the mount point, e.g. /media/foobar
#: src/disks/gduwindow.c:2740
#: src/disks/gduwindow.c:2741
#, c-format
msgctxt "volume-content-fs"
msgid "Mounted at %s"
msgstr "Připojeno v %s"
#. Translators: Shown when the device is not mounted next to the "In Use" label
#: src/disks/gduwindow.c:2746
#: src/disks/gduwindow.c:2747
msgctxt "volume-content-fs"
msgid "Not Mounted"
msgstr "Nepřipojeno"
#. Translators: Shown as in-use part of 'Contents' if the swap device is in use
#: src/disks/gduwindow.c:2769
#: src/disks/gduwindow.c:2770
msgctxt "volume-content-swap"
msgid "Active"
msgstr "Aktivní"
#. Translators: Shown as in-use part of 'Contents' if the swap device is not in use
#: src/disks/gduwindow.c:2775
#: src/disks/gduwindow.c:2776
msgctxt "volume-content-swap"
msgid "Not Active"
msgstr "Neaktivní"
#. Translators: Shown as in-use part of 'Contents' if the encrypted device is unlocked
#: src/disks/gduwindow.c:2790
#: src/disks/gduwindow.c:2791
msgctxt "volume-content-luks"
msgid "Unlocked"
msgstr "Odemknuto"
#. Translators: Shown as in-use part of 'Contents' if the encrypted device is unlocked
#: src/disks/gduwindow.c:2796
#: src/disks/gduwindow.c:2797
msgctxt "volume-content-luks"
msgid "Locked"
msgstr "Zamknuto"
#: src/disks/gduwindow.c:2806
#: src/disks/gduwindow.c:2807
msgctxt "volume-contents-msdos-ext"
msgid "Extended Partition"
msgstr "Rozšířený oddíl"
......@@ -2269,45 +2269,45 @@ msgstr "Rozšířený oddíl"
#. * The first %s is the usual contents string e.g. "Swapspace" or "Ext4 (version 1.0)".
#. * The second %s is either "Mounted at /path/to/fs", "Not Mounted, "Active", "Not Active", "Unlocked" or "Locked".
#.
#: src/disks/gduwindow.c:2826
#: src/disks/gduwindow.c:2827
#, c-format
msgctxt "volume-contents-combiner"
msgid "%s — %s"
msgstr "%s — %s"
#. Translators: used to convey free space for partitions
#: src/disks/gduwindow.c:2950
#: src/disks/gduwindow.c:2951
msgid "Unallocated Space"
msgstr "Nepřidělený prostor"
#: src/disks/gduwindow.c:3143
#: src/disks/gduwindow.c:3144
msgid "Error while repairing filesystem"
msgstr "Chyba při opravě souborového systému"
#: src/disks/gduwindow.c:3170
#: src/disks/gduwindow.c:3171
msgid "Repair successful"
msgstr "Oprava byla úspěšná"
#: src/disks/gduwindow.c:3170
#: src/disks/gduwindow.c:3171
msgid "Repair failed"
msgstr "Oprava selhala"
#: src/disks/gduwindow.c:3173
#: src/disks/gduwindow.c:3174
#, c-format
msgid "Filesystem %s on %s has been repaired."
msgstr "Souborový systém %s na %s byl opraven."
#. show as result and not error message, because it's not a malfunction of GDU
#: src/disks/gduwindow.c:3179
#: src/disks/gduwindow.c:3180
#, c-format
msgid "Filesystem %s on %s could not be repaired."
msgstr "Souborový systém %s na %s nemohl být opraven."
#: src/disks/gduwindow.c:3241
#: src/disks/gduwindow.c:3242
msgid "Confirm Repair"
msgstr "Potvrzení opravy"
#: src/disks/gduwindow.c:3244
#: src/disks/gduwindow.c:3245
msgid ""
"A filesystem repair is not always possible and can cause data loss. Consider "
"backing it up first in order to use forensic recovery tools that retrieve "
......@@ -2318,108 +2318,108 @@ msgstr ""
"vyhledávání ztracených souborů. V závislosti na množství dat může oprava "
"trvat opravdu dlouho."
#: src/disks/gduwindow.c:3272
#: src/disks/gduwindow.c:3273
msgid "Error while checking filesystem"
msgstr "Chyba při kontrole souborového systému"
#: src/disks/gduwindow.c:3299
#: src/disks/gduwindow.c:3300
msgid "Filesystem intact"
msgstr "Souborový systém je nedotčený"
#: src/disks/gduwindow.c:3299
#: src/disks/gduwindow.c:3300
msgid "Filesystem damaged"
msgstr "Souborový systém je poškozený"
#: src/disks/gduwindow.c:3302
#: src/disks/gduwindow.c:3303
#, c-format
msgid "Filesystem %s on %s is undamaged."
msgstr "Souborový systém %s na %s je nepoškozený."
#. show as result and not error message, because it's not a malfunction of GDU
#: src/disks/gduwindow.c:3308
#: src/disks/gduwindow.c:3309
#, c-format
msgid "Filesystem %s on %s needs repairing."
msgstr "Souborový systém %s na %s potřebuje opravu."
#: src/disks/gduwindow.c:3368
#: src/disks/gduwindow.c:3369
msgid "Confirm Check"
msgstr "Potvrzení kontroly"
#: src/disks/gduwindow.c:3371
#: src/disks/gduwindow.c:3372
msgid "Depending on the amount of data the filesystem check takes longer time."
msgstr ""
"V závislosti na množství dat v souborovém systému může kontrola zabrat hodně "
"času."
#: src/disks/gduwindow.c:3571
#: src/disks/gduwindow.c:3572
msgid "An error occurred when trying to put the drive into standby mode"
msgstr "Vyskytla se chyba při pokusu o přechod disku do režimu spánku"
#: src/disks/gduwindow.c:3617
#: src/disks/gduwindow.c:3618
msgid "An error occurred when trying to wake up the drive from standby mode"
msgstr "Vyskytla se chyba při pokusu probudit disk z režimu spánku"
#: src/disks/gduwindow.c:3662
#: src/disks/gduwindow.c:3663
msgid "Error powering off drive"
msgstr "Chyba při vypínání disku"
#. Translators: Heading for powering off a device with multiple drives
#: src/disks/gduwindow.c:3714
#: src/disks/gduwindow.c:3715
msgid "Are you sure you want to power off the drives?"
msgstr "Opravdu chcete disk vypnout?"
#. Translators: Message for powering off a device with multiple drives
#: src/disks/gduwindow.c:3716
#: src/disks/gduwindow.c:3717
msgid ""
"This operation will prepare the system for the following drives to be "
"powered down and removed."
msgstr "Tato operace připraví systém k vypnutí a odebrání následujících disků."
#: src/disks/gduwindow.c:3720
#: src/disks/gduwindow.c:3721
msgid "_Power Off"
msgstr "Vy_pnout"
#: src/disks/gduwindow.c:3797
#: src/disks/gduwindow.c:3798
msgid "Error mounting filesystem"
msgstr "Chyba při připojování souborového systému"
#: src/disks/gduwindow.c:3906
#: src/disks/gduwindow.c:3907
msgid "Error deleting partition"
msgstr "Chyba při mazání oddílu"
#: src/disks/gduwindow.c:3943
#: src/disks/gduwindow.c:3944
msgid "Are you sure you want to delete the partition?"
msgstr "Opravdu chcete oddíl vymazat?"
#: src/disks/gduwindow.c:3944
#: src/disks/gduwindow.c:3945
msgid "All data on the partition will be lost"
msgstr "Všechna data na oddílu budou ztracena"
#: src/disks/gduwindow.c:3945
#: src/disks/gduwindow.c:3946
msgid "_Delete"
msgstr "Vy_mazat"
#: src/disks/gduwindow.c:3976
#: src/disks/gduwindow.c:3977
msgid "Error ejecting media"
msgstr "Chyba při vysouvání média"
#: src/disks/gduwindow.c:4041
#: src/disks/gduwindow.c:4042
msgid "Error locking encrypted device"
msgstr "Chyba při zamykání šifrovaného zařízení"
#: src/disks/gduwindow.c:4077
#: src/disks/gduwindow.c:4078
msgid "Error starting swap"
msgstr "Chyba při spouštění odkládacího oddílu"
#: src/disks/gduwindow.c:4114
#: src/disks/gduwindow.c:4115
msgid "Error stopping swap"
msgstr "Chyba při zastavování odkládacího oddílu"
#: src/disks/gduwindow.c:4156
#: src/disks/gduwindow.c:4157
msgid "Error setting autoclear flag"
msgstr "Chyba při nastavování příznaku automatického mazání"
#: src/disks/gduwindow.c:4209 src/disks/gduwindow.c:4273
#: src/disks/gduwindow.c:4210 src/disks/gduwindow.c:4274
msgid "Error canceling job"
msgstr "Chyba při rušení úlohy"
......@@ -2442,16 +2442,18 @@ msgstr "Vyžaduje další vstupní data"
#: src/disks/ui/about-dialog.ui:12
msgid ""
"Copyright © 2008-2013 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2008-2013 David Zeuthen"
"Copyright © 2008-2013 David Zeuthen\n"
"Copyright © 2009-2017 The GNOME Project\n"
msgstr ""
"Copyright © 2008 – 2013 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2008 – 2013 David Zeuthen"
"Copyright © 2008 – 2013 David Zeuthen\n"
"Copyright © 2009 – 2017 Projekt GNOME\n"
#: src/disks/ui/about-dialog.ui:14
#: src/disks/ui/about-dialog.ui:16
msgid "View, modify and configure disks and media"
msgstr "Zobrazovat, upravovat a nastavovat disky a paměťová média"
#: src/disks/ui/about-dialog.ui:17
#: src/disks/ui/about-dialog.ui:19
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Miloslav Trmač <mitr@volny.cz>\n"
......@@ -2828,7 +2830,7 @@ msgstr "PiB"
msgid "Free Space _Following"
msgstr "Násl_edující volné místo"
#: src/disks/ui/create-partition-page.ui:148 src/disks/ui/resize-dialog.ui:167
#: src/disks/ui/create-partition-page.ui:148 src/disks/ui/resize-dialog.ui:168
msgid "The free space following the partition"
msgstr "Volné místo následující za oddílem"
......@@ -3510,11 +3512,11 @@ msgstr ""
"souborový systém pracoval rychle a spolehlivě, potřebuje nechat nějaké volné "
"místo."
#: src/disks/ui/resize-dialog.ui:196
#: src/disks/ui/resize-dialog.ui:197
msgid "_Difference"
msgstr "Roz_díl"
#: src/disks/ui/resize-dialog.ui:212
#: src/disks/ui/resize-dialog.ui:214
msgid "The difference to the previous partition size"
msgstr "Rozdíl oproti předchozí velikosti oddílu"
......@@ -3782,4 +3784,3 @@ msgstr "Pevný disk pravděpodobně brzy selže."
msgctxt "notify-smart"
msgid "Examine"
msgstr "Přezkoumat"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment