Commit 947e4c81 authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent fec4f9e5
......@@ -18,10 +18,10 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-disk-utility master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"disk-utility&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-20 22:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-24 22:09+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-disk-utility/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-31 09:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-30 19:31+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -1167,74 +1167,80 @@ msgctxt "benchmark-access-time"
msgid "%.2f msec"
msgstr "%.2f msek"
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1198
#. Translators: Reason why suspend/logout is being inhibited
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1180
msgctxt "create-inhibit-message"
msgid "Benchmarking device"
msgstr "Der er en diskbenchmark i gang"
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1206
#, c-format
msgctxt "benchmarking"
msgid "Error getting size of device: %m"
msgstr "Fejl under bestemmelse af størrelse af enhed: %m"
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1208
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1216
#, c-format
msgctxt "benchmarking"
msgid "Error getting page size: %m\n"
msgstr "Fejl ved bestemmelse af sidestørrelse: %m\n"
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1242 src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1305
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1324
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1250 src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1313
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1332
#, c-format
msgctxt "benchmarking"
msgid "Error seeking to offset %lld"
msgstr "Fejl under søgning til position %lld"
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1253
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1261
#, c-format
msgctxt "benchmarking"
msgid "Error pre-reading %s from offset %s"
msgstr "Fejl under forudindlæsning af %s fra position %s"
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1265
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1273
#, c-format
msgctxt "benchmarking"
msgid "Error seeking to offset %s"
msgstr "Fejl under søgning til position %s"
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1279
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1287
#, c-format
msgctxt "benchmarking"
msgid "Error reading %s from offset %s"
msgstr "Fejl under læsning af %s fra position %s"
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1314
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1322
#, c-format
msgctxt "benchmarking"
msgid "Error pre-reading %lld bytes from offset %lld"
msgstr "Fejl under forudindlæsning af %lld byte fra position %lld"
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1335
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1343
#, c-format
msgctxt "benchmarking"
msgid "Error writing %lld bytes at offset %lld: %m"
msgstr "Fejl ved skrivning af %lld byte ved position %lld: %m"
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1345
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1353
#, c-format
msgctxt "benchmarking"
msgid "Expected to write %lld bytes, only wrote %lld: %m"
msgstr "Forventede at skrive %lld byte, men skrev kun %lld: %m"
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1355
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1363
#, c-format
msgctxt "benchmarking"
msgid "Error syncing (at offset %lld): %m"
msgstr "Synkroniseringsfejl (ved position %lld): %m"
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1395
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1403
#, c-format
msgctxt "benchmarking"
msgid "Error seeking to offset %lld: %m"
msgstr "Fejl ved søgning fra position %lld: %m"
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1407
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1415
#, c-format
msgctxt "benchmarking"
msgid "Error reading %lld bytes from offset %lld"
......@@ -1543,9 +1549,9 @@ msgstr "Etiketten er den samme som en eksisterende etiket"
msgid "Error setting label"
msgstr "Fejl ved ændring af etiket"
#: src/disks/gdufilesystemdialog.c:128 src/disks/gduwindow.c:3206
#: src/disks/gduwindow.c:3334 src/disks/gduwindow.c:3835
#: src/libgdu/gduutils.c:1398
#: src/disks/gdufilesystemdialog.c:128 src/disks/gduwindow.c:3210
#: src/disks/gduwindow.c:3338 src/disks/gduwindow.c:3839
#: src/libgdu/gduutils.c:1411
msgid "Error unmounting filesystem"
msgstr "Fejl under afmontering af filsystem"
......@@ -1996,14 +2002,27 @@ msgstr "Alle eksisterende data vil gå tabt"
msgid "_Restore"
msgstr "_Gendan"
#: src/disks/gduunlockdialog.c:86
msgid "Error unlocking encrypted device"
msgstr "Fejl ved oplåsning af krypteret enhed"
#: src/disks/gduunlockdialog.c:112 src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:218
msgid "Select a Keyfile"
msgstr "Vælg en nøglefil"
#: src/disks/gduunlockdialog.c:147 src/disks/gduunlockdialog.c:226
msgid "Error unlocking device"
msgstr "Fejl ved oplåsning af enhed"
#: src/disks/gduunlockdialog.c:224
#, c-format
msgid "Invalid PIM"
msgstr "Ugyldig PIM"
#: src/disks/gduunlockdialog.c:143
#: src/disks/gduunlockdialog.c:261
msgid "The encryption passphrase was retrieved from the keyring"
msgstr "Krypteringsadgangsfrasen blev hentet fra nøgleringen"
#: src/disks/gduunlockdialog.c:305
msgid "Set options to unlock"
msgstr "Angiv indstillinger for at låse op"
#: src/disks/gduvolumegrid.c:262
msgid "Volumes Grid"
msgstr "Gitter med diskenheder"
......@@ -2257,17 +2276,17 @@ msgstr "Ikke aktiv"
#. Translators: Shown as in-use part of 'Contents' if the encrypted device is unlocked
#: src/disks/gduwindow.c:2791
msgctxt "volume-content-luks"
msgctxt "volume-content-crypto"
msgid "Unlocked"
msgstr "Låst op"
msgstr "Ulåst"
#. Translators: Shown as in-use part of 'Contents' if the encrypted device is unlocked
#: src/disks/gduwindow.c:2797
msgctxt "volume-content-luks"
msgctxt "volume-content-crypto"
msgid "Locked"
msgstr "Låst"
#: src/disks/gduwindow.c:2807
#: src/disks/gduwindow.c:2811
msgctxt "volume-contents-msdos-ext"
msgid "Extended Partition"
msgstr "Udvidet partition"
......@@ -2276,45 +2295,45 @@ msgstr "Udvidet partition"
#. * The first %s is the usual contents string e.g. "Swapspace" or "Ext4 (version 1.0)".
#. * The second %s is either "Mounted at /path/to/fs", "Not Mounted, "Active", "Not Active", "Unlocked" or "Locked".
#.
#: src/disks/gduwindow.c:2827
#: src/disks/gduwindow.c:2831
#, c-format
msgctxt "volume-contents-combiner"
msgid "%s — %s"
msgstr "%s — %s"
#. Translators: used to convey free space for partitions
#: src/disks/gduwindow.c:2951
#: src/disks/gduwindow.c:2955
msgid "Unallocated Space"
msgstr "Uallokeret plads"
#: src/disks/gduwindow.c:3144
#: src/disks/gduwindow.c:3148
msgid "Error while repairing filesystem"
msgstr "Fejl under reparation af filsystem"
#: src/disks/gduwindow.c:3171
#: src/disks/gduwindow.c:3175
msgid "Repair successful"
msgstr "Reparation fuldført"
#: src/disks/gduwindow.c:3171
#: src/disks/gduwindow.c:3175
msgid "Repair failed"
msgstr "Reparation mislykkedes"
#: src/disks/gduwindow.c:3174
#: src/disks/gduwindow.c:3178
#, c-format
msgid "Filesystem %s on %s has been repaired."
msgstr "Filsystemet %s på %s er blevet repareret."
#. show as result and not error message, because it's not a malfunction of GDU
#: src/disks/gduwindow.c:3180
#: src/disks/gduwindow.c:3184
#, c-format
msgid "Filesystem %s on %s could not be repaired."
msgstr "Filsystemet %s på %s kunne ikke repareres."
#: src/disks/gduwindow.c:3242
#: src/disks/gduwindow.c:3246
msgid "Confirm Repair"
msgstr "Bekræft reparation"
#: src/disks/gduwindow.c:3245
#: src/disks/gduwindow.c:3249
msgid ""
"A filesystem repair is not always possible and can cause data loss. Consider "
"backing it up first in order to use forensic recovery tools that retrieve "
......@@ -2325,107 +2344,107 @@ msgstr ""
"genskabelsesværktøjer som genopretter tabte filer. Afhængigt af mængden af "
"data, kan denne handling tage længere tid."
#: src/disks/gduwindow.c:3273
#: src/disks/gduwindow.c:3277
msgid "Error while checking filesystem"
msgstr "Fejl under kontrol af filsystem"
#: src/disks/gduwindow.c:3300
#: src/disks/gduwindow.c:3304
msgid "Filesystem intact"
msgstr "Filsystem intakt"
#: src/disks/gduwindow.c:3300
#: src/disks/gduwindow.c:3304
msgid "Filesystem damaged"
msgstr "Filsystem beskadiget"
#: src/disks/gduwindow.c:3303
#: src/disks/gduwindow.c:3307
#, c-format
msgid "Filesystem %s on %s is undamaged."
msgstr "Filsystemet %s på %s er ubeskadiget."
#. show as result and not error message, because it's not a malfunction of GDU
#: src/disks/gduwindow.c:3309
#: src/disks/gduwindow.c:3313
#, c-format
msgid "Filesystem %s on %s needs repairing."
msgstr "Filsystemet %s på %s bør repareres."
#: src/disks/gduwindow.c:3369
#: src/disks/gduwindow.c:3373
msgid "Confirm Check"
msgstr "Bekræft kontrol"
#: src/disks/gduwindow.c:3372
#: src/disks/gduwindow.c:3376
msgid "Depending on the amount of data the filesystem check takes longer time."
msgstr "Afhængigt af mængden af data kan filsystemkontrollen tage længere tid."
#: src/disks/gduwindow.c:3572
#: src/disks/gduwindow.c:3576
msgid "An error occurred when trying to put the drive into standby mode"
msgstr "Der opstod en fejl ved forsøg på at sætte drevet i hviletilstand"
#: src/disks/gduwindow.c:3618
#: src/disks/gduwindow.c:3622
msgid "An error occurred when trying to wake up the drive from standby mode"
msgstr "Der opstod en fejl ved forsøg på at vække drevet fra hviletilstand"
#: src/disks/gduwindow.c:3663
#: src/disks/gduwindow.c:3667
msgid "Error powering off drive"
msgstr "Fejl under slukning af drev"
#. Translators: Heading for powering off a device with multiple drives
#: src/disks/gduwindow.c:3715
#: src/disks/gduwindow.c:3719
msgid "Are you sure you want to power off the drives?"
msgstr "Er du sikker på at du vil slukke drevene?"
#. Translators: Message for powering off a device with multiple drives
#: src/disks/gduwindow.c:3717
#: src/disks/gduwindow.c:3721
msgid ""
"This operation will prepare the system for the following drives to be "
"powered down and removed."
msgstr ""
"Denne handling vil forberede systemet på at følgende drev slukkes og fjernes."
#: src/disks/gduwindow.c:3721
#: src/disks/gduwindow.c:3725
msgid "_Power Off"
msgstr "_Sluk"
#: src/disks/gduwindow.c:3798
#: src/disks/gduwindow.c:3802
msgid "Error mounting filesystem"
msgstr "Fejl under montering af filsystem"
#: src/disks/gduwindow.c:3907
#: src/disks/gduwindow.c:3911
msgid "Error deleting partition"
msgstr "Fejl under sletning af partition"
#: src/disks/gduwindow.c:3944
#: src/disks/gduwindow.c:3948
msgid "Are you sure you want to delete the partition?"
msgstr "Er du sikker på, at du vil slette partitionen?"
#: src/disks/gduwindow.c:3945
#: src/disks/gduwindow.c:3949
msgid "All data on the partition will be lost"
msgstr "Alle data på partitionen vil gå tabt"
#: src/disks/gduwindow.c:3946
#: src/disks/gduwindow.c:3950
msgid "_Delete"
msgstr "_Slet"
#: src/disks/gduwindow.c:3977
#: src/disks/gduwindow.c:3981
msgid "Error ejecting media"
msgstr "Fejl under forsøg på at skubbe medie ud"
#: src/disks/gduwindow.c:4042
#: src/disks/gduwindow.c:4046
msgid "Error locking encrypted device"
msgstr "Fejl under låsning af krypteret enhed"
#: src/disks/gduwindow.c:4078
#: src/disks/gduwindow.c:4082
msgid "Error starting swap"
msgstr "Fejl ved start af swap"
#: src/disks/gduwindow.c:4115
#: src/disks/gduwindow.c:4119
msgid "Error stopping swap"
msgstr "Fejl ved standsning af swap"
#: src/disks/gduwindow.c:4157
#: src/disks/gduwindow.c:4161
msgid "Error setting autoclear flag"
msgstr "Fejl ved ændring af autorydningsflag"
#: src/disks/gduwindow.c:4210 src/disks/gduwindow.c:4274
#: src/disks/gduwindow.c:4214 src/disks/gduwindow.c:4278
msgid "Error canceling job"
msgstr "Fejl ved annullering af job"
......@@ -2771,9 +2790,9 @@ msgid ""
"following filesystems. Be aware of the technical differences and do research "
"about your use case."
msgstr ""
"I tilfælde af at valgmulighederne ikke passer til dine behov "
"så vælg en af de følgende filsystemer. Vær opmærksom på tekniske "
"forskelle og undersøg dine behov nærmere."
"I tilfælde af at valgmulighederne ikke passer til dine behov så vælg en af "
"de følgende filsystemer. Vær opmærksom på tekniske forskelle og undersøg "
"dine behov nærmere."
#: src/disks/ui/create-partition-page.ui:79 src/disks/ui/resize-dialog.ui:95
msgid "Partition _Size"
......@@ -3211,7 +3230,7 @@ msgid "Passphrase File"
msgstr "Adgangsfrasefil"
#: src/disks/ui/edit-crypttab-dialog.ui:243
#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:76
#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:97
msgid "Sho_w passphrase"
msgstr "V_is adgangsfrase"
......@@ -3224,7 +3243,7 @@ msgstr ""
"sættes op"
#: src/disks/ui/edit-crypttab-dialog.ui:282
#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:43
#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:63
msgid "_Passphrase"
msgstr "_Adgangsfrase"
......@@ -3471,8 +3490,8 @@ msgid ""
"Indicates that EFI firmware should ignore the content of the partition and "
"not try to read from it"
msgstr ""
"Indikerer at EFI-firmware skal ignorere indholdet af partitionen og "
"ikke forsøge at læse fra den"
"Indikerer at EFI-firmware skal ignorere indholdet af partitionen og ikke "
"forsøge at læse fra den"
#: src/disks/ui/erase-multiple-disks-dialog.ui:7
msgid "Erase Multiple Disks"
......@@ -3636,11 +3655,56 @@ msgstr "Udvidet"
msgid "Conveyance"
msgstr "Transport"
#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:7
#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:8
msgid "Enter passphrase to unlock"
msgstr "Indtast adgangsfrase for at låse op"
#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:121
#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:41
msgid "This volume might be a VeraCrypt volume as it contains random data."
msgstr "Denne diskenhed kan være en VeraCrypt-enhed, da den indeholder tilfældige data."
#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:79
#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:186
msgid "If specified"
msgstr "Hvis angivet"
#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:117
msgid "Volume type"
msgstr "Diskenhedstype"
#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:136
msgid "_Hidden"
msgstr "_Skjult"
#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:137
msgid ""
"Instead of unlocking this volume, attempt to unlock a secondary volume "
"hidden inside."
msgstr "Frem for at låse denne diskenhed op, prøv da at låse en sækunder diskenhed op som er skjult indeni."
#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:149
msgid "Windows _system"
msgstr "Windows-_system"
#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:150
msgid "Unlock an encrypted Windows system partition or drive."
msgstr "Lås krypteret Windowssystempartition eller -drev op."
#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:171
msgid "PI_M"
msgstr "PI_M"
#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:187
msgid ""
"If set, the VeraCrypt PIM (Personal Iterations Multiplier) numeric value to "
"use for this volume."
msgstr "Hvis givet vil denne talværdi blive brugt som VeraCrypt-PIM (Personal Iterations Multiplier) for denne diskenhed."
#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:204
msgid "Keyfiles"
msgstr "Nøglefiler"
#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:258
msgid "_Unlock"
msgstr "Lås _op"
......@@ -3772,11 +3836,11 @@ msgctxt "confirmation-list-of-devices"
msgid "Affected Devices"
msgstr "Påvirkede enheder"
#: src/libgdu/gduutils.c:1418
#: src/libgdu/gduutils.c:1431
msgid "Error locking device"
msgstr "Fejl ved låsning af enhed"
#: src/libgdu/gduutils.c:1439
#: src/libgdu/gduutils.c:1452
msgid "Error disabling autoclear for loop device"
msgstr "Fejl under deaktivering af autoclear for løkkeenhed"
......@@ -3799,3 +3863,5 @@ msgctxt "notify-smart"
msgid "Examine"
msgstr "Undersøg"
#~ msgid "Error unlocking encrypted device"
#~ msgstr "Fejl ved oplåsning af krypteret enhed"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment