Commit 5ed9589a authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 2f5b14b6
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-disk-utility master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-disk-utility/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-02 18:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-02 20:30+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-23 09:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-25 20:38+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl\n"
......@@ -21,7 +21,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-04-11 06:24+0000\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#: data/gnome-disk-image-mounter.desktop.in:3 src/disk-image-mounter/main.c:48
......@@ -1133,19 +1133,19 @@ msgstr "Podatki predhodnih primerjalnih preizkusov niso na voljo"
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:734
msgctxt "benchmark-updated"
msgid "Opening Device…"
msgstr "Odpiranje naprave ..."
msgstr "Odpiranje naprave "
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:738
#, c-format
msgctxt "benchmark-updated"
msgid "Measuring transfer rate (%2.1f%% complete)…"
msgstr "Merjenje hitrosti prenosa (%2.1f%% končano) ..."
msgstr "Merjenje hitrosti prenosa (%2.1f%% končano) "
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:745
#, c-format
msgctxt "benchmark-updated"
msgid "Measuring access time (%2.1f%% complete)…"
msgstr "Merjenje časa dostopa (%2.1f%% končano) ..."
msgstr "Merjenje časa dostopa (%2.1f%% končano) "
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:811
msgctxt "benchmarking"
......@@ -1350,7 +1350,7 @@ msgstr "_Zapri"
#: src/disks/gducreatediskimagedialog.c:722
#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:731
msgid "Error determining size of device: "
msgstr "Napaka določanja velikosti naprave:"
msgstr "Napaka določanja velikosti naprave: "
#: src/disks/gducreatediskimagedialog.c:729
#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:738
......@@ -1360,7 +1360,7 @@ msgstr "Naprava je velikosti 0"
#: src/disks/gducreatediskimagedialog.c:763
msgid "Error allocating space for disk image file: "
msgstr "Napaka dodeljevanja prostora za datoteko odtisa diska:"
msgstr "Napaka dodeljevanja prostora za datoteko odtisa diska: "
#: src/disks/gducreatediskimagedialog.c:924
#: src/disks/gdunewdiskimagedialog.c:324
......@@ -1542,12 +1542,6 @@ msgstr "Oznaka je enaka obstoječi."
msgid "Error setting label"
msgstr "Napaka nastavljanja oznake"
#: src/disks/gdufilesystemdialog.c:128 src/disks/gduwindow.c:3210
#: src/disks/gduwindow.c:3338 src/disks/gduwindow.c:3839
#: src/libgdu/gduutils.c:1411
msgid "Error unmounting filesystem"
msgstr "Napaka odklapljanja datotečnega sistema"
#. Translators: Used to convey that something takes at least
#. * some specificed duration but may take longer. The %s is a
#. * time duration e.g. "8 hours and 28 minutes"
......@@ -1893,12 +1887,12 @@ msgid "_Resize"
msgstr "_Spremeni velikost"
#: src/disks/gduresizedialog.c:352 src/disks/gduresizedialog.c:431
#: src/disks/gduresizedialog.c:601 src/disks/gduresizedialog.c:624
#: src/disks/gduresizedialog.c:595 src/disks/gduresizedialog.c:618
msgid "Error resizing filesystem"
msgstr "Napaka spreminjanja velikosti datotečnega sistema"
#: src/disks/gduresizedialog.c:370 src/disks/gduresizedialog.c:493
#: src/disks/gduresizedialog.c:575
#: src/disks/gduresizedialog.c:569
msgid "Error resizing partition"
msgstr "Napaka spreminjanja velikosti razdelka"
......@@ -1914,27 +1908,19 @@ msgstr "Spreminjanje velikosti ni mogoče"
msgid "Waited too long for the filesystem"
msgstr "Čas čakanja na odziv datotečnega sistema je potekel."
#: src/disks/gduresizedialog.c:526 src/disks/gduresizedialog.c:648
#: src/disks/gduresizedialog.c:526 src/disks/gduresizedialog.c:642
msgid "Error repairing filesystem"
msgstr "Napaka popravljanja datotečnega sistema"
#: src/disks/gduresizedialog.c:551
msgid "Error unmounting filesystem for repairing"
msgstr "Napaka odklapljanja datotečnega sistema pred popravljanjem"
#: src/disks/gduresizedialog.c:692
msgid "Error unmounting filesystem for resizing"
msgstr "Napaka odklapljanja datotečnega sistema za spreminjanje velikosti"
#: src/disks/gduresizedialog.c:760
#: src/disks/gduresizedialog.c:748
msgid "Error mounting the filesystem"
msgstr "Napaka priklapljanja datotečnega sistema"
#: src/disks/gduresizedialog.c:802
#: src/disks/gduresizedialog.c:790
msgid "Fit to size"
msgstr "Prilagodi velikosti"
#: src/disks/gduresizedialog.c:837
#: src/disks/gduresizedialog.c:825
msgid "Error mounting filesystem to calculate minimum size"
msgstr ""
"Napaka priklapljanja datotečnega sistema za izračun najmanjše možne velikosti"
......@@ -2326,11 +2312,11 @@ msgstr "Datotečnega sistema %s na %s je popravljen."
msgid "Filesystem %s on %s could not be repaired."
msgstr "Datotečnega sistema %s na %s ni mogoče popraviti."
#: src/disks/gduwindow.c:3246
#: src/disks/gduwindow.c:3236
msgid "Confirm Repair"
msgstr "Potrdi popravilo"
#: src/disks/gduwindow.c:3249
#: src/disks/gduwindow.c:3239
msgid ""
"A filesystem repair is not always possible and can cause data loss. Consider "
"backing it up first in order to use forensic recovery tools that retrieve "
......@@ -2340,109 +2326,105 @@ msgstr ""
"podatkov. Najprej je priporočljivo narediti varnostno kopijo. Opravilo bo "
"dolgotrajno, če je treba premakniti veliko količino podatkov."
#: src/disks/gduwindow.c:3277
#: src/disks/gduwindow.c:3267
msgid "Error while checking filesystem"
msgstr "Prišlo je do napake med preverjanjem datotečnega sistema ..."
#: src/disks/gduwindow.c:3304
#: src/disks/gduwindow.c:3294
msgid "Filesystem intact"
msgstr "Datotečni sistem ni poškodovan."
#: src/disks/gduwindow.c:3304
#: src/disks/gduwindow.c:3294
msgid "Filesystem damaged"
msgstr "Datotečni sistem je poškodovan."
#: src/disks/gduwindow.c:3307
#: src/disks/gduwindow.c:3297
#, c-format
msgid "Filesystem %s on %s is undamaged."
msgstr "Datotečni sistem %s na %s je nepoškodovan."
#. show as result and not error message, because it's not a malfunction of GDU
#: src/disks/gduwindow.c:3313
#: src/disks/gduwindow.c:3303
#, c-format
msgid "Filesystem %s on %s needs repairing."
msgstr "Datotečni sistem %s na %s zahteva popravilo."
#: src/disks/gduwindow.c:3373
#: src/disks/gduwindow.c:3353
msgid "Confirm Check"
msgstr "Potrdi preverjanje"
#: src/disks/gduwindow.c:3376
#: src/disks/gduwindow.c:3356
msgid "Depending on the amount of data the filesystem check takes longer time."
msgstr ""
"Glede na količino podatkov na datotečnem sistemu je lahko opravilo "
"dolgotrajno."
#: src/disks/gduwindow.c:3576
#: src/disks/gduwindow.c:3556
msgid "An error occurred when trying to put the drive into standby mode"
msgstr "Med poskusom pošiljanja v stanje pripravljenosti je prišlo do napake."
#: src/disks/gduwindow.c:3622
#: src/disks/gduwindow.c:3602
msgid "An error occurred when trying to wake up the drive from standby mode"
msgstr "Med poskusom povrnitve in stanja pripravljenosti je prišlo do napake."
#: src/disks/gduwindow.c:3667
#: src/disks/gduwindow.c:3647
msgid "Error powering off drive"
msgstr "Napaka izklapljanja pogona"
#. Translators: Heading for powering off a device with multiple drives
#: src/disks/gduwindow.c:3719
#: src/disks/gduwindow.c:3699
msgid "Are you sure you want to power off the drives?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izklopiti pogone?"
#. Translators: Message for powering off a device with multiple drives
#: src/disks/gduwindow.c:3721
#: src/disks/gduwindow.c:3701
msgid ""
"This operation will prepare the system for the following drives to be "
"powered down and removed."
msgstr ""
"To opravilo bo pripravilo sistem za izklop in odstranitev naslednjih pogonov."
#: src/disks/gduwindow.c:3725
#: src/disks/gduwindow.c:3705
msgid "_Power Off"
msgstr "Izklopljeno"
#: src/disks/gduwindow.c:3802
#: src/disks/gduwindow.c:3782
msgid "Error mounting filesystem"
msgstr "Napaka priklapljanja datotečnega sistema"
#: src/disks/gduwindow.c:3911
#: src/disks/gduwindow.c:3873
msgid "Error deleting partition"
msgstr "Napaka brisanja razdelka"
#: src/disks/gduwindow.c:3948
#: src/disks/gduwindow.c:3910
msgid "Are you sure you want to delete the partition?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati razdelek?"
#: src/disks/gduwindow.c:3949
#: src/disks/gduwindow.c:3911
msgid "All data on the partition will be lost"
msgstr "Vsi podatki na nosilcu bodo nepovratno izgubljeni."
#: src/disks/gduwindow.c:3950
#: src/disks/gduwindow.c:3912
msgid "_Delete"
msgstr "_Izbriši"
#: src/disks/gduwindow.c:3981
#: src/disks/gduwindow.c:3943
msgid "Error ejecting media"
msgstr "Napaka izmetavanja nosilca"
#: src/disks/gduwindow.c:4046
msgid "Error locking encrypted device"
msgstr "Napaka zaklepanja šifrirane naprave"
#: src/disks/gduwindow.c:4082
#: src/disks/gduwindow.c:4026
msgid "Error starting swap"
msgstr "Napaka začenjanja izmenjevalnega razdelka"
#: src/disks/gduwindow.c:4119
#: src/disks/gduwindow.c:4063
msgid "Error stopping swap"
msgstr "Napaka zaustavljanja izmenjevalnega razdelka"
#: src/disks/gduwindow.c:4161
#: src/disks/gduwindow.c:4105
msgid "Error setting autoclear flag"
msgstr "Napaka med nastavljanjem zastavice samodejnega počiščenja"
#: src/disks/gduwindow.c:4214 src/disks/gduwindow.c:4278
#: src/disks/gduwindow.c:4158 src/disks/gduwindow.c:4222
msgid "Error canceling job"
msgstr "Napaka preklica posla"
......@@ -2490,11 +2472,11 @@ msgstr ""
#: src/disks/ui/app-menu.ui:6
msgid "_New Disk Image…"
msgstr "_Nov odtis diska ..."
msgstr "_Nov odtis diska "
#: src/disks/ui/app-menu.ui:10
msgid "Attach Disk _Image…"
msgstr "Priklopi _odtis diska ..."
msgstr "Priklopi _odtis diska "
#: src/disks/ui/app-menu.ui:17
msgid "_Help"
......@@ -2514,7 +2496,7 @@ msgstr "Primerjalni preizkus"
#: src/disks/ui/benchmark-dialog.ui:23
msgid "_Start Benchmark…"
msgstr "_Začni primerjalni preizkus ..."
msgstr "_Začni primerjalni preizkus "
#: src/disks/ui/benchmark-dialog.ui:38
msgid "_Abort Benchmark"
......@@ -3109,7 +3091,7 @@ msgstr "Vrsta razdelka"
#: src/disks/ui/disks.ui:1172
msgid "Format Disk…"
msgstr "Formatiraj disk ..."
msgstr "Formatiraj disk "
#: src/disks/ui/disks.ui:1185
msgid "Create Disk Image…"
......@@ -3161,15 +3143,15 @@ msgstr "Spremeni šifrirno geslo …"
#: src/disks/ui/disks.ui:1303
msgid "Resize…"
msgstr "Spremeni velikost ..."
msgstr "Spremeni velikost "
#: src/disks/ui/disks.ui:1311
msgid "Check Filesystem…"
msgstr "Preveri celovitost datotečnega sistema"
msgstr "Preveri celovitost datotečnega sistema"
#: src/disks/ui/disks.ui:1319
msgid "Repair Filesystem…"
msgstr "Popravi datotečni sistem ..."
msgstr "Popravi datotečni sistem "
#: src/disks/ui/disks.ui:1333
msgid "Edit Mount Options…"
......@@ -3181,7 +3163,7 @@ msgstr "Uredi možnosti šifriranja …"
#: src/disks/ui/disks.ui:1355
msgid "Create Partition Image…"
msgstr "Ustvari odtis razdelka ..."
msgstr "Ustvari odtis razdelka "
#: src/disks/ui/disks.ui:1363
msgid "Restore Partition Image…"
......@@ -3326,7 +3308,7 @@ msgstr ""
#: src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:91
msgid "I_dentify As"
msgstr "I_stoveti kot ..."
msgstr "I_stoveti kot "
#: src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:110
msgid ""
......@@ -3531,7 +3513,7 @@ msgstr "Velikost odtisa za ustvarjanje"
#: src/disks/ui/new-disk-image-dialog.ui:187
msgid "Attach new _Image…"
msgstr "Pripni nov _odtis diska ..."
msgstr "Pripni nov _odtis diska "
#: src/disks/ui/resize-dialog.ui:19
msgid "Resize Volume"
......@@ -3589,11 +3571,11 @@ msgstr "Velikost odtisa"
#: src/disks/ui/restore-disk-image-dialog.ui:230
msgid "_Start Restoring…"
msgstr "_Začni z obnavljanjem ..."
msgstr "_Začni z obnavljanjem "
#: src/disks/ui/smart-dialog.ui:7
msgid "SMART Data & Self-Tests"
msgstr "Podatki SMART in samopreizkusi"
msgstr "Podatki SMART in samopreizkusi"
#: src/disks/ui/smart-dialog.ui:24
msgid "_Start Self-test"
......@@ -3854,6 +3836,10 @@ msgctxt "confirmation-list-of-devices"
msgid "Affected Devices"
msgstr "Prizadete naprave"
#: src/libgdu/gduutils.c:1411
msgid "Error unmounting filesystem"
msgstr "Napaka odklapljanja datotečnega sistema"
#: src/libgdu/gduutils.c:1431
msgid "Error locking device"
msgstr "Napaka zaklepanja naprave"
......@@ -3880,6 +3866,18 @@ msgctxt "notify-smart"
msgid "Examine"
msgstr "Preuči"
#~ msgid "org.gnome.DiskUtility"
#~ msgstr "org.gnome.DiskUtility"
#~ msgid "Error unmounting filesystem for repairing"
#~ msgstr "Napaka odklapljanja datotečnega sistema pred popravljanjem"
#~ msgid "Error unmounting filesystem for resizing"
#~ msgstr "Napaka odklapljanja datotečnega sistema za spreminjanje velikosti"
#~ msgid "Error locking encrypted device"
#~ msgstr "Napaka zaklepanja šifrirane naprave"
#~ msgid "Error unlocking encrypted device"
#~ msgstr "Napaka odklepanja šifrirane naprave"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment