Commit 5836d06b authored by Daniel Nylander's avatar Daniel Nylander

Updated Swedish translation

parent 9db270c2
# Swedish translation for gnome-disk-utility. # Swedish translation for gnome-disk-utility.
# Copyright (C) 2009-2010 Free Software Foundation, Inc. # Copyright (C) 2009-2011 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-disk-utility package. # This file is distributed under the same license as the gnome-disk-utility package.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2009, 2010. # Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2009, 2010, 2011.
# #
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-disk-utility\n" "Project-Id-Version: gnome-disk-utility\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-12-29 14:46+0100\n" "POT-Creation-Date: 2011-05-18 08:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-29 15:48+0100\n" "PO-Revision-Date: 2011-05-18 08:23+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n" "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n" "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n" "Language: sv\n"
...@@ -25,8 +25,8 @@ msgstr "" ...@@ -25,8 +25,8 @@ msgstr ""
#: ../src/notification/notification-main.c:537 #: ../src/notification/notification-main.c:537
#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:269 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:269
#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:321 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:321
#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:803 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:804
#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:1114 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:1115
msgid "Disk Utility" msgid "Disk Utility"
msgstr "Diskverktyg" msgstr "Diskverktyg"
...@@ -210,567 +210,567 @@ msgstr "_Storlek:" ...@@ -210,567 +210,567 @@ msgstr "_Storlek:"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:132 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:131
msgid "Read Error Rate" msgid "Read Error Rate"
msgstr "Läsfelsfrekvens" msgstr "Frekvens av läsfel"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:133 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:132
msgid "Frequency of errors while reading raw data from the disk. A non-zero value indicates a problem with either the disk surface or read/write heads" msgid "Frequency of errors while reading raw data from the disk. A non-zero value indicates a problem with either the disk surface or read/write heads"
msgstr "Felfrekvens vid läsning av rådata från disken. Ett värde som är högre än noll indikerar ett problem med antingen diskens yta eller läs-/skrivhuvuden" msgstr "Felfrekvens vid läsning av rådata från disken. Ett värde som är högre än noll indikerar ett problem med antingen diskens yta eller läs-/skrivhuvuden"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:142 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:141
msgid "Throughput Performance" msgid "Throughput Performance"
msgstr "Genomströmningsprestanda" msgstr "Genomströmningsprestanda"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:143 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:142
msgid "Average efficiency of the disk" msgid "Average efficiency of the disk"
msgstr "Genomsnittlig effektivitet för disken" msgstr "Genomsnittlig effektivitet för disken"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:150 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:149
msgid "Spinup Time" msgid "Spinup Time"
msgstr "Uppstartstid" msgstr "Uppstartstid"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:151 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:150
msgid "Time needed to spin up the disk" msgid "Time needed to spin up the disk"
msgstr "Tid som behövs för att starta upp disken (spin up)" msgstr "Tid som behövs för att starta upp disken (spin up)"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:158 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:157
msgid "Start/Stop Count" msgid "Start/Stop Count"
msgstr "Antal start/stopp" msgstr "Antal start/stopp"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:159 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:158
msgid "Number of spindle start/stop cycles" msgid "Number of spindle start/stop cycles"
msgstr "Antal start-/stoppcykler för spindeln" msgstr "Antal start-/stoppcykler för spindeln"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:166 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:165
msgid "Reallocated Sector Count" msgid "Reallocated Sector Count"
msgstr "Reallokerat antal sektorer" msgstr "Reallokerat antal sektorer"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:167 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:166
msgid "Count of remapped sectors. When the hard drive finds a read/write/verification error, it marks the sector as \"reallocated\" and transfers data to a special reserved area (spare area)" msgid "Count of remapped sectors. When the hard drive finds a read/write/verification error, it marks the sector as \"reallocated\" and transfers data to a special reserved area (spare area)"
msgstr "Antal omallokerade sektorer. När hårddisken hittar ett läs-/skriv-/verifieringsfel så markeras sektorn som \"reallocated\" och överför data till ett speciellt reserverat område (reservområde)" msgstr "Antal omallokerade sektorer. När hårddisken hittar ett läs-/skriv-/verifieringsfel så markeras sektorn som \"reallocated\" och överför data till ett speciellt reserverat område (reservområde)"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:176 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:175
msgid "Read Channel Margin" msgid "Read Channel Margin"
msgstr "Marginal för läsningskanal" msgstr "Marginal för läsningskanal"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:177 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:176
msgid "Margin of a channel while reading data." msgid "Margin of a channel while reading data."
msgstr "Marginal för en kanal vid läsning av data." msgstr "Marginal för en kanal vid läsning av data."
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:184 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:183
msgid "Seek Error Rate" msgid "Seek Error Rate"
msgstr "Frekvens av sökfel" msgstr "Frekvens av sökfel"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:185 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:184
msgid "Frequency of errors while positioning" msgid "Frequency of errors while positioning"
msgstr "Frekvens av fel vid positionering" msgstr "Frekvens av fel vid positionering"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:192 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:191
msgid "Seek Timer Performance" msgid "Seek Timer Performance"
msgstr "Prestanda för söktid" msgstr "Prestanda för söktid"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:193 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:192
msgid "Average efficiency of operations while positioning" msgid "Average efficiency of operations while positioning"
msgstr "Genomsnittlig effektivitet för åtgärder vid positionering" msgstr "Genomsnittlig effektivitet för åtgärder vid positionering"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:200 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:199
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:524 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:523
msgid "Power-On Hours" msgid "Power-On Hours"
msgstr "Körtimmar" msgstr "Körtimmar"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:201 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:200
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:525 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:524
msgid "Number of hours elapsed in the power-on state" msgid "Number of hours elapsed in the power-on state"
msgstr "Antalet timmar som enheten har körts" msgstr "Antalet timmar som enheten har körts"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:208 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:207
msgid "Spinup Retry Count" msgid "Spinup Retry Count"
msgstr "Antal uppstartsförsök" msgstr "Antal uppstartsförsök"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:209 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:208
msgid "Number of retry attempts to spin up" msgid "Number of retry attempts to spin up"
msgstr "Antal försök att starta upp (spin up)" msgstr "Antal försök att starta upp (spin up)"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:216 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:215
msgid "Calibration Retry Count" msgid "Calibration Retry Count"
msgstr "Antal kalibreringsförsök" msgstr "Antal kalibreringsförsök"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:217 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:216
msgid "Number of attempts to calibrate the device" msgid "Number of attempts to calibrate the device"
msgstr "Antal försök att kalibrera enheten" msgstr "Antal försök att kalibrera enheten"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:224 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:223
msgid "Power Cycle Count" msgid "Power Cycle Count"
msgstr "Antal strömcykler" msgstr "Antal strömcykler"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:225 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:224
msgid "Number of power-on events" msgid "Number of power-on events"
msgstr "Antal strömpåslagningshändelser" msgstr "Antal strömpåslagningshändelser"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:232 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:231
msgid "Soft read error rate" msgid "Soft read error rate"
msgstr "Felfrekvens för mjuk läsning" msgstr "Felfrekvens för mjuk läsning"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:233 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:232
msgid "Frequency of 'program' errors while reading from the disk" msgid "Frequency of 'program' errors while reading from the disk"
msgstr "Frekvens för \"program\"-fel vid läsning från disken" msgstr "Frekvens för \"program\"-fel vid läsning från disken"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:240 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:239
msgid "Reported Uncorrectable Errors" msgid "Reported Uncorrectable Errors"
msgstr "Rapporterade fel som inte kan korrigeras" msgstr "Rapporterade fel som inte kan korrigeras"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:241 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:240
msgid "Number of errors that could not be recovered using hardware ECC" msgid "Number of errors that could not be recovered using hardware ECC"
msgstr "Antal fel som inte kunde återställas med ECC i hårdvaran" msgstr "Antal fel som inte kunde återställas med ECC i hårdvaran"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:248 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:247
msgid "High Fly Writes" msgid "High Fly Writes"
msgstr "Skrivförsök utanför flygområdet" msgstr "Skrivförsök utanför flygområdet"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:249 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:248
msgid "Number of times a recording head is flying outside its normal operating range" msgid "Number of times a recording head is flying outside its normal operating range"
msgstr "Antal gånger ett skrivhuvud flyger utanför dess normala operationsområde" msgstr "Antal gånger ett skrivhuvud flyger utanför dess normala operationsområde"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:256 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:255
msgid "Airflow Temperature" msgid "Airflow Temperature"
msgstr "Airflow-temperatur" msgstr "Airflow-temperatur"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:257 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:256
msgid "Airflow temperature of the drive" msgid "Airflow temperature of the drive"
msgstr "Airflow-temperatur för enheten" msgstr "Airflow-temperatur för enheten"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:264 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:263
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:434 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:433
msgid "G-sense Error Rate" msgid "G-sense Error Rate"
msgstr "Felfrekvens för G-sense" msgstr "Felfrekvens för G-sense"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:265 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:264
msgid "Frequency of mistakes as a result of impact loads" msgid "Frequency of mistakes as a result of impact loads"
msgstr "Felfrekvens som ett resultat av stödbelastning" msgstr "Felfrekvens som ett resultat av stödbelastning"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:272 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:271
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:491 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:490
msgid "Power-off Retract Count" msgid "Power-off Retract Count"
msgstr "Antal tillbakadragningar" msgstr "Antal tillbakadragningar"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:273 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:272
msgid "Number of power-off or emergency retract cycles" msgid "Number of power-off or emergency retract cycles"
msgstr "Antal tillbakadragningscykler som resultat av avstängning eller nödfall" msgstr "Antal tillbakadragningscykler som resultat av avstängning eller nödfall"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:280 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:279
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:467 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:466
msgid "Load/Unload Cycle Count" msgid "Load/Unload Cycle Count"
msgstr "Cykelantal för load/unload" msgstr "Cykelantal för load/unload"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:281 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:280
msgid "Number of cycles into landing zone position" msgid "Number of cycles into landing zone position"
msgstr "Antal cykler i landningszonsposition" msgstr "Antal cykler i landningszonsposition"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:288 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:287
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:507 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:506
msgid "Temperature" msgid "Temperature"
msgstr "Temperatur" msgstr "Temperatur"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:289 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:288
msgid "Current internal temperature of the drive" msgid "Current internal temperature of the drive"
msgstr "Aktuell intern temperatur för enheten" msgstr "Aktuell intern temperatur för enheten"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:296 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:295
msgid "Hardware ECC Recovered" msgid "Hardware ECC Recovered"
msgstr "Återskapade ECC (hårdvara)" msgstr "Återskapade ECC (hårdvara)"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:297 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:296
msgid "Number of ECC on-the-fly errors" msgid "Number of ECC on-the-fly errors"
msgstr "Antal ECC on-the-fly-fel" msgstr "Antal ECC on-the-fly-fel"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:304 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:303
msgid "Reallocation Count" msgid "Reallocation Count"
msgstr "Antal omallokeringar" msgstr "Antal omallokeringar"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:305 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:304
msgid "Number of remapping operations. The raw value of this attribute shows the total number of (successful and unsuccessful) attempts to transfer data from reallocated sectors to a spare area" msgid "Number of remapping operations. The raw value of this attribute shows the total number of (successful and unsuccessful) attempts to transfer data from reallocated sectors to a spare area"
msgstr "Antal omallokeringsåtgärder. Råvärdet för detta attribut visar det totala antalet (lyckade och inte lyckade) försök att överföra data från omallokerade sektorer till ett reservområde" msgstr "Antal omallokeringsåtgärder. Råvärdet för detta attribut visar det totala antalet (lyckade och inte lyckade) försök att överföra data från omallokerade sektorer till ett reservområde"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:315 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:314
msgid "Current Pending Sector Count" msgid "Current Pending Sector Count"
msgstr "Antal väntande sektorer" msgstr "Antal väntande sektorer"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:316 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:315
msgid "Number of sectors waiting to be remapped. If the sector waiting to be remapped is subsequently written or read successfully, this value is decreased and the sector is not remapped. Read errors on the sector will not remap the sector, it will only be remapped on a failed write attempt" msgid "Number of sectors waiting to be remapped. If the sector waiting to be remapped is subsequently written or read successfully, this value is decreased and the sector is not remapped. Read errors on the sector will not remap the sector, it will only be remapped on a failed write attempt"
msgstr "Antalet sektorer som väntar på att omallokeras. Om sektorn som väntar på att omallokeras samtidigt skrives eller läses utan problem så kommer detta värde att minskas och sektorn kommer inte att omallokeras. Läsfel på sektorn kommer inte att omallokera sektorn och den kommer endast att omallokeras vid felaktiga skrivförsök" msgstr "Antalet sektorer som väntar på att omallokeras. Om sektorn som väntar på att omallokeras samtidigt skrives eller läses utan problem så kommer detta värde att minskas och sektorn kommer inte att omallokeras. Läsfel på sektorn kommer inte att omallokera sektorn och den kommer endast att omallokeras vid felaktiga skrivförsök"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:327 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:326
msgid "Uncorrectable Sector Count" msgid "Uncorrectable Sector Count"
msgstr "Antal sektorer som inte kan korrigeras" msgstr "Antal sektorer som inte kan korrigeras"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:328 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:327
msgid "The total number of uncorrectable errors when reading/writing a sector. A rise in the value of this attribute indicates defects of the disk surface and/or problems in the mechanical subsystem" msgid "The total number of uncorrectable errors when reading/writing a sector. A rise in the value of this attribute indicates defects of the disk surface and/or problems in the mechanical subsystem"
msgstr "Det totala antalet fel som inte kan korrigeras vid läsning/skrivning av en sektor. En höjning av värdet för detta attribut indikerar skador på diskens yta och/eller problem i det mekaniska undersystemet" msgstr "Det totala antalet fel som inte kan korrigeras vid läsning/skrivning av en sektor. En höjning av värdet för detta attribut indikerar skador på diskens yta och/eller problem i det mekaniska undersystemet"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:337 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:336
msgid "UDMA CRC Error Rate" msgid "UDMA CRC Error Rate"
msgstr "Frekvens av UDMA CRC-fel" msgstr "Frekvens av UDMA CRC-fel"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:338 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:337
msgid "Number of CRC errors during UDMA mode" msgid "Number of CRC errors during UDMA mode"
msgstr "Antal CRC-fel i UDMA-läge" msgstr "Antal CRC-fel i UDMA-läge"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:345 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:344
msgid "Write Error Rate" msgid "Write Error Rate"
msgstr "Frekvens av skrivfel" msgstr "Frekvens av skrivfel"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:346 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:345
msgid "Number of errors while writing to disk (or) multi-zone error rate (or) flying-height" msgid "Number of errors while writing to disk (or) multi-zone error rate (or) flying-height"
msgstr "Antal fel vid skrivning till disk (eller) frekvens av multi-zonsfel (eller) flyghöjd" msgstr "Antal fel vid skrivning till disk (eller) frekvens av multi-zonsfel (eller) flyghöjd"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:353 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:352
msgid "Soft Read Error Rate" msgid "Soft Read Error Rate"
msgstr "Felfrekvens för mjuk läsning" msgstr "Felfrekvens för mjuk läsning"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:354 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:353
msgid "Number of off-track errors" msgid "Number of off-track errors"
msgstr "Antal off-track-fel" msgstr "Antal off-track-fel"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:361 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:360
msgid "Data Address Mark Errors" msgid "Data Address Mark Errors"
msgstr "Fel vid dataadressmarkering" msgstr "Fel vid dataadressmarkering"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:362 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:361
msgid "Number of Data Address Mark (DAM) errors (or) vendor-specific" msgid "Number of Data Address Mark (DAM) errors (or) vendor-specific"
msgstr "Antal Data Address Mark-fel (DAM) (eller) tillverkarspecifika" msgstr "Antal Data Address Mark-fel (DAM) (eller) tillverkarspecifika"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:369 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:368
msgid "Run Out Cancel" msgid "Run Out Cancel"
msgstr "Antal ECC-fel" msgstr "Antal ECC-fel"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:370 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:369
msgid "Number of ECC errors" msgid "Number of ECC errors"
msgstr "Antal ECC-fel" msgstr "Antal ECC-fel"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:377 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:376
msgid "Soft ECC correction" msgid "Soft ECC correction"
msgstr "Soft ECC-korrigering" msgstr "Soft ECC-korrigering"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:378 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:377
msgid "Number of errors corrected by software ECC" msgid "Number of errors corrected by software ECC"
msgstr "Antal fel som korrigerats av ECC i programvaran" msgstr "Antal fel som korrigerats av ECC i programvaran"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:385 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:384
msgid "Thermal Asperity Rate" msgid "Thermal Asperity Rate"
msgstr "Fel som resultat av hög temperatur" msgstr "Fel som resultat av hög temperatur"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:386 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:385
msgid "Number of Thermal Asperity Rate errors" msgid "Number of Thermal Asperity Rate errors"
msgstr "Antal fel (Thermal Asperity Rate) som resultat av hög temperatur" msgstr "Antal fel (Thermal Asperity Rate) som resultat av hög temperatur"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:393 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:392
msgid "Flying Height" msgid "Flying Height"
msgstr "Flyghöjd" msgstr "Flyghöjd"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:394 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:393
msgid "Height of heads above the disk surface" msgid "Height of heads above the disk surface"
msgstr "Höjd för huvuden ovanför skivans yta" msgstr "Höjd för huvuden ovanför skivans yta"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:401 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:400
msgid "Spin High Current" msgid "Spin High Current"
msgstr "Hög uppstartsström" msgstr "Hög uppstartsström"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:402 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:401
msgid "Amount of high current used to spin up the drive" msgid "Amount of high current used to spin up the drive"
msgstr "Mängd av hög ström som används för att starta upp enheten" msgstr "Mängd av hög ström som används för att starta upp enheten"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:409 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:408
msgid "Spin Buzz" msgid "Spin Buzz"
msgstr "Buzz-rutiner vid acceleration" msgstr "Buzz-rutiner vid acceleration"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:410 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:409
msgid "Number of buzz routines to spin up the drive" msgid "Number of buzz routines to spin up the drive"
msgstr "Antal buzz-rutiner som används för att accelerera enheter" msgstr "Antal buzz-rutiner som används för att accelerera enheter"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:417 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:416
msgid "Offline Seek Performance" msgid "Offline Seek Performance"
msgstr "Prestanda för frånkopplad sökning" msgstr "Prestanda för frånkopplad sökning"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:418 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:417
msgid "Drive's seek performance during offline operations" msgid "Drive's seek performance during offline operations"
msgstr "Enhetens sökprestanda under frånkopplade åtgärder" msgstr "Enhetens sökprestanda under frånkopplade åtgärder"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:425 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:424
msgid "Disk Shift" msgid "Disk Shift"
msgstr "Skivförskjutning" msgstr "Skivförskjutning"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:426 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:425
msgid "Shift of disk is possible as a result of strong shock loading in the store, as a result of falling (or) temperature" msgid "Shift of disk is possible as a result of strong shock loading in the store, as a result of falling (or) temperature"
msgstr "Förskjutning av skivan är möjlig som ett resultat av stötar, till exempel på grund av ett fall i marken (eller) temperatur" msgstr "Förskjutning av skivan är möjlig som ett resultat av stötar, till exempel på grund av ett fall i marken (eller) temperatur"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:435 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:434
msgid "Number of errors as a result of impact loads as detected by a shock sensor" msgid "Number of errors as a result of impact loads as detected by a shock sensor"
msgstr "Antal fel som resultat av stötar som har mäts av en stötsensor" msgstr "Antal fel som resultat av stötar som har mäts av en stötsensor"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:442 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:441
msgid "Loaded Hours" msgid "Loaded Hours"
msgstr "Timmar laddad" msgstr "Timmar laddad"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:443 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:442
msgid "Number of hours in general operational state" msgid "Number of hours in general operational state"
msgstr "Antal timmar i allmänt operationellt tillstånd" msgstr "Antal timmar i allmänt operationellt tillstånd"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation. #. * or the next string for a longer explanation.
#. #.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:450 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:449
msgid "Load/Unload Retry Count" msgid "Load/Unload Retry Count"
msgstr "Antal load/unload-försök" msgstr "Antal load/unload-försök"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:451 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:450
msgid "Loading on drive caused by numerous recurrences of operations, like reading, recording, positioning of heads, etc" msgid "Loading on drive caused by numerous recurrences of operations, like reading, recording, positioning of heads, etc"
msgstr "Belastning på enheten som orsakats av ett flertal förekomster av åtgärder, såsom läsning, skrivning, positionering av huvuden, etc" msgstr "Belastning på enheten som orsakats av ett flertal förekomster av åtgärder, såsom läsning, skrivning, positionering av huvuden, etc"