Commit 5836d06b authored by Daniel Nylander's avatar Daniel Nylander

Updated Swedish translation

parent 9db270c2
# Swedish translation for gnome-disk-utility.
# Copyright (C) 2009-2010 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2009-2011 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-disk-utility package.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2009, 2010.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2009, 2010, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-disk-utility\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-12-29 14:46+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-29 15:48+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-05-18 08:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-05-18 08:23+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -25,8 +25,8 @@ msgstr ""
#: ../src/notification/notification-main.c:537
#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:269
#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:321
#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:803
#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:1114
#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:804
#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:1115
msgid "Disk Utility"
msgstr "Diskverktyg"
......@@ -210,567 +210,567 @@ msgstr "_Storlek:"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:132
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:131
msgid "Read Error Rate"
msgstr "Läsfelsfrekvens"
msgstr "Frekvens av läsfel"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:133
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:132
msgid "Frequency of errors while reading raw data from the disk. A non-zero value indicates a problem with either the disk surface or read/write heads"
msgstr "Felfrekvens vid läsning av rådata från disken. Ett värde som är högre än noll indikerar ett problem med antingen diskens yta eller läs-/skrivhuvuden"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:142
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:141
msgid "Throughput Performance"
msgstr "Genomströmningsprestanda"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:143
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:142
msgid "Average efficiency of the disk"
msgstr "Genomsnittlig effektivitet för disken"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:150
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:149
msgid "Spinup Time"
msgstr "Uppstartstid"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:151
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:150
msgid "Time needed to spin up the disk"
msgstr "Tid som behövs för att starta upp disken (spin up)"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:158
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:157
msgid "Start/Stop Count"
msgstr "Antal start/stopp"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:159
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:158
msgid "Number of spindle start/stop cycles"
msgstr "Antal start-/stoppcykler för spindeln"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:166
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:165
msgid "Reallocated Sector Count"
msgstr "Reallokerat antal sektorer"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:167
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:166
msgid "Count of remapped sectors. When the hard drive finds a read/write/verification error, it marks the sector as \"reallocated\" and transfers data to a special reserved area (spare area)"
msgstr "Antal omallokerade sektorer. När hårddisken hittar ett läs-/skriv-/verifieringsfel så markeras sektorn som \"reallocated\" och överför data till ett speciellt reserverat område (reservområde)"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:176
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:175
msgid "Read Channel Margin"
msgstr "Marginal för läsningskanal"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:177
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:176
msgid "Margin of a channel while reading data."
msgstr "Marginal för en kanal vid läsning av data."
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:184
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:183
msgid "Seek Error Rate"
msgstr "Frekvens av sökfel"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:185
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:184
msgid "Frequency of errors while positioning"
msgstr "Frekvens av fel vid positionering"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:192
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:191
msgid "Seek Timer Performance"
msgstr "Prestanda för söktid"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:193
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:192
msgid "Average efficiency of operations while positioning"
msgstr "Genomsnittlig effektivitet för åtgärder vid positionering"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:200
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:524
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:199
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:523
msgid "Power-On Hours"
msgstr "Körtimmar"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:201
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:525
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:200
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:524
msgid "Number of hours elapsed in the power-on state"
msgstr "Antalet timmar som enheten har körts"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:208
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:207
msgid "Spinup Retry Count"
msgstr "Antal uppstartsförsök"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:209
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:208
msgid "Number of retry attempts to spin up"
msgstr "Antal försök att starta upp (spin up)"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:216
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:215
msgid "Calibration Retry Count"
msgstr "Antal kalibreringsförsök"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:217
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:216
msgid "Number of attempts to calibrate the device"
msgstr "Antal försök att kalibrera enheten"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:224
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:223
msgid "Power Cycle Count"
msgstr "Antal strömcykler"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:225
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:224
msgid "Number of power-on events"
msgstr "Antal strömpåslagningshändelser"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:232
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:231
msgid "Soft read error rate"
msgstr "Felfrekvens för mjuk läsning"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:233
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:232
msgid "Frequency of 'program' errors while reading from the disk"
msgstr "Frekvens för \"program\"-fel vid läsning från disken"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:240
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:239
msgid "Reported Uncorrectable Errors"
msgstr "Rapporterade fel som inte kan korrigeras"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:241
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:240
msgid "Number of errors that could not be recovered using hardware ECC"
msgstr "Antal fel som inte kunde återställas med ECC i hårdvaran"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:248
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:247
msgid "High Fly Writes"
msgstr "Skrivförsök utanför flygområdet"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:249
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:248
msgid "Number of times a recording head is flying outside its normal operating range"
msgstr "Antal gånger ett skrivhuvud flyger utanför dess normala operationsområde"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:256
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:255
msgid "Airflow Temperature"
msgstr "Airflow-temperatur"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:257
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:256
msgid "Airflow temperature of the drive"
msgstr "Airflow-temperatur för enheten"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:264
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:434
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:263
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:433
msgid "G-sense Error Rate"
msgstr "Felfrekvens för G-sense"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:265
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:264
msgid "Frequency of mistakes as a result of impact loads"
msgstr "Felfrekvens som ett resultat av stödbelastning"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:272
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:491
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:271
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:490
msgid "Power-off Retract Count"
msgstr "Antal tillbakadragningar"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:273
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:272
msgid "Number of power-off or emergency retract cycles"
msgstr "Antal tillbakadragningscykler som resultat av avstängning eller nödfall"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:280
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:467
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:279
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:466
msgid "Load/Unload Cycle Count"
msgstr "Cykelantal för load/unload"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:281
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:280
msgid "Number of cycles into landing zone position"
msgstr "Antal cykler i landningszonsposition"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:288
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:507
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:287
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:506
msgid "Temperature"
msgstr "Temperatur"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:289
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:288
msgid "Current internal temperature of the drive"
msgstr "Aktuell intern temperatur för enheten"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:296
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:295
msgid "Hardware ECC Recovered"
msgstr "Återskapade ECC (hårdvara)"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:297
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:296
msgid "Number of ECC on-the-fly errors"
msgstr "Antal ECC on-the-fly-fel"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:304
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:303
msgid "Reallocation Count"
msgstr "Antal omallokeringar"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:305
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:304
msgid "Number of remapping operations. The raw value of this attribute shows the total number of (successful and unsuccessful) attempts to transfer data from reallocated sectors to a spare area"
msgstr "Antal omallokeringsåtgärder. Råvärdet för detta attribut visar det totala antalet (lyckade och inte lyckade) försök att överföra data från omallokerade sektorer till ett reservområde"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:315
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:314
msgid "Current Pending Sector Count"
msgstr "Antal väntande sektorer"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:316
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:315
msgid "Number of sectors waiting to be remapped. If the sector waiting to be remapped is subsequently written or read successfully, this value is decreased and the sector is not remapped. Read errors on the sector will not remap the sector, it will only be remapped on a failed write attempt"
msgstr "Antalet sektorer som väntar på att omallokeras. Om sektorn som väntar på att omallokeras samtidigt skrives eller läses utan problem så kommer detta värde att minskas och sektorn kommer inte att omallokeras. Läsfel på sektorn kommer inte att omallokera sektorn och den kommer endast att omallokeras vid felaktiga skrivförsök"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:327
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:326
msgid "Uncorrectable Sector Count"
msgstr "Antal sektorer som inte kan korrigeras"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:328
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:327
msgid "The total number of uncorrectable errors when reading/writing a sector. A rise in the value of this attribute indicates defects of the disk surface and/or problems in the mechanical subsystem"
msgstr "Det totala antalet fel som inte kan korrigeras vid läsning/skrivning av en sektor. En höjning av värdet för detta attribut indikerar skador på diskens yta och/eller problem i det mekaniska undersystemet"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:337
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:336
msgid "UDMA CRC Error Rate"
msgstr "Frekvens av UDMA CRC-fel"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:338
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:337
msgid "Number of CRC errors during UDMA mode"
msgstr "Antal CRC-fel i UDMA-läge"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:345
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:344
msgid "Write Error Rate"
msgstr "Frekvens av skrivfel"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:346
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:345
msgid "Number of errors while writing to disk (or) multi-zone error rate (or) flying-height"
msgstr "Antal fel vid skrivning till disk (eller) frekvens av multi-zonsfel (eller) flyghöjd"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:353
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:352
msgid "Soft Read Error Rate"
msgstr "Felfrekvens för mjuk läsning"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:354
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:353
msgid "Number of off-track errors"
msgstr "Antal off-track-fel"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:361
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:360
msgid "Data Address Mark Errors"
msgstr "Fel vid dataadressmarkering"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:362
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:361
msgid "Number of Data Address Mark (DAM) errors (or) vendor-specific"
msgstr "Antal Data Address Mark-fel (DAM) (eller) tillverkarspecifika"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:369
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:368
msgid "Run Out Cancel"
msgstr "Antal ECC-fel"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:370
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:369
msgid "Number of ECC errors"
msgstr "Antal ECC-fel"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:377
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:376
msgid "Soft ECC correction"
msgstr "Soft ECC-korrigering"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:378
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:377
msgid "Number of errors corrected by software ECC"
msgstr "Antal fel som korrigerats av ECC i programvaran"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:385
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:384
msgid "Thermal Asperity Rate"
msgstr "Fel som resultat av hög temperatur"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:386
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:385
msgid "Number of Thermal Asperity Rate errors"
msgstr "Antal fel (Thermal Asperity Rate) som resultat av hög temperatur"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:393
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:392
msgid "Flying Height"
msgstr "Flyghöjd"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:394
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:393
msgid "Height of heads above the disk surface"
msgstr "Höjd för huvuden ovanför skivans yta"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:401
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:400
msgid "Spin High Current"
msgstr "Hög uppstartsström"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:402
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:401
msgid "Amount of high current used to spin up the drive"
msgstr "Mängd av hög ström som används för att starta upp enheten"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:409
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:408
msgid "Spin Buzz"
msgstr "Buzz-rutiner vid acceleration"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:410
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:409
msgid "Number of buzz routines to spin up the drive"
msgstr "Antal buzz-rutiner som används för att accelerera enheter"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:417
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:416
msgid "Offline Seek Performance"
msgstr "Prestanda för frånkopplad sökning"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:418
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:417
msgid "Drive's seek performance during offline operations"
msgstr "Enhetens sökprestanda under frånkopplade åtgärder"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:425
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:424
msgid "Disk Shift"
msgstr "Skivförskjutning"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:426
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:425
msgid "Shift of disk is possible as a result of strong shock loading in the store, as a result of falling (or) temperature"
msgstr "Förskjutning av skivan är möjlig som ett resultat av stötar, till exempel på grund av ett fall i marken (eller) temperatur"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:435
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:434
msgid "Number of errors as a result of impact loads as detected by a shock sensor"
msgstr "Antal fel som resultat av stötar som har mäts av en stötsensor"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:442
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:441
msgid "Loaded Hours"
msgstr "Timmar laddad"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:443
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:442
msgid "Number of hours in general operational state"
msgstr "Antal timmar i allmänt operationellt tillstånd"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:450
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:449
msgid "Load/Unload Retry Count"
msgstr "Antal load/unload-försök"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:451
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:450
msgid "Loading on drive caused by numerous recurrences of operations, like reading, recording, positioning of heads, etc"
msgstr "Belastning på enheten som orsakats av ett flertal förekomster av åtgärder, såsom läsning, skrivning, positionering av huvuden, etc"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:459
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:458
msgid "Load Friction"
msgstr "Belastningsfriktion"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:460
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:459
msgid "Load on drive caused by friction in mechanical parts of the store"
msgstr "Belastning på enheten som orsakats av friktion i mekaniska delar"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:468
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:467
msgid "Total number of load cycles"
msgstr "Totalt antal inläsningscykler"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:475
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:474
msgid "Load-in Time"
msgstr "Inläsningstid"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:476
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:475
msgid "General time for loading in a drive"
msgstr "Allmän tid för inläsning i en enhet"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:483
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:482
msgid "Torque Amplification Count"
msgstr "Rotationskompensationstal"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:484
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:483
msgid "Quantity efforts of the rotating moment of a drive"
msgstr "Antal försök för att kompensera för hastighetsvariationer tvärs över skivan vid rotation"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:492
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:491
msgid "Number of power-off retract events"
msgstr "Antal tillbakadragningshändelser vid avstängning"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:499
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:498
msgid "GMR Head Amplitude"
msgstr "GMR-huvudamplitud"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:500
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:499
msgid "Amplitude of heads trembling (GMR-head) in running mode"
msgstr "Amplitud för huvuden som skakar (GMR-head) i körande läge"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:508
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:507
msgid "Temperature of the drive"
msgstr "Temperatur för enheten"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:515
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:514
msgid "Endurance Remaining"
msgstr "Återstående uthållighet"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:516
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:515
msgid "Number of physical erase cycles completed on the drive as a percentage of the maximum physical erase cycles the drive supports"
msgstr "Antal fysiska raderingscykler som färdigställts på enheten som en procentandel av det maximala antalet fysiska raderingscykler som enheten har stöd för"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:532
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:531
msgid "Uncorrectable ECC Count"
msgstr "Antal ECC som inte kan korrigeras"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:533
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:532
msgid "Number of uncorrectable ECC errors"
msgstr "Antal ej korrigeringsbara ECC-fel"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:540
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:539
msgid "Good Block Rate"
msgstr "Frekvens av bra block"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:541
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:540
msgid "Number of available reserved blocks as a percentage of the total number of reserved blocks"
msgstr "Antal tillgängliga reserverade block som en procentandel av det totala antalet reserverade block"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:549
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:548
msgid "Head Flying Hours"
msgstr "Flygtid för huvud"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:550
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:549
msgid "Time while head is positioning"
msgstr "Tid när huvud positioneras"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:557
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:556
msgid "Read Error Retry Rate"
msgstr "Försöksfrekvens vid läsfel"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:558
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:557
msgid "Number of errors while reading from a disk"
msgstr "Antal fel vid läsning från en disk"
#. Translators: This is shown in the attribute treeview when no description is found.
#. * %d is the attribute number.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:700
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:699
#, c-format
msgid "No description for attribute %d"
msgstr "Ingen beskrivning för attribut %d"
#. Translators: This is shown in the tree view for the normalized value of an attribute (0-254)
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:790
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:789
msgid "Normalized:"
msgstr "Normaliserat:"
#. Translators: This is shown in the tree view for the worst value of an attribute (0-254)
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:792
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:791
msgid "Worst:"
msgstr "Sämsta:"
#. Translators: This is shown in the tree view for the threshold of an attribute (0-254)
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:794
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:793
msgid "Threshold:"
msgstr "Tröskelvärde:"
#. Translators: This is shown in the tree view for the interpreted/pretty value of an attribute
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:796
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:795
msgid "Value:"
msgstr "Värde:"
......@@ -779,66 +779,66 @@ msgstr "Värde:"
#. Translators: Shown in the treeview for an attribute we don't know the status about
#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
#. * where the value cannot be interpreted
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:846
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:854
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:862
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:958
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1640
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:845
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:853
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:861
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:957
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1639
msgid "N/A"
msgstr "Inte tillgänglig"
#. Translators: Shown in the treeview for a failing attribute
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:940
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:939
msgid "Failing"
msgstr "Trasig"
#. Translators: Shown in the treeview for an attribute that failed in the past
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:943
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:942
msgid "Failed in the past"
msgstr "Problem tidigare"
#. Translators: Shown in the treeview for an attribute that we want to warn about
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:947
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:955
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:946
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:954
msgid "Warning"
msgstr "Varning"
#. Translators: Shown in the treeview for an attribute that is good
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:950
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:949
msgid "Good"
msgstr "Bra"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1021
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1020
msgid "Error reading SMART data"
msgstr "Fel vid läsning av SMART-data"
#. Translators: Shown in the "Run self-test" dialog
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1141
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1140
msgid "Choose SMART Self-test"
msgstr "Välj SMART-självtest"
#. Translators: Shown in the "Run self-test" dialog
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1152
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1151
msgid "The tests may take a very long time to complete depending on the speed and size of the disk. You can continue using your system while the test is running."
msgstr "Testerna kan ta mycket lång tid att färdigställa beroende på hastighet och storlek på disken. Du kan fortsätta att använda ditt system under tiden som testet genomförs."
#. Translators: Radio button for short test
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1161
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1160
msgid "_Short (usually less than ten minutes)"
msgstr "_Kort (oftast mindre än 10 minuter)"
#. Translators: Radio button for extended test
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1164
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1163
msgid "_Extended (usually tens of minutes)"
msgstr "_Utökad (oftast ett tiotal minuter)"
#. Translators: Radio button for conveyance test
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1167
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1166
msgid "C_onveyance (usually less than ten minutes)"
msgstr "T_ransport (oftast mindre än tio minuter)"
#. Translators: Button in "Run self-test dialog"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1175
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1174
msgid "_Run Self Test"
msgstr "_Kör självtest"
......@@ -846,202 +846,202 @@ msgstr "_Kör självtest"
#. * First %s is the name for the drive (e.g. "1.0 TB Hard Disk")
#. * Second %s is the VPD name for the array (e.g. "ATA WDC WD1001FALS-00J7B1").
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1270
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1269
#, c-format
msgid "%s (%s) – SMART Data"
msgstr "%s (%s) – SMART-data"
#. Translators: Item name in the status table
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1290
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1289
msgid "Updated:"
msgstr "Uppdaterad:"