Commit 4daee9e2 authored by Jordi Serratosa's avatar Jordi Serratosa Committed by Gil Forcada

[l10n]Fixes on Catalan translation

parent 98ec231d
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-disk-utility\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-30 18:19+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-30 18:19+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-04 00:10+0200\n"
"Last-Translator: Gil Forcada <gilforcada@guifi.net>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -45,7 +45,7 @@ msgid ""
"To prevent data corruption, wait until this has finished before removing "
"media or disconnecting the device."
msgstr ""
"Per a evitar que es malmetin les dades, espereu que aquest procés hagi "
"Per evitar que es malmetin les dades, espereu que aquest procés hagi "
"finalitzat abans de treure el suport o desconnectar el dispositiu."
#: ../src/format-tool/gdu-format-progress-dialog.c:215
......@@ -269,7 +269,7 @@ msgstr "Nombre de cicles d'inici/aturada de l'eix"
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:166
msgid "Reallocated Sector Count"
msgstr "Comptador de sectors re-ubicats"
msgstr "Comptador de sectors reubicats"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:167
msgid ""
......@@ -277,8 +277,8 @@ msgid ""
"verification error, it marks the sector as \"reallocated\" and transfers "
"data to a special reserved area (spare area)"
msgstr ""
"Comptador de sectors re-mapats. Quan el disc dur troba un error de lectura/"
"escriptura/verificació, marca el sector com a «re-ubicat» i mou les dades a "
"Comptador de sectors remapats. Quan el disc dur troba un error de lectura/"
"escriptura/verificació, marca el sector com a «reubicat» i mou les dades a "
"una àrea reservada especial (àrea de reserva)"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
......@@ -347,7 +347,7 @@ msgstr "Comptador de reintents de calibratge"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:217
msgid "Number of attempts to calibrate the device"
msgstr "Nombre d'intents per a calibrar el dispositiu"
msgstr "Nombre d'intents per calibrar el dispositiu"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
......@@ -471,7 +471,7 @@ msgstr "Nombre d'errors ECC en vol"
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:304
msgid "Reallocation Count"
msgstr "Comptador de re-ubicacions"
msgstr "Comptador de reubicacions"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:305
msgid ""
......@@ -479,8 +479,8 @@ msgid ""
"total number of (successful and unsuccessful) attempts to transfer data from "
"reallocated sectors to a spare area"
msgstr ""
"Nombre d'operacions de re-mapat. El valor d'aquest atribut mostra el nombre "
"total d'intents (amb èxit o sense) de transferir dades de sectors re-ubicats "
"Nombre d'operacions de remapat. El valor d'aquest atribut mostra el nombre "
"total d'intents (amb èxit o sense) de transferir dades de sectors reubicats "
"a una àrea de reserva"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
......@@ -497,10 +497,10 @@ msgid ""
"decreased and the sector is not remapped. Read errors on the sector will not "
"remap the sector, it will only be remapped on a failed write attempt"
msgstr ""
"Nombre de sectors que esperen ser re-mapats. Si el sector que espera ser re-"
"Nombre de sectors que esperen ser remapats. Si el sector que espera ser re-"
"mapat és llegit o escrit de manera correcta successivament, s'anirà "
"disminuint i no serà re-mapat. Els errors de lectura del sector no faran que "
"es re-mapi, només serà re-mapat quan falli un intent d'escriptura"
"disminuint i no serà remapat. Els errors de lectura del sector no faran que "
"es re-mapi, només serà remapat quan falli un intent d'escriptura"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
......@@ -1300,7 +1300,7 @@ msgstr "Ha fallat (pot ser degut a què hagi rebut algun impacte)"
#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2097
msgid "In progress"
msgstr "En progrés"
msgstr "En curs"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-confirmation-dialog.c:171
#, c-format
......@@ -1323,7 +1323,7 @@ msgstr "Nom d'usuari"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:95
msgid "The chosen user name"
msgstr "El nom d'usuari escollit"
msgstr "El nom d'usuari triat"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:105
msgid "Address"
......@@ -1564,7 +1564,7 @@ msgstr ""
#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:876
#, c-format
msgid "Insufficient number of disks to create a %s array."
msgstr "No hi ha prou discs per a crear la matriu %s."
msgstr "No hi ha prou discs per crear la matriu %s."
#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:892
#, c-format
......@@ -1577,8 +1577,8 @@ msgstr[1] "Per crear una matriu %s, seleccioneu %d discs."
#, c-format
msgid "To create a %s array, select one more disk."
msgid_plural "To create a %s array, select %d more disks."
msgstr[0] "Per a crear una matriu %s, seleccioneu un disc més."
msgstr[1] "Per a crear una matriu %s, seleccioneu %d discs més."
msgstr[0] "Per crear una matriu %s, seleccioneu un disc més."
msgstr[1] "Per crear una matriu %s, seleccioneu %d discs més."
#. Translators: This is for the tip text shown in the dialog.
#. * First %s is the size e.g. '42 GB'.
......@@ -1588,7 +1588,7 @@ msgstr[1] "Per a crear una matriu %s, seleccioneu %d discs més."
#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:923
#, c-format
msgid "To create a %s %s array on %d disks, press \"Create\""
msgstr "Premeu «Crear» per a crear una matriu %2$s de %1$s en els %3$d discs"
msgstr "Premeu «Crear» per crear una matriu %2$s de %1$s en els %3$d discs"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-partition-dialog.c:119
msgid "Maximum Partition Size"
......@@ -1791,7 +1791,7 @@ msgstr "%s. El bloc lliure continu més gran és de %s"
#. Tranlators: this string is used for the column header
#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:1096
msgid "Storage Devices"
msgstr "Dispositius d'emmagatzemament"
msgstr "Dispositius d'emmagatzematge"
#. Tranlators: this string is used for the column header
#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:1136
......@@ -2146,7 +2146,7 @@ msgstr "Opcions del sistema de fitxers"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:203
msgid "The options to use for creating the filesystem"
msgstr "Les opcions a seleccionar per a crear el sistema de fitxers"
msgstr "Les opcions a seleccionar per crear el sistema de fitxers"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:213
msgid "Encryption"
......@@ -2194,7 +2194,7 @@ msgstr "_Utilitat de discs"
#. Translators: this is the tooltip for the "Disk Utility" button
#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:520
msgid "Use Disk Utility to format volume"
msgstr "Utilitza la utilitat de discs per a formatar el volum"
msgstr "Utilitza la utilitat de discs per formatar el volum"
#. Translators: 'type' means 'filesystem type' here.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:553
......@@ -2255,7 +2255,7 @@ msgid ""
"the file system can be used. May decrease performance and may not be "
"compatible if you use the media on other operating systems."
msgstr ""
"L'encriptació permet protegir les vostres dades, i per a poder accedir al "
"L'encriptació permet protegir les vostres dades, i per poder accedir al "
"sistema de fitxers us caldrà una contrasenya. Pot ser que faci baixar el "
"rendiment i no sigui compatible amb altres sistemes operatius."
......@@ -2368,13 +2368,13 @@ msgstr "_Desbloca"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:626
msgid "To create an encrypted device, choose a passphrase to protect it"
msgstr ""
"Per a crear un dispositiu encriptat, escolliu una contrasenya per a protegir-"
"Per crear un dispositiu encriptat, trieu una contrasenya per a protegir-"
"lo"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:629
msgid "To change the passphrase, enter both the current and new passphrase"
msgstr ""
"Per a canviar la contrasenya, introduïu tant la contrasenya actual com la "
"Per canviar la contrasenya, introduïu tant la contrasenya actual com la "
"nova"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:632
......@@ -2403,7 +2403,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"To make the data available for use, enter the passphrase for the device."
msgstr ""
"Introduïu la contrasenya del dispositiu per a poder utilitzar les dades que "
"Introduïu la contrasenya del dispositiu per poder utilitzar les dades que "
"conté."
#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:660
......@@ -2938,7 +2938,7 @@ msgstr "Reserva"
#: ../src/gdu/gdu-machine.c:151
msgid "Local Storage"
msgstr "Emmagetzemament local"
msgstr "Emmagatzematge local"
#. TODO: use display-hostname
#: ../src/gdu/gdu-machine.c:154
......@@ -3002,7 +3002,7 @@ msgid ""
"localhost"
msgstr ""
"S'ha produït un error en crear un servidor TCP local, s'ha intentat vincular "
"els ports 5000 a 10000 al localhost"
"els ports 9000 a 10000 al localhost"
#: ../src/gdu/gdu-ssh-bridge.c:322
#, c-format
......@@ -3446,7 +3446,7 @@ msgstr "Partició de sistema EFI"
#: ../src/gdu/gdu-util.c:443
msgid "BIOS Boot Partition"
msgstr "Partició d'arrencada de la BIOS"
msgstr "Partició d'arrencada del BIOS"
#. Microsoft
#: ../src/gdu/gdu-util.c:445
......@@ -3865,7 +3865,7 @@ msgid ""
"compatible with operating systems other than Linux and Minix."
msgstr ""
"Un sistema de fitxers senzill, amb poca sobrecàrrega i amb compatibilitat "
"amb els permisos de l'UNIX. No és molt compatible amb altres sistemes "
"amb els permisos de l'UNIX. No és gaire compatible amb altres sistemes "
"operatius a banda del Linux i el Minix."
#: ../src/gdu/gdu-util.c:607
......@@ -3883,7 +3883,7 @@ msgid ""
"partitions."
msgstr ""
"L'esquema del registre d'arrencada mestre (MBR) és compatible amb gairebé "
"qualsevol dispositiu o sistema, però té un seguit de limitacions en quant a "
"qualsevol dispositiu o sistema, però té un seguit de limitacions quant a "
"la mida del disc i el nombre de particions."
#: ../src/gdu/gdu-util.c:628
......@@ -3909,7 +3909,7 @@ msgid ""
"partitioning the disk for e.g. whole disk use or floppy / Zip disks."
msgstr ""
"Marca el disc sencer com a no utilitzat. Utilitzeu aquesta opció només si no "
"voleu partir el disc, p.ex. per a utilitzar el disc sencer o per a disquets "
"voleu partir el disc, p. ex. per utilitzar el disc sencer o per a disquets "
"o discs Zip."
#: ../src/gdu/gdu-util.c:888
......@@ -4467,7 +4467,7 @@ msgid ""
"To prevent data loss, wait until this has finished before removing media or "
"disconnecting the device."
msgstr ""
"Per a evitar la pèrdua de dades, espereu fins que acabi abans d'extreure la "
"Per evitar la pèrdua de dades, espereu fins que acabi abans d'extreure la "
"unitat o desconnectar el dispositiu."
#. Translators: This is used as the title of the notification
......@@ -4671,7 +4671,7 @@ msgstr "Dades de l'SM_ART"
#: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:975
msgid "View SMART data and run self-tests"
msgstr "Visualitza les dades d'SMART i executa autocomprovacions"
msgstr "Visualitza les dades de SMART i executa autocomprovacions"
#: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:984
msgid "_Eject"
......@@ -4863,7 +4863,7 @@ msgstr "No està funcionant, només es pot iniciar degradat"
#: ../src/palimpsest/gdu-section-linux-md-drive.c:96
msgctxt "RAID status"
msgid "Not running, not enough components to start"
msgstr "No està funcionant, no hi ha prou components per a iniciar-lo"
msgstr "No està funcionant, no hi ha prou components per iniciar-lo"
#: ../src/palimpsest/gdu-section-linux-md-drive.c:114
msgctxt "RAID status"
......@@ -4907,7 +4907,7 @@ msgstr "Inactiu"
#: ../src/palimpsest/gdu-section-linux-md-drive.c:315
msgid "Error stopping RAID Array"
msgstr "S'està produït un error en aturar la matriu RAID"
msgstr "S'ha produït un error en aturar la matriu RAID"
#: ../src/palimpsest/gdu-section-linux-md-drive.c:360
msgid "Error starting RAID Array"
......@@ -5219,7 +5219,7 @@ msgstr "Sistema de fitxers"
#: ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:2148
msgid "View files on the volume using a SFTP network share"
msgstr ""
"Visualitza els fitxers del volum a través d'un compartir de xarxa d'SFTP"
"Visualitza els fitxers del volum a través d'un compartir de xarxa de SFTP"
#. Translators: this the mount point hyperlink tooltip
#: ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:2155
......@@ -5545,7 +5545,7 @@ msgstr "_Detalls:"
#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:1163
msgid "_Storage Devices"
msgstr "_Dispositiius d'emmagetzemament"
msgstr "_Dispositius d'emmagetzemament"
#~ msgid "One or more disks are failing"
#~ msgstr "Un disc o més estan fallant"
......@@ -5679,7 +5679,7 @@ msgstr "_Dispositiius d'emmagetzemament"
#~ "To create a new partition table, select the partition table type and then "
#~ "press \"Create\". All existing data will be lost."
#~ msgstr ""
#~ "Per a crear una taula de particions nova, seleccioneu el tipus de taula "
#~ "Per crear una taula de particions nova, seleccioneu el tipus de taula "
#~ "de particions i després premeu «Crea». Es perdran totes les dades que hi "
#~ "hagi."
......@@ -5790,7 +5790,7 @@ msgstr "_Dispositiius d'emmagetzemament"
#~ "will be erased and the component will be ready for other use."
#~ msgstr ""
#~ "Separa el component de la matriu RAID. Se suprimiran les dades del "
#~ "component i ja estarà a punt per a utilitzar-lo altre cop."
#~ "component i ja estarà a punt per utilitzar-lo altre cop."
#~ msgid "_Add..."
#~ msgstr "_Afegeix..."
......@@ -5814,7 +5814,7 @@ msgstr "_Dispositiius d'emmagetzemament"
#~ msgid ""
#~ "To format or edit media, insert it into the drive and wait a few seconds."
#~ msgstr ""
#~ "Per a formatar o editar suports, inseriu-lo a la unitat i espereu uns "
#~ "Per formatar o editar suports, inseriu-lo a la unitat i espereu uns "
#~ "segons."
#~ msgid ""
......@@ -5950,7 +5950,7 @@ msgstr "_Dispositiius d'emmagetzemament"
#~ "To create a new partition, select the size and whether to create a file "
#~ "system. The partition type, label and flags can be changed after creation."
#~ msgstr ""
#~ "Per a crear una partició nova, seleccioneu-ne la mida i si voleu crear-hi "
#~ "Per crear una partició nova, seleccioneu-ne la mida i si voleu crear-hi "
#~ "un sistema de fitxers. El tipus de partició, l'etiqueta i els senyaladors "
#~ "es poden canviar després de crear-la."
......@@ -5985,7 +5985,7 @@ msgstr "_Dispositiius d'emmagetzemament"
#~ "To create a new file system on the device, select the type and label and "
#~ "then press \"Create\". All existing data will be lost."
#~ msgstr ""
#~ "Per a crear un sistema de fitxers nou en el dispositiu seleccioneu-ne el "
#~ "Per crear un sistema de fitxers nou en el dispositiu seleccioneu-ne el "
#~ "tipus i l'etiqueta i premeu «Crea». Es perdran totes les dades actuals."
#~ msgid "Unknown Size"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment