Commit 3ba654d6 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent 1b3bb49b
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-disk-utility master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-disk-utility/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-01 11:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-06 09:55+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-19 10:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-11 12:48+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -93,6 +93,7 @@ msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
#: data/org.gnome.DiskUtility.desktop.in:3 src/disks/gduwindow.c:1110
#: src/disks/ui/about-dialog.ui:11
msgid "Disks"
msgstr "Disky"
......@@ -111,8 +112,8 @@ msgstr ""
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.DiskUtility.desktop.in:9
msgid "gnome-disks"
msgstr "gnome-disks"
msgid "org.gnome.DiskUtility"
msgstr "org.gnome.DiskUtility"
#: src/disk-image-mounter/main.c:46
msgid "An error occurred"
......@@ -1539,12 +1540,6 @@ msgstr "Návěští je stejné, jako stávající"
msgid "Error setting label"
msgstr "Chyba při nastavování návěští"
#: src/disks/gdufilesystemdialog.c:128 src/disks/gduwindow.c:3210
#: src/disks/gduwindow.c:3338 src/disks/gduwindow.c:3839
#: src/libgdu/gduutils.c:1411
msgid "Error unmounting filesystem"
msgstr "Chyba při odpojování souborového systému"
#. Translators: Used to convey that something takes at least
#. * some specificed duration but may take longer. The %s is a
#. * time duration e.g. "8 hours and 28 minutes"
......@@ -1890,12 +1885,12 @@ msgid "_Resize"
msgstr "Z_měnit velikost"
#: src/disks/gduresizedialog.c:352 src/disks/gduresizedialog.c:431
#: src/disks/gduresizedialog.c:601 src/disks/gduresizedialog.c:624
#: src/disks/gduresizedialog.c:595 src/disks/gduresizedialog.c:618
msgid "Error resizing filesystem"
msgstr "Chyba při změně velikosti souborového systému"
#: src/disks/gduresizedialog.c:370 src/disks/gduresizedialog.c:493
#: src/disks/gduresizedialog.c:575
#: src/disks/gduresizedialog.c:569
msgid "Error resizing partition"
msgstr "Chyba při změně velikosti oddílu"
......@@ -1911,27 +1906,19 @@ msgstr "Změna velikosti není připravená"
msgid "Waited too long for the filesystem"
msgstr "Příliš dlouho se čekalo na souborový systém"
#: src/disks/gduresizedialog.c:526 src/disks/gduresizedialog.c:648
#: src/disks/gduresizedialog.c:526 src/disks/gduresizedialog.c:642
msgid "Error repairing filesystem"
msgstr "Chyba při opravě souborového systému"
#: src/disks/gduresizedialog.c:551
msgid "Error unmounting filesystem for repairing"
msgstr "Chyba při odpojování souborového systému kvůli opravě"
#: src/disks/gduresizedialog.c:692
msgid "Error unmounting filesystem for resizing"
msgstr "Chyba při odpojování souborového systému kvůli změně velikosti"
#: src/disks/gduresizedialog.c:760
#: src/disks/gduresizedialog.c:748
msgid "Error mounting the filesystem"
msgstr "Chyba při připojování souborového systému"
#: src/disks/gduresizedialog.c:802
#: src/disks/gduresizedialog.c:790
msgid "Fit to size"
msgstr "Přizpůsobit velikost"
#: src/disks/gduresizedialog.c:837
#: src/disks/gduresizedialog.c:825
msgid "Error mounting filesystem to calculate minimum size"
msgstr ""
"Chyba při připojování souborového systému kvůli výpočtu minimální velikosti"
......@@ -2323,11 +2310,11 @@ msgstr "Souborový systém %s na %s byl opraven."
msgid "Filesystem %s on %s could not be repaired."
msgstr "Souborový systém %s na %s nemohl být opraven."
#: src/disks/gduwindow.c:3246
#: src/disks/gduwindow.c:3236
msgid "Confirm Repair"
msgstr "Potvrzení opravy"
#: src/disks/gduwindow.c:3249
#: src/disks/gduwindow.c:3239
msgid ""
"A filesystem repair is not always possible and can cause data loss. Consider "
"backing it up first in order to use forensic recovery tools that retrieve "
......@@ -2338,108 +2325,104 @@ msgstr ""
"vyhledávání ztracených souborů. V závislosti na množství dat může oprava "
"trvat opravdu dlouho."
#: src/disks/gduwindow.c:3277
#: src/disks/gduwindow.c:3267
msgid "Error while checking filesystem"
msgstr "Chyba při kontrole souborového systému"
#: src/disks/gduwindow.c:3304
#: src/disks/gduwindow.c:3294
msgid "Filesystem intact"
msgstr "Souborový systém je nedotčený"
#: src/disks/gduwindow.c:3304
#: src/disks/gduwindow.c:3294
msgid "Filesystem damaged"
msgstr "Souborový systém je poškozený"
#: src/disks/gduwindow.c:3307
#: src/disks/gduwindow.c:3297
#, c-format
msgid "Filesystem %s on %s is undamaged."
msgstr "Souborový systém %s na %s je nepoškozený."
#. show as result and not error message, because it's not a malfunction of GDU
#: src/disks/gduwindow.c:3313
#: src/disks/gduwindow.c:3303
#, c-format
msgid "Filesystem %s on %s needs repairing."
msgstr "Souborový systém %s na %s potřebuje opravu."
#: src/disks/gduwindow.c:3373
#: src/disks/gduwindow.c:3353
msgid "Confirm Check"
msgstr "Potvrzení kontroly"
#: src/disks/gduwindow.c:3376
#: src/disks/gduwindow.c:3356
msgid "Depending on the amount of data the filesystem check takes longer time."
msgstr ""
"V závislosti na množství dat v souborovém systému může kontrola zabrat hodně "
"času."
#: src/disks/gduwindow.c:3576
#: src/disks/gduwindow.c:3556
msgid "An error occurred when trying to put the drive into standby mode"
msgstr "Vyskytla se chyba při pokusu o přechod disku do režimu spánku"
#: src/disks/gduwindow.c:3622
#: src/disks/gduwindow.c:3602
msgid "An error occurred when trying to wake up the drive from standby mode"
msgstr "Vyskytla se chyba při pokusu probudit disk z režimu spánku"
#: src/disks/gduwindow.c:3667
#: src/disks/gduwindow.c:3647
msgid "Error powering off drive"
msgstr "Chyba při vypínání disku"
#. Translators: Heading for powering off a device with multiple drives
#: src/disks/gduwindow.c:3719
#: src/disks/gduwindow.c:3699
msgid "Are you sure you want to power off the drives?"
msgstr "Opravdu chcete disk vypnout?"
#. Translators: Message for powering off a device with multiple drives
#: src/disks/gduwindow.c:3721
#: src/disks/gduwindow.c:3701
msgid ""
"This operation will prepare the system for the following drives to be "
"powered down and removed."
msgstr "Tato operace připraví systém k vypnutí a odebrání následujících disků."
#: src/disks/gduwindow.c:3725
#: src/disks/gduwindow.c:3705
msgid "_Power Off"
msgstr "Vy_pnout"
#: src/disks/gduwindow.c:3802
#: src/disks/gduwindow.c:3782
msgid "Error mounting filesystem"
msgstr "Chyba při připojování souborového systému"
#: src/disks/gduwindow.c:3911
#: src/disks/gduwindow.c:3873
msgid "Error deleting partition"
msgstr "Chyba při mazání oddílu"
#: src/disks/gduwindow.c:3948
#: src/disks/gduwindow.c:3910
msgid "Are you sure you want to delete the partition?"
msgstr "Opravdu chcete oddíl vymazat?"
#: src/disks/gduwindow.c:3949
#: src/disks/gduwindow.c:3911
msgid "All data on the partition will be lost"
msgstr "Všechna data na oddílu budou ztracena"
#: src/disks/gduwindow.c:3950
#: src/disks/gduwindow.c:3912
msgid "_Delete"
msgstr "Vy_mazat"
#: src/disks/gduwindow.c:3981
#: src/disks/gduwindow.c:3943
msgid "Error ejecting media"
msgstr "Chyba při vysouvání média"
#: src/disks/gduwindow.c:4046
msgid "Error locking encrypted device"
msgstr "Chyba při zamykání šifrovaného zařízení"
#: src/disks/gduwindow.c:4082
#: src/disks/gduwindow.c:4026
msgid "Error starting swap"
msgstr "Chyba při spouštění odkládacího oddílu"
#: src/disks/gduwindow.c:4119
#: src/disks/gduwindow.c:4063
msgid "Error stopping swap"
msgstr "Chyba při zastavování odkládacího oddílu"
#: src/disks/gduwindow.c:4161
#: src/disks/gduwindow.c:4105
msgid "Error setting autoclear flag"
msgstr "Chyba při nastavování příznaku automatického mazání"
#: src/disks/gduwindow.c:4214 src/disks/gduwindow.c:4278
#: src/disks/gduwindow.c:4158 src/disks/gduwindow.c:4222
msgid "Error canceling job"
msgstr "Chyba při rušení úlohy"
......@@ -2592,11 +2575,11 @@ msgstr ""
#: src/disks/ui/benchmark-dialog.ui:478
msgid ""
"Number of samples. Bigger number produces a more accurate picture of access "
"time patterns but takes more time."
"Number of samples. Bigger number produces more smooth graphs but the "
"benchmark will take more time."
msgstr ""
"Počet vzorků. Výsledkem většího počtu je přesnější obrázek chování "
"přístupového času, ale test zabere více času."
"Počet vzorků. Výsledkem většího počtu je hladší křivka grafu, ale test "
"zabere více času."
#: src/disks/ui/benchmark-dialog.ui:495
msgid ""
......@@ -2616,13 +2599,13 @@ msgstr "Přístupový čas"
msgid "Number of Sampl_es"
msgstr "Poč_et vzorků"
#: src/disks/ui/benchmark-dialog.ui:575 src/disks/ui/benchmark-dialog.ui:576
#: src/disks/ui/benchmark-dialog.ui:575
msgid ""
"Number of samples. Bigger number produces more smooth graphs but the "
"benchmark will take more time."
"Number of samples. Bigger number produces a more accurate picture of access "
"time patterns but takes more time."
msgstr ""
"Počet vzorků. Výsledkem většího počtu je hladší křivka grafu, ale test "
"zabere více času."
"Počet vzorků. Výsledkem většího počtu je přesnější obrázek chování "
"přístupového času, ale test zabere více času."
#: src/disks/ui/change-passphrase-dialog.ui:7
msgid "Change Passphrase"
......@@ -3836,6 +3819,10 @@ msgctxt "confirmation-list-of-devices"
msgid "Affected Devices"
msgstr "Ovlivněná zařízení"
#: src/libgdu/gduutils.c:1411
msgid "Error unmounting filesystem"
msgstr "Chyba při odpojování souborového systému"
#: src/libgdu/gduutils.c:1431
msgid "Error locking device"
msgstr "Chyba při zamykání zařízení"
......@@ -3861,3 +3848,15 @@ msgstr "Pevný disk pravděpodobně brzy selže."
msgctxt "notify-smart"
msgid "Examine"
msgstr "Přezkoumat"
#~ msgid "gnome-disks"
#~ msgstr "gnome-disks"
#~ msgid "Error unmounting filesystem for repairing"
#~ msgstr "Chyba při odpojování souborového systému kvůli opravě"
#~ msgid "Error unmounting filesystem for resizing"
#~ msgstr "Chyba při odpojování souborového systému kvůli změně velikosti"
#~ msgid "Error locking encrypted device"
#~ msgstr "Chyba při zamykání šifrovaného zařízení"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment