cs.po 124 KB
Newer Older
1
# Czech translation of gnome-disk-utility
2
# Copyright (C) 2009 the author(s) of gnome-disk-utility.
3
# This file is distributed under the same license as the gnome-disk-utility package.
4
#
5
# Andre Klapper <ak-47@gmx.net>, 2009.
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
6
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2009, 2012.
7 8
# Tomas Bzatek <tbzatek@redhat.com>, 2009.
# Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2009. (just few fixes)
9
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
10
#
11 12
msgid ""
msgstr ""
13
"Project-Id-Version: gnome-disk-utility master\n"
14 15
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-disk-utility/"
"issues\n"
16 17
"POT-Creation-Date: 2019-02-14 14:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-05 06:50+0100\n"
18
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
19
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
20
"Language: cs\n"
21 22 23 24
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
25
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
Petr Kovář's avatar
Petr Kovář committed
26
"X-Project-Style: gnome\n"
27

28
#: data/gnome-disk-image-mounter.desktop.in:3 src/disk-image-mounter/main.c:48
29 30 31
msgid "Disk Image Mounter"
msgstr "Připojování obrazů disků"

32
#: data/gnome-disk-image-mounter.desktop.in:4
33 34 35
msgid "Mount Disk Images"
msgstr "Připojit obraz disku"

36 37 38 39 40 41 42
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/gnome-disk-image-mounter.desktop.in:7
#: data/gnome-disk-image-writer.desktop.in:7
msgid "drive-removable-media"
msgstr "drive-removable-media"

#: data/gnome-disk-image-writer.desktop.in:3
43 44 45
msgid "Disk Image Writer"
msgstr "Zápis obrazu disku"

46
#: data/gnome-disk-image-writer.desktop.in:4
47 48 49
msgid "Write Disk Images to Devices"
msgstr "Zapsat obraz disku do zařízení"

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
#: data/org.gnome.Disks.gschema.xml:6
msgid "Default location for the Create/Restore disk image dialogs"
msgstr ""
"Výchozí umístění v dialogových oknech Vytvoření/obnovení z obrazu disku"

#: data/org.gnome.Disks.gschema.xml:7
msgid ""
"Default location for the Create/Restore disk image dialogs. If blank the ~/"
"Documents folder is used."
msgstr ""
"Výchozí umístění v dialogových oknech Vytvoření obrazu disku/obnovení z "
"obrazu disku. Pokud není zadáno, použije se složka ~/Dokumenty."

63
#: data/org.gnome.DiskUtility.appdata.xml.in:7
64 65 66
msgid "GNOME Disks"
msgstr "Disky GNOME"

67
#: data/org.gnome.DiskUtility.appdata.xml.in:8
68 69 70
msgid "Disk management utility for GNOME"
msgstr "Nástroj pro správu disků v GNOME"

71
#: data/org.gnome.DiskUtility.appdata.xml.in:10
72 73 74 75 76 77 78
msgid ""
"Disks provides an easy way to inspect, format, partition, and configure "
"disks and block devices."
msgstr ""
"Aplikace Disky poskytuje snadný způsob, jak kontrolovat, formátovat, "
"rozdělovat a nastavovat disky a bloková zařízení."

79
#: data/org.gnome.DiskUtility.appdata.xml.in:14
80
msgid ""
81 82
"Using Disks, you can view SMART data, manage devices, benchmark physical "
"disks, and image USB sticks."
83
msgstr ""
84 85
"Pomocí Disků si můžete prohlížet data SMART, spravovat zařízení, provádět "
"srovnávací testy disků a zobrazovat flashdisky USB."
86

87
#: data/org.gnome.DiskUtility.appdata.xml.in:22
88 89 90
msgid "An easy way to manage your disks"
msgstr "Snadný způsob správy disků"

91
#: data/org.gnome.DiskUtility.appdata.xml.in:34
92 93 94
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"

95
#: data/org.gnome.DiskUtility.desktop.in:3 src/disks/gduwindow.c:1128
96
#: src/disks/ui/about-dialog.ui:11
97 98
msgid "Disks"
msgstr "Disky"
99

100
#: data/org.gnome.DiskUtility.desktop.in:4
101
msgid "Manage Drives and Media"
102
msgstr "Správa disků a médií"
103

104 105
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.DiskUtility.desktop.in:6
106 107
msgid ""
"disk;drive;volume;harddisk;hdd;disc;cdrom;dvd;partition;iso;image;backup;"
108
"restore;benchmark;raid;luks;encryption;S.M.A.R.T.;smart;"
109 110 111 112
msgstr ""
"disk;mechanika;svazek;pevný disk;hdd;cdrom;cd-rom;dvd;oddíl;iso;obraz;záloha;"
"obnova;test výkonu;srovnávací test;raid;luks;šifrování;S.M.A.R.T.;smart;"

113 114
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.DiskUtility.desktop.in:9
115 116
msgid "org.gnome.DiskUtility"
msgstr "org.gnome.DiskUtility"
117 118

#: src/disk-image-mounter/main.c:46
119 120
msgid "An error occurred"
msgstr "Vyskytla se chyba"
121

122
#: src/disk-image-mounter/main.c:67
123 124
msgid "Allow writing to the image"
msgstr "Povolit zápis do obrazu"
125

126
#: src/disk-image-mounter/main.c:82
127 128
msgid "Select Disk Image(s) to Mount"
msgstr "Výběr obrazu(ů) disku pro připojení"
129

130
#: src/disk-image-mounter/main.c:85 src/disks/gducreatediskimagedialog.c:927
131
#: src/disks/gducreateformatdialog.c:173 src/disks/gducreateformatdialog.c:455
132
#: src/disks/gdunewdiskimagedialog.c:329 src/disks/gduwindow.c:828
133 134
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušit"
135

136
#: src/disk-image-mounter/main.c:86
137 138
msgid "_Mount"
msgstr "Připo_jit"
139

140
#. Add a RO check button that defaults to RO
141
#: src/disk-image-mounter/main.c:94
142 143
msgid "Set up _read-only mount"
msgstr "Nastavit jen ke č_tení"
144

145
#: src/disk-image-mounter/main.c:95
146
msgid ""
147
"If checked, the mount will be read-only. This is useful if you don’t want "
148 149 150 151
"the underlying disk image to be modified"
msgstr ""
"Je-li zaškrtnuto, připojí se jen ke čtení. To je vhodné, když nechcete, aby "
"došlo ke změnám v podkladovém obrazu disku"
152

153
#: src/disk-image-mounter/main.c:136
154 155 156
#, c-format
msgid "Error connecting to udisks daemon: %s (%s, %d)"
msgstr "Chyba připojování k démonu udisks: %s (%s, %d)"
157

158
#: src/disk-image-mounter/main.c:144
159 160
msgid "Attach and mount one or more disk image files."
msgstr "Připojit jeden nebo více souborů s obrazem disku."
161

162
#: src/disk-image-mounter/main.c:192
163
#, c-format
164 165
msgid "Cannot open “%s” — maybe the volume isn’t mounted?"
msgstr "Nelze otevřít „%s“ – není náhodou svazek odpojen?"
166

167
#: src/disk-image-mounter/main.c:199
168
#, c-format
169
msgid "Error opening “%s”: %m"
170
msgstr "Chyba při otevírání „%s“: %m"
171

172
#: src/disk-image-mounter/main.c:220
173 174 175
#, c-format
msgid "Error attaching disk image: %s (%s, %d)"
msgstr "Chyba při připojování obrazu disku: %s (%s, %d)"
176

177 178 179 180 181 182 183 184 185
#: src/disks/gduapplication.c:92
msgid "Stop running jobs?"
msgstr "Zastavit běžící úlohy?"

#: src/disks/gduapplication.c:94
msgid "Closing now stops the running jobs and leads to a corrupt result."
msgstr "Okamžité zavření zastaví běžící úlohy a povede k vadným výsledkům."

#: src/disks/gduapplication.c:144
186 187 188
#, c-format
msgid "Error opening %s: %s"
msgstr "Chyba při otevírání %s: %s"
189

190
#: src/disks/gduapplication.c:151
191 192 193
#, c-format
msgid "Error looking up block device for %s"
msgstr "Chyba při hledání blokového zařízení pro %s"
194

195
#: src/disks/gduapplication.c:173
196 197
msgid "Select device"
msgstr "Vybrat zařízení"
198

199
#: src/disks/gduapplication.c:174
200
msgid "Format selected device"
201
msgstr "Naformátovat vybrané zařízení"
202

203
#: src/disks/gduapplication.c:175
204 205
msgid "Parent window XID for the format dialog"
msgstr "XID rodičovského okna pro dialogové okno formátování"
206

207
#: src/disks/gduapplication.c:176
208 209
msgid "Restore disk image"
msgstr "Obnovit z obrazu disku"
210

211
#: src/disks/gduapplication.c:210
212 213
msgid "--format-device must be used together with --block-device\n"
msgstr "--format-device musí být použito dohromady s --block-device\n"
214

215
#: src/disks/gduapplication.c:216
216 217
msgid "--format-device must be specified when using --xid\n"
msgstr "Když je použito --xid, musí být zadáno --format-device\n"
218

219 220 221 222 223
#. Translators: Shown in the About dialog to convey version numbers.
#. *       The first %s is the version of Disks (for example "3.6").
#. *       The second %s is the version of the running udisks daemon (for example "2.0.90").
#. *       The third, fourth and fifth %d are the major, minor and micro versions of libudisks2 that was used when compiling the Disks application (for example 2, 0 and 90).
#.
224
#: src/disks/gduapplication.c:353
225
#, c-format
226
msgid ""
227 228
"gnome-disk-utility %s\n"
"UDisks %s (built against %d.%d.%d)"
229
msgstr ""
230 231
"gnome-disk-utility %s\n"
"UDisks %s (sestaveno vůči %d.%d.%d)"
232

233 234 235
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
236
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:151
237 238
msgid "Read Error Rate"
msgstr "Read Error Rate"
239

240
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:152
241
msgid ""
242 243
"Frequency of errors while reading raw data from the disk. A non-zero value "
"indicates a problem with either the disk surface or read/write heads"
244
msgstr ""
245 246
"Četnost chyb během čtení surových dat z disku. Nenulová hodnota naznačuje "
"problém buď s povrchem disku nebo s čtecími/zapisovacími hlavičkami."
247

248 249 250
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
251
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:161
252 253
msgid "Throughput Performance"
msgstr "Throughput Performance"
254

255
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:162
256 257
msgid "Average efficiency of the disk"
msgstr "Průměrná výkonnost disku"
258

259 260 261
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
262
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:169
263 264
msgid "Spinup Time"
msgstr "Spinup Time"
265

266
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:170
267 268
msgid "Time needed to spin up the disk"
msgstr "Čas potřebný na roztočení disku"
269

270 271 272
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
273
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:177
274 275
msgid "Start/Stop Count"
msgstr "Start/Stop Count"
276

277
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:178
278 279
msgid "Number of spindle start/stop cycles"
msgstr "Počet cyklů roztočení/zastavení hřídele."
280

281 282 283
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
284
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:185
285 286
msgid "Reallocated Sector Count"
msgstr "Reallocated Sector Count"
287

288
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:186
289 290 291 292 293 294 295 296
msgid ""
"Count of remapped sectors. When the hard drive finds a read/write/"
"verification error, it marks the sector as “reallocated” and transfers data "
"to a special reserved area (spare area)"
msgstr ""
"Počet přemapovaných sektorů. Když pevný disk najde chybu čtení/zápisu/"
"ověřování, označí sektor jako „přemístěný“ a data přesune do speciální "
"rezervované oblasti (náhradní oblast)."
297

298 299 300
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
301
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:195
302 303
msgid "Read Channel Margin"
msgstr "Read Channel Margin"
304

305
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:196
306 307
msgid "Margin of a channel while reading data."
msgstr "Rozpětí kanálu během čtení dat."
308

309 310 311
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
312
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:203
313 314
msgid "Seek Error Rate"
msgstr "Seek Error Rate"
315

316
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:204
317 318
msgid "Frequency of errors while positioning"
msgstr "Četnost chyb během nastavování hlaviček na pozici"
319

320 321 322
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
323
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:211
324 325
msgid "Seek Timer Performance"
msgstr "Seek Timer Performance"
326

327
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:212
328 329
msgid "Average efficiency of operations while positioning"
msgstr "Průměrný výkon operací během přesunu hlaviček na místo."
330

331 332 333
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
334
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:219 src/disks/gduatasmartdialog.c:544
335 336
msgid "Power-On Hours"
msgstr "Power-On Hours"
337

338
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:220 src/disks/gduatasmartdialog.c:545
339 340
msgid "Number of hours elapsed in the power-on state"
msgstr "Počet hodin strávených v zapnutém stavu."
341

342 343 344
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
345
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:227
346 347
msgid "Spinup Retry Count"
msgstr "Spinup Retry Count"
348

349
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:228
350 351
msgid "Number of retry attempts to spin up"
msgstr "Počet opakovaných pokusů o roztočení"
352

353 354 355
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
356
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:235
357 358
msgid "Calibration Retry Count"
msgstr "Calibration Retry Count"
359

360
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:236
361 362
msgid "Number of attempts to calibrate the device"
msgstr "Počet pokusů o kalibraci zařízení"
363

364 365 366
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
367
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:243
368 369
msgid "Power Cycle Count"
msgstr "Power Cycle Count"
370

371
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:244
372 373
msgid "Number of power-on events"
msgstr "Počet cyklů zapnutí/vypnutí"
374

375 376 377
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
378
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:251
379 380
msgid "Soft read error rate"
msgstr "Soft read error rate"
381

382
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:253
383 384
msgid "Frequency of errors while reading from the disk"
msgstr "Četnost chyb během čtení z disku"
385

386 387 388
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
389
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:260
390 391
msgid "Reported Uncorrectable Errors"
msgstr "Reported Uncorrectable Errors"
392

393
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:261
394 395
msgid "Number of errors that could not be recovered using hardware ECC"
msgstr "Počet chyb, které nemohly být opraveny pomocí hardwarového ECC"
396

397 398 399
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
400
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:268
401 402
msgid "High Fly Writes"
msgstr "High Fly Writes"
403

404
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:269
405 406 407 408 409
msgid ""
"Number of times a recording head is flying outside its normal operating range"
msgstr ""
"Počet situací, kdy se zápisová hlava pohybovala mimo normální operační "
"rozmezí."
410

411 412 413
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
414
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:276
415 416
msgid "Airflow Temperature"
msgstr "Airflow Temperature"
417

418
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:277
419 420
msgid "Airflow temperature of the drive"
msgstr "Teplota proudění vzduchu v disku"
421

422 423 424
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
425
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:284 src/disks/gduatasmartdialog.c:454
426 427
msgid "G-sense Error Rate"
msgstr "G-sense Error Rate"
428

429
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:285
430 431
msgid "Frequency of mistakes as a result of impact loads"
msgstr "Četnost chyb jako následek nárazů při manipulaci."
432

433 434 435
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
436
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:292 src/disks/gduatasmartdialog.c:511
437 438
msgid "Power-off Retract Count"
msgstr "Power-off Retract Count"
439

440
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:293
441 442
msgid "Number of power-off or emergency retract cycles"
msgstr "Počet cyklů vypnutí nebo nouzových odstavení."
443

444 445 446
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
447
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:300 src/disks/gduatasmartdialog.c:487
448 449
msgid "Load/Unload Cycle Count"
msgstr "Load/Unload Cycle Count"
450

451
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:301
452 453
msgid "Number of cycles into landing zone position"
msgstr "Počet cyklů přesunu hlavičky do parkovací zóny."
454

455 456 457
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
458 459
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:308 src/disks/gduatasmartdialog.c:527
#: src/disks/ui/smart-dialog.ui:179
460 461
msgid "Temperature"
msgstr "Teplota"
462

463
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:309
464 465
msgid "Current internal temperature of the drive"
msgstr "Současná interní teplota disku"
466

467 468 469
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
470
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:316
471 472
msgid "Hardware ECC Recovered"
msgstr "Hardware ECC Recovered"
473

474
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:317
475 476
msgid "Number of ECC on-the-fly errors"
msgstr "Počet chyb ECC za běhu"
477

478 479 480
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
481
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:324
482 483
msgid "Reallocation Count"
msgstr "Reallocation Count"
484

485
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:325
486 487 488 489 490 491 492 493
msgid ""
"Number of remapping operations. The raw value of this attribute shows the "
"total number of (successful and unsuccessful) attempts to transfer data from "
"reallocated sectors to a spare area"
msgstr ""
"Počet operací přemapování. Surová hodnota tohoto příznaku ukazuje celkový "
"počet (úspěšných a neúspěšných) pokusů přesunout data z přemístěných sektorů "
"na náhradní místo."
494

495 496 497
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
498
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:335
499 500
msgid "Current Pending Sector Count"
msgstr "Current Pending Sector Count"
501

502
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:336
503
msgid ""
504 505 506 507
"Number of sectors waiting to be remapped. If the sector waiting to be "
"remapped is subsequently written or read successfully, this value is "
"decreased and the sector is not remapped. Read errors on the sector will not "
"remap the sector, it will only be remapped on a failed write attempt"
508
msgstr ""
509 510 511 512
"Počet sektorů čekajících na přemapování. Pokud je sektor čekající na "
"přemapování následně zapsán nebo přečten úspěšně, tak se tato hodnota sníží "
"a sektor přemapován není. Chyby čtení sektoru přemapování sektoru "
"neovlivňují, přemapování se provádí pouze při selhání pokusu o zápis."
513

514 515 516
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
517
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:347
518 519
msgid "Uncorrectable Sector Count"
msgstr "Uncorrectable Sector Count"
520

521
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:348
522 523 524 525 526 527 528 529
msgid ""
"The total number of uncorrectable errors when reading/writing a sector. A "
"rise in the value of this attribute indicates defects of the disk surface "
"and/or problems in the mechanical subsystem"
msgstr ""
"Celkový počet neopravitelných chyb při čtení/zápisu sektoru. Růst hodnoty "
"tohoto příznaku signalizuje vadu povrchu disku a/nebo problémy v mechanické "
"části."
530

531 532 533
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
534
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:357
535 536
msgid "UDMA CRC Error Rate"
msgstr "UDMA CRC Error Rate"
537

538
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:358
539 540
msgid "Number of CRC errors during UDMA mode"
msgstr "Počet chyb CRC během režimu UDMA."
541

542 543 544
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
545
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:365
546 547
msgid "Write Error Rate"
msgstr "Write Error Rate"
548

549
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:366
550
msgid ""
551 552
"Number of errors while writing to disk (or) multi-zone error rate (or) "
"flying-height"
553
msgstr ""
554 555
"Počet chyb během zapisování na disk (nebo) vícezónový chybný poměr (nebo) "
"vzdálenost od povrchu."
556

557 558 559
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
560
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:373
561 562
msgid "Soft Read Error Rate"
msgstr "Soft Read Error Rate"
563

564
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:374
565 566
msgid "Number of off-track errors"
msgstr "Počet chyb při čtení"
567

568 569 570
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
571
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:381
572 573
msgid "Data Address Mark Errors"
msgstr "Data Address Mark Errors"
574

575
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:382
576
msgid "Number of Data Address Mark (DAM) errors (or) vendor-specific"
577
msgstr ""
578 579
"Počet chyb datových adresovacích značek (DAM) (nebo) specifické pro daného "
"výrobce."
580

581 582 583
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
584
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:389
585 586
msgid "Run Out Cancel"
msgstr "Run Out Cancel"
587

588
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:390
589 590
msgid "Number of ECC errors"
msgstr "Počet chyb ECC"
591

592 593 594
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
595
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:397
596 597
msgid "Soft ECC correction"
msgstr "Soft ECC correction"
598

599
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:398
600 601
msgid "Number of errors corrected by software ECC"
msgstr "Počet chyb opravených softwarovým ECC."
602

603 604 605
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
606
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:405
607 608
msgid "Thermal Asperity Rate"
msgstr "Thermal Asperity Rate"
609

610
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:406
611 612
msgid "Number of Thermal Asperity Rate errors"
msgstr "Počet chyb způsobených příliš vysokou teplotou."
613

614 615 616
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
617
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:413
618 619
msgid "Flying Height"
msgstr "Flying Height"
620

621
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:414
622 623
msgid "Height of heads above the disk surface"
msgstr "Vzdálenost hlaviček od povrchu disku."
624

625 626 627
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
628
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:421
629 630
msgid "Spin High Current"
msgstr "Spin High Current"
631

632
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:422
633 634
msgid "Amount of high current used to spin up the drive"
msgstr "Hodnota napájecího proudu použitého k roztočení disku."
635

636 637 638
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
639
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:429
640 641
msgid "Spin Buzz"
msgstr "Spin Buzz"
642

643
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:430
644 645
msgid "Number of buzz routines to spin up the drive"
msgstr "Počet opakovaného roztáčení disku z důvodu nedostatečného proudu."
646

647 648 649
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
650
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:437
651 652
msgid "Offline Seek Performance"
msgstr "Offline Seek Performance"
653

654
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:438
655 656
msgid "Drive’s seek performance during offline operations"
msgstr "Výkon přesunu hlaviček disku během off-line operací."
657

658 659 660
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
661
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:445
662 663
msgid "Disk Shift"
msgstr "Disk Shift"
664

665
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:446
666 667 668 669 670 671
msgid ""
"Shift of disk is possible as a result of strong shock loading in the store, "
"as a result of falling (or) temperature"
msgstr ""
"Posun disku, který může nastat následkem silného nárazu při skladování, "
"následkem pádu (nebo) teploty."
672

673
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:455
674 675 676 677
msgid ""
"Number of errors as a result of impact loads as detected by a shock sensor"
msgstr ""
"Počet chyb, které byly následkem silného nárazu detekované čidlem otřesů"
678

679 680 681
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
682
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:462
683 684
msgid "Loaded Hours"
msgstr "Loaded Hours"
685

686
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:463
687 688
msgid "Number of hours in general operational state"
msgstr "Počet hodin v běžném provozním stavu."
689

690 691 692
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
693
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:470
694 695
msgid "Load/Unload Retry Count"
msgstr "Load/Unload Retry Count"
696

697
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:471
698 699 700 701 702 703
msgid ""
"Loading on drive caused by numerous recurrences of operations, like reading, "
"recording, positioning of heads, etc"
msgstr ""
"Zatěžování disku způsobené četným opakováním operací jako čtení, zápis, "
"přesun hlaviček na pozici atd."
704

705 706 707
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
708
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:479
709 710
msgid "Load Friction"
msgstr "Load Friction"
711

712
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:480
713 714
msgid "Load on drive caused by friction in mechanical parts of the store"
msgstr "Zátěž disku způsobená třením v mechanické části úložiště."
715

716
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:488
717 718
msgid "Total number of load cycles"
msgstr "Celkový počet zátěžových cyklů"
719

720 721 722
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
723
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:495
724 725
msgid "Load-in Time"
msgstr "Load-in Time"
726

727
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:496
728 729
msgid "General time for loading in a drive"
msgstr "Souhrnný čas, kdy disk pracoval"
730

731 732 733
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
734
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:503
735 736
msgid "Torque Amplification Count"
msgstr "Torque Amplification Count"
737

738
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:504
739 740
msgid "Quantity efforts of the rotating moment of a drive"
msgstr "Množství síly vynaložené na kroutící moment disku"
741

742
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:512
743 744
msgid "Number of power-off retract events"
msgstr "Počet situací, kdy byla zrušena operace kvůli ztrátě napájení"
745

746 747 748
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
749
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:519
750 751
msgid "GMR Head Amplitude"
msgstr "GMR Head Amplitude"
752

753
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:520
754 755
msgid "Amplitude of heads trembling (GMR-head) in running mode"
msgstr "Rozkmit chvění hlaviček (GMR-head) za běhu."
756

757
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:528
758 759
msgid "Temperature of the drive"
msgstr "Temperature of the drive"
760

761 762 763
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
764
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:535
765 766
msgid "Endurance Remaining"
msgstr "Endurance Remaining"
767

768
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:536
769 770 771 772 773 774
msgid ""
"Number of physical erase cycles completed on the drive as a percentage of "
"the maximum physical erase cycles the drive supports"
msgstr ""
"Počet dokončených fyzických mazacích cyklů na disku jako procentní podíl "
"vůči maximálnímu množství fyzických mazacích cyklů, které disk podporuje."
775

776 777 778
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
779
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:552
780 781
msgid "Uncorrectable ECC Count"
msgstr "Uncorrectable ECC Count"
782

783
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:553
784 785
msgid "Number of uncorrectable ECC errors"
msgstr "Počet neopravitelných chyb ECC"
786

787 788 789
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
790
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:560
791 792
msgid "Good Block Rate"
msgstr "Good Block Rate"
793

794
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:561
795 796 797 798 799 800
msgid ""
"Number of available reserved blocks as a percentage of the total number of "
"reserved blocks"
msgstr ""
"Počet dostupných rezervních bloků jako procentuální podíl vůči celkovému "
"počtu rezervních bloků."
801

802 803 804
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
805
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:569
806 807
msgid "Head Flying Hours"
msgstr "Head Flying Hours"
808

809
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:570
810 811
msgid "Time while head is positioning"
msgstr "Čas strávený přesunem hlaviček na místo."
812

813 814 815
#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
816
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:577
817 818
msgid "Read Error Retry Rate"
msgstr "Read Error Retry Rate"
819

820
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:578
821 822
msgid "Number of errors while reading from a disk"
msgstr "Počet chyb během čtení z disku."
823

824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846
#. Translators: SMART attribute, see https://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.#Known_ATA_S.M.A.R.T._attributes
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:585
msgid "Total LBAs Written"
msgstr "Total LBAs Written"

#: src/disks/gduatasmartdialog.c:586
msgid "The amount of data written during the lifetime of the disk"
msgstr "Množství dat zapsaných během života disku."

#. Translators: SMART attribute, see https://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.#Known_ATA_S.M.A.R.T._attributes
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:593
msgid "Total LBAs Read"
msgstr "Total LBAs Read"

#: src/disks/gduatasmartdialog.c:594
msgid "The amount of data read during the lifetime of the disk"
msgstr "Množství dat přečtených během života disku."

#: src/disks/gduatasmartdialog.c:653
847 848 849
#, c-format
msgid "No description for attribute %d"
msgstr "Pro příznak %d není k dispozici žádný popis"
850

851
#. Translators: Shown in the treeview for a failing attribute
852
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:700
853 854
msgid "FAILING"
msgstr "ZÁVADA"
855

856
#. Translators: Shown in the treeview for an attribute that failed in the past
857
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:709
858 859
msgid "Failed in the past"
msgstr "Dřívější selhání"
860

861
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:713
862 863
msgid "OK"
msgstr "V pořádku"
864

865 866
#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
#. * for a sector-based unit
867
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:740
868 869 870 871 872 873
#, c-format
msgid "%d sector"
msgid_plural "%d sectors"
msgstr[0] "%d sektor"
msgstr[1] "%d sektory"
msgstr[2] "%d sektorů"
874

875 876 877 878 879 880 881
#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
#. * for a temperature-based unit - first %f is the temperature in degrees Celcius, second %f
#. * is the temperature in degrees Fahrenheit
#. Translators: Used to format a temperature.
#. * The first %f is the temperature in degrees Celcius and
#. * the second %f is the temperature in degrees Fahrenheit.
#.
882
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:752 src/disks/gduatasmartdialog.c:885
883 884 885
#, c-format
msgid "%.0f° C / %.0f° F"
msgstr "%.0f° C / %.0f° F"
886

887 888 889 890 891 892
#. SK_SMART_ATTRIBUTE_UNIT_UNKNOWN
#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
#. * where the value cannot be interpreted
#. Translators: Shown for normalized values (current, worst, threshold) if the value is
#. * not applicable, e.g. meaningless. See http://en.wikipedia.org/wiki/N/A
#.
893
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:763 src/disks/gduatasmartdialog.c:1133
894 895
msgid "N/A"
msgstr "Neurčeno"
896

897
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:783
898 899 900
msgctxt "smart-self-test-result"
msgid "Last self-test completed successfully"
msgstr "Poslední autokontrola byla úspěšně dokončena"
901

902
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:787
903 904 905
msgctxt "smart-self-test-result"
msgid "Last self-test was aborted"
msgstr "Poslední autokontrola byla zrušena"
906

907
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:791
908 909 910
msgctxt "smart-self-test-result"
msgid "Last self-test was interrupted"
msgstr "Poslední autokontrola byla přerušena"
911

912
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:795
913 914 915
msgctxt "smart-self-test-result"
msgid "Last self-test did not complete"
msgstr "Poslední autokontrola nebyla dokončena"
916

917
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:799
918 919 920
msgctxt "smart-self-test-result"
msgid "Last self-test failed"
msgstr "Poslední autokontrola našla závadu"
921

922
#. Translators: shown when the last self-test failed and the problem is with the electrical subsystem
923
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:804
924 925 926
msgctxt "smart-self-test-result"
msgid "Last self-test failed (electrical)"
msgstr "Poslední autokontrola našla závadu (elektronika)"
927

928
#. Translators: shown when the last self-test failed and the problem is with the servo subsystem - see http://en.wikipedia.org/wiki/Servomechanism
929
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:809
930 931 932
msgctxt "smart-self-test-result"
msgid "Last self-test failed (servo)"
msgstr "Poslední autokontrola našla závadu (motor)"
933

934
#. Translators: shown when the last self-test failed and the problem is with the reading subsystem -
935
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:814
936 937 938
msgctxt "smart-self-test-result"
msgid "Last self-test failed (read)"
msgstr "Poslední autokontrola našla závadu (čtení)"
939

940
#. Translators: shown when the last self-test failed and the disk is suspected of having handling damage (e.g. physical damage to the hard disk)
941
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:819
942 943 944
msgctxt "smart-self-test-result"
msgid "Last self-test failed (handling)"
msgstr "Poslední autokontrola našla závadu (fyzickou)"
945

946
#. Translators: shown when a self-test is in progress. The first %d is the percentage of the test remaining.
947
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:824
948 949 950 951
#, c-format
msgctxt "smart-self-test-result"
msgid "Self-test in progress — %d%% remaining"
msgstr "Autokontrola probíhá – zbývá %d %%"
952

953
#. Translators: Shown when a self-test is not unknown. The %s is the result-code from the API code.
954
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:831
955 956 957 958
#, c-format
msgctxt "smart-self-test-result"
msgid "Unknown (%s)"
msgstr "Neznámý (%s)"
959

960
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:856
961 962 963
#, c-format
msgid "%s ago"
msgstr "před dobou %s"
964

965
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:919
966 967
msgid "SMART is not supported"
msgstr "SMART není podporován"
968

969
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:927
970 971
msgid "SMART is not enabled"
msgstr "SMART není zapnut"
972

973
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:937
974 975
msgid "Self-test in progress"
msgstr "Probíhá autokontrola"
976

977
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:950 src/disks/gduatasmartdialog.c:959
978 979
msgid "DISK IS LIKELY TO FAIL SOON"
msgstr "DISK PRAVDĚPODOBNĚ BRZY SELŽE"
980

981
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:982
982 983
msgid "SELF-TEST FAILED"
msgstr "AUTOKONTROLA SELHALA"
984

985
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:991
986 987 988 989 990 991
#, c-format
msgid "Disk is OK, one failing attribute is failing"
msgid_plural "Disk is OK, %d attributes are failing"
msgstr[0] "Disk je funkční, jeden z příznaků vykazuje selhání"
msgstr[1] "Disk je funkční, %d příznaky vykazují selhání"
msgstr[2] "Disk je funkční, %d příznaků vykazuje selhání"
992

993
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1002
994 995 996 997 998 999
#, c-format
msgid "Disk is OK, one bad sector"
msgid_plural "Disk is OK, %d bad sectors"
msgstr[0] "Disk je funkční, má jeden vadný sektor"
msgstr[1] "Disk je funkční, má %d vadné sektory"
msgstr[2] "Disk je funkční, má %d vadných sektorů"
1000

1001
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1013
1002 1003 1004 1005 1006 1007
#, c-format
msgid "Disk is OK, one attribute failed in the past"
msgid_plural "Disk is OK, %d attributes failed in the past"
msgstr[0] "Disk je funkční, jeden z příznaků vykazuje selhání z dřívějška"
msgstr[1] "Disk je funkční, %d příznaky vykazují selhání z dřívějška"
msgstr[2] "Disk je funkční, %d příznaků vykazuje selhání z dřívějška"
1008

1009
#. Otherwise, it's all honky dory
1010
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1022
1011 1012
msgid "Disk is OK"
msgstr "Disk je v pořádku"
1013

1014 1015 1016 1017
#. Translators: Used to convey the status and temperature in one line.
#. * The first %s is the status of the drive.
#. * The second %s is the temperature of the drive.
#.
1018
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1036
1019 1020 1021
#, c-format
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"
1022

1023
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1121
1024 1025
msgid "Pre-Fail"
msgstr "Předzvěst selhání"
1026

1027
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1123
1028 1029
msgid "Old-Age"
msgstr "Překročena životnost"
1030

1031
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1126
1032 1033
msgid "Online"
msgstr "On-line"
1034

1035
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1128
1036 1037
msgid "Offline"
msgstr "Off-line"
1038

1039
#. Translators: XXX
1040
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1237
1041 1042
msgid "Threshold exceeded"
msgstr "Prahová hodnota je překročena"
1043

1044
#. Translators: XXX
1045
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1242
1046 1047
msgid "Threshold not exceeded"
msgstr "Prahová hodnota není překročena"
1048

1049
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1318
1050 1051
msgid "Error refreshing SMART data"
msgstr "Chyba při občerstvování dat SMART"
1052

1053
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1350
1054 1055
msgid "Error aborting SMART self-test"
msgstr "Chyba při rušení autokontroly SMART"
1056

1057
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1369
1058 1059
msgid "Error starting SMART self-test"
msgstr "Chyba při spouštění autokontroly SMART"
1060

1061
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1448
1062 1063
msgid "An error occurred when trying to toggle whether SMART is enabled"
msgstr "Vyskytla se chyba při pokusu přepnout SMART do provozu"
1064

1065
#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the Attribute ID (0-255)
1066
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1530
1067 1068
msgid "ID"
msgstr "ID"
1069

1070
#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the attribute name and description
1071
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1542
1072 1073
msgid "Attribute"
msgstr "Příznak"
1074

1075
#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the value
1076
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1556
1077 1078
msgid "Value"
msgstr "Hodnota"
1079

1080
#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the normalized value
1081
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1568
1082 1083
msgid "Normalized"
msgstr "Normalizovaná"
1084

1085
#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the threshold value
1086
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1580
1087
msgid "Threshold"
1088
msgstr "Prahová"
1089

1090
#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the worst value
1091
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1592
1092 1093
msgid "Worst"
msgstr "Nejhorší"
1094

1095
#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the type
1096
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1604
1097
#: src/disks/ui/create-filesystem-page.ui:105
1098 1099
msgid "Type"
msgstr "Typ"
1100

1101
#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the update type (Online / Offline)
1102
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1616
1103 1104
msgid "Updates"
msgstr "Aktualizace"
1105

1106
#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the assessment of the attribute
1107
#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1628 src/disks/ui/disks.ui:303
1108 1109
msgid "Assessment"
msgstr "Posouzení"
1110

1111
#. Translators: This is used in the benchmark graph - %d is megabytes per second
1112
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:332
1113 1114 1115 1116
#, c-format
msgctxt "benchmark-graph"
msgid "%d MB/s"
msgstr "%d MB/s"
1117

1118
#. Translators: This is used in the benchmark graph - %g is number of milliseconds
1119
#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:337
1120 1121 1122 1123
#, c-format