Commit 9af9c4d7 authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent 71d0be2c
Pipeline #28286 passed with stage
in 8 minutes and 23 seconds
# Danish translation of gnome-desktop.
# Copyright (C) 1998-99, 2000-09, 2012 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 1998-99, 2000-09, 2012, 2018 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-desktop package.
# Kenneth Christiansen <kenneth@ripen.dk>, 1998-2000.
# Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 1999.
......@@ -9,7 +9,7 @@
# Peter Bach <bach.peter@gmail.com>, 2007.
# Kenneth Nielsen <k.nielsen81@gmail.com>, 2008.
# Per Kongstad <p_kongstad@op.pl>, 2009.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2010, 2012.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2010, 2012, 2018.
#
# Konventioner:
#
......@@ -21,10 +21,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-desktop\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: "
"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-desktop&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-28 17:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-17 00:06+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-desktop/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-13 03:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-30 19:24+0200\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -35,26 +34,26 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Country: DENMARK\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#: ../libgnome-desktop/gnome-languages.c:713
#: libgnome-desktop/gnome-languages.c:713
msgid "Unspecified"
msgstr "Ikke angivet"
#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:757
#: libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:759
#, c-format
msgid "CRTC %d cannot drive output %s"
msgstr "CRTC %d kan ikke drive output %s"
#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:764
#: libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:766
#, c-format
msgid "output %s does not support mode %dx%d@%dHz"
msgstr "output %s understøtter ikke tilstanden %dx%d@%dHz"
#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:775
#: libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:777
#, c-format
msgid "CRTC %d does not support rotation=%d"
msgstr "CRTC %d understøtter ikke rotation=%d"
#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:788
#: libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:790
#, c-format
msgid ""
"output %s does not have the same parameters as another cloned output:\n"
......@@ -67,23 +66,23 @@ msgstr ""
"eksisterende koordinater = (%d, %d), nye koordinater = (%d, %d)\n"
"eksisterende rotation = %d, ny rotation = %d"
#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:803
#: libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:805
#, c-format
msgid "cannot clone to output %s"
msgstr "kan ikke klone til output %s"
#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:929
#: libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:931
#, c-format
msgid "Trying modes for CRTC %d\n"
msgstr "Prøver tilstande for CRTC %d\n"
#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:953
#: libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:955
#, c-format
msgid "CRTC %d: trying mode %dx%d@%dHz with output at %dx%d@%dHz (pass %d)\n"
msgstr ""
"CRTC %d: prøver tilstand %dx%d@%dHz med output på %dx%d@%dHz (gennemløb %d)\n"
#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1000
#: libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1002
#, c-format
msgid ""
"could not assign CRTCs to outputs:\n"
......@@ -92,7 +91,7 @@ msgstr ""
"kunne ikke tildele CTRC'er til output:\n"
"%s"
#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1004
#: libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1006
#, c-format
msgid ""
"none of the selected modes were compatible with the possible modes:\n"
......@@ -104,7 +103,7 @@ msgstr ""
#. Translators: the "requested", "minimum", and
#. * "maximum" words here are not keywords; please
#. * translate them as usual.
#: ../libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1085
#: libgnome-desktop/gnome-rr-config.c:1087
#, c-format
msgid ""
"required virtual size does not fit available size: requested=(%d, %d), "
......@@ -113,72 +112,98 @@ msgstr ""
"anmodet virtuel størrelse passer ikke til tilgængelige størrelse: "
"Anmodet=(%d, %d), minimum=(%d, %d), maksimum=(%d, %d)"
#. Translators: This is the time format with full date used
#. in 24-hour mode.
#: ../libgnome-desktop/gnome-wall-clock.c:274
msgid "%a %b %e, %R:%S"
msgstr "%a %e. %b, %R:%S"
#. Translators: This is the time format with full date
#. plus day used in 24-hour mode. Please keep the under-
#. score to separate the date from the time.
#: libgnome-desktop/gnome-wall-clock.c:290
msgid "%a %b %-e_%R:%S"
msgstr "%a %-e. %b_%R:%S"
#: libgnome-desktop/gnome-wall-clock.c:291
msgid "%a %b %-e_%R"
msgstr "%a %-e. %b_%R"
#: ../libgnome-desktop/gnome-wall-clock.c:275
msgid "%a %b %e, %R"
msgstr "%a %e. %b, %R"
#. Translators: This is the time format with full date
#. used in 24-hour mode. Please keep the underscore to
#. separate the date from the time.
#: libgnome-desktop/gnome-wall-clock.c:296
msgid "%b %-e_%R:%S"
msgstr "%-e. %b_%R:%S"
#: libgnome-desktop/gnome-wall-clock.c:297
msgid "%b %-e_%R"
msgstr "%-e. %b_%R"
#. Translators: This is the time format with day used
#. in 24-hour mode.
#: ../libgnome-desktop/gnome-wall-clock.c:279
#: libgnome-desktop/gnome-wall-clock.c:301
msgid "%a %R:%S"
msgstr "%a %R:%S"
#: ../libgnome-desktop/gnome-wall-clock.c:280
#: libgnome-desktop/gnome-wall-clock.c:302
msgid "%a %R"
msgstr "%a %R"
#. Translators: This is the time format without date used
#. in 24-hour mode.
#: ../libgnome-desktop/gnome-wall-clock.c:284
#: libgnome-desktop/gnome-wall-clock.c:306
msgid "%R:%S"
msgstr "%R:%S"
#: ../libgnome-desktop/gnome-wall-clock.c:284
#: libgnome-desktop/gnome-wall-clock.c:306
msgid "%R"
msgstr "%R"
#. Translators: This is a time format with full date used
#. for AM/PM.
#: ../libgnome-desktop/gnome-wall-clock.c:290
msgid "%a %b %e, %l:%M:%S %p"
msgstr "%a %e. %b, %l:%M:%S"
#: ../libgnome-desktop/gnome-wall-clock.c:291
msgid "%a %b %e, %l:%M %p"
msgstr "%a %e. %b, %l:%M"
# Bør nok inkludere %p i disse. Folks opsætning bør gøre, at der normalt vælges et andet format
#. Translators: This is a time format with full date
#. plus day used for AM/PM. Please keep the under-
#. score to separate the date from the time.
#: libgnome-desktop/gnome-wall-clock.c:314
msgid "%a %b %-e_%l:%M:%S %p"
msgstr "%a %-e. %b_%l:%M:%S %p"
#: libgnome-desktop/gnome-wall-clock.c:315
msgid "%a %b %-e_%l:%M %p"
msgstr "%a %-e. %b_%l:%M %p"
#. Translators: This is a time format with full date
#. used for AM/PM. Please keep the underscore to
#. separate the date from the time.
#: libgnome-desktop/gnome-wall-clock.c:320
msgid "%b %-e_%l:%M:%S %p"
msgstr "%-e. %b_%l:%M:%S %p"
#: libgnome-desktop/gnome-wall-clock.c:321
msgid "%b %-e_%l:%M %p"
msgstr "%e. %b_%l:%M %p"
#. Translators: This is a time format with day used
#. for AM/PM.
#: ../libgnome-desktop/gnome-wall-clock.c:295
#: libgnome-desktop/gnome-wall-clock.c:325
msgid "%a %l:%M:%S %p"
msgstr "%a %l:%M:%S"
msgstr "%a %l:%M:%S %p"
#: ../libgnome-desktop/gnome-wall-clock.c:296
#: libgnome-desktop/gnome-wall-clock.c:326
msgid "%a %l:%M %p"
msgstr "%a %l:%M"
msgstr "%a %l:%M %p"
#. Translators: This is a time format without date used
#. for AM/PM.
#: ../libgnome-desktop/gnome-wall-clock.c:300
#: libgnome-desktop/gnome-wall-clock.c:330
msgid "%l:%M:%S %p"
msgstr "%l:%M:%S"
msgstr "%l:%M:%S %p"
#: ../libgnome-desktop/gnome-wall-clock.c:301
#: libgnome-desktop/gnome-wall-clock.c:331
msgid "%l:%M %p"
msgstr "%l:%M"
msgstr "%l:%M %p"
#~ msgctxt "Monitor vendor"
#~ msgid "Unknown"
#~ msgstr "Ukendt"
#~ msgid "could not get the screen resources (CRTCs, outputs, modes)"
#~ msgstr "kunne ikke hente skærmresourcerne (CRTC'er, uddataene, tilstandende)"
#~ msgstr ""
#~ "kunne ikke hente skærmresourcerne (CRTC'er, uddataene, tilstandende)"
#~ msgid "unhandled X error while getting the range of screen sizes"
#~ msgstr "uhåndterbar X-fejl under hentning af tabeller til skærmstørrelser"
......@@ -285,9 +310,9 @@ msgstr "%l:%M"
#~ msgid "About the GNOME Desktop"
#~ msgstr "Om Gnome-skrivebordet"
#~ # Jeg har ingen ide om hvordan denne her streng skal oversættes.
#~ # Jeg har fejlmeldt det (#519869) og efterlyst en kommentar:
#~ # http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=519869
# Jeg har ingen ide om hvordan denne her streng skal oversættes.
# Jeg har fejlmeldt det (#519869) og efterlyst en kommentar:
# http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=519869
#~ msgid "%(name)s: %(value)s"
#~ msgstr "%(name)s: %(value)s"
......@@ -297,9 +322,9 @@ msgstr "%l:%M"
#~ msgid "Brought to you by:"
#~ msgstr "Bragt til dig af:"
#~ # Jeg har ingen ide om hvordan denne her streng skal oversættes.
#~ # Jeg har fejlmeldt det (#519869) og efterlyst en kommentar:
#~ # http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=519869
# Jeg har ingen ide om hvordan denne her streng skal oversættes.
# Jeg har fejlmeldt det (#519869) og efterlyst en kommentar:
# http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=519869
#~ msgid "<b>%(name)s:</b> %(value)s"
#~ msgstr "<b>%(name)s:</b> %(value)s"
......@@ -326,30 +351,31 @@ msgstr "%l:%M"
#~ "GNOME includes most of what you see on your computer, including the file "
#~ "manager, web browser, menus, and many applications."
#~ msgstr ""
#~ "Gnome er det meste af det du ser på dit system, inklusive filhåndteringen, "
#~ "webbrowser, menuerne og alle de andre programmer."
#~ "Gnome er det meste af det du ser på dit system, inklusive "
#~ "filhåndteringen, webbrowser, menuerne og alle de andre programmer."
#~ msgid ""
#~ "GNOME is a Free, usable, stable, accessible desktop environment for the "
#~ "Unix-like family of operating systems."
#~ msgstr ""
#~ "Gnome er et frit og brugbart, stabilt og tilgængeligt skrivebordsmiljø til "
#~ "Unixlignende familie af styresystemer."
#~ "Gnome er et frit og brugbart, stabilt og tilgængeligt skrivebordsmiljø "
#~ "til Unixlignende familie af styresystemer."
#~ msgid ""
#~ "GNOME's focus on usability and accessibility, regular release cycle, and "
#~ "strong corporate backing make it unique among Free Software desktops."
#~ msgstr ""
#~ "Gnomes fokus på brugervenlighed og tilgængelig, regelmæssige frigivelser af "
#~ "nye versioner og stærk erhvervsmæssig opbakning gør miljøet unikt mellem "
#~ "andre frie skrivebordsmiljøer."
#~ "Gnomes fokus på brugervenlighed og tilgængelig, regelmæssige frigivelser "
#~ "af nye versioner og stærk erhvervsmæssig opbakning gør miljøet unikt "
#~ "mellem andre frie skrivebordsmiljøer."
#~ msgid ""
#~ "GNOME's greatest strength is our strong community. Virtually anyone, with or "
#~ "without coding skills, can contribute to making GNOME better."
#~ "GNOME's greatest strength is our strong community. Virtually anyone, with "
#~ "or without coding skills, can contribute to making GNOME better."
#~ msgstr ""
#~ "Gnomes største styrke er vores stærke bruger- og udviklerfællesskab. Enhver, "
#~ "med eller uden programmørfærdigheder, kan bidrage til at gøre Gnome bedre."
#~ "Gnomes største styrke er vores stærke bruger- og udviklerfællesskab. "
#~ "Enhver, med eller uden programmørfærdigheder, kan bidrage til at gøre "
#~ "Gnome bedre."
#~ msgid ""
#~ "Hundreds of people have contributed code to GNOME since it was started in "
......@@ -357,8 +383,8 @@ msgstr "%l:%M"
#~ "translations, documentation, and quality assurance."
#~ msgstr ""
#~ "Hundreder af personer har bidraget kode til Gnome siden starten i 1997. "
#~ "Mange flere har bidraget på andre vigtige områder, som f.eks. oversættelse, "
#~ "dokumentation og test."
#~ "Mange flere har bidraget på andre vigtige områder, som f.eks. "
#~ "oversættelse, dokumentation og test."
#~ msgid "Mirror Screens"
#~ msgstr "Klonede skærme"
......@@ -396,7 +422,7 @@ msgstr "%l:%M"
#~ msgid "Bad command (Exec) to launch"
#~ msgstr "Ugyldig startkommando (Exec)"
#~ # %s er en URL
# %s er en URL
#~ msgid "Unknown encoding of: %s"
#~ msgstr "Ukendt kodning af: %s"
......@@ -588,5 +614,3 @@ msgstr "%l:%M"
#~ msgid "Programs menu"
#~ msgstr "Programmenu"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment