cy.po 113 KB
Newer Older
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
# gnome-control-center yn Gymraeg.
# www.kyfieithu.co.uk <kyfieithu@kyfieithu.co.uk>, 2003.
# Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>, 2003.
# Dafydd Tomos <i10n@da.fydd.org>, 2004.
# Rhys Jones <rhys@sucs.org>, 2005.
#
# Someone needs to check (a) occurrences of key (if GConf, allwedd;
# if most other things, bysell); (b) occurrences of application(s)
# rhaglennu or the other one I now can't put my finger on?
#
# I think I've caught most of the erroneous "bysell"s. Funnily enough, I
# changed several occurrences of "bysell" to "allwedd" (GConf context) and
# several occurrences of "allwedd" to "bysell" (keyboard context). Also
# replaced "gweithredu" with "cymhwyso" (for "apply") and "wynebfath" with
# "ffont". I can believe that "wynebfath" is a better word, but I thought it
# would be better to be consistently wrong for now.
# - daf
#
# [rj] 'Take effect' == 'dod i rym' (cystrawen Saesneg yw 'cymryd effaith')
# [rj] Wedi gyrru'r cyfan drwy Cysill, 29ain Mai 2005.
21 22 23
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-control-center\n"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
24
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
25 26
"POT-Creation-Date: 2006-03-08 13:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2006-03-08 12:53-0000\n"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
27
"Last-Translator: Rhys Jones <rhys@sucs.org>\n"
28
"Language-Team: Cymraeg <gnome-cy@pengwyn.linux.org.uk>\n"
29
"Language: cy\n"
30 31 32
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
33
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n == 2) ? 1 : 0;\n"
34

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:114
msgid "Image/label border"
msgstr "Border delwedd/label"

#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:115
msgid "Width of border around the label and image in the alert dialog"
msgstr "Lled y border o amgylch y label a'r ddelwedd yn y ddeialog rhybudd"

#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:124
msgid "Alert Type"
msgstr "Math y Rhybudd"

#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:125
msgid "The type of alert"
msgstr "Y math o rybudd"

#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:133
msgid "Alert Buttons"
msgstr "Botymau Rhybudd"

#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:134
msgid "The buttons shown in the alert dialog"
msgstr "Y botymau a ddangosir yn y ddeialog rhybudd"

#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:198
msgid "Show more _details"
msgstr "Dangos _mwy o fanylion"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.desktop.in.in.h:1
#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:14
msgid "About Me"
msgstr "Amdana I"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.desktop.in.in.h:2
msgid "Set your personal information"
msgstr "Gosodwch eich gwybodaeth bersonol"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
72
#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.c:604
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
73 74 75
msgid "Select Image"
msgstr "Dewis Delwedd"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
76
#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.c:606
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
77 78 79
msgid "No Image"
msgstr "Dim Delwedd"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
80
#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.c:769
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
81 82 83 84 85 86 87
msgid ""
"There was an error while trying to get the addressbook information\n"
"Evolution Data Server can't handle the protocol"
msgstr ""
"Roedd gwall wrth geisio cael gwybodaeth y llyfr cyfeiriadau\n"
"Fedr Gweinydd Data Evolution ddim delio â'r protocol"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
88
#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.c:790
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
89 90 91
msgid "Unable to open address book"
msgstr "Methu agor y llyfr cyfeiriadau"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
92
#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.c:802
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
93 94 95 96
msgid "Unknown login ID, the user database might be corrupted"
msgstr ""
"ID mewngofnodi anhysbys, gall fod y gronfa ddata o ddefnyddwyr wedi ei llygru"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
97 98
#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.c:833
#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.c:835
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
99 100 101 102
#, c-format
msgid "About %s"
msgstr "Ynghylch %s"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
103 104
#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:116
#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:707
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
105 106 107
msgid "Old password is incorrect, please retype it"
msgstr "Hen gyfrinair yn anghywir, aildeipiwch ef"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
108
#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:127
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
109 110 111
msgid "System error has occurred"
msgstr "Digwyddodd gwall system"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
112
#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:128
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
113 114 115
msgid "Could not run /usr/bin/passwd"
msgstr "Methu rhedeg /usr/bin/passwd"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
116
#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:129
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
117 118 119
msgid "Unable to launch backend"
msgstr "Methu lansio'r ochr gefn"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
120 121
#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:131
#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:132
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
122 123 124
msgid "Unexpected error has occurred"
msgstr "Digwyddodd gwall anhysbys"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
125
#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:331
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
126 127 128
msgid "Password is too short"
msgstr "Cyfrinair yn rhy fyr"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
129 130
#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:334
#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:337
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
131 132 133
msgid "Password is too simple"
msgstr "Cyfrinair yn rhy syml"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
134
#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:340
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
135 136 137
msgid "Old and new passwords are too similar"
msgstr "Mae'r cyfrinair newydd yn rhy debyg i'r hen un"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
138 139 140 141 142
#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:343
msgid "Must contain numeric or special character(s)"
msgstr "Rhaid iddo gynnwys nod(au) arbennig neu rif(au)"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:348
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
143 144 145
msgid "Old and new password are the same"
msgstr "Mae'r cyfrinair newydd yr un peth â'r hen un"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
146
#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:634
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
147 148 149
msgid "Please type the passwords."
msgstr "Teipiwch y cyfrineiriau."

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
150
#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:642
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
151 152 153
msgid "Please type the password again, it is wrong."
msgstr "Teipiwch y cyfrinair eto: mae'n anghywir."

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
154
#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:645
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374
msgid "Click on Change Password to change the password."
msgstr "Cliciwch Newid Cyfrinair er mwyn newid y cyfrinair."

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:1
#: ../vfs-methods/themus/apply-font.glade.h:1
msgid " "
msgstr " "

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:2
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:1
#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:1
#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:1
#: ../capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:1
msgid "    "
msgstr "    "

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:3
msgid "<b>Email</b>"
msgstr "<b>E-bost</b>"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:4
msgid "<b>Home</b>"
msgstr "<b>Cartref</b>"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:5
msgid "<b>Instant Messaging</b>"
msgstr "<b>Negesu Chwim</b>"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:6
msgid "<b>Job</b>"
msgstr "<b>Swydd</b>"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:7
msgid "<b>Please type the passwords.</b>"
msgstr "<b>Teipiwch y cyfrineiriau.</b>"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:8
msgid "<b>Telephone</b>"
msgstr "<b>Ffôn</b>"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:9
msgid "<b>Web</b>"
msgstr "<b>Gwe</b>"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:10
msgid "<b>Work</b>"
msgstr "<b>Gwaith</b>"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:11
msgid "A_IM/iChat:"
msgstr "A_IM/iChat:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:12
msgid "A_ddress:"
msgstr "_Cyfeiriad:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:13
msgid "A_ssistant:"
msgstr "_Cynorthwyydd:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:15
msgid "Address"
msgstr "Cyfeiriad"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:16
msgid "C_ity:"
msgstr "_Dinas:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:17
msgid "C_ompany:"
msgstr "_Cwmni:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:18
msgid "Cale_ndar:"
msgstr "C_alendr:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:19
msgid "Change Passwo_rd..."
msgstr "Newid C_yfrinair..."

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:20
msgid "Change Password"
msgstr "Newid Cyfrinair"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:21
msgid "Ci_ty:"
msgstr "_Dinas:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:22
msgid "Co_untry:"
msgstr "_Gwlad:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:23
msgid "Contact"
msgstr "Cyswllt"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:24
msgid "Cou_ntry:"
msgstr "G_wlad:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:25
msgid "Full Name"
msgstr "Enw Llawn"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:26
msgid "Hom_e:"
msgstr "_Cartref:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:27
msgid "IC_Q:"
msgstr "IC_Q:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:28
msgid "M_SN:"
msgstr "M_SN:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:29
msgid "Old pa_ssword:"
msgstr "Hen _gyfrinair:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:30
msgid "P.O. _box:"
msgstr "Blwch _post:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:31
msgid "P._O. box:"
msgstr "_Blwch post:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:32
msgid "Personal Info"
msgstr "Gwybodaeth Bersonol"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:33
msgid "State/Pro_vince:"
msgstr "Talaith/_Ardal:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:34
msgid "User name:"
msgstr "Enw defnyddiwr:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:35
msgid "Web _log:"
msgstr "Gwe_log:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:36
msgid "Wor_k:"
msgstr "_Gwaith:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:37
msgid "Work _fax:"
msgstr "_Ffacs gwaith:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:38
msgid "Zip/_Postal code:"
msgstr "Co_d post/zip:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:39
msgid "_Address:"
msgstr "_Cyfeiriad:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:40
msgid "_Department:"
msgstr "_Adran:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:41
msgid "_Groupwise:"
msgstr "_Groupwise:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:42
msgid "_Home page:"
msgstr "Tudalen _cartref:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:43
msgid "_Home:"
msgstr "C_artref:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:44
msgid "_Jabber:"
msgstr "_Jabber:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:45
msgid "_Manager:"
msgstr "_Rheolwr:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:46
msgid "_Mobile:"
msgstr "_Ffôn symudol:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:47
msgid "_New password:"
msgstr "Cyfrinair _newydd:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:48
msgid "_Profession:"
msgstr "_Proffesiwn:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:49
msgid "_Retype new password:"
msgstr "_Aildeipiwch y cyfrinair newydd:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:50
msgid "_State/Province:"
msgstr "_Talaith/Ardal:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:51
msgid "_Title:"
msgstr "_Teitl:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:52
msgid "_Work:"
msgstr "_Gwaith:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:53
msgid "_Yahoo:"
msgstr "_Yahoo:"

#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.glade.h:54
msgid "_Zip/Postal code:"
msgstr "_Cod post/zip:"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
375
#: ../capplets/accessibility/at-properties/at-enable-dialog.glade.h:1
376
msgid "<b>Applications</b>"
377
msgstr "<b>Rhaglenni</b>"
378

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
379
#: ../capplets/accessibility/at-properties/at-enable-dialog.glade.h:2
380
msgid "<b>Support</b>"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
381
msgstr "<b>Cynhaliaeth</b>"
382

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
383
#: ../capplets/accessibility/at-properties/at-enable-dialog.glade.h:3
384 385 386 387
msgid ""
"<small><i><b>Note:</b> Changes to this setting will not take effect until "
"you next log in.</i></small>"
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
388 389
"<small><i><b>Noder:</b> Ni fydd newidiadau i'r gosodiad yma yn dod i rym tan "
"y tro nesa i chi fewngofnodi.</i></small>"
390

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
391
#: ../capplets/accessibility/at-properties/at-enable-dialog.glade.h:4
392
msgid "Assistive Technology Preferences"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
393
msgstr "Hoffterau Technoleg Gynorthwyol"
394

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
395
#: ../capplets/accessibility/at-properties/at-enable-dialog.glade.h:5
396
msgid "Close and _Log Out"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
397
msgstr "Cau ac _Allgofnodi"
398

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
399
#: ../capplets/accessibility/at-properties/at-enable-dialog.glade.h:6
400 401
msgid "Start these assistive technologies every time you log in:"
msgstr ""
402
"Cychwyn y technolegau cynorthwyol yma bob tro rydych chi'n mewngofnodi:"
403

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
404
#: ../capplets/accessibility/at-properties/at-enable-dialog.glade.h:7
405
msgid "_Enable assistive technologies"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
406
msgstr "_Galluogi technolegau cynorthwyol"
407

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
408
#: ../capplets/accessibility/at-properties/at-enable-dialog.glade.h:8
409
msgid "_Magnifier"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
410
msgstr "_Chwyddwr"
411

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
412
#: ../capplets/accessibility/at-properties/at-enable-dialog.glade.h:9
413
msgid "_On-screen keyboard"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
414
msgstr "Bysellfwrdd _ar y Sgrin"
415

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
416
#: ../capplets/accessibility/at-properties/at-enable-dialog.glade.h:10
417
msgid "_Screenreader"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
418
msgstr "_Darllenydd sgrin"
419

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
420
#: ../capplets/accessibility/at-properties/at-properties.desktop.in.in.h:1
421
msgid "Assistive Technology Support"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
422
msgstr "Cynhaliaeth Technoleg Gynorthwyol"
423

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
424
#: ../capplets/accessibility/at-properties/at-properties.desktop.in.in.h:2
425 426
msgid "Enable support for GNOME assistive technologies at login"
msgstr ""
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
427
"Galluogi cynhaliaeth ar gyfer technolegau cynorthwyol GNOME wrth fewngofnodi"
428

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
429
#: ../capplets/accessibility/at-properties/main.c:60
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
430
msgid ""
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
431 432
"No Assistive Technology is available on your system.  The 'gok' package must "
"be installed in order to get on-screen keyboard support, and the "
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
433
"'gnopernicus' package must be installed for screenreading and magnifying "
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
434
"capabilities."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
435
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
436 437
"Does dim Technoleg Gynorthwyol ar gael ar eich system. Rhaid sefydlu'r pecyn "
"'gok' ar gyfer cael cynhaliaeth bysell ar sgrin, a'r pecyn 'gnopernicus' ar "
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
438
"gyfer medru sgrînddarllen a chwyddo."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
439

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
440
#: ../capplets/accessibility/at-properties/main.c:62
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
441
msgid ""
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
442 443
"Not all available assistive technologies are installed on your system.  The "
"'gok' package must be installed in order to get on-screen keyboard support."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
444
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
445 446
"Nid yw pob technoleg gynorthwyol wedi eu sefydlu ar eich system. Rhaid "
"sefydlu'r pecyn 'gok' er mwyn cael bysell ar sgrin."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
447

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
448
#: ../capplets/accessibility/at-properties/main.c:64
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
449
msgid ""
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
450 451 452
"Not all available assistive technologies are installed on your system.  The "
"'gnopernicus' package must be installed for screenreading and magnifying "
"capabilities."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
453
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
454 455
"Nid yw pob technoleg gynorthwyol wedi eu sefydlu ar eich system. Rhaid "
"sefydlu'r pecyn 'gnopernicus' ar gyfer sgrînddarllen a chwyddo."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
456

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
457
#: ../capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:242
458 459
#, c-format
msgid "There was an error launching the mouse preferences dialog: %s"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
460
msgstr "Roedd gwall wrth lansio'r deialog hoffterau llygoden: %s"
461

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
462 463
#: ../capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:338
#: ../capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:399
464 465
#, c-format
msgid "Unable to import AccessX settings from file '%s'"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
466
msgstr "Methu mewnforio gosodiadau AccessX o'r ffeil '%s'"
467

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
468
#: ../capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:436
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
469 470
msgid "Import Feature Settings File"
msgstr "Mewnforio Ffeil Gosodiadau Nodweddion"
471

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
472
#: ../capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:440
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
473
msgid "_Import"
474
msgstr "_Mewnforio"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
475

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
476
#: ../capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.desktop.in.in.h:1
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
477
#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:21
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
478
#: ../capplets/keyboard/keyboard.desktop.in.in.h:1
479
msgid "Keyboard"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
480
msgstr "Bysellfwrdd"
481

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
482
#: ../capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.desktop.in.in.h:2
483
msgid "Set your keyboard accessibility preferences"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
484
msgstr "Dewis eich hoffterau hygyrchedd bysellfwrdd"
485

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
486
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.c:59
487 488 489 490
msgid ""
"This system does not seem to have the XKB extension.  The keyboard "
"accessibility features will not operate without it."
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
491 492
"Ymddengys nad yw'r estyniad XKB ar gael ar y system hon. Ni fydd nodweddion "
"hygyrchedd y bysellfwrdd yn gweithio hebddi."
493

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
494 495 496
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:2
#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:2
#: ../capplets/theme-switcher/theme-install.glade.h:1
497 498 499
msgid "*"
msgstr "*"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
500
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:3
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
501 502
msgid "<b>Enable Bo_unce Keys</b>"
msgstr "<b>Galluogi Bysellau Sb_onciog</b>"
503

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
504
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:4
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
505 506
msgid "<b>Enable Slo_w Keys</b>"
msgstr "<b>Galluogi Bysellau _Araf</b>"
507

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
508
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:5
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
509 510
msgid "<b>Enable _Mouse Keys</b>"
msgstr "<b>Galluogi Bysellau _Llygoden</b>"
511

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
512
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:6
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
513
msgid "<b>Enable _Repeat Keys</b>"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
514
msgstr "<b>Galluogi Bysellau _Ailadroddus</b>"
515

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
516
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:7
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
517 518
msgid "<b>Enable _Sticky Keys</b>"
msgstr "<b>Galluogi Bysellau _Gludiog</b>"
519

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
520
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:8
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
521 522
msgid "<b>Features</b>"
msgstr "<b>Nodweddion</b>"
523

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
524
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:9
525
msgid "<b>Toggle Keys</b>"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
526
msgstr "<b>Bysellau Togl</b>"
527

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
528
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:10
529 530 531
msgid "Basic"
msgstr "Sylfaenol"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
532
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:11
533
msgid "Beep if key is re_jected"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
534
msgstr "Bîp os ni _wrthodir y fysell"
535

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
536
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:12
537
msgid "Beep when _features turned on or off from keyboard"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
538
msgstr "Bîp wrth droi'r _nodwedd ymlaen neu bant o'r bysellfwrdd"
539

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
540
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:13
541
msgid "Beep when _modifier is pressed"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
542
msgstr "Bîp pan mae'r _addasydd yn cael ei wasgu"
543

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
544
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:14
545
msgid "Beep when an LED is turned on and two beeps when one is turned off."
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
546
msgstr "Bîp pan fo'r LED yn goleuo a dau fîp pan mae'n cael ei ddiffodd."
547

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
548
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:15
549
msgid "Beep when key is:"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
550
msgstr "Bîp os yw'r fysell yn:"
551

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
552
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:16
553 554 555
msgid "Del_ay:"
msgstr "_Oedi:"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
556
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:17
557
msgid "Delay between keypress and pointer mo_vement:"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
558
msgstr "Oedi rhwng gwasgu bysell a symudiad y _pwyntydd:"
559

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
560
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:18
561
msgid "Disa_ble if two keys pressed together"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
562
msgstr "_Analluogi pan mae dwy fysell yn cael eu gwasgu ar yr un pryd"
563

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
564
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:19
565
msgid "E_nable Toggle Keys"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
566
msgstr "Galluogi Bysellau _Togl"
567

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
568
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:20
569 570 571
msgid "Filters"
msgstr "Hidlau"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
572
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:21
573
msgid "I_gnore duplicate keypresses within:"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
574
msgstr "Anwybyddu a_il-wasgiadau o fewn:"
575

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
576
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:22
577 578 579 580
msgid ""
"Ignore all subsequent presses of the SAME key if they happen within a user "
"selectable period of time."
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
581
"Anwybyddu pob gwasgiad dilynol o'r UN fysell os maent yn digwydd o fewn "
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
582
"cyfnod a gall y defnyddiwr ei ddewis."
583

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
584
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:23
585
msgid "Keyboard Accessibility Preferences (AccessX)"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
586
msgstr "Hoffterau Hygyrchedd Bysellfwrdd (AccessX)"
587

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
588
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:24
589 590 591
msgid "Ma_ximum pointer speed:"
msgstr "Cyflymdra m_wya'r pwyntydd:"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
592
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:25
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
593 594
msgid "Mouse Keys"
msgstr "Bysellau Llygoden"
595

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
596
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:26
597
msgid "Mouse _Preferences..."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
598
msgstr "Hoffterau _Llygoden..."
599

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
600
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:27
601 602 603 604
msgid ""
"Only accept keys after they have been pressed and held for a user adjustable "
"amount of time."
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
605
"Derbyn bysellau dim ond ar ôl iddynt gael eu gwasgu a'u dal am gyfnod gall y "
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
606
"defnyddiwr ei ddewis."
607

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
608
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:28
609 610 611 612
msgid ""
"Perform multiple simultaneous key press operations by pressing modifier keys "
"in sequence."
msgstr ""
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
613 614
"Cyflawni nifer o wasgiadau bysell cydamserol gan wasgu dilyniant o fysellau "
"addasu."
615

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
616
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:29
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
617
#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:31
618 619 620
msgid "S_peed:"
msgstr "Cy_flymder:"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
621
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:30
622
msgid "Time to acce_lerate to maximum speed:"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
623
msgstr "Amser i gyf_lymu i'r cyflymder mwyaf:"
624

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
625
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:31
626
msgid "Turn the numeric keypad into a mouse control pad."
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
627
msgstr "Trowch y bysellfwrdd rhifau yn fysellfwrdd rheoli'r llygoden"
628

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
629
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:32
630 631 632
msgid "_Disable if unused for:"
msgstr "_Analluogi os na ddefnyddiwyd am:"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
633
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:33
634 635 636
msgid "_Enable keyboard accessibility features"
msgstr "_Galluogi nodweddion hygyrchedd bysellfwrdd"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
637
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:34
638 639 640
msgid "_Import Feature Settings..."
msgstr "_Mewnforio Gosodiadau Nodweddion..."

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
641
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:35
642
msgid "_Only accept keys held for:"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
643
msgstr "_Derbyn bysell wedi'u dal am:"
644

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
645
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:36
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
646
#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:41
647 648 649
msgid "_Type to test settings:"
msgstr "_Teipiwch i arbrofi'r gosodiadau:"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
650
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:37
651 652 653
msgid "_accepted"
msgstr "_derbyniwyd"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
654
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:38
655
msgid "_pressed"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
656
msgstr "_gwasgedig"
657

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
658
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:39
659 660 661
msgid "_rejected"
msgstr "_gwrthodwyd"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
662
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:40
663
msgid "characters/second"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
664
msgstr "nodau'r eiliad"
665

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
666
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:41
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
667
#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:27
668 669 670
msgid "milliseconds"
msgstr "milfedau o eiliadau"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
671
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:42
672
msgid "pixels/second"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
673
msgstr "picseli'r eiliad"
674

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
675 676
#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:43
#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.glade.h:10
677 678 679
msgid "seconds"
msgstr "eiliadau"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
680
#: ../capplets/background/background.desktop.in.in.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
681
msgid "Change your Desktop Background settings"
682
msgstr "Newid gosodiadau eich Cefndir Penbwrdd"
683

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
684
#: ../capplets/background/background.desktop.in.in.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
685
msgid "Desktop Background"
686
msgstr "Cefndir Penbwrdd"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
687

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
688
#: ../capplets/background/gnome-background-properties.glade.h:1
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
689
msgid "<b>Desktop _Wallpaper</b>"
690
msgstr "<b>Papur _Wal Penbwrdd</b>"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
691

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
692
#: ../capplets/background/gnome-background-properties.glade.h:2
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
693
msgid "<b>_Desktop Colors</b>"
694
msgstr "<b>_Lliwiau Penbwrdd</b>"
695

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
696
#: ../capplets/background/gnome-background-properties.glade.h:3
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
697
msgid "Desktop Background Preferences"
698
msgstr "Hoffterau Cefndir Penbwrdd"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
699

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
700
#: ../capplets/background/gnome-background-properties.glade.h:4
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
701 702
msgid "Open a dialog to specify the color"
msgstr "Agorwch ddeialog i ddewis y lliw"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
703

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
704
#: ../capplets/background/gnome-background-properties.glade.h:5
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
705
msgid "_Add Wallpaper"
706
msgstr "_Ychwanegu Papur Wal"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
707

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
708
#: ../capplets/background/gnome-background-properties.glade.h:6
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
709 710 711 712 713 714 715 716 717
msgid "_Finish"
msgstr "_Gorffen"

#: ../capplets/background/gnome-background-properties.glade.h:7
#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:19
msgid "_Remove"
msgstr "_Gwaredu:"

#: ../capplets/background/gnome-background-properties.glade.h:8
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
718
msgid "_Style:"
719
msgstr "_Arddull:"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
720

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
721
#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:74
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
722
#: ../capplets/common/capplet-util.c:340
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
723
#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:333
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
724 725 726 727
#, c-format
msgid "There was an error displaying help: %s"
msgstr "Gwall wrth ddangos cymorth:%s"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
728
#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:984
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
729
msgid "Centered"
730
msgstr "Wedi ei ganoli"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
731

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
732
#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:988
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
733
msgid "Fill Screen"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
734
msgstr "Llenwi'r Sgrin"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
735

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
736
#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:992
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
737
msgid "Scaled"
738
msgstr "Graddio"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
739

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
740 741 742 743 744
#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:996
msgid "Zoom"
msgstr "Chwyddo"

#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1000
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
745
msgid "Tiled"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
746
msgstr "Teilsio"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
747

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
748
#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1021
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
749
msgid "Solid Color"
750
msgstr "Lliw Unffurf"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
751

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
752
#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1025
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
753
msgid "Horizontal Gradient"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
754
msgstr "Graddfa Lorweddol"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
755

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
756
#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1029
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
757
msgid "Vertical Gradient"
758
msgstr "Graddfa Fertigol"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
759

Jonathan Blandford's avatar
2.7.0  
Jonathan Blandford committed
760
#. Create the file chooser dialog stuff here
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
761
#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1075
Jonathan Blandford's avatar
2.7.0  
Jonathan Blandford committed
762
msgid "Add Wallpaper"
763
msgstr "Ychwanegu Papur Wal"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
764

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
765 766 767 768 769 770 771 772
#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1092
msgid "Images"
msgstr "Delweddau"

#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1096
msgid "All Files"
msgstr "Pob Ffeil"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
773
#: ../capplets/background/gnome-wp-info.c:57
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
774
msgid "No Wallpaper"
775
msgstr "Dim Papur Wal"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
776

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
777 778
#: ../capplets/background/gnome-wp-item.c:343
#: ../capplets/background/gnome-wp-item.c:345
Sebastien Bacher's avatar
Sebastien Bacher committed
779 780
msgid "pixel"
msgid_plural "pixels"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
781 782
msgstr[0] "picsel"
msgstr[1] "bicsel"
Sebastien Bacher's avatar
Sebastien Bacher committed
783

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
784
#: ../capplets/common/activate-settings-daemon.c:18
785 786 787 788 789 790 791
msgid ""
"Unable to start the settings manager 'gnome-settings-daemon'.\n"
"Without the GNOME settings manager running, some preferences may not take "
"effect. This could indicate a problem with Bonobo, or a non-GNOME (e.g. KDE) "
"settings manager may already be active and conflicting with the GNOME "
"settings manager."
msgstr ""
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
792 793
"Methu cychwyn y rheolwr gosodiadau 'gnome-settings-daemon'.\n"
"Heb i'r rheolydd gosodiadau GNOME fod yn weithgar, mae'n bosib na fydd rhai "
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
794 795
"hoffterau'n dod i rym. Gall hyn olygu fod problem gyda Bonobo, neu fe all "
"rheolydd gosodiadau arall (e.e. KDE) fod yn weithgar ac yn creu "
796 797
"anghysondebau gyda rheolydd gosodiadau GNOME."

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
798
#: ../capplets/common/capplet-stock-icons.c:92
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
799
#, c-format
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
800 801
msgid "Unable to load stock icon '%s'\n"
msgstr "Methu llwytho'r eicon stoc '%s'\n"
802

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
803
#: ../capplets/common/capplet-util.c:239 ../capplets/common/capplet-util.c:241
804
msgid "Just apply settings and quit"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
805
msgstr "Cymhwyso'r gosodiadau a therfynu"
806

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
807 808
#: ../capplets/common/capplet-util.c:243
#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:225
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
809
#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:1016
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
810
#: ../capplets/sound/sound-properties-capplet.c:244
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
811 812 813
msgid "Retrieve and store legacy settings"
msgstr "Nol a chadw'r hen osodiadau"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
814
#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:94
815
#, c-format
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
816 817
msgid "Copying file: %u of %u"
msgstr "Copïo ffeil: %u o %u"
818

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
819
#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:122
820
#, c-format
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
821 822
msgid "Copying '%s'"
msgstr "Copïo '%s'"
823

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
824
#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:193
825 826 827
msgid "From URI"
msgstr "URI Tarddiad"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
828
#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:194
829 830 831
msgid "URI currently transferring from"
msgstr "URI yn trosglwyddo o"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
832
#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:201
833 834 835
msgid "To URI"
msgstr "URI Cyrchiad"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
836
#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:202
837 838 839
msgid "URI currently transferring to"
msgstr "URI yn trosglwyddo i"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
840
#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:209
841 842 843
msgid "Fraction completed"
msgstr "Canran wedi'i gwblhau"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
844
#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:210
845
msgid "Fraction of transfer currently completed"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
846
msgstr "Canran y trosglwyddiad wedi'i gwblhau ar hyn o bryd"
847

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
848
#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:217
849 850 851
msgid "Current URI index"
msgstr "Mynegai URI cyfredol"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
852
#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:218
853 854 855
msgid "Current URI index - starts from 1"
msgstr "Mynegai URI cyfredol - mae'n dechrau o 1"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
856
#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:225
857
msgid "Total URIs"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
858
msgstr "Cyfanswm URIau"
859

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
860
#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:226
861
msgid "Total number of URIs"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
862
msgstr "Nifer cyflawn URIau"
863

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877
#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:327
#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:369
msgid "Copying files"
msgstr "Copïo ffeiliau"

#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:345
msgid "From:"
msgstr "O:"

#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:349
msgid "To:"
msgstr "I:"

#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:448
878
msgid "Connecting..."
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
879
msgstr "Yn cysylltu..."
880

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
881
#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:170
882 883 884
msgid "Key"
msgstr "Allwedd"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
885
#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:171
886 887 888
msgid "GConf key to which this property editor is attached"
msgstr "Allwedd GConf sy'n cyfateb i'r golygydd priodwedd yma"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
889
#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:177
890 891 892
msgid "Callback"
msgstr "Adalwad"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
893
#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:178
894 895 896
msgid "Issue this callback when the value associated with key gets changed"
msgstr "Galw'r adalwad yma pan newidir gwerth cysylltiedig yr allwedd"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
897
#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:183
898 899 900
msgid "Change set"
msgstr "Newid set"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
901
#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:184
902 903 904
msgid ""
"GConf change set containing data to be forwarded to the gconf client on apply"
msgstr ""
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
905 906
"Set newid GConf yn cynnwys data i'w anfon ymlaen i'r cleient gconf wrth "
"gymhwyso"
907

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
908
#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:189
909
msgid "Conversion to widget callback"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
910
msgstr "Trosi i adalwad celficyn"
911

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
912
#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:190
913 914
msgid ""
"Callback to be issued when data are to be converted from GConf to the widget"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
915
msgstr "Yr adalwad i'w alw pan fo data i'w trosi o GConf i'r teclyn"
916

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
917
#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:195
918
msgid "Conversion from widget callback"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
919
msgstr "Trosi o adalwad teclyn"
920

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
921
#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:196
922 923
msgid ""
"Callback to be issued when data are to be converted to GConf from the widget"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
924
msgstr "Adalwad i alw pan fo data i'w trosi i GConf o'r teclyn"
925

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
926
#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:201
927 928 929
msgid "UI Control"
msgstr "Rheolydd RhD (UI)"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
930
#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:202
931
msgid "Object that controls the property (normally a widget)"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
932
msgstr "Gwrthrych sy'n rheoli'r briodwedd (celficyn gan amlaf)"
933

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
934
#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:217
935 936 937
msgid "Property editor object data"
msgstr "Data gwrthrychol golygydd priodweddau"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
938
#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:218
939
msgid "Custom data required by the specific property editor"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
940
msgstr "Data addasol sy'n anghenraid gan y golygydd priodweddau penodol"
941

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
942
#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:224
943 944 945
msgid "Property editor data freeing callback"
msgstr "Adalwad rhyddhau data golygydd priodweddau"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
946
#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:225
947 948 949 950
msgid "Callback to be issued when property editor object data is to be freed"
msgstr ""
"Adalwad i'w alw pan fo data gwrthrychol golygydd priodweddau i'w rhyddhau"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
951
#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:1466
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
952
#, c-format
953 954 955 956 957 958 959 960
msgid ""
"Couldn't find the file '%s'.\n"
"\n"
"Please make sure it exists and try again, or choose a different background "
"picture."
msgstr ""
"Methwyd canfod y ffeil '%s'\n"
"\n"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
961
"Gwiriwch ei bod yn bodoli a cheisiwch eto, neu dewiswch lun cefndir arall os "
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
962
"gwelwch yn dda."
963

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
964
#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:1474
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
965
#, c-format
966 967 968 969 970 971 972 973 974
msgid ""
"I don't know how to open the file '%s'.\n"
"Perhaps it's a kind of picture that is not yet supported.\n"
"\n"
"Please select a different picture instead."
msgstr ""
"Nid ydw i'n deall sut i agor y ffeil '%s'.\n"
"Efallai ei bod yn fath o lun nas cynhelir eto.\n"
"\n"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
975
"Dewiswch lun gwahanol yn ei le, os gwelwch yn dda."
976

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
977
#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:1593
978
msgid "Please select an image."
979
msgstr "Dewiswch ddelwedd."
980

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
981
#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:1598
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
982
msgid "_Select"
983
msgstr "_Dewis"
Jody Goldberg's avatar
Jody Goldberg committed
984

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
985 986
#: ../capplets/default-applications/default-applications.desktop.in.in.h:1
#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:18
987
msgid "Preferred Applications"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
988
msgstr "Rhaglenni Amgen"
989

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
990
#: ../capplets/default-applications/default-applications.desktop.in.in.h:2
991
msgid "Select your default applications"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
992
msgstr "Dewiswch eich rhaglenni rhagosodedig"
993

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
994
#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:55
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
995 996 997
msgid "Could not display help"
msgstr "Methu dangos y cymorth"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
998 999
#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:57
#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:765
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
1000 1001 1002
msgid "Please make sure that the applet is properly installed"
msgstr "Gwnewch yn siwr fod y rhaglennig wedi ei osod yn gywir"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010
#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:92
#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:125
#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:170
#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:215
#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:269
#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:318
#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:600
#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:621
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
1011 1012 1013 1014
#, c-format
msgid "Error saving configuration: %s"
msgstr "Gwall wrth gadw cyfluniad: %s"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
1015
#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:743
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
1016 1017 1018
msgid "Custom"
msgstr "Addasedig"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
1019
#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:763
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027
msgid "Could not load the main interface"
msgstr "Methu llwytho'r prif ryngwyneb"

#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:1
msgid "Balsa"
msgstr "Balsa"

#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:2
Sebastien Bacher's avatar
Sebastien Bacher committed
1028
msgid "Debian Sensible Browser"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
1029
msgstr "\"Sensible-Browser\" (Debian)"
Sebastien Bacher's avatar
Sebastien Bacher committed
1030

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
1031 1032 1033
#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:3
msgid "Debian Terminal Emulator"
msgstr "Efelychydd Terfynell Debian"
Sebastien Bacher's avatar
Sebastien Bacher committed
1034

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
1035 1036 1037
#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:4
msgid "ETerm"
msgstr "ETerm"
Sebastien Bacher's avatar
Sebastien Bacher committed
1038

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
1039
#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:5
Sebastien Bacher's avatar
Sebastien Bacher committed
1040 1041 1042
msgid "Encompass"
msgstr "Encompass"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075
#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:6
msgid "Epiphany Web Browser"
msgstr "Porwr Gwe Epiphany"

#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:7
msgid "Evolution Mail Reader"
msgstr "Y Darllenwr Ebost Evolution"

#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:8
msgid "Evolution Mail Reader 1.4"
msgstr "Darllenwr Ebost Evolution 1.4"

#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:9
msgid "Evolution Mail Reader 1.5"
msgstr "Darllenwr Ebost Evolution 1.5"

#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:10
msgid "Evolution Mail Reader 1.6"
msgstr "Darllenwr Ebost Evolution 1.6"

#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:11
msgid "Evolution Mail Reader 2.0"
msgstr "Darllenwr Ebost Evolution 2.0"

#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:12
msgid "Evolution Mail Reader 2.2"
msgstr "Darllenwr Ebost Evolution 2.2"

#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:13
msgid "Evolution Mail Reader 2.4"
msgstr "Darllenwr Ebost Evolution 2.4"

#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:14
Sebastien Bacher's avatar
Sebastien Bacher committed
1076
msgid "Firebird"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
1077
msgstr "Firebird"
Sebastien Bacher's avatar
Sebastien Bacher committed
1078

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
1079
#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:15
Sebastien Bacher's avatar
Sebastien Bacher committed
1080
msgid "Firefox"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
1081
msgstr "Firefox"
Sebastien Bacher's avatar
Sebastien Bacher committed
1082

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
1083 1084 1085
#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:16
msgid "GNOME Terminal"
msgstr "Terfynell GNOME"
Sebastien Bacher's avatar
Sebastien Bacher committed
1086

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093
#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:17
msgid "Galeon"
msgstr "Galeon"

#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:18
msgid "KMail"
msgstr "KMail"
Sebastien Bacher's avatar
Sebastien Bacher committed
1094

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
1095
#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:19
Sebastien Bacher's avatar
Sebastien Bacher committed
1096 1097 1098
msgid "Konqueror"
msgstr "Konqueror"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
1099
#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:20
Sebastien Bacher's avatar
Sebastien Bacher committed
1100 1101 1102
msgid "Links Text Browser"
msgstr "Y Porwr Gwe Links"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
1103 1104 1105
#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:21
msgid "Lynx Text Browser"
msgstr "Y Porwr Gwe Lynx"
Sebastien Bacher's avatar
Sebastien Bacher committed
1106

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
1107