Commit e9c99e41 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas
Browse files

Updated Norwegian bokmål translation

parent 4ce6d0a7
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-control-center 3.7.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-12-19 15:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-19 15:41+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2012-12-21 16:17+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-21 16:19+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: \n"
......@@ -153,7 +153,7 @@ msgstr "side 2"
msgid "Paired"
msgstr "Koblet"
#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:9 ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:756
#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:9 ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:789
msgid "Type"
msgstr "Type:"
......@@ -827,39 +827,39 @@ msgstr "%s %d-bit"
msgid "%d-bit"
msgstr "%d-bit"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1282
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1292
msgid "Ask what to do"
msgstr "Spør hvs som skal gjøres"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1286
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1296
msgid "Do nothing"
msgstr "Ikke gjør noe"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1290
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1300
msgid "Open folder"
msgstr "Åpne mappe"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1381
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1391
msgid "Other Media"
msgstr "Annet medie"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1412
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1422
msgid "Select an application for audio CDs"
msgstr "Velg et program for lyd-CDer"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1413
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1423
msgid "Select an application for video DVDs"
msgstr "Velg et program for video-DVDer"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1414
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1424
msgid "Select an application to run when a music player is connected"
msgstr "Velg et program som skal kjøres når en musikkavspiller kobles til"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1415
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1425
msgid "Select an application to run when a camera is connected"
msgstr "Velg et program som skal kjøres når et kamera kobles til"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1416
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1426
msgid "Select an application for software CDs"
msgstr "Velg et program for programvare-CDer"
......@@ -868,93 +868,93 @@ msgstr "Velg et program for programvare-CDer"
#. * If the shared-mime-info translation works for your language,
#. * simply leave these untranslated.
#.
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1428
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1438
msgid "audio DVD"
msgstr "Lyd-DVD"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1429
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1439
msgid "blank Blu-ray disc"
msgstr "Tom Blu-ray-plate"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1430
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1440
msgid "blank CD disc"
msgstr "Tom CD-plate"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1431
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1441
msgid "blank DVD disc"
msgstr "Tom DVD-plate"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1432
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1442
msgid "blank HD DVD disc"
msgstr "tom HD-DVD plate"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1433
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1443
msgid "Blu-ray video disc"
msgstr "Blu-ray videoplate"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1434
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1444
msgid "e-book reader"
msgstr "E-bokleser"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1435
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1445
msgid "HD DVD video disc"
msgstr "HD-DVD-videoplate"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1436
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1446
msgid "Picture CD"
msgstr "Bilde-CD"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1437
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1447
msgid "Super Video CD"
msgstr "Super Video CD"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1438
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1448
msgid "Video CD"
msgstr "Video-CD"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1439
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1449
msgid "Windows software"
msgstr "Windows programvare"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1440
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1450
msgid "Software"
msgstr "Programvare"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1563
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1573
#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1697
msgid "Section"
msgstr "Seksjon"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1572 ../panels/info/info.ui.h:13
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1582 ../panels/info/info.ui.h:13
msgid "Overview"
msgstr "Oversikt"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1578 ../panels/info/info.ui.h:20
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1588 ../panels/info/info.ui.h:20
msgid "Default Applications"
msgstr "Forvalgte programmer"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1583 ../panels/info/info.ui.h:28
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1593 ../panels/info/info.ui.h:28
msgid "Removable Media"
msgstr "Avtagbare medier"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1588 ../panels/info/info.ui.h:11
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1598 ../panels/info/info.ui.h:11
msgid "Graphics"
msgstr "Grafikk"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1804
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1814
#, c-format
msgid "Version %s"
msgstr "Versjon %s"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1854
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1864
msgid "Install Updates"
msgstr "Installer oppdateringer"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1858
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1868
msgid "System Up-To-Date"
msgstr "Systemet er oppdatert"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1862
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1872
msgid "Checking for Updates"
msgstr "Ser etter oppdateringer"
......@@ -2220,6 +2220,72 @@ msgstr "InfiniBand-enhet støtter ikke tilkoblet modus"
msgid "Connection dependency failed"
msgstr "Tilkoblingsavhengighet feilet"
#. TRANSLATORS: this is the per application switch for message tray usage.
#: ../panels/notifications/cc-edit-dialog.c:38
msgctxt "notifications"
msgid "Notifications"
msgstr "Varslinger"
#. TRANSLATORS: this is the setting to configure sounds associated with notifications
#: ../panels/notifications/cc-edit-dialog.c:40
msgctxt "notifications"
msgid "Sound Alerts"
msgstr "Lyd for varsling"
#: ../panels/notifications/cc-edit-dialog.c:41
msgctxt "notifications"
msgid "Show Popup Banners"
msgstr "Vis oppsprettbannere"
#. TRANSLATORS: banners here refers to message tray notifications in the middle of the screen
#: ../panels/notifications/cc-edit-dialog.c:43
msgctxt "notifications"
msgid "Show Details in Banners"
msgstr "Vis detaljer i bannere"
#: ../panels/notifications/cc-edit-dialog.c:44
msgctxt "notifications"
msgid "View in Lock Screen"
msgstr "Vis ved låsing av skjerm"
#: ../panels/notifications/cc-edit-dialog.c:45
msgctxt "notifications"
msgid "Show Details in Lock Screen"
msgstr "Vis detaljer ved låsing av skjerm"
#: ../panels/notifications/cc-notifications-panel.c:201
#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:77
#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:144
msgid "On"
msgstr "På"
#: ../panels/notifications/cc-notifications-panel.c:201
#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:77
#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:144
msgid "Off"
msgstr "Av"
#: ../panels/notifications/gnome-notifications-panel.desktop.in.in.h:1
msgid "Notifications"
msgstr "Varslinger"
#: ../panels/notifications/gnome-notifications-panel.desktop.in.in.h:2
msgid "Manage notifications"
msgstr "Håndter varslinger"
#. Translators: those are keywords for the notifications control-center panel
#: ../panels/notifications/gnome-notifications-panel.desktop.in.in.h:4
msgid "Notifications;Banner;Message;Tray;Popup;"
msgstr "Varslinger;Banner;Melding;Trau;Oppsprett;"
#: ../panels/notifications/notifications.ui.h:1
msgid "Show Pop Up Banners"
msgstr "Vis oppsprettbannere"
#: ../panels/notifications/notifications.ui.h:2
msgid "Show in Lock Screen"
msgstr "Vis ved låsing av skjerm"
#. translators: This is the title of the "Add Account" dialog.
#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-add-account-dialog.c:253
#: ../panels/online-accounts/online-accounts.ui.h:2
......@@ -3126,16 +3192,6 @@ msgstr ""
"Beklager! Systemets utskriftstjeneste\n"
"ser ikke ut til å være tilgjengelig."
#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:77
#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:144
msgid "On"
msgstr "På"
#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:77
#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:144
msgid "Off"
msgstr "Av"
#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:104
msgid "Hidden"
msgstr "Skjult"
......@@ -5107,7 +5163,7 @@ msgstr "Tilegne til en enkelt skjerm"
msgid "%d of %d"
msgstr "%d av %d"
#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:118 ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:371
#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:118 ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:384
msgctxt "Wacom action-type"
msgid "None"
msgstr "Ingen"
......@@ -5122,28 +5178,35 @@ msgctxt "Wacom action-type"
msgid "Switch Monitor"
msgstr "Bytt monitor"
#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:601
#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:121
msgctxt "Wacom action-type"
msgid "Show On-Screen Help"
msgstr "Vis hjelp på skjermen"
#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:621
msgctxt "Wacom tablet button"
msgid "Up"
msgstr "Opp"
#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:601
#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:621
msgctxt "Wacom tablet button"
msgid "Down"
msgstr "Ned"
#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:638
#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:662
msgid "Switch Modes"
msgstr "Bytt modus"
#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:724
#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:752
#: ../panels/wacom/cc-wacom-stylus-page.c:376
msgid "Button"
msgstr "Knapp"
#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:777
#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:810
msgid "Action"
msgstr "Handling"
#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:886
#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:920
msgid "Display Mapping"
msgstr "Vis kobling"
......@@ -5206,86 +5269,86 @@ msgid "Left-Handed Orientation"
msgstr "Venstrehendt orientering"
#. If no mode is available, we use "left-ring-mode-1" for backward compat
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1015
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1076
msgid "Left Ring"
msgstr "Venstre ring"
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1023
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1086
#, c-format
msgid "Left Ring Mode #%d"
msgstr "Venstre ringmodus #%d"
#. If no mode is available, we use "right-ring-mode-1" for backward compat
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1040
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1105
msgid "Right Ring"
msgstr "Høyre ring"
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1048
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1115
#, c-format
msgid "Right Ring Mode #%d"
msgstr "Høyre ringmodus #%d"
#. If no mode is available, we use "left-strip-mode-1" for backward compat
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1087
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1156
msgid "Left Touchstrip"
msgstr "Venstre berøringsstripe"
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1095
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1166
#, c-format
msgid "Left Touchstrip Mode #%d"
msgstr "Venstre berøringsstripe modus #%d"
#. If no mode is available, we use "right-strip-mode-1" for backward compat
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1112
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1185
msgid "Right Touchstrip"
msgstr "Høyre berøringsstripe"
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1120
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1195
#, c-format
msgid "Right Touchstrip Mode #%d"
msgstr "Høyre berøringsstripe modus #%d"
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1143
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1220
#, c-format
msgid "Left Touchring Mode Switch"
msgstr "Bytt modus for venstre berøringsring"
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1145
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1222
#, c-format
msgid "Right Touchring Mode Switch"
msgstr "Bytt modus for høyre berøringsring"
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1148
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1225
#, c-format
msgid "Left Touchstrip Mode Switch"
msgstr "Bytt modus for venstre berøringsstripe"
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1150
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1227
#, c-format
msgid "Right Touchstrip Mode Switch"
msgstr "Bytt modus for høyre berøringsstripe"
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1155
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1232
#, c-format
msgid "Mode Switch #%d"
msgstr "Modusbytte #%d"
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1226
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1336
#, c-format
msgid "Left Button #%d"
msgstr "Venstre knapp #%d"
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1229
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1339
#, c-format
msgid "Right Button #%d"
msgstr "Høyre knapp #%d"
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1232
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1342
#, c-format
msgid "Top Button #%d"
msgstr "Øverste knapp #%d"
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1235
#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1345
#, c-format
msgid "Bottom Button #%d"
msgstr "Nederste knapp #%d"
......@@ -5401,9 +5464,21 @@ msgstr "Hjelp"
msgid "Quit"
msgstr "Avslutt"
#: ../shell/gnomecc.directory.in.h:1
msgid "Control Center"
msgstr "Kontrollsenter"
#. Add categories
#: ../shell/gnome-control-center.c:743
msgctxt "category"
msgid "Personal"
msgstr "Personlig"
#: ../shell/gnome-control-center.c:744
msgctxt "category"
msgid "Hardware"
msgstr "Maskinvare"
#: ../shell/gnome-control-center.c:745
msgctxt "category"
msgid "System"
msgstr "System"
#: ../shell/gnome-control-center.desktop.in.in.h:1 ../shell/shell.ui.h:1
msgid "Settings"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment