Commit cd8fcd2b authored by Ivar Smolin's avatar Ivar Smolin Committed by Priit Laes

[l10n] Updated Estonian translation

parent 8b644331
......@@ -17,8 +17,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: GNOME Control Center MASTER\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"control-center&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-12-08 12:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-09 08:54+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2010-12-10 10:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-10 15:16+0200\n"
"Last-Translator: Ivar Smolin <okul@linux.ee>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -294,9 +294,6 @@ msgstr "August"
msgid "City:"
msgstr "Linn:"
msgid "Day:"
msgstr "Päev:"
msgid "December"
msgstr "Detsember"
......@@ -318,8 +315,8 @@ msgstr "Märts"
msgid "May"
msgstr "Mai"
msgid "Month:"
msgstr "Kuu:"
msgid "Network Time"
msgstr "Võrguaeg"
msgid "November"
msgstr "November"
......@@ -333,21 +330,15 @@ msgstr "Piirkond:"
msgid "September"
msgstr "September"
msgid "Set time automatically"
msgstr ""
msgid "Year:"
msgstr "Aasta:"
#. Translators: those are keywords for the date and time control-center panel
msgid "Clock;Timezone;Location;"
msgstr "Kell;Ajavöönd;Asukoht;"
msgid "Date And Time"
msgstr ""
msgstr "Kuupäev ja kellaaeg"
msgid "Date and Time preferences panel"
msgstr ""
msgstr "Kuupäeva ja kellaaja eelistuste paneel"
msgid "Preferred Applications"
msgstr "Eelistatud rakendused"
......@@ -536,10 +527,8 @@ msgstr "Kuvad on pee_geldatud"
msgid "_Resolution:"
msgstr "_Eraldusvõime"
#, fuzzy
#| msgid "Change resolution and position of monitors"
msgid "Change resolution and position of monitors and projectors"
msgstr "Kuvarite eraldusvõime ja asukoha muutmine"
msgstr "Kuvarite ja projektorite eraldusvõime ja asukoha muutmine"
msgid "Displays"
msgstr "Kuvad"
......@@ -626,59 +615,6 @@ msgstr "Kiirklahvi liik."
msgid "Disabled"
msgstr "Välja lülitatud"
msgid "<Unknown Action>"
msgstr "<tundmatu tegevus>"
msgid "Custom Shortcuts"
msgstr "Kohandatud kiirklahvid"
msgid "Error saving the new shortcut"
msgstr "Viga uue kiirklahvi salvestamisel"
#, c-format
msgid ""
"The shortcut \"%s\" cannot be used because it will become impossible to type "
"using this key.\n"
"Please try with a key such as Control, Alt or Shift at the same time."
msgstr ""
"Kiirklahvi \"%s\" pole võimalik kasutada, kuna see teeb selle klahvi "
"kasutamise tavaolukorras võimatuks.\n"
"Palun proovi klahvi kombineerida klahvidega Control, Alt või Shift."
#, c-format
msgid ""
"The shortcut \"%s\" is already used for\n"
"\"%s\""
msgstr ""
"Kiirklahvi \"%s\" juba kasutatakse järgneva tegevuse jaoks:\n"
"\"%s\""
#, c-format
msgid ""
"If you reassign the shortcut to \"%s\", the \"%s\" shortcut will be disabled."
msgstr ""
"Kui sa määrad selle kiirklahvi tegevusele \"%s\", siis tegevuse \"%s\" "
"kiirklahv keelatakse."
msgid "_Reassign"
msgstr "_Määra"
#, c-format
msgid "Error unsetting accelerator in configuration database: %s"
msgstr "Viga kiirklahvi eemaldamisel sätete andmebaasist: %s"
msgid "Too many custom shortcuts"
msgstr "Liiga palju kohandatud kiirklahve"
msgid "Action"
msgstr "Tegevus"
msgid "Shortcut"
msgstr "Kiirklahv"
#.
#. * vim: sw=2 ts=8 cindent noai bs=2
#.
msgid "Change keyboard settings"
msgstr ""
......@@ -760,10 +696,8 @@ msgstr ""
msgid "Open Folder"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Action"
msgid "Acti_on:"
msgstr "Tegevus"
msgstr ""
msgid "CD _audio:"
msgstr "CD-_audio:"
......@@ -1010,12 +944,8 @@ msgstr "Väike"
msgid "Thr_eshold:"
msgstr "_Lävi:"
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "To test your double-click settings, try to double-click on the light bulb."
msgid "To test your settings, try to double-click on the face."
msgstr ""
"Topeltklõpsu sätete testimiseks proovi teha elektripirni pildil topeltklõps."
msgstr "Sätete testimiseks proovi teha näopildil topeltklõps."
msgid "Touchpad"
msgstr "Puutepadi"
......@@ -1062,10 +992,8 @@ msgstr "_Vasaku nupu allhoidmisel tehakse paremklõps"
msgid "Mouse and Touchpad"
msgstr "Hiir ja puutepadi"
#, fuzzy
#| msgid "Set your mouse preferences"
msgid "Set your mouse and touchpad preferences"
msgstr "Hiire-eelistuste seadmine"
msgstr "Hiire- ja puutepadjaeelistuste seadmine"
#. Translators: those are keywords for the mouse and touchpad control-center panel
msgid "Trackpad;Pointer;Click;Tap;Double;Button;Trackball;"
......@@ -1196,12 +1124,10 @@ msgid "Network Name:"
msgstr "Võrgu nimi:"
msgid "Provider:"
msgstr ""
msgstr "Teenusepakkuja:"
#, fuzzy
#| msgid "_Secure HTTP proxy:"
msgid "Secure HTTP Proxy:"
msgstr "Tu_rvalise HTTP proksi:"
msgstr "Turvalise HTTP proksi:"
msgid "Security:"
msgstr "Turvalisus:"
......@@ -1300,13 +1226,11 @@ msgstr ""
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Silumiskoodi lubamine"
#, fuzzy
#| msgid "Open with Default Application"
msgid "Version of this application"
msgstr "Ava vaikimisi rakendusega"
msgstr "Selle rakenduse versioon"
msgid " — GNOME Volume Control Applet"
msgstr ""
msgstr " - GNOME helijuhtimisrakend"
msgid "Output"
msgstr "Väljund"
......@@ -1481,17 +1405,17 @@ msgstr ""
msgid "Show desktop volume control"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "UI Control"
msgid "Volume Control"
msgstr "Kasutajaliidese juhtimine"
msgstr "Helivaljuse juhtimine"
#. Translators: those are keywords for the sound control-center panel
msgid "Card;Microphone;Volume;Fade;Balance;Bluetooth;Headset;"
msgstr ""
"Helikaart;Mikrofon;Helivaljus;Valjus;Balanss;Tasakaal;Bluetooth;Sinihammas;"
"Peakomplekt;"
msgid "Change sound volume and sound events"
msgstr ""
msgstr "Helivaljuse ja -sündmuste muutmine"
#. Translators: This is the name of an audio file that sounds like the bark of a dog.
#. You might want to translate it into the equivalent words of your language.
......@@ -1576,10 +1500,8 @@ msgstr "Põrkeklahvid"
msgid "Caribou"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Change set"
msgid "Change constrast:"
msgstr "Muudatuste kogum"
msgstr "Kontrasti muutmine:"
msgid "Closed Captioning"
msgstr ""
......@@ -1593,7 +1515,7 @@ msgid "Control the pointer using the keypad"
msgstr "_Kursorit on võimalik juhtida klaviatuuri abil"
msgid "Control the pointer using the video camera."
msgstr ""
msgstr "Kursori juhtimine videokaamera abil."
msgid "Ctrl+Alt+-"
msgstr "Ctrl+Alt+-"
......@@ -1624,15 +1546,11 @@ msgstr "Kuva"
msgid "Display a textual description of speech and sounds"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Flash entire _screen"
msgid "Flash the entire screen"
msgstr "Kogu _ekraani vilgutamine"
msgstr "Kogu ekraani vilgutamine"
#, fuzzy
#| msgid "Flash _window titlebar"
msgid "Flash the window title"
msgstr "Akna _tiitliriba vilgutamine"
msgstr "Akna pealkirja vilgutamine"
msgid "GOK"
msgstr ""
......@@ -1701,19 +1619,17 @@ msgstr ""
msgid "Puts a delay between when a key is pressed and when it is accepted"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Linux Screen Reader"
msgid "Screen Reader"
msgstr "Linuxi ekraanilugeja"
msgstr "Ekraanilugeja"
msgid "Seeing"
msgstr ""
msgid "Shift+Ctrl+Alt+-"
msgstr ""
msgstr "Shift+Ctrl+Alt+-"
msgid "Shift+Ctrl+Alt+="
msgstr ""
msgstr "Shift+Ctrl+Alt+="
msgid "Show Universal Access status"
msgstr ""
......@@ -1759,15 +1675,11 @@ msgstr ""
msgid "Type here to test settings"
msgstr "T_esti sätteid siin:"
#, fuzzy
#| msgid "Typing Break"
msgid "Typing"
msgstr "Tippimise vaheaeg"
msgstr "Tippimine"
#, fuzzy
#| msgid "A_ssistant:"
msgid "Typing Assistant"
msgstr "_Assistent:"
msgstr "Tipimisassistent"
msgid "Use a visual indication when an alert sound occurs"
msgstr ""
......@@ -1950,10 +1862,8 @@ msgid ""
"<b><big>%s</big></b>"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Other"
msgid "Other..."
msgstr "Muu"
msgstr ""
msgid "Lock"
msgstr ""
......@@ -1979,41 +1889,31 @@ msgid ""
msgstr "Abi saamiseks võta palun ühendust oma süsteemiülemaga."
msgid "More choices..."
msgstr ""
msgstr "Rohkem valikuid..."
msgid "Please choose another password."
msgstr ""
msgstr "Palun vali mõni muu parool."
#, fuzzy
#| msgid "Please type your password in the <b>New password</b> field."
msgid "Please type your current password again."
msgstr "Palun sisesta oma parool väljale <b>Uus parool</b>."
msgstr "Palun sisesta oma praegune parool uuesti."
#, fuzzy
#| msgid "Your password has been changed."
msgid "Password could not be changed"
msgstr "Sinu parool on muutunud."
msgstr "Parooli pole võimalik muuta"
#, fuzzy
#| msgid "_Retype new password:"
msgid "You need to enter a new password"
msgstr "Uus pa_rool uuesti:"
msgstr "Sa pead sisestama uue parooli"
msgid "You need to confirm the password"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "The password is too short."
msgid "The passwords do not match"
msgstr "Parool on liiga lühike."
msgstr "Paroolid ei klapi"
msgid "You need to enter your current password"
msgstr ""
msgstr "Sa pead sisestama oma praeguse parooli"
#, fuzzy
#| msgid "That password was incorrect."
msgid "The current password is not correct"
msgstr "See parool ei ole õige."
msgstr "Praegune parool ei ole õige"
msgctxt "Password strength"
msgid "Too short"
......@@ -2092,22 +1992,18 @@ msgid ""
"around when deleting a user account."
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "_Delete Fingerprints"
msgid "_Delete Files"
msgstr "_Kustuta sõrmejäljed"
msgstr "_Kustuta failid"
#, fuzzy
#| msgid "All Files"
msgid "_Keep Files"
msgstr "Kõik failid"
msgstr "_Säilita failid"
msgid "_Cancel"
msgstr ""
msgctxt "Password mode"
msgid "Account disabled"
msgstr ""
msgstr "Konto on keelatud"
msgctxt "Password mode"
msgid "To be set at next login"
......@@ -2157,7 +2053,7 @@ msgstr "Kasutajate lisamine ja eemaldamine"
#. Translators: those are keywords for the user accounts control-center panel
msgid "Login;Name;Fingerprint;Avatar;Logo;Face;Password;"
msgstr ""
msgstr "Sisselogimine;Nimi;Sõrmejälg;Avatar;Logo;Nägu;Parool;Salasõna;"
msgid "User Accounts"
msgstr "Kasutajakontod"
......@@ -2193,10 +2089,8 @@ msgid ""
"small>"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "_New password:"
msgid "C_onfirm password:"
msgstr "_Uus parool:"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Change set"
......@@ -2233,33 +2127,23 @@ msgstr "Filter"
msgid "Log in without a password"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "_New password:"
msgid "Set a password now"
msgstr "_Uus parool:"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Action"
msgid "_Action:"
msgstr "Tegevus"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "C_ity:"
msgid "_Hint:"
msgstr "_Linn:"
msgstr "_Vihje:"
msgid "_New password:"
msgstr "_Uus parool:"
#, fuzzy
#| msgid "_New password:"
msgid "_Show password"
msgstr "_Uus parool:"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Web Browser"
msgid "Browse"
msgstr "Veebisirvija"
msgstr ""
msgid "Changing photo for:"
msgstr ""
......@@ -2307,16 +2191,14 @@ msgstr ""
msgid "E-mail address:"
msgstr "E-posti aadress:"
#, fuzzy
#| msgid "Enable Fingerprint Login"
msgid "Fingerprint Login:"
msgstr "Sõrmejäljega logimise lubamine"
msgstr "Sõrmejäljega sisselogimine:"
msgid "Language:"
msgstr "Keel:"
msgid "Login Options"
msgstr ""
msgstr "Sisselogimise valikud"
msgid "Open"
msgstr ""
......@@ -2412,6 +2294,62 @@ msgstr ""
msgid "_All Settings"
msgstr ""
#~ msgid "Day:"
#~ msgstr "Päev:"
#~ msgid "Month:"
#~ msgstr "Kuu:"
#~ msgid "Year:"
#~ msgstr "Aasta:"
#~ msgid "<Unknown Action>"
#~ msgstr "<tundmatu tegevus>"
#~ msgid "Custom Shortcuts"
#~ msgstr "Kohandatud kiirklahvid"
#~ msgid "Error saving the new shortcut"
#~ msgstr "Viga uue kiirklahvi salvestamisel"
#~ msgid ""
#~ "The shortcut \"%s\" cannot be used because it will become impossible to "
#~ "type using this key.\n"
#~ "Please try with a key such as Control, Alt or Shift at the same time."
#~ msgstr ""
#~ "Kiirklahvi \"%s\" pole võimalik kasutada, kuna see teeb selle klahvi "
#~ "kasutamise tavaolukorras võimatuks.\n"
#~ "Palun proovi klahvi kombineerida klahvidega Control, Alt või Shift."
#~ msgid ""
#~ "The shortcut \"%s\" is already used for\n"
#~ "\"%s\""
#~ msgstr ""
#~ "Kiirklahvi \"%s\" juba kasutatakse järgneva tegevuse jaoks:\n"
#~ "\"%s\""
#~ msgid ""
#~ "If you reassign the shortcut to \"%s\", the \"%s\" shortcut will be "
#~ "disabled."
#~ msgstr ""
#~ "Kui sa määrad selle kiirklahvi tegevusele \"%s\", siis tegevuse \"%s\" "
#~ "kiirklahv keelatakse."
#~ msgid "_Reassign"
#~ msgstr "_Määra"
#~ msgid "Error unsetting accelerator in configuration database: %s"
#~ msgstr "Viga kiirklahvi eemaldamisel sätete andmebaasist: %s"
#~ msgid "Too many custom shortcuts"
#~ msgstr "Liiga palju kohandatud kiirklahve"
#~ msgid "Action"
#~ msgstr "Tegevus"
#~ msgid "Shortcut"
#~ msgstr "Kiirklahv"
#~ msgid "Mirror Screens"
#~ msgstr "Ekraanid on peegeldatud"
......@@ -3483,9 +3421,6 @@ msgstr ""
#~ msgid "Movement Key"
#~ msgstr "Liigutamise klahv"
#~ msgid "Titlebar Action"
#~ msgstr "Tiitliriba toimingud"
#~ msgid "To move a window, press-and-hold this key then grab the window:"
#~ msgstr "Akna liigutamiseks hoia seda klahvi all ning seejärel haara aknast:"
......@@ -3495,9 +3430,6 @@ msgstr ""
#~ msgid "Window Selection"
#~ msgstr "Akna valimine"
#~ msgid "_Double-click titlebar to perform this action:"
#~ msgstr "_Topeltklõps tiitliribal: "
#~ msgid "_Interval before raising:"
#~ msgstr "_Viivitus enne esiletõstmist:"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment