Commit 98199221 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas
Browse files

Updated Norwegian bokmål translation.

parent 3986c2cd
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-control-center 3.1.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-07-18 13:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-07-18 13:41+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-16 17:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-16 17:15+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: \n"
......@@ -384,52 +384,15 @@ msgstr "Ukjent"
msgid "%d-bit"
msgstr "%d-bit"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:564
#, c-format
msgid "%u byte"
msgid_plural "%u bytes"
msgstr[0] "%u byte"
msgstr[1] "%u bytes"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:572
#, c-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f KB"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:577
#, c-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:582
#, c-format
msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f GB"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:587
#, c-format
msgid "%.1f TB"
msgstr "%.1f TB"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:592
#, c-format
msgid "%.1f PB"
msgstr "%.1f PB"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:597
#, c-format
msgid "%.1f EB"
msgstr "%.1f EB"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:755
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:706
msgid "Unknown model"
msgstr "Ukjent modell"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:838
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:789
msgid "The next login will attempt to use the standard experience."
msgstr "Neste pålogging vil forsøke å bruke standard brukeropplevelse."
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:840
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:791
msgid ""
"The next login will use the fallback mode intended for unsupported graphics "
"hardware."
......@@ -439,36 +402,36 @@ msgstr ""
#. translators: The hardware is not able to run GNOME 3's
#. * shell, so we use the GNOME "Fallback" session
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:882
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:833
msgctxt "Experience"
msgid "Fallback"
msgstr "Reserveløsning"
#. translators: The hardware is able to run GNOME 3's
#. * shell, also called "Standard" experience
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:888
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:839
msgctxt "Experience"
msgid "Standard"
msgstr "Standard"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1028
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:979
#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1762
msgid "Section"
msgstr "Seksjon"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1037 ../panels/info/info.ui.h:13
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:988 ../panels/info/info.ui.h:13
msgid "Overview"
msgstr "Oversikt"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1043 ../panels/info/info.ui.h:2
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:994 ../panels/info/info.ui.h:2
msgid "Default Applications"
msgstr "Forvalgte programmer"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1048 ../panels/info/info.ui.h:9
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:999 ../panels/info/info.ui.h:9
msgid "Graphics"
msgstr "Grafikk"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1212
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1163
#, c-format
msgid "Version %s"
msgstr "Versjon %s"
......@@ -1300,12 +1263,13 @@ msgid "Printer;Queue;Print;Paper;Ink;Toner;"
msgstr "Skriver;Kø;Utskrift;Papir;Blekk;Toner;"
#: ../panels/printers/gnome-printers-panel.desktop.in.in.h:4
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:142
msgid "Printers"
msgstr "Skrivere"
#: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:1
msgid "A_ddress"
msgstr "A_dresse"
msgid "A_ddress:"
msgstr "A_dresse:"
#: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:2
msgid "Add a New Printer"
......@@ -1325,37 +1289,56 @@ msgstr "A_vbryt"
msgid "_Search by Address"
msgstr "_Søk etter adresse"
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:493
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:627
msgid "Getting devices..."
msgstr "Henter enheter …"
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1262
msgid ""
"FirewallD is not running. Network printer detection needs services mdns, "
"ipp, ipp-client and samba-client enabled on firewall."
msgstr "FirewallD kjører ikke. Gjenkjenning av nettverksskrivere krever at tjenestene mDNS, IPP-klient og Samba-klient er aktivert på brannmur."
#. Translators: Column of devices which can be installed
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:913
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:918
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1282
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1287
msgid "Devices"
msgstr "Enheter"
#. Translators: Local means local printers
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:943
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1312
msgctxt "printer type"
msgid "Local"
msgstr "Lokal"
#. Translators: Network means network printers
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:945
#: ../panels/network/gnome-network-panel.desktop.in.in.h:1
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1314
msgctxt "printer type"
msgid "Network"
msgstr "Nettverk"
#. Translators: Device types column (network or local)
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:986
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1355
msgid "Device types"
msgstr "Typer enhet"
#. Translators: Name of job which makes printer to autoconfigure itself
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1266
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1654
msgid "Automatic configuration"
msgstr "Automatisk konfigurasjon"
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1750
msgid "Opening firewall for mDNS connections"
msgstr "Åpner brannmur for mDNS-tilkoblinger"
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1759
msgid "Opening firewall for Samba connections"
msgstr "Åpner brannmur for Samba-tilkoblinger"
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1768
msgid "Opening firewall for IPP connections"
msgstr "Åpner brannmur for IPP-tilkoblinger"
#. Translators: This tab contains list of active print jobs of the selected printer
#: ../panels/printers/printers.ui.h:2
msgid "Active Print Jobs"
......@@ -1581,7 +1564,7 @@ msgstr "Dine innstillinger"
msgid "_Options..."
msgstr "_Alternativer …"
#: ../panels/region/gnome-region-panel-xkblt.c:199
#: ../panels/region/gnome-region-panel-xkblt.c:210
msgid "Layout"
msgstr "Utseende"
......@@ -1814,35 +1797,39 @@ msgstr ""
"Nettverkstjenesten for dette systemet er ikke kompatibelt med denne "
"versjonen."
#: ../panels/network/cc-network-panel.c:2873
#: ../panels/network/cc-network-panel.c:2872
msgid "Not connected to the internet."
msgstr "Ikke koblet til internett."
#: ../panels/network/cc-network-panel.c:2874
#: ../panels/network/cc-network-panel.c:2873
msgid "Create the hotspot anyway?"
msgstr "Lage hotspot likevel?"
#: ../panels/network/cc-network-panel.c:2892
#: ../panels/network/cc-network-panel.c:2891
#, c-format
msgid "Disconnect from %s and create a new hotspot?"
msgstr "Koble fra %s og lag ny hotspot?"
#: ../panels/network/cc-network-panel.c:2895
#: ../panels/network/cc-network-panel.c:2894
msgid "This is your only connection to the internet."
msgstr "Dette er din eneste tilkobling til internett."
#: ../panels/network/cc-network-panel.c:2913
#: ../panels/network/cc-network-panel.c:2912
msgid "Create _Hotspot"
msgstr "Lag _hotspot"
#: ../panels/network/cc-network-panel.c:2973
#: ../panels/network/cc-network-panel.c:2972
msgid "Stop hotspot and disconnect any users?"
msgstr "Stoppe hotspot og koble fra alle brukere?"
#: ../panels/network/cc-network-panel.c:2976
#: ../panels/network/cc-network-panel.c:2975
msgid "_Stop Hotspot"
msgstr "_Stopp hotspot"
#: ../panels/network/gnome-network-panel.desktop.in.in.h:1
msgid "Network"
msgstr "Nettverk"
#: ../panels/network/gnome-network-panel.desktop.in.in.h:2
msgid "Network settings"
msgstr "Innstillinger for nettverk"
......@@ -2099,18 +2086,18 @@ msgstr "Innstillinger for strømstyring"
msgid "Power;Sleep;Suspend;Hibernate;Battery;"
msgstr "Strøm;Sove;Hvile;Dvale;Batteri;"
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:153
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:160
msgid "Unknown time"
msgstr "Ukjent tid"
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:159
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:166
#, c-format
msgid "%i minute"
msgid_plural "%i minutes"
msgstr[0] "%i minutt"
msgstr[1] "%i minutter"
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:171
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:178
#, c-format
msgid "%i hour"
msgid_plural "%i hours"
......@@ -2119,54 +2106,54 @@ msgstr[1] "%i timer"
#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:179
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:186
#, c-format
msgid "%i %s %i %s"
msgstr "%i %s %i %s"
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:180
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:187
msgid "hour"
msgid_plural "hours"
msgstr[0] "time"
msgstr[1] "timer"
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:181
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:188
msgid "minute"
msgid_plural "minutes"
msgstr[0] "minutt"
msgstr[1] "minutter"
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:253
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:260
msgid "Battery charging"
msgstr "Batteriet lader"
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:256
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:263
msgid "Battery discharging"
msgstr "Batteriet lades ut"
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:267
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:274
msgid "UPS charging"
msgstr "UPS lader"
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:270
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:277
msgid "UPS discharging"
msgstr "UPS lades ut"
#. TRANSLATORS: %1 is a time string, e.g. "1 hour 5 minutes"
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:288
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:295
#, c-format
msgid "%s until charged (%.0lf%%)"
msgstr "%s før fullt ladet (%.0lf%%)"
#. TRANSLATORS: %1 is a time string, e.g. "1 hour 5 minutes"
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:294
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:301
#, c-format
msgid "%s until empty (%.0lf%%)"
msgstr "%s igjen før det er tomt (%.0lf%%)"
#. TRANSLATORS: %1 is a percentage value. Note: this string is only
#. * used when we don't have a time value
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:302
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:309
#, c-format
msgid "%.0lf%% charged"
msgstr "%.0lf%% ladet"
......@@ -2916,7 +2903,8 @@ msgstr "Funksjon for å frigi data for egenskapredigerer"
#: ../panels/universal-access/gconf-property-editor.c:189
msgid "Callback to be issued when property editor object data is to be freed"
msgstr "Funksjon som skal kjøres når objektdata for egenskapsredigerer skal frigis"
msgstr ""
"Funksjon som skal kjøres når objektdata for egenskapsredigerer skal frigis"
#: ../panels/universal-access/gconf-property-editor.c:1474
#, c-format
......@@ -3871,28 +3859,28 @@ msgstr "_Annen finger: "
msgid "_Right index finger"
msgstr "Høy_re pekefinger"
#: ../shell/control-center.c:53
#: ../shell/control-center.c:54
msgid "Enable verbose mode"
msgstr "Vis mer informasjon"
#: ../shell/control-center.c:54
#: ../shell/control-center.c:55
msgid "Show the overview"
msgstr "Vis oversikt"
#: ../shell/control-center.c:55 ../shell/control-center.c:56
#: ../shell/control-center.c:57
#: ../shell/control-center.c:56 ../shell/control-center.c:57
#: ../shell/control-center.c:58
msgid "Show help options"
msgstr "Vis flagg for hjelp"
#: ../shell/control-center.c:58
#: ../shell/control-center.c:59
msgid "Panel to display"
msgstr "Panel som skal vises"
#: ../shell/control-center.c:80
#: ../shell/control-center.c:81
msgid "- System Settings"
msgstr "- Systeminnstillinger"
#: ../shell/control-center.c:88
#: ../shell/control-center.c:89
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment