Commit 89b66770 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Update Slovak translation

parent 9e14dd2c
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-control-center\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"control-center&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-11 11:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-15 20:31+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-18 14:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-18 21:30+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -243,8 +243,6 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: The user has to attach the sensor to the screen
#: ../panels/color/cc-color-calibrate.c:361
#, fuzzy
#| msgid "Place your calibration device over the square and press 'Start'"
msgid "Place your calibration device over the square and press “Start”"
msgstr ""
"Umiestnite vaše kalibračné zariadenie nad štvorec a stlačte tlačidlo „Začať“"
......@@ -253,10 +251,6 @@ msgstr ""
#. * dial or switch manually. We also show a picture showing them
#. * what to do...
#: ../panels/color/cc-color-calibrate.c:367
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Move your calibration device to the calibrate position and press "
#| "'Continue'"
msgid ""
"Move your calibration device to the calibrate position and press “Continue”"
msgstr ""
......@@ -267,9 +261,6 @@ msgstr ""
#. * dial or switch manually. We also show a picture showing them
#. * what to do...
#: ../panels/color/cc-color-calibrate.c:373
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Move your calibration device to the surface position and press 'Continue'"
msgid ""
"Move your calibration device to the surface position and press “Continue”"
msgstr ""
......@@ -757,8 +748,6 @@ msgstr "Zhrnutie"
# dialog title
#: ../panels/color/color.ui.h:28
#, fuzzy
#| msgid "Add profile"
msgid "Add Profile"
msgstr "Pridanie profilu"
......@@ -1378,8 +1367,6 @@ msgid "Turn Off"
msgstr "Vypnúť"
#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2469
#, fuzzy
#| msgid "Don't use this display"
msgid "Don’t use this display"
msgstr "Nepoužívať tento displej"
......@@ -2075,8 +2062,6 @@ msgid "Edit"
msgstr "Upraviť"
#: ../panels/keyboard/shortcut-editor.ui.h:7
#, fuzzy
#| msgid "Set Shortcut"
msgctxt "button"
msgid "Set Shortcut"
msgstr "Nastaviť skratku"
......@@ -2875,12 +2860,7 @@ msgstr "Nedá sa importovať pripojenie VPN"
# PK: recognized moze byt aj nieco ze to neni standard
#: ../panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:143
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "The file '%s' could not be read or does not contain recognized VPN "
#| "connection information\n"
#| "\n"
#| "Error: %s."
#, c-format
msgid ""
"The file “%s” could not be read or does not contain recognized VPN "
"connection information\n"
......@@ -2905,8 +2885,7 @@ msgid "_Open"
msgstr "_Otvoriť"
#: ../panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:230
#, fuzzy, c-format
#| msgid "A file named \"%s\" already exists."
#, c-format
msgid "A file named “%s” already exists."
msgstr "Súbor s názvom „%s“ už existuje."
......@@ -2925,11 +2904,7 @@ msgstr "Pripojenie VPN sa nedá exportovať"
# druhe je subor (moze byt none)
#: ../panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:272
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "The VPN connection '%s' could not be exported to %s.\n"
#| "\n"
#| "Error: %s."
#, c-format
msgid ""
"The VPN connection “%s” could not be exported to %s.\n"
"\n"
......@@ -3262,6 +3237,7 @@ msgstr "Skupinové heslo"
# GtkLabel label
#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:5
#: ../panels/printers/authentication-dialog.ui.h:4
#: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:13
msgid "Username"
msgstr "Meno používateľa"
......@@ -3380,13 +3356,11 @@ msgstr "obnovenie"
msgid "Hardware"
msgstr "Hardvér"
# GtkListStore item; page
# gtk button
#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:51
#, fuzzy
#| msgid "Reset"
msgctxt "tab"
msgid "Reset"
msgstr "Vrátiť pôvodné"
msgstr "Obnoviť"
# GtkLabel label
#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:52
......@@ -3446,6 +3420,7 @@ msgstr "Typ zabezpečenia"
# GtkLabel label
#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:63
#: ../panels/printers/authentication-dialog.ui.h:5
#: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:14
#: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:9
msgid "Password"
msgstr "Heslo"
......@@ -4203,16 +4178,15 @@ msgid ""
"Notifications will continue to appear in the notification list when popups "
"are disabled."
msgstr ""
"Oznámenia sa budú naďalej zobrazovať v zozname oznámení, aj keď sú "
"vyskakovacie oznámenia zakázané."
# policy_settings
#. Popups here refers to message tray notifications in the middle of the screen.
#: ../panels/notifications/edit-dialog.ui.h:8
#, fuzzy
#| msgctxt "notifications"
#| msgid "Show Message _Content in Banners"
msgctxt "notifications"
msgid "Show Message _Content in Popups"
msgstr "Zobrazovať obsah správ v _bublinách"
msgstr "Zobrazovať obsah správ vo vyskakova_cích oznámeniach"
# policy_settings
#: ../panels/notifications/edit-dialog.ui.h:9
......@@ -4298,10 +4272,9 @@ msgstr "Zdroje"
#. translators: This is the title of the "Show Account" dialog. The
#. * %s is the name of the provider. e.g., 'Google'.
#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:403
#, fuzzy, c-format
#| msgid "My Account"
#, c-format
msgid "%s Account"
msgstr "Môj účet"
msgstr "Účet služby %s"
# desktop entry name
#. Translators: Add soft hyphens to your translations so that the icon view won't clip your translations. See https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=647087#c13 for details
......@@ -4326,14 +4299,12 @@ msgstr ""
#: ../panels/online-accounts/online-accounts.ui.h:1
msgid "Connect to your data in the cloud"
msgstr ""
msgstr "Pripojte sa k vašim údajom v cloude"
# GtkButton label
#: ../panels/online-accounts/online-accounts.ui.h:2
#, fuzzy
#| msgid "Add an online account"
msgid "Add an account"
msgstr "Pridať účet služieb"
msgstr "Pridať účet"
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:253
msgid "Unknown time"
......@@ -4767,6 +4738,7 @@ msgstr "Overeniť totožnosť"
# GtkLabel label
#: ../panels/printers/authentication-dialog.ui.h:6
#: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:11
msgid "Authentication Required"
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti"
......@@ -4992,27 +4964,31 @@ msgstr "Žiadne aktívne úlohy tlačiarne"
# GtkToolButton label
#. Translators: This is the title presented at top of the dialog.
#: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:2
#: ../panels/printers/printers.ui.h:1
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:380
msgid "Add Printer"
msgstr "Pridať tlačiareň"
#. Translators: This button opens authentication dialog for selected server.
#. Translators: This buttons submits the credentials for the selected server.
#: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:6
msgid "_Unlock"
msgstr "Odo_mknúť"
#. Translators: No printers were detected
#: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:8
#, fuzzy
#| msgid "No Pictures Found"
msgid "No Printers Found"
msgstr "Nenašli sa žiadne obrázky"
msgstr "Nenašli sa žiadne tlačiarne"
#. Translators: The entered text should contain network address of a printer or a text which will filter found devices (their names and locations)
#: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:10
msgid "Enter a network address or search for a printer"
msgstr "Zadajte sieťovú adresu, alebo vyhľadajte tlačiareň"
#: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:12
msgid "Enter username and password to view printers on Print Server."
msgstr ""
"Zadajte používateľské meno a heslo pre zobrazenie tlačiarní na tlačovom "
"serveri."
# GtkLabel label
#: ../panels/printers/options-dialog.ui.h:1
msgid "Loading options…"
......@@ -5031,8 +5007,6 @@ msgstr "Vybrať"
# GtkLabel label
#: ../panels/printers/ppd-selection-dialog.ui.h:4
#, fuzzy
#| msgid "Loading drivers database..."
msgid "Loading drivers database…"
msgstr "Načítava sa databáza ovládačov…"
......@@ -5131,56 +5105,70 @@ msgstr "Dokončená"
#. Translators: This is the printer name for which we are showing the active jobs
#: ../panels/printers/pp-jobs-dialog.c:289
#, fuzzy, c-format
#| msgctxt "Printer jobs dialog title"
#| msgid "%s - Active Jobs"
#, c-format
msgctxt "Printer jobs dialog title"
msgid "%s — Active Jobs"
msgstr "%s - Aktívne úlohy tlačiarne"
msgstr "%s — Aktívne úlohy"
# headerbar
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:395
msgid "Unlock Print Server"
msgstr "Odomknutie tlačového servera"
#. Translators: Samba server needs authentication of the user to show list of its printers.
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:399
#, c-format
msgid "Unlock %s."
msgstr "Odomknúť %s."
#. Translators: Samba server needs authentication of the user to show list of its printers.
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:404
#, c-format
msgid "Enter username and password to view printers on %s."
msgstr ""
"Zadajte používateľské meno a heslo pre zobrazenie tlačiarní na serveri %s."
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:733
#, fuzzy
#| msgid "Not searching for networks"
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:851
msgid "Searching for Printers"
msgstr "Nehľadá siete"
msgstr "Vyhľadávajú sa tlačiarne"
#. Translators: The found device is a printer connected via USB
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1657
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1774
msgid "USB"
msgstr "USB"
#. Translators: The found device is a printer connected via serial port
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1662
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1779
msgid "Serial Port"
msgstr "Sériový Port"
#. Translators: The found device is a printer connected via parallel port
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1669
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1786
msgid "Parallel Port"
msgstr "Paralelný port"
# desktop entry name
#. Translators: The found device is a printer connected via Bluetooth
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1674
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1791
msgid "Bluetooth"
msgstr "Bluetooth"
# GtkLabel label
#. Translators: Location of found network printer (e.g. Kitchen, Reception)
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1711
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1828
#, c-format
msgid "Location: %s"
msgstr "Umiestnenie: %s"
# GtkLabel label
#. Translators: Network address of found printer
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1716
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1833
#, c-format
msgid "Address: %s"
msgstr "Adresa: %s"
#. Translators: This item is a server which needs authentication to show its printers
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1745
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1862
msgid "Server requires authentication"
msgstr "Server vyžaduje overenie totožnosti"
......@@ -5316,13 +5304,11 @@ msgstr "Výrobca"
msgid "Driver"
msgstr "Ovládač"
#. Translators: Samba server needs authentication of the user to show list of its printers.
#: ../panels/printers/pp-samba.c:227
#, c-format
msgid "Enter your username and password to view printers available on %s."
msgstr ""
"Zadajte vaše používateľské meno a heslo pre zobrazenie dostupných tlačiarní "
"na serveri %s."
# GtkToolButton label
#: ../panels/printers/printers.ui.h:1
msgctxt "button"
msgid "Add Printer"
msgstr "Pridať tlačiareň"
# GtkToolButton label
#: ../panels/printers/printers.ui.h:2
......@@ -5402,10 +5388,6 @@ msgstr "Pridať tlačiareň"
#. Translators: The CUPS server is not running (we can not connect to it).
#: ../panels/printers/printers.ui.h:27
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Sorry! The system printing service\n"
#| "doesn't seem to be available."
msgid ""
"Sorry! The system printing service\n"
"doesn’t seem to be available."
......@@ -5786,8 +5768,6 @@ msgid "Add an Input Source"
msgstr "Pridanie zdroja vstupu"
#: ../panels/region/input-chooser.ui.h:4
#, fuzzy
#| msgid "Input methods can't be used on the login screen"
msgid "Input methods can’t be used on the login screen"
msgstr "Vstupné metódy nemôžu byť použité na prihlasovacej obrazovke"
......@@ -6459,17 +6439,14 @@ msgstr "Uľahčuje videnie, písanie, počúvanie, ukazovanie a klikanie"
# desktorp entry keywords
#. Translators: those are keywords for the universal access control-center panel
#: ../panels/universal-access/gnome-universal-access-panel.desktop.in.in.h:5
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Keyboard;Mouse;a11y;Accessibility;Contrast;Zoom;Screen;Reader;text;font;"
#| "size;AccessX;Sticky;Keys;Slow;Bounce;Mouse;"
msgid ""
"Keyboard;Mouse;a11y;Accessibility;Contrast;Zoom;Screen;Reader;text;font;size;"
"AccessX;Sticky;Keys;Slow;Bounce;Mouse;Double;click;Delay;Assist;"
msgstr ""
"Klávesnica;Myš;a11y;Zjednodušenie;Ovládanie;Prístupnosť;Kontrast;Lupa;"
"Obrazovka;Čítačka obrazovky;text;písmo;veľkosť;AccessX;Lepkavé;Klávesy;"
"Pomalé;Poskakujúce;Myš;"
"Pomalé;Poskakujúce;Myš;dvojklik;dvojité;kliknutie;oneskorenie;asistencia;"
"pomoc;"
# KeyListEntries name; desktop entry name
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:1
......@@ -7514,10 +7491,6 @@ msgid "Failed to join domain"
msgstr "Zlyhalo pripojenie k doméne"
#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1026
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "That login name didn't work.\n"
#| "Please try again."
msgid ""
"That login name didn’t work.\n"
"Please try again."
......@@ -7526,10 +7499,6 @@ msgstr ""
"Prosím, skúste to znovu."
#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1033
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "That login password didn't work.\n"
#| "Please try again."
msgid ""
"That login password didn’t work.\n"
"Please try again."
......@@ -7601,8 +7570,7 @@ msgstr "Hotovo!"
#. * "Could you not access "Digital Persona U.are.U 4000/4000B" device
#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:504
#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:546
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Could not access '%s' device"
#, c-format
msgid "Could not access “%s” device"
msgstr "Nepodaril sa prístup k zariadeniu „%s“"
......@@ -7610,10 +7578,9 @@ msgstr "Nepodaril sa prístup k zariadeniu „%s“"
#. * The variable is the name of the device, for example:
#. * "Could you not access "Digital Persona U.are.U 4000/4000B" device
#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:587
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Could not start finger capture on '%s' device"
#, c-format
msgid "Could not start finger capture on “%s” device"
msgstr "Nepodarilo sa naštartovať čítanie odtlačku na zariadení „%s“"
msgstr "Nepodarilo sa spustiť čítanie odtlačku na zariadení „%s“"
#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:631
msgid "Could not access any fingerprint readers"
......@@ -7629,10 +7596,7 @@ msgstr "Ak potrebujete pomoc, prosím, kontaktujte správcu vášho systému."
#. * 'Digital Persona U.are.U 4000/4000B' device."
#.
#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:714
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, "
#| "using the '%s' device."
#, c-format
msgid ""
"To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, "
"using the “%s” device."
......@@ -7712,10 +7676,9 @@ msgstr "Spustenie relácie"
#. Translators: This is the title of the "Account Activity" dialog.
#. The %s is the user real name.
#: ../panels/user-accounts/um-history-dialog.c:299
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s - Account Activity"
#, c-format
msgid "%s — Account Activity"
msgstr "%s - Aktivita účtu"
msgstr "%s Aktivita účtu"
#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:145
msgid "Please choose another password."
......@@ -7779,8 +7742,7 @@ msgid "Invalid password, please try again"
msgstr "Neplatné heslo, skúste to znovu"
#: ../panels/user-accounts/um-realm-manager.c:834
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Couldn't connect to the %s domain: %s"
#, c-format
msgid "Couldn’t connect to the %s domain: %s"
msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k doméne %s: %s"
......@@ -7815,8 +7777,7 @@ msgstr ""
"Odstránenie prihláseného používateľa môže spôsobiť nestabilitu systému."
#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:695
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Do you want to keep %s's files?"
#, c-format
msgid "Do you want to keep %s’s files?"
msgstr "Chcete ponechať súbory používateľa %s?"
......@@ -7839,8 +7800,7 @@ msgid "_Keep Files"
msgstr "Po_nechať súbory"
#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:717
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Are you sure you want to revoke remotely managed %s's account?"
#, c-format
msgid "Are you sure you want to revoke remotely managed %s’s account?"
msgstr "Naozaj chcete zrušiť na diaľku spravovaný účet používateľa %s?"
......@@ -7921,8 +7881,6 @@ msgid "My Account"
msgstr "Môj účet"
#: ../panels/user-accounts/um-utils.c:563
#, fuzzy
#| msgid "Sorry, that user name isn't available. Please try another."
msgid "Sorry, that user name isn’t available. Please try another."
msgstr ""
"Prepáčte, ale toto používateľské meno nie je dostupné. Prosím, skúste iné."
......@@ -7933,8 +7891,6 @@ msgid "The username is too long."
msgstr "Používateľské meno je príliš dlhé."
#: ../panels/user-accounts/um-utils.c:569
#, fuzzy
#| msgid "The username cannot start with a '-'."
msgid "The username cannot start with a “-”."
msgstr "Používateľské meno nemôže začínať znakom „-“."
......@@ -7947,8 +7903,6 @@ msgstr ""
"číslic a nasledovných znakov: . - _"
#: ../panels/user-accounts/um-utils.c:576
#, fuzzy
#| msgid "This will be used to name your home folder and can't be changed."
msgid "This will be used to name your home folder and can’t be changed."
msgstr ""
"Toto sa použije ako názov vášho domovského priečinka a nie je možné ho "
......@@ -7966,11 +7920,6 @@ msgstr "Priraďte tlačidlá k funkciám"
# GtkLabel label
#: ../panels/wacom/button-mapping.ui.h:4
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "To edit a shortcut, choose the \"Send Keystroke\" action, press the "
#| "keyboard shortcut button and hold down the new keys or press Backspace to "
#| "clear."
msgid ""
"To edit a shortcut, choose the “Send Keystroke” action, press the keyboard "
"shortcut button and hold down the new keys or press Backspace to clear."
......@@ -7987,24 +7936,19 @@ msgstr ""
"sa tablet nakalibroval."
#: ../panels/wacom/calibrator/calibrator-gui.c:87
#, fuzzy
#| msgid "Mis-click detected, restarting..."
msgid "Mis-click detected, restarting…"
msgstr "Zistené kliknutie mimo, reštartuje sa…"
#: ../panels/wacom/cc-wacom-button-row.c:266
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Button"
#, c-format
msgid "Button %d"
msgstr "Tlačidlo"
msgstr "Tlačidlo č. %d"
# tab
#: ../panels/wacom/cc-wacom-button-row.h:53
#, fuzzy
#| msgid "Applications"
msgctxt "Wacom action-type"
msgid "Application defined"
msgstr "Aplikácie"
msgstr "Definované aplikáciou"
#: ../panels/wacom/cc-wacom-button-row.h:54
msgctxt "Wacom action-type"
......@@ -8177,14 +8121,13 @@ msgid "Forward"
msgstr "Dopredu"
#: ../panels/wacom/wacom-stylus-page.ui.h:6
#, fuzzy
#| msgid "No results found"
msgid "No stylus found"
msgstr "Nenašli sa žiadne výsledky"
msgstr "Nenašlo sa žiadne pero"
#: ../panels/wacom/wacom-stylus-page.ui.h:7
msgid "Please move your stylus to the proximity of the tablet to configure it"
msgstr ""
"Prosím, umiestnite vaše pero do vzdialenosti tabletu pre jeho konfiguráciu"
#: ../panels/wacom/wacom-stylus-page.ui.h:10
msgid "Eraser Pressure Feel"
......@@ -8226,10 +8169,6 @@ msgid "Utilities to configure the GNOME desktop"
msgstr "Nástroje na konfiguráciu prostredia GNOME"
#: ../shell/appdata/gnome-control-center.appdata.xml.in.h:3
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The control center is GNOME's main interface for configuration of various "
#| "aspects of your desktop."
msgid ""
"The control center is GNOME’s main interface for configuration of various "
"aspects of your desktop."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment