Commit 646ac615 authored by Daniel Korostil's avatar Daniel Korostil
Browse files

Uploaded Ukranian

parent 03376d4f
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-control-center\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-04 19:35+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-04 21:46+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-07 12:16+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-07 12:40+0300\n"
"Last-Translator: Korostil Daniel <ted.korostiled@gmail.com>\n"
"Language-Team: translation@linux.org.ua\n"
"Language: uk\n"
......@@ -1035,8 +1035,7 @@ msgstr "_Вилучити"
#: ../panels/online-accounts/gnome-online-accounts-panel.desktop.in.in.h:2
msgid "Google;Facebook;Twitter;Yahoo;Web;Online;Chat;Calendar;Mail;Contact;"
msgstr ""
"Google;Facebook;Twitter;Yahoo;Інтернет;Мережа;Балачка;Календар;Пошта;Контакт"
";"
"Google;Facebook;Twitter;Yahoo;Інтернет;Мережа;Балачка;Календар;Пошта;Контакт;"
#: ../panels/online-accounts/gnome-online-accounts-panel.desktop.in.in.h:3
msgid "Manage online accounts"
......@@ -1566,7 +1565,7 @@ msgstr "Ваші налаштування"
msgid "_Options..."
msgstr "_Параметри…"
#: ../panels/region/gnome-region-panel-xkblt.c:199
#: ../panels/region/gnome-region-panel-xkblt.c:210
msgid "Layout"
msgstr "Розкладка"
......@@ -2289,120 +2288,114 @@ msgid ""
"The measuring instrument is not detected. Please check it is turned on and "
"correctly connected."
msgstr ""
"Інструмент міри не виявлено. Будь ласка, перевірте, чи це ввімкнено й "
"правильно з'єднано."
#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
#: ../panels/color/cc-color-panel.c:809
msgid "The measuring instrument does not support printer profiling."
msgstr ""
msgstr "Інструмент міри не підтримує профілювання принтерів."
#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
#: ../panels/color/cc-color-panel.c:820
msgid "The device type is not currently supported."
msgstr ""
msgstr "Цей тип пристрою не підтримується. "
#. TRANSLATORS: this is when an auto-added profile cannot be removed
#: ../panels/color/cc-color-panel.c:892
msgid "Cannot remove automatically added profile"
msgstr ""
msgstr "Неможливо вилучити автоматично доданий профіль"
#. TRANSLATORS: this is when there is no profile for the device
#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1190
#, fuzzy
msgid "No profile"
msgstr "рофіль:"
msgstr "Немає профілю"
#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1209
#, c-format
msgid "%i year"
msgid_plural "%i years"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
msgstr[0] "%i рік"
msgstr[1] "%i роки"
msgstr[2] "%i років"
#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1220
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%i month"
msgid_plural "%i months"
msgstr[0] "%i хвилина"
msgstr[1] "%i хвилини"
msgstr[2] "%i хвилин"
msgstr[0] "%i місяць"
msgstr[1] "%i місяці"
msgstr[2] "%i місяців"
#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1231
#, c-format
msgid "%i week"
msgid_plural "%i weeks"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
msgstr[0] "%i тиждень"
msgstr[1] "%i тижні"
msgstr[2] "%i тижнів"
#. fallback
#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1238
#, c-format
msgid "Less than 1 week"
msgstr ""
msgstr "Менше за тиждень"
#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1298
#, fuzzy
msgctxt "Colorspace fallback"
msgid "Default RGB"
msgstr "Типовий"
msgstr "Типовий RGB"
#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1303
#, fuzzy
msgctxt "Colorspace fallback"
msgid "Default CMYK"
msgstr "Типовий"
msgstr "Типовий CMYK"
#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1308
#, fuzzy
msgctxt "Colorspace fallback"
msgid "Default Gray"
msgstr "Типовий"
msgstr "Типовий сірий"
#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1423 ../panels/color/cc-color-panel.c:1445
#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1456
msgid "Uncalibrated"
msgstr ""
msgstr "Некалібрований"
#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1426
#, fuzzy
msgid "This device is not color managed."
msgstr "Пристрій уже використовується."
msgstr "Цей пристрій не керується кольорами."
#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1448
msgid "This device is using manufacturing calibrated data."
msgstr ""
msgstr "Цей пристрій використовує вироблення каліброваних даних."
#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1459
msgid ""
"This device does not have a profile suitable for whole-screen color "
"correction."
msgstr ""
msgstr "Цей пристрій не має профілю зручного для повноекранної кольорокорекції."
#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1486
msgid "This device has an old profile that may no longer be accurate."
msgstr ""
msgstr "Цей пристрій має старий профіль, який більше не є точним."
#. TRANSLATORS: this is when the calibration profile age is not
#. * specified as it has been autogenerated from the hardware
#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1513
#, fuzzy
msgid "Not specified"
msgstr "Не вказано"
#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1864
#, fuzzy
msgctxt "Device kind"
msgid "Display"
msgstr "Показати"
msgstr "Екран"
#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1866
msgctxt "Device kind"
msgid "Scanner"
msgstr ""
msgstr "Сканер"
#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1868
#, fuzzy
msgctxt "Device kind"
msgid "Printer"
msgstr "Принтер"
......@@ -2410,89 +2403,86 @@ msgstr "Принтер"
#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1870
msgctxt "Device kind"
msgid "Camera"
msgstr ""
msgstr "Камера"
#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1872
msgctxt "Device kind"
msgid "Webcam"
msgstr ""
msgstr "Веб-камера"
#: ../panels/color/color.ui.h:1
msgid "Add a virtual device"
msgstr ""
msgstr "Додати віртуальний пристрій"
#: ../panels/color/color.ui.h:2
#, fuzzy
msgid "Add device"
msgstr "Пристрій"
msgstr "Додати пристрій"
#: ../panels/color/color.ui.h:3
#, fuzzy
msgid "Add profile"
msgstr "рофіль:"
msgstr "Додати профіль"
#. Profiles that can be added to the device
#: ../panels/color/color.ui.h:5
msgid "Available Profiles"
msgstr ""
msgstr "Доступні профілі"
#: ../panels/color/color.ui.h:6
msgid "Calibrate the device"
msgstr ""
msgstr "Калібрувати пристрій"
#: ../panels/color/color.ui.h:7
msgid "Calibrate…"
msgstr ""
msgstr "Калібрувати…"
#: ../panels/color/color.ui.h:9
#, fuzzy
msgid "Delete device"
msgstr "В_илучити файли"
msgstr "Вилучити пристрій"
#: ../panels/color/color.ui.h:10
#, fuzzy
msgid "Device type:"
msgstr "Тип пристрою"
msgstr "Тип пристрою:"
#: ../panels/color/color.ui.h:11
msgid "Each device needs an up to date color profile to be color managed."
msgstr ""
"Кожен пристрій потребує оновлення профілю кольорів для керування кольорами."
#: ../panels/color/color.ui.h:12
msgid ""
"Image files can be dragged on this window to auto-complete the above fields."
msgstr ""
"Графічні файли можна перетягувати на це вікно, щоб автоматично заповнити "
"поля вище. "
#: ../panels/color/color.ui.h:13
msgid "Manufacturer:"
msgstr ""
msgstr "Виробник:"
#: ../panels/color/color.ui.h:14
#, fuzzy
msgid "Model:"
msgstr "Модель"
msgstr "Модель:"
#. Some profiles are not compatible with some devices
#: ../panels/color/color.ui.h:16
msgid "Only profiles that are compatible with the device will be listed above."
msgstr ""
msgstr "Лише профілі, що сумісні з пристроєм, будуть перелічені вище. "
#: ../panels/color/color.ui.h:17
#, fuzzy
msgid "Remove a device"
msgstr "Змінний носій"
msgstr "Вилучити носій"
#: ../panels/color/color.ui.h:18
msgid "Remove profile"
msgstr ""
msgstr "Вилучити профіль"
#: ../panels/color/color.ui.h:20
msgid "Set this device for all users on this computer"
msgstr ""
msgstr "Вказати цей пристрій для всіх користувачів цього комп'ютера"
#: ../panels/color/color.ui.h:21
msgid "View details"
msgstr ""
msgstr "Переглянути подробиці"
#. Translators: those are keywords for the brightness and lock control-center panel
#: ../panels/screen/gnome-screen-panel.desktop.in.in.h:2
......@@ -2545,19 +2535,16 @@ msgid "Screen turns off"
msgstr "Екран вимикається"
#: ../panels/screen/screen.ui.h:15
#, fuzzy
msgid "_Dim screen to save power"
msgstr "Зменшити яскравість екрана для збереження енергії"
msgstr "_Зменшити яскравість екрана для збереження енергії"
#: ../panels/screen/screen.ui.h:16
#, fuzzy
msgid "_Lock screen after:"
msgstr "Заблокувати екран після:"
msgstr "За_блокувати екран після:"
#: ../panels/screen/screen.ui.h:17
#, fuzzy
msgid "_Turn off after:"
msgstr "Вимкнути після:"
msgstr "_Вимкнути після:"
#: ../panels/sound/applet-main.c:49
msgid "Enable debugging code"
......@@ -2692,9 +2679,8 @@ msgid "Speaker Testing for %s"
msgstr "Випробовування динаміків для %s"
#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1646
#, fuzzy
msgid "_Test Speakers"
msgstr "Випробувати динаміки"
msgstr "Ви_пробувати динаміки"
#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1777
msgid "_Output volume: "
......@@ -2991,32 +2977,28 @@ msgid "75%"
msgstr "75%"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:9
#, fuzzy
msgid "A_cceptance delay:"
msgstr "Допустима затримка:"
msgstr "_Допустима затримка:"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:10
#, fuzzy
msgid "Acc_eptance delay:"
msgstr "Допустима затримка:"
msgstr "Доп_устима затримка:"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:11
msgid "Beep when Caps and Num Lock are used"
msgstr "Подавати сигнал при використанні CapsLock та NumLock"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:12
#, fuzzy
msgid "Beep when a _modifer key is pressed"
msgstr "Подавати сигнал, коли модифікатор натиснуто"
msgstr "Подавати сигнал, коли _модифікатор натиснуто"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:13
msgid "Beep when a key is"
msgstr "Подавати сигнал, коли клавішу"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:14
#, fuzzy
msgid "Beep when a key is _rejected"
msgstr "Подавати сигнал, коли клавішу відпущено"
msgstr "Подавати сигнал, коли клавішу в_ідпущено"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:15
msgid "Bounce Keys"
......@@ -3091,7 +3073,6 @@ msgid "Larger"
msgstr "Великий"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:38
#, fuzzy
msgid "Motion _threshold:"
msgstr "_Поріг руху:"
......@@ -3192,44 +3173,36 @@ msgid "Zoom out:"
msgstr "Віддалити:"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:70
#, fuzzy
msgid "_Contrast:"
msgstr "Контраст:"
msgstr "Ко_нтраст:"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:71
#, fuzzy
msgid "_Disable if two keys are pressed together"
msgstr "Вимкнено, якщо дві клавіші натиснуто одночасно"
msgstr "_Вимкнено, якщо дві клавіші натиснуто одночасно"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:72
#, fuzzy
msgid "_Keyboard Settings"
msgstr "Налаштування клавіатури"
msgstr "Налаштування к_лавіатури"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:73
#, fuzzy
msgid "_Mouse Settings"
msgstr "Налаштування миші"
msgstr "Налаштування _миші"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:74
#, fuzzy
msgid "_Sound Settings"
msgstr "Налаштування звуку"
msgstr "Налаштування _звуку"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:75
#, fuzzy
msgid "_Test flash"
msgstr "Випробувати спалах"
msgstr "Ви_пробувати спалах"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:76
#, fuzzy
msgid "_Text size:"
msgstr "Розмір тесту:"
msgstr "Розмір _тесту:"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:77
#, fuzzy
msgid "_Turn on accessibility features from the keyboard"
msgstr "Увімкнути функцій доступності з клавіатури"
msgstr "_Увімкнути функцій доступності з клавіатури"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:78
msgid "accepted"
......@@ -3427,20 +3400,16 @@ msgstr ""
"зразків, використовуючи пристрій «%s»"
#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:611
#, fuzzy
msgid "Selecting finger"
msgstr "Безіменний палець лівої руки"
msgstr "Вибирання пальця"
#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:612
#, fuzzy
msgid "Enrolling fingerprints"
msgstr ""
"Зарахування відбитків для\n"
"<b><big>%s</big></b>"
msgstr "Зарахування відбитків"
#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:613
msgid "Summary"
msgstr ""
msgstr "Підсумок"
#: ../panels/user-accounts/um-language-dialog.c:180
msgid "Other..."
......@@ -3673,7 +3642,6 @@ msgid "The username cannot start with a '-'"
msgstr "Користувач не може мати на початку «-»"
#: ../panels/user-accounts/um-utils.c:522
#, fuzzy
msgid ""
"The username must only consist of:\n"
" ➣ letters from the English alphabet\n"
......@@ -3767,13 +3735,13 @@ msgid "Set a password now"
msgstr "Вкажіть пароль зараз"
#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:13
#, fuzzy
msgid ""
"This hint may be displayed at the login screen. It will be visible to all "
"users of this system. Do <b>not</b> include the password here."
msgstr ""
"<small>Ця підказка показується на екранні входу в систему. Воно видиме для "
"всіх користувачів цієї системи.<b>Не</b> вписуйте пароль сюди.</small>"
"<small>Ця підказка може показуватись на екрані входу в систему. Воно видиме "
"для всіх користувачів цієї системи. <b>Не</b> вписуйте пароль "
"сюди.</small>"
#: ../panels/user-accounts/data/password-dialog.ui.h:14
msgid "_Action"
......@@ -3822,37 +3790,32 @@ msgid "Take a photograph"
msgstr "Зробити фотографію"
#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:1
#, fuzzy
msgid "A_utomatic Login"
msgstr "Автоматичний вхід"
msgstr "_Автоматичний вхід"
#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:2
msgid "Account Information"
msgstr "Інформація про обліковий запис"
#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:3
#, fuzzy
msgid "Account _type"
msgstr "Тип облікового запису"
msgstr "_Тип облікового запису"
#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:6
msgid "Login Options"
msgstr "Параметри входу"
#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:7
#, fuzzy
msgid "_Fingerprint Login"
msgstr "Вхід через відбитки пальців"
msgstr "Вхід через відбитки _пальців"
#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:8
#, fuzzy
msgid "_Language"
msgstr "_Мова:"
msgstr "_Мова"
#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:9
#, fuzzy
msgid "_Password"
msgstr "Пароль"
msgstr "_Пароль"
#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:2
msgid "Left little finger"
......@@ -3895,19 +3858,16 @@ msgstr ""
"використанням пристрою сканування відбитків."
#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:11
#, fuzzy
msgid "_Left index finger"
msgstr "Вказівний палець лівої руки"
msgstr "Вказівний палець _лівої руки"
#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:12
#, fuzzy
msgid "_Other finger: "
msgstr "Інший палець:"
msgstr "_Інший палець:"
#: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:13
#, fuzzy
msgid "_Right index finger"
msgstr "Вказівний палець правої руки"
msgstr "Вказівний палець _правої руки"
#: ../shell/control-center.c:54
msgid "Enable verbose mode"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment