Commit 490f95bf authored by Ivar Smolin's avatar Ivar Smolin Committed by Priit Laes

[l10n] Updated Estonian translation

parent bebfc895
......@@ -17,8 +17,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: GNOME Control Center MASTER\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"control-center&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-12-10 10:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-10 15:16+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2010-12-10 15:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-12 13:45+0200\n"
"Last-Translator: Ivar Smolin <okul@linux.ee>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -262,28 +262,28 @@ msgid "Image missing"
msgstr "Pilt on puudu"
msgid "12 hour format"
msgstr ""
msgstr "12 tunni vorming"
msgid "16"
msgstr ""
msgstr "16"
msgid "2010"
msgstr ""
msgstr "2010"
msgid "22"
msgstr ""
msgstr "22"
msgid "24 hour format"
msgstr ""
msgstr "24 tunni vorming"
msgid "45"
msgstr ""
msgstr "45"
msgid ":"
msgstr ""
msgstr ":"
msgid "AM"
msgstr ""
msgstr "e.l."
msgid "April"
msgstr "Aprill"
......@@ -736,7 +736,7 @@ msgid "Configure media and autorun preferences"
msgstr ""
msgid "Removable Media"
msgstr ""
msgstr "Eemaldatav meedium"
msgid "Keyboard _model:"
msgstr "Klaviatuuri _mudel:"
......@@ -857,7 +857,7 @@ msgid "Default"
msgstr "Vaikimisi"
msgid "Change your region and language settings"
msgstr ""
msgstr "Sinu asukoha- ja keelesätete muutmine"
#. Translators: those are keywords for the region control-center panel
msgid "Language;Layout;"
......@@ -1011,7 +1011,7 @@ msgstr "Võrgu proksi"
msgid "Set your network proxy preferences"
msgstr "Võrguproksi eelistuste seadmine"
#. Translators: those are keywords for the network proxy control-center panel
#. Translators: those are keywords for the proxy control-center panel
msgid "Web;Location;"
msgstr "Veeb;Asukoht;"
......@@ -1509,10 +1509,8 @@ msgstr ""
msgid "Contrast:"
msgstr "Kontrast:"
#, fuzzy
#| msgid "_Pointer can be controlled using the keypad"
msgid "Control the pointer using the keypad"
msgstr "_Kursorit on võimalik juhtida klaviatuuri abil"
msgstr "Kursori juhtimine klaviatuuri abil"
msgid "Control the pointer using the video camera."
msgstr "Kursori juhtimine videokaamera abil."
......@@ -1567,10 +1565,8 @@ msgstr "KõrgKontrastne"
msgid "HighContrastInverse"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Dwell Click"
msgid "Hover Click"
msgstr "Ooteajaga klõps"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "_Ignore fast duplicate keypresses"
......@@ -1647,7 +1643,7 @@ msgid "Test flash"
msgstr ""
msgid "Text size:"
msgstr ""
msgstr "Teksti suurus:"
msgid "Treats a sequence of modifier keys as a key combination"
msgstr ""
......@@ -1670,16 +1666,14 @@ msgstr "_Hõlbustusvalikute sisse- ja väljalülitamisel tehakse piiksu"
msgid "Turn on or off:"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "_Type to test settings:"
msgid "Type here to test settings"
msgstr "T_esti sätteid siin:"
msgstr ""
msgid "Typing"
msgstr "Tippimine"
msgid "Typing Assistant"
msgstr "Tipimisassistent"
msgstr "Tipimisabiline"
msgid "Use a visual indication when an alert sound occurs"
msgstr ""
......@@ -1709,7 +1703,7 @@ msgid "rejected"
msgstr ""
msgid "Unspecified"
msgstr ""
msgstr "Määramata"
msgid "Authentication failed"
msgstr ""
......@@ -1738,18 +1732,13 @@ msgstr "Uus parool peab sisaldama numbreid või erimärke"
msgid "The old and new passwords are the same"
msgstr "Vana ja uus parool on ühesugused"
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "Your password has been changed since you initially authenticated! Please "
#| "re-authenticate."
#, c-format
msgid "Your password has been changed since you initially authenticated!"
msgstr ""
"Sinu parool on pärast algset autentimist muutunud! Palun autendi uuesti."
msgstr "Sinu parool on pärast algset autentimist muutunud!"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "The new password must contain numeric or special character(s)."
#, c-format
msgid "The new password does not contain enough different characters"
msgstr "Uus parool peab sisaldama numbreid või erimärke."
msgstr "Uus parool ei sisalda piisaval hulgal erinevaid märke"
#, c-format
msgid "Unknown error"
......@@ -1760,7 +1749,7 @@ msgstr "Tõrge kasutaja loomisel"
#, c-format
msgid "A user with the username '%s' already exists"
msgstr ""
msgstr "Kasutajanimi '%s' on juba kasutusel"
#, c-format
msgid "The username is too long"
......@@ -1775,6 +1764,10 @@ msgid ""
" ➣ digits\n"
" ➣ any of the characters '.', '-' and '_'"
msgstr ""
"Kasutajanimi peab koosnema järgmistest märkidest:\n"
" ➣ ladina tähestiku tähed\n"
" ➣ numbrid\n"
" ➣ märgid '.', '-' ja '_'"
msgctxt "Account type"
msgid "Standard"
......@@ -1797,10 +1790,8 @@ msgstr ""
msgid "The device is already in use."
msgstr "Seade on juba kasutusel."
#, fuzzy
#| msgid "An internal error occured"
msgid "An internal error occurred."
msgstr "Tekkis sisemine viga"
msgstr "Tekkis sisemine viga."
msgid "Enabled"
msgstr ""
......@@ -1925,7 +1916,7 @@ msgstr "Nõrk"
msgctxt "Password strength"
msgid "Fair"
msgstr ""
msgstr "Piisav"
msgctxt "Password strength"
msgid "Good"
......@@ -1960,10 +1951,9 @@ msgstr ""
msgid "Used by %s"
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
#| msgid "The location already exists."
#, c-format
msgid "A user with name '%s' already exists."
msgstr "Asukoht on juba olemas."
msgstr "Kasutajakonto '%s' on juba olemas."
msgid "This user does not exist."
msgstr ""
......@@ -2014,33 +2004,37 @@ msgid "None"
msgstr ""
msgid "Failed to contact the accounts service"
msgstr ""
msgstr "Tõrge kontoteenusega ühenduse võtmisel"
#, fuzzy
#| msgid "Please make sure that the applet is properly installed"
msgid "Please make sure that the AccountService is installed and enabled."
msgstr "Veendu, et rakend on õigesti paigaldatud"
msgstr ""
msgid ""
"To make changes,\n"
"click the * icon first"
msgstr ""
"Muutuste tegemiseks,\n"
"klõpsa esiteks ikoonil *"
msgid "Create a user"
msgstr ""
msgstr "Kasutaja loomine"
msgid ""
"To create a user,\n"
"click the * icon first"
msgstr ""
"Kasutaja loomiseks,\n"
"klõpsa esiteks ikoonil *"
msgid "Delete the selected user"
msgstr ""
msgstr "Valitud kasutaja kustutamine"
msgid ""
"To delete the selected user,\n"
"click the * icon first"
msgstr ""
"Valitud kasutaja kustutamiseks,\n"
"klõpsa esiteks ikoonil *"
msgid "My Account"
msgstr "Minu konto"
......@@ -2058,8 +2052,6 @@ msgstr "Sisselogimine;Nimi;Sõrmejälg;Avatar;Logo;Nägu;Parool;Salasõna;"
msgid "User Accounts"
msgstr "Kasutajakontod"
#, fuzzy
#| msgid "C_reate"
msgid "Cr_eate"
msgstr "_Loo"
......@@ -2092,20 +2084,14 @@ msgstr ""
msgid "C_onfirm password:"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Change set"
msgid "Ch_ange"
msgstr "Muudatuste kogum"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Change password"
msgid "Changing password for:"
msgstr "Parooli muutmine"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Change password"
msgid "Choose a generated password"
msgstr "Parooli muutmine"
msgstr ""
msgid "Choose password at next login"
msgstr ""
......@@ -2119,10 +2105,8 @@ msgstr ""
msgid "Enable this account"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "Filter"
msgid "Fair"
msgstr "Filter"
msgstr ""
msgid "Log in without a password"
msgstr ""
......@@ -2215,10 +2199,8 @@ msgstr ""
msgid "Show list of users"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid "The password is too short."
msgid "Show password hints"
msgstr "Parool on liiga lühike."
msgstr ""
msgid "Left index finger"
msgstr "Vasak nimetissõrm"
......@@ -3601,106 +3583,6 @@ msgstr ""
#~ "paremklõps, valida 'Lisa paneelile', siis valida 'Teateala' ja klõpsata "
#~ "nupul 'Lisa'."
#~ msgid "If set to true, then OpenType fonts will be thumbnailed."
#~ msgstr "Kui märgitud, siis tehakse OpenType kirjatüüpidest pisipildid."
#~ msgid "If set to true, then PCF fonts will be thumbnailed."
#~ msgstr "Kui märgitud, siis tehakse PCF kirjatüüpidest pisipildid."
#~ msgid "If set to true, then TrueType fonts will be thumbnailed."
#~ msgstr "Kui märgitud, siis tehakse TrueType kirjatüüpidest pisipildid."
#~ msgid "If set to true, then Type1 fonts will be thumbnailed."
#~ msgstr "Kui märgitud, siis tehakse Type1 kirjatüüpidest pisipildid."
#~ msgid ""
#~ "Set this key to the command used to create thumbnails for OpenType fonts."
#~ msgstr "Käsk, millega tehakse OpenType kirjatüüpidest pisipilte."
#~ msgid "Set this key to the command used to create thumbnails for PCF fonts."
#~ msgstr "Käsk, millega tehakse PCF kirjatüüpidest pisipilte."
#~ msgid ""
#~ "Set this key to the command used to create thumbnails for TrueType fonts."
#~ msgstr "Käsk, millega tehakse TrueType kirjatüüpidest pisipilte."
#~ msgid ""
#~ "Set this key to the command used to create thumbnails for Type1 fonts."
#~ msgstr "Käsk, millega tehakse Type1 kirjatüüpidest pisipilte."
#~ msgid "Thumbnail command for OpenType fonts"
#~ msgstr "OpenType kirjatüüpidest pisipiltide tegemise käsk"
#~ msgid "Thumbnail command for PCF fonts"
#~ msgstr "PCF kirjatüüpidest pisipiltide tegemise käsk"
#~ msgid "Thumbnail command for TrueType fonts"
#~ msgstr "TrueType kirjatüüpidest pisipiltide tegemise käsk"
#~ msgid "Thumbnail command for Type1 fonts"
#~ msgstr "Type1 kirjatüüpidest pisipiltide tegemise käsk"
#~ msgid "Whether to thumbnail OpenType fonts"
#~ msgstr "Kas OpenType kirjatüüpidest tuleb pisipilte teha"
#~ msgid "Whether to thumbnail PCF fonts"
#~ msgstr "Kas PCF kirjatüüpidest tuleb pisipilte teha"
#~ msgid "Whether to thumbnail TrueType fonts"
#~ msgstr "Kas TrueType kirjatüüpidest tuleb pisipilte teha"
#~ msgid "Whether to thumbnail Type1 fonts"
#~ msgstr "Kas Type1 kirjatüüpidest tuleb pisipilte teha"
# see käib fontide kohta
#~ msgid "Style:"
#~ msgstr "Laad:"
#~ msgid "Size:"
#~ msgstr "Suurus:"
#~ msgid "Copyright:"
#~ msgstr "Autoriõigus:"
#~ msgid "Installed"
#~ msgstr "Paigaldatud"
#~ msgid "Install Failed"
#~ msgstr "Paigaldamine nurjus"
#~ msgid "usage: %s fontfile\n"
#~ msgstr "kasutamine: %s kirjatüübifail\n"
#~ msgid "I_nstall Font"
#~ msgstr "_Paigalda kirjatüüp"
#~ msgid "Font Viewer"
#~ msgstr "Kirjatüüpide näitaja"
#~ msgid "Preview fonts"
#~ msgstr "Kirjatüüpide eelvaatlemine"
#~ msgid "Text to thumbnail (default: Aa)"
#~ msgstr "Pisipildiks tehtav tekst (vaikimisi: Aa)"
#~ msgid "TEXT"
#~ msgstr "TEKST"
#~ msgid "Font size (default: 64)"
#~ msgstr "Kirja suurus (vaikimisi: 64)"
#~ msgid "SIZE"
#~ msgstr "SUURUS"
#~ msgid "FONT-FILE OUTPUT-FILE"
#~ msgstr "KIRJATÜÜBIFAIL VÄLJUNDFAIL"
#~ msgid "Your filter \"%s\" does not match any items."
#~ msgstr "Sinu filtrile \"%s\" ei vasta ükski kirje."
#~ msgid "No matches found."
#~ msgstr "Vastavusi ei leitud."
#~ msgid "Start %s"
#~ msgstr "Käivita %s"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment